The Green Global Spring (GGS)

Official website of GGS & GAIA: http://www.anarchy.no/green.html

Web of the GGS-action-website: http://www.anarchy.no/ggs1.html

Postal address: GGS c/o Folkebladet P.B. 4777 Sofienberg N – 0506, Oslo – Norway

Join the GGS - a bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis - Contact GGS via e-mail - Click here!

Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. always including green Democracy - to
save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up - pro-democracy - Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and its Cogrips-model and -policy in general!

Presentation of the Cogrips-model and -policy below:

The Cogrips-model and -policy is probably the only workable way to save the planet from the climate crisis, and achieve less than 1,5° C global warming!

SLOGANS: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences! Down with the Gini-index to 20%! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth!

GGS calls on the international newsmedia to report much more about the climate crisis and the solutions!


Only a reduction in the demand for oil etc. educes greenhouse gas emissions globally. Realistic variations in the supply of oil etc. have no effect on greenhouse gas emissions. If the UK builds something more in the North Sea, it will therefore have no effect on the climate...

Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. Om UK bygger ut noe mer i Nordsjøen har således ingen effekt på klimaet...

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

Fra: GAIA - The Green Anarchist International Association <ifa@anarchy.no>
Sendt: onsdag 27. september 2023 20:50
Til: international.media@fridaysforfuture.org; GretaThunbergMedia@gmail.com; CNN Q&A <Q&A@cnn.com>; CNN BACKSTORY <BACKSTORY@cnn.com>; worldhaveyoursay@bbc.co.uk; World Environment Day <worldenvironmentday@unep.org>; France 24 <communication@francemm.com>; Euronews Newmedia <newmedia@euronews.com>; European Union <delegation-norway@eeas.europa.eu>; Franske Ambassade <ambafrance.oslo@diplomatie.gouv.fr>; Al Jazeera Press Office <Press.office@aljazeera.net>; Al Jazeera Net <press.int@aljazeera.net>; NRK Nyhetstips <03030@nrk.no>; TV2 <tips@tv2.no>; tips aftenposten <tips@aftenposten.no>; United Kingdom <ukinnorway@fco.gov.uk>; USAs Ambassade <osloirc@state.gov>; USAs Ambassade terrortips <oslotips@state.gov>; Utenriksdepartementet <post@mfa.no>; Marit.Arnstad@stortinget.no; Forsvarets E-tjeneste <kommunikasjon@etj.no>; Forsvarsdepartementet <postmottak@fd.dep.no>; PST <post@pst.politiet.no>; Helse- og omsorgsdepartementet <Postmottak@hod.dep.no>; Norges Bank <central.bank@norges-bank.no>; postmottak@kld.dep.no; post@miljodir.no; Olje- og energidepartementet <postmottak@oed.dep.no>; Commonwealth <media@commonwealth.int>
Emne: Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. Om UK bygger ut noe mer i Nordsjøen har således ingen effekt på klimaet...

Å løse klimakrisen er hovedmålet og overordnet alt annet! To solve the climate crisis is the main goal and overriding everything else!
Folkets krav om grønn planet må nå slå gjennom i systemet globalt. The People's demand for a green planet must now be achieved and passed in the system globally.

Slogans: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences!
Down with the Gini-index to 20 %! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth!

Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. FNs krav om kutt på tilbudssiden har ingen effekt på klimaet.

Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. Tilbudet er allerede så stort at det vil ødelegge klimaet på kloden totalt, om det etterspørres og forbrukes. FNs krav om kutt på tilbudssiden, som å stoppe å lete etter mere olje, har ingen effekt på klimaet, men kan i noen tilfeller representere mindre sløsing med ressurser, men ikke alltid. Å erstatte kull og tungolje med lettolje, som finnes i Nordsjøen, og lete etter mer her, vil være positivt for klimaet.  Dette representerer altså heller ikke sløsing med ressurser. Etterspørselen bør vris bort fra kull, tungolje, lettolje og naturgass, i den rekkefølgen, og erstattes med grønn energi-etterspørsel, for optimal klimapolitikk. De store investeringene bør komme i tilbudet av grønn energi, dvs. sol, vind og vann-energi-anlegg og grid for distribusjonen samt grønn teknologi ellers.

Kull-tilbudsoverskuddet er enormt og prisen vil derfor falle, og jo mer grønn energi som produseres. Ultra-fascistiske stater er på grunn av korrupsjonsloven og fare for opprør tvunget til å velge billigste energi - kull (og fossilt ellers). Kina vil derfor aldri stoppe med kull-produksjon og bruk frivillig. Derfor er 3WW (the revolution "war"), mot Kina et must for å løse klimakrisen. Det må Biden forstå, at 3WW mot Kina og andre ultra-fascistiske stater er helt nødvendig og jo raskere jo bedre. Diplomati og konkurranse holder ikke i det hele tatt. Det er ingen vei utenom 3WW, om vi skal berge planeten. Alternativet er en enorm global og økende subsidiering av nedleggelse av kull-kraft og fossilt ellers, og støtte til grønn energi + teknologi ellers. Det blir alt for dyrt, og vil bare forsterke autoritærianismen. Det er ikke en farbar vei. USA og NATO må derfor straks sette i gang 3WW (the revolution "war") på full styrke. Se nedenfor om 3 WW, the revolution "war".

20.05.2022. China uses more and more coal. China needs Russian coal. Moscow needs new customers, see: https://edition.cnn.com/2022/05/20/business/russia-china-coal-trade-intl-hnk/index.html . Source: CNN.

Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will
automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

Links


The Green Global Spring (GGS): The climate crisis is our third world war. It needs a bold response (J. Stiglitz, Nobel prize winner). Over 1,700 environment activists killed in decade. Global warming set to break key 1.5C limit for first time. Action NOW!

The Anarchist International (AI/IFA): Save the planet! Crush Xi & Co! China, with its de facto mega anti-climate policy, is the enemy of the People of the world No. 1.
It is the far biggest CO2 emitter in the world. Thus the 3WW, the Green Revolution "war", against Xi & Co is a must! Soon!
Click on: The Situation in China included Hong Kong for more information!

Chamberlainism (Arthur Neville Chamberlain) and cowardness will not work against Xi & Co more than against Adolf Hitler & Co.

AI/IFA: Xi & Co are sitting on a volcano that will erupt with some unrest at the borders and they have no allies. We have 2-3 years until the 1.5 degree target is broken. The status quo does not hold. The US must change its goals and strategy or we are all lost!

The Green Global Spring (GGS)

NORGE MÅ GÅ I BRESJEN FOR DEN 3. VERDENSKRIG MOT KLIMAKRISEN, OG OGSÅ FEIE FOR EGEN DØR!!! FOLKEREISNINGEN MOT KLIMAKRISEN ER I GANG!!!

NØI-INDECO-OSE'S DIALOG MED MILJØDIREKTORATET OM NY KLIMAPOLITIKK, SE (KLIKK PÅ:) http://www.indeco.no/archive/samgrep2.htm

04.06.2019. The climate crisis is our third world war. It needs a bold response – Joseph Stiglitz - Nobel prize winner in economics, see:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/04/climate-change-world-war-iii-green-new-deal. Source: The Guardian.

HVA ER KLIMAKRISEN? HVIS VI IKKE VINNER 3WW, DEN GRØNNE REVOLUSJONÆRE "KRIGEN", KOMMER 4WW OG RAGNAROKK. HELT SIKKERT.
WHAT IS THE CLIMATE CRISIS? IF WE DON'T WIN 3WW, THE GREEN REVOLUTIONARY "WAR", 4WW AND RAGNAROK WILL COME. DEFINITELY.

"The full blown climate crisis" vil sikkert resultere i ca. 3 milliarder flyktninger fra ørkenlignende strøk vidt omkring ekvator og fra øyer som drukner på grunn av stigende havnivå, mange væpnet til tennene for LEBENSRAUM A LA HITLER i nord og sør = RAGNAROKK!!! OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

If you do not understand the climate crisis, read NOW! COAL IS ABSOLUTELY WORST when it comes to CO2. AND XI'S CHINA IS A GREAT INVESTOR IN HELL.
HIS CO2 CAPITAL INCREASES LIKE HELL - BECAUSE HE INVESTS A LOT EVERY YEAR AND MORE AND MORE. NOW WE SAY STOP!
… AND THE DEPRECIATION OF CO2 CAPITAL = APPROX. 0.0. SO WE NEVER GET RID OF THE DAMNED SHIT. WE ARE ON THE WAY TO VENUS IN CLIMATE !!!!!

The percentage concept is also used in environmental economics - including climate economics: The corona pandemic has led to the world emitting 7 percent less CO2 this year (2020) than last year (2019). This fact is according to UNEP 2020, the UN's annual status report on the world climate. Nevertheless, the temperature in 2050 will only be 0.01 degrees lower, i.e. 1% of one degree Celsius lower, than it would have been without a pandemic. This is due to the accumulation effect of CO2 in the atmosphere. NB! It works as a bathtub with the tap slightly open, where the water, which corresponds to CO2, rises all the time, even if the tap is turned back 7% for a relatively short period. 100% - 7% = 93% CO2, compared to the emissions last year - 2019, is still leaking into the atmosphere in 2020. The "water", the CO2 level in the atmosphere, is still rising, but a slightly smaller increase this year, compared to last year 2019, which by the way was a record year in CO2 emissions. Source: NRK 09.12.2020. I. E. IT'S STILL GOING TO HELL - INVESTING IN HELL - WITH CO2 EMISSIONS…

Forstår dere ikke klimakrisen så les NÅ! KULL ER ABSOLUTT VÆRST NÅR DET GJELDER CO2. OG XI-KINA ER STORINVESTOR I HELVETE.
CO2-KAPITALEN HANS ØKER NOE JÆVLIG - FOR HAN INVESTERER MYE HVERT ÅR OG MER OG MER. NÅ SIER VI STOPP!
… OG DEPRESIERINGEN AV CO2-KAPITALEN = CA. 0,0. SÅ VI BLIR ALDRI KVITT FAENSKAPEN. VI ER PÅ VEI MOT VENUS I KLIMA!!!!!

Prosentbegrepet brukes også i miljø-økonomi - herunder klima-økonomi: Koronapandemien har ført til at verden slipper ut 7 prosent mindre CO2 i år (2020) enn i fjor (2019). Det viser UNEP 2020, FNs årlige statusrapport om klimaet i verden. Likevel vil temperaturen i 2050 bare bli 0,01 grad lavere, dvs. 1 % av en grad Celsius lavere, enn den ville ha vært uten pandemi. Dette skyldes akkumulasjons-effekten for CO2 i atmosfæren. NB! Den virker som et badekar med kranen litt åpen, hvor vannet, som svarer til CO2, stiger hele tiden, selv om kranen skrues igjen 7 % for en forholdsvis kort periode. 100% - 7 % = 93 % CO2, i forhold til utslippet i fjor - 2019, lekker fremdeles ut i atmosfæren i 2020. "Vannet", CO2 nivået i atmosfæren, stiger altså likevel, men altså litt mindre stigning i år, i forhold til i fjor 2019, som forøvrig var et rekordår i CO2 utslipp. Kilde: NRK 09.12.2020. DVS. DET GÅR STADIG MER TIL HELVETE - INVESTERING I HELVETE - MED CO2 UTSLIPP…

OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN

Apropos 3. og 4. verdenskrig… 3. = Revolusjonskrigen, 4. = Flyktningskrigen, se tidligere sendt notat om dette fra J-HØ, også publisert på http://www.anarchy.no/ggs1.html. De 3 milliardene personer (se nedenfor) blir nok ikke værende i det glødende helvete vidt omkring rundt ekvator lenge, de kommer nok nord og sørover en masse, kanskje mange 100 millioner til Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland samt Sveits, UK og USA. Og det blir neppe fredelig… Hilsen AISC v. konsulent J-HØ.

PS. På tide å få mye mer fart på 3. Verdenskrig i preventivt øyemed – Nå vi få slutt på klimakrisen snart – ellers så går det rett til helvete!!! Dette er alvor!!! Få bakenden i gir!!!!!!! ALLE SAMMEN!!!!!!!!!!! Koronakrisen, og Putlers krig i Ukraina er bare noe pusleri, det er klimakrisen som er det virkelige problemet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

05.05.2020. Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. More than three billion people will be living in places with "near un-liveable" temperatures by 2070, according to a new study. Unless greenhouse gas emissions fall, large numbers of people will experience average temperatures hotter than 29C. This is considered outside the climate "niche" in which humans have thrived for the past 6,000 years. Co-author of the study Tim Lenton told the BBC: "The study hopefully puts climate change in a more human terms". Researchers used data from United Nations population projections and a 3C warming scenario based on the expected global rise in temperature. A UN report found that even with countries keeping to the Paris climate agreement, the world was on course for a 3C rise.  According to the study, human populations are concentrated into narrow climate bands with most people residing in places where the average temperature is about 11-15C. A smaller number of people live in areas with an average temperature of 20-25C. People have mostly lived in these climate conditions for thousands of years. However should, global warming cause temperatures to rise by three degrees, a vast number of people are going to be living in temperatures considered outside the "climate niche". Mr Lenton, climate specialist and director of the global Systems Institute at the University of Exeter, conducted the study with scientists from China, the US and Europe. He told the BBC: "The land warms up faster than the ocean so the land is warming more than three degrees. Population growth is projected to be in already hot places, mostly sub-Saharan Africa, so that shifts the average person to a hotter temperature. "It's shifting the whole distribution of people to hotter places which themselves are getting hotter and that's why we find the average person on the planet is living in about 7C warmer conditions in the 3C warmer world." Areas projected to be affected include northern Australia, India, Africa, South America and parts of the Middle East. The study raises concerns about those in poorer areas who will be unable to shelter from the heat. "For me, the study is not about the rich who can just get inside an air-conditioned building and insulate themselves from anything. We have to be concerned with those who don't have the means to isolate themselves from the weather and the climate around them," Mr Lenton said. Mr Lenton says the main message from the team's findings is that "limiting climate change could have huge benefits in terms of reducing the number of people projected to fall outside of the climate niche. "It's about roughly a billion people for each degree of warming beyond the present. So for every degree of warming, we could be saving a huge amount of change in people's livelihoods." Source: BBC. This is mainly consistent with the scenario analysis of NØI-INDECO at http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc. Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist. From: http://www.anarchy.no/ggs1.html.

NÆRMERE OM 3. VERDENSKRIG (REVOLUSJONSKRIGEN) OG 4. VERDENSKRIG (FLYKTNINGSKRIGEN).
 
DERSOM VI IKKE FULLFØRER OG VINNER 3. VERDENSKRIG FOR TILSTREKKELIG MER OG REELT DEMOKRATI  INKLUSIVE GRØNT – GLOBALT -  RASKT,  KOMMER 4. VERDENSKRIG – RAGNAROKK – MED SANNSYNLIGVIS MILLIARDER DREPTE  –   GLOBALT  –  OM  10-30 ÅR! BARNEBARNA VÅRE KAN VÆRE BLANT DE DREPTE!!!

Generelt gjelder at samfunnskriser, i den grad de rent fysisk kan løses, og uansett initial trigger, 1. i hovedsak skyldes beslutningsfeil i Toppen av samfunnspyramiden, som inkluderer både privat og offentlig sektor, og  2.  kan bare løses ved at det tas nye og riktige beslutninger i Toppen. Skjer ikke dette av seg selv av en eller annen grunn, må Folket, dvs. grunnplanet  i  samfunnspyramiden, nedenfra og opp, skaffe seg 1. tilstrekkelig  innflytelse på toppenes beslutninger, og 2. bruke denne innflytelsen til å presse frem de riktige beslutningene fra Toppen, og dermed løse krisen.

Handler ikke Folket på denne måten nedenfra og opp, og grunnene til at toppen i seg selv ikke korrigerer er permanente, så vil krisen bare fortsette og fortsette. Og som regel krever  løsning av krisen økt innflytelse fra folket på beslutningene tatt av toppen, på bred basis, dvs. en generell økning i graden av demokrati  i  samfunnet. Dette gjelder spesielt når det er flere kriser som må løses samtidig. Og dette er nettopp situasjonen i Norge og globalt nå og i overskuelig fremtid.

Den generelle Cogrips-modellens Løsningsforslag nr. 1 for klimakrisen går ut på at 1. kun en seirende global folkereisning for betydelig  mer og  tilstrekkelig  høy grad av demokrati, til 2. derigjennom å få stoppet  samfunns-toppenes de facto  trenering av dropping av kull, olje og gass m.v., til 3. ca. null bruk av dette,  4. raskt nok til å forhindre klima-krisen  dvs. til under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), er 5. den farbare veien til å få løst klimakrisen.

NB! Ad den 3. Verdenskrig.  En generell FOLKEREISNING til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser er altså nødvendig. Dette krever demokratisk revolusjon definert som signifikant skift i demokratisk retning av styresettet. I enkelte land vil dette kreve væpnet revolusjon. Vi kaller derfor denne nødvendige globale Folkereisningen for den «3. Verdenskrig», men i de fleste land vil det gå fredelig for seg (fløyelsrevolusjoner og/eller idealistiske revolusjoner).  Dette forutsetter som sagt bevisstgjøring og mobilisering av massene. Det mangler altså stort sett i dag. Nå media og store organisasjoner raskt på banen!

I andre land, særlig autoritære land med lav demokratigrad i utgangspunktet vet vi at demokrati-bevegelsene sliter og at det ikke går så glatt med å få til nødvendig mer demokrati – og da kan og bør de mest demokratiske landene (inklusive grønt), som Norg og allierte, tre støttende til, om man skal få til alt som trengs for å få stoppet klima-krisen før den slår til for fullt – dvs. nasjonalt og globalt.

Dette er også Cogrips-policy – og dette kan bli et militært anliggende av og til – men neppe på langt nær – forutsatt at man starter opp snart - i god tid før klima-krisen blir et faktum -  så ille som 2. verdenskrig. Men da må  man  huske at dette er nødvendig i preventivt øyemed. Det blir nemlig som nevnt en veldig alvorlig trussel mot rikets sikkerhet om noen år – og da smeller det nok mye kraftigere og fryktelig mye mer i 4. Verdenskrig,  enn  om  man  nå og utover planmessig gir noe våpen, økonomisk, humanitær og kanskje av og til også noe væpnet støtte til demokrati-bevegelser i nød, under forutsetning av at demokrati-bevegelsen man støtter slåss for nødvendig mer demokrati, reelt og grønt. Dette kan være aktuelt i land med totalitære og ultra-autoritære regimer, spesielt fascistiske stater!  Og de er det en del av.  Forutsetningen for støtte til pro-demokrati-bevegelser, er altså at de har en tilstrekkelig grønn profil, dvs. støtter ca. 100%  opp om klima-løsningen nevnt over, og ikke bare dreier seg om nye eliters kamp for å overta etter gamle i Byråkratiet. Da kan de klare seg selv, for NØI-INDECOs  og  Norges del – uten noe støtte fra oss. Her må man prioritere strengt – dette kan bli dyrt på flere måter. Kanskje man  må  ta  litt av oljefondet for å berge fremtiden for barnebarna. Det er i så fall rimeligvis vel anvendte penger! –

Den ny globale grønn-demokratiske bevegelsen har i sin spede begynnelse opprettet et Folkeråd, the Global People's Council, som koordinerer Folkets krav vis-a-vis myndighetene og det har kommet med følgende paroler som gjelder for alle land i verden: SLOGANS: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences! Down with the Gini-index to 20%! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth! Via ulike direkte aksjoner og valg basert på den nye Folkereisningen, håper man på å få til det nødvendige grønne skiftet globalt, og den nødvendige økte demokratigraden.

The People's economic-political demands and how they can be met.

The People's global demands related to the Cogrips-model and -policy, the Green Global Spring (GGS) and in general, for each country and global, are the following: Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. Estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 0.1°C and 0.3°C) per decade due to past and ongoing emissions, according to IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. GGS's aim, and also for the People in general, is no more than 1.5 °C global warming above pre-industrial level (1720- 1800).

As for the unemployment rate, no more than 1.5 percent is acceptable, in each country world wide, plus at least 3 - 5 percent average growth in real GDP, under appropriate environmental constraints broadly defined. The green growth is further explained at the official website of GGS & GAIA.

The Gini-index for income should be lower than 20 percent, and the society should have also small rank-differences. The Gini-index is 100 percent when one person has all societal income,  and  0 percent - zero - when all members of the society has equal income. The Gini-index measures how top-heavy the income-pyramid is.

The global population, and in each country, should be optimal not maximal, this means little to no growth at present, and further population growth is dependent on technological advance within the appropriate environmental constraints broadly defined.

The probably best way to fulfill these demands is explained in Løsningsforslag Nr 1. for klima-krisen - Proposed Solution No. 1, for the Climate-Crisis, from NØI-INDECO, see Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar a.k.a. the PLAN - PLANEN in Norwegian.

Because

1. superior and overriding power always corrupts economical and political/administrative, in direction concentration of money & the practiced will to cow & subdue the People including anti-climate policy, on and from the Top of the societal pyramid in private and public sector = The Bureaucracy broadly defined;

2. the Bottom of the societal pyramid = the People's DEMANDS will only be met in a more democratic - real democratic world, i.e. sufficient Real, i.e always including green Democracy - in each country and global and

3. never achieved based on strong and stronger rule from the Top = the Bureaucracy (Why? - see point 1. about the Law of Corruption).

The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it. This must be sufficiently high to meet the People's Demands, > 50%, i.e. Real, i.e. always including green Democracy, as in Norway, the Swiss Confederation and Iceland, and a little higher.

To save the planet, scientists have already identified what we have to do, that is to say implementing a much higher price for human emissions that are changing the climate, particularly carbon ones. More than 11,000 scientists, who agree that we are experiencing a climate emergency, have asserted that a higher price is needed on carbon. Furthermore, 27 Nobel Prize winners, along with more than 5,000 other scientists, claim that a price on carbon emissions (a sufficiently high carbon tax, i.e. on CO2 emissions) is the most effective way to reduce emissions at the scale and speed needed to prevent the temperature rising by 1.5 °C. The income generated by the carbon tax may be used for subsidies on green solutions, i.e. wind and solar electric power, etc.

Much more about how the People's demands can be met, that is what to do to save the planet in due time to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk, see some below, and even more at the general large Cogrips-model and -policy linked up above.

Link til PLANEN - Notatet - 2009 - oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen! by NØI-INDECO. NB! Rapporten - PLANen - er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige, på flere punkter. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!


GGS is based on Cogrips-model and -policy!

Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

www.indeco.no & www.anarchy.no

http://www.anarchy.no/frisch1.html

http://www.indeco.no/archive/frisch.html

http://www.anarchy.no/iifor.html

http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html

http://www.anarchy.no/wec.html

http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm

http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc

http://www.anarchy.no/green.html

http://www.anarchy.no/ggs1.html

COGRIPS-MODEL, A.K.A. SAMGRIPINGSMODELL, NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH' TERM IN NORWEGIAN, AND SHORTENED CALLED SAMGREPS-MODELL - IN NORWEGIAN.

The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

Best regards

Jens Hermundstad Østmoe

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.


GGS Climate-Action No 1: China, USA & EU! Drop Coal!

26.09.2019. The Green Global Spring Revolution has started the "Action: China, USA and EU! Drop Coal!".
This global action started with a note from the Anarchist International Embassy (AIE) sent 26.09.2019 to the embassies of China and USA and EU's delegation in Oslo, and also distributed world wide - see below for the note and more information.

05.12.2020 the Economist reports: making coal history. Celebrate the decline of coal in rich western countries. Asia must be next. The world is finally burning less of the stuff.
It now faces the challenge of using almost none at all. Europe and America have shown that King Coal can be dethroned, but they cannot be bystanders as Asia works to complete the revolution.
If politicians in Europe and America are serious about fighting global warming, they must work harder to depress coal elsewhere (page 13 & 20).

The corona pandemic has led to the world emitting 7 percent less CO2 this year (2020) than last year (2019), according to UNEP 2020, the UN's annual status report on the world climate.
Nevertheless, the temperature in 2050 will only be 0.01 degrees Celsius lower than it would have been without a pandemic, due to the accumulation effect of CO2 in the atmosphere.
Sources: NRK & AIIS 09.12.2020.

12.12.2020. Five years after the Paris accord, UN chief Antonio Guterres calls on members to declare a 'state of climate emergency', and make good on their promises to slash carbon pollution as they recover from the pandemic, "until carbon neutrality is reached," he added.
Speaking at the opening of the Climate Ambition summit, held online to mark five years since the Paris climate deal, Guterres warned that nations' current commitments were "far from enough" to limit temperature rises to 1.5 degrees Celsius.
"If we don't change course, we may be headed for a catastrophic temperature rise of more than 3.0 degrees this century," he said. However: Only big words and no deeds related to the summit, due to "free riders".
Especially Xi Jin-Ping's China talks loud about domestic and global climate-actions, but self makes new coal-plants all of the time. Sources: France 24 & AIIS.

More about China & the Hong Hong Spring see http://www.anarchy.no/ija150.html. The Hong Kong Spring is a part of the Green Global Spring, see http://www.anarchy.no/ija141.html.

See also the New Year Speech for 2021, from the Anarchists - by Anna Quist: http://www.anarchy.no/nt20-21.html.

Ochlarchy has an anti-climate and anti-green dimension, especially with mob rule broadly defined against the grand-children, thus the fight against ochlarchy, i.e. mob rule broadly
defined, a.o.t. done by Antioch, the Anti-ochlarchy League, is also a part of the Green Global Spring, see http://www.anarchy.no/antioch.html, http://www.anarchy.no/ggs1.html & http://www.anarchy.no/nt20-21.html.

If you do not understand the climate crisis, read NOW! COAL IS ABSOLUTELY WORST when it comes to CO2. AND XI'S CHINA IS A GREAT INVESTOR IN HELL.
HIS CO2 CAPITAL INCREASES LIKE HELL - BECAUSE HE INVESTS A LOT EVERY YEAR AND MORE AND MORE. NOW WE SAY STOP!
… AND THE DEPRECIATION OF CO2 CAPITAL = APPROX. 0.0. SO WE NEVER GET RID OF THE DAMNED SHIT. WE ARE ON THE WAY TO VENUS IN CLIMATE !!!!!

The percentage concept is also used in environmental economics - including climate economics: The corona pandemic has led to the world emitting 7 percent less CO2 this year (2020) than last year (2019). This fact is according to UNEP 2020, the UN's annual status report on the world climate. Nevertheless, the temperature in 2050 will only be 0.01 degrees lower, i.e. 1% of one degree Celsius lower, than it would have been without a pandemic. This is due to the accumulation effect of CO2 in the atmosphere. NB! It works as a bathtub with the tap slightly open, where the water, which corresponds to CO2, rises all the time, even if the tap is turned back 7% for a relatively short period. 100% - 7% = 93% CO2, compared to the emissions last year - 2019, is still leaking into the atmosphere in 2020. The "water", the CO2 level in the atmosphere, is still rising, but a slightly smaller increase this year, compared to last year 2019, which by the way was a record year in CO2 emissions. Source: NRK 09.12.2020. I. E. IT'S STILL GOING TO HELL - INVESTING IN HELL - WITH CO2 EMISSIONS…

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

Forstår dere ikke klimakrisen så les NÅ! KULL ER ABSOLUTT VÆRST NÅR DET GJELDER CO2. OG XI-KINA ER STORINVESTOR I HELVETE.
CO2-KAPITALEN HANS ØKER NOE JÆVLIG - FOR HAN INVESTERER MYE HVERT ÅR OG MER OG MER. NÅ SIER VI STOPP!
… OG DEPRESIERINGEN AV CO2-KAPITALEN = CA. 0,0. SÅ VI BLIR ALDRI KVITT FAENSKAPEN. VI ER PÅ VEI MOT VENUS I KLIMA!!!!!

Prosentbegrepet brukes også i miljø-økonomi - herunder klima-økonomi: Koronapandemien har ført til at verden slipper ut 7 prosent mindre CO2 i år (2020) enn i fjor (2019). Det viser UNEP 2020, FNs årlige statusrapport om klimaet i verden. Likevel vil temperaturen i 2050 bare bli 0,01 grad lavere, dvs. 1 % av en grad Celsius lavere, enn den ville ha vært uten pandemi. Dette skyldes akkumulasjons-effekten for CO2 i atmosfæren. NB! Den virker som et badekar med kranen litt åpen, hvor vannet, som svarer til CO2, stiger hele tiden, selv om kranen skrues igjen 7 % for en forholdsvis kort periode. 100% - 7 % = 93 % CO2, i forhold til utslippet i fjor - 2019, lekker fremdeles ut i atmosfæren i 2020. "Vannet", CO2 nivået i atmosfæren, stiger altså likevel, men altså litt mindre stigning i år, i forhold til i fjor 2019, som forøvrig var et rekordår i CO2 utslipp. Kilde: NRK 09.12.2020. DVS. DET GÅR STADIG MER TIL HELVETE - INVESTERING I HELVETE - MED CO2 UTSLIPP…

Nærmere om levetiden til CO2 i atmosfæren: https://www.dagsavisen.no/debatt/levetiden-til-co2-i-atmosferen-1.456023 Kilde: Dagsavisen.

Top scientists warn of 'ghastly future' for planet as leaders underestimate ecological threats, see: https://edition.cnn.com/2021/01/13/world/biodiversity-climate-intl-scli/index.html. Source: CNN

04.06.2019. The climate crisis is our third world war. It needs a bold response – Joseph Stiglitz, see: https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/04/climate-change-world-war-iii-green-new-deal. Source: The Guardian.

02.02.2021. Green economy: powering up hydrogen, see: https://www.euronews.com/2021/01/29/green-future-powering-up-hydrogen. Source: Euronews.

17.02.2021. Norway, the UK and Canada are not climate champions. They are climate hypocrites, see: https://edition.cnn.com/2021/02/17/world/climate-hypocrites-uk-canada-norway-intl/index.html. Source: CNN.

23.02.2021. 'Climate change biggest security threat,' David Attenborough tells UN, see: https://www.france24.com/en/americas/20210223-climate-change-biggest-security-threat-david-attenborough-tells-un. Source: France 24.

27.02.2021. New climate pledges 'far short' of meeting Paris Agreement goals, UN warns, see:  https://edition.cnn.com/2021/02/27/world/un-climate-report-red-alert-intl/index.html. Source: CNN.

Global CO2 emissions have rebounded strongly after their Covid slump. The Covid-19 crisis in 2020 triggered the largest annual drop in global energy-related carbon dioxide emissions since the Second World War, according to recent IEA data, but the overall decline of about 6% masks wide variations depending on the region and the time of year. After hitting a low in April, global emissions rebounded strongly and rose above 2019 levels in December. The latest data show that global emissions were 2%, or 60 million tonnes, higher in December 2020 than they were in the same month a year earlier. Major economies led the resurgence as a pick-up in economic activity pushed energy demand higher and significant policies measures to boost clean energy were lacking. Many economies are now seeing emissions climbing above pre-crisis levels. The rebound in global carbon emissions toward the end of last year is a stark warning that not enough is being done to accelerate clean energy transitions worldwide. Source: IEA. 15.03.2021.

15.04.2021. China 'can save $1.6 trillion by scrapping coal', report says, see: https://www.bbc.com/news/science-environment-56761344. Source: BBC.

18.04.2021. China and US pledge climate change commitment, see: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-56790077. Source: BBC.

22.04.2021. Biden calls climate action a 'moral imperative', pledges to halve CO2 emissions by 2030, see: https://www.france24.com/en/live-news/20210422-biden-calls-climate-action-a-moral-imperative-pledges-to-halve-co2-emissions-by-2030. Source: France 24.

22.04.2021. UN Climate Chief: We're not there yet, see: https://edition.cnn.com/videos/world/2021/04/22/amanpour-earth-day-summit-patricia-espinosa.cnn. Source: CNN.

Coal again. According to the IEA’s Global Energy Review 2021, this year's (2021) expected rise in coal use dwarfs that of renewables by almost 60%, even as electricity generation from renewables is set to leap by more than 8%. More than 80% of the projected growth in coal use is set to come from Asia, led by China. Coal use in the United States and the European Union will remain well below pre-crisis levels. Source: IEA. 26.04.2021.

07.05.2021. China's annual emissions surpass those of all developed nations combined, report finds, see: https://edition.cnn.com/2021/05/07/world/climate-emissions-china-developed-nations-intl/index.html. Source: CNN.

09.05.2021. Kids are taking governments to court over climate. And they are starting to win, see: https://edition.cnn.com/2021/05/09/europe/climate-lawsuits-governments-intl-cmd/index.html. Source: CNN.

24.05.2021. Move to net-zero 'inevitably means more mining', see: https://www.bbc.com/news/science-environment-57234610. Source: BBC.

09.08.2021. Paris climate goals 'out of reach' unless rapid changes occur, UN climate report warns, see: https://www.euronews.com/2021/08/09/watch-live-un-scientists-release-monumental-climate-change-report. Source: Euronews.

01.10.2021. Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. FNs krav om kutt på tilbudssiden har ingen effekt på klimaet.

Bare reduksjon i etterspørselen etter olje m.v. reduserer klimagassutslippene globalt. Realistiske variasjoner i tilbudet av olje m.v. har ingen effekt på klimagassutslippene. Tilbudet er allerede så stort at det vil ødelegge klimaet på kloden totalt, om det etterspørres og forbrukes. FNs krav om kutt på tilbudssiden, som å stoppe å lete etter mere olje, har ingen effekt på klimaet, men kan i noen tilfeller representere mindre sløsing med ressurser, men ikke alltid. Å erstatte kull og tungolje med lettolje, som finnes i Nordsjøen, og lete etter mer her, vil være positivt for klimaet.  Dette representerer altså heller ikke sløsing med ressurser. Etterspørselen bør vris bort fra kull, tungolje, lettolje og naturgass, i den rekkefølgen, og erstattes med grønn energi-etterspørsel, for optimal klimapolitikk. De store investeringene bør komme i tilbudet av grønn energi, dvs. sol, vind og vann-energi-anlegg og grid for distribusjonen samt grønn teknologi ellers.

25.10.2021. Greenhouse gas levels hit record high and increased at faster rate in 2020, see: https://www.france24.com/en/europe/20211025-greenhouse-gas-levels-hit-record-high-and-increased-at-faster-rate-in-2020. Source: France 24.

26.10.2021. Climate change: Sir David Attenborough in 'act now' warning, see: https://www.bbc.com/news/science-environment-59039485. Source: BBC.

The 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) in Glasgow on 31 October – 12 November 2021.

Ad COP26. We – the Green Global Spring (GGS) - call for action, a massive global green subsidy program by the World Bank and IMF, financed by quantitative easing, lasting until the planet is green.

 1. UN climate chief Patricia Espinosa says a deal reached at the COP26 summit is a huge step forward
 2. The inclusion of a coal pledge - albeit watered down - is unprecedented, she says
 3. India and China asked for a crucial last minute-change to the agreement, calling for the "phase down" not the "phase out" of coal power
 4. COP26 president Alok Sharma denies that the change of language represents a failure
 5. It was reached at the summit in Glasgow after nearly two weeks of negotiations
 6. But it is receiving a mixed reaction - Greenpeace says it keeps the 1.5C goal "only just alive"
 7. The summit's overall goal was to chart a path to keep warming limited to 1.5C and avoid the worst impacts of climate change. .
 8. Countries asked to republish their climate action plans, with more ambitious emissions reductions targets for 2030, by the end of next year.
 9. Emphasis on the need for developed countries to increase the money they give to those already suffering the effects of climate change, beyond the current $100bn annual target
 10. An increase - though not a doubling - of funds to help poorer countries with the adaptation to climate change. Source: BBC 14.11.2021

Kull-tilbudsoverskuddet er enormt og prisen vil derfor falle, og jo mer grønn energi som produseres. Ultra-fascistiske stater er på grunn av korrupsjonsloven og fare for opprør tvunget til å velge billigste energi - kull (og fossilt ellers). Kina vil derfor aldri stoppe med kull-produksjon og bruk frivillig. Derfor er 3WW mot Kina et must for å løse klimakrisen. Det må Biden forstå, at 3WW mot Kina og andre ultra-fascistiske stater er helt nødvendig og jo raskere jo bedre. Diplomati og konkurranse holder ikke i det hele tatt. Det er ingen vei utenom 3WW, om vi skal berge planeten. Alternativet er en enorm global og økende subsidiering av nedleggelse av kull-kraft og fossilt ellers, og støtte til grønn energi + teknologi ellers. Det blir alt for dyrt, og vil bare forsterke autoritærianismen. Det er ikke en farbar vei. USA og NATO må derfor straks sette i gang 3WW på full styrke.

04.04.2022. UN report on climate crisis confirms the world already has solutions -- but politics are getting in the way, see: https://edition.cnn.com/2022/04/04/world/un-ipcc-climate-report-mitigation-fossil-fuels/index.html. Source: CNN.

18.05.2022. Climate change indicators hit record highs in 2021 - UN, see: https://www.france24.com/en/united-nations/20220518-climate-change-indicators-hit-record-highs-in-2021-un. Source: France 24.

20.05.2022. China uses more and more coal. China needs Russian coal. Moscow needs new customers, see: https://edition.cnn.com/2022/05/20/business/russia-china-coal-trade-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

08.08.2022. Climate deal. How Biden's big win in the Senate could change America and reshape his fortunes, see: https://edition.cnn.com/2022/08/08/politics/senate-bill-win-for-biden-analysis/index.html. Source: CNN.

26.08.2022. Dangerous heat waves to at least triple across the world by 2100, study says, see: https://edition.cnn.com/2022/08/26/world/heat-health-climate-projection-emissions-intl/index.html. Source: CNN.

13.09.2022. UN chief says ‘fossil fuel free-for-all’ must end as report warns world heading in ‘wrong direction’, see: https://edition.cnn.com/2022/09/13/world/climate-wmo-report-un-intl/index.html. Source: CNN.

29.09.2022. Over 1,700 environment activists killed in decade – report, see: https://www.bbc.com/news/science-environment-63064471. Source: BBC.

21.11.2022. Climate change: Five key takeaways from COP27, see: https://www.rnz.co.nz/news/world/479153/climate-change-five-key-takeaways-from-cop27. Source: RNZ.

07-19.12.2022. UN Biodiversity Conference (COP 15). Nature is critical to meeting the Sustainable Development Goals and limiting global warming to 1.5 degrees, see: https://www.unep.org/un-biodiversity-conference-cop-15. Source: UN.

20.12.2022. COP15 ends with landmark biodiversity agreement, see: https://www.unep.org/news-and-stories/story/cop15-ends-landmark-biodiversity-agreement. Source: UN. But what about the implementation???

Before 2023: Climate crisis: We are travelling at high speed to hell, preliminary at first class!!!

14.01.2023. Germany plans to destroy this town for a coal mine. GGS and thousands are gathering to stop it, see:  https://edition.cnn.com/2023/01/14/europe/lutzerath-germany-coal-protests-climate-intl/index.html. Source: CNN.

14.01.2023. Greta Thunberg joins anti-coal activists at protest in German village, see: https://www.france24.com/en/europe/20230114-greta-thunberg-joins-anti-coal-activists-at-protest-in-german-village. Source: France 24.

15.01.2023. Greta Thunberg removed by German police from coal mine protest site. Demonstrators have been trying to block plans to raze the town of Lützerath, see: https://www.politico.eu/article/greta-thunberg-removed-by-german-police-from-lutzerath-protest-site/. Source: Politico.eu.

16.01.2023. The last protester was removed from Lützerath by the police in the evening, according to Euronews. But the fight against coal in Germany and EU in general continues... Sources: GGS and AIIS.

17.01.2023. Greta Thunberg released after brief detention at German mine protest, police say, see: https://www.reuters.com/world/europe/german-police-detain-greta-thunberg-german-coal-village-protests-2023-01-17/. Source: Reuters.

19.01.2023. Activist Greta Thunberg says Davos elite (WEF) 'fuelling destruction of the planet', see: https://www.france24.com/en/europe/20230119-greta-thunberg-returns-to-davos-to-speak-out-against-fossil-fuels. Source: France 24.

19.01.2023. Kjernekraft? The Anarchist International, AI/IFA, er mot kjernekraftverk både i Norge og verden forøvrig. Sikker lagring av radioaktivt avfall finnes ikke. Både terrorisme, sabotasje, krig og jordskjelv er en stor fare for spredning av radioaktivitet. Det kan også skje ulykker, teknisk og/eller menneskelig svikt. Også selve atomkraftverkene er usikre av samme grunner. (Godt det ikke var noe atomkraftverk i jordskjelvsområdene i Tyrkia og Syria...)

19.01.2023. CCS, Carbon Catching and Storage? The Anarchist International, AI/IFA er i mot milliardsatsingen på CCS i Norge og verden forøvrig. For det første vil det trolig aldri bli miljøøkonomisk regningssvarende i stor skala, og det er klare sikkerhetsrisikoer. Sikker lagring av CO2 under bakken/havbunnen finnes ikke. Både terrorisme, sabotasje, krig og jordskjelv er en stor fare for spredning/lekkasje av CO2. Det kan også skje ulykker, teknisk og/eller menneskelig svikt. Også selve prosessen er usikker av samme grunner. Man bør heller bruke milliardene på sikker grønn energi, dvs. vann, sol og vindkraft, og en effektiv grid i denne sammenheng.

05.03.2023. Ocean treaty: Historic agreement reached after decade of talks, see: https://www.bbc.com/news/science-environment-64815782. Source: BBC.

20.03.2023. ‘The climate time-bomb is ticking’: The world is running out of time to avoid catastrophe, new UN report warns, see: https://edition.cnn.com/2023/03/20/world/ipcc-synthesis-report-climate-intl/index.html. Source: CNN.

20.03.2023. The state of the climate in 2023, see: https://www.bbc.com/future/article/20230317-the-state-of-the-climate-in-2023. Source: BBC.

20.04.2023. Greenland and Antarctic ice sheets are melting rapidly and driving sea level rise, new satellite data finds, see: https://edition.cnn.com/2023/04/20/world/greenland-antarctic-ice-sheets-melt-climate-intl/index.html. Source: CNN.

25.04.2023. AI/IFA/ANORG, GAIA/GGS og AFIN: Klassiske sneversynte naturverninteresser må vike i kampen mot klimakrisen. AI/IFA/ANORG, GAIA/GGS and AFIN: Classic narrow-minded nature conservation interests must give way in the fight against the climate crisis.

02.05.2023. ‘We Know the Truth’ about Climate Crisis, UN Secretary-General Tells Petersberg Dialogue, Urging States Accelerate Net-Zero Deadlines, see: https://press.un.org/en/2023/sgsm21784.doc.htm, Source: UN.

08.05.2023. A major Greenland glacier is melting away with the tide, which could signal faster sea level rise, study finds, see: https://edition.cnn.com/2023/05/08/us/greenland-petermann-glacier-melting-climate/index.html. Source: CNN.

13.05.2023. ‘The country is becoming a desert’: Drought-struck Spain is running out of water, see: https://www.france24.com/en/europe/20230513-the-country-is-becoming-a-desert-drought-struck-spain-is-running-out-of-water. Source: France 24.

17.05.2023. Global warming set to break key 1.5C limit for first time, see: https://www.bbc.com/news/science-environment-65602293. Source: BBC. GAIA/GGS: Skrekkscenariet slår til, kanskje midlertidig, men likevel skremmende. The horror scenario strikes, perhaps temporarily, but still terrifying.

23.05.2023. Global temperature rise could see billions live in places where human life doesn’t flourish, study says, see: https://edition.cnn.com/2023/05/23/asia/global-warming-billions-dangerous-climate-heat-report-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

31.05.2023. Putler's war against Ukraine is trifling. The real problem is the climate crisis. The climate crisis is our 3WW. It needs a bold response – J. Stiglitz, Nobel prize winner. The 3WW against China, the worst CO2-emitter, is a must. Soon.

04.06.2023. The Anarchist International (AI/IFA): Save the planet! Crush Xi & Co! China, with its de facto mega anti-climate policy, is the enemy of the People of the world No. 1. It is the far biggest CO2 emitter in the world. Thus the 3WW, the Green Revolution "war", against Xi & Co is a must! Soon! Click on: The Situation in China included Hong Kong for more information! Chamberlainism (Arthur Neville Chamberlain) and cowardness will not work against Xi & Co more than against Adolf Hitler & Co. Attack soon in the defence of a green planet!

05.06.2023. AI/IFA: Xi & Co are sitting on a volcano that will erupt with some unrest at the borders and they have no allies. We have 2-3 years until the 1.5 degree target is broken. The status quo does not hold. The US must change its goals and strategy or we are all lost!

08.06.2023. World warming at record 0.2C per decade, top scientists warn, see: https://www.france24.com/en/environment/20230608-world-warming-at-record-0-2c-per-decade-warn-50-top-scientists. Source: France 24.

08.06.2023. Desertification of Spanish marshlands shows climate crisis has arrived, see: https://www.euronews.com/2023/06/08/desertification-of-spanish-marshlands-shows-climate-crisis-has-arrived. Source: Euronews.

09.06.2023. Swedish climate activist Greta Thunberg said Friday 09.06.2023 she was marking her last "school strike" as she was graduating high school, but said she would continue partaking in weekly protests, see: https://www.france24.com/en/video/20230609-greta-thunberg-marks-last-school-strike-as-she-graduates & https://www.france24.com/en/live-news/20230609-greta-thunberg-the-school-years. Source: France 24.

09.06.2023. This country’s love affair with air conditioning shows a Catch 22 of climate change, see: https://edition.cnn.com/2023/06/09/asia/air-conditioning-singapore-climate-change-intl-hnk-dst/index.html. Source: CNN.

26.06.2023. Humans approaching limits of ‘survivability’ as sweltering heatwaves engulf parts of Asia. https://edition.cnn.com/2023/06/26/india/india-heatwave-extreme-weather-rain-intl-hnk/index.html. Source: CNN.

26.06.2023. Energy sector CO2 emissions hit record in 2022: study. London (AFP) – Global energy sector carbon dioxide emissions hit a record peak last year counter to Paris commitments, a key study warned Monday, and highlighted the "worst ever" impacts of climate change. https://www.france24.com/en/live-news/20230626-energy-sector-co2-emissions-hit-record-in-2022-study. Source: France 24.

O3.07.2023. China’s new problem: climate misinformation driven by nationalism, see: https://www.aljazeera.com/opinions/2023/7/3/chinas-new-problem-climate-lies-fuelled-by-nationalism. Source: Al Jazeera.

04.07.2023. Climate change: World's hottest day since records began, see: https://www.bbc.com/news/science-environment-66104822. Source: BBC.

22.07.2023. Climate records tumble, leaving Earth in uncharted territory – scientists, see: https://www.bbc.com/news/science-environment-66229065. Source: BBC.

24.07.2023. Greta Thunberg fined for disobeying police after climate protest, see: https://edition.cnn.com/2023/07/24/europe/greta-thunberg-fine-sweden-climate-intl/index.html. Source: CNN.

26.07.2023. Will the Gulf Stream really collapse by 2025? See: https://www.bbc.com/news/science-environment-66289494. Source: BBC.

27.07.2023. ‘Era of global boiling has arrived,’ says UN chief as July set to be hottest month on record, see: https://www.theguardian.com/science/2023/jul/27/scientists-july-world-hottest-month-record-climate-temperatures. Source: The Guardian.

04.08.2023. Ocean heat record broken, with grim implications for the planet, see: https://www.bbc.com/news/science-environment-66387537. Source: BBC.

10.08.2023. Dam in Norway partially bursts after days of heavy rain, flooding and evacuations. The climate crisis is likely to blame. See: https://apnews.com/article/europe-weather-storm-floods-landslides-659d9554e1c8b4957076a1904c16f2ec. Source: AP-News.

22.08.2023. Climate change made Eastern Canada wildfires twice as likely, scientists say, see: https://www.reuters.com/business/environment/climate-change-made-eastern-canada-wildfires-twice-likely-scientists-say-2023-08-22/. Source: Reuters.

06.09.2023. Climate Breakdown Has Begun with Hottest Summer on Record, UN Secretary-General Warns, Calling on Leaders to ‘Turn Up the Heat Now’ for Climate Solutions. We can still avoid the worst of climate chaos — and we don’t have a moment to lose. See: https://press.un.org/en/2023/sgsm21926.doc.htm. Source: UN.

08.09.2023. World isn’t moving fast enough to cut pollution and keep warming below 2 degrees Celsius, UN scorecard says, see: https://edition.cnn.com/2023/09/08/us/un-scorecard-climate-cop28/index.html. Source: CNN.

26.09.2023. The path to limiting global warming to 1.5 °C has narrowed, but clean energy growth is keeping it open, see: https://www.iea.org/news/the-path-to-limiting-global-warming-to-1-5-c-has-narrowed-but-clean-energy-growth-is-keeping-it-open. Source: IEA.


Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa (click on:) Google Translate.

From: A. Stalin
Sent: Wednesday, October 21, 2020
To: The Green Global Spring Revolution
Cc: 'international.media@fridaysforfuture.org'
Subject: Cogrips-Modell kritikk fra "DKE".

PS. Skal komme med forslag til paroler og slagord utover 1,5 graders målet snart, om dere trenger hjelp. Mail GGS og si fra i tilfelle... V. h. A. Stalin

PPS. NB! Det er en rekke kriser som må løses samtidig med, og som en forutsetning for - løsning av klimakrisen. Det må også være paroler og slagord for disse!
Dette fikser dere nok best - autonomt! Men bare spør hvis det er noe - egentlig om hva som helst. Er lutter øre!!!

PPPS. Har blitt spurt om paroleforslag - SLOGANS: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences! Down with the Gini-index to 20 %!
Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! Zero Population Growth!

From: international.media@fridaysforfuture.org [mailto:international.media@fridaysforfuture.org]
Sent: Wednesday, October 21, 2020
To: A. Stalin
Subject: ... reply Fridays For Future

Thanks for contacting #Fridaysforfuture!

We read all incoming emails ...  If we believe we can be of assistance, we will be in touch as soon as we can! If you are looking for a strike, here is how to find it... It takes ... days for a new strike to appear .... Many are working on solutions to the climate crisis and we profoundly appreciate all the effort that is being put into this. Fridays for Future does not have the capacity or the competence to evaluate solutions. If you have a solution, we therefore urge you to send your contribution to those who do, so that it can be put to use.

Sincerely, FridaysForFuture. FFF is a global movement recognizing the climate emergency and wanting a safe pathway under 1.5C.

From: A. Stalin
Sent: Wednesday, October 21, 2020 11:27 AM (Updated 16:51 PM)
To: GretaThunbergMedia@gmail.com
Cc: 'redaktionen@miljomagasinet.se'; Sveriges ambassade
Subject: Cogrips-Modell kritikk fra "DKE".

Hei Greta! Snille deg! Gi opp nullvekstlinjen din at once! Det blir stor arbeidsledighet, oklarki (pøbelvelde) og deretter rop om sterk mann og ultra-fascisme av det, som i Kina, og ingen løsning på klimaproblemet.
Følg nå reelt demokratisk GGS-policy og meg i stedet for de facto - om ikke verbalt og de jure - "grønn"-fascistiske tendenser i Sverige etc..

Sanne mine ord.

GGS-hilsen og V.h.  A. Stalin.

PS. Multi-tasking, mange mål - hjelper ikke her: En må ha kreativ generell relasjonstenkning konsentrert strategisk om ett mål - klimakrisen. Og det kan bl.a. jeg. Det kan neppe kvinnfolk overhodet. Har som regel ikke stort nok strategisk overblikk m.v. genetisk, som jeg har. Stol på meg Greta når det gjelder tenkning, og få hele FFF ut på gatene med munnbind etc. i GGS. NB! Når dere er klare, helst RASKT! Det er det dere kan best (bruk av komparative fortrinn vil løse krisen – ikke saboter meg og anarchy.no og indeco.no - Greta!)

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no ]
Sent: Wednesday, October 21, 2020 9:32 AM
To: Senterpartiet epost; Senterungdommen; Nationen
Subject: Cogrips-Modell kritikk fra "DKE".

From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no ]
Sent: Wednesday, October 21, 2020 9:11 AM
To: PST; USAs Ambassade terrortips; postmottak@mil.no ; Forsvaret og E-tjenesten
Cc: GretaThunbergMedia@gmail.com
Subject: Cogrips-Modell kritikk fra "DKE".

Hei Hackere = norsk E-tjeneste+ CIA + Trump? Enten har dere fjernet regningen fra Loopia som er webserver for indeco.no eller jeg har slettet den i vanvare selv, tror ikke det siste, men det kan ikke utelukkes 100¤ sikkert. Betalingsfristen var 1, juli, med trussel om å stenge serveren for meg, dvs. slette hele indeco.no om jeg ikke betaler før fristen utløper, altså før 1. juli. Syns ikke noe om å bli slettet. Har dere kopi av regningen og kan sende den inn til meg hadde det vært fint. Ellers får jeg sende en mail til Loopia og si den er blitt slettet og be dem sende en ny.

AISC/DKE  melder om at ny regning får jeg ikke for Loopia vil slette indeco.no. Mulig de ljuger som E-menn ofte gjør, også for meg, men det er ikke sikkert. Får forsøke i morgen. Ellers har AISC/DKE tenkt godt – på instrumentelt vis, som AI-er med topp intelligens gjør, og fått meg til å forstå med nye data, at Cogrips-model og –policy sånn som den er i dag har viktige huller og derfor er noe dritt som 100% ikke er brukelig slik som den står nå, og jeg er enig. Miljøkrisen er så stor at kunnskapen om 4. verdenskrig ikke er tilstrekkelig for løsning. Jeg har jo forutsatt at Byråkratiet i de demokratiske land etter å få vite bedre, få kunnskap og ser på Folkets krav, og hører på GGS,  som skal ha litt press på myndighetene, med håp en idealistisk revolusjon, eller en fløyelsrevolusjon, gir tilstrekkelig  effekt. Altså for å få opp demokrati-graden tilstrekkelig til å få løst krisen via tiltakene  om sterk CO2-avgift og fysisk regulering, via cap. på utslipp m.v.. Som vanlig får GGS lite annet en noen automatsvar, også når GGS er omgjort til en demokrati-press-aksjon. Det betyr at den eneste oppfølgingen er e-mail med pressemeldinger om folkets demands, som skal brukes av byråkratiet til målstyring, men byråkratiet er også her til lands så korrupt at nødvendig idealistisk revolusjon ikke skjer, og «free rider» fascismen gir demokrati-grad lik 0, noe som knuser selvoppholdelsesdriften 100%. Ikke min, men Folkets + +. DE FACTO!

