RESOLUTION AND PRESS RELEASE FROM THE
Anarchist Federation of Norway
Anarkistføderasjonen i Norge - AFIN
Anarkistenes Organisasjon
- norsk seksjon av IFA/AI -
http://www.anarchy.no/afin.html

and the
Green Anarchist International Association - GAIA
http://www.anarchy.no/green.html


Direkte aksjon mot monstermaster i Hardanger og for miljø

Kampen utvides til å gjelde for miljøgoder generelt - og spesielt mot 'kraftsosialistene' i Ap med
Jens Stoltenberg på topp, og Sps Ola Borten Moe og Frp på slep.

Fram til 1950 var forurensende røyk fra fabrikkpiper sett positivt, så var monstermaster positivt vurdert, i det
21-århundre er det miljøgodene som skal stå i fokus og oppvurderes i samsvar med folkeviljen!

Riv - og ikke bygg - monstermaster i miljøutsatte områder - for mest mulig i strømkabel!
Kutt oljeproduksjonen på verdensbasis så prisen stiger til 150 $ fatet - så blir det fart i fornybar energiproduksjon!


Pressemelding fra Norges Anarkistråd (NACO) og AFIN - Anarkistføderasjonen i Norge - 08.08.2010 - oppdateres!

Anarkistene har innledet en direkte aksjon mot monstermaster i Hardanger. Norges Anarkistråd (NACO) og AFIN krever en ny utredning om strømforsyningen på vestlandet. Det må i alle fall kunne gå an å legge deler av strømledningen i kabel på de mest utsatte stedene natur- og miljø-messig. Best er det å legge alt i kabel.  Folk fra hele landet protesterer nå mot den vedtatte utbyggingen av mer enn ni mil med høyspentledninger gjennom Hardanger, fra Sima til Samnanger. Facebookgruppen Bevar Hardanger har samlet mer enn 50.000 tilhengere, og nesten 19.000 har skrevet under på oppropet med krav om ny utredning.

Ap vurderer snuoperasjon om kraftlinjer. Ap-ledelsen er sterkt preget av det massive presset i Hardanger-saken og det kan bli aktuelt å snu. Topper i Arbeiderpartiet snakker om muligheten for å stanse opp og gjøre en ny vurdering av behovet for kraftlinjer i luftspenn gjennom de indre delene av Hardanger. "Jeg vil ta en runde i sentralstyret ved første anledning," sier mangeårig sentralstyremedlem Odd Kristian Reme. Jens Stoltenberg er tilbake etter ferien mandag 09.08.2010. Da kan det bli gjort nye vurderinger. Fredag 06.08.2010 møtte statsministeren rasende partifeller fra Hardanger... 

Lenke-aksjon. Tidligere arbeids- og administrasjons-statsråd fra Høyre, Victor Normann er klar for lenke-aksjon mot monstermaster. Professor Normann stiller i lenkegjengen om det blir nødvendig. "Jeg er nokså sikker på at det i denne saken her er flere personer i Oslo som ønsker å unngå disse mastene enn det er personer i Hardanger som ønsker det," sier Normann til TV 2 Nyhetene 06.08.2010. 

Dialogmøte med ordførere: Fredag 06.08.2010 ble flere vestlandsordførere hasteinnkalt til møte av statsministerens kontor. Anarkistene antar at dette dialogmøtet hos statsministeren på tirsdag 10.08.2010 kanskje er et ledd i en strategi for å legge ut en redningsplanke slik at statsrådet kan snu.  Spørsmålet er om dette er en reell dialog, eller det er enda en anledning for maktpolitikerne i Oslo til å fortelle vestlendingene at saken er opp og avgjort? I så fall er det egentlig et hån mot de som bruker tid og ressurser på møtet. Dersom statsrådet ikke snur tror anarkistene at det vil vekke ytterligere harme.

Ingen skam å snu, Jens Stoltenberg & Co!: Hardangerfjellvett-regel nr 1!! - Jekk deg ned et hakk eller to Jens - ellers blir du sannsynligvis sparket!!! Jevnfør Nyttårstalen fra anarkistene 2010 oppdatert!!!!

Internasjonal grønn anarkistisk aksjon. Anarkistenes direkte aksjon mot monstermastene i Hardanger er internasjonal. Norges Anarkistråd og AFIN samarbeider med GAIA - The Green Anarchist International Association i denne forbindelselse!


OPPDATERINGER

PS. 10.08.2010. Etter sterkt press fra anarkister og andre, inklusive på vestlandet - som er mest direkte berørt, jekket Jens Stoltenberg seg ned et hakk. Statsrådet vedtok å åpne for en ny utredning av sjøkabelalternativet, samtidig som arbeidet påbegynnes i det området som må bygges ut uansett hvilket alternativ som blir det endelige. Stoltenberg uttalte på NRK-Dagsrevyen at det beste er å legge alt i kabel. Anarkistenes direkte aksjon fortsetter imidlertid med uforminsket styrke, for å bidra til at det beste alternativet - ALT I KABEL, blir en realitet.

