DEBATTINNLEGG FRA BLITZ OG SVAR FRA IAT & AFIN

----- Original Message -----
From: "M. K."
To: "The International Anarchist Tribunal"
Sent: Wednesday, August 27, 2003 11:28 PM
Subject: Re: BRUNT_KORT_TIL_BLITZ_OG_IS_MV._ANGÅENDE_MOLDE-AKSJONEN

INNLEGG FRA M.K. - BLITZ

Jeg regner med at du regner oss som kapable til å
storme Ullersmo for å få ut Stein Lillevolden først?
Nå var jeg faktisk i Molde, og mens IS lagde et
helvetes leven i media og påsto de var Blitzere til
VG, så holdt anarkistgruppa fra Blitz En fredelig men
fremskutt demo cirka 500 meter fra Sharon. Med svarte
flagg. Og vi er *ikke* kommunister.

Jeg regner med at dere anser den Danske
Anarkistføderasjonen som overløpere også? Synd dere er
så sprø, for dere har tydeligvis ressurser. Kom på en
demo og hils på, a?

M.K.

PUNKTVIS SVAR FRA M. SOLBERG - IAT & AFIN


> Jeg regner med at du regner oss som kapable til å
> storme Ullersmo for å få ut Stein Lillevolden først?

Stein Lillevolden kunne fått permisjon fra fengselet eller trukket i trådene fra et sted bak murene til nettverket sitt utenfor, som mange toneangivende kriminellle gjør, men dette med Lillevoldens direkte deltakelse eller ikke er ikke så vesentlig i dette tilfellet. Poenget er at han er selverklært såkalt "uavhengig kommunist" og langt fra anarkist. Han er en av de mest toneangivende for den alminnelige meningsdannelsen på Blitz, som alt i alt ikke er anarkistisk, men er en venstreekstremistisk ideologi som er noe uklar, men har visse sentrale råds- og venstrekommunistiske drag og ubetydelige andre innslag.  Et stikkord som kan karakterisere main stream Blitz-ideologi er marxist-lubbeisme. Vi skal forklare dette litt nærmere:  

På det økonomisk-politiske kartet ligger a) et estimat for tyngdepunket på Blitz-ideologien langt ute til venstre, omkring 67% autoritærgrad (se kartet nedenfor), men Blitz har også noen kollektivistiske og leninistiske elementer og ubetydelig annet tankegods, mens b) anarkismen i praksis ligger i sentrum over midten og oppover, litt til høyre og litt til venstre og så samles det hele i det anarkistiske idealet på toppen av kartet. Det anarkistiske idealet er imidlertid framtidsmusikk som ikke har så stor praktisk betydning i dag. Det er den sosialindividualistiske anarkismen, som er en mellomform mellom avansert marxistisk sosialdemokrati og sosial-liberalisme, som er mest interessant i praksis i dag. Dette ligger meget langt fra main stream og toneangivende Blitz-ideologi på det økonomisk-politiske kartet.

 

   

*) The stars indicate the position of the Norwegian economical-political system after the revolutionary change in 1994/95.

At Blitz har gjennomført flere aksjoner med hærverk og pøbelvelde siden starten tidlig på 1980-tallet og fram til i år (sist knusing av ruter på Rådhuset), dvs oklarki, gjør det ikke mindre autoritært. Marxist-lubbeistiske slagord som at "man blir ikke fri før den siste kapitalist er hengt i den siste byråkrats tarmer" og lignende utrykk for ekstremt pøbelvelde - oklarki, på Blitz - gjør det heller ikke bedre. Forstavelsen "an" i anarkisme er ikke lik "okl" (fra oklos, som i oklokrati, pøbelstyre) i oklarki, oklarki er ikke anarki, oklarkistisk er ikke anarkistisk og oklarkister, som det ikke er mangel på blant Blitzere, er ikke anarkister. Oklarki er betydelig, signifikant, autoritært, og siden a) Blitz er et sosialistisk fenomen, dreier det seg om autoritær sosialisme, og det blir nødvendigvis en form for marxisme/kommunisme på det økonomisk-politiske kartet, uavhengig av om man bekjenner seg til Marx som person eller ikke, og således b) ikke anarkisme, som ikke er autoritært, dvs er signifikant frihetlig.   Konklusjonen blir at Blitz i hovedsak i praksis og ideologi ligger langt til venstre, omkring 67% autoritærgrad, på det økonomisk-politiske kartet, og der finner vi logisk nok marxisme, venstrekommunisme og lignende, og ikke anarkisme. Dette er et ganske uomtvistelig faktum, som vanskelig lar seg diskutere nevneverdig ytterligere.

