Welcome to

The Anarchist Federation of Norway

Anarkistføderasjonen i Norge AFIN

Anarkistenes Organisasjon

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate

 

 

For Real, i.e. including green Democracy = Anarchy & Anarchism - and more of it!

OM DEMOKRATI I NORGE - ÅPENT BREV TIL JAN CHRISTIAN VESTRE & ARBEIDERPARTIET

FOKUS PÅ LEDELSEN I NORSK POLITIKK – NEI TIL AUTORITÆRE OG STØTTE TIL RELATIVT FRIHETLIGE; SE: http://www.anarchy.no/neitil.html.

02.04.2024. 1. mai hevder nestleder i Arbeiderpartiet og Sosial- og omsorgs-statsråd Jan Christian Vestre at statsminister Jonas G. Støre er SJEFEN, med store bokstaver, og dette er for såvidt riktig når det gjelder ansvaret i Statsrådet, men i et reelt demokrati, hvor styringen går signifikant nedenfra fra FOLKET, grasrota og OPP, er det i betydelig grad FOLKET, inkludert anarkistene, som er den egentlige SJEFEN. Det skal Vestre merke seg, ikke antyde at styreformen i Norge er HERSKING, fra TOPPEN OG NED, som i EU, Iran, Russland og Kina.

Styreformen i Norge er reelt demokrati (= anarki) signifikant, med ca. 54 % anarkigrad = demokratigrad, dvs. styringen går mer, fra FOLKET, nedenfra og OPP, enn omvendt, OVENFRA og NED. Skjønner ikke Vestre det, bør han gå ut av politikken med en gang. Han må høre på og ta innover seg det FOLKET inklusive anarkistene sier og mener, ellers er ikke Vestre moden for jobben. Folkets innflytelse på styringen skjer i hovedsak via dialogen i det offentlige rom, via direkte aksjoner inkludert folkeavstemninger og via stortings- og lokalvalg. Mvh Folkerådet, Norges Anarkistråd (NACO). Kilder: Intervju med TV2 1. mai og AIIS.


 The usual left vs. the right dimension alone is completely insufficient to provide an adequate picture of the economic-political landscape.
The two-dimensional economic-political map presented here
gives an adequate picture of the economic-political landscape.

Freedom, i.e. the degree of freedom, is measured by the libertarian degree = 100% - the authoritarian degree. The libertarian degree = the degree of democracy. Freedom, i.e. freedom without harming others' freedom, not freedom at others expence, economically and/or political/administrative, in the widest sense! Real freedom = or > 50% libertarian & democratic, i.e. both economic and political/administrative in the widest sense = Anarchy and Anarchism. Real freedom = or > 50% socialism & autonomy broadly defined = Anarchy and Anarchism. Real democracy always includes green policy, i.e. significant. Real democracy means society should be managed and run from the bottom up, i.e. from the People – grassroots, and upwards, not from the top – down, i.e. significant. This is freedom in societal perspective.

DEMOKRATI-IDEALET

Det anarkistiske (= liberale sosial-demokratiske) idealet  - anarkistenes (de liberale sosial-demokratenes) langsiktige økonomisk-politiske mål!

Det anarkistiske idealet er generelt et samfunn såvidt mulig innrettet etter anarkistiske prinsipper, som en ledestjerne for den økonomisk-politiske styringen m.v.. Prinsippene for det anarkistiske idealsamfunnet er: 100% sosialisme og autonomi i vid forstand, effektivitet (Pareto-optimalitet, også med hensyn på miljøfaktorer) og rettferdighet (ombyttekriteriet, at ingen vil bytte posisjon med noen annen, når alt kommer til alt), minimale rangs- og lønnsforskjeller - politisk/administrativt og økonomisk hierarki, herunder frihet (uten andres frihets berøvelse, slaveri og tyranni), likhet, solidaritet; sosial justis inklusive libertær (frihetlig) lov (vedtatt direkte av folket selv eller via delegater) og optimal orden, rettssikkerhet og menneskerettigheter, frie kontrakter (ikke slavekontrakter), frie initiativer, ateisme (anarkismen er et sekulært prosjekt, men innebærer full religionsfrihet), antimilitarisme (basert på gjensidig nedrustning og styrkebalanse), internasjonalisme (ikke overnasjonalisme, eller nasjonalisme), desentralisme, selvstyre og føderalisme (ikke hierarkisk, EU-aktig), selvforvaltning (autogestion) og frihetlig kommunalisme, dvs. beslutninger tas i hovedsak lokalt av de vesentlig og konkret berørte - fra enhver etter evne - til enhver i følge behov. Dette er essensen av «system og styring uten hersker» = an-ark-i. Dvs. reelt demokrati.