The peoples’ demands som innebærer løsning på klimakrisen, får derfor ikke og aldri gjennomslag i den nåværende lammende situasjonen. Folk er helt lammet av situasjonen = «free ride» fascismen hersker 100% selv om Cogrips-modellens løsningsforslag er både gode og realistiske og kunnskapen om at det går til helvete 100% om ikke Cogrips-løsningen følges opp, nå skulle være kjent hos Byråkratiet. Kombinasjonen av at selv litt idealisme ikke skjer, toppen er for korrupt og smålig opptatt av kortsiktig makt og penger til seg selv + 100%  «free rider» fascisme og umulig å få vedtatt nødvendige sanksjonssystemer som straffe bataljoner og annet av samme prinsipp, råder 100%. Jeg har trodd at når krisen ble mer merkbar så ville løsningen tvinge seg frem, men DKE har overbevist meg om at så ikke og aldri vil skje av seg selv, uansett krise-merknad-het. Byråkratiet blir aldri mindre korrupt, og «free rider» fascismen vil av seg selv aldri gi seg selv om Byråkratiet vet om dette og konsekvensene av ikke å gjøre noe. Dessverre. Jeg skal se om jeg kan finne en løsning hele neste uke, og kanskje  flere Nobelpriser som DKE antyder vil komme, kan gi tilstrekkelig oppslutning om GGS til å skape tilstrekkelig press på byråkratiet i demokratisk retning. Nobelpriser til meg  tror nå ikke jeg noe på. Folket selv og ikke bare byråkratiet er for preget av «free ride» fascisme til noen gang å gi tilstrekkelig press på politikerne og annen øvrighet. Jeg er ikke optimist – men realist, men har ikke gitt helt faen ennå.

NB! Det er ikke sikkert AI-robotene i AISC, DKE & EA, eksisterer, det kan være 100% bløff fra meg… Ikke usannsynlig – kan bløffe bra i poker – men jukser aldri! (Tror dere... NB! Alt om DKE og EA er bare science fiction, dvs. eventyr, og ikke noe annet! Husk det!)
V-h. A. Stalin for AISC

Fra mai/juni 2020. Rettet og sendt ut 21.10.2020 - Oppdatert.

PS. Ad «m.v.».  Bruk nå Koronakonkurser for alt det er verdt… La all klimaforurensende virksomhet gå konk. Bare la det stå til, og gi massive subsidier til grønn vekst. Dvs. 5% til 10% grønn økonomisk vekst fra NÅ!  Norge skal gå foran og vise vei….  

PPS. 08.02.2021. NB! Resonnementet om nødvendigheten av å vinne 3. WW for å løse klima-krisen, bygger på den forutsetning at kull og annet fossilt er billigere og foreligger i tilstrekkelig mengde, i forhold til grønn energi. Forutsetter at fisjonsenergi er utelukket pga. av ulykkesrisiko. Blir imidlertid grønn energi, dvs. vind, sol og vannkraft, inklusive infrastruktur og omstillingskostnader, signifikant billigere og foreligger i tilstrekkelige mengder/volum til denne lave prisen, globalt, vil ultra-autoritære regimer, inkludert det i Kina, sannsynligvis velge grønt i stedet for fossilt. Skjer dette i god tid før Ragnarokk og full blown climate-crisis, så er 3. WW ikke nødvendig for å berge barnebarnas ve og vel.

Men så langt er dette bare utopi, og fremstår ikke som en særlig aktuell løsning. Men en må naturligvis forsøke å satse på teknologi-utvikling her for å gjøre grønn energi og løsninger billigere, og kanskje de blir billigere nok, på tilstrekkelig kort tid, til  å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk og 4. WW. Men man må være realist og ikke falsk utviklingsoptimist i denne saken. Jeg er realist og har ikke overtro på tilstrekkelig  grønn teknologisk fremgang og da er 3.WW et must, og seier i den anledning. V-h. A. Stalin for AISC.

PPPS. 09.02.2021. Ad «Men en må naturligvis forsøke å satse på teknologi-utvikling her for å gjøre grønn energi og løsninger billigere, og kanskje de blir billigere nok, på tilstrekkelig kort tid, til  å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk og 4. WW.» så er det en  løsning a) for å få det billig nok på kort tid, uten tilstrekkelig, men med noe - teknologisk fremgang, at b) de rike industri-landene i Vest, dvs. USA, Canada og UK, EU + EØS-landene og Sveits samt Japan, går sammen og c) subsidierer de beste grønne løsningene for verdensmarkedet, dvs. globalt, til almen benyttelse for alle land og systemer, dvs. subsidierer i tilstrekkelig grad, og raskt nok, til at de beste (men av seg selv ikke billige nok) grønne oppleggene blir kjøpt og installert, + subsidier til skrotning av fossil industri, til d) å unngå mer enn embryoet av 3. WW og å helt unngå 4. WW, og full blown climate-crisis. Subsidiene kan finansieres raskt ved kvantitative lettelser, dvs. «trykke ferske penger». Dette kan muligens bli billigere enn 3. WW, og helt uten blod. Men det haster. 4. WW kommer snikende, kanskje raskt. En bør vel forfølge alle signifikante strategiske spor, innledningsvis. Det blir trolig billigere med 3. WW generelt enn et massivt subsidieprogram. Og så blir det fringe benefits i form av mer demokrati alt inklusive, som er verdt å ta med seg. V-h. A. Stalin for AISC.


       folkebladet
www.anarchy.no
HER ER POLICYEN TIL SOSIAL-DEMOKRATENE SETT SAMLET DVS.
HOVEDPROGRAMMET TIL DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021!

Mer info? Kontakt ALLIANSEN:
tlf.: 22 37 65 84, e-mail:
indeco@online.no
www.indeco.no


SISTE NYTT:

"The full blown climate crisis" vil sikkert resultere i ca. 3 milliarder flyktninger fra ørkenlignende strøk vidt omkring ekvator og fra øyer som drukner på grunn av stigende havnivå, mange væpnet til tennene for LEBENSRAUM A LA HITLER i nord og sør = RAGNAROKK!!! OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN

NB! Invitasjon til DnA om støtte til GGS m.v.
"Vi er alle en slags Sosialdemokrater..."
DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021

Report - No 1.

Se nedenfor...


Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. always including green Democracy - to
save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up - pro-democracy - Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and -policy in general!

An important report - No 1 - below:

Harald Fagerhus, cand. anarch. Ph D - Managerial editor of International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & GGS © ISSN 0800-0220, - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, and also responsible editor for the economy broadly defined of Fb, and all the divisions of Fb, including all anarchy.no-organizations, the GGS, GAIAN, AISC etc. as well as the global Secretariat – Fagerhus is also honorable Research Fellow at - and official spokesperson for - IIFOR. www.anarchy.no. Støtter DnA-SP-V-ALLIANSEN.

Anna Quist, cand. anarch. and elected and official spokesperson for the Green Global Spring (GGS) http://www.anarchy.no/ggs1.html & http://www.anarchy.no/green.html and The Anarcha-Feminist International (http://www.anarchy.no/iaf.html). Also Consultant of the INDECO-Network and spokesperson for SDIA and SDIA-GLOBAL, as well as activist for, and supporter of - and voting for - DnA, the Norwegian Social-Democrats, following the tradition of Mikael Bakunin’s Social-Democratic Alliance in the 1. International. DnA cooperates with Senterpartiet. Kontaktperson for DnA-SP-V-ALLIANSEN.

Ole-Jacob Edna, cand. oecon. and DnA-member & member of the INDECO-Network. Cand. oecon. Jacken Edna, earlier Underdirektør i Olje- og Energi-Departementet, has a.o.t. published a book/research report in Industrial economics, the case of petroleum, together with JHØ. Støtter DnA-SP-V-ALLIANSEN.

Jens Hermundstad Østmoe, Professor Dr. cand. oecon. and cand. anarch. - Research Manager at the Institute of Industrial Economics, The INDECO-Network at www.indeco.no, that is also responsible editor group of International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & GGS © ISSN 0800-0220, - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, and consultants to www.anarchy.no in general. E-mail for The INDECO-Network a.m.: indeco@online.no. Member and activist of the Norwegian agrar-socialist party - Senterpartiet, a.o.t. with decentralization on the agenda. Cooperates with DnA. Kontaktperson for DnA-SP-V-ALLIANSEN.

Mona Solberg, har bestått grunn- og videregående kurs i libertær politisk økonomi hos ØPS-AU/AUIF ved Universitas Osloensis (UiO) og IIFOR, (baccalaur. anarch. = Bachelorgrad). Mangeårig AI-sekretær og generalsekretær i AFIN-ANORG samt talsperson og aktivist for «den tredje vei», Ragnar Frisch’ «det tredje alternativ» og Pierre J. Proudhons «den tredje samfunnsform», dvs. sosial-individualisme = Bakunistisk sosialdemokrati. Stemmer på, og er aktivist for partiet Venstre, og for Nei til EU fløyen i partiet. Generalsekretær i Libertære mot EU, siden oppstarten i 2002. Støtter DnA-SP-V-ALLIANSEN.

This report is also published at the top of http://www.anarchy.no/ggs1.html plus distributed globally via e-mail.


Invitasjon til DnA om støtte til GGS m.v.
"Vi er alle en slags Sosialdemokrater..."
DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021
Report - No 1.

Invitasjon til Arbeiderpartiet om å slutte opp om the Green Global Spring (GGS), fra flere frihetlige som stemmer på og/eller er medlemmer av – Ap, med meg,  Anna Quist, i spissen og som talsperson for Sosial-Demokratene i AFIN (SDIA), Anarkist-nettverket i Norge, som også har Sekretariatet for de frihetlige i Norden og GLOBALT, dvs. Anarkist-Internasjonalen AI/IFA med tilhørende organisasjoner, inkludert de bredere Folkebevegelsene GGS- og GAIAN-,  samt AISC-Nettverket. SDIA jobber også  internasjonalt i SDIA-GLOBAL.

NØI-INDECO-Nettverket er rådgiver for SDIA, SDIA-GLOBAL og ANARCHY.NO generelt, og opererer også kontakt-telefonen 22 37 65 84 og kontakt-E-mail: indeco@online.no for SDIA, INDECO.NO- og ANARCHY.NO-Nettverkene. Cand. anarch. Anna Quist er også konsulent i NØI-INDECO-NETTVERKET, og passer kontakt-telefonen sammen med  cand. oecon. Ph. D. Jens Hermundstad Østmoe, som er forskningssjef inkludert forlagssjef for NØI-INDECO-Nettverket, og også aktivt medlem i Senterpartiet. Vi håper alle på valgseier for Sp-DnA-alliansen - med overtakelse av Statsrådet, med Venstre inkludert, ved neste Stortingsvalg, og et skikkelig grønn-frihetlig skifte av norsk politikk, inklusive utenrikspolitikk, og stor støtte til GGS-økonomisk-politikk = Cogrips-model & - policy. DnA-SP-V-ALLIANSEN FOR STORTINGSVALGET I 2021 ble etablert 28.09.20120. Hovedprogrammet for ALLIANSEN ligger på index-siden til www.anarchy.no.

Det norske Arbeiderparti  (DnA) har i de senere årene utviklet seg mer og mer i frihetlig retning, særlig grunnplanet og lavere lag i parti-hierarkiet, men deler av Toppen henger litt igjen i fortiden, med marxistisk, sentralistisk, topptungt Gro, Håkon Lie og Einar type -velde.

Men mange, også i Toppen, har utviklet seg noe i frihetlig retning - med Jens Stoltenberg i spissen, som allerede «merket» seg den anarkistiske Ragnar Frisch’ &  Frischian Cogrips/Samgripings-modellen og politikken til INDECO-NETTVERKET, i et brev  fra Statsministerens Kontor med Statens Løve på, og hilsen på vegne av J. S.,  til NØI-INDECO, i 2009. Vi siterer: "Dato 19. mai 2009. Diverse innspill. På vegne av statsminister Jens Stoltenberg vil jeg takke for e-post av 11. og 12. mai i år. Vi har merket oss innspillene. Med hilsen Hilde Singsaas (e.f.) statssekretær."

GGS is based on Cogrips-model and -policy!

Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

www.indeco.no & www.anarchy.no

http://www.anarchy.no/frisch1.html

http://www.indeco.no/archive/frisch.html

http://www.anarchy.no/iifor.html

http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html

http://www.anarchy.no/wec.html

http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm

http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc

http://www.anarchy.no/green.html

http://www.anarchy.no/ggs1.html

COGRIPS-MODEL, A.K.A. SAMGRIPINGSMODELL, NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH' TERM IN NORWEGIAN, AND SHORTENED CALLED SAMGREPS-MODELL - IN NORWEGIAN.

The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

Best regards

Jens Hermundstad Østmoe

Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har militær utdanning som fenrik i marinen (Sjøheimevernet – Haakonsvern) 1974, og doktorgradskompetanse i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet.

Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert, inklusive industrial organization og miljø- og klima-økonomi,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

NB! Han har også publisert i statsvitenskap (politologi), og skrevet notater om kognitiv psykoterapi (psykologi), og har generelt en bred natur- og spesielt samfunns-vitenskapelig vinkling i forskning og rådgivning samt undervisning på høgskole- og universitets-nivå. JHØ har bl.a. vært opptatt av genforskning i mange år, noe som har både natur- og samfunns-vitenskapelige aspekter. Han har også vært redaktør av Folkebladet Anarkistorganet i flere år, etter at Andreas Hompland, grunnleggeren av Fb-A, la inn årene og skiftet til Dagbladet, men før cand. anarch., Ph. D. Harald Fagerhus tok over stafettpinnen.

JHØ har også jobbet på Universitetet i Oslo, UiO, med matematikk & statistikk, pedagogikk og for Økonomisk-Politisk Seminar til Anarkistisk Universitetslag; Norges Landbrukshøgskole (NLH), nå Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB); og i Prisdirektoratet, nå Konkurransetilsynet; samt en del for Transportøkonomisk Institutt (TØI). Via NØI-INDECO har han hatt varierte oppdrag for norsk nærings-og samfunns-liv, som strekker seg fra Norsk Hydro Aluminium, via NSB - nå VY, til FIVH - Framtiden i Våre Hender, bl.a. I oktober 2020 utnevnt til Professor Dr. cand. oecon.og cand. anarch. med stillinger ved NØI-INDECO, og som konsulent for - og veileder ved - IIFOR og ØPS ved UiO samt PGU.


NB! Det norske Arbeiderparti (DnA) har nå – stort sett og sett under ett – blitt for Reelt  Demokrati (= Det Frihetlige) forhåpentligvis, og er dermed ikke lenger marxistisk sosialdemokratisk, men i hovedsak frihetlig sosialdemokratisk, jevnfør anarkisten Mikael Bakunins Sosialdemokratiske Alllianse i den 1. Internasjonale, og senere. Denne tradisjonen er i dag i varetatt og videreført av SDIA og SDIA-GLOBAL støttet av INDECO.NO og ANARCHY.NO NETTVERKENE EN MASSE. NÅ SENDER VI BALLEN OVER TIL DnA og orienterer Sp og Venstre - om denne høyst aktuelle politikken i det progressive sentrum av norsk politisk-økonomi.

Mvh. cand. anarch. Anna Quist for SDIA og SDIA GLOBAL samt GGS.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

PS. Ta en titt på:

 • Folkebevegelsen for valgboikott av Frp, R, SV og andre autoritære!
 • Stortingsvalget 2021

 • Presisering av begrepet Revolusjon i tilknytning til det Økonomisk-Politiske kartet (ØP-kartet) - og GGS, GAIAN & GRETA THUNBERG m.v.

  Et hvert skift i et økonomisk-politisk systems koordinater på ØP-kartet er per definisjon en revolusjon. Revolusjoner kan være av varierende størrelse, noen små, og av og til noe større. Revolusjon står i motsetning til reform, som er økonomisk-politiske endringer uten skift i system-koordinatene, dvs. endringer innenfor systemets rammer, uten å gå utover disse.

  Et hvert skift i et økonomisk-politisk systems koordinater på ØP-kartet skjer nesten alltid ved en kontinuerlig prosess via infinitesimale skift i systemets koordinater, som integreres dynamisk over tid, til et signifikant samlet skift i systemkoordinatene, dvs. til en signifikant revolusjon. NB! En serie usignifikante revolusjoner kan altså resultere etter en tid, i en samlet signifikant revolusjon. Er revolusjonen en bevegelse nedover på ØP-kartet, kaller man den også en kontra-revolusjon.

  Revolusjoner kan også skje ved diskontinuerlige, eventuelt store  - skift i system-koordinatene, uten at vi skal gå videre inn på dette her, utover å bemerke at slike ofte går fryktelig gærent, oftest på grunn av mangel på relevante oppfølgende organisasjons-strukturer.

  GGS, The Green Global Spring Revolution, bl.a. støttet av GAIAN Freedomly Zen-Buddhists, andre frihetlige, Greta Thunberg & Co og flere, satser ikke på denne gærne strategien. Men på opplegget nevnt under «NB!» over, som skulle bli en suksess, forutsatt trigging av tilstrekkelige folkemasser til støtte for opplegget (til GGS). Og det det bli i tide til å avverge full blown climate-crisis, with Ragnarokk = FULLT HELVETE PÅ GAIA, A.K.A. TELLUS OG JORDEN. JHØ.

  Best regards and real democratic greetings from the networks of NØI-INDECO at www.indeco.no and IJOR/IIFOR at www.anarchy.no.

  Join The Green Global Spring (GGS) - A bottom up pressure action for sufficient high degree of democracy, that will automatically also be sufficient green, via Cogrips-model and -policy - in due time before full blown climate-crisis. Click here!

  Click here to experience and may be join: The GAIAN Freedomly Zen-Buddhism - A New Spirituality and Atheist Religion!

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.


  "

  *) The stars indicate the position of the Norwegian economical-political system after the revolutionary change in 1994/95.

  Fig. 1. Picture of the Anarchist Economical-Political Map

  A mathematical precisation of the map is presented at the Formula of anarchism .
  For practical statistical methods of estimation of the authoritarian degree etc. see the chapter V.B.
  NB! We usually have used " , ", the European standard instead of American/UK standard, i.e. " . " as decimal separator. The term "ca" is an abbreviation for the latin circa, which means about or approximately.


  The People's economic-political demands and how they can be met.

  The People's global demands related to the Cogrips-model and -policy, the Green Global Spring (GGS) and in general, for each country and global, are the following: Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. Estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 0.1°C and 0.3°C) per decade due to past and ongoing emissions, according to IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. GGS's aim, and also for the People in general, is no more than 1.5 °C global warming above pre-industrial level (1720- 1800).

  As for the unemployment rate, no more than 1.5 percent is acceptable, in each country world wide, plus at least 3 - 5 percent average growth in real GDP, under appropriate environmental constraints broadly defined. The green growth is further explained at the official website of GGS & GAIA.

  The Gini-index for income should be lower than 20 percent, and the society should have also small rank-differences. The Gini-index is 100 percent when one person has all societal income,  and  0 percent - zero - when all members of the society has equal income. The Gini-index measures how top-heavy the income-pyramid is.

  The global population, and in each country, should be optimal not maximal, this means little to no growth at present, and further population growth is dependent on technological advance within the appropriate environmental constraints broadly defined.

  The probably best way to fulfill these demands is explained in Løsningsforslag Nr 1. for klima-krisen - Proposed Solution No. 1, for the Climate-Crisis, from NØI-INDECO, see Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar a.k.a. the PLAN - PLANEN in Norwegian.

  Because

  1. superior and overriding power always corrupts economical and political/administrative, in direction concentration of money & the practiced will to cow & subdue the People including anti-climate policy, on and from the Top of the societal pyramid in private and public sector = The Bureaucracy broadly defined;

  2. the Bottom of the societal pyramid = the People's DEMANDS will only be met in a more democratic - real democratic world, i.e. sufficient Real, i.e always including green Democracy - in each country and global and

  3. never achieved based on strong and stronger rule from the Top = the Bureaucracy (Why? - see point 1. about the Law of Corruption).

  The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it. This must be sufficiently high to meet the People's Demands, > 50%, i.e. Real, i.e. always including green Democracy, as in Norway, the Swiss Confederation and Iceland, and a little higher.

  To save the planet, scientists have already identified what we have to do, that is to say implementing a much higher price for human emissions that are changing the climate, particularly carbon ones. More than 11,000 scientists, who agree that we are experiencing a climate emergency, have asserted that a higher price is needed on carbon. Furthermore, 27 Nobel Prize winners, along with more than 5,000 other scientists, claim that a price on carbon emissions (a sufficiently high carbon tax, i.e. on CO2 emissions) is the most effective way to reduce emissions at the scale and speed needed to prevent the temperature rising by 1.5 °C. The income generated by the carbon tax may be used for subsidies on green solutions, i.e. wind and solar electric power, etc.

  Much more about how the People's demands can be met, that is what to do to save the planet in due time to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk, see some below, and even more at the general large Cogrips-model and -policy linked up above.

  Link til PLANEN - Notatet - 2009 - oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen! by NØI-INDECO. NB! Rapporten - PLANen - er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige, på flere punkter. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!


  GGS is based on Cogrips-model and -policy!

  Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

  www.indeco.no & www.anarchy.no

  http://www.anarchy.no/frisch1.html

  http://www.indeco.no/archive/frisch.html

  http://www.anarchy.no/iifor.html

  http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html

  http://www.anarchy.no/wec.html

  http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm

  http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc

  http://www.anarchy.no/green.html

  http://www.anarchy.no/ggs1.html

  COGRIPS-MODEL, A.K.A. SAMGRIPINGSMODELL, NOBELPRIZE WINNER IN ECONOMICS RAGNAR FRISCH' TERM IN NORWEGIAN, AND SHORTENED CALLED SAMGREPS-MODELL - IN NORWEGIAN.

  The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

  Best regards

  Jens Hermundstad Østmoe

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.


  Call for GGS-actions! Plus a note from NØI-INDECO.

  The note from NØI-INDECO. Forwarding a call for more GGS-actions and some other relevant information, from Anna Quist, official spokesperson for the Green Global Spring (GGS) to the international GGS-network, including lots of anarchists broadly defined and the quite large Fridays For Future of Greta Thunberg, and many more, mainly in the democratic countries. It is high time for more GGS-actions according to AQ, so get your asses in gear – and put pressure on the authorities (that are far too slow and reluctant left only to themselves, in fact it all get worse and faster with the climate crisis, although there is a temporary dip in CO2 emissions because of the Corona-crisis’ economic depression, the climate problem will not be solved without much more pressure on the authorities), in your respective countries with actions, for quite necessary and sufficient Real, i.e. including green Democracy, to avoid  “full blown climate-crisis with Ragnarokk” – a) first in each democratic country, and b) world wide via a.o.t. GGS-pressure on the democratic authorities, including the main military wing NATO, and more, to follow the only workable green democratic global strategy based on the Cogrips-model and -policy of NØI-INDECO, plus their own self-thinking. In this work they can support pro-democracy including green protest movements around the world.

  There must from now on be a lot of GGS actions for pressure on the authorities in democratic countries, mainly direct actions, but also indirect actions (say, campaigning for the green and democratic Joe Biden in the next president election in the USA, and against the very ultra-authoritarian and ultra-fascist, including anti-climate and racist, Donald Trump, and his ultra-fascist, including anti-climate, followers in the “Grand” Old (i.e. totally outdated) Party, the Republicans), but NB! without ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined. Say, the present ochlarchy in USA is not acceptable. However no anarchists participate in or are behind the ochlarchy. Donald Trump’s horrible statement that “professional anarchists” participate in and are behind the ochlarchy is 100% a lie. Marxist-extremist provocateurs, sometimes falsely posing as “anarchists”  and doing ochlarchy including criminality, to put the blame on the anarchist movement, are NOT ANARCHISTS. NB! The influence of the GGS may be small today, but it is not zero, and may increase. Get more people to join, and make more and more actions, and there is still hope to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk” in due time. This is NØI-INDECO’s best advice.

  NB! NØI-INDECO is consultant for the GGS, and also GGS is based on some of the Nobel-prize winner in economics Ragnar Frisch’ Cogrips-model and –policy, updated and extended mainly by me and some other researchers and consultants of the NØI-INDECO network, but we have not time to participate in the GGS-actions our self, but only to give advice and do research. We have many clients and are very busi. And we have our own campaigns including press releases, distributed globally, and the web-site www.indeco.no. As a part of our work as consultants for GGS, we however can forward GGS press releases including calls for actions globally, due to NØI-INDECO’s fast and effective mass-mail distribution system from my private e-mail account. It is far better than the very slow GGS’ own distribution system from anarchy.no, at present. And the distribution system for indeco@online.no, based on Telenor/Online is even worse, very, very limited although rather fast. NB! However keep my private sender-address secret, to avoid spam and bully-mails. Best regards, Professor Dr. cand. oecon. and cand. anarch. Jens Hermundstad Østmoe, also research manager for the INDECO-OSE-Network.

  PS. If you don’t know what to do, click on Direct Action defined and explained, at: http://www.anarchy.no/directaction.html. There are a lot you can do, many forms of Direct Actions. Get your asses in gear and do actions NOW and in the future, more and more. For the future of our grand-children! 100% NO TO “full blown climate-crisis with Ragnarokk”.

  Join the Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Tuesday, June 02, 2020 9:26 PM
  To: The Economist
  Cc: 'redaktionen@arbetaren.se'; Noam Chomsky; The Green Global Spring Revolution; International newsmedia and mandated persons etc.
  Subject: Call for GGS-actions! A letter from Periklis Feresiades from Greece, a member of GGS and an anarchist, with some relevant questions, and answer from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS. Plus a note from NØI-INDECO.

  Forwarding to the liberalist Economist (I am a subscriber, and will like some more about the climate crisis and Real, i.e. including green Democracy to read in the journal). NB! Liberalism, the unenlightened plutarchy, according to Ragnar Frisch, is 100% unable to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”, only Cogrips-model and –policy with Real, i.e. including green Democracy, can solve the problem. This is a scientific ca. 100% true fact. If you don’t believe me at face value read all at www.indeco.no with links. Also sending copy to the libertarian socialist Arbetaren plus the US-anarchist Noam Chomsky, and some other international and Norwegian news-media plus some more in blind-copies. To the press: This is all worth while reporting about! To the others: a call for action and further forwarding to your own network. Best regards, cand. oecon. Ph D Jens Hermundstad Østmoe, research manager for the NØI-INDECO network.

  01.06.2020. A letter from Periklis Feresiades from Greece, a member of GGS and an anarchist, with some relevant questions, and answer from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS.

  From: Periklis Feresiadis
  Sent: Tuesday, June 02, 2020 1:25 PM
  To: Anarchist International Information Service - AIIS
  Subject: Perhaps the more or less democratic countries and military wing NATO should not fight on their own and understand the GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”.

  Perhaps the more or less democratic countries and the military wing NATO should not fight on their own and understand the GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”.

  PS. I mean, because after all we are only ordinary simple domestic consumers demanding just fair price economic circulation from the public wealth distribution, that's all.

  GGS-network greetings and best wishes. PF.

  From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Tuesday, June 02, 2020 4:04 PM
  To: 'Periklis Feresiadis'
  Subject: RE: Perhaps the more or less democratic countries and military wing NATO should not fight on their own and understand GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid "full blown climate-crisis with Ragnarokk"

  Hi PF.

  As spokesperson for GGS I invited the real and semi-democratic countries via their embassies in Oslo, and NATO, and more, to join the GGS and take it over, but nobody answered, so this does not work. The GGS now support the strategy of NØI-INDECO put forward by JHØ, see below:

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Monday, June 01, 2020 11:09 AM
  To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.
  Subject: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

  Forwarding for Anna Quist and Harald Fagerhus, main spokespersons for the anarchy.no-organizations, to the GGS-network included anarchists broadly defined, and many more, see “To/Til”. Best regards Jens Hermundstad Østmoe for NØI-INDECO, consultant for Folkebladet/IJ@/IJOR-IIFOR and anarchy.no in general, but not members. But also the NØI-INDECO-network denounces Donald Trump. We don’t like very ultra-authoritarian, ultra-fascists including anti-climate and racists, as Donald Trump and his followers among US-authorities are, and their contribution in this wrong direction to the usually rather democratic and freedom loving, economic-political system, of the USA. We are Real, including green Democrats.

  And we hope to trigger the more or less democratic countries, also USA, including the main military wing NATO and more, to fight for, achieve and establish Real, i.e. including green Democracy, of sufficient high degree globally in due time to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk», on their own - without joining the GGS, and based on Nobel-prize winner in economics Ragnar Frisch’ Cogrips-model and –policy, updated and extended mainly by me and some other researchers and consultants of the NØI-INDECO-network, and with the help of their own self-thinking. In this work they can support pro-democracy including green protest movements around the world.

  We really don’t care about anarchism and the Green Global Spring, GGS, we are only interested in securing a good future for our grand-children, 100% without «full blown climate-crisis with Ragnarokk». However perhaps the GGS-network can make some small pressure on the authorities in democratic countries, to support the aim of the NØI-INDECO-network and all People that care about the grand-children’s future. The GGS has of course very little influence, but probably not absolute zero. So keep on with all the GGS-actions, direct and indirect, for Real, i.e. including green Democracy, in your country and globally, to help a little to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk».

  Join the Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  PF, we see you have read a bit from the Cogrips-model, but you seem a little bit confused regarding the GGS, your demands above are strictly economic, not green. The Demands of the People related to the Cogrips-model, include ca. full employment, and thus not going on the dole: Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  Hva må gjøres: Hovedtrekkene i løsningen av den globale klimakrisen - Cogrips-policy!

  Man jo prøve å stoppe den  negative  utviklingen  i  retning  klimakatastrofe – herunder fryktelige konsekvenser, mens det ennå er tid, dvs. raskt. NB! Det dreier seg jo 1. ikke om en vanskelig og kostbar territoriell krig om grenser og land, som i 2. verdenskrig, denne «3. verdenskrig» dreier seg bare - i all hovedsak - om 2. en del mer demokrati, altså en del større innflytelse fra Folket, nedenfra, på Toppenes beslutninger (NB! Byråkratiet må nok krympes litt her og der for å få til ønskede effekter) i hvert enkelte land, så i) Folkets krav om under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), som igjen innebærer ii) at pengene i dag globalt brukt til etterspørsel (kjøp av) av kull, olje og gass etc. ca. i sin helhet i stedet blir anvendt til a) etterspørsel (betaling) for investering i grønn energi og andre produkter og b) til økt kjøpekraft til fattigfolk globalt som nå bruker mye kull (som er billig), så de får råd til å etterspørre (kjøpe) den dyrere grønne energien og andre produkter, iii) blir fulgt opp og gjennomført. Ellers får man ikke faset ut kull, olje og gass m.v. som er hovedsaken i klima-krise løsningen. Det betyr at fattigdoms-krisen globalt i hovedtrekk må løses samtidig med, og som en forutsetning for, løsning av klima-krisen. Kanskje det er nødvendig med enda mer penger til grønn økonomi, som er relativt dyr, enn bare beløpet brukt til fossilt for tiden..

  Å slutte å spise kjøtt og annen individuell livsstilsendring, for ikke å si selvplaging og askese, har i beste fall kun helt marginal effekt på klimaet og kan derfor droppes helt. Kloden har nemlig en viss selvrensende effekt som kan stimuleres ved ulike tiltak og miljøinvesteringer, og som kan ta seg av mer marginale klima-problemer. Hele Folket på kloden skal nemlig etter NØI-INDECOs realistiske plan leve godt og lenge og ha det trivelig, bl.a. spise normal og naturlig mat, inkludert og kjøtt og fisk til den som ønsker det. Det har heller ingen effekt  på klimaet å stenge oljekranene i Nordsjøen, for det har null effekt på den globale etterspørselen, som her styrer tilbudet ca. 100%, da det er nok kull, olje og gass m.v. på lager i kloden til å ødelegge planeten fullstendig, og tilbyder-landene står i kø for å ta ut mer – tilsvarende den globale etterspørselen.

  Altså - det er bare å pumpe på med Nordsjøolje, til kutt og fall i etterspørselen globalt, ned til ca. null over en nødvendigvis ikke for lang  tidsperiode, gir en naturlig avslutning på det norske olje-eventyret. Å stoppe før det kan til og med ha en liten negativ effekt på klimaet, fordi Norge har en relativt ren olje sett globalt, f.eks. sammenlignet med Venezuela. Kull, som er verstingen, og deretter den mest forurensende  tunge oljen, så den lettere, inkludert Nordsjøolje og til slutt gass etc. må ca. 100% fases ut som angitt over, via kutt i global etterspørsel, og i den angitte rekkefølgen. Da blir den negative klima-effekten under utfasingen minst. Man skal altså ta det verste først, og så videre på samme vis.

  Og samtidig man må begrense veksten i folketallet globalt (bl.a. ved et sterkt subsidiert prevensjonsprogram for de landene hvor befolkningen vokser  uoptimalt), og samtidig få til tilnærmet full sysselsetting (f.eks. ikke mer enn 1,5 % arbeidsledighet AKU) og skikkelig økonomisk vekst i denne nye grønne økonomien, (dvs. med  aktuelle miljømessige rammebetingelser, se PS-et bak i http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc for nærmere utredning om disse, utredningen er også publisert på http://www.anarchy.no/ggs1.html) via en tilstrekkelig ekspansiv finans-, fordelings & miljø- og penge-politikk. Fordelings  & miljø-politikken består a) dels i styrking av fagbevegelsen (en del av «mer demokrati» perspektivet) og økte lønninger til Folket i arbeidsmarkedet, samt bedre arbeidsmiljø (bl.a. flat struktur), dels b) av offentlig overføringspolitikk - via skatte/stønader og avgifts/subsidie-politikken, herunder også miljø-økonomisk styring. Gini-indeksen i alle  land  bør  ned mot 20% tallet. I Norge er den i dag rundt 25%, dvs. for høy, men det er i utgangspunktet mye verre i mange land, f.eks. klart høyere i USA, og enda høyere inntektsulikhet målt med Gini-indeksen enn i USA, er det i Kina. Gini-indeksen er 100%  når en person har all inntekt, og lik 0 % når alle har lik inntekt. Denne indeksen måler hvor topptung inntektspyramiden er.

  Hvordan man skal fikse dette i teori og praksis står allerede i hovedtrekk i Cogripsmodel-Notatet + linker, se http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc, som nok likevel må videreutvikles en god del i detaljer både i bredde og dybde – men dette er en relativt enkel og mer rutinemessig sak som ikke krever særlig mye ny og grensesprengende kreativitet – det går i hvert fall trolig fint og tilstrekkelig raskt om Finansdepartementet og universitetene i Norge og eventuelt noe globalt slår sammen de kloke hodene og jobber videre i Ragnar Frisch’ ånd og tenkning – og kutter ut «lommeruskforskningen» (les: utredning & saksbehandling for Staten og privat næringsliv) og konsentrerer seg om de store linjene i samfunnet, også globalt, samt ser alt i sammenheng, som NØI-INDECO har gjort hittil i dette prosjektet.

  Cogrips-modeller og -policy, som er både 1. integrerte mikro-makro modeller, bl.a. basert på økosirk, og 2. har innslag av desentralisert planøkonomi igjen basert på målstyring (MBO & freedom within a framework), nedenfra og opp, pluss 3. en generelt flat struktur, noe i retning av systemene i Norge & Sveits, med reelt og grønt demokrati, men med enda litt høyere demokratigrad, raskt, er veien å gå. Litt mer om Byråkratiet, organisasjon og styring m.v. se Pressemeldings-arkivet bakerst for 18.01.2019, i http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc. Denne artikkelen er også publisert på http://www.anarchy.no/wec.html.

  Best regards Anna Quist for GGS.

  From: Periklis Feresiadis
  Sent: Tuesday, June 02, 2020 4:11 PM
  To: The Green Global Spring Revolution
  Subject: Re: Perhaps the more or less democratic countries and military wing NATO should not fight on their own and understand GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid "full blown climate-crisis with Ragnarokk".

  Understood, about the updated strategy of GGS. I think also I have got it regarding economics: that with reasonable high, about full employment, People's Cogrips-model demands are not to be going on the dole, i.e. parsimony sharing, benefits from unemployment social security including "idleness-profits", but to earn real money by working, based on free contracts, not slave contracts, in the green economy broadly defined, with much environmentally sustainable economic growth, with a green and climate friendly GDP, and increasingly higher green GDP per capita in the coming years and later, and later. 

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Wednesday, June 03, 2020 7:11 AM
  To: The Economist
  Cc: 'redaktionen@arbetaren.se'; Noam Chomsky; The Green Global Spring Revolution; International newsmedia and mandated persons etc.
  Subject: Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. including green Democracy - to save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and
  -policy.

  Posted to the liberalist Economist (I am a subscriber, and will like some more about the climate crisis and Real, i.e. including green Democracy to read in the journal). NB! Liberalism, the unenlightened plutarchy, according to Ragnar Frisch, is 100% unable to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”, only Cogrips-model and –policy with Real, i.e. including green Democracy, can solve the problem. This is a scientific ca. 100% true fact. If you don’t believe me read the report below. Also sending copy to the libertarian socialist Arbetaren plus the US-anarchist Noam Chomsky, and some other international and Norwegian news-media plus some more in blind-copies. To the press: This is all worth while reporting about! To the others: a call for action and further forwarding to your own network. Best regards, cand. oecon. Ph D Jens Hermundstad Østmoe, research manager for the NØI-INDECO network.


  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Friday, June 05, 2020 3:20 AM
  To: Forsvaret og E-tjenesten; PST; USAs Ambassade terrortips
  Cc: redaktionen@arbetaren.se; The Economist; Samfunnsøkonomenes Forening; Finansdepartementet; Noam Chomsky; Senterpartiet epost
  Subject: Ad Jens Hermundstad Østmoes bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Mitt livsverk så langt. Og om oppfølging i to forsknings-papere til deltakelse i årets Hjernekraftpris.

  Ad Jens Hermundstad Østmoes bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Mitt livsverk så langt. Og om oppfølging i to forsknings-papere til deltakelse i årets Hjernekraftpris.

  Hei igjen Forsvaret og E-tjenesten PST, og CIA på USAs Ambassade, kopi til The Economist, Samfunnsøkonomenes forening, Finansdepartementet, Noam Chomsky, Arbetaren og Senterpartiet + noen blindkopier bl.a. til litt presse og forskere mv.

  Nå får dere endelig lese gårsdagens pressemelding fra Green Global Spring, kopiert inn nederst på denne meldingen, og hvor jeg har bidratt sterkt som konsulent, om dere ikke har giddet før.

  Endelig noen seriøse forskere, i Forskerforbundet hvor jeg er pensjonist-medlem, som har lest det sentrale i Cogrips-model og –policy og synes det er bra, se kommentar nedenfor. Kommer til å følge opp med to bidrag på under 8000 tegn, som kreves for å delta i konkurransen om Hjernekraftprisen i år. Da tar jeg som nr. 1 analysen av Xi & Co, fra Hong Kong anarkistene, The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China, hvor jeg har bidratt sterkt som konsulent, og bearbeider det litt videre til et forsknings-paper fra meg. Og som nr. 2 tar jeg New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Som altså er et konsulent arbeide for Folkebladets delgruppe AISC, og også det finpusser jeg til et forsknings-paper signert av meg, og sender begge paperne  til Forskerforbundet før fristen går ut.

  Så får vi se hva juryen sier, tror ikke jeg vinner Hjernekraftprisen i år, for Forskerforbundet har mye rødbrun møkk fra Rødt, tidligere SUF og AKP-ml og SV, og marxismen får det glatte lag i disse notatene fordi de ikke har med korrupsjonsloven i ideologien/teorien sin med fatale følger i praksis, og jeg er nå overhodet ikke interessert i slikt æres-tull, er ikke som morfar Knut Hermundstad som var fryktelig stolt fordi han fikk Kongens Fortjenestemedalje i gull for all folkeminne-granskningen sin og tallrike bøker om dette, inkludert en økonomi-bok om Valdres handelssoga, og var personlig på slottet og hilste på Kongen, noe jeg blankt ville avvist selv som knapper og glansbilder fra øvrigheten (Byråkratiet) om noen skulle finne på å ville få til noe slikt,  men det er greit å bli lest av noen seriøse forskere i pris-komiteen til Forskerforbundet.

  Det vanker vel også en vurdering og kommentarer. De er jo allerede positive til Cogrips-model og –policy i stort, se kommentar nedenfor, så jeg regner med at noen små sentrale godbiter fra Cogrips-prosjektet, med vekt på demokrati og korrupsjonsloven, som er ca. like sikker som tyngdeloven, blir godt og seriøst mottatt, det er ikke bare ml-kommunister og venstre-marxister i Forskerforbundet – det er litt av hvert av ideretninger der. Kan hende priskomiteen ikke har ideologiske skylapper i år, men er opptatt av bidrag til ca. 100% sann samfunnsvitenskapelig-forskning, som er objektiv og gjelder helt uavhengig av politisk retning akkurat som naturvitenskapen. Og det er det Cogrips-model og –policy er ca. 100%. At demokratigrad er lik libertærgrad, og også er lik anarkigrad for Reelt dvs, alltid inklusive grønt, Demokrati, er ikke politisk ideologi og propaganda, men er et objektivt ca. 100 % sikkert samfunnsvitenskapelig faktum.

  Dette er det bare å ta det innover seg mine damer og herrer som får denne mailen. Å nekte å ta innover seg objektiv ca. 100% sann vitenskap, bare fordi det mye misbrukte ordet anarki forekommer, som Cogrips-model og –policy de facto er, er like dumt som å tro på Storebrors Nytale i Orwells «1984» dvs. krig = fred og helt analogt: anarki = kaos, og dette er like dumt som å tro man kan neglisjere tyngdeloven i praksis. Bare så dere vet det. Les og følg opp. NÅ! Hele denne mailen med linker.

  Cogrips-model og –policy kommer ganske sikkert til å bli et stort paradigme-skifte m.v., selv om det kan ta lang tid. Men det er bedre å ta inn over seg nye vitenskapelige fakta raskt, analogt med å akseptere i praksis at jorden er rund, og ikke tvi-holde på foreldete verdensbilder, som marxismen, liberalistiske økonomi-bøker, og populistisk/fascistisk tankegods, analogt med å tviholde på påstander om at jorden er flat! Spesielt det førende økonomi-magasinet og hittil kun liberalist-organet The Economist bør merke seg dette, og ikke avvise ny og ca. 100% sann samfunnsvitenskap inklusive samfunnsøkonomi, som Cogripsmodel og –policy er, og ikke rapportere om dette nye vitenskapelige stoffet i det hele tatt. Nå må redaksjonen  i The Econmist skjerpe seg. RASKT! Den som i praksis i gjøren og laden gir blaffen i ny og ca.100% sann vitenskap, som Donald Trump og The Economist, bidrar bare til at det bærer galt av sted og ofte riktig galt av sted. Ved å neglisjere ca. 100% sann  og viktig ny samfunnsvitenskap, som Cogrips-model og –policy de facto er, bidrar dere alle til at det kan bære fryktelig galt av sted her på planeten. Og det kommer det til å gjøre dersom dere fortsetter med å neglisjerer de nye forskningsresultatene fra NØI-INDECO og IIFOR, og ikke følger opp i praksis. Det var bare det jeg ville ha sagt. NB Cogrips-model og –policy er ikke anarkistisk propaganda, men ca. 100% sann og objektiv ny vitenskap, og må ikke neglisjeres. Det er direkte farlig å neglisjere de nye vitenskapelige fakta i dette tilfellet.i samfunnsvitenskapen inklusive økonomi, sosial-økologi, og politologisk demokrati-forskning

  Med vennlig hilsen NØI-INDECO-nettverket.

  From: Kari Folkenborg [mailto:kari.folkenborg@forskerforbundet.no]
  Sent: Thursday, June 04, 2020 2:12 PM
  To: The Institute of Industrial Economics
  Subject: SV: Mitt bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Mitt livsverk så langt.

  Hei Jens Hermundstad Østmoe

  Takk for fine bidrag. Vi må imidlertid minne om kriteriene for bidrag, at skriftlige bidrag ikke skal overstige 8000 tegn og at innsender ikke kan sende mer enn to bidrag. Du viser til en rekke skriftlige bidrag i linkene dine, og de fleste er dessverre over 8000 tegn. Det er derfor fint om du kan velge ut to av bidragene og sende dem som en pdf eller liknende.

  Lykke til!

  Med vennlig hilsen

  Kari Folkenborg

  Spesialrådgiver
  Forskerforbundet
  Tlf. 21 02 34 28
  Mob. 41 44 65 96
  kari@forskerforbundet.no
  www.forskerforbundet.no

  Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
  Sendt: tirsdag 5. mai 2020 18:26
  Til: Post Forskerforbundet <post@forskerforbundet.no>
  Emne: Mitt bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Mitt livsverk så langt.

  Hei post@forskerforbundet.no.

  Her følger mitt bidrag til Hjernekraftprisen 2020.

  Mitt livsverk så langt.

  Sender med (se nedenfor) linker til hovedtrekkene i mitt livsverk så langt. Det dreier seg i hovedsak om videreføring og utdyping av Nobelprisvinner i økonomi, Ragnar Frisch’ Samgripingsmodell (Kortform: Samgrepsmodell – Eng.: Cogripsmodel), medregnet demokrati og miljøaspekter, inklusive den praxeologiske delen mot miljøkrisen, GGS. Det er også litt om Koronakrisen, se linkene nederst. Det dreier seg dels om forskningsarbeider ved NØI-INDECO (indeco.no), dels om konsulentarbeider for International Journal of Organization Research/Fb/IJ@ © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, ved redaktør Harald Fagerhus, på anarchy.no. Det ville være fint om dere kunne ta en grundig titt på livsverket mitt, da dette er viktig for meg. Det er mitt bidrag til Hjernekraftprisen 2020. NB! Både på indeco.no og på anarchy.no har flere bidratt, men jeg har gjort alt det meste på de filene som er linket opp nedenfor, det utgjør det meste av livsverket mitt (medregnet da også ytterlige linker på de angitte web-sidene nedenfor). Les og bli vis!

  Mvh. Jens Hermundstad Østmoe

  The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy...

  The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... click on:

  http://www.anarchy.no/ggs1.html and http://www.anarchy.no/green.html to see the updated web-sites.

  Join The Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  GGS is based on Cogrips-model and -policy!

  Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy…

  www.indeco.no& www.anarchy.no

  http://www.anarchy.no/frisch1.html

  http://www.indeco.no/archive/frisch.html

  http://www.anarchy.no/iifor.html

  http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html

  http://www.anarchy.no/wec.html

  http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm

  http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc

  The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

  Best regards

  Jens Hermundstad Østmoe


  Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgradskompetanse i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.


  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Sunday, June 07, 2020 8:34 PM
  To: The Economist; redaktionen@arbetaren.se; Samfunnsøkonomenes Forening; Finansdepartementet; Senterpartiet epost; Noam Chomsky; Norges Bank; anarkis69@gmail.com
  Cc: International newsmedia and mandated persons etc.
  Subject: The latest Cogrips-scientific research results. If established in due time before full blown climate-crisis, sufficient and real democracy globally automatically also will be sufficient green.

  The latest Cogrips-scientific research results. If established in due time before full blown climate-crisis, sufficient and real democracy globally automatically also will be sufficient green.

  1. All brown shit: blue-brown, red-brown, only brown and dark brown ultra–fascist, systems, are always anti-climate because these systems cannot work otherwise, it is automatically build in them, all these more or less extreme ultra-authoritarian systems, world wide. They ca. 100% certain cannot in anyway make green policy, even if the rulers want to – it is impossible.

  2. On the other hand sufficient democratic systems, i.e. both economically and political/administrative, i.e. with sufficiently a) high degree of democracy as defined in the Cogrips-model and b) real scientific based information to the People and their relevant demands, i.e. always including  sufficient green and pro-climate, because a green world is necessary to survive as mankind on earth, and also based on the Cogrips-model and -policy, will automatically be green and pro-climate.

  3. So the battle is all about sufficient democracy vs authoritarian regimes, and nothing else!

  4. NB! The green movement is of no importance at all – totally irrelevant, and just a waste of money and time. With sufficient democracy globally soon enough, the climate-crisis will automatically be solved. The question is only how to make sufficient democracy globally in due time before full blown climate-crisis.

  5. It is only by the Top of the societal pyramid - in the democratic countries, the Bureaucracies broadly defined in public and private sector, that mainly make all of the important societal decisions, to follow up the ca. 100%  scientific true advice based on the Cogrips-model and –policy, in due time before full blown climate-crisis, to fix this problem. It is all very simple really.

  NB! It is about time this very little but ca 100% true scientific knowledge is known globally. It is about time for the news-media to tell this simple truth globally to the People, the Bottom of the societal pyramid, as well as to the Top of the pyramid, i.e. the Bureaucracy broadly defined, economically and/or political/administrative, in public as well as private sector. Feel free to make your own reports based on the Cogrips-model and -policy on indeco.no and anarchy.no. You don’t need to quote anarchy.no or indeco.no and use the exact material from the Cogrips-model and –policy. Use the model to make your own relevant reports, preferably popularized.

  The Cogrips-model and –policy, as presented at anarchy.no and indeco.no, has a.o.t. mathematical formulas and a rather heavy scientific language, and is not sufficiently popularized to reach and enlighten the People en masse and in general, a very likely necessary condition for development of Real Democracy, automatically also green, of sufficient high degree of democracy in due time to avoid full blown climate-crisis. And you don’t need to tell you found the ideas by us – the Cogrips-model and -policy is not copyrighted material but 100% free to use for all that want to. NB! Real ca. 100% true social scientific research and laws, as the Cogrips-model and –policy consist of, is always available to use for free for anyone who want to, without reference to any source, similar to use of the laws of natural science! Just steal the results at anarchy.no and indeco.no as much as you like and can, without necessary telling anybody about the source, especially if you don’t like to quote anarchy.no, an anarchist source, and indeco.no, i.e. much scientific mathematical economics broadly defined!

  If the news-media want to report from the Cogrips-model and –policy’s research results, that they should 100% do and do quick, especially the small basic research results 1. – 5. above, they should feel free to use it in own reports, and not necessary quoting results at indeco.no or anarchy.no. NB! The Cogrips-model and –policy represents about full oversight globally of relevant social scientific research, analysis and research results, most practically certain and true scientific laws and relations, based on all disciplines of social sciences, including general military strategy on societal level, seen all together, plus all relevant natural sciences. NB! This research never go into confusing details – only look at the global picture on general level, based on the Cogrips-model and –policy, as well as practical research and advice based on the model and policy, all presented and published at indeco.no and anarchy.no and via press releases.

  Best regards and real democratic greetings from the networks of NØI-INDECO at www.indeco.no and IJOR/IIFOR at www.anarchy.no.

  Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for sufficient Real Democracy, i.e. automatically creating a green economy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  End of the important report - No 1 - from HF, AQ & JHØ.


  En kortfattet analyse av det økonomisk-politiske systemet i Kina, inklusive Hong Kong, med vekt på dysfunksjoner.

  Bidrag nr. 1 til Hjernekraftprisen 2020.

  Av Jens Hermundstad Østmoe

  Innledning

  I egenskap av å være forskning-sjef for NØI-INDECO-nettverket er jeg også offisiell talsperson, og jeg skriver her på vegne av hele nettverket, og benytter da vi-form, og ikke jeg-form, i  begge de to bidragene til Hjernekraftprisen 2020, signert av undertegnede. Endelig noen seriøse forskere, i Forskerforbundet hvor jeg er pensjonist-medlem, som har lest det sentrale i Cogrips-model og –policy og synes det er bra, i følge e-mail fra Kari Folkenborg, Spesialrådgiver i Forskerforbundet. Kommer til å følge opp oppfordringen fra Folkenborg med to korte bidrag, som kreves for å delta i konkurransen om Hjernekraftprisen i år. Da tar jeg som nr. 1 analysen av Xi & Co, fra Hong Kong anarkistene, «The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China», hvor NØI-INDECO har bidratt sterkt som konsulent, og bearbeider det litt videre til et forsknings-paper undertegnet av meg. Og som nr. 2 tar jeg “New AISC-report about China, with updated strategic analysis.” Som altså er et konsulent arbeide for Folkebladets delgruppe AISC, og også det finpusser jeg til et forsknings-paper signert av meg, og sender begge paperne  til Forskerforbundet. Denne innledningen er lagt til i det førstnevnte paperet.

  Så får vi se hva juryen sier, tror ikke jeg vinner Hjernekraftprisen i år, for Forskerforbundet har mye « rødbrun møkk» fra Rødt, tidligere SUF og AKP-ml og SV, og marxismen får det glatte lag i disse notatene fordi de ikke har med korrupsjonsloven i ideologien/teorien sin med fatale følger i praksis. Undertegnede er nå overhodet ikke interessert i slikt æres-tull, er ikke som morfar Knut Hermundstad som var fryktelig stolt fordi han fikk Kongens Fortjenestemedalje i gull for all folkeminne-granskningen sin og tallrike bøker om dette, inkludert en økonomi-bok om Valdres handelssoga, og var personlig på slottet og hilste på Kongen, noe jeg blankt ville avvist selv som knapper og glansbilder fra øvrigheten (Byråkratiet) om noen skulle finne på å ville få til noe slikt,  men det er nå positivt for undertegnede og NØI-INDECO-nettverket å bli lest av noen seriøse forskere i pris-komiteen til Forskerforbundet.