15.08.2010. Navarsete ønsker mer åpen saksbehandling i fremtiden. I går demonstrerte folk i Hardanger mot planene om å legge kraftlinjene i høyspentmaster. Mellom bakker og berg og i stekende sol begynte 300 turgjengere lørdag på første etappe i protestaksjonen mot høyspentmastene i Hardanger. Aksjonsgruppa, bestående både av barn og voksne, bar på et banner med påskriften "Dette er vårt Soria Moria", noe talsmann for Bevar Hardanger Klaus Rasmussen forklarte på denne måten: "Dette er vår drømmeplass. Den gir vi ikke fra oss til staten, vi vil ikke la Aps politikk ødelegge dette stedet." Lederen av Kvam Arbeiderparti, Atle Naterstad, føler seg overkjørt av sentrale myndigheter: "Når vi ikke lyttes til så blir vi jo overkjørt," sier han til TV 2.

Og nå innrømmer kommunalstatsråd og Senterpartileder Liv Signe Navarsete at saksbehandlingen kunne ha vært bedre. Hun åpner nå for å endre saksbehandlingen i denne type saker i fremtiden. "Når vi hører folk i Hardanger som sier at vi burde ha involvert dem tidligere, så mener jeg vi kan diskutere fritt og åpent om det bør gjøres endringer i ettertida for denne typer saker," sier Navarsete til TV 2 Nyhetene. Hun viser til at reaksjonene på monstermastene i Hardanger har vist at vedtakene har vært for dårlig forankret i befolkningen. "Det kan være en fordel i forhold til forankring å ha en lengre saksbehandlingsprosess... Jeg [ser] at måten å behandle Nasjonal Transportplan på er en mer åpen prosess i forhold til å involvere folk både regionalt og lokalt. Selv om disse sakene ikke er helt sammenlignbare," sier hun.

19.08.2010. Jordkabel kan bli løsningen. Olje- og energistatsråd Terje Riis-Johansen fra Senterpartiet åpner for et kompromiss i Hardanger: Kraftlinje i jordkabel forbi noen av de omstridte tettstedene. NACO, AFIN og GAIA slår i en felles uttalelse fast at: "Anarkistenes hovedparole - ALT I KABEL - utelukker på ingen måte jordkabel. Det kan meget vel være den beste løsningen for hele eller deler av kraftledningen". Terje Riis-Johansen bekrefter at dette kan komme på bordet, og det vil i så fall bety at noen av de mest omstridte tettstedene ikke får de forhatte monstermastene.

22.08.2010. 61 prosent misfornøyde med statsrådets håndtering. I en meningsmåling Respons har utført for Aftenposten bl.a. angående hva folk syns om statsrådets håndtering av striden om kraftlinjer over Hardangerfjorden, sier 36 prosent ganske dårlig og 25 prosent svært dårlig. Bare 9 prosent mener at Jens & Co har håndtert saken på en ganske god eller svært god måte, mens 19 prosent mener at håndteringen verken har vært god eller dårlig. Norges Anarkistråd, AFIN og GAIA krever at større miljøhensyn tas i monstermast-saken, gutta fra NVE og deres lobby må få klart mindre makt og innflytelse, ellers er det sannsynligvis over og ut for den rødgrønne sentrum-venstre-koalisjonen ved kommunevalget i 2011 og stortingsvalget i 2013.

31.08.2010. Fire nye utvalg for å utrede sjøkabel - Anarkistisk kommentar. Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) har plukket ut 13 nordiske eksperter, de fleste norske, som skal utrede sjøkabel i Hardangerfjorden. Han forsikrer at de er helt uavhengige, uten noen skjult agenda. Ekspertene fordeler seg på fire utvalg som uavhengig av hverandre skal analysere forskjellige sider av sjøkabelalternativet, som tekniske utfordringer, inngrep i naturen, økonomiske forhold og en antatt anleggsforsinkelse på 5-6 år. Underveis skal utvalgene konsultere de berørte kommunene langs fjorden.

Norges Anarkistråd, AFIN og GAIA ser stort sett positivt på de fire utvalgene, forutsatt at den videre saksbehandlings-prosess blir reelt demokratisk. Riis-Johansen presenterte utvalgene under et møte i Bergen med de berørte ordførerne tirsdag. Ingen hadde noe å utsette på sammensetningen eller mandatet, men flere beklaget sterkt at regjeringen ikke vil stanse byggingen av høyspentmaster inntil 1. februar, da utvalgene skal legge fram sine rapporter.

04.01.2011. Galskap å bygge kraftmaster i Hardanger. "Politikerne må være gale som vil bygge en kraftlinje gjennom Hardanger," sier Keith Bellows, sjefredaktør i magasinet National Geographic Traveller. Bellows er i Norge for å delta på en konferanse og for å se de norske fjordene på vinterstid. Da han deltok på konferansen om muligheten for turistutviklingen i Hordaland tirsdag, oppfordret Bellows politikerne i Norge om å ta vare på det unike, ikke forsøke å kopiere andre. "Turister kommer ikke til Norge for å ligge på stranden. Dere har et unikt produkt i norsk natur og de norske fjordene. Dere må ta vare på det dere har for framtidige generasjoner," oppfordret reiselivsredaktøren på konferansen som ble arrangert av Hordaland fylkeskommune. Bellows kom ikke inn på kraftlinjen i foredraget, men på spørsmål bekrefter han at han kjenner til planene og sier han ser på det som galskap. "Det er lett for politikerne å vedta noe slikt, de skal bare sitte i noen år. Men de må tenke 40-50 år frem i tid," sier redaktøren av tidsskriftet som flere ganger har kåret de norske fjordene til verdens fremste reisemål, i følge TV2.