DEMOKRATI-IDEALET, TOPPEN AV DET ØKONOMISK-POLITISKE KARTET. NOE Å STREBE ETTER FOR ALLE, BÅDE FOLK OG ØVRIGHET.
*) The stars indicate the position of the Norwegian economical-political system after the revolutionary change in 1994/95.
Fig. 1. Picture of the Anarchist Economical-Political Map


WHAT IS DEMOCRACY? UPDATED RESEARCH RESULTS FROM THE DEMOCRACY PROJECT.

REAL DEMOCRACY IS ANARCHY & ANARCHISM! ANARCHY & ANARCHISM ARE REAL DEMOCRACY = LIBERAL SOCIAL-DEMOCRACY!
REAL DEMOCRACY IS ALWAYS INCLUDING GREEN!
ANARCHY.NO IS ALL ABOUT DEMOCRACY - INCLUDING THE DEMOCRACY PROJECT!

Democracy, the libertarian, anarchy & anarchism and degrees of this, is a question of influence on decisions. All other things are only relevant as far as they affects the influence on the societal decisions. To be more precise: anarchy & anarchism, the libertarian and democracy is a question of influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the societal pyramid, the decisions usually and mainly taken by the Top of the societal pyramid, i.e. the Bureaucracy (authorities) broadly defined in private and public sector. The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it.

Democracy, and more or less of it, is central to societal politics broadly defined, both economical and political/administrative, and in reality Real Democracy, NB! i.e. always including Green, and Full Democracy as an ultimate aim, is the one and only policy in the interest of the People, i.e. People's Politics. Real Democracy has a degree of democracy equal to 50 % or more, and Full Democracy has 100 % degree of democracy. The degree of democracy = the libertarian degree = the anarchist degree - within anarchy & anarchism = real democracy, i.e. 100% - the authoritarian degree, see - click on the Economic-Political Map. The Democracy Project is a research project about all topics of democracy and adjacent themes, also praxeology - human action research - including the Green Global Spring GGS. For more information about The Democracy Project, click on IIFOR & the Democ. Project.

REAL DEMOCRACY IS ANARCHISM AND ANARCHY - ANARCHISM AND ANARCHY ARE REAL DEMOCRACY

FULL DEMOCRACY = 100 % DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % ANARCHY DEGREE  = THE ANARCHIST IDEAL = THE DEMOCRATIC IDEAL

REAL (I.E. INCLUDING GREEN) DEMOCRACY = ANARCHY = ANARCHISM = LIBERTARIAN = LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY

LIBERAL SOCIAL DEMOCRACY MUST NOT BE MIXED UP WITH MARXIST SOCIALDEMOCRACY

NORWAY, THE SWISS CONFEDERATION AND ICELAND ARE REAL DEMOCRATIC = ANARCHIES - WITH 50 % - 55 % DEMOCRACY DEGREE

THE DEGREE OF DEMOCRACY = THE LIBERTARIAN DEGREE = THE ANARCHY DEGREE WITHIN ANARCHISM

50 % DEGREE OF DEMOCRACY OR MORE BOTH ECONOMICAL & POLITICAL/ADMINISTRATIVE = SIGNIFICANT OR MORE REAL DEMOCRACY = ANARCHISM

THE DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % - THE AUTHORITARIAN DEGREE = THE LIBERTARIAN OR ANARCHIST DEGREE

100 % DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % LIBERTARIAN DEGREE = 100 % ANARCHY DEGREE

100 % DEGREE OF DEMOCRACY = 0 % AUTHORITARIAN DEGREE = 100 % LIBERTARIAN DEGREE  = THE LIBERTARIAN IDEAL

50 % DEGREE OF DEMOCRACY OR MORE BUT ECONOMICAL OR POLITICAL/ADMINISTRATIVE AUTHORITARIAN = SEMI-DEMOCRACY & SEMI-LIBERTARIAN TOP DOWN SYSTEMS