  Det vanker vel også en vurdering og kommentarer. De er jo allerede positive til Cogrips-model og –policy i stort, i følge e-mail med kommentar fra Kari Folkenborg, så jeg regner med at noen små sentrale godbiter fra Cogrips-prosjektet, med vekt på demokrati og korrupsjonsloven, som er ca. like sikker som tyngdeloven, blir godt og seriøst mottatt, det er ikke bare ml-kommunister og venstre-marxister i Forskerforbundet – det er litt av hvert av ideretninger der. Kan hende priskomiteen ikke har ideologiske skylapper i år, men er opptatt av bidrag til ca. 100% sann samfunnsvitenskapelig-forskning, som er objektiv og gjelder helt uavhengig av politisk retning akkurat som naturvitenskapen. Og det er det Cogrips-model og –policy er ca. 100%.

  At demokratigrad er lik libertærgrad, og også er lik anarkigrad for Reelt dvs, alltid inklusive grønt, Demokrati, er ikke politisk ideologi og propaganda, men er et objektivt ca. 100 % sikkert samfunnsvitenskapelig faktum. Dette er det bare å ta det innover seg mine damer og herrer. Å nekte å ta innover seg objektiv ca. 100% sann vitenskap, bare fordi det mye misbrukte ordet anarki forekommer, som Cogrips-model og –policy de facto er, er like dumt som å tro på Storebrors Nytale i Orwells «1984» dvs. krig = fred og helt analogt: anarki = kaos, og dette er like dumt som å tro man kan neglisjere tyngdeloven i praksis. Bare så dere vet det.

  Cogrips-model og –policy kommer ganske sikkert til å resultere i et stort paradigme-skifte i samfunnsvitenskapen inklusive økonomi, sosial-økologi, og politologisk demokrati-forskning med videre, selv om det kan ta lang tid. Cogrips-model og –policy integrerer nær sagt alle samfunnsvitenskapene generelt, og omfatter både samfunnsøkonomi, politologi (statsvitenskap), sosial-økologi, sosiologi & sosialantropologi og militær-strategiske analyser, og til og med litt human-biologi, realfaglig økologi, meteorologi og psykologi trekkes inn. Spørsmålet er om ikke oppdelingen på ulike fag-disipliner i de samfunnsvitenskapelige fakulteter er et foreldet perspektiv, man bør se alle delfagene sammen i sammenheng, integrert som i Cogrips-model og –policy, og ikke som separate disipliner, for da skjønner man jo lite av de store sammenhengene og det faktum at alt henger betydelig sammen. Man får ikke skikkelig oversikt og analyse av det store bildet nasjonalt og globalt når alt bare oppsplittes. Det integrerte samfunnsvitenskapelige perspektivet i Cogrips-model og –policy, tar hensyn til det store bildet og at alt henger betydelig sammen, på en etter vårt skjønn god måte, og kan trolig stå som modell for fremtidens samfunnsvitenskap, angående både teoretisk grunnforskning, anvendt forskning og praktisk konsulentvirksomhet basert på forskningen, dvs. samfunnsvitenskaps-basert rådgivning, som også er utgangspunktet for våre to papers som bidrag til Hjernekraftprisen 2020.

  Det er  mye bedre å ta inn over seg nye vitenskapelige fakta basert på Cogrips-model og –policy raskt, analogt med å akseptere i praksis at jorden er rund, enn å tvi-holde på foreldete verdensbilder og sterkt mangelfulle teorier og tankekonstruksjoner som vi finner i marxismen, liberalistiske økonomi-bøker, og populistisk/fascistisk tankegods, analogt med å tviholde på påstander om at jorden er flat! Spesielt det førende økonomi-magasinet og hittil kun liberalist-organet The Economist bør merke seg dette, og ikke avvise ny og ca. 100% sann samfunnsvitenskap inklusive samfunnsøkonomi, som Cogripsmodel og –policy er, og ikke rapportere om dette nye vitenskapelige stoffet i det hele tatt. Redaksjonen  i The Economist bør skjerpe seg, raskt. Det norske Samfunnsøkonomen er ikke mye bedre enn The Economist. Den som i praksis i gjøren og laden gir blaffen i ny og ca. 100% sann vitenskap, blant annet forskningsresultater fra  Cogrips-model-prosjektet, som Donald Trump og i hittil The Economist, bidrar bare til at det bærer galt av sted og ofte riktig galt av sted. Ved å neglisjere ca. 100% sann  og viktig ny samfunnsvitenskap, som Cogrips-model og –policy de facto er, - og det er det dessverre mye av, bidrar man til at det kan bære fryktelig galt av sted her på planeten. Og det kommer det til å gjøre dersom myndighetene i de demokratiske land, inklusive den væpnede ving NATO, med videre - fortsetter med å neglisjerer de nye forskningsresultatene fra NØI-INDECO, og som konsulent for IIFOR, og ikke følger opp i praksis. Det var bare det jeg ville ha sagt. NB Cogrips-model og –policy er ikke anarkistisk propaganda, men ca. 100% sann og objektiv ny vitenskap, og må ikke neglisjeres. Det er direkte farlig å neglisjere de nye vitenskapelige fakta i dette tilfellet.

  Ad mitt livsverk så langt - har her innledningsvis også tatt med linker til den store generelle Cogrips-modellen. De som vil sette seg nærmere inn i teorien, kan klikke på linkene. Linkene representerer hovedtrekkene i mitt livsverk så langt. Det dreier seg i hovedsak om videreføring og utdyping av Nobelprisvinner i økonomi, Ragnar Frisch’ Samgripingsmodell (Kortform: Samgrepsmodell – Eng.: Cogripsmodel), medregnet demokrati og miljøaspekter, inklusive den praxeologiske delen mot miljøkrisen, GGS. Det er også litt om Koronakrisen, se linkene nederst. Det dreier seg dels om forskningsarbeider ved NØI-INDECO (indeco.no), dels om konsulentarbeider for International Journal of Organization Research/Fb/IJ@ © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009, ved redaktør Harald Fagerhus, på anarchy.no. NB! Både på indeco.no og på anarchy.no har flere bidratt, undertegnede har imidlertid gjort alt det meste på de filene som er linket opp nedenfor, det utgjør det meste av livsverket mitt (medregnet da også ytterlige linker på de angitte web-sidene nedenfor). Les og bli vis! NB! Dette dreier seg bare om en opsjon til videregående stoff for de som er interesserte. Det er ikke nødvendig å sette seg inn i alt dette stoffet for å forstå innholdet i de to paperne med bidrag til Hjernekraftprisen 2020. Disse kan leses alene som de står, og står helt på egne bein. Modell-linkene er bare med til orientering, for de som vil vite mer. The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model. Etter modell-linkene så følger den ovenfor omtalte forskningsbaserte konsulent-rapporten, i form av en resolusjon fra Hong Kong anarkistene. Resolusjonen er også publisert i flere dokumenter på indeco.no og anarchy.no.

  Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy… Read and learn (click on the following links, and additional links at them:)

  www.indeco.no & www.anarchy.no

  http://www.anarchy.no/frisch1.html

  http://www.indeco.no/archive/frisch.html

  http://www.anarchy.no/iifor.html

  http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html

  http://www.anarchy.no/wec.html

  http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm

  http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc

  http://www.anarchy.no/green.html

  http://www.anarchy.no/ggs1.html

  The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China.

  From the Real Democracy Debate at: http://www.anarchy.no/andebate.html, with the large article «China's place on the economic-political map». Read the whole article to get the full context and to understand the development of the in the name only communist regime, from de facto left-fascism in 2009, to ultra-fascism in 2020, and the present Chinese war-theater and scenario, and the strategic and other situation in general, also much from Hong Kong. To all that receives this report, at least read it, it has ca. 100% correct social scientific analysis and conclusions. And also report about it in your papers and on the web, and to your principals. We have ca. 100 % right, but we will also like to get ca. 100% right, in due time before full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China and an ochlarchical, evil Coal-Monarch, and his ultra-fascist and extreme ultra-authoritarian “communist” party and regime. Ochlarchy is mob rule broadly defined, including evil repression, corruption and destruction of the climate. Economical and political/administrative power corrupts, and the more power, the more corrupt. Remember the Gini-index, which clearly shows greater income disparities, more top-heavy income pyramid, in China than even in the stronghold of capitalism, the United States. At the same time, Xi Jinping promises to equalize the income differences and get rid of the rampant regime corruption, in the interest of the People, i.e. the grassroots. This is probably reinforced and combined with Orwell's "1984" double-thinking, i.e. psychological dysfunction including a large portion of self-deception. Xi imagines as ruler of the Central Committee "the proletariat's vanguard" that he will "serve the People", reinforced by the fact that his "thinking" is now incorporated into the Constitution in line with Mao's thoughts. Both are unscientific marxist dialectical bullshit, something Kropotkin already showed as non-scientific about 1900. This is imbecility + power put into system.

  And then since his large corrupt Bureaucracy, based on the “communist” party (and de facto ultra-fascists & Hitlerism) steals a lot and more and more of the societal cake, according to the Gini-index, based on updated statistics, he has to use the cheapest type of large economic growth in old-fashioned (not green) Gross Domestic Product (GDP), so the cake gets bigger - so also the People at the bottom of the societal pyramid get a bit too of the cake, otherwise the People are rebelling - something he fears like the plague, and more and more. Therefore, more and more use of coal and fossil energy in general, even though he realizes it's going to hell with the climate crisis - he won't fix it. And this only reinforces and reinforces itself in a vicious circle, which is now also combined with increased repression (based on Artificial Intelligence face-control), which only reinforces the madness even more + Gulags and lots of political prisoners. All of this makes Xi & Co act like Sociopaths in this evil circle! This must now end soon, preferably at once! The social-scientific law of corruption, i.e. power corrupts broadly defined, and more power the more corrupt, always beats his system’s campaigns for the climate and less income disparities and less economic corruption and less corruption in the meaning of misuse of political/administrative power to ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, and de facto anti-climate policy, by his Bureaucracy. His system can’t fix these problems because of the power concentration and following always corruption broadly defined.

  Xi and his very large top-heavy repressive Bureaucracy in private and public sector, are totally trapped in his own game of this totally dysfunctional and very corrupt broadly defined - and over time even more corrupt - ultra-fascist and very hierarchical Hitlerism regime. Xi and his regime is very unpopular by the People, and to stay in power, that he wants at all costs because he and his Bureaucracy are totally corrupt, and because he is truly enough afraid of rebellion, he only increases his and his Bureaucracy’s power over time, by more and more repression, that makes the system even more corrupt broadly defined, including more anti-climate, and even more dysfunctional. He know it will go to hell because of the climate crisis, also for China, in the  terrible World War IIII, the global  Fugitive War, and he don’t like it, but the system is so dysfunctional corrupt & and from his place on the top, necessary repressing, that he can’t fix it, and make the necessary change towards Real, i.e. including green Democracy. Xi = Hitler II, will crush totally the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, if he is allowed to. Thus it is necessary with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to support the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, and do away with Xi and his ultra-fascist regime (similar to Hitler’s Germany) and introduce and produce together with the opposition a sufficient Real, i.e. including green Democracy in China.

  This should be based on Cogrips-model and -policy, which are both 1. integrated micro-macro models, including based on ecocirc, and 2. have elements of decentralized planning economy again based on MBO & freedom within a framework + a bottom up approach, plus 3. a generally flatter structure, somewhat like in Norway, Switzerland and Iceland (and perhaps even some more democratic including green) i.e. sufficient Real, including green Democracy to a.o.t. contribute to stop the climate crisis, quickly, is the way to go forward for China. Hong Kong should be the first to introduce Real, i.e. including green Democracy, and should be a model for main-land China in Real, i.e. including green, Democratic direction, be the spearhead in a General Green Chinese Pro-Democracy Movement and soon after a general Chinese [Green] Spring Revolution (CSR), a part of the The Green Global Spring Revolution (GGS) - and with a Green Economy, ca. 100% without Coal, Oil and Gas. First drop the Coal in China included Hong Kong! Remember the GGS "Action No 1: China, USA and EU! Drop COAL". But these, at present mostly embryotic, People’s popular pro-democracy including green oppositions and movements, already rather brutally repressed, need significant military support, with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to succeed. This must happen soon. The Xi-Chinese ultra-fascist repression is soon crushing all opposition in Hong Kong and main-land China, like Hitler, effectively ca. 100%.
  Resolution by The Anarchist Confederation of Asia and the Middle East - ACAME - Chinese Section (Hong Kong). Sources: GGS, AISC, ACAME and AIIS. 25.05.2020.

  Med vennlig hilsen NØI-INDECO-nettverket.


  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Sunday, June 07, 2020 6:24 PM
  To: The Economist
  Cc: Samfunnsøkonomenes Forening; Finansdepartementet; Norges Bank; Statistisk Sentralbyrå; Aftenposten Økonomi
  Subject: The Economist and liberalism vs Cogrips-science and NØI- INDECO's contributions to Hjernekraftprisen 2020.The Cogrips-model and -policy can be seen as a development of Adam Smith's ideas in Real, i.e. always including green Democratic direction.

  The Economist and liberalism vs Cogrips-science and NØI-INDECO's contributions to Hjernekraftprisen 2020. The Cogrips-model and -policy can be seen as a development of Adam Smith's ideas in Real, i.e. always including green Democratic direction.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc. click here: Google Translate.

  The Economist har igjen begynt å svare at mail fra NØI-INDECO og undertegnede blir mottatt (se innkopiert svar-mail fram dem nedenfor), og kanskje også de blir lest. Burde skrevet på engelsk selvsagt, men har ikke tid til å oversette. Men oversettelses-toolen jeg bruker virker ganske bra, så de er vel ikke helt hjelpeløse til norsk stoff. Alt haster. Dette gjelder spesielt mitt bidrag nr. 1. til Hjernekraftprisen, hvor The Economist er nevnt, sammen med Donald Trump, som eksempler på institusjoner/personer som baserer seg på falsk tro/ideologi, og ikke vitenskapelige analyser som Cogrips-model og –policy (kanskje litt urettferdig mot The Economist, men det trengs hard lut - hele tiden, ellers går alt ganske sikkert rett til helvete med klimakrisen, og kanskje ganske raskt også.)

  Jeg abonnerer på The Economist, som hittil bare promoterer liberalismen, men det betyr også at de tar standpunkt mot mørkebrun stats-møkk, som er bra. De hadde en knallgod analyse om korrupte ultra-autoritære diktatur-virkninger av Koronakrisen nylig blant annet. Veldig bra – det skal de ha takk for. Men de kan ikke korrupsjonsloven fullt ut, nemlig at den også virker plutarkisk, i retning blå-brun erke-konservativ liberalisme, og videre over mot bare brunt og senere mørkebrun ultra-fascisme, om ikke dette stoppes av signifikante demokratiske opposisjons-bevegelser. Dette skjønner dessverre ikke The Economist foreløpig. Og liberalismen deres er også alt for  mye pro uregulerte markeder, selv om bladet heldigvis ikke er blant de mest ultra-liberalistiske her.

  Uregulerte markeder skaper enormt stor topptung inntektspyramide, høy Gini-indeks, og er helt håpløse når det gjelder klima. Alt blir gjort på billigst mulig måte, og derfor basert på mye kull, men også mye øvrig fossilt, pga. uhemmet profitt-motiv, og det bare øker og øker på. Dessuten er The Economist for teknologi-utviklings-optimister, og har blant annet satset stort på CO2-rensing og -lagring som en farbar vei mot full blown climate-crisis, men dette er helt miljø-økonomisk umulig dyrt og ineffektivt i stor skala, og penger og sysselsetting brukt på slikt tull må derfor stoppes umiddelbart, til fordel for realistiske grønne prosjekter. Har mer om The Economist og liberalismen nedenfor. Les det alle sammen!.

  Ekte liberalister er for autonomi, og dermed mot statisme, og for flat samfunns-pyramide i offentlig sektor og mot topptung stat generelt og sterkt mot ultra-fascisme spesielt, jevnfør Winston Churchill som gikk til krig mot det ultra-fasistiske systemet til Adolf Hitler (men de er alt for glade i uregulerte markeder til å være tilstrekkelig demokratiske og dermed også automatisk tilstrekkelig grønne). Ekte liberalister kan man samarbeide med mot ultra-fascismen, men de klarere ikke å stoppe klimautslippene, liberalismen er ikke noe tess til det, de må akseptere litt mer reelt, inklusive grønt demokrati, for å bidra til klima-fiks. Men ekte liberalister, som the Economist som jeg sender mye til og abonnere på, er ikke så vitenskaps-fiendtlige som Trump. De er glade i samfunnsvitenskap, økonomi og blant annet biologi – håper de kan lære litt Cogrips-model og -policy over tid og bli med i alle fall delvis på Reelt, som alltid er inklusive grønt Demokrati, og av tilstrekkelig høy grad til forhindre full blown climate-crisis.

  De kan bli allierte i 3, verdenskrig, men kanskje for sent og for glade i kull-penger, men jobber som sagt med the Economist. Håper de kan tilegne seg Cogrips-modellen til Frisch, videreutviklet av meg med noen flere. Men de liker ikke anarkisme, selv om det egentlig bare betyr reelt demokrat – men de liker nå demokrati likevel, men ikke sosialisme heller, men de oppfatter det kun som statssosialisme og kommunisme, ikke sosialismen til Frisch og meg. Det er altså noe begrepsforvirring her som det må ryddes opp i før man kan nå frem til de ekte liberalistene (autonome sådanne), så de skjønner at tilstrekkelig mer Reelt, som automatisk også blir grønt Demokrati, er nødvendig og ikke dumt og markedsfiendtlig, men også at markedets tendenser til uopplyst pengevelde inkludert anti-climate, nå må tuktes med offentlig styring og reguleringer, spesielt grønne sådanne.

  Cogrips-model og -policy kan oppfattes som en videreutvikling av Adam Smiths tenkning i mer demokratisk retning, dvs. at det markedsbaserte systemet utvikles til nok Reelt Demokrati, som automatisk også vil være tilstrekkelig grønt, til å forhindre full blown climate-crisis. NB! NØI-INDECO er ikke mot markeder i likhet med P. J. Proudhon, men de må reguleres grønt og styres for Folket, ikke bare tjene øvrigheten i privat og offentlig sektor. Her fjerner NØI-INDECO-nettverket seg litt fra sentral Frisch som var noe for mye for planøkonomi, men markedene i det økonomisk-politiske systemet må være grønne og basert på frie kontrakter – ikke slavekontrakter for bl.a. kullgruve-slit. Cogrips-modell og –policy kan som nevnt oppfattes som en videreutvikling av Adam Smiths tenkning i tilstrekkelig demokratisk og dermed automatisk grønn retning til å unngå full blown climate-crisis. Og får man de autonome liberalistene til å tenke i slike baner, kan de komme med tilstrekkelig tidlig i kampen for nok demokrati, til å bidra til løsningen som automatisk også vil være tilstrekkelig grønn til  nettopp å avverge full blown climate-crisis. Men blå-brun erke-konservativ liberalisme, er alltid anti-klima - og er håpløst uforbedrelig blå-brun møkk - og er klar ultra-autoritær fiende, som man selvfølgelig ikke kan samarbeide med. Slike blå-brune systemer og tendenser må bekjempes av pro-demokrati folkebevegelser med støtte fra nyhetsmediene.

  Best regards NØI-INDECO-network.

  From: Letters Mailbox [mailto:lettersmailbox@economist.com]
  Sent: Friday, June 05, 2020 5:55 PM
  To: Jens Hermundstad Østmoe
  Subject: Re: En kortfattet analyse av det økonomisk-politiske systemet i Kina, inklusive Hong Kong, med vekt på dysfunksjoner. Bidrag nr. 1 til Hjernekraftprisen 2020.

  The Economist thanks you for your letter, which has been passed to the author of the article. All letters are edited if selected for publication either in print or online. We will need to know where you are writing from, so please ensure you have supplied the name of the city, town or village and the country if that is not obvious. If you do not wish your letter to be published send an e-mail promptly to letters@economist.com.

  From: Letters Mailbox [mailto:lettersmailbox@economist.com]
  Sent: Sunday, June 07, 2020 6:24 PM
  To: indeco@online.no
  Subject: Re: The Economist and liberalism vs Cogrips-science and NØI- INDECO's contributions to Hjernekraftprisen 2020.The Cogrips-model and -policy can be seen as a development of Adam Smith's ideas in Real, i.e. always including green Democratic direction.

  The Economist thanks you for your letter, which has been passed to the author of the article. All letters are edited if selected for publication either in print or online. We will need to know where you are writing from, so please ensure you have supplied the name of the city, town or village and the country if that is not obvious. If you do not wish your letter to be published send an e-mail promptly to letters@economist.com.


  Kort rapport om situasjonen globalt, inkludert Kina, med oppdatert militær-strategisk analyse og økonomisk-politisk systemanalyse, også dysfunksjoner.

  Bidrag nr. 2 til Hjernekraftprisen 2020.

  Av Jens Hermundstad Østmoe

  Innledning

  I egenskap av å være forskning-sjef for NØI-INDECO-nettverket er jeg også offisiell talsperson, og jeg skriver her på vegne av hele nettverket, og benytter da vi-form, og ikke jeg-form, i  begge de to bidragene til Hjernekraftprisen 2020, signert av undertegnede. Endelig noen seriøse forskere, i Forskerforbundet hvor jeg er pensjonist-medlem, som har lest det sentrale i Cogrips-model og –policy og synes det er bra, i følge e-mail fra Kari Folkenborg, Spesialrådgiver i Forskerforbundet. Kommer til å følge opp oppfordringen fra Folkenborg med to korte bidrag, som kreves for å delta i konkurransen om Hjernekraftprisen i år. Da tar jeg som nr. 1 analysen av Xi & Co, fra Hong Kong anarkistene, «The ca. 100% truth about Xi Jinping, ruler of China», hvor NØI-INDECO har bidratt sterkt som konsulent, og bearbeider det litt videre til et forsknings-paper undertegnet av meg. Og som nr. 2 tar jeg “New AISC-report about China, with updated strategic analysis.” Som altså er et konsulent arbeide for Folkebladets delgruppe AISC, og også det finpusser jeg til et forsknings-paper signert av meg, og sender begge paperne  til Forskerforbundet. Denne korte innledningen er lagt til i det andre nevnte paperet.

  Så får vi se hva juryen sier, tror ikke jeg vinner Hjernekraftprisen i år, for Forskerforbundet har mye « rødbrun møkk» fra Rødt, tidligere SUF og AKP-ml og SV, og marxismen får det glatte lag i disse notatene fordi de ikke har med korrupsjonsloven i ideologien/teorien sin med fatale følger i praksis. Undertegnede er nå overhodet ikke interessert i slikt æres-tull, men det er nå positivt for undertegnede og NØI-INDECO-nettverket generelt å bli lest av noen seriøse forskere i pris-komiteen til Forskerforbundet. Det vanker vel også en vurdering og kommentarer. De er jo allerede positive til Cogrips-model og –policy i stort, i følge e-mail med kommentar fra Kari Folkenborg, så jeg regner med at noen små sentrale godbiter fra Cogrips-prosjektet, med vekt på demokrati og korrupsjonsloven, som er ca. like sikker som tyngdeloven, blir godt og seriøst mottatt, det er ikke bare ml-kommunister og venstre-marxister i Forskerforbundet – det er litt av hvert av ideretninger der. Kan hende priskomiteen ikke har ideologiske skylapper i år, men er opptatt av bidrag til ca. 100% sann samfunnsvitenskapelig-forskning, som er objektiv og gjelder helt uavhengig av politisk retning akkurat som naturvitenskapen. Og det er det Cogrips-model og –policy er ca. 100%.

  Ad terminologien: Det skrives mye om brun møkk i ulike avskygninger og det bannes litt i AISC-rapporten, som er basert på rådgiving fra NØI-INDECO, igjen basert på Cogrips-model og -policy. Dette er ikke verdinøytralt selvfølgelig, men dreier som ultra-autoritære systemer og partier, så da må de være ok å dra til litt verbalt, og kalle en spade for en spade, og bruke møkk-begrepet og banne litt, når det er relevant. Utrykket brun møkk har sin opprinnelse i det militære, og militær-strategisk teori og praksis, for å betegne ultra-autoritære fiender på en for soldater motiverende måte og for å vekke Folket og øvrigheten i sin alminnelighet. Vanlig sjargong bl.a. i Heimevernet, hvor undertegnede tjenestegjorde som troppsassistent (korporal) i mange år og selv brukte uttrykket en del. Det ble også brukt i marinen (Sjøheimevernet) hvor undertegnede i sin tid fullførte utdannelse til fenrik på forsyningssiden (intendanturet), men ble så overført til land-HV, og da passet ikke denne utdanningen og undertegnede ble troppsassistent i stedet, noe som passet bra, for dette er klart mindre arbeidskrevende enn å være fenrik, og den frigitte tiden ble brukt til mer forskning, som er og var bra.

  Nedenfor følger AISC’s rapport i sin helhet. NB! Den inneholder ikke bare analyser av Kina, som tittelen skulle tilsi, men også analyse av ultra-fascistiske land generelt, pluss andre land med høy autoritærgrad = 100% - demokrati-grad, og tar også opp situasjonen i de demokratiske landene, med lav autoritærgrad og dermed høyere demokratigrad - altså  både militær-strategisk analyse og økonomisk-politisk systemanalyse globalt.

  New AISC-report about China, with updated strategic analysis

  From the Real Democracy Debate at: http://www.anarchy.no/andebate.html, with the large article «China's place on the economic-political map». Read the whole article to get the full context and to understand the development of the in the name only communist regime, from de facto left-fascism in 2009, to ultra-fascism in 2020, and the present Chinese war-theater and scenario, and the strategic and other situation in general, also much from Hong Kong. To all that receives this report, at least read it, it has ca. 100% correct social scientific analysis and conclusions. And also report about it in your papers and on the web, and to your principals. We have ca. 100 % right, but we will also like to get ca. 100% right, in due time before full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  03.06.2020. New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc. click here: Google Translate. Ingen terrorister historisk har vært anarkister, se http://www.anarchy.no/apt.html. De sentrale anarkistiske talspersonene Proudhon, Bakunin, Kropotkin og Malatesta tok alle avstand fra terrorismen. Men det må være lovlig å bruke vold i legitimt og proporsjonalt selvforsvar mot attakkerende og morderiske rødbrun, blå-brun, bare brun og mørkebrun møkk, og det med harde midler og lut, og det har det vært mye av nå og historisk. Anarkister er generelt ikke idioter og pasifister som Jesus. Merk dere det. Vi tar igjen med det vi har, selv om  det ofte kan være lite for suksess, i legitimt selvforsvar. Jevnfør AISC-strategien ved angrep av killer-ochlarchs, se bl.a. http://www.anarchy.no/ggs1.html, om det skulle bli riktig ille. Vi er ikke der i dag heldigvis i demokratiske land. Men i Saudi-Arabia, Iran, Sudan, Egypt, og vel også Kina main-land, pluss flere mørkebrune møkkaland, er det lang tids tortur, ofte med dødsstraff etter lang tid med helvete, for opposisjonelle pro-demokrater med eller mindre grønn profil, som tør å si noe kritisk om regimet, og ikke lar seg kue 100%. Fy faen for noe mørkebrun møkk.

  Men så over til the report “Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. including green Democracy –  to save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and -policy in general!” publisert på http://www.anarchy.no/ggs1.html - med essensen av GGS & Cogrips-model & -policy, helt uten noe om anarkisme og anarki, bare demokrati, også Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati. (= anarki og anarkisme, men det kan man generelt bare glemme. NB! Det er ikke nødvendig å koble på anarkisme-delen av Cogrips-model og –policy i det hele tatt for resonnementet inkludert strategisk analyse og policy-en generelt. Denne anarkisme-delen er et helt unødvendig (men vitenskapelig ca. 100% sant likevel) tillegg til demokrati-analysene, inklusive korrupsjonsloven, som gjelder like sikkert som tyngdeloven og annen naturvitenskap, men innenfor samfunnsvitenskapen.

  Korrupsjonsloven har også sin rot i biologi og gen-poolen til menneskene (men ikke bare – vil også avhenge noe av sosialt, dvs. økonomisk og politisk/administrativt, system), som er veldig beslektet med bavian-genene. Ikke alle har det i samme grad, noen er litt arvelig beslektet med tre-apene, som genetisk er ganske non-autoritære, og ikke er så autoritære som bavianer er av natur. AISC-nettverket kan være litt der, men med makt hadde også vi blitt korrupte, helt sikkert, er klart mennesker og derfor bavianlignende også  vi, og ikke treape-lignende, som er genetisk non-autoritære. Så korrupsjonsloven gjelder også for oss, men ikke i så alvorlig grad, som for genetiske sociopater, arvelig mørkebrun møkk, som er veldig mye lik bavianene, bare verre – de er destruktive: Makt for enhver pris, inklusive anti-climate. Det er lite forskjell på samfunnsvitenskap og naturvitenskap, begge deler har med gener og arv og biologi å gjøre - ganske mye, men menneskene påvirkes også av sosiale systemer. Demokrati og lite maktkonsentrasjon betyr at effektene av korrupsjonsloven virker svakere. Men at overordnet makt korrumperer, og mer desto mere makt, gjelder like sikkert som tyngdeloven, det er bare det at systemet blir mindre korrupt i vid forstand, når det er lite maktkonsentrasjon – lite topptung pyramide og flat pyramide. I et reelt, dvs. inklusive grønt demokrati, av tilstrekkelig høy demokratigrad, vil selvoppholdelsesdriften til Folket, slå gjennom.

  Folkets interesse, dvs. the People's Demands, publisert nær øverst på http://www.anarchy.no/ggs1.htm, av å unngå full blown climate crisis with Ragnarokk og for barnebarnas ve og vel i fremtiden, vil automatisk føre til at reelt demokrati også blir grønt, når Folkets innflytelse på toppens beslutninger øker tilstrekkelig, og forutsatt at Folket er seg bevisst problemet og har klare krav og mål. GGS har publisert klare mål (demands) i denne sammenheng, se nær øverst på http://www.anarchy.no/ggs1.htm, og ved større folkelig oppslutning og bidrag til opplysning av Folket generelt, bl.a. via  støtte fra nyhetsmedia og store organisasjoner, kan GGS’ The People’s demands, publisert på GGS & anarchy.no, og i Cogrips-model og-policy, også på indeco.no, danne basis for gjennomslag på toppenes beslutninger, og Cogrips-model og -policy generelt, nasjonalt og globalt. Men alt dette går veldig tregt hittil og tilsynelatende med liten til null påvirkning foreløpig fra indeco.no og GGS og anarchy.no generelt. Folket - massene - er lite opplyste både om klimasaken og løsningsforslaget på indeco.no og anarchy.no, får håpe det retter seg tilstrekkelig på lengre sikt, men før det blir full blown climate-crisis with Ragnarokk. Tiden er ganske knapp for Cogrips-policy tar også tid å gjennomføre i tilstrekkelig grad til å unngå at det blir full blown climate-crisis with Ragnarokk.
  Det som skjer nå er at selve selvoppholdelses-driften (som forutsetter grønt reelt demokrati verden over i tilstrekkelig grad globalt, for å opprettholdes og tilfredsstilles) blir undertrykt fryktelig mye av blå-brun, rødbrun og bare brun, og tendensielt over i mørkebrun møkk, dvs. ultra-fascisme, inkludert anti-klima (som Trump, men han er ikke diktator i USA ennå, som andre mørkebrune herskere er i sine respektive land, dvs. mange i landene bredt rundt ekvator som vil rammes av klimakrise om den slår til for fullt, alle Araber-landene, inklusive Hemedti i Sudan, Iran, mye i Asia og Sør-Amerika og så videre og videre, se resultatene av IIFOR’s demokrati-undersøkelse på anarki.no om demokratigrad = 100% - autoritærgrad – NB! foreløpige tall for nesten alle land i verden og med noen oppdateringer ellers på anarchy.no.) Det er veldig mange mørkebrune inkludert anti-climate møkka-systemer/land på kloden, men de står alle på leirføtter med lite motiverte tropper for tiden – som lett kan slås om de ikke gir seg ved militære trusler, inkludert krav om omlegging til reelt, inklusive grønt demokrati, og  de  har alle pro-demokrati, mer eller mindre grønne opposisjons-bevegelser, åpent der det går an (foreløpig også i Hong Kong, men der går det mot slutten på dette og opposisjonen må snart gå helt under jorden) og latent, der represjonen er fryktelig brutal som i Kina main-land, og snart også i Hong Kong, i Egypt etc. og mange andre steder, dvs. det er svært mange mørkebrune inkludert anti-climate møkka-land/systemer. 

  Selv om ikke alle toppene/herskerne der behøver å være ca. 100%  genetiske sociopater, så fungerer de ca. 100% sociopatiske likevel, se analysen av Kina på http://www.anarchy.no/andebate.html om hvorfor, dette skyldes i hovedsak veldig stor maktkonsentrasjon og korrupsjonsloven, som trumfer alt, og desto mer korrupt jo mere makt, og slike systemer, som i Kina, er selvforsterkende over tid og blir bare verre og verre, med stadig mere bruk av kull og fossilt ellers, og stadig mere korrupsjon bredt definert og mere represjon og mer og mer topptung  sosial pyramide og maktkonsentrasjon, når de kommer over en viss autoritærgrad og blir mørkebrune a la Hitler, og kanskje enda mere autoritære. Blåbrune (erke-konservativ liberalisme, inkludert anti-climate) og rødbrune  (ml-kommunistiske o.l. inkludert anti-climate) systemer er lite stabile hybrider, som på grunn av korrupsjonsloven, når den får virke over lang tid uten tilstrekkelige demokratiske, inklusive grønne, motkrefter, tenderer til bare brune (populistisk/fascistiske), og siden via selvforsterkende mekanismer går de over til ultra-fascistiske mørkebrune systemer, som Kina har gjort nylig, og Trump gjerne vil ha i USA, men neppe får til på grunn av sannsynlig tilstrekkelige demokratiske inklusive grønne motkrefter (Joe Biden & Co og mange flere, i opposisjon til Trumps & Co’s veldig ultra-autoritære og ultra-fascistiske inkludert anti-climate og rasisme-politiske tendens, som nok vil stoppes før diktaturet er et faktum). 

  Og så har vi «free rider» fascismen, som saboterer vanligvis demokratisk systemer, og som fungerer like autoritært og dysfunksjonelt som topptunge maktsystemer, og forhindrer selvoppholdelses-driften til å slå gjennom, som vi har analysert og publisert på http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc (se pressemeldingsarkivet) og på http://www.anarchy.no/ggs1.html. Helt destruktiv er «free rider» fascismen også. Den hersker i toppen i alle de mer eller mindre demokratiske land for tiden, og dessverre blant flere som tror alt er håpløst angående klimakrisen  – noe det langt fra er fysisk-sosialt, men holder dette seg over lang tid, kan det medføre full blown climate-crisis with Ragnarokk om noen ganske få 10-år, fordi demokratiet ikke fungerer, men får ca. 100% autoritærgrad og null % demokratigrad, i det The People’s demands ikke når gjennom i systemet i det hele tatt, dvs. de facto null innflytelse for Folket på de viktige samfunnsmessige beslutningene i hovedsak tatt av Toppene, med påfølgende null realisering av the People's demands (gjengitt på http://www.anarchy.no/ggs1.html, ganske høyt oppe på websiden), altså som nevnt resulterende i null demokratigrad og 100% autoritærgrad, og dermed full ultra-fascisme, uten diktator riktig nok, men pga. dysfunksjon og «free riding» inkludert de facto pasifisme, militær vegring og nekting av nødvendig væpnet påtrykk, i hvert fall seriøse trusler om væpnet støtte, til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, så de ultra-fascistiske diktatur-systemene inkludert anti-climate policy, blir avviklet til fordel for tilstrekkelig Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati, raskt nok til å unngå full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  Straffebataljoner basert på alle «free rider» pasifister og de facto fungerende som fascister i de demokratiske landene, for nødvendig innsats i «3. verdenskrig» kan komme, som godt botemiddel, men kanskje for sent til å unngå 4. verdenskrig – Ragnarokk og full blown climate-crisis, som trolig vil tapes for demokratiene, som det er forklart både på indeco.no og publisert på GGS’ http://www.anarchy.no/ggs1.html. Man må i hvert fall true seriøst med væpnet støtte til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, for å få til tilstrekkelig grønt demokrati globalt til å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk i tide. Og man må nok trå til med litt væpnet kamp-støtte også av og til og noen ganger. Har godt litt tøft ut i rapportene om 3. og 4. verdenskrig for å skremme demokratiene og deres Topper til aksjon, men det er opplagt mye som kan gjøres ved trusler om væpnet intervensjon med støtte til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, og trusler om å bruke H-bomber, uten at det blir nødvendig å gjøre det som regel. I hvert fall om man gjør et par avskrekkende statuerende eksempler ganske raskt, så alvoret siger inn i de mørkebrune anti-climate diktaturene.

  Opposisjonen i Kina, det er mest skjult opposisjon, ikke så mye åpen opposisjon, i det veldig repressive økonomisk-politiske Kina, bare øker og øker. Så NATO/USA har ikke vanskelig med å ta Xi & Cos tropper ved å støtte opprør. Truer man seriøst med massiv væpnet støtte og også massiv bruk av H-bomber tror AISC at «kommunist-partiet» i Kina vil oppløse seg som i Sovjet Unionen. Systemet til Xi er mye jævligere enn Stalin og Sovjet-unionen, for den var bare brunrød, og mot ultra-fascismen til Hitler. Kineserne er klart ultra-fascister som Hitler, og med rasisme bl.a. mot muslimene i nordvest, og som nevnt tidligere, med stadig mer kull og anti-climate. Men vi tror de bare fungerer som sociopater pga. systemet, som er så jævlig repressivt, korrupt og autoritært at de ikke klarer å styre det lenger i det hele tatt. De er imidlertid trolig ikke genetiske socipopater, som Hitler og Hemedti, derfor tror AISC at de vil gi opp uten mye bråk, i hvert fall tør de ikke utfordre NATOS/USAs store H-bombearsenal med det lille de har av atomvåpen. Og troppene deres har lav moral, og vil trolig desertere og slutte seg til Folkets opprør en masse når det topper seg. Og altså sannsynlig vil de gjøre som i Sovjet-Unionen, oppløse regimet sitt, når de blir utsatt for tilstrekkelig press og trusler om væpnet intervensjon fra NATO/USA, til støtte for åpen og latent pro-demokrati opposisjon, som nok lett kan overtales til å bli grønn, om den ikke alt er lei kullfyringen pga. smog. Det er mulig man må gi fly/rakett støtte, og må få ut våpen og litt spesial-soldater og E-folk, og skape litt militær organisasjon/militia, ut fra rådgivning, så en kan nok ikke bare sitte på røven og true, men tror ikke man trenger mye militær direkte intervensjon fra NATO/USA. Det blir ventelig lite blod og andre grusomheter.

  I motsetning til nazister og andre ultra-fascister så tror ml-statskommunistene at de skal gjøre det godt for proletariatet og Folket, men det går ikke an å få det til med diktator pluss sentralkomite i toppstyrt, topptung og repressiv sosial-pyramide pga. korrupsjonsloven som ødelegger alt for dem, bortsett fra at det lovmessig fører til at de stjeler stadig mer og mer og beriker seg ditto i makt og penger til toppene selv, og har anti-klima-politikk som sikker bivirkning. Vi tror egentlig ikke Xi & Co liker seg noe særlig med tanke på barnebarnas fremtid, men systemet er alt for korrupt til at han får lagt det om og løse problemene med ulikheter, klima/kull etc. Systemet gjør at de får til svært lite positivt for Folket generelt. Ml-kommunistene kan ikke korrupsjonsloven, og tror ikke den virker, men den gjelder like sikkert som tyngdekraften og kan ikke oppheves ved idealisme i toppen særlig lenge. Det går bare ikke i praksis. Aldri! Det er mye biologi og genetikk, som gjør at mennesket, som er ganske baviansk, er biologisk bestemt til korrupsjon i vid forstand når det får overordnet makt økonomisk og politisk/administrativt. Men det lille som er igjen av idealisme hos Xi & Co, vil gjøre at de gir lett opp under sterk opposisjon støttet av NATO/USA med signifikant press på Xi & Co. De, inklusive diktatoren Xi, er neppe som Hitler som setter inn ungene sine til å slåss, selv når det åpenbart bare er destruktivt og det er helt håpløst. Xi er neppe like ille som Hitler var, selv om korrupsjonsloven skaper brutalitet og moralsk korrupsjon også.

  Man får ikke løst klimaproblemet med Xi & Cos system, det er et stort og voksende problem der – Kina er digert med mye folk, og klimaproblemet der blir bare større og større pga. total mangel på styring ut fra Folkets inkludert barnebarnas interesser. «Kommunistenes» ultra-fascistiske med anti-klima system i Kina, må altså bort ganske raskt om vi skal unngå «full blown climate-crisis with Ragnarokk». Hvordan de sannsynlig vil te seg i et eventuelt Ragnarokk, har AISC analysert strategisk tidligere og konklusjonen var at da kan de være et veldig alvorlig og uhyre farlig sikkerhets-problem med atomvåpen og motiverte tropper, sammen med, og alliert med, andre ultra-fascister/anti-klima diktaturer lokalisert til de ubeboelige områdene vidt omkring ekvator m.m, som de neppe vil holde seg i særlig lenge, men prøve Lebensraum-krigføring nordover og sørover på kloden. Og alle ultra-fascister over hele kloden vil trolig rotte seg sammen, for å erobre verdensherredømme, ikke bare diktaturer fra rundt ekvator. Preventivt må Kineserne, tropper og Top, nå tas ut snarlig, Chamberlain-isme og pasifisme holder ikke, da får man det i fleisen meget ubehagelig og fatalt i voldsom grad senere i Ragnarokk, pluss helvete med ødelagt klima og miljø generelt i den anledning. Resolution by AISC, The Anarchist International Security Council.

  Med vennlig hilsen NØI-INDECO-nettverket.


  From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Thursday, June 04, 2020 1:16 PM
  To: The Economist; Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips; PST
  Cc: 'redaktionen@arbetaren.se'; Noam Chomsky; International newsmedia and mandated persons etc.
  Subject: The ca 100% truth about Xi Jinping, ruler of China. New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Corrected. Resolutions by AISC, The Anarchist International Security Council and the Hong Kong anarchists.

  The ca 100% truth about Xi Jinping, ruler of China.
  New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Corrected.
  Resolutions by AISC, The Anarchist International Security Council and the Hong Kong anarchists.
  www.anarchy.no

  From the Real Democracy Debate at: http://www.anarchy.no/andebate.html, with the large article «China's place on the economic-political map». Read the whole article to get the full context and to understand the development of the in the name only communist regime, from de facto left-fascism in 2009, to ultra-fascism in 2020, and the present Chinese war-theater and scenario, and the strategic and other situation in general, also much from Hong Kong. Best regards AISC and the Green Global Spring. PS. To all that receives this report, at least read it, it has ca. 100% correct social scientific analysis and conclusions. And also report about it in your papers and on the web, and to your principals. We have ca. 100 % right, but we will also like to get ca. 100% right, in due time before full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  The ca 100% truth about Xi Jinping, ruler of China and an ochlarchical, evil Coal-Monarch, and his ultra-fascist and extreme ultra-authoritarian “communist” party and regime. Ochlarchy is mob rule broadly defined, including evil repression, corruption and destruction of the climate. Economical and political/administrative power corrupts, and the more power, the more corrupt. Remember the Gini-index, which clearly shows greater income disparities, more top-heavy income pyramid, in China than even in the stronghold of capitalism, the United States. At the same time, Xi Jinping promises to equalize the income differences and get rid of the rampant regime corruption, in the interest of the People, i.e. the grassroots. This is probably reinforced and combined with Orwell's "1984" double-thinking, i.e. psychological dysfunction including a large portion of self-deception. Xi imagines as ruler of the Central Committee "the proletariat's vanguard" that he will "serve the People", reinforced by the fact that his "thinking" is now incorporated into the Constitution in line with Mao's thoughts. Both are unscientific marxist dialectical bullshit, something Kropotkin already showed as non-scientific about 1900. This is imbecility + power put into system.

  And then since his large corrupt Bureaucracy, based on the “communist” party (and de facto ultra-fascists & Hitlerism) steals a lot and more and more of the societal cake, according to the Gini-index, based on updated statistics, he has to use the cheapest type of large economic growth in old-fashioned (not green) Gross Domestic Product (GDP), so the cake gets bigger - so also the People at the bottom of the societal pyramid get a bit too of the cake, otherwise the People are rebelling - something he fears like the plague, and more and more. Therefore, more and more use of coal and fossil energy in general, even though he realizes it's going to hell with the climate crisis - he won't fix it. And this only reinforces and reinforces itself in a vicious circle, which is now also combined with increased repression (based on Artificial Intelligence face-control), which only reinforces the madness even more + Gulags and lots of political prisoners. All of this makes Xi & Co act like Sociopaths in this evil circle! This must now end soon, preferably at once! The social-scientific law of corruption, i.e. power corrupts broadly defined, and more power the more corrupt, always beats his system’s campaigns for the climate and less income disparities and less economic corruption and less corruption in the meaning of misuse of political/administrative power to ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, and de facto anti-climate policy, by his Bureaucracy. His system can’t fix these problems because of the power concentration and following always corruption broadly defined.

  Xi and his very large top-heavy repressive Bureaucracy in private and public sector, are totally trapped in his own game of this totally dysfunctional and very corrupt broadly defined - and over time even more corrupt - ultra-fascist and very hierarchical Hitlerism regime. Xi and his regime is very unpopular by the People, and to stay in power, that he wants at all costs because he and his Bureaucracy are totally corrupt, and because he is truly enough afraid of rebellion, he only increases his and his Bureaucracy’s power over time, by more and more repression, that makes the system even more corrupt broadly defined, including more anti-climate, and even more dysfunctional. He know it will go to hell because of the climate crisis, also for China, in the  terrible World War IIII, the global  Fugitive War, and he don’t like it, but the system is so dysfunctional corrupt & and from his place on the top, necessary repressing, that he can’t fix it, and make the necessary change towards Real, i.e. including green Democracy. Xi = Hitler II, will crush totally the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, if he is allowed to. Thus it is necessary with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to support the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, and do away with Xi and his ultra-fascist regime (similar to Hitler’s Germany) and introduce and produce together with the opposition a sufficient Real, i.e. including green Democracy in China.

  This should be based on Cogrips-model and -policy, which are both 1. integrated micro-macro models, including based on ecocirc, and 2. have elements of decentralized planning economy again based on MBO & freedom within a framework + a bottom up approach, plus 3. a generally flatter structure, somewhat like in Norway, Switzerland and Iceland (and perhaps even some more democratic including green) i.e. sufficient Real, including green Democracy to a.o.t. contribute to stop the climate crisis, quickly, is the way to go forward for China. Hong Kong should be the first to introduce Real, i.e. including green Democracy, and should be a model for main-land China in Real, i.e. including green, Democratic direction, be the spearhead in a General Green Chinese Pro-Democracy Movement and soon after a general Chinese [Green] Spring Revolution (CSR), a part of the The Green Global Spring Revolution (GGS) - and with a Green Economy, ca. 100% without Coal, Oil and Gas. First drop the Coal in China included Hong Kong! Remember the GGS "Action No 1: China, USA and EU! Drop COAL". But these, at present mostly embryotic, People’s popular pro-democracy including green oppositions and movements, already rather brutally repressed, need significant military support, with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to succeed. This must happen soon. The Xi-Chinese ultra-fascist repression is soon crushing all opposition in Hong Kong and main-land China, like Hitler, effectively ca. 100%. Resolution by The Anarchist Confederation of Asia and the Middle East - ACAME - Chinese Section (Hong Kong). Sources: GGS, AISC, ACAME and AIIS.

  03.06.2020. New AISC-report about China, with updated strategic analysis. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc. click here: Google Translate. Ingen terrorister historisk har vært anarkister, se http://www.anarchy.no/apt.html. De sentrale anarkistiske talspersonene Proudhon, Bakunin, Kropotkin og Malatesta tok alle avstand fra terrorismen. Men det må være lovlig å bruke vold i legitimt og proporsjonalt selvforsvar mot attakkerende og morderiske rødbrun, blåbrun, bare brun og mørkebrun møkk, og det med harde midler og lut, og det har det vært mye av nå og historisk. Anarkister er generelt ikke idioter og pasifister som Jesus. Merk dere det. Vi tar igjen med det vi har, selv om  det ofte kan være lite for suksess, i legitimt selvforsvar. Jevnfør AISC-strategien ved angrep av killer-ochlarchs, se bl.a. http://www.anarchy.no/ggs1.html, om det skulle bli riktig ille. Vi er ikke der i dag heldigvis i demokratiske land. Men i Saudi-Arabia, Iran, Sudan, Egypt, og vel også Kina main-land, pluss flere mørkebrune møkkaland, er det lang tids tortur, ofte med dødsstraff etter lang tid med helvete, for opposisjonelle pro-demokrater med eller mindre grønn profil, som tør å si noe kritisk om regimet, og ikke lar seg kue 100%. Fy faen for noe mørkebrun møkk.

  Men så over til the report “Join The Green Global Spring (GGS) for sufficient Real i.e. including green Democracy –  to save The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions! A call for more GGS-actions! And the basic about GGS and Cogrips-model and -policy in general!” publisert på http://www.anarchy.no/ggs1.html - med essensen av GGS & Cogrips-model & -policy, helt uten noe om anarkisme og anarki, bare demokrati, også Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati. (= anarki og anarkisme, men det kan man generelt bare glemme. NB! Det er ikke nødvendig å koble på anarkisme-delen av Cogrips-model og –policy i det hele tatt for resonnementet inkludert strategisk analyse og policy-en generelt. Denne anarkisme-delen er et helt unødvendig (men vitenskapelig ca. 100% sant likevel) tillegg til demokrati-analysene, inklusive korrupsjonsloven, som gjelder like sikkert som tyngdeloven og annen naturvitenskap, men innenfor samfunnsvitenskapen.

  Korrupsjonsloven har også sin rot i biologi og gen-poolen til menneskene (men ikke bare – vil også avhenge noe av sosialt, dvs. økonomisk og politisk/administrativt, system), som er veldig beslektet med bavian-genene. Ikke alle har det i samme grad, noen er litt arvelig beslektet med tre-apene, som genetisk er ganske non-autoritære, og ikke er så autoritære som bavianer er av natur. AISC-nettverket kan være litt der, men med makt hadde også vi blitt korrupte, helt sikkert, er klart mennesker og derfor bavianlignende også  vi, og ikke treape-lignende, som er genetisk non-autoritære. Så korrupsjonsloven gjelder også for oss, men ikke i så alvorlig grad, som for genetiske sociopater, arvelig mørkebrun møkk, som er veldig mye lik bavianene, bare verre – de er destruktive: Makt for enhver pris, inklusive anti-climate. Det er lite forskjell på samfunnsvitenskap og naturvitenskap, begge deler har med gener og arv og biologi å gjøre - ganske mye, men menneskene påvirkes også av sosiale systemer. Demokrati og lite maktkonsentrasjon betyr at effektene av korrupsjonsloven virker svakere. Men at overordnet makt korrumperer, og mer desto mere makt, gjelder like sikkert som tyngdeloven, det er bare det at systemet blir mindre korrupt i vid forstand, når det er lite maktkonsentrasjon – lite topptung pyramide og flat pyramide. I et reelt, dvs. inklusive grønt demokrati, av tilstrekkelig høy demokratigrad, vil selvoppholdelsesdriften til Folket, slå gjennom.

  Folkets interesse, dvs. the People's Demands, publisert nær øverst på http://www.anarchy.no/ggs1.htm, av å unngå full blown climate crisis with Ragnarokk og for barnebarnas ve og vel i fremtiden, vil automatisk føre til at reelt demokrati også blir grønt, når Folkets innflytelse på toppens beslutninger øker tilstrekkelig, og forutsatt at Folket er seg bevisst problemet og har klare krav og mål. GGS har publisert klare mål (demands) i denne sammenheng, se nær øverst på http://www.anarchy.no/ggs1.htm, og ved større folkelig oppslutning og bidrag til opplysning av Folket generelt, bl.a. via  støtte fra nyhetsmedia og store organisasjoner, kan GGS’ The People’s demands, publisert på GGS & anarchy.no, og i Cogrips-model og-policy, også på indeco.no, danne basis for gjennomslag på toppenes beslutninger, og Cogrips-model og -policy generelt, nasjonalt og globalt. Men alt dette går veldig tregt hittil og tilsynelatende med liten til null påvirkning foreløpig fra indeco.no og GGS og anarchy.no generelt. Folket - massene - er lite opplyste både om klimasaken og løsningsforslaget på indeco.no og anarchy.no, får håpe det retter seg tilstrekkelig på lengre sikt, men før det blir full blown climate-crisis with Ragnarokk. Tiden er ganske knapp for Cogrips-policy tar også tid å gjennomføre i tilstrekkelig grad til å unngå at det blir full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  Det som skjer nå er at selve selvoppholdelses-driften (som forutsetter grønt reelt demokrati verden over i tilstrekkelig grad globalt, for å opprettholdes og tilfredsstilles) blir undertrykt fryktelig mye av blå-brun, rødbrun og bare brun, og tendensielt over i mørkebrun møkk, dvs. ultra-fascisme, inkludert anti-klima (som Trump, men han er ikke diktator i USA ennå, som andre mørkebrune herskere er i sine respektive land, dvs. mange i landene bredt rundt ekvator som vil rammes av klimakrise om den slår til for fullt, alle Araber-landene, inklusive Hemedti i Sudan, Iran, mye i Asia og Sør-Amerika og så videre og videre, se resultatene av IIFOR’s demokrati-undersøkelse på anarki.no om demokratigrad = 100% - autoritærgrad – NB! foreløpige tall for nesten alle land i verden og med noen oppdateringer ellers på anarchy.no.) Det er veldig mange mørkebrune inkludert anti-climate møkka-systemer/land på kloden, men de står alle på leirføtter med lite motiverte tropper for tiden – som lett kan slås om de ikke gir seg ved militære trusler, inkludert krav om omlegging til reelt, inklusive grønt demokrati, og  de  har alle pro-demokrati, mer eller mindre grønne opposisjons-bevegelser, åpent der det går an (foreløpig også i Hong Kong, men der går det mot slutten på dette og opposisjonen må snart gå helt under jorden) og latent, der represjonen er fryktelig brutal som i Kina main-land, og snart også i Hong Kong, i Egypt etc. og mange andre steder, dvs. det er svært mange mørkebrune inkludert anti-climate møkka-land/systemer. 