06.01.2011. En beskjed til "Monstermast-økonomen" Arild Hervik. Etter hvert som den rent markedsmessige velstanden har økt, og presset på de miljø-økonomiske godene er blitt større, går de implisitte prisene på miljøfaktorer, de imaginære 'markeds'-priser, til værs. Prisen for å slippe å se Monstermaster i Hardanger må derfor ikke settes for lavt i nytte-kostnadsanalyser. Leder av økonomi-utvalget vedrørende Monstermastene, professor Arild Hervik ved Høyskolen i Molde, er vel dreven nok på nytte-kostnadsanalyse. Men vil han og utvalget sette prisene for å slippe å se monstermaster i Hardanger-naturen, vurdert i langsiktig perspektiv - tilstrekkelig høyt - også tatt hensyn til fremtidige generasjoners enda høyere miljøpriser? Vi har en viss tvil her. AFIN vil gjerne se detaljene i dette regnestykket - til offentlig debatt, i god tid før saken skal avgjøres. Og presentert på en slike måte at ikke bare IIFOR og Hervik & Co, Stoltenberg og andre fagøkonomer skjønner det.

Forøvrig, ikke bare selve miljøkonsumet, dvs. opplevelse av Hardanger uten monstermastene på stedet, må evalueres positivt. Også friheten, valgfriheten, til å kunne oppleve Hardanger uten monstermaster, om man måtte ønske det - har sin egenverdi - og den friheten gjelder all verdens folk, selv om de ikke skulle ta turen til Hardanger. Legger man sammen verdiene både av miljøkonsumet og valgfriheten over folk og tid, så blir det rimeligvis et meget stort milliardbeløp til sammen for å slippe monstermastene.

01.02.2011. Hardangernytt. IIFORs nytte-kostnadsanalyse viser at kabel er ca 9,5 milliarder kr mer lønnsomt enn monstermaster. Dersom verdien av valgfriheten til å kunne se Hardangervidda uten monstermaster (når man måtte finne det opportunt) for verdens befolkning dvs. ca 6,5 milliarder personer, i gjennomsnitt settes lavt til 1 øre per år per person, utgjør dette 65 millioner kr per år (= 6 500 000 000 x 0,01 kr). Regner vi a) med en effektiv tidshorisont på 100 år, og b) med at miljøprisen reelt øker med ca r % per år og diskonteringsfaktoren også er på ca r % per år, så blir det bare å gange 65 millioner med 100 år for å finne nåverdien av denne valgfriheten, dvs. den blir på  6500 millioner eller 6,5 milliarder kroner. Bare valgfriheten til å kunne se Hardangervidda uten Monstermaster, som skal inn på pluss-siden i nytte-kostnadsanalysen, lavt vurdert, overstiger derfor langt merkostnadene ved kabel, dvs. ca 3,5 milliarder.

Verdien av selv miljøkonsumet ved å slippe å se monstermaster i Hardanger, når man faktisk reiser dit og opplever den relativt uberørerte naturen, kan rimeligvis utgjøre et tilsvarende beløp. Å legge ledningen i kabel i stedet for via monstermaster, er derfor lønnsomt i mange-millardklassen når man evaluerer miljøfaktorene på en rimelig måte, selv om man trekker fra merkostnadene ved kabel i fullt monn og vel så det. Vi får valgfrihetsgevinsten = ca 6,5 + miljøkonsumgevinsten ca 6,5 = total miljøgevinst ca 13 - merkostnadene ved kabel ca 3,5 = 9,5 milliarder kr i nytteverdioverskudd, dvs. kabel er ca 9,5 milliarder kr mer lønnsomt enn monstermaster.

01.03.2011. Urealistiske og useriøst lave miljøpriser for monstermast-fritt Hardanger. Ap-Jens = cand-0. oecon.! Morna Jens!! Jens Stoltenberg verdsetter friheten for verdens folk til å kunne se Hardangervidda uten monstermaster til under 0,27 øre årlig per person og tilsvarende lavt for selve miljøkonsumet. Bare da går regnestykket hans i pluss for monstermaster. Dette er urealistiske og useriøst lave miljøpriser for Hardanger uten monstermaster. Jens Stoltenberg er en ren juksemaker i miljøevaluering - han nuller med dette de facto ut sin embetseksamen i samfunnsøkonomi, for dette står til stryk. Tittelen er heretter cand-0. oecon.! I dag kunngjør Ap-Jens' håndtlanger olje- og energistatsråd Terje Riis Johansen at statsrådet har besluttet å droppe sjøkabel i den omstridte kraftlinjen mellom Sima og Samnanger i Hordaland, og at de går inn for høyspentmaster i luftspenn, dvs. monstermaster. Vi minner om at Jens Stoltenberg uttalte på NRK-Dagsrevyen at det beste er å legge alt i kabel i august 2010. Nå har han gått tilbake på dette og går for monstermaster i luftspenn. Du snakker om juksemaker pipelort!

