NORGES REALDEMOKRATISKE ALLIANSE
Postadresse: Postboks 4777 Sofienberg N-0506 Oslo
URL: REALDEMOKRATENES INTERNETT HJEMMESIDE - KLIKK HER


ET VEISKILLE I NORSK POLITIKK? SLUTT OPP OM REALDEMOKRATENE - ALLE SOM ER INTERESSERT I POLITIKK - BLI NETTVERKSMEDLEM!


REALDEMOKRATENE
The Realdemocrats
Norges Realdemokratiske Allianse  

Stiftelsmøtet for Realdemokratene ble avholdt i Oslo 14.11.2002. Alliansen er inspirert av nobelprisvinner Ragnar Frischs, det tredje alternativ: "Et økonomisk og politisk system som setter individets frihet og moralske og etiske verdighet i sentrum (og med frihet mener jeg ikke frihet for de få til å utnytte de mange, men de manges frihet slik som Henrik Wergeland ville ha den), og som samtidig gjør det mulig å utnytte de materielle ressurser - naturrikdommene og den menneskelige kunnskap - på en virkelig rasjonell måte... Er det utopi å tro på det tredje alternativet? Jeg vil aldri holde opp med å tro at det ikke er utopi... R. Frisch, sitert fra artikkelen  "Det uopplyste pengevelde", Sosialøkonomen (1961).

Vi regner med å verve medlemmer i flere partier representert på Stortinget, i fylkestingene, byråd og kommunestyrer. Alle som er interessert i humanistisk, rasjonell, frihetlig sosialistisk politikk er velkomne som nettverksmedlemmer i alliansen.  

English Summary: The Realdemocrats - The Norwegian Realdemocratic Alliance, was founded in Oslo 14.11.2002. The alliance is a network of politicians from different political parties at The Storting and locally to make a policy similar to Ragnar Frisch's Third alternative: An economical and political system with the individual's freedom and moral and ethical dignity in the center, i.e. significant autonomy combined with a rational, planned socialism, that is not utopian. The real challenge is to develope, more and more, an economical and political system in which freedom and the ethical dignity of the individual hold the center of the stage (not freedom of the few, but for the many - as Henrik Wergeland would have it), at the same time as it opens up for utilizing the material resources in a true rational way. This can only be achieved via an advanced form of economical planning -- 'frihetsplanlegging' -- libertarian planning. This form of anarchist economical political system is called the third alternative .

Mvh Mona Solberg
sekretær for Realdemokratene


Det samfunnsvitenskapelige grunnlaget for Realdemokratene:

REALDEMOCRACY

A brief note on the political ecocirc equations between the degree of realdemocracy, socialism vs capitalism and statism vs autonomy, say, to get more logical answers in IIFOR's investigations about democracy.

(1) DEGREE OF REALDEMOCRACY = 100[1-([(1-(AUTONOMY%/100))2+(1-(SOCIALISM%/100))2]/2) 1/2]%

This is the general Formula of realdemocracy. The degree of realdemocracy is defined for significant societal democracy, i.e. both more than a) 50% economical democracy, socialism, on a scale from 0% to 100%, i.e. significant socialism, and b) 50% political/administrative democracy, autonomy, on a scale from 0% to 100%, i.e. significant autonomy.

All realdemocratic systems are found within the Quadrant of realdemocracy defined by [ 50% to 100% AUTONOMY; 50% to 100% SOCIALISM].

In general the libertarian degree is used, i.e. also valid outside the realdemocratic quadrant:

(2) LIBERTARIAN DEGREE = 100[1-([(1-(AUTONOMY%/100))2+(1-(SOCIALISM%/100))2]/2) 1/2]%

In general, for the whole map, the authoritarian degree is used, i.e. 100% minus the libertarian degree.

AUTHORITARIAN DEGREE = 100% - 100[1-([(1-(AUTONOMY%/100))2+(1-(SOCIALISM%/100))2]/2) 1/2]% <=>

AUTHORITARIAN DEGREE = 100[ 1 - [1-([(1-(AUTONOMY%/100))2+(1-(SOCIALISM%/100))2]/2) 1/2]]% <=>

(3) AUTHORITARIAN DEGREE = 100[([(1-(AUTONOMY%/100))2+(1-(SOCIALISM%/100))2]/2) 1/2]%

(4) The degree of autonomy is 100% - the degree of statism and the degree of socialism is 100% - the degree of capitalism

From (3) and (4) we get:

(5) AUTHORITARIAN DEGREE = 100[([(STATISM%/100)2+(CAPITALISM%/100)2]/2) 1/2]%

If the authoritarian degree is not significant, i.e. less than 50%, outside the realdemocratic quadrant, the term semilibertarian system is used.