  Selv om ikke alle toppene/herskerne der behøver å være ca. 100%  genetiske sociopater, så fungerer de ca. 100% sociopatiske likevel, se analysen av Kina på http://www.anarchy.no/andebate.html om hvorfor, dette skyldes i hovedsak veldig stor maktkonsentrasjon og korrupsjonsloven, som trumfer alt, og desto mer korrupt jo mere makt, og slike systemer, som i Kina, er selvforsterkende over tid og blir bare verre og verre, med stadig mere bruk av kull og fossilt ellers, og stadig mere korrupsjon bredt definert og mere represjon og mer og mer topptung  sosial pyramide og maktkonsentrasjon, når de kommer over en viss autoritærgrad og blir mørkebrune a la Hitler, og kanskje enda mere autoritære. Blåbrune (erke-konservativ liberalisme, inkludert anti-climate) og rødbrune  (ml-kommunistiske o.l. inkludert anti-climate) systemer er lite stabile hybrider, som på grunn av korrupsjonsloven, når den får virke over lang tid uten tilstrekkelige demokratiske, inklusive grønne, motkrefter, tenderer til bare brune (populistisk/fascistiske), og siden via selvforsterkende mekanismer går de over til ultra-fascistiske mørkebrune systemer, som Kina har gjort nylig, og Trump gjerne vil ha i USA, men neppe får til på grunn av sannsynlig tilstrekkelige demokratiske inklusive grønne motkrefter (Joe Biden & Co og mange flere, i opposisjon til Trumps & Co’s veldig ultra-autoritære og ultra-fascistiske inkludert anti-climate og rasisme-politiske tendens, som nok vil stoppes før diktaturet er et faktum).

  Og så har vi «free rider» fascismen, som saboterer vanligvis demokratisk systemer, og som fungerer like autoritært og dysfunksjonelt som topptunge maktsystemer, og forhindrer selvoppholdelses-driften til å slå gjennom, som vi har analysert og publisert på http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc (se pressemeldingsarkivet) og på http://www.anarchy.no/ggs1.html. Helt destruktiv er «free rider» fascismen også. Den hersker i toppen i alle de mer eller mindre demokratiske land for tiden, og dessverre blant flere som tror alt er håpløst angående klimakrisen  – noe det langt fra er fysisk-sosialt, men holder dette seg over lang tid, kan det medføre full blown climate-crisis with Ragnarokk om noen ganske få 10-år, fordi demokratiet ikke fungerer, men får ca. 100% autoritærgrad og null % demokratigrad, i det The People’s demands ikke når gjennom i systemet i det hele tatt, dvs. de facto null innflytelse for Folket på de viktige samfunnsmessige beslutningene i hovedsak tatt av Toppene, med påfølgene null realisering av the People's demands (gjengitt på http://www.anarchy.no/ggs1.html, ganske høyt oppe på websiden), altså som nevnt resulterende i null demokratigrad og 100% autoritærgrad, og dermed full ultra-fascisme, uten diktator riktig nok, men pga. dysfunksjon og «free riding» inkludert de facto pasifisme, militær vegring og nekting av nødvendig væpnet påtrykk, i hvert fall seriøse trusler om væpnet støtte, til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, så de ultra-facistiske diktatur-systemene inkludert anti-climate policy, blir avviklet til fordel for tilstrekkelig Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati, raskt nok til å unngå full blown climate-crisis with Ragnarokk.

  Straffebataljoner basert på alle «free rider» pasifister og de facto fungerende som fascister i de demokratiske landene, for nødvendig innsats i «3. verdenskrig» kan komme, som godt botemiddel, men kanskje for sent til å unngå 4. verdenskrig – Ragnarokk og full blown climate-crisis, som trolig vil tapes for demokratiene, som det er forklart både på indeco.no og publisert på GGS’ http://www.anarchy.no/ggs1.html. Man må i hvert fall true seriøst med væpnet støtte til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, for å få til tilstrekkelig grønt demokrati globalt til å unngå full blown climate-crisis med Ragnarokk i tide. Og man må nok trå til med litt væpnet kamp-støtte også av og til og noen ganger. Har godt litt tøft ut i rapportene om 3. og 4. verdenskrig for å skremme demokratiene og deres Topper til aksjon, men det er opplagt mye som kan gjøres ved trusler om væpnet intervensjon med støtte til pro-demokrati inklusive grønn opposisjon, og trusler om å bruke H-bomber, uten at det blir nødvendig å gjøre det som regel. I hvert fall om man gjør et par avskrekkende statuerende eksempler ganske raskt, så alvoret siger inn i de mørkebrune anti-climate diktaturene.

  Opposisjonen i Kina, det er mest skjult opposisjon, ikke så mye åpen opposisjon, i det veldig repressive økonomisk-politiske Kina, bare øker og øker. Så NATO/USA har ikke vanskelig med å ta Xi & Cos tropper ved å støtte opprør. Truer man seriøst med massiv væpnet støtte og også massiv bruk av H-bomber tror AISC at «kommunist-partiet» i Kina vil oppløse seg som i Sovjet Unionen. Systemet til Xi er mye jævligere enn Stalin og Sovjet-unionen, for den var bare brunrød, og mot ultra-fascismen til Hitler. Kineserne er klart ultra-fascister som Hitler, og med rasisme bl.a. mot muslimene i nordvest, og som nevnt tidligere, med stadig mer kull og anti-climate. Men vi tror de bare fungerer som sociopater pga. systemet, som er så jævlig repressivt, korrupt og autoritært at de ikke klarer å styre det lenger i det hele tatt. De er imidlertid trolig ikke genetiske socipopater, som Hitler og Hemedti, derfor tror AISC at de vil gi opp uten mye bråk, i hvert fall tør de ikke utfordre NATOS/USAs store H-bombearsenal med det lille de har av atomvåpen. Og troppene deres har lav moral, og vil trolig desertere og slutte seg til Folkets opprør en masse når det topper seg. Og altså sannsynlig vil de gjøre som i Sovjet-Unionen, oppløse regimet sitt, når de blir utsatt for tilstrekkelig press og trusler om væpnet intervensjon fra NATO/USA, til støtte for åpen og latent pro-demokrati opposisjon, som nok lett kan overtales til å bli grønn, om den ikke alt er lei kullfyringen pga. smog. Det er mulig man må gi fly/rakett støtte, og må få ut våpen og litt spesial-soldater og E-folk, og skape litt militær organisasjon/militia, ut fra rådgivning, så en kan nok ikke bare sitte på røven og true, men tror ikke man trenger mye militær direkte intervensjon fra NATO/USA. Det blir ventelig lite blod og andre grusomheter.

  I motsetning til nazister og andre ultra-fascister så tror ml-statskommunistene at de skal gjøre det godt for proletariatet og Folket, men det går ikke an å få det til med diktator pluss sentralkomite i toppstyrt, topptung og repressiv sosial-pyramide pga. korrupsjonsloven som ødelegger alt for dem, bortsett fra at det lovmessig fører til at de stjeler stadig mer og mer og beriker seg ditto i makt og penger til toppene selv, og har anti-klima-politikk som sikker bivirkning. Vi tror egentlig ikke Xi & Co liker seg noe særlig med tanke på barnebarnas fremtid, men systemet er alt for korrupt til at han får lagt det om og løse problemene med ulikheter, klima/kull etc. Systemet gjør at de får til svært lite positivt for Folket generelt. Ml-kommunistene kan ikke korrupsjonsloven, og tror ikke den virker, men den gjelder like sikkert som tyngdekraften og kan ikke oppheves ved idealisme i toppen særlig lenge. Det går bare ikke i praksis. Aldri! Det er mye biologi og genetikk, som gjør at mennesket, som er ganske baviansk, er biologisk bestemt til korrupsjon i vid forstand når det får overordnet makt økonomisk og politisk/administrativt. Men det lille som er igjen av idealisme hos Xi & Co, vil gjøre at de gir lett opp under sterk opposisjon støttet av NATO/USA med signifikant press på Xi & Co. De, inklusive diktatoren Xi, er neppe som Hitler som setter inn ungene sine til å slåss, selv når det åpenbart bare er destruktivt og det er helt håpløst. Xi er neppe like ille som Hitler var, selv om korrupsjonsloven skaper brutalitet og moralsk korrupsjon også.

  Man får ikke løst klimaproblemet med Xi & Cos system, det er et stort og voksende problem der – Kina er digert med mye folk, og klimaproblemet der blir bare større og større pga. total mangel på styring ut fra Folkets inkludert barnebarnas interesser. «Kommunistenes» ultra-fascistiske med anti-klima system i Kina, må altså bort ganske raskt om vi skal unngå «full blown climate-crisis with Ragnarokk». Hvordan de sannsynlig vil te seg i et eventuelt Ragnarokk, har AISC analysert strategisk tidligere og konklusjonen var at da kan de være et veldig alvorlig og uhyre farlig sikkerhets-problem med atomvåpen og motiverte tropper, sammen med, og alliert med, andre ultra-fascister/anti-klima diktaturer lokalisert til de ubeboelige områdene vidt omkring ekvator m.m, som de neppe vil holde seg i særlig lenge, men prøve Lebensraum-krigføring nordover og sørover på kloden. Og alle ultra-fascister over hele kloden vil trolig rotte seg sammen, for å erobre verdensherredømme, ikke bare diktaturer fra rundt ekvator. Preventivt må Kineserne, tropper og Top, nå tas ut snarlig, Chamberlain-isme og pasifisme holder ikke, da får man det i fleisen meget ubehagelig og fatalt i voldsom grad senere i Ragnarokk, pluss helvete med ødelagt klima og miljø generelt i den anledning. Resolution by AISC, The Anarchist International Security Council.


  To: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'
  Cc: Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; United Kingdom
  Subject: Viktig beskjed fra Jens Hermundstad Østmoe. Om NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP) , basert på Cogrips-model og –policy resonnementer.

  Hei Forsvaret og E-tjenesten, Forsvarsdepartementet, NATO og Generalsekretær Jens Stoltenberg. Kopi til SMK/Erna Solberg, PST, CIA og USAs og UKs ambassader. Blindkopier til noen flere NATO-adresser og ambassader m.v.

  Viktig beskjed fra Jens Hermundstad Østmoe.

  Om NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP), basert på Cogrips-model og –policy resonnementer.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa- click here: Google Translate.

  NATOs DGSP vil dere vel kunne være med på og svelge og delta i, om dere ikke liker å delta i, og ikke vil delta i Green Global Spring og anarkisme, krig og revolusjon. Disse siste termene, brukt i Cogrips-model og –policy resonnementene, trengs overhodet ikke. Modellens og policyens holdbarhet er helt uavhengig av terminologien på disse punktene, og resonnementene holder robust uansett. Kan gjerne kutte ut alt dette, om dere ønsker det, for ikke å støte noen som er hårsåre for Green Global Spring og anarkisme-, krig- og revolusjons-terminologien. Man behøver heller ikke ha noen som helst sammenheng og samarbeid med anarkist-organisasjonene på anarchy.no og anarkistbevegelsen generelt + skolestreikerne til Greta Thunberg i GGS-nettverket for å følge opp det sentrale i Cogrips-model og -policy. Alt dette er så smått og ubetydelig i forhold til problemstillingen i NATOs DGSP, og klimakrisen og nødvendig grønt demokrati globalt, at det bare kan kuttes ut, og NATOs DGSP behøver overhodet ikke ha noe med dette å gjøre. Og Erna Solberg kan gjerne snakke om Høyres Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan, begge deler basert på Cogrips-model og –policy. Da kan hun kanskje samarbeide seriøst.

  Dette med Green Global Spring Revolution og deltakelse der, som Anna Quist har invitert til og skriver om, kan dere bare altså droppe, om dere ikke vil være med på det, og det vil dere jo ikke. Og begrepet anarkisme, selv om det bare betyr Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati, kan bare kuttes ut. Dette er helt uviktig. Skjønner klart at dere og Erna Solberg neppe vil være med på og bruke anarkismebegrepet, spesielt ikke CIA og USA, som har lover mot innreise fra anarkister, men demokrati vil alle ha, også dere. Men Cogrips-model og –policy er som nevnt ikke avhengig av denne litt alternative terminologien.

  Det holder å prate om og resonnere med demokrati, demokratigrad og reelt, dvs. inklusive grønt, demokrati og fullt demokrati, og mangel på demokrati som er autoritært. Demokratigraden = 100% - Autoritærgraden. Dette holder helt, det er ikke nødvendig å trekke inn libertær- og anarki-begrepet, revolusjon og GGS o.l. i det hele tatt, for resonnementene. Man kan bare droppe relasjonen til anarkismen, det libertære og den delen av terminologien helt, om det gjør det vanskelig for dere å bli assosiert med dette. Også forbindelsen til the Arab Spring, ved betegnelsen Green Global Spring og endelsen Revolution, kan dere bare droppe helt, om dere ikke liker det og det hindrer seriøst samarbeide. Terminologien med revolusjon, definert lik signifikant endring i demokratigraden, kan også bare droppes helt, og dere behøver heller ikke samarbeide med Anna Quist i GGS eller slutte dere til denne lille bevegelsen og utvide den. Dette er helt uinteressant både for dere og for mine planer og formål, som går ut på å redde barnebarnas fremtid og dette alene, ved nødvendig global innsats for å stoppe klimakrisen, som igjen er avhengig av mer demokrati, inklusive grønt.

  NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP), som jeg har kalt det, kan operere helt alene basert på Cogrips-model og –policy, og kutte ut alt om Green Global Spring og anarkisme, krig og revolusjon. Da skulle det bli lettere å svelge for dere. For meg spiller dette ingen rolle, terminologien betyr ingenting for meg, det er Cogrips-modellen og –policy og resonnementene som er viktig. Og samarbeid med «Byråkratiet», toppene i privat og offentlig sektor, er viktig for det må også være med sivile rådgivere og organisasjons- og institusjons-byggere og lærere, for å få til tilstrekkelig reelt grønt demokrati globalt.

  Revolusjonsbegrepet kan også bare kuttes ut i den forbindelsen. Dette er ikke viktig, men kun et ord som ikke trengs, og kan kanskje virke skremmende. Det er nok å snakke om signifikante endringer i demokratigraden, selv om det er litt mer omstendelig enn ordet revolusjon. Cogrips-modellen og –policy gjelder altså uansett terminologi, f.eks. korrupsjonsloven gjelder like sikkert som tyngdeloven, og resonnementene knyttet til dette gjelder uansett om man snakker om endringer i demokratigraden eller bruker betegnelsen revolusjon og libertærgrad og trekker inn anarkist-terminologien.  Cogrips-modellen og –policy og resonnementer, også militære, basert på dette, er ikke terminologi-avhengig i det hele tatt, men holder like bra uansett om man kutter ut krigsbegrepet, revolusjon, GGS, libertærgrad og anarkist-terminologien. Det er bare å kutte det ut, dette er helt unødvendig for kjernen i resonnementet.

  I stedet for Green Global Spring og Revolution, kan man bare snakke om å skape Reelt, dvs. alltid inklusive grønt Demokrati, mv. og begrepet  «3- Verdens krig» kan også bare droppes, og man kan bare kalle det NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOS DGSP), om krigsbegrepet virker skremmende. Vi kan godt droppe hele revolusjons, krig og anarki/libertær terminologien helt. Cogrips-model og –policy er som nevnt helt terminologi-uavhengig og resonnementene gjelder 100%  like bra uansett om man dropper disse termene og ordene. Da skulle dere kunne samarbeide med NØI-INDECO og meg, uten å få bakoversveis og avstand-staking. Men vi kommer imidlertid ikke unna IJOR/IIFOR og demokratiprosjektet der, som ligger på anarchy.no, det er mye der som er sentralt for Cogrips-model og –policy, men at det ligger på anarchy.no betyr ikke at det er nødvendig med GGS, revolusjon og libertærgrad og anarkist-terminologien. Dette betyr ingenting for resonnementene om demokrati etc., og kan kuttes ut uten å miste forståelsen av Cogrips-model og –policy, selv om linkene ligger på anarchy.no. Det sentrale er helt uavhengig av anarkismen og den terminologien, men står helt på egne ben, basert på demokrati-begrepene.

  From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Thursday, May 28, 2020 11:23 AM
  To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide
  Subject: Viktig beskjed fra Jens Hermundstad Østmoe. Om NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP) , basert på Cogrips-model og –policy resonnementer.

  Hello to all GGS-network activists & anarchists broadly defined and some more. Forwarding an important note from our consultant JHØ. Best regards - elected and official spokesperson for GGS, Anna Quist and Harald Fagerhus, editor of IJOR/Fb/IJ@-IIFOR & AISC & GGS and anarchy.no in general. PS. Continue with the climate-actions and other actions, for Real, i.e. always including green Democracy = Anarchy, and of higher and higher degree!


  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Saturday, May 30, 2020 7:53 AM
  To: United Kingdom
  Cc: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; USUNPublicAffairs@state.gov; Sivilombudsmannen; 'press@joebiden.com'; tips aftenposten; TV2; NRK Nyhetstips; NTB-Vaktsjef ; NTB-Utenriks ; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'
  Subject: Important update! The latest 3. articles from the Archive of Press Releases at the back of http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc updated and corrected. Strategic analysis and advice to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk. Read and learn!

  Hei United Kingdom, kopier til legio, se «kopi til/copy to» over. Blindkopier til noen flere NATO-adresser og ambassader m.v. som tidligere.

  UK! Glemte dere i “til”-listen 28.05.2020, og dere fikk meldingen bare som blindkopi. Retter det nå opp, både på indeco.no og anarchy.no (som jeg har tilgang til i egenskap av konsulent for Folkebladet/IJOR-IIFOR etter avtale med Harald Fagerhus, ansvarlig redaktør for Folkebladet/anarchy.no). Har også rettet opp et par små feil. Jeg fikk for øvrig svar fra NATO, Joe Bidens gruppe og USUN på at meldingen av 28.05.2020 var mottatt. Håper den også blir lest og saksbehandlet på vanlig måte, også hos de som jeg ikke har fått svar på om at den er mottatt, f.eks. av SMK og Forsvaret og E-tjenesten. NB! Når jeg sender til SMK har jeg krav på bekreftelse om at den er mottatt og blir saksbehandlet på vanlig måte, som skattebetalende statsborger i Norge. Dette har jeg tatt med Sivilombudsmannen (SOM) før, i en periode da jeg ikke fikk svar fra SMK, og fikk støtte der. Og da fikk jeg omsider et ordentlig svar også, fra SMK. Så nå vil jeg ha svar på at denne meldingen er mottatt i hvert fall, Erna Solberg & Co! Ellers klager jeg til SOM, igjen! SOM er orientert alt, se kopi-listen.

  Med vennlig hilsen Jens Hermundstad Østmoe, for NØI-INDECO-nettverket.

  PS. NB! Jeg bryr meg ikke katten om anarkisme, helt uinteressant, det er kun barnebarnas ve og vel i fremtiden jeg er opptatt av, og «full blown climate-crisis with Ragnarokk» må unngås for enhver pris, og det går det også an å få til dersom dere alle følger opp NØI-INDECOs og mine råd basert på Nobelprisvinner i økonomi Ragnar Frisch’ Cogrips-model  og –policy, oppdatert og videreutviklet i hovedsak av meg med hjelp av noen flere, og tenker litt selv relevant i tillegg og følger opp raskt. Bare så dere vet det! Gi nå ikke fullstendig f. i barnebarna og deres ve og vel i fremtiden! Løsningen på klimakrisen vil koste en del, men er helt nødvendig og er på ingen måte umulig! Så se å få bakenden i gir – alle sammen. Bruk ikke all tid og penger på Koronakrisen, den går over om et par års tid, etter at Covid19-vaksinen er utviklet og spredd, det er klimakrisen som er det virkelige altoverskuende problemet, husk det! Og problemet kan meget vel praktisk løses, ved rask handling! Dette må nå prioriteres 100% absolutt! Nå og fremover!

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no ]
  Sent: Thursday, May 28, 2020 9:38 PM
  To: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'
  Cc: Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade
  Subject: The latest 3. articles from the Archive of Press Releases at the back of http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc updated and corrected. Strategic analysis and advice to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk. Read and learn!

  Til Forsvaret og E-tjenesten, Forsvarsdepartementet, NATO og Generalsekretær Jens Stoltenberg. Kopier til SMK/Erna Solberg, PST, CIA og USAs og UKs ambassader. Blindkopier til noen flere NATO-adresser og ambassader m.v.

  The latest 3. articles from the Archive of Press Releases at the back of http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc updated and corrected. Strategic analysis and advice to avoid full blown climate crisis with Ragnarokk. Read and learn!

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no ]
  Sent: Wednesday, May 27, 2020 11:16 PM. 27.05.2020
  To: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'
  Cc: Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; United Kingdom
  Subject: Viktig beskjed fra Jens Hermundstad Østmoe. Om NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP) , basert på Cogrips-model og –policy resonnementer.

  Hei Forsvaret og E-tjenesten, Forsvarsdepartementet, NATO og Generalsekretær Jens Stoltenberg. Kopi til SMK/Erna Solberg, PST, CIA og USAs og UKs ambassader. Blindkopier til noen flere NATO-adresser og ambassader m.v.

  Viktig beskjed fra Jens Hermundstad Østmoe.

  Om NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP), basert på Cogrips-model og –policy resonnementer.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa- click here: Google Translate.

  NATOs DGSP vil dere vel kunne være med på og svelge og delta i, om dere ikke liker å delta i, og ikke vil delta i Green Global Spring og anarkisme, krig og revolusjon. Disse siste termene, brukt i Cogrips-model og –policy resonnementene, trengs overhodet ikke. Modellens og policyens holdbarhet er helt uavhengig av terminologien på disse punktene, og resonnementene holder robust uansett. Kan gjerne kutte ut alt dette, om dere ønsker det, for ikke å støte noen som er hårsåre for Green Global Spring og anarkisme-, krig- og revolusjons-terminologien. Man behøver heller ikke ha noen som helst sammenheng og samarbeid med anarkist-organisasjonene på anarchy.no og anarkistbevegelsen generelt + skolestreikerne til Greta Thunberg i GGS-nettverket for å følge opp det sentrale i Cogrips-model og -policy. Alt dette er så smått og ubetydelig i forhold til problemstillingen i NATOs DGSP, og klimakrisen og nødvendig grønt demokrati globalt, at det bare kan kuttes ut, og NATOs DGSP behøver overhodet ikke ha noe med dette å gjøre. Og Erna Solberg kan gjerne snakke om Høyres Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan, begge deler basert på Cogrips-model og –policy. Da kan hun kanskje samarbeide seriøst.

  Dette med Green Global Spring Revolution og deltakelse der, som Anna Quist har invitert til og skriver om, kan dere bare altså droppe, om dere ikke vil være med på det, og det vil dere jo ikke. Og begrepet anarkisme, selv om det bare betyr Reelt, dvs. inklusive grønt Demokrati, kan bare kuttes ut. Dette er helt uviktig. Skjønner klart at dere og Erna Solberg neppe vil være med på og bruke anarkismebegrepet, spesielt ikke CIA og USA, som har lover mot innreise fra anarkister, men demokrati vil alle ha, også dere. Men Cogrips-model og –policy er som nevnt ikke avhengig av denne litt alternative terminologien.

  Det holder å prate om og resonnere med demokrati, demokratigrad og reelt, dvs. inklusive grønt, demokrati og fullt demokrati, og mangel på demokrati som er autoritært. Demokratigraden = 100% - Autoritærgraden. Dette holder helt, det er ikke nødvendig å trekke inn libertær- og anarki-begrepet, revolusjon og GGS o.l. i det hele tatt, for resonnementene. Man kan bare droppe relasjonen til anarkismen, det libertære og den delen av terminologien helt, om det gjør det vanskelig for dere å bli assosiert med dette. Også forbindelsen til the Arab Spring, ved betegnelsen Green Global Spring og endelsen Revolution, kan dere bare droppe helt, om dere ikke liker det og det hindrer seriøst samarbeide. Terminologien med revolusjon, definert lik signifikant endring i demokratigraden, kan også bare droppes helt, og dere behøver heller ikke samarbeide med Anna Quist i GGS eller slutte dere til denne lille bevegelsen og utvide den. Dette er helt uinteressant både for dere og for mine planer og formål, som går ut på å redde barnebarnas fremtid og dette alene, ved nødvendig global innsats for å stoppe klimakrisen, som igjen er avhengig av mer demokrati, inklusive grønt.

  NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOs DGSP), som jeg har kalt det, kan operere helt alene basert på Cogrips-model og –policy, og kutte ut alt om Green Global Spring og anarkisme, krig og revolusjon. Da skulle det bli lettere å svelge for dere. For meg spiller dette ingen rolle, terminologien betyr ingenting for meg, det er Cogrips-modellen og –policy og resonnementene som er viktig. Og samarbeid med «Byråkratiet», toppene i privat og offentlig sektor, er viktig for det må også være med sivile rådgivere og organisasjons- og institusjons-byggere og lærere, for å få til tilstrekkelig reelt grønt demokrati globalt.

  Revolusjonsbegrepet kan også bare kuttes ut i den forbindelsen. Dette er ikke viktig, men kun et ord som ikke trengs, og kan kanskje virke skremmende. Det er nok å snakke om signifikante endringer i demokratigraden, selv om det er litt mer omstendelig enn ordet revolusjon. Cogrips-modellen og –policy gjelder altså uansett terminologi, f.eks. korrupsjonsloven gjelder like sikkert som tyngdeloven, og resonnementene knyttet til dette gjelder uansett om man snakker om endringer i demokratigraden eller bruker betegnelsen revolusjon og libertærgrad og trekker inn anarkist-terminologien.  Cogrips-modellen og –policy og resonnementer, også militære, basert på dette, er ikke terminologi-avhengig i det hele tatt, men holder like bra uansett om man kutter ut krigsbegrepet, revolusjon, GGS, libertærgrad og anarkist-terminologien. Det er bare å kutte det ut, dette er helt unødvendig for kjernen i resonnementet.

  I stedet for Green Global Spring og Revolution, kan man bare snakke om å skape Reelt, dvs. alltid inklusive grønt Demokrati, mv. og begrepet  «3- Verdens krig» kan også bare droppes, og man kan bare kalle det NATOs Demokratiprosjekt, inklusive Grønn Strategi og Plan (NATOS DGSP), om krigsbegrepet virker skremmende. Vi kan godt droppe hele revolusjons, krig og anarki/libertær terminologien helt. Cogrips-model og –policy er som nevnt helt terminologi-uavhengig og resonnementene gjelder 100%  like bra uansett om man dropper disse termene og ordene. Da skulle dere kunne samarbeide med NØI-INDECO og meg, uten å få bakoversveis og avstand-staking. Men vi kommer imidlertid ikke unna IJOR/IIFOR og demokratiprosjektet der, som ligger på anarchy.no, det er mye der som er sentralt for Cogrips-model og –policy, men at det ligger på anarchy.no betyr ikke at det er nødvendig med GGS, revolusjon og libertærgrad og anarkist-terminologien. Dette betyr ingenting for resonnementene om demokrati etc., og kan kuttes ut uten å miste forståelsen av Cogrips-model og –policy, selv om linkene ligger på anarchy.no. Det sentrale er helt uavhengig av anarkismen og den terminologien, men står helt på egne ben, basert på demokrati-begrepene.

  From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no ]
  Sent: Wednesday, May 27, 2020 12:12 PM
  To: Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet
  Cc: Statsministerens kontor; PST; USAs Ambassade terrortips
  Subject: Oppfølging fra Anarko-Stalin på "Pacifism & Chamberlain-ism rules! The strategic picture ... and the World War III... etc"

  Hei Forsvaret og E-tjenesten <forsvaret@mil.no > og Forsvarsdepartementet <postmottak@fd.dep.no >. Kopi til SMK/Erna, PST og CIA.

  Beskjed fra Anarko-Stalin. Oppfølging av Anna Quists Summary-notat.

  Kommer med en liten oppfølging til samboersken min Anna Quists Summary-Notat. Hun har lest Sun Zu - Klikk på Sun Tzu interpreted in a libertarian way lagt ut på www.anarchy.no , og kan tenke litt militært og vi prater selvfølgelig sammen om klimakrisen og væpnet kamp også av og til, men NB! ikke til middagsmaten, vi lar vanligvis ikke aktivismen gå utover dagliglivet vårt. Vi er begge alders-pensjonister + jeg gjør litt på NØI-INDECO, men vi har god tid… - og selv hun skjønner at a) moralen til troppene i ultra-fascistiske, inklusive anti-klimapolitiske, regimer er dårlig nå (og litt fremover i tid), og det er b) nå motiverte pro-demokrati, inklusive mer eller mindre grønt-grupper, over nær sagt over alt, som vil bli kvitt dem, som man kan spille på laget med for å få til grønt demokrati, ved litt militær støtte og våpen + +, men pasifisme og militær vegring og nekting fører ikke frem, som jeg har fortalt dere mange ganger før, og som dere alle vet godt - utmerket godt - selv. Tredje verdenskrig er lett å vinne, NATO  + hadde f.eks. ganske lett klart å ta ultra-fascistene inklusive kullgærningene i Kina, nå eller og ganske snart, Folket der bare venter på bli kvitt den mørkebrune møkka en masse, og hadde sloss som bare det om de bare fikk våpen og litt organisasjon og rakett/flystøtte. Hadde Xi prøvd å bruke atomvåpen kunne man bare tatt dem ut, hvis han hadde vært så dum, det er ikke sikkert han ville forsøkt på det, og NATO/USA må ha gode planer for å ta dem ut om det trengs.

  Dere og NATO må ikke være så nervøse for litt nødvendig kriging, at dere blir helt pasifistiske og idioter. Det er det vi har dere til - for å krige. Den tredje verdenskrig er helt nødvendig å vinne preventivt for å stoppe klimakrisen, og hindre at ultra-fascismen med sin anti-klimapolitikk overtar hele kloden, og den krigen er relativt lett å vinne. Derfor, trår man ikke til snart til i 3. verdenskrig, blir det bare verre  – i 4. verdenskrig. For lang nøling her er helt  fatalt – man har ikke mange år på seg for å lykkes tilstrekkelig til at full klimakrise med 4. verdenskrig unngås:

  Vil bare si at jeg er enig med samboersken (se notat nedenfor), i at moralen til ultra-fascistene, med Xi- Kina og Hemedti/Sudan i spissen og andre, blir mye høyere når de kommer desperate i  4. verdenskrig som klimaflykninger. Da blir de helt jævlige å slå. Må bruke H-bomber en masse antakelig for å ha et lite håp om å vinne, men det blir veldig vanskelig uansett. Og miljøet og klimaet er og forblir ødelagt. Og med den dårlige moralen i NATO og hos dere – Pasifisme + Chamberlain-isme, som dere har nå – topp og bunn, går det overhodet ikke i det hele tatt. Strutsepolitikk holder ikke. Dere kommer til å tape, dersom dere ikke skjerper dere nå snart, og går inn i 3. verdenskrig med full kraft, hele NATO +. Som Anna skriver: dere pisser i buksa for å bli varme, og det fungerer ikke. Det kommer milliarder med klimaflykninger, mange væpnet, litt etter litt og så brer panikken seg når næringsgrunnlaget svikter, og det blir masse flyktninger, milliarder, på en gang, eksplosivt. Ultra-fascist-anti-klima-regimene med Xi og Hemedti og flere mørkebrune gærninger i spissen kommer til å rotte seg sammen, og bli veldig farlige, med en del atomvåpen (Kina) også, og uhyre motiverte desperate tropper. Og det kan skje alt om ti år i følge IPCC, men heldigvis sannsynligvis ikke så fullt så fort. Men det er vanskelig å si. GGS-aksjonen Kina, USA og EU dropp kull, er en fiasko. Det brukes kull og fossilt generelt i stadig større grad over tid. Klimakrisen kan komme før man aner og IPCC har anslått. Den lille dippen på utslippene under Koronakrisen i år og neste år har tilnærmet null effekt i den store sammenheng, fordi det er akkumuleringseffekter på klimagasser, først og fremst på CO2-en. Vi har sannsynligvis litt mer tid på oss enn ti år, men det er kort tid for å lykkes i 3. verdenskrig og få ned utslippene så raskt som mulig, vi må komme i gang med seriøse planer alt nå. Dere får lese dame-praten til Anna Quist nedenfor, vi diskuterte dette en del sammen før hun rablet det ned, og jeg syns det er kloke ord. Hun er så ikke dum Anna Quist, har skrevet masse interessant gjennom et langt liv som aktivist. Les nå rapporten hennes nedenfor. USA må med, og det blir det ikke noe av med Trump tror jeg, men etterpå at han er ute av bildet, må de overtales til komme med. Se og legg bort feigheten og Pasifismen + Chamberlain-ismen så fort dere klarer, og legg planer sammen med NATO for 3. verdenskrig. Prøv å trekke inn USA så langt det går straks og raskt. Vinnes ikke 3. verdenskrig relativt raskt, går det helt klart til helvete i Ragnarokk for barnebarna. Det kan vi jo ikke la skje. Gullgutten til bestefar (meg) kan ikke få en sånn skjebne. Jeg gir meg ikke på dette – det samme gjelder hele NØI-INDECO-nettverket, og sammen med Anna Quist og Harald Fagerhus og mange andre via GGS & Folkebladet/anarchy.no og annet. Vi kommer til mase til vi blir hørt, så lenge det er helse til det og liv i oss. Håper dere ikke sender all posten vår i spamfilteret eller sletter alt uten å lese det. Det ville vær dumt. Vi er ikke så tjukke i huet nemlig. Hadde ikke vært dumt med en reply heller, bare et lite pip, så vi vet om dette blir lest.

  Mvh. Anarko-Stalin alias JHØ. Som gjør litt rådgivning for AISC igjen. Jeg er ikke medlem, bare konsulent for småtteriet, som bare har litt kniver og håndvåpen til nødvendig selvforsvar når det trengs, og er helt uegnet til militær krig.

  PS. Jeg er lei av å bruke rollen som konsulent for Folkebladet/anarchy.no (de betaler NØI-INDECO litt for det), til å leke «Anarko-Stalin» etc. og sende til dere (se «Til/to over) og til NATO og demokratiske land/ambassader mv. militær-strategiske betraktninger basert på Cogrips-model og –policy. Er redd for at det ikke blir tatt seriøst når det kommer fra anarkist-adresser som AISC, og jeg bruker dekknavn og psevdonymer som «Anarko-Stalin», så det vil jeg stort sett slutte med fra nå av. Fra nå av sender jeg i hovedsak fra NØI-INDECO til dere i sakenes anledning og dropper relasjonen til anarkismen mv. mest mulig, og sender ut under eget navn, og/eller fra NØI-INDECO og basert på dette nettverket. Jeg kommer fremover stort sett til å droppe relasjonen til anarkismen mv. inklusive revolusjons- og GGS-terminologien i Cogrips-model og –policy sammenheng, for å forsøke å få til mer samarbeid og bli hørt mer og bedre i rådene mine til militære, myndigheter og NATO. Koplingen til anarkisme mv. har trolig gjort at det er vanskelig å bli hørt, det blir antakelig tatt lite seriøst. Cogrips-model og –policy resonnementene – det sentrale – gjelder uansett om man har med anarkisme mv. eller ikke. Og  anarkismen mv. kan derfor med fordel kuttes ut i videre oppfølging basert på modellen, pga. at anarkismen ikke er viktig for resonnementene og konklusjonene, men er et unødvendig tillegg til demokrati, økonomi og miljø-relasjonene og begrepene, og da det antakelig skremmer bort seriøse aktører. Det er forsøket verdt å kutte ut hele anarkistpreiket i pressemeldinger for fremtiden, og bare snakke om demokrati, økonomi & miljø/klima og militær strategi. Da kan det kanskje nå frem bedre til relevante mottakere. Forsøker i hvert fall på dette fra nå av, men håpet om å nå frem med rådene mine i den grad at barnebarna blir reddet og får en lysere fremtid enn Ragnarokk, er ikke stort, som jeg har skrevet om tidligere. Men kostnadene ved analysene og rådgivningen i pressemeldinger mv. i tid og penger er veldig små, og også sikkerhetsproblemer  for meg og familien er foreløpig høyst sannsynlig tilnærmet lik null, og håper små drypp og drypp og drypp på lengre sikt kan nå frem litt i hvert fall. Kommer derfor til å fortsette med analyser og rådgivning basert på Cogrips-model og –policy så lenge helsen holder og det er liv i meg, sammen med de andre i NØI-INDECO-nettverket, og kommer også til å fortsette samarbeidet med Folkebladet/anarchy.no, som konsulent for nettverket der, inkludert IJOR/IIFOR, da det kan gi ytterligere påvirkningsmuligheter for å berge barnebarna, om enn trolig veldig små effekter. Litt effekt er vel bedre enn absolutt ikke noe, ved å kutte ut forskningen og rådgivningen helt, og pensjonere seg 100%. Jeg fortsetter og fortsetter derfor, og håper på å trigge NATO + og demokratiske land m,v. til å ta affære i tide, og bidra til tilstrekkelig Reelt, dvs. inkludert grønt Demokrati globalt, til å avverge Ragnarokk og helvete og død for barnebarna i fremtiden.

  From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Wednesday, May 27, 2020 8:46 AM
  To: Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; PST; USAs Ambassade; United Kingdom ; 'USUNPublicAffairs@state.gov'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'
  Cc: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.; NTB-Vaktsjef ; NTB-Utenriks
  Subject: Pacifism & Chamberlain-ism rules! The strategic picture before the now not likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. More coal in China & USA.

  Pacifism & Chamberlain-ism rules! The strategic picture before the now not likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. More use of coal in China & USA. A little more about World War III & IIII, moral and the military included NATO. A Summary-note. NB! READ THIS NOTE – IT IS IMPORTANT!

  Hello again Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips (CIA); Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; PST; USAs Ambassade; United Kingdom, USUN and NATO. Blind-copies to other relevant embassies in Oslo and some more.
   
  As expected we got no replies to yesterday’s e-mails (see below – not even from USUN in the latest), and thus Pacifism & Chamberlain-ism for the time being rules all over in the real democratic as well as semi-democratic countries including the armed wing NATO, and Russia! You all, including Prime Minister of Norway Erna Solberg and president Donald Trump in USA, seem to give a damn in our grand-children’s future. NB! No democratic country neither NATO, joined and took over the GGS this time, on our invitation, and the World War III is thus still only in the embryotic non-military phase, and ultra-fascism, including anti-climate policy, has won ca. 100% in Egypt & Sudan and now very soon totally in China included Hong Kong, and – sorry – will probably win in the Arab Spring in general and more, as long as the Pacifism & Chamberlain-ism rules. The strategic picture before the now ca. 100% not likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party, is repeated below, and we have added  some more, especially on moral, below in this Summary-note.

  NB! Since it will be no armed support to the opposition from the West including NATO, the ultra-fascists Xi & Co will quite certain crush the pro-democracy, including green, opposition and movement in Hong Kong and mainland China ca. 100% effectively, similar to what Hitler managed in Germany. The Hong Kong anarchist-network is however secret and classified AISC-stuff, so Xi & Co will probably not manage to crush and silence them totally, but they will probably go underground and there will soon be no protest rallies, due to heavy repression by Beijing, arrests of open opposition, use of Gulags for political prisoners and heavy handed police-ochlarchy against protesting People. Ochlarchy is mob rule broadly defined. The dictatorship in Hong Kong will be total, and not funny to live in for the anarchists & other opposition and the People in general. It will be much like main-land China, with ultra-fascism including anti-climate policy and much use of coal, and increasing repression and corruption broadly defined over time, as all over China.

  The brown populist, included anti-climate, madman and slime-ball Donald Trump, also – sorry to say - continuing to be a very bad and cowardly, but still de facto Commander in Chief, will most likely be re-elected in USA in the autumn, but this is not certain. Perhaps, but not very likely, the more democratic, i.e. including green, Joe Biden, will win. GGS and the British and Anglophone Anarchist Federation campaign for Joe Biden, a.o.t. via AISC Section USA, but have very little influence.

  NB! GGS Climate-Action No 1: China, USA & EU! Drop Coal! has got a clear set back. China and Trump’s USA use, and will use much more coal as well as fossil energy in general. The EU is not much better. This will contribute much to the worsening of the climate crisis, and make it full blown faster. We still continue with GGS Climate-Action No 1: China, USA & EU! Drop Coal! But especially in China there is ca. 100% certain no hope for a drop of coal use, it will increase, and as long as Trump rules USA, drop coal is also ca. 100% certain not possible there, but will only be increased. And EU is de facto not much better, but are at best very, very slow in reducing use of coal and fossil energy in general. Thus, very probably it rather soon goes to hell with the climate crisis, i.e. faster and faster towards climate-destruction!

  The small present non-military GGS will however still try to trigger, a.o.t. via popular pressure and scientific based information, the democratic countries included the military wing NATO, via velvet and/or idealistic revolutions, to be sufficiently Real, i.e. including green Democracies, and to join and ca. 100 % take over the GGS, and fight and win the necessary World War III via support, also militarily when needed, to pro-democracy including green opposition and movements world wide, to prevent the horrible World War IIII. But as before, and now even more after the set back connected to China & Hong Kong: we are not optimistic – we are very pessimistic, most likely our grand-children will go to hell in the World War IIII with full blown climate crisis, because at present and probably for some time, Pacifism & Chamberlain-ism clearly rules the democratic countries including NATO. But we hope this hopeless negative security-policy will be changed and end in time to solve the climate crisis, so this is still not 100% certain. It is still possible to win the World War III, and avoid the terrible World War IIII, but then the Pacifism & Chamberlain-ism and coward-ness must end in time. This will probably not happen as long as Trump rules USA, because he is a coward and de facto practically has a policy of Pacifism & Chamberlain-ism, as showed in Afghanistan and Syria and other places. He even has said NATO is obsolete. Brown idiot! And USA must very likely be a member of the extended, included military forces, Green Global Spring Revolution (GGS), as well as NATO in general – and more, shall it be success.

  It is too late when the climate crisis is full blown and the horrible World War IIII comes, then you must and will most likely fight against the invasion of climate refugees from round equator, but it is nearly impossible to win, and billions will be killed. NATO and allies could have beaten Hemedti/Sudan, Xi/China and the ultra-fascists in general from round equator, easy now, soon or at least before the climate crisis is full blown, when it is easy to win because a) their fascist soldiers are less motivated and have low moral, and you can b) support opposition willing to fight for Real, i.e. including green Democracy, against the ultra-fascist including anti-climate rulers, but c) you have already demonstrated too much coward-ness with Pacifism & Chamberlain-ism, to do it now or soon, but remember in the World War IIII their soldiers will be desperate and motivated and nearly impossible to beat. Hope therefore you in good time before the full blown climate-crisis hits, will change policy and be more brave and drop the Pacifism & Chamberlain-ism, and will fight and win the necessary World War III, based on membership in the extended and armed GGS.

  But perhaps you always will be stupid cowards, perhaps also in the World War IIII, and lose this war to the ultra-fascists included anti-climate policy. Hope not, but we are not optimistic on behalf of the Bureaucracies including the military and NATO, but still hope a little that you will get rid of the coward-ness and Pacifism & Chamberlain-ism in god time before the World War IIII, and fight the World War III and win, which is still quite possible and easy, probably also in the first coming years, but don’t wait too long. Your choice! Fight soon enough and win or wait too long and probably lose, with hell and death for our grand-children. Coward-ness and Pacifism & Chamberlain-ism certainly don’t pay, it is like to piss in the pants to be warm, and you should have learned from the World War II history, that this is idiotic and fatal. So please change security-policy in  due time, in line with the strategy of the Cogrips-model and –policy, preferably soon.

  But optimistic in this direction - sorry: NO! NO! NO! The moral in the Bureaucracy including the military is very low now in Norway and the real democratic and semi-democratic countries in general included NATO, and perhaps it will never change and be better. Our consultant JHØ has written about “free rider” fascism, and dysfunction in the system in this connection, and means to stop it. Read it! However we will continue to work with the GGS and also AISC and with research & information, but we know very well that we have quite marginal to ca. zero influence on the Bureaucracies in the democratic countries including the military wing NATO (post to the NATO-headquarter from GGS and AISC, say to natomediaoperations@hq.nato.int, is even rejected), and even less influence in the more authoritarian countries, but the costs are very small, so we will continue, as long as the health permits it.

  We work and fight for our grand-children’s survival in a good global climate and environment in general, and with and for Real, i.e. always including green Democracy, and of higher and higher degree, world wide. Our aim is Full Democracy, i.e. always including sufficient green, all over the planet later on. NB! You should all help to reach this aim!!! The Bureaucracies should not struggle to get more power a) economically, with concentration of money and b) political/administratively, both included to cow the People and with anti-climate policy, for themselves, but listen to the People and decide and act based on much influence by the People, again based on the People’s demands, see  - click on: http://www.anarchy.no/ggs1.html, and reduced power to the Top – the Bureaucracy, i.e. significant flat – horizontal - organizational structure.

  Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS) and member of AISC.


  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Tuesday, June 02, 2020 11:21 AM
  To: Press release from INDECO
  Subject: UPDATE 01.06.2020: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

  Forwarding world wide.

  NB! The International Anarchist Tribunal has updated the Brown Cards to Donald Trump 01.06.2020, see the report from Harald Fagerhus below. Trump is now clearly even more ultra-fascist and also attacks Joe Biden! And now he falsely blames the ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, on "professional anarchists".  This is a 100% very ultra-authoritarian and ultra-fascist, including anti-climate and racist, lie. 100% certain: no anarchists are participating in - or are behind - the ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined! Sources: BBC and the International Anarchist Tribunal.

  PS. To Embassies of the democratic countries and NATO. You should read this press release and put it on your minds, and also do something about it. Also forwarding the update 01.06.2020 to the liberalist Economist with copy to the libertarian socialist Arbetaren plus the US-anarchist Noam Chomsky, and some other international and Norwegian news-media and some more in blind-copies. This is all worth while reporting about! Best regards cand. oecon. Ph D Jens Hermundstad Østmoe, research manager for the NØI-INDECO-network. NB! To the news-media. This is important stuff. Report about it. To the others: Do something!

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Tuesday, June 02, 2020 1:32 AM
  To: 'Forsvaret og E-tjenesten'; 'Forsvarsdepartementet'; 'Statsministerens kontor'; 'PST'; 'USAs Ambassade terrortips'; 'USAs Ambassade'; 'USUNPublicAffairs@state.gov'; 'Sivilombudsmannen'; 'press@joebiden.com'; 'tips aftenposten'; 'TV2'; 'NRK Nyhetstips'; 'NTB-Vaktsjef'; 'NTB-Utenriks'; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'; 'United Kingdom'; 'Finansdepartementet'
  Subject: NEW UPDATE: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

  Forwarding world wide. Blind-copies to some more embassies and more, and also to more NATO-addresses.

  Best regards NØI-INDECO

  NB! The International Anarchist Tribunal has updated the Brown Cards to Donald Trump, see  the report from Harald Fagerhus in the Press Release Archive at the back of this document. Trump seems to be even more ultra-fascist and attacks Joe Biden!

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Monday, June 01, 2020 12:08 PM
  To: 'Forsvaret og E-tjenesten'; 'Forsvarsdepartementet'; 'Statsministerens kontor'; 'PST'; 'USAs Ambassade terrortips'; 'USAs Ambassade'; 'USUNPublicAffairs@state.gov'; 'Sivilombudsmannen'; 'tips aftenposten'; 'TV2'; 'NRK Nyhetstips'; 'NTB-Vaktsjef'; 'NTB-Utenriks'; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'; 'press@joebiden.com'; United Kingdom ; Finansdepartementet
  Subject: UPDATE: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

  To Forsvaret og E-tjenesten <forsvaret@mil.no>; Forsvarsdepartementet <postmottak@fd.dep.no>; Statsministerens kontor <postmottak@smk.dep.no>; PST <post@pst.politiet.no>; USAs Ambassade terrortips <oslotips@state.gov>; USAs Ambassade <osloirc@state.gov>; USUNPublicAffairs@state.gov; Sivilombudsmannen <post@sivilombudsmannen.no>; press@joebiden.com; tips aftenposten <tips@aftenposten.no>; TV2 <tips@tv2.no>; NRK Nyhetstips <03030@nrk.no>; NTB-Vaktsjef  <vaktsjef@ntb.no>; NTB-Utenriks  <utenriks@ntb.no>; natomediaoperations@hq.nato.int; info@ncia.nato.int; webmaster@ncia.nato.int; United Kingdom  ukinnorway@fco.gov.uk; Finansdepartementet <postmottak@fin.dep.no>. Blind-copies to some other embassies in Oslo and more, and some other NATO-addresses.

  NB! Also the www.indeco.no is updated with the material below, all of it at the Press Release Archive at the back of http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc, and some of it at front of this document and at http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm. Also this message will be published all over.

  Real, including green Democratic greetings from cand.oecon. Ph D Jens Hermundstad Østmoe and the NØI-INDECO-network.

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Monday, June 01, 2020 11:09 AM
  To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.
  Subject: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

  Forwarding for Anna Quist and Harald Fagerhus, main spokespersons for the anarchy.no-organizations, to the GGS-network included anarchists broadly defined, and many more, see “To/Til”. Best regards Jens Hermundstad Østmoe for NØI-INDECO, consultant for Folkebladet/IJ@/IJOR-IIFOR and anarchy.no in general, but not members. But also the NØI-INDECO-network denounces Donald Trump. We don’t like very ultra-authoritarian, ultra-fascists including anti-climate and racists, as Donald Trump and his followers among US-authorities are, and their contribution in this wrong direction to the usually rather democratic and freedom loving, economic-political system, of the USA. We are Real, including green Democrats. And we hope to trigger the more or less democratic countries, also USA, including the main military wing NATO and more, to fight for, achieve and establish Real, i.e. including green Democracy, of sufficient high degree globally in due time to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk», on their own - without joining the GGS, and based on Nobel-prize winner in economics Ragnar Frisch’ Cogrips-model and –policy, updated and extended mainly by me and some other researchers and consultants of the NØI-INDECO-network, and with the help of their own self-thinking. In this work they can support pro-democracy including green protest movements around the world. We really don’t care about anarchism and the Green Global Spring, GGS, we are only interested in securing a good future for our grand-children, 100% without «full blown climate-crisis with Ragnarokk». However perhaps the GGS-network can make some small pressure on the authorities in democratic countries, to support the aim of the NØI-INDECO-network and all People that care about the grand-children’s future. The GGS has of course very little influence, but probably not absolute zero. So keep on with all the GGS-actions, direct and indirect, for Real, i.e. including green Democracy, in your country and globally, to help a little to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk».

  Join the Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Monday, June 01, 2020 8:32 AM
  To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.
  Subject: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

  Hello to the network of The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide and International news-media and mandated persons etc.

  NB! Both the index-site www.anarchy.no, the action-site of the Green Global Spring http://www.anarchy.no/ggs1.html, Freedom Press Online http://www.anarchy.no/afbpress1.html and The International Press Tribunal of IAT http://www.anarchy.no/apt.html are updated with the BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS, and Harald Fagerhus’ relevant comments and updates (see below). See also the International Anarchist Tribunal’s web http://www.anarchy.no/iat.html, and The British and Anglophone Anarchist Federation including Section USA’s, web http://www.anarchy.no/afb.html.

  For Real, i.e. including green Democracy in USA and globally! Libertarian – non-authoritarian - greetings from Anna Quist, elected and official spokesperson for the GGS.


  From: The International Anarchist Tribunal [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Sunday, May 31, 2020 11:00 AM
  To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.
  Cc: 'USUNPublicAffairs@state.gov'; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; 'press@joebiden.com'
  Subject: BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS!

  BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING
  THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS!

  30.05.2020. Brown Card to Donald Trump from the International Anarchist Tribunal for falsely calling the present riots and chaos in USA “anarchy”. "What I see happening on the streets of Atlanta is not Atlanta. This is not a protest. This is not in the spirit of Martin Luther King, Jr. This is chaos," Atlanta Mayor Keisha Lance Bottoms said. Donald Trump called the riots and chaos, that is ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, «anarchy and chaos” according to TV2, falsely mixing up the de facto ochlarchy with the quite opposite, anarchy = Real, i.e. always including green Democracy, including optimal order and law. Donald Trump is thus breaking the Oslo Convention, and The International Anarchist Tribunal hands out a Brown Card to him for this very authoritarian, brown populist/fascist, Orwellian “1984” Newspeak.

  31.05.2020 the US president Donald Trump denounced the actions of "looters and anarchists", accusing them of dishonouring the memory of Mr Floyd. What was needed, he said, was "healing not hatred, justice not chaos". "I will not allow angry mobs to dominate - won't happen," he added, according to several international news-media, including BBC and France 24. The Anarchist International Security Council, the anarchist intelligence network, has investigated the case, and is 100% sure no anarchists participates or is in anyway connected to the ochlarchy, including, riots, looting and vandalism, so this is a 100% lie from Donald Trump. Falsely putting the blame for the ochlarchy on anarchists, as Donald Trump does, is even more serious authoritarian Orwellian "1984" Newspeak than falsely calling the ochlarchy "anarchy". Thus, the International Anarchist Tribunal hands out a second Brown Card, this time a Dark Brown Card, to Donald Trump, the very authoritarian populist/fascist including anti-climate US president, for this serious break of the Oslo Convention.