Fire utvalg kom med sine anbefalinger om kraftlinjen 1. februar, og 22. februar var høringene avsluttet. Kun åtte dager senere har altså statsrådet bestemt seg for å gå inn for master. Naturvernforbundet påpeker at dette er mistenkelig kort tid. "Det er høyst beklagelig. Hele prosessen har gått så raskt at det virker som om resultatet var gitt på forhånd. Fra start til mål har saken vært håndtert på en særdeles dårlig måte," sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken til Aftenposten.no. Også leder Truls Gulowsen for Greenpeace Norge er skuffet. "De har holdt folk for narr såpass lenge med ulike prosesser, og så velger de det dårligste alternativet av alle," sier han til Aftenposten.no. "Dette lukter spill for galleriet", er Aftenpostens overskrift. AFIN er enig i dette. AFIN kommer aldri til å stole på Jens Stoltenberg og Ap i miljøspørsmål etter dette. AFIN konstaterer at statsrådet har blåst seg opp til Regjering og overkjører verdens, inkludert det norske, folk, og dette vil antakelig svi seg for det såkalte Arbeiderpartiet, om ikke før, så ved kommende valg. Morna Jens!!

03.03.2011. Regnskapsjuks av Jens Stoltenberg. Om hans falske og IIFORs riktige nytte-kostnadsanalyse av monstermaster i Hardanger! IIFOR rapporterer:

Om Jens Stoltenbergs feil miljøpriser, regnskapsjuks og falske nytte-kostnadsanalyse. Jens Stoltenberg nevnte på TV for en tid tilbake at når han gikk tur i naturen i Oslo-området, så brydde han seg ikke noe om å han måtte gå under høyspentmaster. Dette innbeærer vel at han setter tilnærmet null miljøpris på slikt, og dermed også på monstermaster i Hardanger. Men han er ganske alene om denne lave eller null-miljøprisen, kanskje med unntak av den siste rest av såkalte "kraftsosialister" i NVE, Statoil og Ap. Og når han legger a) slike, dvs. hans private lave miljøpriser til grunn i sin nytte-kostnadsanalyse av monstermastene, i stedet for b) verdens, det norske folk og spesielt vestlendingene som er mest berørts, gjennomsnittlige høye miljøpriser for et monstermast-fritt Hardanger, så blir c) regnestykket og derpå følgende beslutning helt feil. Stoltenbergs lave private miljøpriser samsvarer høyst sannsynlig ikke med gjennomsnittet for folket, og det er de sistnevnte som her må legges til grunn, ellers blir det miljøregnskapsjuks, og det er nettopp det Stoltenberg her har begått.

Beslutningen om å bygge monstermaster er altså helt feil, og dette innebærer ikke bare en overkjøring av  på folk på Vestlandet, men også folk flest generelt. Stoltenberg gir ganske enkelt blaffen i folk flests høye verdsetting av et monstermast-fritt Hardanger, og jukser og nuller ut dette i sitt regnestykke. Dermed blir det helt feil, og beslutningen om å bygge monstermaster blir altså også derfor helt feil. I realiteten er dette regnskapsjuks. I andre sammenhenger er dette straffbart!

I et intervju med TV2 02.03.2011, mener Stoltenberg at "folk til slutt vil forstå at alle upopulære vedtak er riktige" (her tar han feil - hvilken arroganse!) og fortsetter; "Det at beslutninger er omstridte, betyr ikke at de er gale," sier Stoltenberg til TV2. Men det er nettopp det denne beslutningen er, dvs. den er riv, rav ruskende gal! "Folk vil forstå..," fortsetter Stoltenberg. Det har vi gjort, og vi forstår at dette er miljøregnskapsjuks og en falsk nytte-kostnadsanalyse! "Vi har hatt lange høringer og lange prosesser. Det er en tid for å lytte, og det er en tid for å lede og ta beslutninger," fastslår Stoltenberg til TV2. IIFOR er sterkt i tvil om denne fyrens vurderingsevner. Folket er ikke tjent med en arrogant og autoritær statsminister som legger sine private vurderinger til grunn, i stedet for folkets, og derfor leder i feil retning og tar feil beslutninger. I essens er dette diktatur og ikke demokrati!   