< 33 % - 50 % > DEGREE OF DEMOCRACY (= LIBERTARIAN DEGREE) = < 67 % - 50 % > AUTHORITARIAN DEGREE = SEMI-DEMOCRACY & AUTHORITARIAN

USA, SEVERAL EU-COUNTRIES, UK, CANADA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND AND ISRAEL ARE SEMI-DEMOCRACIES & AUTHORITARIAN
I.E. NOT REAL DEMOCRACIES, THEY HAVE AUTHORITARIAN, TOP - DOWN SYSTEMS, BUT NOT ULTRA-AUTHORITARIAN AND TOTALITARIAN!

THE DEGREE OF DEMOCRACY = LIBERTARIAN DEGREE = < 0 % - 33 % > = THE AUTHORITARIAN DEGREE = < 67 % - 100 %> =
ULTRA-AUTHORITARIAN AND TOTALITARIAN TOP - DOWN ECONOMIC-POLITICAL SYSTEMS, I.E. VERY FREQUENT WORLD WIDE!

0 % DEGREE OF DEMOCRACY = 100 % AUTHORITARIAN DEGREE = 0 % LIBERTARIAN DEGREE = EXTREME ULTRA-FASCISM

THE PEOPLE = THE BOTTOM OF THE SOCIETAL PYRAMID VS THE BUREAUCRACY = THE TOP OF THE PYRAMID

THE DEGREE OF DEMOCRACY = THE PEOPLE'S INFLUENCE ON THE SOCIETAL DECISIONS MAINLY TAKEN BY THE TOP - IN %

REAL DEMOCRACY = A BOTTOM - UP MANAGERIAL SYSTEM = ANARCHIST AND LIBERTARIAN

NOT REAL DEMOCRACY = A TOP - DOWN MANAGERIAL SYSTEM = IN GENERAL OR PARTLY AUTHORITARIAN

REAL DEMOCRACY = ANARCHISM & ANARCHY ON THE ECONOMIC-POLITICAL MAP AND IN REALITY, SEE MAP ABOVE!


ETTER STORTINGSVALGET 2021: VI OPPFORDRET TIL Å STEMME PÅ SENTERPARTIET ELLER VENSTRE!!!!

Begge partier gikk frem. Vi ønsker et liberalt sosial-demokratisk sentrums-statsråd, altså uten SV.

Trygve Slagsvold-Vedum og Marit Arnstad! Vi er ikke interessert i et halv-kommunistisk statsråd med statskommunistene i SV og dominert av ML-fraksjonen i Ap/DnA (ML=Marxist-Lysholmistene). Dropp SV i statsrådet!!! Ellers blir SP snart halvert...

Nærmere informasjon om den Kommunistiske Marxist-Lysholmismen (ML) og ML-Fraksjonen i AP/DnA, se (klikk på:) http://www.anarchy.no/folkebladet2.html

Trygve og Marit! Å gå i statsråd med SV betyr halvering av Senterpartiet ved stortingsvalget i 2025.... Dropp det!!!

Det er mange liberale sosial-demokrater i Høyre. Disse kan man samarbeide med. Det eksisterer ingen "rødgrønn BLOKK"! Løsningen er i sentrum! Trygve! Ikke tale om å gå i noe statsråd med SV!
STORTINGSVALGET I SEPTEMBER 2021! NYTT STATSRÅD MED DnA/AP-SP-V! KNUS STATSKOMMUNISTENE I RØDT OG SV. NULL INNFLYTELSE TIL DISSE!


29.09.2021. SV sier nei til statsråds-deltakelse.


30.05.2022. LO-kongressen er helt på ville veier når de vil ha med SV i statsrådet. Stats-sosialismen og marxismen er stort sett ute av statsrådet, og slik bør det være. LO er reaksjonært i denne saken. Og Venstre må skjerpe seg, se http://www.anarchy.no/venstre.html

Fra Folkebladet: www.anarchy.no


. Links

Contact AFIN? Click here!

Resolution, decided with general consent by AFIN and:
The International Anarchist Congress
The 11th Anarchist Biennial 27-28.11.2010
International Congress-Seminar on Anarchism
The AI/IFA network represents more than 50 000 anarchist world wide
To see the Website of the Congress - Click here!
UPDATED