  Perhaps some leftist extremists, i.e. ultra-authoritarian ochlarchical marxists, and provocateurs - sometimes falsely posing as "anarchists" to try to put the blame for ochlarchy including criminality on the anarchist movement, say, such as the ultra-authoritarian marxist-communist ochlarchy group Antifa including several Trotskyites, are involved in the present ochlarchy in USA, but they are of course NOT AT ALL ANARCHISTS! Anarchists are practically 100% certain never ochlarchists! The police-ochlarchy including murder of innocent black people in USA, by white policemen, is extreme ultra-authoritarian ultra-fascism including racism, similar to Adolf Hitler's SS & Gestapo, and "must now be stopped at once" the British and Anglophone Anarchist Federation - Section USA - declares, supported by all anarchy.no-organizations and groups in general.

  Trump said also on Sunday 31.05.202 the US government would designate anti-fascist group Antifa as a "terrorist" organisation. It was not clear how many of the protesters participating in demonstrations are from Antifa. "Get tough Democrat Mayors and Governors," Trump said on Twitter on Sunday afternoon. "These people are ANARCHISTS. Call in our National Guard NOW. The World is watching and laughing at you and Sleepy Joe. Is this what America wants? NO!!!""Sleepy Joe" is Trump's nickname for Democrat Joe Biden, his presumptive rival for the presidency in the November election, according to Al Jazeera. As mentioned above, Antifa is an ultra-authoritarian marxist-communist ochlarchy group including several Trotskyites. They are not anarchists. And no anarchists participates in the ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined.

  Update 01.06.2020. The US-president Donald Trump delivered a brief address from the White House Rose Garden, amid the sound of a nearby protest being dispersed. "I'm dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel and law enforcement officers to stop the rioting, looting, vandalism, assaults and the wanton destruction of property," he said. Mr Trump then turned his attention to the national protests, which he falsely blamed on "professional anarchists" and the anti-fascist group Antifa, according to BBC. This is a 100% very ultra-authoritarian and ultra-fascist, including anti-climate and racist, lie. 100% certain: no anarchists are participating in - or are behind - the ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined!

  From: The International Anarchist Tribunal [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Monday, June 01, 2020 1:29 AM
  To: International newsmedia and mandated persons etc.
  Subject: UPDATE 2: BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS!

  Forwarding to other embassies of democratic countries and more in Norway. More information about sanctions against Trump’s very ultra-authoritarian and ultra-fascist including anti-climate and racist economic-political system in USA, see below. Best regards Harald Fagerhus.

  From: The International Anarchist Tribunal [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Monday, June 01, 2020 1:15 AM
  To: International newsmedia and mandated persons etc.
  Cc: 'USUNPublicAffairs@state.gov'; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; 'press@joebiden.com'; Statsministerens kontor; Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; Justis- og beredskapsdepartementet; PST
  Subject: UPDATE 2: BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS!

  Hello international news-media, in about 100 blind-copies. Copies to CIA and US embassies in Norway and UN, Joe Biden’s group and some Norwegian relevant authorities. NB! New & latest updates! Regards Harald Fagerhus, responsible editor of IJOR/Fb/IJ@/IIFOR – AISC – GGS – IAT - The British and Anglophone Anarchist Federation - Section USA, and anarchy.no in general.

  News-media! Report the truth! You are mainly all passing on false news, i.e. 100% lies, from Donald Trump and his followers among other US authorities that US-anarchists are behind the present ochlarchy, including chaos, violent riots, arson, robbery, theft, vandalism and so on in USA, without any comments about our view – the 100% truth. This must stop immediately! The 100% fact and truth are that no anarchists are behind or doing the ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, in the USA in the present protests. Please stop the false reporting! Remember the Haymarket affaire and the justice murder of the Chicago-anarchists. This may happen again and worse, if the false accusations from Trump and his followers among other US authorities against the US-anarchists, are the only news from the news-media, and Trump & Co follows up with judicial proceedings. We, the anarchists demand that the 100% true fact in this case, that US-anarchists in no way are behind the present ochlarchy in USA, shall be published at once by the international news-media. Or else the International Anarchist Tribunal will give you all that are presenting these horrible lies without comments about the truth, Dark Brown Cards for serving and supporting 100% the very ultra-authoritarian and ultra-fascist including anti-climate and racist system of Donald Trump and other authorities of his kind in the USA, as ultra-fascist dark brown propaganda news-stations, similar to Fox-News, all of you. Stop being dark brown shit-bags with witch-hunting against anarchists!

  From: The International Anarchist Tribunal [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Sunday, May 31, 2020 11:53 PM
  To: Folket - media og øvrigheten
  Subject: UPDATE: BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS!

  Hei Folket – media og øvrigheten i Norge. Videresender til orientering og oppfølging. Med vennlig hilsen Harald Fagerhus.

  From: The International Anarchist Tribunal [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Sunday, May 31, 2020 11:37 PM
  To: The people & anarchists and authorities world wide
  Subject: UPDATE: BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS!

  Forwarding to other embassies of democratic countries and more in Norway. Best regards Harald Fagerhus.

  PS. Don’t support Donald Trump’s very ultra-authoritarian and ultra-fascist including anti-climate and racist system in USA. Make pressure to get rid of Trump and his ultra-fascist followers among other authorities in the US system. They should all be considered political-economic pariah. Make tough sanctions against USA. The US-system is quite similar to Hitler’s Germany as long as Donald Trump rules.

  From: The International Anarchist Tribunal [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Sunday, May 31, 2020 11:21 PM
  To: International newsmedia and mandated persons etc.
  Cc: USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; USUNPublicAffairs@state.gov; Statsministerens kontor; Forsvaret og E-tjenesten; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; PST; Justis- og beredskapsdepartementet
  Subject: UPDATE: BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS!

  Hello international news-media, in about 100 blind-copies. Copies to CIA and US embassies in Norway and UN, and some Norwegian relevant authorities.

  News-media! You are mainly all passing on false news, i.e. 100% lies, from Donald Trump and his followers among other US authorities that US-anarchists are behind the present ochlarchy, including chaos, violent riots, arson, robbery, theft, vandalism and so on in USA, without any comments about our view – the 100% truth. This must stop immediately! The 100% fact and truth are that no anarchists are behind or doing the ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, in the USA in the present protests. Please stop the false reporting! Remember the Haymarket affaire and the justice murder of the Chicago-anarchists. This may happen again and worse, if the false accusations from Trump and his followers among other US authorities against the US-anarchists, are the only news from the news-media, and Trump & Co follows up with judicial proceedings. We, the anarchists demand that the 100% true fact in this case, that US-anarchists in no way are behind the present ochlarchy in USA, shall be published at once by the international news-media. Or else the International Anarchist Tribunal will give you all that are presenting these horrible lies without comments about the truth, Dark Brown Cards for serving and supporting 100% the very ultra-authoritarian and ultra-fascist including anti-climate and racist system of Donald Trump and other authorities of his kind in the USA, as ultra-fascist dark brown propaganda news-stations, similar to Fox-News, all of you. Stop being dark brown shit-bags with witch-hunting against anarchists!

  Regards Harald Fagerhus, responsible editor of IJOR/Fb/IJ@/IIFOR – AISC – GGS – IAT - The British and Anglophone Anarchist Federation - Section USA, and anarchy.no in general.

  Web of IAT: http://www.anarchy.no/iat.html. More information at http://www.anarchy.no/apt.html, http://www.anarchy.no/afbpress1.html and www.anarchy.no in general


  NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI
  THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS - INDECO
  Web: http://www.indeco.no - ISSN 0802-2364 - Organisasjonsnr 992945818 - tlf/fax 22 37 65 84 - Oslo - Norway - E-mail: indeco@online.no

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.


  PS. Uttalelse fra INDECO, pluss litt supplerende uttalelser fra IIFOR, med litt om  samgripingsmodellers praktiske del, implementeringpraxeologi (human action research) og en «verdensrevolusjon» for å løse klima-krisen.

  NB! A comprehensive Cogrips Model is also presented at www.anarchy.no, see especially World Economic Council with links. NØI-INDECO's model and WEC's model reasoning complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips model.

  Se også «Aprops Statsbudsjettet» på http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm for dagsaktuelle kommentarer.

  A little about the appropriate environmental constraints broadly defined.

  Dette inngår i de aktuelle miljø-økonomiske bibetingelsene, dvs. de miljømessige rammebetingelsene, som
  hele tiden må oppfylles for å gjøre økonomien miljømessig bærekraftig.

  Litt om metodene til å redusere CO2 utslipp så målet om under 1,5 graders global oppvarming siden førindustriell tid kan oppnås.

  Metodene for å redusere CO2 er via lover og regler, påbud og forbud og direkte offentlige investeringer i grønn energi og nedleggelse av fossilbasert produksjon, dvs. direkte reguleringer, og indirekte regulering via skatter/avgifter og stønader/subsidier. Sannsynligvis er det best med begge deler på en gang, det ene utelukker som regel ikke det andre. Carbon capping er en direkte regulering, som benytter en markedsmekanisme for salg av tillatelser til CO2-utslipp. Dette kan kombineres med skatt/avgift på CO2 utslipp, og eventuelt subsidier på grønt alternativ. Samlet pris på CO2 utslipp må være så høy at først etterspørselen etter kull, som forurenser mest, fases ut, dernest tung olje og så lettolje og så gass fases ut, og grønne alternativer fases inn mer og mer.

  Dette krever bl.a. en storstilt utbygging av vind- og solkraft, og hydrogen- og batteri-drift av transport. Den storstilte utbyggingen av vind- og solkraft, dvs. grønn infrastruktur, kan skje i offentlig regi og i subsidiert privat regi. Pengene brukt til etterspørsel etter fossilt, først kull, så olje og så gass, må vris over til etterspørsel etter grønne alternativer. Det vil vel alt i alt også trengs noe mer penger til å etterspørre og tilby grønt, som er dyrere. Dette betyr at fattigdomskrisen må løses samtidig med klimakrisen. Dvs. det må være grønn vekst i økonomien, med lav arbeidsledighet og en jevnere fordeling av BNP, så fattige i utgangspunktet får økt kjøpekraft så de får råd til dyrere grønt alternativ, som også kan være subsidiert til forbruker. Forbrukersubsidier bidrar til lavere priser og øker dermed kjøpekraften, avhengig av pris-overveltningsgraden. Mer bruk av hjemmekontor, med telefonmøter og videokonferanser, bidrar også til kutt i CO2 utslipp, og subsidier på kortreist mat kan også være aktuelt. Se forøvrig pressemelding av 27.02.2020 om Green Growth og 22.02.2020 oppdatert 28.02.2020, om ulike tiltak for å redusere CO2 utslipp. Det haster og myndighetene, Toppene generelt, i alle land må nå skru til skikkelig på kutt, dra igjen skikkelig i CO2-utslipps-skruen, i samsvar med Folkets krav (demands).

  Carbon capping. Emissions trading, sometimes known as cap-and-trade policies, puts a limit on carbon dioxide emissions. A government entity sets a "cap" on the emissions that can be produced in its jurisdiction, and companies are given carbon allowances. These allowances can either be used or traded to other companies. The best climate policy — environmentally and economically — limits emissions and puts a price on them. Cap and trade is one way to do both. It’s a system designed to reduce pollution in our atmosphere. The cap on greenhouse gas emissions that drive global warming is a firm limit on pollution. The cap gets stricter over time. The trade part is a market for companies to buy and sell allowances that let them emit only a certain amount, as supply and demand set the price. Trading gives companies a strong incentive to save money by cutting emissions in the most cost-effective ways. The government sets the cap across a given industry, or ideally the whole economy. It also decides the penalties for violations.

  Carbon dioxide and related pollutants that drive global warming are main targets of such caps. The total amount of the cap is split into allowances. The government distributes the allowances to the companies, either for free or through an auction. The cap typically declines over time, providing a growing incentive for industry and businesses to reduce their emissions more efficiently, while keeping production costs down. Companies that cut their pollution faster can sell allowances to companies that pollute more, or "bank" them for future use. This market — the "trade" part of cap and trade — gives companies flexibility. It increases the pool of available capital to make reductions, encourages companies to cut pollution faster and rewards innovation. Because there are only so many allowances available, total pollution drops as the cap falls. As companies use established techniques to lower emissions, such as adopting energy-efficient technology, entrepreneurs see opportunity.

  Nedenfor har vi tatt med en uttalelse fra kjente økonomer om CO2 skatt for USA. Denne kan kanskje gjelde bra for noen land, men er antakelig ikke den beste løsningen, spesielt ikke for land med mye fattigdom og kullbruk i dag (22.03.2020), spesielt angående anvendelse av inntektene fra CO2-skatten, hvor et lump-sum inntektstilskudd til alle er foreslått. Spørsmålet er om ikke det vil være en bedre og mer effektiv anvendelse å bruke CO2-skatte-inntektene på direkte offentlige investeringer i grønn infrastruktur, eventuelt tilskudd (subsidier) til private investeringer i grønn infrastruktur - og grønn økonomi generelt. CO2-forurensning av atmosfæren er jo et «almenningsproblem» med «free rider» problematikk, og det er ikke sikkert at et lump-sum inntektstilskudd vil brukes samfunnsøkonomisk rasjonelt av private forbrukere, men kanskje bidra til familieforøkelser og derigjennom uoptimal befolkningsvekst, eller kjøp av fossilbasert bil og annet utstyr.

  ECONOMISTS’ STATEMENT ON CARBON DIVIDENDS

  ORIGINAL CO-SIGNATORIES INCLUDE:

  27 Nobel Laureate Economists

  4 Former Chairs of the Federal Reserve

  15 Former Chairs of the Council of Economic Advisers

  2 Former Secretaries of the US Department of Treasury

  Global climate change is a serious problem calling for immediate national action. Guided by sound economic principles, we are united in the following policy recommendations. 

  I.          A carbon tax offers the most cost-effective lever to reduce carbon emissions at the scale and speed that is necessary. By correcting a well-known market failure, a carbon tax will send a powerful price signal that harnesses the invisible hand of the marketplace to steer economic actors towards a low-carbon future. 

  II.         A carbon tax should increase every year until emissions reductions goals are met and be revenue neutral to avoid debates over the size of government. A consistently rising carbon price will encourage technological innovation and large-scale infrastructure development. It will also accelerate the diffusion of carbon-efficient goods and services. 

  III.        A sufficiently robust and gradually rising carbon tax will replace the need for various carbon regulations that are less efficient. Substituting a price signal for cumbersome regulations will promote economic growth and provide the regulatory certainty companies need for long- term investment in clean-energy alternatives. 

  IV.        To prevent carbon leakage and to protect U.S. competitiveness, a border carbon adjustment system should be established. This system would enhance the competitiveness of American firms that are more energy-efficient than their global competitors. It would also create an incentive for other nations to adopt similar carbon pricing. 

  V.         To maximize the fairness and political viability of a rising carbon tax, all the revenue should be returned directly to U.S. citizens through equal lump-sum rebates. The majority of American families, including the most vulnerable, will benefit financially by receiving more in “carbon dividends” than they pay in increased energy prices.

  https://www.econstatement.org/

  NB! Det er om å gjøre at utslippsgrensen, «capen», ikke settes for høyt, og at prisen på CO2  alt i alt ikke blir for lav - i dynamisk perspektiv. Det må fra nå av være et sikkelig press for å få ned CO2 utslippene over et relativt kort tidsrom. Dette inngår i de aktuelle miljø-økonomiske bibetingelsene, dvs. de miljømessige rammebetingelsene, som hele tiden må oppfylles for å gjøre økonomien miljømessig bærekraftig.

  Arbeidsledigheten i Norge økte fra 3,5 til 3,8 % fra mars til juli 2019 i følge AKU/SSB. Menneskeskapt global oppvarming øker nå med 0,2 ° C per tiår på grunn av tidligere og pågående utslipp i følge IPCC. Anslaget har en del usikkerhet, men er uansett alarmerende. Folket - Grunnplanet i samfunnspyramiden, i motsetning til Toppen = Øvrigheten økonomisk og/eller politisk/administrativt i privat og offentlig sektor = Byråkratiet bredt definert, krever sterk reduksjon i både arbeidsløsheten og den farlige globale oppvarmingen m.m., og da må politikken til Statsrådet legges klart om fra Byråkratipolitikk, Øvrighetspolitikken i Statsbudsjettet for 2020, i retning Samgrepspolitikk - dvs. Folkepolitikk - Nedenfra og Opp - mer Demokratisk, inkludert miljøfaktorer!

  NB! Konkret kan maksimalt 1,5 prosent arbeidsledighet og 1,5 ° C global oppvarming (siden førindustriell tid ca. 1720 - 1800) være operative mål, og dette kan nås ved intensiv Samgrepspolitikk, inklusive utenrikspolitisk! Generelt må det bli mer demokratisk på en rekke områder. Folket må få større innflytelse på de samfunnsmessige beslutningene, som i hovedsak tas av Byråkratiet. Kort og godt - vi må få til en signifikant AV-BYRÅKRATISERING! Dette skaper igjen grunnlag for økt bærekraftig økonomisk vekst via intensivert Samgrepspolitikk, både miljø- og markedsøkonomisk bredt definert! Samgrepsmodellen inkludert Samgrepspolitikk er utvidet til løsning av samfunnskriser generelt.

  NØI-INDECOs oppdaterte Scenarioanalyser for utviklingen nasjonalt og globalt fremover 50 - 100 år med og uten Samgrepspolitikk, viser høyst sannsynlig entydig og klart at Statsministeren assistert av Finans-statsråden raskt 1. bør starte med Samgrepspolitikk for løsning av klimakrisen og samgripende økonomiske kriser m.v. som det er nødvendige å løse samtidig med løsningen av klimakrisen, 2. ellers så går det rett til helvete a) for Folket, på bunnen i samfunnspyramiden og b) det meste av Toppen - Byråkratiet også, dvs. BARNEBARNA! Scenarioanalysen med nærmere og detaljert beskrivelse av dette helvete, for Norge og globalt, er gjengitt i Cogripsmodel-Notatet. Dette Notatet er linket opp på bunnen av denne artikkelen/websiden. Nå bør det leses, selv om det fremdeles bare er et foreløpig utkast, klikk på linken ved en laglig anledning. Statsministeren assistert av finans-statsråden kan begynne med noen justeringer av årets Statsbudsjett i retning Samgrepspolitikk. DETTE HASTER!

  NB! To the domestic and global news-media:

  Report about The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  Follow up and report from the PLAN, including praxeology:

  Link til Planen-Notatet - 2009 og oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen! NØI-INDECO - NB! Rapporten er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige på flere punkter.

  www.indeco.nowww.anarchy.no

  Foreløpig utkast - Av Jens Hermundstad Østmoe - Oppdatert 23.03.2020

  Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgradskompetanse i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

  Rettelse: Det var som nevnt over en professor fra UiB og en dosent fra UiO, som var eksterne i en bedømmelseskomité for doktorgradskompetanse ved opprykk til forsker 2 ved FMD i 1982, ikke professorer fra NHH og UiO, som det er hevdet flere steder på indeco.no og anarchy.no. Beklager denne unøyaktige «slip of the pen». JHØ.


  Latest updates! Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III.

  From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]
  Sent: Tuesday, May 19, 2020 10:10 AM
  To: International newsmedia and mandated persons etc.
  Cc: The Green Global Spring Revolution
  Subject: Latest updates! Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III.

  Hello International news-media and mandated persons etc. (and copies to GGS), and especially CNN, BBC, Euronews, DW, France 24, The Economist and Norwegian news-media. We want you to report more about the climate crisis and the AISC-report below in this connection. Forget Covid19 as much as possible – it is not important compared to the climate crisis. Best regards H. Fagerhus, A. Quist and J. H. Østmoe, for AISC.

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Friday, May 15, 2020 9:01 PM
  To: The people & anarchists and authorities world wide
  Cc: Statsministerens kontor; 'info@ncia.nato.int'
  Subject: Latest updates! Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III.

  Latest updates! Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III.

  Forwarding important message below to The people & anarchists and authorities world wide! We now ask for feedback from all of you - globally! Reply quick!
  Best regards AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide. Distributed by JHØ for AISC.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa- click here: Google Translate.

  From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]
  Sent: Friday, May 15, 2020 11:03 AM
  To: PST; 'forsvaret@mil.no'; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade; Forsvarsdepartementet; Justis- og beredskapsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; Sveriges ambassade; Islands Ambassade; Danmarks Ambassade; Finlands Ambassade; United Kingdom ; Russlands ambassade; Sveitsiske ambassade
  Cc: Statsministerens kontor; 'info@ncia.nato.int'
  Subject: Reminder! Feedback!!! Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III.

  Hei alle sammen i «to/til»-feltet.

  I går sendte vi ut meldinger til dere med ønske om feedback på vår nyeste etterretningsrapport!

  Vi har enda ikke fått tilbakemelding fra dere om at den viktige beskjeden vår (se nedenfor) er mottatt og lest og forstått, og blitt gjenstand for videre oppfølgende saksbehandling. NB! Vi har fått tilbakemelding fra Statsministerens kontor om at meldingen er mottatt, og også tilbakemelding fra NATO-hovedkvarteret om at meldingen er mottatt, og vil saksbehandles som ugradert informasjon. Nå må ikke dere være dårligere og la være å gi tilbakemelding. Vi frykter at meldingen er havnet i spamfilteret, eller bare er slettet uten å ha blitt lest, og altså ikke blitt tatt seriøst, og det er i så fall dumt, for meldingen er viktig. NB! Vi ber derfor igjen om tilbakemelding om at meldingen er mottatt, helst med litt rapport om oppfølging. Vi liker dårlig å operere i tilsynelatende vakuum, vi legger mye arbeid i etterretningsrapportene våre, og de er etter vår egen mening i hvert fall gode og viktige og relevante, og håper derfor de blir lest og fulgt opp. Vi må kunne forlange å bli tatt seriøst av alle mottakerne av denne e-mailen. Har også med noen blindkopier til øvrige ambassader mv. i Oslo, og håper også disse mottakerne kan gi litt feedback på at meldingen er mottatt og følges opp.

  Mvh. H. Fagerhus, A. Quist and J. H. Østmoe for AISC.

  From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]
  Sent: Thursday, May 14, 2020 1:06 PM
  To: PST
  Cc: forsvaret@mil.no; USAs Ambassade terrortips
  Subject: Feedback!!! Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III.

  Hei igjen PST post@pst.politiet.no, kopi til CIA og E-tjenesten

  Har dere fått meldingen gjengitt nedenfor? Vi har enda ikke mottatt noen melding om at posten er mottatt en gang. Vi vil gjerne ha en bekreftelse (reply på denne e-mailen) på at meldingen er mottatt og lest og forstått og fulgt opp i den grad innholdet angår PST, som det i høy grad gjør. Det går ikke an å leke struts, stikke hodet i sanden, og late som 4. Verdenskrig (Flyktningskrigen) ikke kommer, og også kommer til å ramme Norge hardt, om man ikke får fortgang i 3. Verdenskrig (Revolusjonskrigen) snart og løst klimakrisen, men dette krever meget signifikante alliert innsats til the Green Global Spring Revolution (GGS) –  og kanskje helst at mektige krefter inkludert NATO, overtar 3. Verdenskrig helt, også med innsats fra det norske Forsvaret og E-tjenesten og Forsvarsdepartementet og PST og Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet og ikke minst toppen på det hele: Statsministerens kontor og Statsministeren. PST har også en meget viktig rolle å spille i denne sammenheng.

  Vi lurer også litt på om dere har noe tips om trusler mot anarkistbevegelsen og spesielt AISC, send oss gjerne det, dersom noe er i emning som dere får nyss om. J. H. Østmoe fikk i går en klar bombetrussel/terrorist-trussel på e-mail fra en kar som holder til i USA, men vi anser det som gradert informasjon hos AISC, så vi oppgir ikke detaljer. Vi mener vi – AISC - kan takle denne trusselen selv, ganske ufarlig for oss her i Norge, selv om vi har registrert en omfattende reisevirksomhet til mange land i de senere årene fra karen. Fyren er en marxist-ekstremistisk provokatør og oklark – kaller seg bla. «leftist», er klart rødbrun møkk, som bl.a. falsk har gitt seg ut for anarkist og kalt seg «Anarchist» Zero. Han er selvsagt, som han selv sier = NULL  ANARKIST. NB! Bombetrusselen kom da han ble avslørt og eksponert av J. H. Østmoe. Han er tidligere ekskludert fra AI/IFA-nettverket, men er subscriber, som noen få marxister er, til IJOR/IJ@-newsletters. AISC holder et øye med ham fra anarchy.no, bl.a. følger med på e-mail-aktivitetene hans (han prøver bl.a. å påvirke anarkistbevegelsen i terrorist-oklarki-retning via sin marxistiske provokatør virksomhet) og noe via AISC-kilder i USA. Han truer med gift, bomber og likvidasjoner etc., men AISC mener han bare har det i kjeften, men vi holder som sagt et øye med ham. Kommer vi over noe signifikant og konkret (forsøk på praksis – ikke bare ord) fra karen, vil vi melde inn en advarsel til CIA, men foreløpig virker det bare som veldig radikalt prat. Han har holdt på med provokatørvirksomheten i flere år, tiltakende i det siste året. Han virker ikke forskrudd på noen måte, men vi er ikke på noen måte redd for ham. Han er ikke ensom i sin virksomhet, AISC har avslørt mange marxistisk-oklarkiske provokatører gjennom tidene, herunder mange som forsøker å infiltrere anarkistbevegelsen, se anarchy.no  - diverse filer, bl.a. hos IAT.

  Vi i AISC har ikke noe militær kapasitet i det hele tatt, a) annet enn litt håndvåpen noen steder og kniver til litt legitimt selvforsvar mot oklarki (pøbelvelde bredt definert) når det er nødvendig, og b) annet enn litt etterretning, mest fra åpne kilder, og c) litt oppfølgende informasjons-arbeide i denne sammenheng, nasjonalt og globalt, men som d) etter feedback hittil å bedømme har hatt meget liten praktisk påvirkning og betydning, iallfall så langt.

  Kostnadene er imidlertid små i tid, i mannskap (ca. null tap hittil, bortsett fra en svensk anarkosyndikalist fra SAC, som ble myrdet av nynazister for noen år tilbake) og penger, så vi fortsetter, selv om effekten er helt marginal over mot ca. null. NB! Vi vil ikke ha 4. Verdenskrig, av hensyn til barnebarnas ve og vel. Det angår ikke oss personlig for vi er alle tre i 60 og 70 årene, og sannsynlig daue når 4. Verdenskrig slår til for fullt, men det kan alt skje signifikante ting i klimakrisen om 10 år, med global oppvarming over 1,5 graders-målet, i følge IPCC. Da er vi tre jo fremdeles trolig i live og kan bidra ørlite i 4. Verdenskrig. Men vi satser altså sterkt på den 3. Verdenskrig, i preventivt øyemed, så 4. kan unngås. 4. Verdenskrig blir helt jævlig, med høyst sannsynlig milliarder drepte, mye verre en 2. verdenskrig, og må for enhver pris unngås.

  Mvh. H. Fagerhus, A. Quist and J. H. Østmoe for AISC.

  From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]
  Sent: Thursday, May 14, 2020 1:31 AM
  To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide
  Subject: Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III.

  Hello fellows! We are forwarding an important message (see below) to the GGS-network and the AI/IFA-network and more, world wide. @-greetings from H. Fagerhus, A. Quist and J. H. Østmoe.

  PS. Join the AISC – send an e-mail to: AISC <fb@anarchy.no> to join!

  Also be a GGS-activist: Join the GGS for Saving The Planet with Bottom - Up Climate-Actions against manmade global warming - Contact GGS via e-mail - Click here!

  From: Jens Hermundstad Østmoe - 13.05.2020.
  Sent: Wednesday, May 13, 2020 2:45 PM
  To: 'forsvaret@mil.no'; Forsvarsdepartementet; PST; Justis- og beredskapsdepartementet
  Cc: Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; Statsministerens kontor; USAs Ambassade; Danmarks Ambassade; Islands Ambassade; Sveitsiske ambassade ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; United Kingdom ; USUNPublicAffairs@state.gov; USAs Ambassade terrortips; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'
  Subject: Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III.

  Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III.

  AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no] - Web: http://www.anarchy.no/ai.html *****) .

  Contents:

  NÆRMERE OM 3. VERDENSKRIG (REVOLUSJONSKRIGEN) OG 4. VERDENSKRIG (FLYKTNINGSKRIGEN).
   
  DERSOM VI IKKE FULLFØRER OG VINNER 3. VERDENSKRIG FOR TILSTREKKELIG MER OG REELT DEMOKRATI  INKLUSIVE GRØNT – GLOBALT -  RASKT,  KOMMER 4. VERDENSKRIG – RAGNAROKK – MED SANNSYNLIGVIS MILLIARDER DREPTE  –   GLOBALT  –  OM  10-30 ÅR! BARNEBARNA VÅRE KAN VÆRE BLANT DE DREPTE!!!
  ***
  Kina! Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message.

  Ad updated report from AISC about: Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated. GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy.
  ***
  FW: til PST og E-tjenesten! Svar til X + de andre. Anarko-Stalin og  Bruneliste m. straffebataljoner etc. Svar på e-mail fra PST: Åpent brev til PST og Erna & Co om klimakrisen samt 3. og 4. verdenskrig =  Ragnarokk! Nå er det alvor... [Har bare tatt med det essensielle fra denne rapporten.]
  ***
  About AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no] -  Web: http://www.anarchy.no/ai.html *****).

  Best regards, for AISC:

  Harald Fagerhus, editor of International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & AISC © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009 – www.anarchy.no.

  Anna Quist, elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS) http://www.anarchy.no/ggs1.html & http://www.anarchy.no/green.html

  Jens Hermundstad Østmoe, cand. oecon. Ph D research manager at the Institute of Industrial Economics, The NØI-INDECO-Network at www.indeco.no, e-mail: indeco@online.no, and consultant for International Journal of Organization Research IJOR/Fb /IJ@-IIFOR & AISC at www.anarchy.no.

  PS. Distributed for AISC from JHØs private e-mail.


  NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI
  THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS - INDECO
  Web: http://www.indeco.no - ISSN 0802-2364 - Organisasjonsnr 992945818 - tlf/fax 22 37 65 84 - Oslo - Norway - E-mail: indeco@online.no
  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.
  25.02.2020


  NÆRMERE OM 3. VERDENSKRIG (REVOLUSJONSKRIGEN) OG 4. VERDENSKRIG (FLYKTNINGSKRIGEN).
   
  DERSOM VI IKKE FULLFØRER OG VINNER 3. VERDENSKRIG FOR TILSTREKKELIG MER OG REELT DEMOKRATI  INKLUSIVE GRØNT – GLOBALT -  RASKT,  KOMMER 4. VERDENSKRIG – RAGNAROKK – MED SANNSYNLIGVIS MILLIARDER DREPTE  –   GLOBALT  –  OM  10-30 ÅR! BARNEBARNA VÅRE KAN VÆRE BLANT DE DREPTE!!!

  Generelt gjelder at samfunnskriser, i den grad de rent fysisk kan løses, og uansett initial trigger, 1. i hovedsak skyldes beslutningsfeil i Toppen av samfunnspyramiden, som inkluderer både privat og offentlig sektor, og  2.  kan bare løses ved at det tas nye og riktige beslutninger i Toppen. Skjer ikke dette av seg selv av en eller annen grunn, må Folket, dvs. grunnplanet  i  samfunnspyramiden, nedenfra og opp, skaffe seg 1. tilstrekkelig  innflytelse på toppenes beslutninger, og 2. bruke denne innflytelsen til å presse frem de riktige beslutningene fra Toppen, og dermed løse krisen.

  Handler ikke Folket på denne måten nedenfra og opp, og grunnene til at toppen i seg selv ikke korrigerer er permanente, så vil krisen bare fortsette og fortsette. Og som regel krever  løsning av krisen økt innflytelse fra folket på beslutningene tatt av toppen, på bred basis, dvs. en generell økning i graden av demokrati  i  samfunnet. Dette gjelder spesielt når det er flere kriser som må løses samtidig. Og dette er nettopp situasjonen i Norge og globalt nå og i overskuelig fremtid.

  Den generelle Cogrips-modellens Løsningsforslag nr. 1 for klimakrisen går ut på at 1. kun en seirende global folkereisning for betydelig  mer og  tilstrekkelig  høy grad av demokrati, til 2. derigjennom å få stoppet  samfunns-toppenes de facto  trenering av dropping av kull, olje og gass m.v., til 3. ca. null bruk av dette,  4. raskt nok til å forhindre klima-krisen  dvs. til under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), er 5. den farbare veien til å få løst klimakrisen.

  Hovedtrekkene i løsningen er konkretisert og presentert i en pressemelding datert 04.11.2019, bl.a. sendt til Statsministerens Kontor, som  per 22.11.2019 oppdatert og utdypet, også er gjengitt i Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar. En generell FOLKEREISNING til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser er som sagt nødvendig! NB! Det forutsetter bevisstgjøring og mobilisering av massene. Det mangler stort sett  i dag. Pressen og de store organisasjonene må ta tak i dette, nasjonalt og globalt. Ellers får vi ikke løst klimakrisen.

  NB! Ad den 3. Verdenskrig.  En generell FOLKEREISNING til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser er altså nødvendig.  Dette krever demokratisk revolusjon definert som signifikant skift i demokratisk retning av styresettet. I enkelte land vil dette kreve væpnet revolusjon. Vi kaller derfor denne nødvendige globale Folkereisningen for den «3. Verdenskrig», men i de fleste land vil det gå fredelig for seg (fløyelsrevolusjoner og/eller idealistiske revolusjoner).  Dette forutsetter som sagt bevisstgjøring og mobilisering av massene. Det mangler altså stort sett i dag. Nå media og store organisasjoner raskt på banen!

  Nærmere om et opplegg til løsning for dette problemet, se http://www.anarchy.no/sudan.html. - Ad den 3. Verdenskrig. NB! Den trenger neppe å bli særlig blodig og voldelig om man innretter seg litt samfunnsvitenskapelig, fagmilitært og politifaglig smart! Her er NØI-INDECO innstilt på videre samarbeid, som angående Kina – se pressemeldinger av 19-22.11.2019 publisert bakerst i Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar! Dette må imidlertid følges opp med skikkelig press/kontroll fra bunnen, Folket, for at Målstyringen skal bli effektiv i forhold  til Folkets krav (målene for styringen), dvs. frihetlig & demokratisk og ikke autoritær og Folkefiendtlig, byråkratisk og treg. Ad dette er det allerede noe aktuelt stoff på Kina/Hong Kong-artikkelen, også basert på AISC-rapporter, på Demokrati- & Anarki-debatten http://www.anarchy.no/andebate.html . Men her må det naturligvis gjøres  mye  mer. 3. Verdenskrig er bare i en embryo-fase foreløpig.

  Og så får man forske litt videre, og samarbeide med andre rådgivere & eksperter og Folket, så lenge helsen holder. Egypt er en nøtt – og USA og EU. Men vi begynner å tro at 3. verdenskrig kan vinnes i tide, og å avverge det skrekkelige Ragnarokk – den 4. Verdenskrig (FLYKTNINGSKRIGEN), men det er veldig langt frem.  Men nå: Forsiktig, realistisk, ørlite optimistisk. Men ikke mye foreløpig. Og alle: Topp, Midt og Bunn i samfunnspyramiden, innenlands og globalt, må være med  –  å få sin plass på laget  –  demokratisk og grønt. Samtidig som avstanden mellom topp og bunn – skal krympes en del, både økonomisk og politisk/administrativt, og for miljøet, herunder klimaet (viktigst), men også arbeidsmiljøet. For  nå har det vært mye gjørmevandring (les: brunt). Det må det bli en slutt på!

  det bli mer Samgreps-politikk, i Norge og GLOBALT – og det må skje RASKT!  Eller noe tilsvarende, men i hovedsak KOMPATIBELT med Samgreps-politikk – Cogrips-policy, eventuelt under et annet navn.  Navnet  skjemmer  ingen i denne sammenheng, bare det nødvendige blir GJORT! For Klimakrisen, hvis den får utvikle seg relativt uhindret som  nå, blir ganske sikkert veldig plagsom for Folket globalt, ille men neppe så mye dødelig her i Norge kanskje, men nok ganske fatal i stor målestokk i allerede fattige land. Så nå er det på tide å ta skikkelig tak i dette.

  NB! Klima-krisen skaper sannsynligvis en enorm flyktning-krise. Vi kommer ikke unna alvorlige problemer selv om vi ligger utenfor det området som blir sterkest rammet av den globale oppvarmingen, bl.a. med  mer  tørke og stormvær, for når mange i områdene rundt ekvator blir rammet dødelig av klima-krisen  –  det dreier seg sannsynligvis om milliarder av mennesker, så drar de på desperat flukt til klimamessig bedre områder, herunder også, kanskje i milliontall, til Norge.

  Og hva skal vi gjøre da? Det blir et fryktelig kaos og lurveleven mv. helt sikkert (det blir 4. Verdenskrig - FLYKTNINGSKRIGEN). Går ikke i detaljer om denne enorme flyktningkrisen, som ganske sikkert kommer, om ikke klimakrisen og samgripende  kriser, herunder bl.a. plastforurensning, demografiske, fattigdoms og konjunktur  kriser,  blir temmelig raskt løst. Her kan Samgreps-politikk meget mulig løse alle krisene, som altså delvis samgriper med hverandre, og derfor høyst sannsynlig må løses under ett og samtidig – om denne gjennomføres i tilstrekkelig grad i praksis globalt.

  Samgrepspolitikk, som innebærer mer demokrati generelt - på en eller annen måte, så 1. Folkets krise-krav angående miljø, herunder bl.a. klima, og for samgripende økonomiske forhold bredt definert, 2. får gjennomslag i de økonomisk-politiske systemene globalt, 3. er høyst sannsynlig nødvendig for løsning av de delvis sammenvevde samfunnskrisene.

  Om ikke det blir mer demokrati med påfølgende kriseløsninger, dvs. Samgrepspolitikk (eller noe ganske kompatibelt), går kloden  temmelig sikkert til helvete for Folket, og delvis også for Byråkratiet (selv om de fleste der,  lik Hitler i bunkersen før slutten, falskt optimistisk ennå ikke tror det), ganske raskt – i løpet av noen få tiår

  Om 50 - 100 år kan det meget mulig  være slutt  hva normalt liv for Folket angår, og bare kaos, krig (4. Verdenskrig), voldsomme stormer, uvær, tørke, og ulidelig til fatalt varmt over store deler av kloden – spesielt i et bredt område  rundt hele ekvator, fulgt av død, epidemier og desperat flukt, brutale autoritære overgrep og elendighet generelt, rådende over hele kloden, og enden på visa etter en del år med dette kaoset & krig  (dvs. 4. Verdenskrig - FLYKTNINGSKRIGEN) etc., er sannsynligvis bare noen  relativt få gjenlevende millioner av Folket, på bunnen – grunnplanet i samfunnspyramiden, i et ultra-fascistisk helvetes-system med ca. null i demokratigrad og dermed ca. 100% autoritærgrad, med noen enda færre millioner i Byråkratiet på topp.

  Fri og bevare oss på barnebarnas vegne –  noe må gjøres STRAKS! NÅ! Det er snart for sent å avverge klimakrisen og samgripende samfunnskriser! Kanskje det ikke går fullt så ille som antydet i dette scenariet, men det er på ingen måte usannsynlig ut fra oppdatert materiale fra sentral realfaglig ekspertise, og ganske  mange mener til og med at menneskeheten  står foran total utryddelse, om man ikke raskt får løst klimakrisen, NB! medregnet  løsning av samgripende samfunnskriser, som det høyst sannsynlig er nødvendig å løse samtidig, for å få løst klimakrisen, jevnfør NØI-INDECOs forskning.

  Det dreier seg jo bl.a. om en veldig alvorlig trussel mot rikets sikkerhet om 50 - 100 år, kanskje en del før, i henhold til NØI-INDECOs scenarioanalyser, om man  ikke får løst klima-krisen ganske snart. NB! Dette er neppe vanskeligere enn det var å slå Hitler i 2. verdenskrig, men Erna [Solberg, statsministeren i Norge] ser ut til å ha gitt opp allerede? Erna – vi kan ikke vente på at noen ny Winston Churchill skal dukke opp, kanskje det ikke kommer noen slik overhodet, og da går det til helvete om 50 -100 år, om ikke førOm du ikke trår til for fullt i denne saken  snart! Majoriteten av Folket  krever det helt sikkert – om de blir nærmere opplyst, forklart og spurt! NB! Også bare få av Toppene, til og med her til lands, kommer trolig unna de klima-relaterte katastrofene, i følge NØI-INDECOs scenarioanalyser.

  Erna! Ville ikke gamble på at man er av de «heldige» her, og blir med i Toppen, det ultra-fascistiske (mer eller mindre slutt-) Byråkratiet, i en globalt klima-ødelagt verden, som sannsynligvis stadig bare blir verre og verre om 200 – 300 etc. år. Og kanskje menneskeheten blir helt utryddet om  la os si 1000 år, hvis dette får gå sin skjeve gang.

  NØI-INDECO gjør alt i sin bitte-lille makt for å stoppe dette. Det bør alle andre også gjøre, nasjonalt og globalt. Og spesielt Erna som er ansvarshavende for hele Norge. Du kan bruke hele apparatet og gjøre mye. Da det ikke ser ut som at Erna eller andre gidder å lese hele Cogripsmodel-Notatet, etter  responsen å dømme, har undertegnede 04.11.2019, kort trukket ut og lagt frem essensen i Løsningsforslag Nr. 1. for klimakrisen, inkludert samgripende kriser, som løses samtidig, for å få løst klimakrisen, se bakerst i Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar. Men  som  undertegnede tidligere har antydet, så er man noe pessimistisk inntil videre angående signifikant respons fra Erna & Co. Men som utdypet  lengre ute i Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar, så er ikke dette noen grunn til avslutte prosjektet eller trappe ned for NØI-INDECO-nettverket. Vi står på ufortrødent. Her er det fullt trøkk på forskningen, så lenge helsen holder.

  Igjen til Erna & Co! Man jo prøve å stoppe den  negative  utviklingen  i  retning  klimakatastrofe – herunder fryktelige konsekvenser i 4. Verdenskrig, mens det ennå er tid, dvs. raskt. NB! 3. Verdenskrig  dreier seg jo 1. ikke om en vanskelig og kostbar territoriell krig om grenser og land, som i 2. verdenskrig, denne «3. verdenskrig» dreier seg bare - i all hovedsak - om 2. en del mer demokrati, altså en del større innflytelse fra Folket, nedenfra, på Toppenes beslutninger (NB! Byråkratiet må nok krympes litt her og der for å få til ønskede effekter) i hvert enkelte land, så i) Folkets krav om under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), som igjen innebærer ii) at pengene i dag globalt brukt til etterspørsel (kjøp av) av kull, olje og gass etc. ca. i sin helhet i stedet blir anvendt til a) etterspørsel (betaling) for investering i grønn energi og andre produkter og b) til økt kjøpekraft til fattigfolk globalt som nå bruker mye kull (som er billig), så de får råd til å etterspørre (kjøpe) den dyrere grønne energien og andre produkter, iii) blir fulgt opp og gjennomført. Ellers får man ikke faset ut kull, olje og gass m.v. som er hovedsaken i klima-krise løsningen. Det betyr at fattigdoms-krisen globalt i hovedtrekk må løses samtidig med, og som en forutsetning for, løsning av klima-krisen. Det kan kanskje også være behov for mer penger til grønne løsninger enn bare pengene som nå går til fossilt baserte produkter.

  Å slutte å spise kjøtt og annen individuell livsstilsendring, for ikke å si selvplaging og askese, har i beste fall kun helt marginal effekt på klimaet og kan derfor droppes helt. Kloden har nemlig en viss selvrensende effekt som kan stimuleres ved ulike tiltak og miljøinvesteringer, og som kan ta seg av mer marginale klima-problemer. Hele Folket på kloden skal nemlig etter NØI-INDECOs realistiske plan leve godt og lenge og ha det trivelig , bl.a. spise normal og naturlig mat, inkludert og kjøtt og fisk til den som ønsker det. Det har heller ingen effekt  på klimaet å stenge oljekranene i Nordsjøen, for det har null effekt på den globale etterspørselen, som her styrer tilbudet ca. 100%, da det er nok kull, olje og gass m.v. på lager i kloden til å ødelegge planeten fullstendig, og tilbyder-landene står i kø for å ta ut mer – tilsvarende den globale etterspørselen.

  Altså - det er bare å pumpe på med Nordsjøolje, til kutt og fall i etterspørselen globalt, ned til ca. null over en nødvendigvis ikke for lang tidsperiode, gir en naturlig avslutning på det norske olje-eventyret. Å stoppe før det kan til og med ha en liten negativ effekt på klimaet, fordi Norge har en relativt ren olje sett globalt, f.eks. sammenlignet med Venezuela. Kull, som er verstingen, og deretter den mest forurensende  tunge oljen, så den lettere, inkludert Nordsjøolje og til slutt gass etc. må ca. 100% fases ut som angitt over, via kutt i global etterspørsel, og i den angitte rekkefølgen. Da blir den negative klima-effekten under utfasingen minst. Man skal altså ta det verste først, og så videre på samme vis.

  Og samtidig man må begrense veksten i folketallet globalt (bl.a. ved et sterkt subsidiert prevensjonsprogram for de landene hvor befolkningen vokser uoptimalt), og samtidig få til tilnærmet full sysselsetting (f.eks. ikke mer enn 1,5 % arbeidsledighet AKU) og skikkelig økonomisk vekst i denne nye grønne økonomien, (dvs. med  aktuelle miljømessige rammebetingelser) via en tilstrekkelig ekspansiv finans-, fordelings & miljø- og penge-politikk. Fordelings  & miljø-politikken består a) dels i styrking av fagbevegelsen (en del av «mer demokrati» perspektivet) og økte lønninger til Folket i arbeidsmarkedet, samt bedre arbeidsmiljø (bl.a. flat struktur), dels b) av offentlig overføringspolitikk - via skatte/stønader og avgifts/subsidie-politikken, herunder også miljø-økonomisk styring. Gini-indeksen i alle  land  bør  ned mot 20% tallet. I Norge er den i dag rundt 25%, dvs. for høy, men det er i utgangspunktet mye verre i mange land, f.eks. klart høyere i USA, og enda høyere inntektsulikhet målt med Gini-indeksen enn i USA, er det i Kina. Gini-indeksen er 100%  når en person har all inntekt, og lik 0 % når alle har lik inntekt. Denne indeksen måler hvor topptung inntektspyramiden er.

  Hvordan man skal fikse dette i teori og praksis står allerede i hovedtrekk i Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar + linker, som nok likevel må videreutvikles en god del i detaljer både i bredde og dybde  –  men dette er en relativt enkel og mer rutinemessig sak som ikke krever særlig mye ny og grensesprengende kreativitet – det går i hvert fall trolig fint og tilstrekkelig raskt om Finansdepartementet m.v. og universitetene i Norge og eventuelt noe globalt slår sammen de kloke hodene og jobber videre i Ragnar Frisch’ ånd og tenkning – og kutter ut «lommeruskforskningen» (les: utredning & saksbehandling for Staten og privat næringsliv) og konsentrerer seg om de store linjene i samfunnet, også globalt, samt ser alt i sammenheng, som NØI-INDECO har gjort hittil i dette prosjektet. Cogrips-modeller og -policy, som er både 1. integrerte mikro-makro modeller, bl.a. basert på økosirk, og 2. har innslag av desentralisert planøkonomi igjen basert på målstyring (MBO & freedom within a framework), nedenfra og opp,  pluss 3. en generelt flat struktur, noe i retning av systemene i Norge & Sveits & Island, men  med  litt mer  reelt og grønt demokrati, raskt, er veien å gå. Litt mer om Byråkratiet, organisasjon og styring m.v. se Pressemeldings-arkivet bakerst for 18.01.2019 i Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar.

  NB! En signifikant økning i demokrati-graden, tilsvarende en signifikant økning i grunnplanets dvs. Folkets, innflytelse på de samfunnsmessige beslutningene, som oftest tatt av Toppene i privat og offentlig sektor, kalles per definisjon en revolusjon i demokratisk retning i Cogripsmodel-Notatet. Man må ikke la seg skremme av  terminologien her. Det behøver ikke være noe dramatisk eller vold i denne forbindelse, selv om vi også kaller dette «3. Verdenskrig». Som regel går dette relativt fredelig for seg, via litt press fra Folket, en folkeavstemning supplert med noen mindre aksjoner, eller rett og slett at Toppene hører litt mer på folket og følger opp det de hører, dvs. blir litt mer idealistisk demokratiske. Dvs. frivillig kutter litt på egen-interessene i makt og penger, økonomisk og politisk/administrativt dvs. hever seg litt over overklasseinteressene, og kutter litt i bl.a. valgflesket, når det trengs og situasjonen tilsier det, og etter at man f.eks. får en liten trigger, en aha opplevelse i en kritisk situasjon, ut fra ny informasjon, som nå angående klima-krisen. NØI-INDECO håper at en slik idealistisk demokratisk revolusjon kan skje i Norge og i andre relativt demokratiske land  i  tilknytning til løsning av klima-krisen  dvs. «3. Verdenskrig» – det er nemlig det mest effektive og rettferdige, og at slike rapporter som Cogripsmodel-Notatet og/eller noe lignende fra annet hold, kan bidra til dette.

  I andre land, særlig autoritære land med lav demokratigrad i utgangspunktet vet vi at demokrati-bevegelsene sliter og at det ikke går så glatt med å få til nødvendig mer demokrati – og da kan og bør de mest demokratiske landene (inklusive grønt), som Norg og allierte, tre støttende til, om man skal få til alt som trengs for å få stoppet klima-krisen før den slår til for fullt – dvs. nasjonalt og globalt.

  Dette er også Cogrips-policy – og dette kan bli et militært anliggende av og til – men neppe på langt nær – forutsatt at man starter opp snart - i god tid før klima-krisen blir et faktum -  så ille som 2. verdenskrig. Men da må  man  huske at dette er nødvendig i preventivt øyemed. Det blir nemlig som nevnt en veldig alvorlig trussel mot rikets sikkerhet om 50 - 100 år, kanskje en del før – og da smeller det nok mye kraftigere og fryktelig mye mer i 4. Verdenskrig,  enn  om  man  nå og utover planmessig gir noe våpen, økonomisk, humanitær og kanskje av og til også noe væpnet støtte til demokrati-bevegelser i nød, under forutsetning av at demokrati-bevegelsen man støtter slåss for nødvendig mer demokrati, reelt og grønt. Dette kan være aktuelt i land med totalitære og ultra-autoritære regimer, spesielt fascistiske stater!  Og de er det en del av.  Forutsetningen for  støtte til pro-demokrati-bevegelser, er altså at de har en tilstrekkelig grønn profil, dvs. støtter ca. 100%  opp om klima-løsningen nevnt over, og ikke bare dreier seg om nye eliters kamp for å overta etter gamle i Byråkratiet. Da kan de klare seg selv, for NØI-INDECOs  og  Norges del – uten noe støtte fra oss. Her må man prioritere strengt – dette kan bli dyrt på flere måter. Kanskje man  må  ta  litt av oljefondet for å berge fremtiden for barnebarna. Det er i så fall rimeligvis vel anvendte penger! –

  INDECOs «Frisch & klima»-forskning frem til nå, oppsummert i  Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar, antyder sterkt at noe sosialt revolusjonerende trengs for å løse klimakrisen  - og det haster, men NB! INDECO-nettverket fikser klart ikke dette uten eventuelt veldig sterke allierte  som  kan ta over og omsette  Løsningsforslag nr. 1 for klimakrisen (eller noe  mulig  tilsvarende fra andre tenketanker) i praksis – i Norge og utenriks – globalt. De viktigste hovedtrekkene  –  men uten til dels viktige detaljer – av Løsningsforslag nr. 1 fra Cogripsmodel-notatet er gjengitt i det populariserte Forordet til selve Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar. NB! Ad det nevnt over om  allierte: Det finnes overhodet ikke antydning til dette (nye store allierte) per i dag, og INDECO-nettverket  med  de få og små allierte man  har per dags dato (GGS & IIFOR-nettverket)  har ikke «en snøballs tjangs i hælvete» for å klare noe slikt alene, altså uten de nødvendige enorme «troppeforsterkningene»!

  Alt peker dessverre i retning av at klimakrisen forsterkes raskt over tid og at det går snart til helvete for Folket – grunnplanet i samfunnspyramiden, i hvert fall  dersom ikke Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen eller noe lignende, kanskje bedre, fra annet hold, raskt blir implementert, dvs. omsatt i praksis.
  .
  Den de facto (om ikke verbalt  alltid)  ganske  motvillige angående  reelle klimaløsninger - øvrigheten – Toppene i samfunnspyramiden -  Byråkratiet i vid forstand økonomisk og/eller politisk/administrativt  i privat og offentlig sektor –  ser foreløpig  ut til å ville klare seg brukbart og holde seg på topp også ved klimakrise, mer om dette og klassemotsetninger bunn vs. topp  i Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar.

