The Anarchist Federation of Sweden
Anarkistfederationen i Sverige - AFIS
http://www.anarchy.no/afis.html


Anarkistfederationen i Sverige, AFIS, vill uttrycka sitt starkaste avståndstagande från de polisingripanden som gjorts i den pågående konflikten i Fosie stadsdelsförvaltning, och i ännu högre grad på grund det våld som användes vid ingripandet och de fysiska och psykiska skador som medlemmar i fackföreningen SAC fått.

Vi vill också uttrycka vårt stöd till de fackföreningsmedlemmar som har förföljts i sitt fackliga arbete av ledningen för arbetsplatsen vid LSS-boendet i Fosie. Deras skäl att protestera är rimliga och deras metoder är de lämpliga gentemot arbetsgivarens inställning.

Vi kräver att det antifackliga agerandet upphör. Se http://www.sac.se/ls/malmo/fosiestod.html

Med vänlig hälsning
S. Andersson sekreterare AFIS