Om IIFORs riktige nyttekostnadsanslyse. Miljøprisene i vår nytte-kostnadsanalyse er, som det skal være i dette tilfellet, gjennomsnittsbetraktninger for folket, ikke synsingen til en enkelt øvrighetsperson: Stoltenberg. De angir en sannsynlige størrelsesorden og hovedtendenser, og er ikke absolutte og endelige tall. Under disse gjennomsnittstallene ligger høyere miljøverdier fort et monstermast-fritt Hardanger for folk på Vestlandet, de som er mest berørt, dernest folk flest i Norge og spesielt natur-og miljøorienterte utlendinger, og  i noe mindre grad resten av verdens folk. Et monstermast-fritt Hardanger er vel også et sterkt bidrag til vår verdens natur- og miljøarv, og derfor meget verneverdig. Det er alstå ikke vurderingene til en liten sur utgruppe av yrkesdemonstranter som her er lagt til grunn. Det er estimater for et gjennomsnitt for folket. Vi presiserer at vår nytte-kostnadsanalyse fremdeles er valid, og håper Stoltenberg tar til vettet - det er ingen skam å snu!

04.03.2011. O. B. Moe ny Olje- og energistatsråd. Mediatraveren i Sp er satt til å passe havresekken! De såkalte "kraftsosialistene" i NVE, Statnett, Statoil og den rødbrune nedsiden i Ap, som ligger nær Frp på det økonomisk-politiske kartet, med Jens Stoltenberg på toppen, har fått seg en ny håndtlanger etter at Sps Terje Riis-Johansen gir seg som statsråd. Ola Borten Moe blir ny Olje- og energistatsråd. Frp jublet for statsrådskiftet. Aftenposten rapporterer: En rask løsning på Midt-Norges høye strømpriser står høyere på Ola Borten Moes prioriteringsliste enn en eventuell sjøkabel ved sidefjordene til Geirangerfjorden. Det skal være lik forsyningssikkerhet og lik pris på strøm i hele landet, og samme mulighet for næringsutvikling. Der er vi ikke i dag, og det kommer  til å kreve store investeringer i nett og overføringskapasitet, lovet trønderen og den kommende Sp-nestlederen. [Spørsmålet er da hva slags nett/grid det skal investeres i, kabler eller monstermaster på miljøutsatte steder? Anarkistene går for mest mulig kabel!]

Samtidig forsikret han at gjennomføringshastighet i bygging av kraftmastene som skal sikre bedre levering til Midt-Norge i fremtiden vil være viktig for valg av løsning. For dem som ønsker seg sjøkabel i stedet for luftspenn i nærheten av Geirangerfjorden, vil forsikringen høres mer ut som en trussel. Både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett har spådd at sjøkabel vil bety en utsettelse. "Noen vil si at det betyr at miljø ikke blir sett på som viktig. [Det er sikkert og visst - og ikke bare noen, men folk flest!] Det er jeg uenig i. Det Regjeringen har gjort i Sima-Samnanger-linjen [monstermastene i Hardanger] mener jeg tilfredsstiller alle miljøkrav.

[Da er O. B. Moes private miljøpriser, som Jens Stoltenbergs, alt for lave og mye lavere enn gjennomsnittet for folket, som her burde legges til grunn!] Kabel er på ingen måte inngrepsfritt. Kostnad skal man også ha i mente, sa Borten Moe. [Miljøkostnadene ved monstermaster i Hardanger er i mange-milliardklassen! O. B. Moe legger i praksis for stor vekt på markedsgoder, og for lite på miljøgoder - i forhold til folk flest i et dynamisk perspektiv!]

I tillegg kommer forhandlingene om å konsekvensutrede olje- og gassvirksomhet i Lofoten og Vesterålen. Borten Moe har tidligere markert seg kritisk til partileder Liv Signe Navarsetes klare nei til konsekvensutredning. S. Olsen i Norges Anarkistråd sa: "Mediatraveren O. B. Moe er satt til å passe havresekken. Han kommer til å gjøre kål på store deler av miljøgodene i Norge - om ikke det blir store motaksjoner! "Kraftsosialistene" er hermed kraftig utfordret!! Kampen utvides til å gjelde for miljøgoder generelt - og spesielt mot 'kraftsosialistene' i Ap med Jens Stoltenberg på topp, og Sps Ola Borten Moe og Frp på slep!!! Fram til 1950 var forurensende røyk fra fabrikkpiper sett positivt, så var monstermaster positivt vurdert, i det 21-århundre er det miljøgodene som skal stå i fokus og oppvurderes i samsvar med folkeviljen!!!!" For mer om anarkistenes syn på lederspørsmål og miljø- og annen politikk i Venstre og Sp, og om O. B. Moe, mediatraveren - klikk her!

NB! I følge Aftenposten jublet Bellona sammen med Frp for utnevnelsen av Ola Borten Moe som ny Olje- og energistatsråd. Hva som foregår oppe i hodet på Bellona-bossen Frederic Hauge for tiden kan man dermed lure på. Alle miljøforkjempere er for utbygging av et strømnett/grid som bidrar til en overgang til fornybar energi. Men dette må ikke skje med monstermaster på utsatte verneverdige natur- og miljøområder. Det har vi råd til når miljøet blir stadig mer verdsatt. En må også se dette i dynamisk og internasjonalt perspektiv.

05.03.2011 ble aksjonen utvidet til å gjelde miljø generelt, dvs. for bedre og mere miljøgoder og mindre og færre negative miljøfaktorer. Se også Anarkistenes årsrapport for 2011.