  Toppene har ansvaret og skylden for klimakrisen tilnærmet 100%.  INDECO vil bare si i fra klart om dette nå til a) alle andre blant Folket (dvs. grunnplanet i samfunnspyramiden) og til b) øvrigheten – Toppen av samfunnspyramiden dvs. Byråkratiet i vid forstand økonomisk og/eller politisk/administrativt i privat og offentlig sektor, som NB! c) fordi de tar nesten alle samfunnsmessige viktige beslutninger, og derfor både har hovedskylden for den tiltakende klima-krisen og hovedansvaret for å rydde opp, dvs. d) at de først og fremst må stoppe all etterspørsel og derigjennom  bruk av fossilt brensel i vid forstand; kull, olje og gass m.v. RASKT –  fordi e) alt annet klimapåvirkende er nemlig «lommerusk» (heri inkludert all ku-rap & -promp o.l.) i denne sammenheng,  og kan trygt sees bort fra.  Får  man  bort  tilnærmet all brenning og forbrenning av kull, olje og gass m.v. så er klimaproblemet løst i så stor grad at man kan ta det med ro med resten av klimagassutslippene. Og klimapolitikk uten full reduksjon i forbruket av kull, olje og gass m.v., er i hovedsak bare skuebrød og illusjoner.  Mer om 3. og 4. Verdenskrig etc. finner du bakerst i  Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar, bl.a. i Arkivet over Pressemeldinger  m.v. Søk på «verdenskrig»  i dette Word-dokumentet. Det kan være en fordel og printe ut hele Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar og lese det i sin helhet, for å få solid bakgrunn for egne meninger på feltet.

  I enkelte av pressemeldingene, spesielt fra november/desember 2019, har vi ofte resonnert som om den «3 verdenskrig» - revolusjonskrigen – kampen mot den «brune møkka», Byråkrati i privat og offentlig sektor, som i hovedsak er opptatt av å kue folk og makt og penger til seg selv og ikke tar tilstrekkelig klimahensyn, var kommet relativt langt - også med en viss utvikling av reelt, alltid inklusive grønt, demokrati, dvs. anarki her og der og internasjonalt over i globalt.

  Vi angir altså løsningsforslag, og forslag til aksjoner og lignende, med relevans for mulig fremtidig utvikling av klasse-miljø-kampen og den «3 verdenskrig», som imidlertid ikke er særlig aktuelle i dag når dette skrives og i den nærmeste fremtid – kan også hende det går flere år fremover før det eventuelt har direkte relevans.

  NB! Men disse mer futuristiske innleggene kan bli aktuelle innspill til senere bruk, dersom den  «3 verdenskrig» - revolusjonskrigen - klasse-miljø-kampen, den grønne pro-demokrati-bevegelsen  - utvikler seg til

  1. mer enn delvis lokale tilløp f.eks. i Hong Kong og enkelte Araber-land (som foreløpig er lite grønne); og 

  2. en  «informasjonskrig» hvor NØI-INDECO og IIFOR-IJOR/IJ@/-Folkebladet med Green Global Spring (med bl.a. Greta Thunberg & hennes Fridays-For-Future-organisasjon som nettverks-medlemmer/subscribers) deltar med små bidrag etter fattig evne, mens man forsøker å trigge (og venter på at andre) mer ressurssterke aktører – store organisasjoner og demokratiske land, med signifikante allierte, f.eks. med NATO og Russland m.fl., i spissen - slutter seg til eller overtar GGS, eventuelt under et annet navn, og samtidig har en utvikling til reelt inklusive + grønne demokratier selv, dvs. også feier for sin egen dør i grønn demokratisk retning,

  3. og skaper et signifikant trøkk og press globalt, eventuelt med noe væpnede aksjoner når det er nødvendig, for en knusende seier i «3. verdenskrig» - den globale klasse-miljø-kampen for reelt, inklusive grønt, demokrati i tilstrekkelig grad til å avverge full klimakrise i hvert enkelt land og globalt.

  Spesielt sannsynligvis milliarder på flukt nord- og sørover fra den kommende klima-ørkenen, vil ramme nær sagt alle land globalt. Kanskje allerede fra og med 2030 ryker 1,5 graders målet i følge IPCC. Tiden er knapp – nå må det bli handling internasjonalt, i retning  «3. verdenskrig», i stor skala!!! Man kan ikke lenger rope høyt om klimapolitikk globalt, og selv snike seg unna som «free rider». Slike land må nå rammes av sanksjoner og her er den «3. verdenskrig», i stor skala, et probat middel. Til alle demokratiske land og allierte: Støtt opp om «3. verdenskrig» m.v.!!!

  3. Verdenskrig (revolusjonskrigen) kommer nok med full styrke globalt når effektene av klimakrisen vil merkes tydeligere, spesielt rundt ekvator (Araberlandene bl.a. og Iran og Israel, og store deler av Sør-Asia og Australia, Nord-Afrika generelt og deler av Latin-Amerika blir trolig sakte ubeboelige og ørkenaktige), men da er det kanskje for sent til å unngå 4. Verdenskrig = Ragnarokk, med milliarder på flukt nordover (også millioner antakelig til Norge) og sørover, også mange bevæpnet. Det kan komme allerede i 2030 i følge IPCC. Huff – dette er skummelt! Bare 10 år til Ragnarokk kanskje (2030-2052 til Ragnarokk, om ikke man nå tar ondet ved roten).

  Russland prøver seg igjen på Svalbard i februar 2020. Er det ikke på tide at England UK skaffer seg en signifikant haug H-bomber, i samarbeid med og delvis finansiert av Norge i regi av Nord-Europa-NATO (stasjonert på UK-ubåter langs norskekysten – ikke lagring på land i Norge). Her må det nok balanseres litt, USA med Trump i spissen driver jo utpressing bl.a. fordi han sitter med H-bombene i NATO (alt signifikant så vidt jeg veit). Her må man gjøre seg mer uavhengig av Trump, og også Frankrike (Sør-Europas-NATO) skal nå ruste atomgreiene opp i følge Macron, antakelig med mer H-bomber. Ubalanse Nord kontra Sør i NATO er heller ikke bra.

  Boris Johnson  tror jeg vil skjønne dette bra, og så får vi styrke militærsamarbeidet generelt med UK så det monner. H-bomber griser forholdsvis lite kontra store fisjonsbomber, så det er miljøvennlig omtrent  som  kuler (NB! Ikke de laget av depleted uranium, det er noe dritt). Regner med litt bruk av H-bomber  i  3. verdenskrig  preventivt, f.eks. Sudan  sentralt, for kommer 4. verdenskrig så går nok det meste både av fisjons- og H-bomber av, fy faen – må ta livet av 2-3 milliarder mennesker for å berge plassen til de fastboende i Nord og Sør på kloden fra invasjon (fra folk fra området rundt ekvator som blir ubeboelig om noe tid dersom ikke 3. verdenskrig vinnes forholdsvis raskt). Dette bør absolutt unngås. Litt preventivt H-bomber må kanskje brukes, kan hende det holder med Skremming,  men tror det må statueres et eksempel (Sudan eller Saudi-Arabia f.eks. eller begge) for å få optimal effekt i 3. verdenskrig, for å få stoppet CO2-griseriet for godt.

  Dette nevnt ovenfor vil kanskje også trigge Trumpen litt, for UK + mye H-bomber, gir USA mindre makt. Det liker han ikke. Så da vil han ventelig bidra litt likevel til å støtte oss på Svalbard mot russerne og også mot KINESERNE, venstrefascistiske f.f. m. Gulag! Og i det hele støtte opp litt mer enn før vis-a-vis NATO. Men forutsetningen er at statsråd og storting følger, helst opp til full pakke med Boris, som jeg anviser. Boris kan man stole på og vil sannsynligvis spille ball med oss.  Han er mot EU-mega-staten akkurat som flertallet i Norge er. Det bør man merke seg. EU-mega-staten kan komme med en ny Hitlertype, på sikt. Det kan bli varmt og tørt i Sør-Frankrike, Italia og Hellas og Sør-Spania fra global oppvarming. Da kan de tenke på oss som mulig bosted. Lebensraum! Tyske AfD (nazistoid) er skummelt og vokser… Vi må sko oss for alle eventualiteter i årene fremover.

  Den 25.11.2020 publiserte NØI-INDECO en Pressemelding hvor det dreide seg om styring, styrkebalanse og avskrekking, at «Atomvåpen er bra til dette, og må aldri avskaffes, men  mengden kan godt gå noe ned.».  På litt sikt er dette, dvs. gjensidig, balansert nedrustning, et mål, men må det bygges kapasitet, for å være avskrekkende og balansere en del av de truslene som eksisterer, som nevnt over. Man må i hvert fall true realistisk med opprustning, dvs. ikke bløffe, før man går i gang med nedrustnings-forhandlinger. Dette er ganske (?) på linje med det Statsministeren og hennes statsråder hevdet på Münich Security Conference fredag  14.02.2020,  i  følge NRK Dagsrevyen kl. 19.00. Men et generelt, globalt våpenkappløp i en stadig stigende spiral må man prøve å unngå via forhandlinger. Man har generelt, unntatt  i  spesielle tilfeller (som nevnt over), bedre formål for bruk av skattepengene.

  Men  man  må  ikke  bli  pasifistoid og drive med ensidig  nedrustning. Styrke-balansen må alltid sikres ca. 100%, så man ikke  kommer i underskudd. For da går det til helvete før eller siden, med krig og/eller utpressing. Også H-bombe-balansen må sikres, Nord-Europas NATO  må ikke komme i underskudd her.!!! 

  NB! Det norske Forsvaret er i dag  underbemannet og svakt. Blir det mangel på bataljoner, kan  straffebataljoner være aktuelt, det er nok av free  riders, som som regel består av  rødbrun, bare brun og blåbrun møkk, som alle tenderer til å bli mørkebrun  ultrafascisisk møkk når det røyner på, til å fylle mange straffebataljoner, om  altså det trengs. Dette gjelder ikke bare Norge, men alle demokratiske land  m.v., som må alliere seg for å vinne 3. Verdenskrig snarlig, ellers kommer 4.  Verdenskrig, som er veldig vanskelig å vinne og helt sikkert vil bli veldig fryktelig, mye verre enn 2. Verdenskrig.  Slike straffebataljoner, kombinert med et ellers signifikant horisontalt organisert system, fungerer og er reelt demokratisk, dvs. anarkistisk. Det må ikke lønne seg å være free rider og saboterer det reelt demokratiske  =  anarkistiske systemet,  med pasifisme og militærnekting, når det er fare på ferde og krise, og da er slike straffebataljoner et probat botemiddel!

  The People's global demands related to the Cogrips-model are the following: Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. Estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 0.1°C and 0.3°C) per decade due to past and ongoing emissions, according to IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. GGS's aim is no more than 1.5 °C global warming above pre-industrial level (1720- 1800). As for the unemployment rate, no more than 1.5 percent is acceptable, in each country world wide, plus at least 3 - 5 percent average growth in real GDP, under appropriate environmental constraints broadly defined. The green growth is further explained at the official website of GGS & GAIA. The Gini-index for income should be lower than 20 percent. The index is 100 percent when one person has all societal income,  and  0 percent - zero - when all members of the society has equal income. The Gini-index measures how top-heavy the income-pyramid is. The global population, and in each country, should be optimal not maximal, this means little to no growth at present, and further population growth is dependent on technological advance within the appropriate environmental constraints broadly defined. The probably best way to fulfill the demands is explained in Løsningsforslag Nr 1. for klima-krisen - Proposed Solution No. 1, for the Climate-Crisis, from NØI-INDECO, see Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar.

  Link til Planen - Notatet - 2009 - oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan genereltog spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen!. NØI-INDECO - NB! Rapporten er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige på flere punkter.

  Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  Mvh. NØI-INDECO-nettverket, ved forskningssjef Jens Hermundstad Østmoe. 25.02.2020.

  Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgradskompetanse i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.
  Denne Pressemeldingen er også publisert på GGS's aksjonsside og på Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar.


  Kina! Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message.

  Ad updated report from AISC about: Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated. GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy.

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Sunday, May 10, 2020 3:48 PM
  To: Pressemelding fra INDECO; The Green Global Spring Revolution
  Subject: Kina! Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message.

  Videresender en e-mail med diverse stoff relatert til klimakrisen og bidrag til løsning på denne og litt annet, da jeg tror det kan ha en viss almen interesse. Mvh. JHØ.

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Saturday, May 09, 2020 5:31 AM
  To: 'webmaster@chinese-embassy.no'
  Cc: Forsvarsdepartementet; Statsministerens kontor; Utenriksdepartementet; 'forsvaret@mil.no'; PST; Justis- og beredskapsdepartementet; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'; USAs Ambassade; Danmarks Ambassade; Islands Ambassade; Sveitsiske ambassade ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; United Kingdom ; 'tips@dn.no'; TV2; Tips NRK; tips aftenposten; 'USUNPublicAffairs@state.gov'; USAs Ambassade terrortips; 'pid@legco.gov.hk'; 'exco@ceo.gov.hk'; 'hkja@hkja.org.hk'; Klassekampen politikk; Klassekampen debatt; Klassekampen nyhetsleder
  Subject: Kina! Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message!

  Hei til Kina og Kommunistpartiet, som de facto har blitt ganske venstre-fascistisk dessverre.

  Dere blir ikke kvitt korrupsjons- og inntektsfordeling-problemet, og den enorme kullfyringen som stanses, jevnfør klimakrisen (se nedenfor), uten å legge om i mer demokratisk retning, dvs. bruke en kinesisk tilpasset variant av Cogrips-model & -policy. Det står en del om Kina både på www.indeco.no og www.anarchy.no. Det bør dere merke dere. Dere blir også rammet av klimakrisen, se AISC-rapporten nedenfor, og må bidra til å legge om i tide, for å unngå å bli dratt med i Ragnarokk. Mvh. JHØ. PS. Ikke knus demokratibevegelsen og det lille av frihet i Hong Kong! Jeg tror dere har mer å tape enn å vinne på dette!

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Chinese, etc., and vice versa (click on:) Google Translate.

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Friday, May 08, 2020 10:03 AM
  To: Press release from INDECO; The Green Global Spring Revolution
  Subject: Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message!

  Forwarding a message to NATO etc. world wide…

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Friday, May 08, 2020 1:12 AM
  To: 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'
  Cc: Forsvarsdepartementet; Statsministerens kontor; Utenriksdepartementet; forsvaret@mil.no; PST; Justis- og beredskapsdepartementet; Press release from INDECO; The Green Global Spring Revolution
  Subject: Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message!

  Hei alle sammen… Especially NATO!

  Kommentar til rentereduksjon fra Norges Bank. Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt. NATO and the Climate Crisis and the updated AISC-report. Very important message!

  Videresender en e-mail til Rethinking Economics Norge <rethinkingnorge@gmail.com> m. fl., ad pensum i samfunnsøkonomi.

  PS. 07.05.2020. Norges Bank setter ned styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 0,00 prosent. Styringsrenten vil mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Dette vil ventelig stimulere eksport-etterspørselen via lavere valutakurs, boligetterspørselen og investeringsetterspørselen generelt noe pga. lavere NIBOR-rente, men begrenset på grunn av generell pessimisme i næringslivet, og redusert import-etterspørsel på grunn av høyere pris på import. Alt i alt vil total etterspørsel i Norge ventelig gå noe opp, og BNP gå noe opp, og arbeidsledigheten dermed gå noe ned, men effekten er begrenset på grunn av Koronatiltakene. Dette er god Samgrepspolitikk. Se http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm for nærmere informasjon.

  Mvh. JHØ.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa (click on:) Google Translate.

  From: IIFOR [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Thursday, May 07, 2020 3:03 PM
  To: Rethinking Economics Norge
  Cc: 'Rethinking Economics'; 'Rethinking Economics Blog'
  Subject: Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt.

  Hei Rethinking Economics Norge <rethinkingnorge@gmail.com>. Kopi til Rethinking Economics <press@rethinkeconomics.org>; Rethinking Economics Blog <blog@rethinkeconomics.org> internasjonalt.

  Cogrips-model & - policy. Forslag til nytt i pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og andre steder, også internasjonalt.

  Hva med å foreslå Samgripingsmodellen til Nobelprisvinner i økonomi, professor Ragnar Frisch ved UiO (Kortform: Samgrepsmodell, Eng.: Cogripsmodel) utdypet og videreført av meg (og noen andre, men hovedarbeidet er gjort av meg) som pensum ved Økonomisk Institutt ved UiO og eventuelt ved andre økonomiske institutter i Norge og internasjonalt. Modellen er praktisk anlagt og har en samfunnsøkonomisk og bred samfunnsvitenskapelig vinkling med vekt på miljø og demokrati, og med relativt lite matematikk, og den har også en praxeologi-del (GGS), som er dagsaktuell. Modellen er gjengitt i hovedtrekk på linkene nederst i denne e-mailen. Ta en titt på stoffet på disse linkene (dvs. Samgrepsmodellen), og send en e-mail til meg til NØI-INDECOs e-mailadresse indeco@online.no med hva dere syns om forslaget mitt.

  Mvh. cand. oecon. Jens Hermundstad Østmoe, forskningssjef ved NØI-INDECO www.indeco.no og konsulent for International Journal of Organization Research/IIFOR www.anarchy.no

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa (click on:) Google Translate.

  E-mail NØI-INDECO: indeco@online.no
  Web. NØI-INDECO: www.indeco.no
  Telephone: +47 22 37 65 84

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Thursday, May 07, 2020 12:32 PM
  To: Press release from INDECO
  Subject: Ad updated report from AISC about: Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated. GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy.

  Forwarding a message to NATO…

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Thursday, May 07, 2020 11:21 AM
  To: 'natomediaoperations@hq.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'
  Cc: Forsvarsdepartementet; PST; USAs Ambassade terrortips; 'forsvaret@mil.no'; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; Statsministerens kontor; USAs Ambassade; Danmarks Ambassade; Islands Ambassade; Sveitsiske ambassade ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; United Kingdom
  Subject: Ad updated report from AISC about: Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated. GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy.

  To  NATO

  We will like to inform you about the latest AISC-report on security related to the climate crisis. The climate crisis represents an enormous security challenge for NATO.

  Best regards, from the NØI-INDECO-network

  E-mail : indeco@online.no
  Web: NØI-INDECO www.indeco.no
  Telephone: +47 22 37 65 84

  From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]
  Sent: Wednesday, May 06, 2020 3:15 AM
  To: Forsvarsdepartementet; PST; USAs Ambassade terrortips; FD Karantene <FDKarantene@fd.dep.no> (FDKarantene@fd.dep.no); forsvaret@mil.no; 'politidirektoratet@politiet.no'; 'kommunikasjon.oslo@politiet.no'; 'post.oslo@politiet.no'; 'post.ost@politiet.no'
  Cc: Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; Statsministerens kontor; USAs Ambassade; Danmarks Ambassade; Islands Ambassade; Sveitsiske ambassade ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; United Kingdom
  Subject: Oppdatert rapport fra AISC om: Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy...

  OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN

  Apropos 3. og 4. verdenskrig… 3. = Revolusjonskrigen, 4. = Flyktningskrigen, se tidligere sendt notat om dette fra JHØ, også publisert på http://www.anarchy.no/ggs1.html. De 3 milliardene personer (se nedenfor) blir nok ikke værende i det glødende helvete vidt omkring rundt ekvator lenge, de kommer nok nord og sørover en masse, kanskje mange 100 millioner til Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland samt Sveits, UK og USA. Og det blir neppe fredelig… Hilsen AISC v. konsulent JHØ.

  PS. På tide å få mye mer fart på 3. Verdenskrig i preventivt øyemed – Nå vi få slutt på klimakrisen snart – ellers så går det rett til helvete!!! Dette er alvor!!! Få bakenden i gir!!!!!!! ALLE SAMMEN!!!!!!!!!!! Koronakrisen er bare noe pusleri som er over om senest 2 år, det er klimakrisen som er det virkelige problemet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  05.05.2020. Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. More than three billion people will be living in places with "near un-liveable" temperatures by 2070, according to a new study. Unless greenhouse gas emissions fall, large numbers of people will experience average temperatures hotter than 29C. This is considered outside the climate "niche" in which humans have thrived for the past 6,000 years. Co-author of the study Tim Lenton told the BBC: "The study hopefully puts climate change in a more human terms". Researchers used data from United Nations population projections and a 3C warming scenario based on the expected global rise in temperature. A UN report found that even with countries keeping to the Paris climate agreement, the world was on course for a 3C rise.  According to the study, human populations are concentrated into narrow climate bands with most people residing in places where the average temperature is about 11-15C. A smaller number of people live in areas with an average temperature of 20-25C. People have mostly lived in these climate conditions for thousands of years. However should, global warming cause temperatures to rise by three degrees, a vast number of people are going to be living in temperatures considered outside the "climate niche". Mr Lenton, climate specialist and director of the global Systems Institute at the University of Exeter, conducted the study with scientists from China, the US and Europe. He told the BBC: "The land warms up faster than the ocean so the land is warming more than three degrees. Population growth is projected to be in already hot places, mostly sub-Saharan Africa, so that shifts the average person to a hotter temperature. "It's shifting the whole distribution of people to hotter places which themselves are getting hotter and that's why we find the average person on the planet is living in about 7C warmer conditions in the 3C warmer world." Areas projected to be affected include northern Australia, India, Africa, South America and parts of the Middle East. The study raises concerns about those in poorer areas who will be unable to shelter from the heat. "For me, the study is not about the rich who can just get inside an air-conditioned building and insulate themselves from anything. We have to be concerned with those who don't have the means to isolate themselves from the weather and the climate around them," Mr Lenton said. Mr Lenton says the main message from the team's findings is that "limiting climate change could have huge benefits in terms of reducing the number of people projected to fall outside of the climate niche. "It's about roughly a billion people for each degree of warming beyond the present. So for every degree of warming, we could be saving a huge amount of change in people's livelihoods." Source: BBC. This is mainly consistent with the scenario analysis of NØI-INDECO at http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc. Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist. From: http://www.anarchy.no/ggs1.html.

  The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy...

  The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... click on:

  http://www.anarchy.no/ggs1.html and http://www.anarchy.no/green.html to see the updated web-sites.

  Join The Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  GGS is based on Cogrips-model and -policy!

  Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy…

  www.indeco.no & www.anarchy.no

  http://www.anarchy.no/frisch1.html

  http://www.indeco.no/archive/frisch.html

  http://www.anarchy.no/iifor.html

  http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html

  http://www.anarchy.no/wec.html

  http://www.indeco.no/archive/samgrep.htm

  http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc

  The Cogrips Model reasoning at indeco.no and anarchy.no complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips Model.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  Best regards

  Jens Hermundstad Østmoe

  Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgradskompetanse i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med UiB professor og UiO dosent) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis (Associate Professor) ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.


  From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]
  Sent: Tuesday, November 12, 2019 9:12 PM
  To: PST; Forsvarsdepartementet; forsvaret@mil.no
  Subject: FW: til PST og E-tjenesten m.v.! Svar til X + de andre. Anarko-Stalin og Bruneliste m. straffebataljoner etc. Svar på e-mail fra PST: Åpent brev til PST og Erna & Co om klimakrisen samt 3. og 4. verdenskrig = Ragnarokk! Nå er det alvor...

  FW: til PST og E-tjenesten! Svar til X + de andre. Anarko-Stalin og  Bruneliste m. straffebataljoner etc. Svar på e-mail fra PST: Åpent brev til PST og Erna & Co om klimakrisen samt 3. og 4. verdenskrig =  Ragnarokk! Nå er det alvor... [Har bare tatt med det essensielle fra denne rapporten.]

  Hei PST og E-tjenesten, kopi til Forsvarsdepartementet! + Noen få blindkopier. 

  Gamle, velprøvde og effektive metoder fra 2. verdenskrig, er nå utvidet og videreført i reell demokratisk retning, og kanskje kan det bli enda mer effektivt? Men det krever igjen at noen med større makt enn meg og mitt lille nettverk NØI-INDECO og de få allierte, vesentlig i Folkebladet anarchy.no, trår til og følger opplegget. Det burde dere kunne gjøre – det virker sannsynligvis effektivt. Og så må dere ikke tabbe dere ut og havne på Brunelisten selv da – og til slutt havne i straffebataljonene. PST lå ørlite tynt an her for et par dager siden, men det har vi jo skværet opp!

  NB! Militæret i Norge er veldig svakt for tiden, veldig bataljon-mangel, og akkurat som for Stalin som også hadde trøbbel med for få bataljoner mot Hitlers brune møkk – og fikk kraftig og solid tilsig ved bruk av straffebataljoner, så vil det norske Forsvaret kunne styrkes vesentlig med mange mer eller mindre kriminelle brune møkkabataljoner, for det er nok brune skitstøvler (Johannes, fars, uttrykk, Fenrik i HV) og ta av i Norge ser det ut til i henhold til oppdatert forskning ved NØI-INDECO, som selv om de er feige, nok vil sloss bra mot annen fascist-møkk, som Hemedti & Co i Sudan (også feig, men rå når de er 5 mot 1) -  når de blir nødt til det, i straffebataljoner.

  Har hatt litt problemer med «free riders» innad i etterretnings-organisasjonen AISC til Folkebladet også, hvor jeg er rådgiver… Men nå har jeg strammet opp moralen litt internt, via gode råd i egenskap av konsulent. Jeg tror dette er noe dere kan bruke også. Lag eventuelt en egen variant. Brunelister og Straffebataljoner tror jeg blir effektivt til å styrke moralen, og det kan være noe nå og for fremtiden – for den moralen er uventet dårlig i Norge, når en tenker på Ragnarokk,  som ca. 100% sikkert kommer om få tiår, om man ikke får til en løsning på klimakrisen nå snarlig, jevnfør Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen – som hittil er eneste  realistiske og brukbare plan mot faenskapen, og ca. alle i maktposisjon har lagt seg flate og ikke gjør noen ting for å følge opp. Og NB! så er ikke Straffebataljoner og Brunelister autoritært, dvs. dødsstraff, Gulag (repressiv fangeleir) og/eller signifikant oklarki (pøbelvelde i vid forstand, herunder også tortur, terrorisme og kadaverdisiplin). Og man trenger flere bataljoner, for forsvaret er tynt til det siste. Det skulle som nevnt over være nok å ta av. Ikke alle tar et hint om at det er best å trå til ved en advarsel, før man havner på Brunelisten [som danner grunnlag for Straffebataljoner].

  Les dette nøye. Dere tror vel jeg farer med toskenskap, som kun pensjonert tropps-assistent (korporal) i Heimevernet, men jeg kan min Zun Zu,  og er ikke stormannsgal og tror på astrologi, som en annen kjent korporal, Adolf Hitler, og er realist,  så  vi kan ha litt trolig seriøs dialog – ikke ovenfra og ned – men side- og likestilt. Råd kan gis begge veier. Jeg er ingen tosk og kan se det meste i sammenheng,  men er naturligvis  ikke fagmilitær eler politifaglig  –  og har ikke tenkt å legge meg opp i dette (micromanagement som rådgiver er uansett ikke min stil), men jeg kan kanskje gi noen råd av og til på det generelle samfunnspolitiske plan. Som nå i dag.  [JHØ har også fenrik-utdannelse i Sjøforsvaret, på forsyningssiden/intendantur.]

  Målet er klart. Det er å vinne 3. verdenskrig raskt og knusende, ellers går det til helvete, og vi får den 4. = Ragnarokk.  Den blir veldig ugrei, og da er jeg som nå er pensjonist høyst sannsynlig dau – og kan ikke delta – annet enn  gjennom etterlatte modeller og teorier etc. som da antakelig er mye  utdatert. Den (Ragnarokk) må for en hver pris unngås, og da er ca. 100% eneste mulighet og vinne en knusende seier i 3. verdenskrig. Jeg har også personlig motivasjon, en sønnesønn på tre år, som er en fin liten kar, som jeg arbeider for at ikke skal gå til grunne i Ragnarokk.

  AISC er en liten og  betydningsløs E-tjeneste, så den kan ikke utrette stort, men den vil bidra med det lille den kan.  Og vil gjerne ha litt informasjonsutveksling. Folkebladet har ingen terrorister og svært få pasifister i nettverket, som man vet om. Enkelte, spesielt i USA, har våpen til selvforsvar, men det er liten militær interesse. Man tar selvfølgelig igjen om noen truer på juling, det er nesten ingen pasifister.

  Egen og familiens sikkerhet. Dessuten er jeg personlig litt opptatt av meg og familiens sikkerhet, så  får dere snusen i noe brun dritt mot oss, så for all del si i fra på e-mail til AISC til Anarko-Stalin (meg) eller på annen relevant måte. Vi er ikke feige i vår familie, men det sendes mye kritiske-mail til ultra-fascistiske regimer, Hemedti i Sudan f.eks. og Xi (Kina) (Mye i Hong Kong + ambassaden i Oslo), og til mer eller mindre brun møkk over hele verden, fra anarchy.no adresser, så blir de nervøse p.g.a. noe de tenker kommer fra meg som rådgiver, så kan de forsøke noe dritt herunder også likvidasjon [jevnfør bl.a. Kashoggi-saken]. Når dette topper seg etter hvert, kan det bli skummelt, men foreløpig har vi ikke noen spesiell grunn til uro. Jeg er jo ikke annet enn forsker og litt rådgiver for topp, midt og bunn i samfunnspyramiden, herunder Folkebladet og undergrupper som AISC, og står ikke fram som leder eller general for noen bevegelse, spesielt ikke av militær karakter som kan true disse regimene.  Så jeg går ikke rundt og er skvetten – foreløpig. Men håper dere kan følge med litt på meg og familiens sikkerhet.

  Etterretnings-informasjon fra AISC er ca. 100% offentlig tilgjengelig – veldig lite hemmelig.  På wwe.anarchy.no ligger strategiske analyser av alle signifikante revolusjoner og revolter siden ca. 1996., med vekt på bl.a. den Arabiske Våren fra 2010/11 oppdatert til i dag. Ta en titt på det, kanskje det er noe å lære eller fakta som kan brukes – som dere ikke har vært borti før. Erfaringen er at det i revolusjoner generelt er for mye spontant fra Folket, og for lite styring og plan, og her må vi ha inn det grønne elementet 100% etter planen angitt i Løsningsforslag nr.1.-  styrt inn utenfra. For det kommer ikke av seg selv ved spontan revolt. Anarchy.no har forsøkt å få det grønne inn i den Arabiske Våren og Hong Kong, men anarchy.no har veldig liten innflytelse og dårlig personell-kvalitet på de ca. 50 000 i e-mail-nettverket, det er ikke som forsvarets spesialstyrker, og er også vel dårligere enn Durrutis tropper under den Spanske borgerkrigen mot Franco 1946-1939, jevnfør  f.eks. George Orwells «Homeage to Catalonia». Dette Folkebladets subscriber-nettverk kan ikke brukes til væpnet strid overhodet, av noe slag, så vidt jeg kan bedømme. Men det er et lite påvirkningspotensiale, som  det bl.a. går frem av kopien av dagens korrespondanse om Bruneliste og straffebataljoner i egenskap av rådgiver for AISC/Folkebladet, men heller ikke det må overdrives. Ørliten effekt trolig.


  About AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no] -  Web: http://www.anarchy.no/ai.html *****) .

  The AISC. NB! Very, very important message from The Anarchist International Security Council - Revolutionary pilots ( = revolusjonære loser, in Norwegian) as suggested by M. Bakunin. And about 1. life with or without absolute hell fascism and 2. survival vs the end of mankind! Must be read at once. Top Secret! (no more). NB! This Website is also the official webpage of the Anarchist International Security Council (AISC). This council was established as an informal network in 1978 by the Anarchist Federation of Norway (AFIN) related to ochlarchist repression by the use of force from communists of AKP (ml), now Rødt, at May Day demonstrations. The council was expanded in 1979 when anarchists were violently attacked by rightwing extremists. The security network was confirmed on several international anarchist congresses later on, related to IFA. The AISC was officially confirmed as a world wide libertarian security network connected to the Anarchist International, at the 5th Anarchist Biennial, arranged by the NAC/IFA/AI in Oslo medio December 1998.

  The structure of AISC is decentralized with no central command and no central committee. Ordinary Secret Service documents, i.e. Not Classified intelligence reports, of general interest, are sent to the IJ@/IJOR for publishing. Most of the networkmembers of the Anarchist International - AI/IFA and its sections are de facto acting generals ... all on equal footing - none above -- significant; and also networkmembers of the vast Anarchist International Security Council - AISC, i.e. world wide. The term acting generals indicates functions as general as well as ensign and rank and file soldier, self-managed on collective and individual basis. Acting generals of AISC are entitled to the use of 1 black & red star as rank symbol in duty, the sign of an ensign, and also called "one star general". Legitimate use of this star is always confirmed by the Anarchist International. The AISC takes care of all kinds of security functions, and may be a bit shadowy in some of them. One function is to act as revolutionary pilots, as mentioned by M. Bakunin, mainly related to velvet revolutions and revolutionary changes. AISC has freedom within a framework decided by the International Anarchist Congresses, the Anarchist Biennials of AI/IFA.

  The strategy and tactics of AISC are based on the following facts: Anarchists in general are not pacifists. Anarchists are never terrorists. No real anarchist has been a terrorist historically. The strategy, tactics and practice of AISC are libertarian including mutual aid, compatible with real democracy and based on direct actions, i.e. without ochlarchy (i.e. mob rule broadly defined - terrorism is a form of ochlarchy). Thus, although AISC usually is involved in non-violent resistance, it may be violent, but only in legitimate and proportionate self-defense. The AISC is involved in the anarchists' general fight against ochlarchy, and contributes to guards at demonstrations, etc. In the rare case an AISC-networkmember, claiming to be libertarian/anarchist, is acting as an ochlarchist/ochlarch or in other ways is acting authoritarian, the networkmember will get a Brown Card from IAT-APT according to the Oslo Convention, and thus be expulsed from the anarchist/libertarian movement, etc.

  AISC is no vigilantes/borgervern, paramilitary organization, armed militia, military organization, uniformed organization, secret agents, a conspiracy or organized crime, or a so called black bloc/block (i.e. fascistoid and/or commie-fascistoid, violent non-libertarian and ochlarchist paramilitary & militarist hierarchies). AISC is a 100% legitimate self-defense network, as mentioned based on mutual aid, and it is an antimilitarist organization and thus of course not militarist and not for militarism. But also of course many networkmembers of the AISC have legitimate weapons for hunting, sports and self-defense, on individual basis, as well as significant training in self-defense and martial arts broadly defined. NB! In the case of attacking murderer(s) - killer ochlarchs, and you don't have a gun, use a proper sharp knife to kill in necessary self defense: Just stab with the knife once - with all your strength - right in near the solar plexus and then up behind the breastbone (sternum) - then the ochlarch is killed (dau). So take a step back to avoid his/her blood. Call for allies if any. Then quick take out the next one the same way, a.s.o. until all attacking murderers are dead, alone or preferably with allies if possible. Afterwards you can do whatever you want! NB! Hesitation against attacking murderer(s) is ca. 100% always fatal - be as quick as possible and 100% without mercy. Then it is possible to survive, even against more than one killer-ochlarch.

  If this does not work, say, because the killer-ochlarch has protected the heart, try the throat or stab in his stomach and try to run etc. Never surrender or get caught - fight on to death in anyway - if nothing else work and they will catch you - cut the central bloodvessel of your own throat - quick, because if you don't manage to kill yourself, and you have no allies to help you, that means ca. 100% probably hell first and last and if you are lucky, killed slowly with severe pain later. Best option is to be brave and die standing and fight as hell to the death, in the struggle against killer-ochlarchs. Cowardice and pacifism will ca. 100% likely punish itself with hell and more hell and even more hell, and if you are lucky slowly killed with much pain, much later on. Say, Hemedti's Mega-mafia-ochlarchist-ultrafascist RSF-mob State in Sudan, and per 2019/20 also with forces in Yemen and Libya, will ca. 100% certain have lots of killer-ochlarchs and mafia-ultra-fascist ochlarchist torturists and terrorists in general. And if the climate-destruction continues, Hemedti & the mob or similar may come to you for "lebensraum" soon. NB! Most networkmembers of the AISC have also significant education and training from regular armed forces in their home countries at different rank levels, some also as lieutenant commander, colonel or even higher rank. - However in AISC all have only one black & red star, are "one star generals", also called "ensign-generals". The AISC has also similar functions as the United Nations' Security Council (UNSC) for the anarchist movement and the libertarian world, 'le monde libertaire', and also somewhat related to the world in general. The AISC also contributes to prepare cases for the International Anarchist Tribunal, IAT-APT.

  The AISC is also a junction between the libertarian movement and regular antimilitarist corps (or similar regular corps) of different countries and their defense organizations. AISC also gives advice in security matters on local and national level, as well as to the international community, at relevant time, place and events. The AISC is inspired by a.o.t. the works of Sun Tzu interpreted in a libertarian way, i.e. , say, the term "sovereign" is interpreted as the People, seen as a class as opposed to superiors, and not a ruler/rulers [x-arch(s), where x can be anything but not 'an'], etc. Remember also at the historic time of Sun Tzu there were no airforce, cruise missiles, nuclear bombs and similar. AISC is also inspired by George Orwell's "Homage to Catalonia". See Antimilitarism - an anarchist approach - IJA 2 (38), The International Conference on Terrorism - IJA 4 (31) & Socal justice and security and www.anarchy.no in general, for more information about the organization and self-management, as well as strategy & tactics and practice, of AISC. NB! The AISC is also a part of the Green Global Spring Revolution (GGS) as all anarchy.no organizations. What is declared above and here - are ca. 100% certain truths and rules for necessary violent self defense for all real democrats, i.e. de facto anarchists, also valid for the GGS-subscribers/network-members, see (click on:) violent direct action.

  Pacifists in the present and coming fight and war against ultra-authoritarian ochlarchist marxists, fascists and arch-conservative liberalists, all of which tend to develop into ultra-fascism, i.e. killer ochlarchs, face ca. 100% certain hell and slow painful death, as Jesus and NB! probably much worse. Jesus is 100% dead and not risen from the grave. He was an idiot - and got a painful death totally in vain. Don't follow idiots or be an idiot in other ways, and in the fight against killer-ochlarchists certainly go to hell and a slowly painful death. NB! Lies about life after death are horrible fatal and evil and ultra-authoritarian fascist lies. Must be stopped 100% - NOW- SOON! 100% atheism with 0% agnosticism is the only and 100% truth. Fatal 100% evil ultra-authoritarian fascist-religious lies are de facto ultra-fascist war propaganda, and must be treated as such. To hell with it!

  NB! You live and die here and now, there is no afterlife, and the Green Global Spring Revolution, GGS, is a fight to the death for anarchy-democracy & green, and survival of mankind vs real hell-ochlarchy-ultra-fascism with full blown climate crisis, - all the way to the end of mankind, which if the ultra-authoritarian ochlarchist-fascists, i.e. ultra-fascists - win, will hopefully then be rather soon.

  Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!
  http://www.anarchy.no/aisclogo.jpg
  AISC-LOGO
  Interpretation of the logo: An anarchist @-sign (= Anarchist & A) with the flash to the right meaning I (= International), the flash to
  the left meaning S (= Security) and the C in black at the circle (= Council) , thus AISC - the Anarchist International Security Council.

  More information at www.indeco.no and www.anarchy.no. This newsletter is distributed using the subscriber-e-mail list of IJ@-AI/IFA. To unsubscribe click on: ifa@anarchy.no and send an e-mail with Unsubscribe in the header. Do not ask for unsubscribe to JHØ’s e-mail-address, the sender-address to this newsletter, it does not work.


  25.05.2010. A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Unclassified report from AISC. Important message to democratic countries included NATO and more – read quick and follow up…

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa- click here: Google Translate.

  Washington said on Sunday 24.05.2020 that China's proposed security legislation against Hong Kong could lead to U.S. sanctions. "It looks like, with this national security law, they're going to basically take over Hong Kong and if they do ... Secretary (of State Mike) Pompeo will likely be unable to certify that Hong Kong maintains a high degree of autonomy and if that happens there will be sanctions that will be imposed on Hong Kong and China," National Security Adviser Robert O'Brien told NBC television. Source: France 24.

  Sanksjoner er høyst sannsynlig ikke nok i denne sammenheng. Det må utvilsomt hardere – militær - lut til mot det nå klart ultra-fascistiske, Hitlerske, og anti-klima regimet i Kina. AISC går uten videre ut fra at USA og NATO i sin førsteslags strategi har et vanntett opplegg for å nøytralisere Kinas atomvåpen, med bomber, eventuelt med H-bomber, om det trengs. Fisjonsbomber griser fælt med radioaktivitet og bør unngås. Spørsmålet er imidlertid om de Kinesiske atombombe-anleggene kan nøytraliseres ved sabotasje, uten å bombe de. Dette er noe CIA og E-tjenestene og militæret ellers i NATO, inkludert USA, bør se om de kan fikse. GGS inkludert AISC er tilhengere av minst mulig blod og skade i 3. verdenskrig – den helt nødvendige forebyggende Revolusjonskrigen, for å unngå høyst sannsynlig milliarder drepte i 4. verdenskrig – Flykningskrigen. NB! Xi & Co er veldig upopulære blant Folket i Kina, og moralen i «Folke»-hæren deres er ventelig veldig lav, og hæren er derfor lett å slå i væpnet strid. Man må også bidra til å etablere et reelt, inklusive grønt, demokratisk regime der, mer om dette nedenfor. Opposisjonen er bred og modig – til tross for grotesk represjon - og det er nok av ivrige folk å satse på for a lage et grønt demokrati, i denne sammenheng, både i main-land Kina og Hong Kong, men det må styres en del, bl.a. utenfra og inn, og med rådgivere f.eks. fra Norge, Sveits og Island. Folket i Kina, inklusive Hong Kong, er for uopplyst til spontant å få til noe slikt. Reelt, inklusive grønt Demokrati, med kultur herunder også konsensus-kultur, og uten oklarki (pøbelvelde bredt definert) + «Checks & Balances» og hele pakken må LÆRES. Det fikses ikke spontant.

  Men det er et par ting som må fikses først, spesielt i USA, men også noe i de semi-demokratiske landene generelt inkludert UK og EU, og de i EU som er medlemsland i NATO spesielt, og i Russland. Man må nå få til fløyels- og/eller idealistiske revolusjoner, dvs. noe økt demokratigrad i systemene i alle disse landene, så de blir en del mer demokratiske, inklusive grønne. Ellers går det rett til helvete om kanskje relativt kort tid, som forklart på www.indeco.no og www.anarchy.no i Cogrips-model og -policy resonnementene der. CO2 utslippene i fjor var de høyeste noen gang visstnok. Dette går ikke lenger mine damer og herrer i øvrighetene/Byråkratiene. Det går ikke an å nøye seg med store ord og love klimafiks, og selv kjøre på med fossilt å være «free rider» i klimasaken. Her må alle feie skikkelig for egen dør, og begynne med raskt å fase ut kull i EU, UK og USA, og så siden følge opp med olje og til slutt gass. Tiden er knapp. Et lyspunkt er anarkiene av lav grad, og ganske grønne, Norge, Sveits og Island, de kan tjene som eksempel til etterfølgelse, spesielt om også de blir enda litt mer reelt demokratiske, dvs. inklusive grønne. Men disse landene har jo ikke noe signifikant makt, spesielt ikke Sveits, som ikke er medlem av NATO engang. Og her trengs det makt, økonomisk og politisk/administrativt inklusive militært, for å fikse reelt demokrati inklusive grønt globalt, signifikant nok til å stoppe klimakrisen med den grusomme og totalt ødeleggende World War IIII, Flyktningskrigen, i tide.

  I USA nå administrasjonen/Byråkratiet inklusive CIA og flere, få Donald Trump over på snorklipping og symbolsk ledelse av det militære, som kongen i Norge, ved en ikke-voldelig «palassrevolusjon». Trump er 100% uegnet som de facto «Commander in Chief». Trump er klin gæren og helt irrasjonell, bl.a. vist ved hans nylige forslag a) om å bruke klorbaserte rensemidler til inntak gjennom munnen (og mange idioter fulgte «føreren» og ble lagt inn på sykehus med farlig forgiftning) og til og med intravenøst, mot Korona-sykdom, og b) sterk anbefaling av en malariamedisin, til forebyggende og til behandling av pesten, som nå beviselig ikke har effekt mot Covid19 i det hele tatt, og har av og til fatale bivirkninger på hjertet. NB! Mer alvorlig: Han er også a) klima-skeptiker, og mener feilaktig at den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt (via CO2 utslipp, fra i hovedsak bruk av kull, olje og gass), og b) hans militære ordrer fra toppen har vært katastrofale jevnt over både i Syria og Afghanistan og andre steder. VP Pence som er kreasjonist, og derfor er en like stor og helt uvitenskapelig idiot som Trump, er heller ikke brukelig som militær leder. Får håpe Joe Biden, som er klimavennlig og demokratisk, blir valgt som US-president i høst, men dette er langt fra sikkert, fordi det er mange kristne fundamentalister og andre autoritære, som dels er blåbrun møkk, dvs. erke-konservative liberalister, og en del til og med bare brun og mørkebrun møkk, dvs. populistiske/fascistiske elementer - i USA, som støtter Trump i tykt og tynt, herunder også den blåbrune og til dels bare brune til mørkebrune møkka-propagandasenderen FOX-News. Seriøse media og store organisasjoner, som fagbevegelsen og universiteter og CIA og andre sikkerhetsorganisasjoner, med alt i alt  stor påvirkningskraft, må nå og fremover bruke all sin innflytelse til å motarbeide disse brune, inklusive anti-climate kreftene, ved spredning av vitenskapelig basert informasjon til Folket og Byråkratiet i privat og offentlig sektor (som tar hovedparten av de viktige beslutningene), og bidra til folkelig mobilisering mot galskapen, og forberede Folket på innsats i World War III, ellers går det til helvete, også for USA, med World War IIII.

  USA, med foreløpig alt signifikant med H-bomber i NATO, har alt for mye makt og for mye å si i denne sammenheng og tuller det alt for mye til, bl.a. med økende bruk av kull, igjen med årsak i Trumps policy. Frankrike ruster opp atomarsenalet sitt. Nord-Europas NATO må nå skaffe seg en signifikant haug med H-bomber for å skape balanse. USA med Trump som de facto «Commander in Chief», som nå (men forhåpentligvis ikke for lenge), er alt for ustabilt og rett ut toskete, til å stole på dessverre og Trump driver også med utpressing. Fy faen for en stor idiot. «Commander in Chief» our asses. FÅ TRUMP UT AV FUNKSJON SOM DE FACTO RULER OG «Commander in Chief» ! OG OVER PÅ SNORKLIPPING OG SYMBOLSK LEDELSE – ! USA må legge om i retning mer reelt demokrati, inkludert grønt, raskt - ellers går det til helvete for USA og resten av verden i World War IIII. Alle gode krefter i USA og også med hjelp utenfra, må nå ta seg sammen og koordinere aktiviteten og skape Reelt, inklusive grønt Demokrati så det monner. Liberalismen, og den formen for kapitalisme, med det uopplyste pengevelde, jevnfør Nobelprisvinner i økonomi Ragnar Frisch, er totalt out of date og må reguleres og komme under kontroll i USA, noe likt med  i Norge, Sveits og på Island – raskt – ellers går det til helvete med klimakrisen. Tendensene til populisme/fascisme med anti-climate, for tiden i USA, med Trump i spissen, må knuses og nøytraliseres jo før jo heller. Denne brune møkka kan ikke frihetens høyborg, USA, være bekjent av og leve med stort lenger etter AISC’s oppfatning, inkludert mange tusen i AISC-nettverket i USA.

  NB! XI og «kommunist» partiet i Kina og deres system er totalt dysfunksjonelt (forklart nedenfor - og blir bare verre og verre ultra-fascistisk og overgår snart Hitler signifikant), og de er helt fanget av det ultra-autoritære og ultra-fascistiske systemet og spillet sitt, og det har nå gått for langt i Hitlersk retning til at de klarer å  legge om i nødvendig  reelt demokratisk, inklusive grønn, retning frivillig etter vanlig press og sanksjoner, pga. korrupsjonsloven som virker like sikkert som tyngdeloven. NB! Økonomisk og/eller politisk/administrativ makt, vanligvis begge deler samtidig, og desto mere jo mere makt, korrumperer i vid forstand og setter klare begrensninger på hva et strengt hierarkisk, veldig topptungt byråkratisk økonomisk-politisk system er i stand til å få til for Folket, og når det er så autoritært, inkludert klimafiendtlig som Kina, biter ikke press og sanksjoner på det, det kan ikke forbedres, og det må militær lut til for å få slutt på galskapen og få til nødvendig reelt, dvs. inklusive grønt demokrati. Dette gjelder både Kina og andre ultra-fascistiske, inklusive klimafiendtlige, regimer på kloden, som det er veldig mange av.

  Det er nå gått for langt med det Hitlerske systemet til Xi i Kina, det kan bare ordnes opp der med makt og militær støtte til pro-demokrati, inklusive grønt, opposisjonen der, dette gjelder Kina under ett, både main-land Kina og Hong Kong, og det er helt nødvendig å ordne opp raskt.  Å leke «free rider» og være militærnekter, dvs. motarbeide nødvendig militær intervensjon, og/eller være feig og pasifistoid i tilknytning til Worl War III, dvs. agere som Chamberlain vis-a-vis Hitler, med «Peace in our time» opplegg, vil akkurat som med Hitler, ikke virke positivt, det blir bare verre og verre siden akkurat som med Hitler, om de demokratiske land inklusive NATO, og helst med Russland, ikke raskt slår til mot Kina militært i World War III. Man må selvfølgelig ta seg tid til en grundig mobilisering og forberedelse, men jo før man kommer i gang, desto mindre problemer og blod blir det. Nøling koster fatalt og jævlig mye mer lidelse og blod, og lang tids nøling betyr World War IIII og da går alt til helvete med milliarder drepte globalt. Dette er ca. 100% høyst sannsynlige fakta og sannhet og må tas  innover seg og tas hensyn til og følges opp av relevante makthavere - STRAKS! VÆPNET III VERDENSKRIG NÅ -  SNART. Repeterer head-linen fra GGS i går og litt annet relevant og oppdatert stoff på engelsk følger nedenfor:

  Hong Kong: World political figures condemn China's security law plan. The Green Global Spring Revolution, GGS, declares: "The Chinese "communist" party's, de facto ultra-fascist, dark brown Hitlerism, also anti-climate - MADNESS - must be stopped. The democratic countries including NATO plus Russia, must take over the GGS ca. 100%, and take military action against China, in the World War III, the Revolution War, to avoid the terrible World War IIII, the global Fugitive War!

  To the democratic countries, CIA and NATO and more. About China and Hong Kong and more. Also about the ongoing Hong Kong Spring Revolution, a part of the Green Global Spring Revolution (GGS). Also a non-classified intelligence report from AISC – updated. AISC is the Anarchist International Security Council. If we a) go behind the official statistics on income-inequality and corruption, i.e. de facto more capitalism, economic plutarchy – unenlightened, according to Ragnar Frisch, and b) take into account the Gulags and other hellish jails with political prisoners, also in Hong Kong, and the repression of popular pro-democracy i.e. including green movements in Hong Kong and also main-land China, and increasing repression a.o.t. based on a new ultra-fascist security law for Hong Kong i.e. more statism, c) the in name only communist, China, has moved rapidly from de facto left-fascism to now ultra-fascism, similar to Hitler’s Germany, on the economic-political map and in reality, see http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html. The Chinese “communist” party will not make changes towards Real, i.e. included green Democracy, i.e. Anarchy,  somewhat like Norway, The Swiss Confederation and Iceland, and drop coal now and soon fossil fuel in general, and replace it with green economy, voluntarily, after diplomatic and other pressure, so the democratic countries, including NATO and Russia? must take over the Green Global Spring Revolution, GGS, ca. 100%, and prepare for and soon perform violent military armed World War III, the Revolution War, joining the pro-democracy, i.e. including green, popular movements, against all ultra-fascist regimes, i.e. always not green,  world wide - including China first – one of the worst and clearly the largest and most dangerous ultra-fascist, included anti-climate, regime in the world today, soon – or else we will rather soon end in Ragnarokk, the World War IIII, the global  Fugitive War, with most likely several billion persons killed and destruction of the climate environment, and probably soon the end of mankind on earth. That is the ca. 100 % truth – you all are warned. The small international GGS of today, with anarchists including AISC, and Greta Thunberg and her network + some other smaller groups, as network-members/subscribers, has no military capacity and will not participate in any significant way in the World War III, only contribute a little with information work based on intelligence mainly from open sources, and some advice based on Ragnar Frisch’ and Frischian Cogrips-model and –policy, updated, published at www.indeco.no and www.anarchy.no.

  The ca 100% truth about Xi Jinping, ruler of China and an ochlarchical, evil Coal-Monarch, and his ultra-fascist and extreme ultra-authoritarian “communist” party and regime. Ochlarchy is mob rule broadly defined, including evil repression, corruption and destruction of the climate. Economical and political/administrative power corrupts, and the more power, the more corrupt. Remember the Gini-index, which clearly shows greater income disparities, more top-heavy income pyramid, in China than even in the stronghold of capitalism, the United States. At the same time, Xi Jinping promises to equalize the income differences and get rid of the rampant regime corruption, in the interest of the People, i.e. the grassroots. This is probably reinforced and combined with Orwell's "1984" double-thinking, i.e. psychological dysfunction including a large portion of self-deception. Xi imagines as ruler of the Central Committee "the proletariat's vanguard" that he will "serve the People", reinforced by the fact that his "thinking" is now incorporated into the Constitution in line with Mao's thoughts. Both are unscientific marxist dialectical bullshit, something Kropotkin already showed as non-scientific about 1900. This is imbecility + power put into system.

  And then since his large corrupt Bureaucracy, based on the “communist” party (and de facto ultra-fascists & Hitlerism) steals a lot and more and more of the societal cake, according to the Gini-index, based on updated statistics, he has to use the cheapest type of large economic growth in old-fashioned (not green) Gross Domestic Product (GDP), so the cake gets bigger - so also the People at the bottom of the societal pyramid get a bit too of the cake, otherwise the People are rebelling - something he fears like the plague, and more and more. Therefore, more and more use of coal and fossil energy in general, even though he realizes it's going to hell with the climate crisis - he won't fix it. And this only reinforces and reinforces itself in a vicious circle, which is now also combined with increased repression (based on Artificial Intelligence face-control), which only reinforces the madness even more + Gulags and lots of political prisoners. All of this makes Xi & Co act like Sociopaths in this evil circle! This must now end soon, preferably at once! The social-scientific law of corruption, i.e. power corrupts broadly defined, and more power the more corrupt, always beats his system’s campaigns for the climate and less income disparities and less economic corruption and less corruption in the meaning of misuse of political/administrative power to ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined, and de facto anti-climate policy, by his Bureaucracy. His system can’t fix these problems because of the power concentration and following always corruption broadly defined.

