Anarkistorganet
http://www.anarchy.no/folkebladet.html


Velkommen til EU-debatten i idédugnaden om
Norsk politikk for det 21. århundre

FOLKETS OFFISIELLE EU-DEBATT

Folkebladet inviterer til EU-debatt. Den ble satt i gang som følge av at politisk redaktør i Dagens Næringsliv Stein B. Hauglid  erklærte at han ville ha en EU-debatt med et anarkistisk utgangspunkt, og vi har dermed tatt ham på ordet. Følg med på folkets ( i motsetning til øvrighetens) offisielle EU-debatt. Her er de beste og mer prinsipielle innleggene i debatten fra folk og media - det offentlige rom - samlet og analysert ut fra den oppdaterte sosialvitenskapelige forskningsfronten - sett ut fra folkets - ikke øvrighetens perspektiv. Det er bare viss det økonomisk-politiske systemet alt i alt fungerer mer fra folket nedenfra og opp, enn fra øvrigheten ovenfra og ned, at det er anarkistisk (reelt demokratisk). Motsatt er det autoritært. Anarkistene har konkludert med at Norge etter folkeavstemningen om EU i 1994, har hatt en - riktignok svak, men likevel signifikant, anarkistisk tendens. Det er derfor ikke så underlig at Stein B. Hauglid tar et anarkistisk utgangspunkt i EU-debatten.  I DN 5/6.01.2002 heter det i Hauglids artikkel:

"Når noen ikke vil.- Går det virkelig an for politikere ikke å forholde seg til konsekvensene for Norge av euroinnføring og EU-utvidelse? Ja, det gjør det. Derfor må vi andre debattere på egenhånd. ... å diskutere decenniets viktigste politiske sak uten politikere, kan virke meningsløst, men er det egentlig det? Landet har mengder av intelligente mennesker som hverken sitter på Stortinget eller i regjeringen eller er medlemmer av politiske partier. Her kan økonomisk, statsvitenskapelig, sosiologisk og kulturell ekspertise boltre seg sammen med intelligentsiaen og enhver annen som har relevante synspunkter - eller bare har noen strøtanker. Det er arenaer nok i aviser og tidsskrifter på tv og i radio. Et anarkistisk utgangspunkt kan være vel så bra som et dirigert fra partikontorer. En tidsramme er unødvendig ettersom debattene ikke skal lede frem til en folkeavstemning eller et valg." (red. und.str.)

I tillegg til Hauglid, figurerer kjent navn som Reiulf Steen, Hallvard Bakke, Jens Stoltenberg, Einar Magland, Thorbjørn Jagland, Jan Petersen, Gro Harlem Brundtland, Anders Giæver,  Marie Simonsen, Andreas Hompland, Lasse Qvigstad, Kyrre Nakkim, Kåre Willoch, Inge Lønning, Olav Versto, Milton Friedman,  Nils Morten Utgaard, Mikhail Agursky, Arnt Tellefsen, Alf Ole Ask, Jan Petersen, Karsten Klepsvik, Iver B. Neumann, Anthony Giddens, Carl August Fleischer, Kjetil Wiedswang, Henrik Width, Anna Quist, Odd Roger Enoksen, Helle Hagenau, Reidar Nilsen, Peter Angelsen, David Oddson, Árni M. Mathiesen, Jean Jacques Rosa, Michaele Schreyer, Marta Andreasen, og flere i debatten... Vi har også funnet plass til en anarkistisk klassiker i EU-debatten, Nobelprisvinner i økonomi Ragnar Frischs berømte artikkel om fellesmarkedet som "Det uopplyste pengevelde".

Når vi har kalt dette folkets offisielle EU-debatt, og ikke bare EU-debatt, så skyldes dette bl.a at Norge utvilsomt har vært et av verdens mest anarkistiske land siden folkeavstemningen om EU i 1994, hvor folket vant over øvrigheten. Og Norge, dvs systemet sett under ett, politisk/administrativt og økonomisk - offentlig og privat sektor, fikk et puff ut av den marxistiske sosialdemokratiske sektoren på det økonomisk-politiske kartet, og inn i den anarkistiske kvadranten på ca 53% anarkigrad. Det tidligere typiske marxistiske sosialdemokratiske herskersystemet med Gro Harlem Brundtland i spissen, med signifikant statisme, fikk seg en alvorlig knekk, og Gro & Co trakk seg tilbake til mer ren administrasjon, og ikke signifikant hersking. Systemet i Norge har holdt seg omtrent på dette nivået siden (ca 54% for tiden), som et sosial-individualistisk samfunn, dvs. liberalt sosial-demokrati - "anarchist light". Dette betyr også at Norge har en autoritærgrad på ca. 46%, hvor bl.a statsrådet i hovedsak inngår. Det er imidlertid relativt langt fra et signifikant uopplyst pengevelde, liberalisme, her til lands - sett i internasjonalt perspektiv, og relativt langt fra populisme/fascisme. Dit skal vi heller ikke komme etter de frihetliges mening. Og vi vil heller ikke tilbake til statismen og det marxistiske sosialdemokratiet. Dette betyr også fortsatt NEI TIL EU, selvstendighetspolitikk, og en fornuftig strategi og taktikk vis-à-vis EU og resten av verden. Det er det debatten dreier seg om, uten at den skal bli dogmatisk og sekterisk. Holder ikke våre arbeidshypoteser sett ut fra hva som folket er tjent med, får vi revurdere våre standpunkter. Så langt er det imidlertid lite, og ikke nok - som peker i den retningen... Snarere tvert i mot!

NB! Klikk på http://www.anarchy.no/eu.html hvis du er interessert i EU-debatten. Det blir oppdateringer daglig, eller nesten daglig, så følg med. Hoved-debatten om norsk politikk for det 21. århundre finner du på http://www.anarchy.no/dugnad.html . En del tidligere utgivelser av Folkebladet, også med EU-stoff, finner du via http://www.anarchy.no/links.html , se under "Mer fra Norge". Der finner du også en del andre dokumenter som belyser ulike sider ved anarkistisk politikk, bl.a. kulturpolitiske emner som ytrinsgsfrihet, film og dataspill; økonomisk politikk og politisk økonomi, anti-terrorpolitikk, realdemokrati, liberalt sosial-demokrati, etc.


Vennlig hilsen

H. Fagerhus

Redaktør -  Folkebladet