10.03.2011. Det blir ingen konsekvensutredning om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i denne stortingsperioden. I følge NRK har statsrådet bestemt at det ikke blir noen konsekvensutredning før tidligst i 2013. Dermed har det rødgrønne sentrum-venstre statsrådet løst en av de største konfliktene mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. En stor seier for motstanderne av oljeboringen, mener Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, og dette er utvilsomt gledelig nytt for miljøbevegelsen generelt, samt for folk flest.

05.04.2011. Statsrådet dropper Lofoten, men gir full gass lenger sør. Nå viser det seg at oljeaktivitet her kan bety en enda større miljøkatastrofe. Havstrømmene vil frakte oljen ved en ulykke rett inn i de mest sårbare områdene i Lofoten, i følge NRK. En samlet miljøbevegelse går inn for å stoppe oljevirksomhet også i nærområdene sør for Lofoten. Bellona har til og med varslet sivil ulydighet i denne anledningen. TV2 melder om at Statoil har blitt anmeldt for flere lovbrudd i tilknytning til tjæresand-prosjektet i Canada. Dette kriminelle miljøgriseriet må stoppes. Udemokratiske miljøpolitiske vedtak er til for å omgjøres, om ikke før - så etter stortingsvalget i 2013. Dette gjelder ikke minst olje og monstermaster. Det er på tide å kutte oljeproduksjonen på verdensbasis så prisen stiger til 150 $ fatet over lang tid - så blir det fart i fornybar energiproduksjon. Her bør Norge gå foran med et godt eksempel! Se, klikk på: International action to hike the oil price to stop manmade global warming. Og riv - og ikke bygg - monstermaster i miljøutsatte områder - for mest mulig i strømkabel! Dette gjelder også i Hardanger...

15.06.2011. En sit in protest mot Monstermastene arrangert av Hardangeraksjonen klarte å hindre bruk av et helikopter som utbyggerne benytter til politiet kom. 24.06.2011 rapporteres det i media at byggingen av Monstermastene er utsatt et år og er stipulert ferdig i 2013. Monstermaster og kabel bør bli et tema i stortingsvalgkampen i 2013. Mest mulig i kabel og minst mulig monstermaster er parolen.

18.08.2011. Mer om Statoils kriminelle virksomhet. Onsdag 17.08.2011 møtte Statoil til det tredje rettsforberedende møte i Canada. Statoil står tiltalt for 19 brudd på vannforskriftene i provinsen Alberta i Canada. Ifølge tiltalen skal Statoil ha tatt vann uten tillatelse og gitt villedende og falsk informasjon om selskapets vannbruk. Ifølge NTB opplyser nå aktoratet at rettssaken mot Statoil vil ende med en erklæring av skyld fra selskapets side. 31.10.2011. Statoil slipper unna med en bot på bare 27.500 kroner i saken der Statoil var tiltalt for brudd på vannlovgivningen i Canada. Avgjørelsen er tatt i provinsdomstolen i Alberta. I tillegg til boten er det besluttet at Statoil skal finansiere et e-læringsprogram om vannuttak med en drøy million norske kroner. Kilde: TV2.

29.08.2011. Hardanger-aksjonistene biter seg fast. Hver uke siden mai har aksjonister mot monstermastene i Hardanger vært på farten. Politiet lover en hardere linje mot aksjonistene, som ikke lar seg skremme. Også mandag ble bunadskledde kvinner som markerer sin avsky mot monstermastene, båret vekk av politiet. Hver uke siden mai har altså aksjonistene vært i sving. Og stadig flere nye ansikter kommer på banen. Nå planlegger aksjonistene en pengeinnsamling som skal gjøre det mulig å gå til sak mot staten. "Dette er ikke rett og utbyggingen er ikke i tråd med demokratiske prinsipper og så lenge det er sånn så vil vi fortsette å aksjonere," sier aksjonisten og talsperson for Hardangeraksjonen, Synnøve Kvamme, som har vært en viktig drivkraft bak motstanden.

01.09.2011. Mediatraveren Ola Borten Moe gjør det på draget igjen. Olje- og energiministeren varsler kamp mot miljøbevegelsen om agendaen i miljø- og energidebatten. Han lover å bekjempe miljøbevegelsens verdensanskuelse med såkalte "fakta". Bellona svarer med å fraråde miljøbevisste å stemme Senterpartiet. Ola Borten Moe har satt sinnene i kok hos statsrådspartner SV og i sitt eget parti da han erklærte krig mot miljøbevegelsen. Nå avviser Liv Signe Navarsete at Moes angrep på miljøbevegelsen er statsrådets politikk eller Sps politikk. "Dette må Ola Borten Moe stå for selv," sier hun. Kilder: TV2 og Dagbladet. På tide å få en ny olje- og energiminister, en som tar miljøhensyn og ikke bare tenker på markedsvarer og -tjenester. AFIN krever Ola Borten Moes avgang! Problemet er at O. B. Moe og J. Stoltenberg & Co har feil virkelighetsoppfatning med for lave miljøpriser i forhold til folk flest og det er derfor udemokratisk når de kjører sitt løp over hodet på folket.