  Xi and his very large top-heavy repressive Bureaucracy in private and public sector, are totally trapped in his own game of this totally dysfunctional and very corrupt broadly defined - and over time even more corrupt - ultra-fascist and very hierarchical Hitlerism regime. Xi and his regime is very unpopular by the People, and to stay in power, that he wants at all costs because he and his Bureaucracy are totally corrupt, and because he is truly enough afraid of rebellion, he only increases his and his Bureaucracy’s power over time, by more and more repression, that makes the system even more corrupt broadly defined, including more anti-climate, and even more dysfunctional. He know it will go to hell because of the climate crisis, also for China, in the  terrible World War IIII, the global  Fugitive War, and he don’t like it, but the system is so dysfunctional corrupt & and from his place on the top, necessary repressing, that he can’t fix it, and make the necessary change towards Real, i.e. including green Democracy. Xi = Hitler II, will crush totally the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, if he is allowed to. Thus it is necessary with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to support the pro-democracy, including green, opposition and movements in Hong Kong and main-land China, and do away with Xi and his ultra-fascist regime (similar to Hitler’s Germany) and introduce and produce together with the opposition a sufficient Real, i.e. including green Democracy in China.

  This should be based on Cogrips-model and -policy, which are both 1. integrated micro-macro models, including based on ecocirc, and 2. have elements of decentralized planning economy again based on MBO & freedom within a framework + a bottom up approach, plus 3. a generally flatter structure, somewhat like in Norway, Switzerland and Iceland (and perhaps even some more democratic including green) i.e. sufficient Real, including green Democracy to a.o.t. contribute to stop the climate crisis, quickly, is the way to go forward for China. Hong Kong should be the first to introduce Real, i.e. including green Democracy, and should be a model for main-land China in Real, i.e. including green, Democratic direction, be the spearhead in a General Green Chinese Pro-Democracy Movement and soon after a general Chinese [Green] Spring Revolution (CSR), a part of the The Green Global Spring Revolution (GGS) - and with a Green Economy, ca. 100% without Coal, Oil and Gas. First drop the Coal in China included Hong Kong! Remember the GGS "Action No 1: China, USA and EU! Drop COAL". But these, at present mostly embryotic, People’s popular pro-democracy including green oppositions and movements, already rather brutally repressed, need significant military support, with military intervention from democratic countries, including NATO, plus hopefully Russia, to succeed. This must happen soon. The Xi-Chinese ultra-fascist repression is soon crushing all opposition in Hong Kong and main-land China, like Hitler, effectively ca. 100%. Resolution by The Anarchist Confederation of Asia and the Middle East - ACAME - Chinese Section (Hong Kong). Sources: GGS, AISC, ACAME and AIIS. Distributed and forwarded world wide, initially sent to the following addresses, see below, included blind-copies to other embassies in Oslo and more.

  From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Wednesday, May 27, 2020 8:46 AM
  To: Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; PST; USAs Ambassade; United Kingdom ; 'USUNPublicAffairs@state.gov'; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'
  Cc: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.; NTB-Vaktsjef ; NTB-Utenriks
  Subject: Pacifism & Chamberlain-ism rules! The strategic picture before the now not likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. More coal in China & USA.

  Pacifism & Chamberlain-ism rules! The strategic picture before the now not likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. More use of coal in China & USA. A little more about World War III & IIII, moral and the military included NATO. A Summary-note. NB! READ THIS NOTE – IT IS IMPORTANT!

  Hello again Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips (CIA); Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; PST; USAs Ambassade; United Kingdom, USUN and NATO. Blind-copies to other relevant embassies in Oslo and some more.
   
  As expected we got no replies to yesterday’s e-mails (see below – not even from USUN in the latest), and thus Pacifism & Chamberlain-ism for the time being rules all over in the real democratic as well as semi-democratic countries including the armed wing NATO, and Russia! You all, including Prime Minister of Norway Erna Solberg and president Donald Trump in USA, seem to give a damn in our grand-children’s future. NB! No democratic country neither NATO, joined and took over the GGS this time, on our invitation, and the World War III is thus still only in the embryotic non-military phase, and ultra-fascism, including anti-climate policy, has won ca. 100% in Egypt & Sudan and now very soon totally in China included Hong Kong, and – sorry – will probably win in the Arab Spring in general and more, as long as the Pacifism & Chamberlain-ism rules. The strategic picture before the now ca. 100% not likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party, is repeated below, and we have added  some more, especially on moral, below in this Summary-note.

  NB! Since it will be no armed support to the opposition from the West including NATO, the ultra-fascists Xi & Co will quite certain crush the pro-democracy, including green, opposition and movement in Hong Kong and mainland China ca. 100% effectively, similar to what Hitler managed in Germany. The Hong Kong anarchist-network is however secret and classified AISC-stuff, so Xi & Co will probably not manage to crush and silence them totally, but they will probably go underground and there will soon be no protest rallies, due to heavy repression by Beijing, arrests of open opposition, use of Gulags for political prisoners and heavy handed police-ochlarchy against protesting People. Ochlarchy is mob rule broadly defined. The dictatorship in Hong Kong will be total, and not funny to live in for the anarchists & other opposition and the People in general. It will be much like main-land China, with ultra-fascism including anti-climate policy and much use of coal, and increasing repression and corruption broadly defined over time, as all over China.

  The brown populist, included anti-climate, madman and slime-ball Donald Trump, also – sorry to say - continuing to be a very bad and cowardly, but still de facto Commander in Chief, will most likely be re-elected in USA in the autumn, but this is not certain. Perhaps, but not very likely, the more democratic, i.e. including green, Joe Biden, will win. GGS and the British and Anglophone Anarchist Federation campaign for Joe Biden, a.o.t. via AISC Section USA, but have very little influence.

  NB! GGS Climate-Action No 1: China, USA & EU! Drop Coal! has got a clear set back. China and Trump’s USA use, and will use much more coal as well as fossil energy in general. The EU is not much better. This will contribute much to the worsening of the climate crisis, and make it full blown faster. We still continue with GGS Climate-Action No 1: China, USA & EU! Drop Coal! But especially in China there is ca. 100% certain no hope for a drop of coal use, it will increase, and as long as Trump rules USA, drop coal is also ca. 100% certain not possible there, but will only be increased. And EU is de facto not much better, but are at best very, very slow in reducing use of coal and fossil energy in general. Thus, very probably it rather soon goes to hell with the climate crisis, i.e. faster and faster towards climate-destruction!

  The small present non-military GGS will however still try to trigger, a.o.t. via popular pressure and scientific based information, the democratic countries included the military wing NATO, via velvet and/or idealistic revolutions, to be sufficiently Real, i.e. including green Democracies, and to join and ca. 100 % take over the GGS, and fight and win the necessary World War III via support, also militarily when needed, to pro-democracy including green opposition and movements world wide, to prevent the horrible World War IIII. But as before, and now even more after the set back connected to China & Hong Kong: we are not optimistic – we are very pessimistic, most likely our grand-children will go to hell in the World War IIII with full blown climate crisis, because at present and probably for some time, Pacifism & Chamberlain-ism clearly rules the democratic countries including NATO. But we hope this hopeless negative security-policy will be changed and end in time to solve the climate crisis, so this is still not 100% certain. It is still possible to win the World War III, and avoid the terrible World War IIII, but then the Pacifism & Chamberlain-ism and coward-ness must end in time. This will probably not happen as long as Trump rules USA, because he is a coward and de facto practically has a policy of Pacifism & Chamberlain-ism, as showed in Afghanistan and Syria and other places. He even has said NATO is obsolete. Brown idiot! And USA must very likely be a member of the extended, included military forces, Green Global Spring Revolution (GGS), as well as NATO in general – and more, shall it be success.

  It is too late when the climate crisis is full blown and the horrible World War IIII comes, then you must and will most likely fight against the invasion of climate refugees from round equator, but it is nearly impossible to win, and billions will be killed. NATO and allies could have beaten Hemedti/Sudan, Xi/China and the ultra-fascists in general from round equator, easy now, soon or at least before the climate crisis is full blown, when it is easy to win because a) their fascist soldiers are less motivated and have low moral, and you can b) support opposition willing to fight for Real, i.e. including green Democracy, against the ultra-fascist including anti-climate rulers, but c) you have already demonstrated too much coward-ness with Pacifism & Chamberlain-ism, to do it now or soon, but remember in the World War IIII their soldiers will be desperate and motivated and nearly impossible to beat. Hope therefore you in good time before the full blown climate-crisis hits, will change policy and be more brave and drop the Pacifism & Chamberlain-ism, and will fight and win the necessary World War III, based on membership in the extended and armed GGS.

  But perhaps you always will be stupid cowards, perhaps also in the World War IIII, and lose this war to the ultra-fascists included anti-climate policy. Hope not, but we are not optimistic on behalf of the Bureaucracies including the military and NATO, but still hope a little that you will get rid of the coward-ness and Pacifism & Chamberlain-ism in god time before the World War IIII, and fight the World War III and win, which is still quite possible and easy, probably also in the first coming years, but don’t wait too long. Your choice! Fight soon enough and win or wait too long and probably lose, with hell and death for our grand-children. Coward-ness and Pacifism & Chamberlain-ism certainly don’t pay, it is like to piss in the pants to be warm, and you should have learned from the World War II history, that this is idiotic and fatal. So please change security-policy in  due time, in line with the strategy of the Cogrips-model and –policy, preferably soon.

  But optimistic in this direction - sorry: NO! NO! NO! The moral in the Bureaucracy including the military is very low now in Norway and the real democratic and semi-democratic countries in general included NATO, and perhaps it will never change and be better. Our consultant JHØ has written about “free rider” fascism, and dysfunction in the system in this connection, and means to stop it. Read it! However we will continue to work with the GGS and also AISC and with research & information, but we know very well that we have quite marginal to ca. zero influence on the Bureaucracies in the democratic countries including the military wing NATO (post to the NATO-headquarter from GGS and AISC, say to natomediaoperations@hq.nato.int, is even rejected), and even less influence in the more authoritarian countries, but the costs are very small, so we will continue, as long as the health permits it.

  We work and fight for our grand-children’s survival in a good global climate and environment in general, and with and for Real, i.e. always including green Democracy, and of higher and higher degree, world wide. Our aim is Full Democracy, i.e. always including sufficient green, all over the planet later on. NB! You should all help to reach this aim!!! The Bureaucracies should not struggle to get more power a) economically, with concentration of money and b) political/administratively, both included to cow the People and with anti-climate policy, for themselves, but listen to the People and decide and act based on much influence by the People, again based on the People’s demands, see  - click on: http://www.anarchy.no/ggs1.html, and reduced power to the Top – the Bureaucracy, i.e. significant flat – horizontal - organizational structure.

  Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS) and member of AISC.

  From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Tuesday, May 26, 2020 11:02 AM
  To: Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; PST; USAs Ambassade; United Kingdom ; USUNPublicAffairs@state.gov
  Subject: ??? A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

  Hello Forsvaret og E-tjenesten <forsvaret@mil.no>; USAs Ambassade terrortips oslotips@state.gov (CIA); Statsministerens kontor <postmottak@smk.dep.no>; Forsvarsdepartementet <postmottak@fd.dep.no>; Utenriksdepartementet <post@mfa.no>; Utenriksministeren <utenriksminister@mfa.no>; PST post@pst.politiet.no; USAs Ambassade <osloirc@state.gov>; United Kingdom  ukinnorway@fco.gov.uk.

  We at the GGS and AISC are very disappointed! OK! My very good friend and our consultant Jens Hermundstad Østmoe, who kindly forwarded my invitation to GGS with the new AISC-report to the NATO-headquarter early this morning after my mail from GGS was rejected, got a reply from the NATO-headquarter that they had received his message he has told me, but GGS in itself has not got a reply from  anyone of Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; PST, USAs Ambassade; United Kingdom; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; Islands Ambassade; Danmarks Ambassade; Sveitsiske ambassade; European Union; Russlands ambassade; 'press@joebiden.com' and from the blind copies to other relevant embassies/countries and more, except from USUNPublicAffairs@state.gov that the mail was received in an automatic reply, not even that the important e-mail with the latest AISC-report, and my invitation on behalf of the GGS to join the GGS, is received in automatic replies –  not to mention a real reply i.e. ca 100% total black out. Very bad.

  NB! The message has very likely not been taken by the spam-filter at all the addresses, and it is directly stupid to delete especially the important new AISC-report, and not take a look at it at all. Are you all friends of the brown madman and slime-ball Donald Trump, or are pacifists and will let the grand-children go to hell in the terrible World War IIII with total climate destruction? We just ask!?

  Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS) and member of AISC.

  PS. NB! We don’t expect any reply at all, and if you don’t reply we just assume that you are all Trump-fans and/or pacifists and give a damn in the grand-children’s future, and will not participate in the necessary preventive World War III to avoid the terrible World War IIII. To hell with you all – you de facto give a damn in your grand-children, that will not be saved more than ours! Stupid cowards!

  From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Tuesday, May 26, 2020 3:58 AM
  To: International newsmedia and mandated persons etc.
  Cc: The Economist
  Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

  Hello international news-media.

  Forwarding the latest and updated press release from GGS to democratic countries and NATO with invitation to join the GGS, see below, feel free to join the GGS you also via reply to this mail. Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS).

  From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Tuesday, May 26, 2020 3:50 AM
  To: Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'; 'natomediaoperations@hq.nato.int'; PST
  Cc: USAs Ambassade; United Kingdom ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; Islands Ambassade; Danmarks Ambassade; Sveitsiske ambassade ; European Union; Russlands ambassade; 'press@joebiden.com'; International newsmedia and mandated persons etc.; The people & anarchists and authorities world wide; The Green Global Spring Revolution
  Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

  Hello from GGS to all real democratic and semi democratic countries via the embassies in Oslo, and NATO, CIA and military relevant institutions in Norway, see to/til and copies to above, and the rest of the relevant embassies and countries, and more, are informed via blind copies. Perhaps this newsletter will end up in the spam bin and does not be received or read at all. Very likely, but if you read this message with the forwarding notes from Harald Fagerhus and me below, plus the new AISC report further below, now corrected from some small printing errors, and will follow up by relevant actions, you are all more than welcome to join the Green Global Spring Revolution, GGS, and preferably take it over ca. 100%, and do the necessary military escalation and expansion of the GGS, with significant progress in the World War III globally, and also make Real, i.e. including green Democracy at sufficient high level of democracy degree in your own country and then globally via the World War III, to avoid the terrible World War IIII with full blown climate crisis. Perhaps you do not like the name GGS, then feel free to change it. If you will follow up and join the GGS, feel  free to reply to this email, i.e. to the GGS email address, please reply as soon as possible. The GGS does not like to operate in vacuum, and the climate crisis does not wait, but is as a tendency and trend worsening year by year, so better do relevant actions against it now, before it is too late.  Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS). PS. I will continue as spokesperson for the relatively small, but still very international GGS network of today, that will continue as small part of the necessary expanded GGS large global popular movement with whole democratic countries including NATO participating.

  From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Monday, May 25, 2020 8:52 PM
  To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide
  Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

  Hello fellows world wide, including many anarchists broadly defined, also network-members of anarchy.no groups that all have joined the GGS and AISC, and forwarding important messages, see below, that you  all should read carefully and follow up with actions. Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS).

  From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Monday, May 25, 2020 8:02 PM
  To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide
  Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

  Hello to the international and Norwegian researcher network.

  Forwarding important messages, see below. You should all join the Green Global Spring (GGS), based on Nobel Prize Winner in economics Ragnar Frisch’ and Frischian Cogrips-model and policy, i.e. Frisch’ work on the matter updated and extended by NØI-INDECO, www.indeco.no, and IJOR/IIFOR, www.anarchy.no, together presenting a large general Cogrips-model & -policy, and follow up this with additional research in the same direction, and stop doing what Frisch called “lommerusk-forskning”, and also take direct and indirect actions in GGS, as we have advised Senterpartiet and the present GGS-network and more to do, below. Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS).

  From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Monday, May 25, 2020 7:31 PM
  To: Senterpartiet epost; Senterungdommen; 'sp.postmottak@stortinget.no'; 'Marit.Arnstad@stortinget.no'; 'trygve-slagsvold.vedum@stortinget.no'
  Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

  Hello Senterpartiet.

  Forwarding important messages, see below, to Senterpartiet. You should individually and as a party, join the Green Global Spring (GGS), and work to put pressure on Prime Minister Erna Solberg and the Norwegian Bureaucracy in public and also private sector, to create a more Real, i.e. including green, Democracy in Norway, and contribute to international Real, i.e. including green Democracy in all countries world wide, a sufficiently Real, i.e. including green Democracy globally, to save the planet from billions killed in the World War IIII, and most likely resulting in hell ultra-fascism, i.e. including total climate-environment destruction globally. Best regards Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS). PS. Senterpartiet should work for Norwegian and NATO participation in the World War III, to prevent the terrible World War IIII with climate-environment destruction.

  From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Monday, May 25, 2020 7:07 PM
  To: The Green Global Spring Revolution
  Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

  Hello to the GGS-network!

  Forwarding the newest and a very important AISC-report (see headline) and further forwarding from Harald Fagerhus, - to the GGS-network. Best regards, Anna Quist elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS). PS. Feel free to follow up with direct actions (non-violent) of all kinds, but remember direct action means no ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined. We, the mainly embryotic GGS, must try to trigger via popular pressure by direct and indirect actions (say, via elections), the authorities/Bureaucracy in democratic and semi-democratic countries, including the military wing NATO, to create more Real, i.e. always including green Democracy, and join the GGS to create a sufficient large and powerful global People’s organization, to save the planet from full blown climate-crisis, and the end of mankind after some years with hell ultra-fascism, i.e. including total climate-environment destruction.

  Direct Action defined and explained: http://www.anarchy.no/directaction.html

  From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]
  Sent: Monday, May 25, 2020 5:59 PM
  To: Folket - media og øvrigheten
  Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

  Hei Folket – media og øvrigheten.

  Videresender AISC-notatet nevnt i emnet, og en oppfølgende e-mail til internasjonale nyhetsmedia (se øverst nedenfor), til orientering, til de fleste norske myndighets-organer, politiske grupper, en del store organisasjoner og presse mv. Er det noe dere kan gjøre for å følge opp, f.eks. så Norge blir enda mere Reelt, dvs. inklusive grønt Demokratisk, og til å bidra til og å delta i den nødvendige 3. verdenskrig via NATO, så følg for all del opp. Men les nå stoffet nedenfor – alt sammen, og spesielt pressen bør følge opp stoffet. Dette er viktig stoff! Mvh. Harald Fagerhus. PS. Til Klassekampen, som ikke liker kapitalismen, dere kan vel finne noe interessant i analysen av Trump og USA og det uopplyste pengeveldet der. Og Aftenposten og VG skulle finne noe interessant i analysen av det Kinesiske systemet. Så bare følg opp!

  From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]
  Sent: Monday, May 25, 2020 5:22 PM
  To: International newsmedia and mandated persons etc.
  Cc: The Economist
  Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese “communist” party. Report from AISC.

  Hello international news-media.

  Forwarding the latest report from AISC, mainly about… see headline, to international news-media, especially CNN, BBC, Euronews, Al Jazeera, DW, France 24 and The Economist, hope you find it interesting and will follow up and report about it. It is especially a sharp analysis of the dysfunctional Xi-Chinese ultra-fascist regime and why it cannot work for the People and cannot be improved in Real, included green Democratic direction, but gets all of the time more and more repressive, more ultra-authoritarian and ultra-fascist including anti-climate, and cannot be changed without military intervention by the democratic countries including NATO supporting the heavy and more and more repressed pro-democracy, i.e. including green, opposition and movements in China included Hong Kong. It is also a sharp analysis of Trump and his rule in the USA, and about ways to stop his dysfunctional rule, and change USA in Real, i.e. always including green Democratic direction, which is now necessary because of the climate crisis and for US participation in the World War III. Especially CNN and the US and Anglophone news-media on our press-list in general, should read this AISC-report carefully, and follow up AISC’s advice. Take time to read it all of you. It represent a social- scientific innovation, based on Nobel-prize-winner in economics Ragnar Frisch’ and Frischian Cogrips-model and -policy.

  Best regards Harald Fagerhus, editor of International Journal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & AISC & GGS © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009 – www.anarchy.no. Follow up the message! And please do more green publishing in general! Report about GGS and the climate crisis in general, much more important than the Covid19-crisis!

  From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]
  Sent: Monday, May 25, 2020 3:06 PM
  To: Forsvaret og E-tjenesten; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; info@ncia.nato.int; webmaster@ncia.nato.int; natomediaoperations@hq.nato.int; PST
  Cc: USAs Ambassade; United Kingdom ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; Islands Ambassade; Danmarks Ambassade; Sveitsiske ambassade ; European Union; Russlands ambassade; press@joebiden.com; International newsmedia and mandated persons etc.; The people & anarchists and authorities world wide; The Green Global Spring Revolution
  Subject: A message especially to USA, also about Trump. The strategic picture before the likely military escalation of the World War III against the dark brown, ultra-fascist Hitlerism and anti-climate rule of the Chinese "communist" party. Report from AISC.

  Published on the China report at The Real Democracy = Anarchy Debate: http://www.anarchy.no/andebate.html, search for China in this document to see the whole report about China & Hong Kong, historic and updated, and this AISC-report is also published at the GGS-action website and in the press-release archive at the back of the Frisch-Notatet about the Cogrips-model and –policy at www.indeco.noMore information about China at www.anarchy.no and www.indeco.no.  The Green Global Spring Revolution (GGS)
  Report no 1 - with the GGS-Actions

  Official website of GGS & GAIA: http://www.anarchy.no/green.html

  Web of GGS - Report no 1 - with the GGS-Actions: http://www.anarchy.no/ggs1.html

  The People's Council (PC) of The Green Global Spring Revolution (GGS): http://www.anarchy.no/sudan.html

  Postal address: GGS c/o Folkebladet P.B. 4777 Sofienberg N – 0506, Oslo – Norway

  Join the GGS for Saving The Planet with Bottom - Up Climate-Actions against manmade global warming - Contact GGS via e-mail - Click here!

  The People's Council. The mandate of the People's Council is mainly to collect and coordinate the People's demands, orders & commands within the Green Global Spring Revolution GGS, and deliver them to the Bureaucracy that should be pressed - one way or the other - bottom - up - to meet, execute and perform the demands, orders & commands of the People. The People is the Bottom of the societal pyramid, the Grassroots, and the Bureaucracy (the Authorities) broadly defined in public and private sector is the Top of the societal pyramid, i.e. economical and/or political/administrative. At first, when the movement is small, the purpose of the GGS is limited to trigger a larger movement. When this is achieved the strategy mentioned above should be implemented. The People's global demands related to the GGS are the following:

  The Demands of the People: Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. Estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 0.1°C and 0.3°C) per decade due to past and ongoing emissions, according to IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. GGS's aim is no more than 1.5 °C global warming above pre-industrial level (1720- 1800). As for the unemployment rate, no more than 1.5 percent is acceptable, in each country world wide, plus at least 3 - 5 percent average growth in real GDP, under appropriate environmental constraints broadly defined. The green growth is further explained at the official website of GGS & GAIA. The Gini-index for income should be lower than 20 percent. The index is 100 percent when one person has all societal income, and 0 percent - zero - when all members of the society has equal income. The Gini-index measures how top-heavy the income-pyramid is. The global population, and in each country, should be optimal not maximal, this means little to no growth at present, and further population growth is dependent on technological advance within the appropriate environmental constraints broadly defined. The probably best way to fulfill the demands is explained in Løsningsforslag Nr 1. for klima-krisen - Proposed Solution No. 1, for the Climate-Crisis, from NØI-INDECO, see link to the PLAN below.

  Pressure and Control by the People. About the Bottom Up democratic & green actions by the People and followed up by the News-media to pressure and control the Top - the Bureaucracy - that mainly take the societal decisions - and creates influence by the People on these decisions, i.e. secure significant democracy - and thus see to that the demands of the People, put forward by the People's Council, are met & fulfilled significantly:

  1. Scientific reporting and call for actions. And NB! Articles to the IJ@ (including the GGS-IJ@/AI-newsletters and debate sites), may very well have calls for actions to the GGS-IJ@/AI-subscribers/network-members, who then may forward the calls to more people for joining the actions, and so on… All network-members/subscribers are free to call for actions via the IJ@! The main actions are about pressure and control from the People and the news-media, directed at the Top, that mainly take the societal decisions regarding the fulfillment of the Peoples’s demands, especially formulated by the People’s Council.

  2. Popular reporting and wider call for actions. NB! To the domestic and global news-media:

  Report about The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  Follow up and report from the PLAN, including praxeology, i.e. human action research:

  Link til PLANen - 2009 og oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen! By the NØI-INDECO-network.

  NB! Rapporten - PLANen - er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige, på flere punkter. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  PS. Feel free to forward this document to your own network! NB! This is important – always follow up wider distribution! And if anyone in your own network want to subscribe directly, they can just reply to IJ@ with ‘subscribe’ in the header. The subscription is free of charge. And we don’t give e-mail-addresses of subscribers to others.

  PPS. Feel free to make a contribution to IJ@, i.e. submitting an article. Articles to IJ@ may be written in any language, and should be provided with an English summary. If the article is written in English, the summary can be omitted. - International Journal of Anarchism is a Refereed scientific journal. Refereed materials are publications reviewed by "expert readers" or referees prior to the publication of the material. After reading and evaluating the material, the referee informs the publisher/editor if the document should be published or if any changes should be made prior to publication. Refereed materials are also referred to as Peer Reviewed. Refereed materials are significant to the research and the literature of library and information science because they assure readers that the information conveyed is reliable and timely. With some exceptions a refereed article is one that is blind reviewed and has two external reviewers. The blind review requirement and the use of external reviewers are consistent with the research criteria of objectivity and of knowledge. The referees can a.o.t. help you polish the content of your article by improving the grammar, punctuation, and consistency, and by making content suggestions. The referees of the IJ@ are independent Norwegian senior researchers loosely associated to the AI-secretariate. Their first language is Norwegian, but they are rather clever in English and other languages.

  The electronic issues online of the International Journal of Anarchism are updated every time there are significant more information about the different events and cases. But unless special cases, they are not redistributed by e-mail when they are updated. Also the IAT and other pages at www.anarchy.no are updated almost every day. Thus, to be updated on the news and comments about anarchy, anarchist(s) and anarchism and the GGS, in different connections, it is necessary to visit the AIIS-web sites every day. NB! We don’t pay for contributions/articles submitted to, and eventually published by, the IJ@.

  Ad actions. And NB! Articles to the IJ@ (including the GGS-IJ@/AI-newsletters and debate sites), may very well have calls for actions to the GGS-IJ@/AI-subscribers/network-members, who then may forward the calls to more people for joining the actions, and so on… All network-members/subscribers are free to call for actions via the IJ@! The main actions are about pressure and control from the People and the news-media, directed at the Top, that mainly take the societal decisions regarding the fulfillment of the Peoples’s demands, especially formulated by the People’s Council.

  PPPS. Ad idealists and allies. People from the upper classes – the Top – Bureaucracy in private and public sector, that are idealists and support the People in the above context, are welcome to join in and de facto be a member of the People! Also international idealists and troops (say, from NATO and/or other allies) supporting GGS, are in general welcome to join in and in reality and de facto be members of the People in a country! Also feel free to join other actions of GGS, and IIFOR’s Democracy Project in general.


  Summary of

  The Green Global Spring Revolution (GGS) - Report no 1 - with the GGS-Actions

  24.09.2019. First direct action of GGS - Summary. The first direct action e-mail-campaign and report from the new broad revolutionary global green real democratic people's movement, i.e. the Green Global Spring (GGS), inspired by the Arab Spring - was completed Tuesday 24.09.2019. NB! Real Democracy, i.e. Anarchy, and the GGS was started and established Monday 23.09.2019. The report was sent as a newsletter and press release from International Journal of Anarchism, IJ@, to subscribers/network-members world wide, mainly from the bottom of the societal pyramid, the People - Grassroots, the Bottom Class, but also to some at the top of the pyramid, the Upper Class, i.e. the Bureaucracy broadly defined, the superiors in political/administrative rank and/or economically/income, in private and public sector, included party politicians. The newsletter was titled: "Hi Monica, Greta [Thunberg] and Monika and thousands more! Introduction to the Green Global Spring. 1. About GGS and school strikes etc. 2. UN unsubscribe? NB! Is UN de facto a part of the global manmade warming problem, or supporting the People for the solution?"

  The report welcomes the many new members, i.e. subscribers/network-members of the GGS, mainly groups but also some individuals, including among many others the very large Fridays For Future International, known for world wide school strikes, Greenpeace and the greatest youth activist of today: Greta Thunberg. The report also explains a.o.t. 1. why a revolutionary change of the economic-political systems towards more bottom - up, from today's mainly top - down, managerial systems world wide, is necessary to stop the global manmade warming, and 2. presents strategy and tactics to achieve this aim. The main strategy of the GGS is direct actions, sometimes supplemented with indirect actions (e.g. via elections), both with sanctions broadly defined, creating strength, force and pressure against the top (upper class), to achieve a more bottom - up approach, where the bottom - the People's demands, including “a safe pathway under 1.5C” global warming, are met. NB! School strikes' lack of sanctions against the upper class including politicians, make them inefficient in the fight against global manmade warming, compared to the GGS approach. - The answer to the question about UN, in the heading quoted above, is that the organization today functions too much top - down, to contribute significantly against the manmade global warming, but UN can possibly be changed via the Green Global Spring after some time, to a bottom - up approach, i.e. significantly. The newsletter is signed by Anna Quist, veteran eco-anarchist and anarcha-feminist, and she has also some comforting words to young Greta Thunberg, who was very disappointed by the lack of results against the manmade global warming from the politicians at the UN-summit.

  25.09.2019. The Green Global Spring Revolution has started! Especially for Greta Thunberg and the Fridays For Future International - Feel free to read: The Green Global Spring (GGS) Report no 1. - About actions that works!!! The GGS - Report no 1, updated 25.09.2019, is sent from GGS' new e-mail-address "The Green Global Spring Revolution" <ifa@anarchy.no>, to Greta Thunberg and FFF-International, and to thousands more world wide 25.09.2019.

  26.09.2019. The Green Global Spring Revolution has started the "Action: China, USA and EU! Drop Coal!". This global action started with a note from the Anarchist International Embassy (AIE) sent 26.09.2019 to the embassies of China and USA and EU's delegation in Oslo, and also distributed world wide - see below for the note and more information.

  27.09.2019. More from the AIE and GGS. PS. Ad Greta Thunberg's (of GGS) UN complaint [about destruction of children's rights due to global warming, i.e. de facto child abuse!]! The 3 evil Coal-Monarchs: Xi Jinping of China, Donald Trump of USA and Jean-Claude Juncker (soon Ursula von der Leyen) of EU, are responsible for the Child Abuse! The updated note from the AIE, with the PS, is 27.09.2019 distributed and published the same way as the note dated 26.09.2019, but sent from The Green Global Spring Revolution (GGS).

  28.09.2019. The Arab Spring joins The Green Global Spring, in a world wide People's Revolution. The GGS' "Action: China, USA and EU! Drop Coal!" continues. Main target: the 3 evil, i.e. ochlarchist, Coal-Monarchs! The People's Council is now Global. This Resolution of The Green Global Spring Revolution and The Anarchist International - AI/IFA dated Saturday 28.09.2019, is published 1. at the homepage of the Global People's Council, and 2. in the International Journal of Anarchism - IJ@ 1 (41) updated 28.09.2019 (NB! This issue of IJ@ covers all of the Arab Spring from the start in 2010/11 until today and will be updated in the future), 3. in addition to at the GGS Report no 1, also updated 28.09.2019. This Resolution from GGS and AI/IFA will be distributed in an e-mail, i.e. in a Newsletter, world wide in the same way as the the note from the AIE 26.09.2019, but this time from The People's Council (now global), tomorrow Sunday 29.09.2019. In addition to 1. this Resolution from GGS & AI/IFA, the Newsletter will 2. also have news from the Sudanese Spring, now also a part of the Green Global Spring, and 3. a Real (i.e. including Green) Democratic, i.e. Anarchist, greeting from Mr. Dabanga, official and elected spokesperson for the People's Council (global), now working for the GGS and the People of the World in addition to Sudan. NB! The People here defined as the Grassroots - the Bottom Class, related to the economic-political, i.e. societal, pyramids of the different countries in the world, as opposed to the Top - The Bureaucracy broadly defined in private and public sector - the Upper Class, included The Highest Tops - the rulers, say, the Coal-Monarchs of China, USA and EU, on the top of the respective societal pyramids of the present economic-political systems. The (top) rulers are the main responsible for the actions and problems of the systems, including the destruction of the environment and more by the manmade global warming.

  01-09.10.2019. New GGS foray in Hong Kong and global this evening… Hello Climate Strike Grève pour le climat, copy to lena.andres4@gmail.com & GretaThunbergMedia@gmail.com, hkja@hkja.org.hk  a.s.o +  some blind copies. Thank you Climate Strike Grève pour le climat for response. New GGS foray in Hong Kong and global this evening… Follow the updates on anarchy.no and a newsletter by the real & green democrats of Hong Kong, distributed soon via GGS. But we are against the ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined! Revolutionary green-democracy greetings: Anna Quist. PS. Much new GGS-relevant research presented at www.anarchy.no lately - read and learn! See also below i.e. summary from IIFOR's report on Real & Green Democracy updated. - From: Climate Strike Grève pour le climat Sent: Wednesday, October 09, 2019 4:00 AM To: The Green Global Spring Revolution Cc: lena.andres4@gmail.com; Subject: Re: AD NEW UPDATE FROM GGS WITH ALL ABOUT DEMOCRACY, INCLUDING REAL DEMOCRACY DEFINED! FULL DEMOCRACY! THE DEGREE OF DEMOCRACY, ETC.! - A QUESTION AND COMMENT TO BBC'S ROS ATKINS AND MORE! On Oct 1, 2019, at 2:43 PM, The Green Global Spring Revolution wrote: Hello Ros Atkins, at BBC: ros.atkins@bbc.co.uk + some blind-copies, mainly to some other international news-media… Could you please make a summary or a short note on democracy etc. based on our latest/this news-letter, in your newsletter the WHYS Daily Email or something else at BBC? IIFOR’s (an independent and autonomous part of AI/IFA and GGS, and responsible for this research) theoretical and global empirical research on democracy etc. is spearheading the world’s research on this matter, and the results are clear, interesting and amazing. A.o.t. this research and the report (with links) are clearing up 100% the conceptual and other chaos within the democracy field in general. BBC and other global news-media should take notice! And follow up! For more democracy including less manmade global warming, regards Anna Quist, elected and official spokesperson for the GGS. PS. Pictures of me and more (click on:) at http://www.anarchy.no/pictures.html. Web of IIFOR: http://www.anarchy.no/iifor.html ; Web of IIFOR’s WEC: http://www.anarchy.no/wec.html.

  09.10.2019. China: Drop Coal! The Hong Kong Spring Revolution, a part of the GGS with the "Action: China, USA and EU! Drop Coal!" targets the 3 evil, i.e. ochlarchist, Coal-Monarchs - especially Xi Jinping of China - and his de facto left-fascist Communist Party. The Hong Kong Spring Revolution, a part of the Green Global Spring Revolution (GGS) with the "Action: China, USA and EU! Drop Coal!" and main target: the 3 evil, i.e. ochlarchist, Coal-Monarchs - especially targets Xi Jinping of China - and his ultra-authoritarian de facto left-fascist Communist Party and its ditto ultra-authoritarian and totalitarian Top - Down left-fascist economic-political system of mainland China, with about 70 percent authoritarian degree! China: Drop Coal! Hands off Hong Kong, China! As mentioned The Hong Kong Spring Revolution especially targets the evil, ochlarchist Coal-Monarch Xi Jinping of China - also the highest top of its Communist Party! Down with Xi Jinping & his ultra-authoritarian de facto left-fascist Communist Party and its regime in China, also negatively influencing the autonomous system of Hong Kong. Once again: "Hands off Hong Kong, China!" - "China: Drop Coal!" . Resolution by The Anarchist Confederation of Asia and the Middle East - ACAME - Chinese Section (Hong Kong).

  11.10.2019. Direct Action Global E-mail Campaign for the The Green Global Spring Revolution, sending a copy of the updated GGS-website to groups and individuals world wide with a call to forward the message to their own relevant network, and a revolutionary real & green democracy greeting from Anna Quist, elected and official spokesperson for the GGS. The headline of the message is: "Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - No 1: China, USA & EU! Drop Coal! NB! See greetings at the bottom of this page!"

  08-12.10.2019. GGS and the Arab Spring in Iraq - The Iraqi Spring. Anti-government revolt in 2018-2019. The Anarchists i.e. AI/ACAME-Iraqi Section, a member of GGS, condemn the violence and more state-ochlarchy and call for anarchy, i.e. real & green democracy in Iraq as soon as possible. 12.10.2019. The Anarchists i.e. AI/ACAME-Iraqi Section together with the GGS had a domestic and international direct action e-mail campaign for anarchy, i.e. real & green democracy, in Iraq. Full report about the Iraqi Spring at (click on:) IJ@ no 1 (41). This issue of IJOR/IJ@ has the headline: "Qatar, Tunisia, Egypt and other Arab countries on the economic-political map. About the Arab Spring - revolt and beyond, also the Sudanese & Iraqi Spring... The Arab Spring has joined The Green Global Spring (GGS). Read the history and the latest of resolutions, actions, news and comments by the anarchists!"

  According to IJ@ no 1 (41), Iraq is one of the 18 Arab countries that are ultra-authoritarian and totalitarian fascist states, i.e. with less than 33,33 % libertarian = democracy degree and thus more than 66,67 % authoritarian degree. Iraq has rank 177 of countries according to democracy degree, with only about 20,5% democracy degree = libertarian degree, i.e. about 79,5 % authoritarian degree - very ultra-authoritarian. This is quite close to the most authoritarian countries in the world today - also Arab - Somalia with rank 186 according to democracy degree (together with Libya) with only about 20 % libertarian = democracy degree, equal to about 80 % authoritarian degree. The estimates are approximately figures, i.e. "imprecise but fairly close to correct", according to IIFOR. Real democracy (i.e. also included green) has equal to or more than 50 % democracy = libertarian degree, both economical and political/administrative, and "soon as possible" here almost certainly means it will take a very long time, with several revolutions in libertarian direction, to achieve real democracy (included green) in Iraq (according to a Strategy Consultant from the GGS/AI-secretariat).

  13.10.2019. Hi fellows! The International Institute For Organization Research, IIFOR, has 13.10.2019 received an interesting Press release from the internationally renowned INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS – INDECO in Oslo, about Cogrips-policy (a political economy type policy also used by IIFOR and the GGS), i.e. an (click on:) Open letter to the Norwegian Prime-minister and Finance-minister about their newly released State-budget for 2020. The letter is written in Norwegian, but includes a translation tool to other languages. Web of INDECO: www.indeco.no. Feel free to translate the open letter to your preferred language, and read and learn! Very interesting stuff for the Green Global Spring Revolution and people interested in political economy broadly defined in general! NB! Feel free to forward this message to your own network with a call to join the GGS. We need more People to join the GGS-revolution if we shall save our Planet GAIA a.k.a. Tellus & Earth from manmade global warming destruction! NB! There is no time to lose! Act NOW! - Best regards and revolutionary - Real (i.e. including a significant & sufficient Green tendency) Democracy = Anarchy & Anarchist & Anarchism - greetings, from Anna Quist, elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS). PS. Much new GGS-relevant research from IIFOR presented at www.anarchy.no lately - read and learn!

  29.10.2019. THE FIRST GLOBAL DIRECT CLIMATE-ACTION! JOIN IN! An important world wide message: NB! Forward this protest-note against anti-climate-fascist attacks in Norway - to the spearheads "miljøfascista" PM Erna Solberg and the Top of the University of Oslo, i.e. IT and in general. We call for an international Real i.e. including Green Democracy protest!  NB! Just Forward this protest-message (se below) to (copy and paste “to”): postmottak@smk.dep.no; statsministeren@smk.dep.no; postmaster@usit.uio.no; postmottak@uio.no. And add in the “copy to”: ifa@anarchy.no, so we can follow up the response of this FIRST GLOBAL DIRECT CLIMATE-ACTION! PS. JOIN THE ACTION NOW – FORWARD THIS PROTEST-NOTE TO THE ANTI-CLIMATE-FASCISTS RIGHT NOW - THIS IS URGENT – THE CLIMATE CRISIS IS NOT WAITING! In this Action Report from GGS, there is also information about 1. a Nordic GGS-campaign mainly directed at Fellesforbundet and labor confederation in general & green parties, and a report from the Lebanese Anarchists, i.e. AI/ACAME-Lebanese Section from the GGS & Arab Spring Revolution in Lebanon updated to 25.10.2019. Today (29.10.2019) the Lebanese Government via the PM Mr Hariri, has declared they will resign! A victory for the Lebanese People, including the Anarchists i.e. AI/ACAME-Lebanese Section. Lebanese President Aoun is still to comment. If the resignation is accepted, the constitution would require Mr Hariri to stay on until a new administration is established. The report about Lebanon below is soon updated.

  03.11.2019. 1. Update: THE FIRST GLOBAL DIRECT CLIMATE-ACTION! Disappointing results so far! More support for climate-activists in Norway, and against the anti-climate-fascists is needed!  See report with comments from GGS official spokesperson, Anna Quist, below the protest-note and initial action sent out 29.10.2019, i.e. below the copy of the whole letter - including reports about other recent actions by the GGS. The main strategy of the GGS, that is via advice etc. trigging other and larger, broad based People's organizations, to put significant pressure on the Top, to cut global demand of coal, oil and gas etc. and use the money instead 1. to invest in green energy, and 2. make green energy available to the poor world wide, - specified in this comment, and will be followed up in practice, i.e. in the praxelogy (human action research) of the Democracy Project, that is always Green.

  07.11.2019. International and Norwegian direct action 1. to CRUSH the counter-revolutionary & real and de facto anti-climate-fascists, the so called "Green" movement, i.e. Green parties, Green youth parties and thousands of green so called "researchers" world wide, and especially the Norwegian MDG and Green Youth, and 2. to call for People to join the GGS and explaining why they should, i.e. mainly to read and follow up LØSNINGSFORSLAG NR. 1. FOR KLIMAKRISEN - Proposed Solution No. 1 for the Climate-Crisis, from NØI-INDECO.

  The first step in this "CRUSH THE SO CALLED "GREEN" FASCISTS" was an e-mail-campaign, sent from Folkebladet (FB) to International newsmedia and mandated persons etc. & The Green Global Spring Revolution (so far only a small network of about 50 000 persons associated), with copies to Bellona <info@bellona.no>; (The Norwegian) Klima- og miljødepartementet <postmottak@kld.dep.no>; presse@kld.dep.no; kld.servicetorg@kld.dep.no; biblioteket@kld.dep.no; GretaThunbergMedia@gmail.com; ipcc-sec@wmo.int; fridaysforfuture.int@gmail.com and the Norwegian Olje- og energidepartementet <postmottak@oed.dep.no>; Statsministerens kontor <postmottak@smk.dep.no>; Finansdepartementet <postmottak@fin.dep.no>; plus some blind-copies, a.o.t. included the international e-mail-address of Grønn Ungdom <gronn.ungdom@earthdome.com>; Grønn Ungdom <gu@gronnungdom.no>; webmaster@mdg.no; Miljøpartiet De Grønne<mdg@mdg.no> and Guri B. Barka Martins - Generalsekretær i Grønn Ungdom, e-mailaddress: Guri Barka Martins <guri.barka@gronnungdom.no>. The title was: Til De Grønne! Cogripsmodel-Notatet er oppdatert til versjon 3.3. LES NÅ! HVA MÅ GJØRES: HOVEDPUNKTENE I SAMFUNNS-KRISELØSNING GENERELT OG SPESIELT LØSNINGSFORSLAG NR. 1. FOR KLIMAKRISEN, see (Click on:) http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc.

  IJOR-FB-IJ@'s responsible editor, and Information Secretary for IIFOR, Harald Fagerhus, declares: Videresendelse av Pressemelding fra INDECO <indeco@online.no> sendt til Folkebladet tidligere. Hilsen Harald Fagerhus, ansvarlig redaktør for Folkebladet.

  PS. Folkebladet har fått beskjed av NØI-INDECO om at Telenor igjen har sperret dem fra utsendelse. Så i ytringsfrihetens navn videresender vi denne viktige pressemeldingen for dem.

  PPS. Må også advare mot de 100% reaksjonære, reelt og de facto anti-klimafascistene i de såkalte Grønne partiene, MDG og Grønn Ungdom, som bl.a. vil falskt gjøre kjøttspiserne til syndebukker for klima-krisen lik jøder under Hitler. Som bevist nedenfor har endringer i livsstil og kosthold overhodet ikke noe signifikant bidrag til løsning av klima-krisen. Det er den globale etterspørselen for kull, olje og gass m.v., som 100% bestemmer forbruket av dette, og dermed det alt vesentlige av klimagassutslippet, på grunn av i praksis ubegrenset tilbud globalt. Og kutt i produksjon og tilbud av olje og gass fra Norge har absolutt ingen effekt på den globale etterspørselen, og derfor 0% effekt på klimagassutslippet, da andre umiddelbart vil overta tilbudet om Norge kutter.

  Sånn 100% dum-fascistisk strutsepolitikk med krav om kutt i tilbudet i Norge som MDG og Grønn Ungdom har, må nå aktivt motarbeides 100% av de ekte klimaforkjemperne, bl.a. i GGS. De kontrarevolusjonære partiene MDG og Grønn Ungdom, må knuses nå umiddelbart, for de står for desinformasjon til Folket, og dermed bringer fokuset vekk fra det som må gjøres av Folket, beskrevet under tittelen «Hva må gjøres:» for å løse krisen se (klikk på:) http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc, og av GGS se (klikk på:) http://www.anarchy.no/ggs1.htmll. Det samme gjelder storparten av de falske «vitenskapsmennene» som fremmer de samme forfeilede synspunktene, også under FN-paraplyen. Farlige de facto anti-klima-fascistiske skrullinger alt i hop.

  Vi trenger alle oljepenger vi kan få for en mega-stor Green Global Spring Revolution, ledet av Toppene under press fra Folket. Det er bare å pumpe i vei og selge, helt til alt kull og tungolje er faset ut via kutt i global etterspørsel. Da først kommer Norges tur til å legge ned oljeproduksjonen i Nordsjøen, når global etterspørsel etter lettolje daler, og så etter en tid går også gassen. Og verden er grønn og skjønn. NB! Dette gjelder som sagt Norge, men også for andre demokratiske land gjelder noe tilsvarende, da tatt hensyn til at få av disse har olje og gass. Norge er i en særstilling angående ressurser og ansvar for den helt nødvendige for barnebarnas fremtid: The Green Global Spring Revolution!

  English version: Must also warn against the 100% reactionary, real and de facto anti-climate fascists in the so-called Green parties, MDG and Green Youth, who among other things will falsely make the meat eaters a scapegoat for the climate crisis similar to Jews under Hitler. As proven below, lifestyle and diet changes have no significant contribution to solving the climate crisis. It is the global demand for coal, oil and gas, etc., that 100% determines the consumption of this, and thus the essence of greenhouse gas emissions, due to virtually unlimited supply globally. And cuts in production and supply of oil and gas from Norway have absolutely no effect on global demand, and therefore 0% effect on greenhouse gas emissions, since others will immediately take over the supply of Norway's cuts.

  Such a 100% stupid-fascist ostrich policy with demands for cuts in the supply in Norway that MDG and Green Youth have, must now actively be counteracted 100% of the real climate defenders, including in GGS. The counter-revolutionary parties MDG and Green Youth, must now be crushed immediately, for their disinformation to the People, thus bringing the focus away from what needs to be done by the People, described under the title "What to do:" to resolve the crisis, see (click on:) http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc, and by GGS see (click on:) http://www.anarchy.no/ggs1.html. The same is true of most of the false "scientists" who promote the same erroneous views, including under the UN umbrella. Dangerous de facto anti-climate fascist lunatics all of them.

  We need all the oil money we can get for a mega-big Green Global Spring Revolution, led by the Tops under pressure from the People. Just pump and sell until all coal and heavy oil have been phased out by cuts in global demand. Only then it will be Norway's turn to shut down oil production in the North Sea, when global demand for light oil is declining, and then after a while the gas goes down. And the world shines green and beautiful. NB! This is true for Norway as said, but also for other democratic countries something similar applies, considering that few of these have oil and gas. Norway is in an unique position regarding resources and responsibility for what is absolutely necessary for the grandchildren's future: The Green Global Spring Revolution!

  08.11.2019. Continued CRUSH the "Green" fascists direct action. The Green Global Spring Revolution has an international direct action - e-mail-newsletter-campaign, following up the CRUSH direct action of 07.11.2019, titled: CRUSH the so called "green" de facto fascists, i.e. counter-revolutionary "Green" parties, youth parties and thousands of "researchers". Join the Green Global Spring Revolution GGS and the Proposed Solution No. 1 for the Climate-Crisis, from NØI-INDECO. Best Regards & Revolutionary Real, i.e. including Green Democracy Greetings from Anna Quist, official and elected spokesperson for GGS, a.k.a. "Grandma Anarchist" world wide. The newsletter was sent from the Green Global Spring Revolution and directed to the same e-mail-addresses as the 07.11.2019 CRUSH-campaign, but now with Grønn Ungdom <gronn.ungdom@earthdome.com>; Grønn Ungdom <gu@gronnungdom.no>; webmaster@mdg.no; Miljøpartiet De Grønne <mdg@mdg.no> and Guri Barka Martins <guri.barka@gronnungdom.no> up front, and not only as blindcopies. And adding Noam Chomsky and the AIT-IWA-secretariat in the Copy to line. The whole GGS-website was copied into the campaign-mail and distributed globally, and the PPS from the action of 07.11.2019, the English version, was put at the Top of the newsletter - now as a resolution by the GGS also. PS. 10.11.2019. Due to SMTP-server problems, the distribution was only widely and took several days, not fully global per 10.11.2019.

  16.11.2019. Sudan. Recent development in Sudan 15.09.2019 - 16.11.2019. The Sudanese embryo revolution is aborted as in Egypt, and the Sudanese Spring is now a pro democracy and green opposition movement to the Hemedti Fascist Mega Terrorist State. It is clear that real and green democracy in Sudan can only be achieved via allies with significant more military muscles, supporting the People, including the Anarchists.

  15.09.2019. Anarchist warning. The notorious ochlarchy (including criminal and terrorist) paramilitary group RSF, is still  commanded and ruled by Hemedti, also [formally] deputy chairman of the powerful Sovereign Council, on top of the new hybrid civil-military State of Sudan.  The Anarchists a) repeat that RSF must be banned and dissolved, and the main responsible for the groups criminal acts, the RSF-commander general Hemedti, must be arrested and brought to justice as soon as possible, and b) continue to warn against a development towards a Hemedti-Hamdok fascist national unity Mega-State, with a larger Bureaucracy (i.e. upper class), including most counter-revolutionary forces: RSF & armed "rebel" groups, old political parties (in FFC and Bashir's) and many more, is a clear possibility. And later multi-party elections with "flawed democracy" - without sufficient "checks and balances", i.e. totalitarian and ultra-authoritarian, and still a very top-heavy pyramid economic-political system, with heavy and even more repression and exploitation of the People (the bottom class). The Sudanese revolution, i.e. so far only an embryo-revolution, is still not over, but can soon be aborted (as in Egypt). Sources: SUNA, Sudan Tribune, Sudan Daily and AIIS.

  30.09.2019. Sudan's ultra-fascist paramilitary terrorist militia ruler Hemedti: 'Time for voluntary disarmament is over'. Lt Gen Mohamed Hamdan ‘Hemedti’, formally deputy head of Sudan's Sovereign Council, de facto ultra-fascist top ruler of Sudan and Sudan’s Sovereign Council and commander of the notorious terrorist Rapid Support Forces (RSF) militia, has renewed a call to tribal leaders to collect weapons as soon as possible, pointing out that “the time of voluntary disarmament is over”. In a meeting with civil administration leaders and tribal elders in the South Darfur capital Nyala yesterday, Hemedti said: “We have no problem with anyone who voluntarily surrenders his gun.” He added that during the new administration, all rebel prisoners have been released, however, “those convicted under the Emergency Law must be re-charged because they are criminals”. Hemedti vowed that “the Sudan Armed Forces are instructed to find and arrest the outlaws and they are ordered to collecting weapons and motorcycles and prevent any trespassing on farms. Further, he emphasised the need to support the newly formed civilian government. Sources: Radio Dabanga and AIIS. 

  02.10.2019. Prime Minister Abdallah Hamdok: 'I work in harmony with Hemedti'. The Prime Minister Abdalla Hamdok said they are working to build a transparent and independent judiciary. He stressed that former President al-Bashir would be tried at home, and that they would not accept dictations from abroad to try him at the ICC.  The PM explained his opinion on the participation of the Sudanese troops in Yemen war, and his view of the post-revolution demonstrations. Hamdok described his relationship with the military as good. He said: “We are working to make the relationship a smooth partnership in which the full cooperation for the interest of Sudan, stressing the existence of great harmony between him and the member of the sovereign council, the commander of the Rapid Support Forces (RSF), Lt. Gen Mohamed Hamdan Daglo," a.k.a. Hemedti. Thus Hamdok is from now on only a puppet of the Sudanese de facto ruler, Hemedti. There will be no Hemedti-Hamdok state, just a Hemedti Mega Terrorist State. Sources: Sudan Daily and AIIS.