Systems within the realdemocratic quadrant have as mentioned the degree of both autonomy and socialism > 50%. Similar the systems within the liberalist quadrant have the degree of both autonomy and capitalism > 50%, the marxist quadrant statism and socialism > 50% and the fascist quadrant statism and capitalism > 50%.

If the degree of capitalism is significant, > 50%, the system is economical plutarchy.

The degree of statism is connected to political/administrative hierarchy, that may be real monarchy, oligarchy, polyarchy, ochlarchy, and/or political/administrative plutarchy, i.e. if the degree of statism is significant, > 50%.

Very significant capitalism and/or statism also include the archies of rivaling "states within the state" (chaos), the tyranny of structurelessness (disorganization) and ochlarchy broadly defined.

If a system has insignificant degree of statism and capitalism, both < 50%, i.e. the degree of both autonomy and socialism are significant > 50%, and the system is realdemocracy.

The four quadrants all together define a large quadrant, called the economical political systems' world map, accounting for all possible societal systems.The area of the Economical Political map, i.e. 100%, is divided of course with 25% for each of the main quadrants, marxism, realdemocracy, liberalism, and fascism. Furthermore the area of the systems with the least 1/3 authoritarian degree is Pi(100/18) = ca 17.4 % at the top of the map.

The realdemocratic, also called libertarian systems, and the semilibertarian systems to the left and right, i.e. from above the middlepoint of the Economical Political map defined as both 50% autonomy, statism, socialism and capitalism and less than 50% authoritarian degree, cover an area of Pi(100/8) = ca 39,25 %. The democratic systems all in all, i.e. less than ca 67% authoritarian degree, cover an area of Pi(200/9) = ca 69.78 %. Of this the area between about 43,75 % and 66,67 % authoritarian degree is significant parliamentarian democracy, and the area with less than 43,75% authoritarian degree is significant direct democracy. The democracy, parliamentarian or direct, may be real, i.e. libertarian and realdemocratic - within the realdemocratic quadrant of the economical political map, or not, i.e. semilibertarian, also called semi-democratic, or authoritarian semi- or pseudo-democracy - outside the realdemocratic quadrant.

NB! A semilibertarian system is either 1. economically or 2. political/administrative authoritarian (buth not both), i.e. capitalist/economical plutarchy or statist respectively, significant, but in average, measured by the authoritarian degree, not significant authoritarian. Thus only real democratic systems are libertarian, i.e. not authoritarian in general: Libertarian both 1. economically and 2. political/administrative and 3. in average measured by the libertarian degree, significant. And thus either a system is real democratic and also libertarian, or authoritarian economically and/or political/administrative.

And thus the ultra-authoritarian, totalitarian systems, with more than ca 666 per thousand = ca 67% (i.e. 66.6 666... %) authoritarian degree cover 100 - Pi(200/9) = ca 30.22 %. Thus, the systems with more than 666 per thousand authoritarian degree have a lot more room, ca 30% of the map, than the most realdemocratic systems with ca 17 % of the area. This may indicate it is much more easy to create hell than heaven on earth.

The significant direct democratic systems including semilibertarian cover about 30 % of the total area. The totalitarian systems at the bottom of the map also cover about 30 % of the area. The parliamentarian systems all in all cover about 40 % of the area, of which about 30 % are authoritarian systems and about 10 % are semilibertarian or realdemocratic systems, i.e. with average authoritarian degree < or = 50 %.

The realdemocratic, libertarian systems are sometimes referred to as the third alternative, mentioned by Ragnar Frisch in several articles. As the word pseudo-democracy is a bit derogative, the more neutral word semi-democracy may sometimes be used as a synonym. However as pseudo-democracy is not real-democracy, the word pseudo-democracy is probably quite correct.


WHAT ARE YOUR MAIN POLITICAL AIMS?
NB! YOU MAY ANALYSE THE PRESENT, PAST AND/OR FUTURE ECONOMICAL POLITICAL SYSTEM OF YOUR COUNTRY OR ANOTHER ORGANIZATION BY ANSWERING THE QUESTIONS BELOW IN A RELEVANT WAY

Use the equations above to achieve logical answers.

1. The percentage degree of capitalism? (answer yes or no in a logical way):
Less than 50%?
More than 50%?
Your personal estimate of the percentage degree of capitalism (plutarchy); select percentage degree with two digits on the scale (0%...50%...100%)? =>
Don't know? (write yes if you don't know) =>


2. The percentage degree of socialism? (answer yes or no in a logical way): :
Less than 50%
More than 50% 

Your personal estimate of the percentage degree of socialism; select percentage degree with two digits on the scale (0%...50%...100%)? =>
Don't know? (write yes if you don't know) => 


3. The percentage degree of statism? (answer yes or no in a logical way): :
Less than 50%
More than 50%
Your personal estimate of the percentage degree of statism; select percentage degree with two digits on the scale (0%...50%...100%)? =>
Don't know? (write yes if you don't know) =>  