06.09.2011. Apropos O. B. Moes utspill. Hvor stor ny el-grid trenger vi egentlig? Total energibruk i dag (fornybar el. + fossilt og importert kjernekraft) - energisparing = total energi brukt i fremtiden (nesten bare fornybar el.). Dette blir et stort tall som trenger en ny el-grid, og vil vokse med folketallet, livsstandard og velstand, selv om man gjør mer bruk av energisparing. Det er begrenset hvor langt man kan gå i energisparing uten å gå tilbake til steinalderen. Uansett energisparing må mesteparten av energien som brukes over på strøm, og da trengs en større el-grid. Den bør være mest mulig uten monstermaster, dvs. mest mulig må gå i strømkabel, av hensyn til natur- og miljøvern.

For verden gjelder: (1) Total energibruk i dag (fornybar el. + fossilt +  kjernekraft) - energisparing = total energi brukt i fremtiden (nesten bare fornybar, dvs. med veldig lite fossilt og kjernekraft). (2) Den stadig mindre fossile energibruken må dessuten være renset for CO2 og annet miljøfarlig, i den grad dette er mulig og kostnadsmessig forsvarlig. Og så er det et problem med forsvarlig lagring av CO2. Blir det ikke gode løsninger på dette må den fossile energibruken trappes ned raskere. Dette (1) og (2) av hensyn til kampen mot menneskeskapt global oppvarming. Sikkerhetsproblemet for atomkraftverk og lagringsproblemet for atomavfall er også stort. Blir det ikke forsvarlige løsninger her må også kjernekraften avvikles raskere. Data for formlene over etterlyses og det er nødvendig at dette utredes nærmere, og man må gå videre og analysere konsekvensene for nødvendig el-grid-utbygging i Norge og internasjonalt. Det haster med å få gode løsninger på alle disse problemene. AFIN og GAIA krever handling NÅ!

Nytt miljøfiendtlig utspill fra O. B. Moe. Solheim lei hans utspill. Miljøvernminister Erik Solheim begynner å nå et metningspunkt med olje- og energiminister Ola Borten Moe. Da O. B. Moe gikk ut og sa at regjeringen ikke vil fremskynde byggingen av et fullrenseanlegg for CO2 på Mongstad, rant begeret over for statsrådkollega Erik Solheim. "Nå må jeg være ærlig å si at jeg begynner å bli lei alle soloutspillene til Borten Moe i denne valgkampen. Dette kommer på toppen av hyllest til kulldrift ute i verden og mange synspunkter som ikke har dekning i regjeringen," sier Solheim til NRK. Han viser til at statsrådet har vært klare på at ny informasjon om renseanlegget på Mongstad skal føre til at en fremskynding blir vurdert. Miljøvernministeren mener at denne nye informasjonen nå foreligger. Nye forskningsresultater som kom i forrige uke viser nemlig at aminbasert CO2-fangst ikke er forbundet med stor helsefare slik Statoil var bekymret for. Bekymringen førte til at regjeringen satte hele prosessen på hold, og beslutningen om å investere i et fullskala renseanlegg ble utsatt til 2016, men nå er situasjonen altså endret.

Onsdag i forrige uke erklærte som antydet over miljøbevegelsen kamp mot O. B. Moe etter at statsråden hevdet at miljøaktører har fått ha monopol på virkeligheten innen energi- og miljøfeltet for lenge. Det fikk Bellona-leder Fredric Hauge til å gå gjennom taket. "Du er en inkompetent minister og en løgner," brølte Hauge i en radiodebatt med statsråden før han fortsatte: "Det han har gjort er å spre løgner, kaste drit og erklære krig. Det skal han få."

04.11.2011. Oljesand. Oljeministeren Ola Borten Moe støtter Statoils omstridte oljesandprosjekt i Canada, selv om kanadiere ser naturen forandre seg som resultat av utslippene. Å utvinne olje fra sand slipper ut ti ganger mer klimagasser enn å borre etter olje i Nordsjøen. Som stortingsrepresentant var Borten Moe imot oljesand, som minister vil han derimot ikke legge seg borti hvordan Statoil driver business. Kilde: TV2.

20.11.2011. Fjordene må ikke bli søppelplass for gruveindustrien. Noen mener mineraler vil erstatte olje som Norges nye industrieventyr. AFIN og GAIA mener vi godt kan la mineralene ligge i fjellet, myntet på fremtidige generasjoner og langsiktige hensyn. Gruveindustrien i vår tid bør derfor begrenses. I Naustdal i Sogn og Fjordane setter kommunestyret den nasjonale laksefjorden på spill for å få mineralinntekter i en skranten kommunekasse. Motstanderne fortviler. I Engebøfjellet i Sogn og Fjordane finnes en av verdens største forekomster av mineralet rutil i fast fjell. Anslått markedsverdi er rundt 30 milliarder kroner. Men forslaget om gruvedrift innebærer å fylle deler av fjorden med gruveavfall, noe som andre land har sluttet med på grunn av miljøskader. Motstandere frykter at de mister den nasjonale laksefjorden sin og at Norge mister ansikt internasjonalt.

