STORTINGSVALGET 2001

HVORDAN STEMME MEST MULIG FRIHETLIG?

LES http://www.anarchy.no/anarchy/dugnad.html

STØTT FOLKEBEVEGELSEN FOR

VALGBOIKOTT AV Fr.p, RV OG

ANDRE AUTORITÆRE

SE: http://www.anarchy.no/anarchy/boikott.html

Folkebevegelsen har etter diskusjon og vedtak basert på alminnelig konsensus, besluttet at å stemme på Venstre og Senterpartiet (unntatt i Buskerud og Nordland) er det mest frihetlige ved stortingsvalget 2001.

Links