4. The percentage degree of autonomy? (answer yes or no in a logical way): :
Less than 50%
More than 50%
Your personal estimate of the percentage degree of autonomy; select percentage degree with two digits on the scale (0%...50%...100%)? =>
Don't know? (write yes if you don't know) =>


5. Do you want the economical political system of your country, or another relevant organization, write the name here: ................ to be a real democracy, i.e. the influence on the societal management and coordination of this organizational system via a.o.t. elections, markets, organizations, and the public room goes more than 50% from the people, from the bottom, grassroots towards the top, seen all in all - in private and public sector, than the other way around from the top towards the bottom, i.e. significant socialism and autonomy (= or > 50%) ? If you want this economical political system to be a real democracy answer yes, if not  - answer no: =>
Don't know? (write yes if you don't know) =>


6. Do you want the economical political system mentioned above to be a pseudo-democracy, i.e. the influence on the societal management and coordination of this organizational system via a.o.t. elections, markets, organizations and the public room goes a) more than 50% from the top downwards to the bottom, i.e. grassroots - seen all in all, in public and private sector i.e. either significant  capitalism or statism (> 50%) or both, than b) the other way around from the bottom, the people (grassroots), upwards to the top, i.e. significant socialism and autonomy (= or > 50%)? If you want this economical political system to be a pseudo-democracy (or even more authoritarian, a dictatorship), i.e. significant statism and/or capitalism (> 50%), answer yes, if not  - answer no: => 
 
If you wrote no, continue with question 7.
 
Don't know? (write yes if you don't know) =>


7. Your personal estimate of the degree of democracy as defined above, i.e.select one of the intervals and write "yes" ?:
 
50->60% from the bottom, grassroots towards the top?
60->70% from the bottom, grassroots towards the top?
70->80% from the bottom, grassroots towards the top?
80->90% from the bottom, grassroots towards the top?
90->100% from the bottom, grassroots towards the top?
"->" indicates "up towards".
 
Your personal estimate in two digits? Select percentage degree with two digits on the scale (50%...100%)? =>
Don't know? (write yes if you don't know) =>


Comments ?:

 


NB! If you want to express your own policy, or make an estimate of the political-economical system of your country or another organization to the Realdemocrats, feel free to use the mailform below, in the following way: 1. Copy the questions above, 2. Click on the mailform "Kontakt realdemokratene ..." below, 3. Paste the questions in the mailform, 4. Answer the questions, and 5. Send the mail to the Realdemocrats.

NB! A note to the politicians at the Norwegian Storting: THE PEOPLE AND THE MEDIA DEMAND CLEAR AND HONEST ANSWERS FROM YOU TO THESE IMPORTANT   POLITICAL QUESTIONS.


Kontakt Realdemokratene - Klikk her!

NORSK POLITIKK FOR DET 21. ÅRHUNDRE - KLIKK HER:

 • Norgeshistorien i realdemokratisk perspektiv
 • Norges Realdemokratiske Råd - The Norwegian Realdemocratic Council
 • Realdemokratene - Norges Realdemokratiske Allianse - The Realdemocrats
 • Norsk politikk for det 21. århundre - Norwegian policy for the 21st century
 • EU-DEBATT
 • Folkets Realdemokratiske Utredninger Nr 1 (2002-4) - Folkets alternativ til NOU - forslag til nasjonal- og statsbudsjett m.v.
 • Ragnar Frisch: Det uopplyste pengevelde - Nobelprisvinner i økonomi om EU og det tredje alternativ; dvs realdemokrati
 • Åpent brev til stortinget om statsbudsjettet fra Norges Realdemokratiske Råd 21.11.2001
 • Åpent brev til sivilombudsmannen om ytringsfriheten etc. til offentlig ansatte, fra Realdemokratisk Råd 7.1-5.2.2002
 • A note to the Embassy of Japan 08.01.2002
 • Realdemokratisk Universitetslag
 • Føderasjonen av Realdemokratisk Ungdom
 • Idédugnad og aktuell realdemokratisk politikk
 • Folkebevegelsen for valgboikott av Fr.p, RV og andre autoritære!
 • Stortingsvalget 2001
 • Folkebladet - Organ for realdemokrati
 • Folkebladet - Organ for realdemokrati, viktige artikler 1984-94
 • Litt realdemokratisk økonomi med aktuell kommentar om EURO og Argentina
 • Brev til Trondheim Filmklubb
 • Realdemokratisk resolusjon om terrorismen
 • The ABCDE Conference and realdemocratic praxeology
 • International Workers of the World og journaliststreiken oppsummert
 • Åpent brev til Arbeiderbevegelsens Arkiv om "Klassekampen" og maoistenes såkalte kritiske offentlighet
 • Other Links