Steinmassene skal føres i rør til om lag 300 meters dyp i fjorden. Et område på 4 kvadratkilometer blir med sikkerhet lagt dødt. Rett ved en av de viktigste gyteplassene for kysttorsken, skal ufattelige mengder gruvemasse dumpes ut i fjorden. Det må jo være helt avleggs å tømme alt i fjorden. Kommunestyret har imidlertid sagt ja til fjorddeponiet. De tenker mest på arbeidsplasser uten å ta langsiktige hensyn. Gruvedriften er sannsynligvis ikke miljømessig bærekraftig. Miljøkostnadene overstiger nok markedsgevinsten når folkets miljøpriser legges til grunn i langsiktig og dynamisk perspektiv. Gruva skal deponere elleve tonn i minuttet, 24 timer i døgnet, 365 dager i året i 50 år. Det er en enorm mengde med avgangsmasse det er snakk om. Det er gruveslam iblandet kjemikalier.

Hvilke ødeleggelser gruvemassene vil gjøre på resten av fjorden, er fagmiljøene uenige om. Norsk institutt for vannforskning anbefaler fjorddeponi, mens Havforskningsinstituttet advarer på det sterkeste. En av grunnene er usikkerheten rundt både mengde og type kjemikalieutslipp. Det er bl.a. denne usikkerheten som gjør at mange, inklusive AFIN og GAIA, mener at man må bruke føre-var-prinsippet og si nei til fjorddeponi. Man vil ikke at fjorden skal ødelegges. Miljøet må sikres, det er en del av den generelle sosiale sikkerheten som bl.a. anarkistene prioriterer. Og man vil ikke at dette skal skape en presedens der det blir greit i fremtiden for Norge å bruke fjordene til å dumpe avfallsmasse. Sjødeponiet som de søker om her, i en nasjonal laksefjord, vil trolig legge føringer på flere kommende prosjekter der en ønsker å benytte seg av sjødeponi.

Motstanderne frykter at hvis de taper kampen mot fjorddeponi her i Naustdal kommune, vil det åpne opp for store inngrep i andre norske fjorder. Det kan få enorme negative konsekvenser. Dette har potensial til å bli den største miljøskandalen i sjø og fjord i nyere tid. Også internasjonalt vil Norge få ei ripe i lakken hvis vi tillater fjorddeponi. Det mener lederen i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken. "Internasjonalt ser vi nå at flere av de store gruvenasjonene går bort fra sjødeponi som løsning på gruveavfallsproblemet. Det vil i tilfelle være svært pinlig for Norge om vi skal gå i stikk motsatt retning av det resten av verden gjør og begynne en ny gruvevirksomhet basert på å kvitte oss med store mengder avfall i sjøen." Kilder: TV2 21.05.2011 og AIIS.

25.04.2012. Klimameldingen. I dag la statsrådet, etter lang tids venting, frem klimameldingen. Her varsler statsrådet at de vil opprette et klima- og energifond for å utvikle teknologi som gir reduserte utslipp. Fondet er på 30 milliarder, og skal økes trinnvis til 50 milliarder i 2020. Klimameldingen er en god start. Men det trengs mye penger til omstilling, mener Bellona og anarkistene, AFIN og GAIA. Klimameldingen bygger på det brede klimaforliket i Stortinget, hvor bare Frp ikke var med.

30.09.2013. Det blir ingen konsekvensutredning om oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i stortingsperioden 2013 til 2017. Dette følger av det forpliktende samarbeidsgrunnlaget mellom Høyre og Frp mindretalls-statsrådet og de støttende sentrumspartiene Venstre og Kr.F. En stor seier for motstanderne av oljeboringen, mener anarkistene i AFIN og GAIA, og dette er utvilsomt gledelig nytt for miljøbevegelsen generelt, samt for folk flest.

28.11.2015. Klimademonstrasjoner i anledning miljømøtet i Paris 30.11 - 11.12.2015. Det ble arrangert demonstrasjoner i London, København, New Delhi, Kampala, Manila, Kyoto, Austin, New York, Dhaka, Tokyo, Kairo og São Paulo. Også i Oslo var det klimamarsj lørdag 28.11.2015. Anarkistene støtter demonstrasjonene.

26.03.2019. Klimademonstrasjoner initiert av den svenske ungdommen Greta Thunberg. Ungdommer og andre har protestert mot de menneskeskapte klimaendringene - global oppvarming, over hele verden, bl.a. i mars 2019. Også i Norge har det vært store protester, bl.a. av skole-elever. Anarkistene støtter demonstrasjonene. Nå må det treffes effektive tiltak mot menneskeskapt global oppvarming - over hele jordkloden, klikk på øverste link nedenfor:

http://www.anarchy.no/green.html
http://www.anarchy.no/direkteaksjon.html
http://www.anarchy.no/nt2012.html
http://www.anarchy.no/afin.html
http://www.anarchy.no/naco.html
http://www.anarchy.no/veien1.html
www.anarchy.no

Postadresse: Pb 4777 Sofienberg N-0506 Oslo

Links