> Nå var jeg faktisk i Molde, og mens IS lagde et
> helvetes leven i media og påsto de var Blitzere til
> VG, så holdt anarkistgruppa fra Blitz En fredelig men
> fremskutt demo cirka 500 meter fra Sharon. >Med svarte flagg.  

Såvidt vi kjenner til er IS-erne velkomne på Blitz, selv om de ikke tilhører kjernetroppene der, og det er ofte samaksjoner mellom IS og kjernetroppene på Blitz, så man kan vanskelig klandre IS for å gjøre Blitzere av seg når det passer seg sånn. Dette kan også ha sammenheng med at Blitz har lettere for å få medias oppmerksomhet enn IS. Dette er uansett ikke så vesentlig. At den såkalte anarkistgruppa fra Blitz opptrådde fredelig ser vi som selvfølgelig og positivt. Oklarki er som kjent ikke anarkistisk. At man bruker svarte flagg i tilknytning til demonstrasjoner som representanter for Blitz er imidlertid generelt meget uheldig. Tidligere har svarte flagg og andre anarkistsymboler blitt knyttet til oklarkiske Blitzaksjoner. Det er også uheldig at det flagges med svarte og svart/røde flagg og brukes ungdomsanarkist @-er på Blitz, siden main stream Blitz-ideologi og praksis som forklart over er venstrekommunistisk marxisme og ikke anarkisme. Slikt skaper uheldige misforståelser som bør unngås. Folk kan lett få inntrykk av at den politikken main stream Blitz står for er anarkisme og anarkistisk, hva den altså ikke er, og slikt er innlysende uheldig for anarkistbevegelsen - nemlig å bli blandet sammen med oklarkisk venstremarxisme. Konklusjon: Bruk aldri anarkistflagg og anarkist-symboler når det kan blandes sammmen med main stream Blitz-idelogi og praksis. Det rakker ned på anarkismen og anarkistbevegelsen i Norge, og skremmer vekk folk vi ønsker som medlemmer.  

>Og vi er *ikke* kommunister.  

Anarkismen har alltid hatt kummerlige vilkår på Blitz, som er mains stream venstrekommunistisk som forklart over. Det har mange anarkister erfart, også Anarkistføderasjonen i Norge, AFIN, som organisasjon. Det er i praksis meget vanskelig å opprettholde en virkelig anarkistisk politikk på Blitz, dvs det som går på tvers av main stream Blitz ideologi. Det blir i hovedsak bare venstrekommunistisk tankegods med en dæsj av frihelig retorikk, psevdoanarkisme, ikke anarkisme på Blitz. Som Blitzere blir dere dermed i praksis nokså kommunistiske enten dere vil eller ikke, påvirket av miljøet generelt, men med litt frihetlig retorikk og også i praksis med misbruk av anarkistsymboler. Dere fungerer ikke som virkelige anarkister, men som pseudofrihetlig alibi for venstrekommunismen, slik det er forklart i resolusjonen " Brunt kort til Blitz og IS angående Moldeaksjonen (selv om det gikk forholdsvis bra denne ene gangen). Det holder generelt  ikke mål som anarkisme med main stream Blitz-politikk med en dæsj psevdoanarkistisk ferniss.  

Som nevnt er anarkismen i praksis et politisk progressivt midtenfenomen, mens main stream Blitz ligger langt til venstre på kartet. Progressiv midtenpolitikk betyr bl.a a) at en balansert aksjon mot jødiske fundamentalistiske settlere på den ene siden, og samtidig Hamas og de andre palestinske terroristene på den annen,  hadde vært på sin plass,  b) snarere enn  aksjoner mot Abu Masen og Ariel Sharon, som i likhet med anarkistene i hovedsak har sluttet seg til veikartet for fred. Dette nevnt under a) er progressiv midtenpolitikk, anarkistisk politikk, - i motsetning til den ensidige typisk venstreekstremistiske palestinske propagandaen som også er gangbar vare på Blitz, og som ofte i praksis betyr støtte til at jødene skal drives på sjøen og landet Israel fjernes. Men en slik balansert aksjon som vi anbefaler er i praksis en umulighet på det venstreekstremistiske Blitz, som er ensidig pro PLO. Nærmere om main stream anarkistisk politikk for Midtøsten finner du på http://www.anarchy.no/ija431.html

> Jeg regner med at dere anser den Danske
> Anarkistføderasjonen som overløpere også?  

AFID med webadresse http://www.anarchy.no/afid.html er den eneste danske anarkistføderasjone som er godkjent av IFA-AI og IAT. Det skal bare være en anarkistføderasjon i hvert land. Den skal til gjengjeld være romslig og inkluderende samt basert på dialog og fri, saklig kritikk.  

>Synd dere er så sprø, for dere har tydeligvis ressurser.  

Vi er ikke sprø, og dette usaklige utsagnet føyer seg pent inn i kommunistisk tankegods, nemlig å erklære folk man er uenig med som "sprø". Det var akkurat det kommunistene i Sovjetsamveldet pleide å gjøre, og så satte de opposisjonen på galehus for å "rette opp" "sprøheten." At vi har noen ressurser er imidlertid riktig, selv om de ikke må overdrives. Det er snarere Blitz-ideologien som er venstristisk forskrudd, enn at vi er "sprø".  

>Kom på en demo og hils på, a?

Gatedemonstrasjoner har mindre betydning og innflytelse på beslutningene i samfunnet enn venstreekstremistene tror, og vifting med flagg og andre former for symbolfetisjisme har enda mindre betydning og innflytelse, så vi tror ikke det blir noe av, men takk for invitasjonen. Vi kan jo ha en dialog per e-mail, så vi har satt deg opp på maillisten som Blitzer og interessert i anarkisme. Er du interessert i et oppdatert kurs om anarkisme kan vi anbefale http://www.anarchy.no/course1.html . Altså vennligst kutt ut anarkistsymbolene på Blitz. Det tjener ikke anarkistbevegelsen i Norge.

> M.K.
>
> > BRUNT KORT TIL BLITZ OG IS MV. ANGÅENDE
> > MOLDE-AKSJONEN
> >
> > Vi har fått nyss om at Blitz og IS med ditto
> > marxistisk haleheng, med den "uavhengengige"
> > kommunisten Stein Lillevolden i spissen, vil kjøre
> > provokatører med svarte flagg og andre vanlige
> > anarkistsymboler foran seg i kriminelle
> > pøbel-demonstrasjoner for å sette stopp for møtet
> > mellom  Ariel Sharon og Magne Bondevik i Molde.  

Her følger hele resolusjonen slik den er lagt ut på nettet:  

BRUNT KORT TIL BLITZ OG IS MV. ANGÅENDE
MOLDE-AKSJONEN

Vi har fått nyss om at Blitz og IS med ditto marxistisk haleheng, med den "uavhengige" kommunisten Stein Lillevolden i spissen, vil kjøre provokatører med svarte flagg og andre vanlige anarkistsymboler foran seg i kriminelle pøbel-demonstrasjoner for å sette stopp for møtet mellom  Ariel Sharon og Magne Bondevik i Molde 16.07.2003. Hensikten er å sette skylda for denne kriminelle aktiviteten så mye som mulig over på anarkistene. Det er gammel marxistisk strategi å forsøke å kriminalisere anarkistbevegelsen på denne måten.  

Den negative effekten på anarkistbevegelsens renommé og rekruttering er uomtvistelig, samtidig som man selv slipper unna ansvar for kriminelle handlinger. Vi har imidlertid ikke tenkt å la dette gå upåtalt hen. Vi deler rundhåndet ut ekskluderende Brune Kort med en dæsj av rødt både til Blitz, IS og andre som vil forsøke å infiltrere anarkistbevegelsen med provokatører som driver med falske "anarkist-aksjoner" av denne typen. De brune kortene gjelder også media som eventuelt vil rapportere slike falske "anarkist-aksjoner" videre til folket. Vi referer i denne forbindelse til Oslokonvensjonen av 1990. Brune kort ble utstedt 15.07.2003, og det ble ikke noe av denne provokasjonen den 16.07.2003. 

Anarkistenes hovedsyn på midtøstenkonflikten og terrorismen er gjengitt i IJ@ 4 (31) oppdatert (click on: http://www.anarchy.no/ija431.html )


Mvh   M. Solberg for IAT og AFIN