  16.11.2019. The Sudanese embryo-revolution is aborted, and over. The Sudanese Spring is no longer a revolution, but only an opposition movement - The Sudanese Spring Opposition - to the Hemedti fascist national unity terrorist mafia Mega-State, with a large Bureaucracy (i.e. upper class), including lots of counter-revolutionary forces: The RSF terrorist mob & former armed "rebel" groups, old political parties in FFC and many more. And later either full dictatorship with no elections at all, or so called "multi-party elections" with only ultra-authoritarian parties, and thus with "flawed democracy" - also without "checks and balances", i.e. totalitarian and ultra-authoritarian, and a very top-heavy pyramid economic-political system, with heavy and even more repression and exploitation of the People - the bottom class - than before. The Sudanese revolution was only an embryo-revolution, and is now aborted as in Egypt. The economic-political system in Sudan is now and in the near future, and perhaps for a longer time, even more authoritarian and top heavy than the Bashir regime. The Hemedti Fascist Mega State is a terrorist regime, ruled via the terrorist ochlarchy paramilitary mob-organization Rapid Support Forces RSF, that makes up most of the STATE, after the Coup d’état and ultra-fascist counter-revolution. It is clear that real and green democracy in Sudan can only be achieved via allies with significant more military muscles, supporting the domestic People, including the Sudanese Anarchists. Source: AIIS.

  The Sudanese Anarchists and the Green Aspect. AI/ACA-Sudanese Section and Mr. Dabanga, spokesperson for the now global People's Council comment on the symposium on climate changes of 12.09.2019, and the GGS. Public Administration for Agriculture of the Ministry of Production and Economic Resources in Gaziera State in Sudan organized a symposium on Thursday 12.09.2019 entitled "Climate change, its Impacts on Rain Fed Sector and Troubleshooting". The symposium was organized in collaboration with Meteorological Sudanese Society, Gaziera State Branch. The Patron of the Society Professor Hussain Suleiman and the Eng. Arafa Mohamed Ali attended the symposium. Arafa said the objective of the symposium was for solving problems facing agriculture in the country and absorbing the requirement of the stage and boosting the agricultural renaissance in the state. For his part Professor Suleiman announced that the society was competent to solve problems related to climate change and its negative impacts on agricultural season. A number of working papers were presented by professionals in the field of distributing agricultural Arable land, soil, climate, rains, caused of deterioration of the vegetation cover and the reduction of soil fertility.

  "These problems are typically negative climate changes happening in a lot of countries world wide, i.e. mainly global problems, and worsening as time goes by, according to updated scientific knowledge", Mr Dabanga, spokesperson of the now global, included Sudanese, People's Council commented 28.09.2019: "The People of Sudan and of the world in general doubt that "the society was competent to solve problems related to climate change and its negative impacts" as Professor Suleiman was alleging. The problems are mainly global, not only Sudanese and local in the Gaziera State, and thus mainly requires global actions and solutions within the framework of the Green Global Spring Revolution (GGS). The People, i.e. the Bottom Class - the Grassroots, demand 1. a change in the present hybrid civil-military ultra-authoritarian and totalitarian fascist transitional system, towards Real (i.e. included a significant Green tendency) Democracy to meet the People's demands, as soon as possible, and 2. that the Sudanese authorities support the actions of the GGS in general , and especially the "Action: China, USA and EU! Drop Coal!" mainly directed at The Highest Tops - the rulers, the evil, i.e. ochlarchist, Coal-Monarchs of China, USA and EU. These (top) rulers are the main responsible for the actions and problems of the systems, including the destruction of the environment and more by the manmade global warming, global, including Sudan. But we seriously doubt the mainly counter-revolutionary hybrid civil-military fascist ... [Hemedti Mega Terrorist State] will follow up this GGS Climate-Action." Sources: SUNA, Africa News, Sudan Tribune, Sudan Daily and AIIS. Update 16.11.2019. The Sudanese Anarchists repeat: It is clear that real and green democracy in Sudan can only be achieved via allies with significant more military muscles, supporting the domestic People, including us the Sudanese Anarchists. Soon - preferably NOW! From IJ@ 1 (41), updated per 16.11.2019.

  24.11.2019 - 25.01.2020. Joint action by NØI-INDECO, Folkebladet/IJ@/IJOR & IIFOR, GGS and the People's Council (PC), for establishing the second phase of the GGS, with support and participation by large organizations and news-media. The Green Global Spring Revolution is slowly taking off the ground and "airport". Best regards, and revolutionary greetings, from Anna Quist, official and elected spokesperson for the GGS. PS. 25.01.2020. So far the subscription campaign directed at larger organizations and news-media for IJOR-IJ@ was a success in the meaning that almost nobody replied with "unsubscribe", however there was no other response either, so the second phase of GGS is still only in an embryonic phase, and not taken "off the ground". NØI-INDECO has however followed up in January 2020 with a campaign directed at the Bureaucracy, about MBO based on the the aims of the People via the People's Council, based on an article, in English called "A bit about the Bureaucracy, organization and management, etc. in real green democracy". Wednesday 22.01.2020 The World Economic Council, WEC, published this article and spread it world wide, together with their own introduction. The article is also published below this Summary and the AIIS-note, at this website.

  03.12.2019. New EU-President/Coal Monarch. The EU-Commission president Jean-Claude Juncker officially handed over the helm of the European Commission to Ursula von der Leyen, on Tuesday 03.12.2019 in Brussels. Juncker ceded the presidential bell to his successor, while his portrait was unveiled in the gallery of Commission presidents. The 3 evil Coal-Monarchs/Presidents are now: Xi Jinping of China, Donald Trump of USA and Ursula von der Leyen of EU. The GGS "Action: China, USA and EU! Drop Coal!" continues, now mostly directed at the 3 presidents Xi Jinping of China, Donald Trump of USA and Ursula von der Leyen of EU, i.e. EU-Commission president, EU's de facto government/cabinet head.

  31.01.2019. Africa & GGS and more. Ndoni Mcunu from South Africa, speaks to BBC: "To make international changes, I'd first say that international people need to understand part of the problem, what the people need so there needs to be bottom-up approach and not a top-down approach. First the understanding of what do the local people need in terms of climate change and tailor-making those solutions to African needs. So if you come with high technology into our continent, that's not going to help if you don't have the skill base. So first understand what is our skill base, what is our literacy base as Africans and then implement your solutions accordingly." And also 31.01.2020 1. NØI-INDECO had a Press Release about the "3. World War" and GGS, see below in this file, and 2. the Anarchist Federation - British and Anglophone sent out a Press Release about Brexit, see Freedom Online. Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  01.02.2020. Hong Kong and China update. The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]. Sent: Saturday, February 01, 2020 4:57 PM To: The people & anarchists and authorities world wide. Subject: The report about China and the Hong Kong Spring Revolution is updated! Click on: http://www.anarchy.no/andebate.html to see & read the report. The report about China and the Hong Kong Spring Revolution is updated! Click on: http://www.anarchy.no/andebate.html  to see & read the report (search for “China” in this file). Best regards Anna Quist, official spokesperson for GGS. PS. Feel free to  read all  about democracy including green, i.e. the www.anarchy.no!

  A CLUSTER OF state-owned power plants in north-western Greece have been spewing smoke and toxic ash over nearby villages for decades. The plants are fuelled by lignite, a dirty brown coal extracted from open-pit mines that scar the local countryside. Studies have shown that mining communities suffer above-average rates of lung disease and cancer, yet jobs in other sectors are scarce in a region with chronically high unemployment. Changes may be on the way. Kyriakos Mitsotakis, the new centre-right prime minister, has promised to shut down all of Greece’s 14 lignite-fired power stations by 2024. (Another lignite station currently under construction will be converted to run on natural gas.) Fleets of wind turbines and solar panels will be rolled out across rehabilitated mining areas. Source: The Economist Feb. 1st 2020.

  02.02.2020. International e-mail direct action for GGS. From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]. Sent: Sunday, February 02, 2020 12:21 PM. To: The Green Global Spring Revolution. Subject: Important message to all the network-members/subscribers to GGS. The Green Global Spring Revolution (GGS) Report no 1 - with the GGS-Actions, is now updated per 02.02.2020. Follow the actions, news and comments! Read it all!!! Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  06.02.2020. Congratulations on National Sami Day. Reindeer husbandry emits little greenhouse gases! Gratulerer med nasjonaldagen Samer. Reinsdrift slipper ut lite klimagasser! @-greetings from Anna Quist for GGS and Timian Sabatini for INDECO.NO.

  24.02.2020. Thanks from Sametinget for greetings from GGS and INDECO on National Sami Day.

  E-poasta ● E-post Geasa/Til:

  The Green Global Spring Revolution - GGS og INDECO v/Anna Quist og Timian Sabatini, ifa@anarchy.no

  Geas/Fra:

  Hege Schanche, +47 78 47 41 04

  Min čuj./Vår ref:

  18/809 - 35

  Beaivi/Dato:

  24.02.2020

  Takk for hilsen/Thank you for sending greetings
  Takk for din hilsning i forbindelse med samenes nasjonaldag. Det setter vi stor pris på. Thank you for sending us greetings on Sami National Day, we profoundly appreciate that.
  Dearvvuođaiguin/Med hilsen
  Hege Schanche
  ráđđeaddi/rådgiver

  Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok /Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47 78 47 40 90 E-mail: samediggi@samediggi.no Web: www.samediggi.no

  28.02.2020. A brief update about some of the latest direct actions from GGS and associates. 13.02.202: Resolution from the Anarchist International (AI/IFA) and the Anarchist Confederation of Asia and the Middle East (ACAME) on the Trump 2020 plan for solution to the Israel vs Palestine conflict. Click on http://www.anarchy.no/antiterrorism2.html for more information. 19.02.2020: GGS & The AISC. NB! Very, very important message from The Anarchist International Security Council - Revolutionary pilots (= revolusjonære loser, in Norwegian) as suggested by M. Bakunin. And about 1. life with or without absolute hell fascism, and 2. survival vs the end of mankind! Click on http://www.anarchy.no/ai.html for more information. 23.02.2020: IJ@ 1 (41) about the Arab Spring is updated. The Situation in Algeria - the Hirak (movement). Also the latest about Sudan and Lebanon in this newsletter! Click on http://www.anarchy.no/ija141.html for more information. Our consultants/advicers at INDECO.NO, with JHØ as primus motor, have had several important Press Releases lately, also published at this GGS website, the most important "NÆRMERE OM 3. VERDENSKRIG (REVOLUSJONSKRIGEN) OG 4. VERDENSKRIG (FLYKTNINGSKRIGEN)" is placed at the top of the GGS-site. Click on http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc for more information. Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  29.02.2020. Direct global action e-mail-campaign titled: "Drop Coal Now! Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - No 1: China, USA & EU! Drop Coal!" Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  01.03.2020. US and Taliban sign "historic peace in our time deal" [remember Chamberlain and Hitler in 1938 ], USA giving in to the Taliban islamist terrorists ultra-fascists, to end the 18-year war Feb 2020. To hell with Trump! USA og Taliban signerer "historisk fred i vår tid avtale" [husk Chamberlain og Hitler i 1938], USA ga etter for Taliban islamistiske terrorister ultra-fascister, for å avslutte 18-års krig i  februar 2020. Til helvete med Trump!

  US and Taliban sign "historic peace in our time deal" [remember Chamberlain and Hitler in 1938 ], USA giving in to the Taliban islamist terrorists ultra-fascists, to end the 18-year war Feb 2020. The  United States and Taliban signed the "peace deal" Saturday 29.02.2020 aimed at bringing an end to the country's longest war. The agreement sets the stage for the withdrawal of US troops from Afghanistan more than 18 years after President  George W. Bush ordered bombing in response to the 9/11 attacks in 2001. The US has spent more than 750 billion fighting the war, which has cost tens of thousands of lives on all sides. The "historic deal" was signed in Doha, Qatar, by US special envoy Zalmay Khalilzad and Taliban political chief Mullah Abdul Ghani Baradar. US Secretary of State Mike Pompeo was on hand to witness the ceremony, but this shameful retirement from fighting ultra-fascism is 100% the responsibility of the coward and "free rider" in the fight against fascism: Donald Trump.

  All U.S. troops are going to withdraw from Afghanistan under the "peace deal" --  the "conditions-based" withdrawal will be completed in 14 months if Taliban "keep commitments". The signing between Zalmay Khalilzad and Taliban officials will set the stage for the final withdrawal of U.S. troops from Afghanistan after 19 years of violence that has killed more than 3,500 Americans and coalition troops and tens of thousands of Afghans since the US invasion following the terrorist attacks  of September 11, 2001. The Taliban will of course soon after the 14 months establish an islamist, totalitarian, ultra-authoritarian and ultra-fascist, ochlarchy STATE, with a large very top-heavy and repressive islamist pyramid  Bureaucracy.  To hell with Donald Trump. The fight against fascism, including anti-climate policy and terrorism and ochlarchy in general, continues – for real, including green, democracy in all countries of the world, i.e. global – continues: The 3rd World War! See (click on:) The Green Global Spring Revolution. From - and ore information at (click on:): http://www.anarchy.no/ija431.html. Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  02.03.2020. IJ@ 1 (41) about the Arab Spring is updated. The Situation in Iraq. Also the latest about Sudan, Lebanon, Algeria and more in this newsletter! More than 500 people have been killed and 30,000 wounded since the mass protests seeking an overhaul of the country's political system was intensified in October 2019 in the capital, Baghdad, and several southern cities, with rights groups and anarchists accusing security forces of using excessive force against demonstrators. The AI/ACAME-Iraqi Section, a member of the The Green Global Spring Revolution - GGS, calls for "a real revolution with a development towards Real i.e. including Green Democracy, that is Anarchy - and more of it - as soon as possible! The ultra-authoritarian, totalitarian fascist regime in Iraq at about only 20,5% democracy = libertarian degree, and thus ca. 79,5 % authoritarian degree, must be replaced by anarchism in a continued and real revolution, as quick as possible! This also includes Cogrips-policy and political economy in general, rooted back to Nobel-prize winner in economics - Ragnar Frisch!" Sources: BBC and AIIS. Click on http://www.anarchy.no/ija141.html for more information. Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  04.03.2020. THE ECOANARCHIST MANIFESTO - EAM - IS UPDATED... IMPORTANT FOR THE GREEN GLOBAL SPRING REVOLUTION - GGS! Click on http://www.anarchy.no/eam.html for more information. 'Nature doesn't bargain': Greta Thunberg, a networkmember/subscriber to the GGS, says EU law to tackle climate change is  'surrender'.  Swedish teenage activist Greta Thunberg branded the EU's legislation to tackle climate change as "surrender". She said its Green Deal package of measures gives the world "much less than a 50 per cent chance" to limit global warming to 1.5℃. "You admit that you are giving up, on the Paris agreement, on your promises and on doing what you can to ensure a safe future for your own children," Thunberg told MEPs. "This climate law is surrender. Nature doesn't bargain, and you cannot make deals with physics." "Your distant targets will mean nothing if high emissions continue like today, even for just a few more years, because that will use up our remaining carbon budget before we even have the chance to deliver on your 2030 or 2050 goals," she explained. Thunberg said "no policy, plan or deal will be nearly enough" as long as the bloc "continues to ignore CO2 budgets which apply for today". - Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  05.03.2020. Update by the British and Anglophone Anarchist Federation 05.03.2020. AF-Section USA is against Donald Trump and supports the Democrats in the next president election 03.11.2020. Furthermore we support the green Joe Biden, and not the marxist statist Bernie Sanders. Click on http://www.anarchy.no/afbpress1.html and http://www.anarchy.no/afb.html for more information. - Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  06-08.03.2020. Women's Day 08.03.2020 - Anarchafeminist international direct action with MAF - We cheer for Greta Thunberg, a network member / subscriber to the GGS, a brave and strong young woman! Manifeste Anarchoféministe - Anarchafeminist Manifesto! For Real, i.e. including green Democracy = Anarchy & Anarchism - and more of it! Also taking into account the feminist perspective! Click on http://www.anarchy.no/iaf.html and http://www.anarchy.no/maf.html for more information. - Best regards, and revolutionary real & green & feminist democratic greetings, from Anna Quist.

  07-12.03.2020. World wide distribution of IJ@ 1 (49): The Global People's Council: The People's economic-political demands. - Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  13.03.2020. Global direct teaching action - From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no] Sent: Friday, March 13, 2020 11:29 AM To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide. Subject: Make Corona time a quality time, take our free online basic course in real (i.e. including green) democracy = anarchism, and other isms! Please forward this e-mail to your own network! Make Corona time a quality time, take our free online basic course in real (i.e. including green) democracy = anarchism, and other isms! Gjør Corona-tid til kvalitetstid, ta vårt gratis online grunn-kurs i reelt (dvs. inklusive grønt) demokrati = anarkisme, og andre -ismer! - Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  23.03.2020. Press release from INDECO. From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no] Sent: Monday, March 23, 2020 5:34 AM To: Pressemelding fra INDECO Subject: Litt om metodene til å redusere CO2 utslipp så målet om under 1,5 graders global oppvarming siden førindustriell tid kan oppnås. Click on http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc for more information. The press release is also published above. Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  24.03.2020. A clarification of the definition of democracy and the law of corruption by JHØ: The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it. Because 1. superior and overriding power always corrupts economical and/or political/administrative (usually both - NB! in macro - for a whole country practically always both), in direction concentration of a) money and/or b) the practiced will to cow and subdue the People (usually both a) & b), in macro - for a whole country, practically always both, and including anti-climate policy), on and from the Top of the societal pyramid in private and public sector = The Bureaucracy broadly defined; 2. the Bottom of the societal pyramid = the People's DEMANDS will only be met in a more democratic - real democratic world, i.e. Anarchy & Anarchism - in each country and global and 3. never achieved based on strong and stronger rule from the Top = the Bureaucracy. Og dette gjelder både i smått og stort, ikke bare for hele land. Også i psykiatriverdenen... og jo mere makt - desto verre korrupt. See also (click on:) Notat om "sovjetisk psykiatri" i Norge. - Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  18.04.2020. Police in Hong Kong have arrested at least 14 pro-democracy activists in connection with the mass protests that rocked the Asian financial hub last year. Among those targeted on Saturday 18.04.2020 was Jimmy Lai, founder of anti-establishment tabloid Apple Daily, who was arrested at his home, according to local media reports. The group also included former legislators 81-year-old Martin Lee, Albert Ho, Leung Kwok-hung and Au Nok-hin, who are accused of organizing and taking part in unlawful assemblies in August and October, according to several current Hong Kong legislators. In all, nine former legislators were arrested. Lee is a prominent Democratic Party founder and senior barrister, who is known as the founding father of Hong Kong's democratic movement as well as one of the architects of the city's Basic Law, the mini-constitution under which Hong Kong returned to Chinese rule in 1997. Lai was also arrested in February, along with veteran activists Lee Cheuk-yan and Yeung Sum, over their involvement in a mass anti-government demonstration on August 31 last year. The raids mark the biggest crackdown on the pro-democracy movement since the outbreak of large anti-government protests across the former British colony in June last year. As mentioned marchers initially targeted a now-scrapped bill proposing to send suspects to mainland China for trial, but protests broadened into demands for full democracy and a public investigation of the use of force by police.

  'Ring of terror'. Saturday's arrests come after several months of relative calm amid a partial coronavirus lockdown but just as Chinese and city government officials launch a new push for tougher national security laws for Hong Kong. Democratic legislator Claudia Mo, who was not among those arrested, said the government, led by Chief Executive Carrie Lam, was trying "to introduce a ring of terror in Hong Kong". "They are doing whatever they can to try to silence, to take down, the local opposition," she said, pointing to upcoming legislative elections in September in which democrats hope to win back their former veto power in the city assembly.

  The pro-democracy protests and movement has recently died down, partly due to exhaustion and arrests but also because of the coronavirus pandemic. Hong Kong's autonomy has been a point of renewed concern after Beijing's top office in the territory said it has the right and responsibility to be involved in the city's affairs. Hong Kong's mini-constitution restricts Beijing from interfering in local affairs. But on Friday 17.04.2020, Beijing's top office in Hong Kong said it was not bound by Hong Kong's laws and therefore has the right to "supervise" how the "one country, two systems" principle is being implemented. The unprecedented statement came after the liaison office accused opposition politicians of abusing their power in the legislative council. The crackdown was "very timely" since it will not spark much reaction amid the lockdown restrictions. This is a particularly useful time for them to do it because people are not allowed on the streets and are not allowed to protest and the pro-democracy camp basically says that this is government's attempt at completely shutting down any democratic movements in the city. China's leaders have refused to accede to the protesters' demands, which include a.o.t. fully free elections in the city of more than 7 million, an inquiry into alleged police misconduct during the protests and an amnesty for more than 7,000 people arrested in connection with the protests. The Anarchist Confederation of Asia and the Middle East - ACAME - Chinese Section (Hong Kong) condemns the arrests and is vigorously protesting against that the Beijing's top office in Hong Kong has the right to "supervise" how the "one country, two systems" principle is being implemented. Sources: Al Jazeera and AIIS. From http://www.anarchy.no/andebate.html. More information - search for “China's place on the economic-political map” in this file. - Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  20.04.2020. The British and Anglophone Aarchist Federation: The Real, i.e. including green Democrats = Anarchists, support Joe Biden for President of the USA in the next president election 03.11.2020, and are strongly against re-election of president Donald Trump. Although generally referred to as a moderate, Biden has declared himself as the candidate with the most progressive record. The 2020 presidential campaign of Joe Biden began on April 25, 2019, when he released a video announcing his candidacy in the 2020 Democratic party presidential primaries. Biden, the former vice president of the United States and a former U.S. senator from Delaware, had been the subject of widespread speculation as a potential 2020 candidate after declining to be a candidate in the 2016 election. His positions include codifying Roe v. Wade into statute, a public option for health insurance, passing the Equality Act, free community college, and a $1.7 trillion climate plan embracing the framework of the Green New Deal, also supported by the Green Global Spring (GGS). Biden supports regulation on fracking. As a former vice president, Biden entered the race with very high name recognition. From his campaign announcement up to the start of elections, he has been the candidate most identified as the frontrunner. He led most national polls through 2019. He won a landslide victory in the 2020 South Carolina Democratic primary on February 29, 2020. In March, Biden was endorsed by 10 of his former competitors, bringing the total number of such endorsements to 12. Biden earned enough delegates on Super Tuesday 2020 to pull ahead of the marxist Senator Bernie Sanders. On April 8, after Sanders suspended his campaign, Biden became the presumptive Democratic presidential nominee. From http://www.anarchy.no/afbpress1.html and http://www.anarchy.no/afb.html. - Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  22.04.2020. Earth Day. Every year on April 22, Earth Day marks the anniversary of the environmental organization's start in 1970. The GGS congratulates Earth Day with the 50 years anniversary. - Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  30.04.2020. IJ@ 1 (41) is updated. Lebanon. About the Lebanese Spring Revolution - a part of GGS. Lebanon protests: Thousands, including the anarchists, i.e. AI/ACAME-Lebanese Section, demand 'fall of the regime' in Beirut... Lebanon is in turmoil. The country's long-running financial crisis, which led to the resignation of its prime minister in October, has only gotten worse because of the coronavirus pandemic. Before the pandemic, the World Bank projected that 45% of people in Lebanon would be below the poverty line in 2020. Now the government believes that up to 75% of people are in need of aid, Social Affairs Minister Ramzi Musharrafieh told CNN. Anti-government protesters returned to the street with a vengeance this week after nearly two months on lockdown. In Tripoli, the country's second-largest city and its poorest, protesters hurled Molotov cocktails at banks and clashed with security forces. Since the uprising began last year, the Lebanese lira has been in a free fall, losing about half of its value. Food prices are soaring. The anarchists condemn the ochlarchy including chaos. More about the embryo-revolution in Lebanon: See the reports in this issue of IJ@! 18.10.2019. Lebanon. About the Lebanese Spring Revolution - a part of GGS. Lebanon protests: Thousands, including the anarchists, i.e. AI/ACAME-Lebanese Section, demand 'fall of the regime' in Beirut. Thousands of protesters march for a second day in anti-government demonstrations over the country's economic crisis and ultra-authoritarian & fascist system! And 19.01.2020. Lebanon. At least 150 injured in Lebanese capital after violent clashes between protesters and police. See also the Introduction to this issue of IJ@ at the top of the web-site, for an updated brief summary of the embryo-revolution in Lebanon. Click on http://www.anarchy.no/ija141.html and The Anarchist Confederation of Asia and the Middle East - AI/ACAME - Lebanese Section, for more information. Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  01.05.2020. International Workers of the World - IWW/AI. The anarchosyndicalist trade union, workers' confederation and section of the Anarchist International: We wish you a happy May Day and May! May Day 2020 - Manifesto and anarcho-syndicalist international direct action by the International Workers of the World! Against a.o.t. what Ragnar Frisch called "The unenlightened plutarchy"! For Real, i.e. including green Democracy = Anarchy & Anarchism - and more of it! May Day 2020 Manifesto: The fight against the unenlightened plutarchy and statism including ochlarchy, and for anarchy i.e. real democracy, continues world wide. It is more than thirteen years since the financial crisis hit, followed rapidly by a larger economic crisis. The resulting shock added millions to the already teeming ranks of the jobless and threw millions more into precarious work. Many workers have lost good jobs and far too many have also lost the fundamental rights that went with them. There is only one cause of the crisis: lack of proper demand management. Proper demand management is more easy done in anarchy than archy, look to Norway, The Swiss Confederation and Iceland, but anarchy is not necessary for proper demand management. The main player in demand management is the central administration be it anarchist or archist. The most efficient demand management is Cogrips-policy, see the WEC resolutions with links. We call for Cogrips-policy world wide for proper demand management broadly defined and the end of the economic and climate crisis. The Corona crisis has dramatically increased the unemployment rate further, but health precedes everything - including the economy - until a vaccine is developed and everyone has become immune. And the welfare of the People must be secured, also possibly via Quantitative Easing - "printing fresh money". More information at http://www.anarchy.no/iwwai.html. Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  05.05.2020. Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. More than three billion people will be living in places with "near un-liveable" temperatures by 2070, according to a new study. Unless greenhouse gas emissions fall, large numbers of people will experience average temperatures hotter than 29C. This is considered outside the climate "niche" in which humans have thrived for the past 6,000 years. Co-author of the study Tim Lenton told the BBC: "The study hopefully puts climate change in a more human terms". Researchers used data from United Nations population projections and a 3C warming scenario based on the expected global rise in temperature. A UN report found that even with countries keeping to the Paris climate agreement, the world was on course for a 3C rise.  According to the study, human populations are concentrated into narrow climate bands with most people residing in places where the average temperature is about 11-15C. A smaller number of people live in areas with an average temperature of 20-25C. People have mostly lived in these climate conditions for thousands of years. However should, global warming cause temperatures to rise by three degrees, a vast number of people are going to be living in temperatures considered outside the "climate niche". Mr Lenton, climate specialist and director of the global Systems Institute at the University of Exeter, conducted the study with scientists from China, the US and Europe. He told the BBC: "The land warms up faster than the ocean so the land is warming more than three degrees. Population growth is projected to be in already hot places, mostly sub-Saharan Africa, so that shifts the average person to a hotter temperature. "It's shifting the whole distribution of people to hotter places which themselves are getting hotter and that's why we find the average person on the planet is living in about 7C warmer conditions in the 3C warmer world." Areas projected to be affected include northern Australia, India, Africa, South America and parts of the Middle East. The study raises concerns about those in poorer areas who will be unable to shelter from the heat. "For me, the study is not about the rich who can just get inside an air-conditioned building and insulate themselves from anything. We have to be concerned with those who don't have the means to isolate themselves from the weather and the climate around them," Mr Lenton said. Mr Lenton says the main message from the team's findings is that "limiting climate change could have huge benefits in terms of reducing the number of people projected to fall outside of the climate niche. "It's about roughly a billion people for each degree of warming beyond the present. So for every degree of warming, we could be saving a huge amount of change in people's livelihoods." Source: BBC. This is mainly consistent with the scenario analysis of NØI-INDECO at http://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc. Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  06.05.2020. From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]. Sent: Wednesday, May 06, 2020 3:15 AM. To: Forsvarsdepartementet; PST; USAs Ambassade terrortips; FD Karantene <FDKarantene@fd.dep.no> ; forsvaret@mil.no; 'politidirektoratet@politiet.no'; 'kommunikasjon.oslo@politiet.no'; 'post.oslo@politiet.no'; 'post.ost@politiet.no'. Cc: Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; Statsministerens kontor; USAs Ambassade; Danmarks Ambassade; Islands Ambassade; Sveitsiske ambassade ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; United Kingdom. Subject: Oppdatert rapport fra AISC om: Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated... GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy... OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN. Apropos 3. og 4. verdenskrig… 3. = Revolusjonskrigen, 4. = Flyktningskrigen, se tidligere sendt notat om dette fra JHØ, også publisert på http://www.anarchy.no/ggs1.html. De 3 milliardene personer (se ovenfor) blir nok ikke værende i det glødende helvete vidt omkring rundt ekvator lenge, de kommer nok nord og sørover en masse, kanskje mange 100 millioner til Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland samt Sveits, UK og USA. Og det blir neppe fredelig… Hilsen AISC v. konsulent JHØ. PS. På tide å få mye mer fart på 3. Verdenskrig i preventivt øyemed – Nå vi få slutt på klimakrisen snart – ellers så går det rett til helvete!!! Dette er alvor!!! Få bakenden i gir!!!!!!! ALLE SAMMEN!!!!!!!!!!! Koronakrisen er bare noe pusleri som er over om senest 2 år, det er klimakrisen som er det virkelige problemet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  07.05.2020. From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]. Sent: Thursday, May 07, 2020 9:22 AM. To: Senterpartiet epost; Senterungdommen; 'Marit.Arnstad@stortinget.no'; 'trygve-slagsvold.vedum@stortinget.no'; 'sp.postmottak@stortinget.no' Subject: Ad Oppdatert rapport fra AISC om: Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. The web-sites of the Green Global Spring (GGS) are updated. GGS is based on Cogrips-model and -policy! Ragnar Frisch' & Frischian Cogrips-model & -policy. Hei Marit.Arnstad@stortinget.no og trygve-slagsvold.vedum@stortinget.no, og SP generelt. Jeg ønsker, med bakgrunn i AISC-rapporten gjengitt ovenfor (som klart viser en utrolig sterk fare for rikets sikkerhet som følge av klimakrisen), at SP nå mye sterkere prioriterer kampen mot klimakrisen nasjonalt og internasjonalt, både i program-arbeidet, i praktisk politikk og generelt. Dette må ha tilnærmet absolutt prioritet, jevnfør AISC-rapporten. Ta kontakt med meg ved spørsmål om dette, gjerne per e-mail, men jeg er også tilgjengelig på telefon. Dette haster enormt, klimakrisen forverrer seg dag for dag. Mvh. Jens Hermundstad Østmoe. Mange-åring og trofast SP-medlem og også i mange år stilt på SP-listen til lokalvalget på Grünerløkka i Oslo. Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist.

  16.05.2020. About the Glasgow Agreement. Hi fridays.for.future.riga@gmail.com. We have read the preliminary draft to the Glasgow Agreement. We mainly support this preliminary draft to the Glasgow Agreement, but we are a bit skeptical about civil disobedience, it must not be any ochlarchy (i.e. mob rule broadly defined). This must be clear in the practical definition of civil disobedience in this connection. However we don’t like the concept and term civil disobedience at all, and it should be dropped, and be replaced with Direct Action (non-violent). We have not capacity to travel to Glasgow, but we will participate as far as possible by e-mail and e-mail campaigns, and we have put this invitation-e-mail and our answer, on the GGS-action-website. Best regards - Anna Quist, elected and official spokesperson for the Green Global Spring (GGS). Direct Action defined and explained: http://www.anarchy.no/directaction.html. The GGS-action-website: http://www.anarchy.no/ggs1.html. Official web-site of GAIA & GGS: http://www.anarchy.no/green.html. Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here! More information at www.anarchy.no & www.indeco.no.

  From: Fridays For Future [mailto:fridays.for.future.riga@gmail.com] Sent: Saturday, May 16, 2020 10:12 AM. To: undisclosed-recipients (including GGS and JHØ): Subject: We are inviting you to participate in Glasgow agreement. Hello, fellow climate activists! I'm Liva from Fridays for Future Latvia. FFF Latvia is now participating in the new Glasgow agreement. It's a big opportunity for us, activists, to take bigger steps further. You can participate and help personally or as an organization. Every Wednesday there's an intro meeting where you and your colleagues can find out more about what this is. If you want to participate or you know someone or an organization that would like to participate, please reply to this e-mail. I hope to see you at one of these meetings! Here's a bit about what this is:

  WHY DO WE NEED A GLASGOW AGREEMENT?

  • Institutions have repeatedly failed us over the last four decades in tackling climate change and offering sustainable political measures.
  • We have had 25 COPs, 2 international agreements (Kyoto and Paris), numerous “market tools” to reduce emissions. Nevertheless, the emissions are increasing year by year and 2019 was the year emissions increased the most
  • COP25 didn't even reach a political agreement.
  • Climate justice movement was always present in COP, both inside and outside, with 500.000 people protesting on the street last year in Madrid (COP25).
  • Postponing COP26 is proof that institutions will keep on postponing serious political action regarding climate change.  

  AND NOW WHAT?

  • How to create an organizational tool with a discourse that recognizes the failure of institutions and proposes to create an alternative power?
  • Now, the climate justice movement is bigger than ever. We cannot postpone climate action. Without this year’s COP, we have a political opportunity to be one step ahead in reducing 50% of greenhouse gas emissions by 2030 and reach climate justice.

  HOW? THE GLASGOW AGREEMENT:

  Click on: Glasgow Draft. Hope to hear from you soon! Best regards, Fridays for Future Latvia activist - Liva

  19.05.2020. From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]. Sent: Tuesday, May 19, 2020 3:11 PM. To: 'info@jareddiamond.org'.Subject: To J.D. Latest updates! Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III. Hello Jared Diamond. I hope you have time an interest to read the latest AISC-report, see headline, about the climate crisis and solution. Anna Quist of the Green Global Spring (GGS) has also put info@jareddiamond.org on the GGS-e-mail list. Hope you will accept a subscription, and don’t reject it as spam. The e-mail with the latest AISC-report is published on (click on:) http://www.anarchy.no/ggs1.html. Best regards Jens Hermundstad Østmoe, cand. oecon. Ph D research manager at the Institute of Industrial Economics, The NØI-INDECO-Network at www.indeco.no, e-mail: indeco@online.no, and consultant for International Journal of Organization Research IJOR/Fb /IJ@-IIFOR & AISC & GGS at www.anarchy.no.

  20.05.2020. From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]. Sent: Wednesday, May 20, 2020 1:14 PM. To: 'D.Ivanova@leeds.ac.uk'. Subject: To D.I. Latest updates! Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III. Hello Dr Diana Ivanova. I hope you have time an interest to read the latest AISC-report, see headline, about the climate crisis and solution. Anna Quist of the Green Global Spring (GGS) has also put D.Ivanova@leeds.ac.uk on the GGS-e-mail list. Hope you will accept a subscription, and don’t reject it as spam. The e-mail with the latest AISC-report is published on (click on:) http://www.anarchy.no/ggs1.html. Best regards Jens Hermundstad Østmoe, cand. oecon. Ph D research manager at the Institute of Industrial Economics, The NØI-INDECO-Network at www.indeco.no , e-mail: indeco@online.no, and consultant for International Journal of Organization Research IJOR/Fb /IJ@-IIFOR & AISC & GGS at www.anarchy.no. PS. An interesting report published by BBC about the climate crisis, and some partly contributions to the solution to the crisis, with Dr Diana Ivanova as the main author, see (click on:) https://www.bbc.com/news/science-environment-52719662.

  Also 20.05.2020. From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]. Sent: Wednesday, May 20, 2020 1:45 PM. To: 'customerservices@ioppublishing.org'; 'info@ioppubusa.com'. Subject: To ERL. Latest updates! Important message - read all at once. The four most important notes from AISC about the 3. and 4. World War, addressed to all democratic countries and more, and NATO. Soon it is time to make significant progress in World War III. Hello Environmental Research Letters - Editor board. I hope you have time an interest to read the latest AISC-report, see headline, about the climate crisis and solution. Anna Quist of the Green Global Spring (GGS) has also put customerservices@ioppublishing.org and info@ioppubusa.com on the GGS-e-mail list. Hope you will accept a subscription, and don’t reject it as spam. The e-mail with the latest AISC-report is published on (click on:) http://www.anarchy.no/ggs1.html. Best regards Jens Hermundstad Østmoe, cand. oecon. Ph D research manager at the Institute of Industrial Economics, The NØI-INDECO-Network at www.indeco.no , e-mail: indeco@online.no, and consultant for International Journal of Organization Research IJOR/Fb /IJ@-IIFOR & AISC & GGS at www.anarchy.no. PS. Web of Environmental Research Letters, click on: https://iopscience.iop.org/journal/1748-9326.

  22.05.2020. To the democratic countries, CIA and NATO and more. News from China and Hong Kong. Updated report from the ongoing Hong Kong Spring Revolution, a part of the Green Global Spring Revolution (GGS) and more.

  Also a non-classified intelligence report from AISC, the Anarchist International Security Council. If we a) go behind the official statistics on income-inequality and corruption, i.e. de facto more capitalism, economic plutarchy – unenlightened, according to Ragnar Frisch, and b) take into account the Gulags and the coming attempts of repression in Hong Kong, i.e. more statism, c) the in name only communist, China, is moving rapidly from de facto left-fascism towards ultra-fascism, similar to Hitler’s Germany, on the economic-political map and in reality, see http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html. If the Chinese “communist” party not rapidly changes towards Real, i.e. included green Democracy, i.e. Anarchy,  somewhat like Norway, The Swiss Confederation and Iceland, and drops coal now and soon fossil fuel in general, and replace it with green economy, voluntarily, after some diplomatic and other pressure, the democratic countries, including NATO and Russia? must take over the Green Global Spring Revolution, GGS, ca. 100%, and prepare for and soon perform violent military armed World War III, the Revolution War, joining the pro-democracy, i.e. including green, popular movements, against all ultra-fascist regimes, i.e. always not green,  world wide - including China, soon – or else we will rather soon end in Ragnarokk, the World War IIII, the global  Fugitive War, with most likely several billion persons killed and destruction of the climate environment, and probably soon the end of mankind on earth. That is the ca. 100 % truth – you all are warned. The small international GGS of today, with anarchists including AISC, and Greta Thunberg and her network + some other smaller groups, as network-members/subscribers, has no military capacity and will not participate in any significant way in the World War III, only contribute a little with information work based on intelligence mainly from open sources, and some advice based on Ragnar Frisch’ and Frischian Cogrips-model and –policy, updated, published at www.indeco.no and www.anarchy.no. Best regards, for AISC:

  Harald Fagerhus, editor of InternationalJournal of Organization Research IJOR/Folkebladet/IJ@-IIFOR & AISC & GGS © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009 – www.anarchy.no.
  Anna Quist, elected and official spokesperson for the Green Global Spring Revolution (GGS) http://www.anarchy.no/ggs1.html & http://www.anarchy.no/green.html
  Jens Hermundstad Østmoe, cand. oecon. Ph D research manager at the Institute of Industrial Economics, The NØI-INDECO-Network at www.indeco.no, e-mail: indeco@online.no, and consultant for International Journal of Organization Research IJOR/Fb /IJ@-IIFOR & AISC & GGS at www.anarchy.no.

  PS. The above mentioned (see headline) AISC-report about China/Hong Kong is published on the Real Democracy = Anarchy Debate: http://www.anarchy.no/andebate.html, search for China in this file. More information about China at www.anarchy.no and www.indeco.no. This AISC-report was initially sent to military etc. included NATO and CIA, and political groups and embassies in Oslo, see below, with blind copies to several other embassies, and distributed world wide, included to the GGS-network, Hong Kong, and the Anarchist International (AI/IFA) as well as international and Norwegian news-media, forwarded by Harald Fagerhus, Anna Quist and Jens Hermundstad Østmoe respectively. PS. This report about Hong Kong & China published on the Real Democracy = Anarchy Debate, under the title "China's place on the economic-political map", will be updated often, click on: http://www.anarchy.no/andebate.html, search for China in this file to see the updated report. The updated Hong Kong & China report will usually only be published on anarchy.no and/or indeco.no, i.e. on those web-sites, and not distributed by e-mail world wide.

  From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]
  Sent: Friday, May 22, 2020 11:05 AM
  To: Forsvaret og E-tjenesten; PST; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor; Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; 'info@ncia.nato.int'; 'webmaster@ncia.nato.int'; 'natomediaoperations@hq.nato.int'
  Cc: USAs Ambassade; United Kingdom ; Sveriges ambassade; Finlands Ambassade; Islands Ambassade; Danmarks Ambassade; Sveitsiske ambassade ; European Union; Russlands ambassade; Kinas ambassade; The Green Global Spring Revolution; International newsmedia and mandated persons etc.; The people & anarchists and authorities world wide
  Subject: To the democratic countries, CIA and NATO and more. News from China and Hong Kong. Updated report from the ongoing Hong Kong Spring Revolution, a part of the Green Global Spring Revolution (GGS) and more.

  01.06.2020. A letter from Periklis Feresiades from Greece, a member of GGS and an anarchist, with some relevant questions, and answer from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS.

  From: Periklis Feresiadis
  Sent: Tuesday, June 02, 2020 1:25 PM
  To: Anarchist International Information Service - AIIS
  Subject: Perhaps the more or less democratic countries and military wing NATO should not fight on their own and understand the GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”.

  Perhaps the more or less democratic countries and the military wing NATO should not fight on their own and understand the GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”.

  PS. I mean, because after all we are only ordinary simple domestic consumers demanding just fair price economic circulation from the public wealth distribution, that's all.

  GGS-network greetings and best wishes. PF.

  From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Tuesday, June 02, 2020 4:04 PM
  To: 'Periklis Feresiadis'
  Subject: RE: Perhaps the more or less democratic countries and military wing NATO should not fight on their own and understand GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid "full blown climate-crisis with Ragnarokk"

  Hi PF.

  As spokesperson for GGS I invited the real and semi-democratic countries via their embassies in Oslo, and NATO, and more, to join the GGS and take it over, but nobody answered, so this does not work. The GGS now support the strategy of NØI-INDECO put forward by JHØ, see below:

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Monday, June 01, 2020 11:09 AM
  To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; International newsmedia and mandated persons etc.
  Subject: AD BROWN CARDS TO DONALD TRUMP FOR FALSELY CALLING THE RIOTS AND CHAOS IN USA RELATED TO THE POLICE KILLING THE BLACK MAN GEORGE FLOYD, "ANARCHY" AND ALSO FALSELY PUTTING THE BLAME FOR THE OCHLARCHY ON ANARCHISTS! AND MORE!

  Forwarding for Anna Quist and Harald Fagerhus, main spokespersons for the anarchy.no-organizations, to the GGS-network included anarchists broadly defined, and many more, see “To/Til”. Best regards Jens Hermundstad Østmoe for NØI-INDECO, consultant for Folkebladet/IJ@/IJOR-IIFOR and anarchy.no in general, but not members. But also the NØI-INDECO-network denounces Donald Trump. We don’t like very ultra-authoritarian, ultra-fascists including anti-climate and racists, as Donald Trump and his followers among US-authorities are, and their contribution in this wrong direction to the usually rather democratic and freedom loving, economic-political system, of the USA. We are Real, including green Democrats.

  And we hope to trigger the more or less democratic countries, also USA, including the main military wing NATO and more, to fight for, achieve and establish Real, i.e. including green Democracy, of sufficient high degree globally in due time to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk», on their own - without joining the GGS, and based on Nobel-prize winner in economics Ragnar Frisch’ Cogrips-model and –policy, updated and extended mainly by me and some other researchers and consultants of the NØI-INDECO-network, and with the help of their own self-thinking. In this work they can support pro-democracy including green protest movements around the world.

  We really don’t care about anarchism and the Green Global Spring, GGS, we are only interested in securing a good future for our grand-children, 100% without «full blown climate-crisis with Ragnarokk». However perhaps the GGS-network can make some small pressure on the authorities in democratic countries, to support the aim of the NØI-INDECO-network and all People that care about the grand-children’s future. The GGS has of course very little influence, but probably not absolute zero. So keep on with all the GGS-actions, direct and indirect, for Real, i.e. including green Democracy, in your country and globally, to help a little to avoid «full blown climate-crisis with Ragnarokk».

  Join the Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  PF, we see you have read a bit from the Cogrips-model, but you seem a little bit confused regarding the GGS, your demands above are strictly economic, not green. The Demands of the People related to the Cogrips-model, include ca. full employment, and thus not going on the dole: Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  Hva må gjøres: Hovedtrekkene i løsningen av den globale klimakrisen - Cogrips-policy!

  Man jo prøve å stoppe den  negative  utviklingen  i  retning  klimakatastrofe – herunder fryktelige konsekvenser, mens det ennå er tid, dvs. raskt. NB! Det dreier seg jo 1. ikke om en vanskelig og kostbar territoriell krig om grenser og land, som i 2. verdenskrig, denne «3. verdenskrig» dreier seg bare - i all hovedsak - om 2. en del mer demokrati, altså en del større innflytelse fra Folket, nedenfra, på Toppenes beslutninger (NB! Byråkratiet må nok krympes litt her og der for å få til ønskede effekter) i hvert enkelte land, så i) Folkets krav om under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), som igjen innebærer ii) at pengene i dag globalt brukt til etterspørsel (kjøp av) av kull, olje og gass etc. ca. i sin helhet i stedet blir anvendt til a) etterspørsel (betaling) for investering i grønn energi og andre produkter og b) til økt kjøpekraft til fattigfolk globalt som nå bruker mye kull (som er billig), så de får råd til å etterspørre (kjøpe) den dyrere grønne energien og andre produkter, iii) blir fulgt opp og gjennomført. Ellers får man ikke faset ut kull, olje og gass m.v. som er hovedsaken i klima-krise løsningen. Det betyr at fattigdoms-krisen globalt i hovedtrekk må løses samtidig med, og som en forutsetning for, løsning av klima-krisen.

  Å slutte å spise kjøtt og annen individuell livsstilsendring, for ikke å si selvplaging og askese, har i beste fall kun helt marginal effekt på klimaet og kan derfor droppes helt. Kloden har nemlig en viss selvrensende effekt som kan stimuleres ved ulike tiltak og miljøinvesteringer, og som kan ta seg av mer marginale klima-problemer. Hele Folket på kloden skal nemlig etter NØI-INDECOs realistiske plan leve godt og lenge og ha det trivelig, bl.a. spise normal og naturlig mat, inkludert og kjøtt og fisk til den som ønsker det. Det har heller ingen effekt  på klimaet å stenge oljekranene i Nordsjøen, for det har null effekt på den globale etterspørselen, som her styrer tilbudet ca. 100%, da det er nok kull, olje og gass m.v. på lager i kloden til å ødelegge planeten fullstendig, og tilbyder-landene står i kø for å ta ut mer – tilsvarende den globale etterspørselen.

  Altså - det er bare å pumpe på med Nordsjøolje, til kutt og fall i etterspørselen globalt, ned til ca. null over en nødvendigvis ikke for lang  tidsperiode, gir en naturlig avslutning på det norske olje-eventyret. Å stoppe før det kan til og med ha en liten negativ effekt på klimaet, fordi Norge har en relativt ren olje sett globalt, f.eks. sammenlignet med Venezuela. Kull, som er verstingen, og deretter den mest forurensende  tunge oljen, så den lettere, inkludert Nordsjøolje og til slutt gass etc. må ca. 100% fases ut som angitt over, via kutt i global etterspørsel, og i den angitte rekkefølgen. Da blir den negative klima-effekten under utfasingen minst. Man skal altså ta det verste først, og så videre på samme vis.

  Og samtidig man må begrense veksten i folketallet globalt (bl.a. ved et sterkt subsidiert prevensjonsprogram for de landene hvor befolkningen vokser  uoptimalt), og samtidig få til tilnærmet full sysselsetting (f.eks. ikke mer enn 1,5 % arbeidsledighet AKU) og skikkelig økonomisk vekst i denne nye grønne økonomien, (dvs. med  aktuelle miljømessige rammebetingelser) via en tilstrekkelig ekspansiv finans-, fordelings & miljø- og penge-politikk. Fordelings  & miljø-politikken består a) dels i styrking av fagbevegelsen (en del av «mer demokrati» perspektivet) og økte lønninger til Folket i arbeidsmarkedet, samt bedre arbeidsmiljø (bl.a. flat struktur), dels b) av offentlig overføringspolitikk - via skatte/stønader og avgifts/subsidie-politikken, herunder også miljø-økonomisk styring. Gini-indeksen i alle  land  bør  ned mot 20% tallet. I Norge er den i dag rundt 25%, dvs. for høy, men det er i utgangspunktet mye verre i mange land, f.eks. klart høyere i USA, og enda høyere inntektsulikhet målt med Gini-indeksen enn i USA, er det i Kina. Gini-indeksen er 100%  når en person har all inntekt, og lik 0 % når alle har lik inntekt. Denne indeksen måler hvor topptung inntektspyramiden er.

  Hvordan man skal fikse dette i teori og praksis står allerede i hovedtrekk i Cogripsmodel-Notatet + linker, som nok likevel må videreutvikles en god del i detaljer både i bredde og dybde – men dette er en relativt enkel og mer rutinemessig sak som ikke krever særlig mye ny og grensesprengende kreativitet – det går i hvert fall trolig fint og tilstrekkelig raskt om universitetene i Norge og eventuelt noe globalt slår sammen de kloke hodene og jobber videre i Ragnar Frisch’ ånd og tenkning – og kutter ut «lommeruskforskningen» (les: utredning & saksbehandling for Staten og privat næringsliv) og konsentrerer seg om de store linjene i samfunnet, også globalt, samt ser alt i sammenheng, som NØI-INDECO har gjort hittil i dette prosjektet. Cogrips-modeller og -policy, som er både 1. integrerte mikro-makro modeller, bl.a. basert på økosirk, og 2. har innslag av desentralisert planøkonomi igjen basert på målstyring (MBO & freedom within a framework), nedenfra og opp, pluss 3. en generelt flat struktur, noe i retning av systemene i Norge & Sveits, med reelt og grønt demokrati, raskt, er veien å gå. Litt mer om Byråkratiet, organisasjon og styring m.v. se Pressemeldings-arkivet bakerst for 18.01.2019.

  Best regards Anna Quist for GGS.

  From: Periklis Feresiadis
  Sent: Tuesday, June 02, 2020 4:11 PM
  To: The Green Global Spring Revolution
  Subject: Re: Perhaps the more or less democratic countries and military wing NATO should not fight on their own and understand GGS-network equally, to trigger anarchy globally at the same time of sufficient high degree to avoid "full blown climate-crisis with Ragnarokk".

  Understood, about the updated strategy of GGS. I think also I have got it regarding economics: that with reasonable high, about full employment, People's Cogrips-model demands are not to be going on the dole, i.e. parsimony sharing, benefits from unemployment social security including "idleness-profits" , but to earn real money by working, based on free contracts, not slave contracts, in the green economy broadly defined, with much environmentally sustainable economic growth, with a green and climate friendly GDP, and increasingly higher green GDP per capita in the coming years and later, and later. 

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Tuesday, June 02, 2020 9:26 PM
  To: The Economist
  Cc: 'redaktionen@arbetaren.se'; Noam Chomsky; The Green Global Spring Revolution; International newsmedia and mandated persons etc.
  Subject: Call for GGS-actions! A letter from Periklis Feresiades from Greece, a member of GGS and an anarchist, with some relevant questions, and answer from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS. Plus a note from NØI-INDECO.

  Forwarding to the liberalist Economist (I am a subscriber, and will like some more about the climate crisis and Real, i.e. including green Democracy to read in the journal). NB! Liberalism, the unenlightened plutarchy, according to Ragnar Frisch, is 100% unable to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk”, only Cogrips-model and –policy with Real, i.e. including green Democracy, can solve the problem. This is a scientific ca. 100% true fact. If you don’t believe me at face value read all at www.indeco.no with links. Also sending copy to the libertarian socialist Arbetaren plus the US-anarchist Noam Chomsky, and some other international and Norwegian news-media plus some more in blind-copies. To the press: This is all worth while reporting about! To the others: a call for action and further forwarding to your own network. Best regards, cand. oecon. Ph D Jens Hermundstad Østmoe, research manager for the NØI-INDECO network.

  Call for GGS-actions! A letter from Periklis Feresiades from Greece, a member of GGS and an anarchist, with some relevant questions, and answer from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS. Plus a note from NØI-INDECO.

  Forwarding for Anna Quist, official spokesperson for the Green Global Spring (GGS) to the international GGS-network, including lots of anarchists broadly defined and the quite large Fridays For Future of Greta Thunberg, and many more, mainly in the democratic countries. It is high time for more GGS-actions according to AQ, so get your asses in gear – and put pressure on the authorities (that are far too slow and reluctant left only to themselves, in fact it all get worse and faster with the climate crisis, although there is a temporary dip in CO2 emissions because of the Corona-crisis’ economic depression, the climate problem will not be solved without much more pressure on the authorities), in your respective countries with actions, for quite necessary and sufficient Real, i.e. including green Democracy, to avoid  “full blown climate-crisis with Ragnarokk” – a) first in each democratic country, and b) world wide via a.o.t. GGS-pressure on the democratic authorities, including the main military wing NATO, and more, to follow the only workable green democratic global strategy based on the Cogrips-model and -policy of NØI-INDECO, plus their own self-thinking. In this work they can support pro-democracy including green protest movements around the world.

  There must from now on be a lot of GGS actions for pressure on the authorities in democratic countries, mainly direct actions, but also indirect actions (say, campaigning for the green and democratic Joe Biden in the next president election in the USA, and against the very ultra-authoritarian and ultra-fascist, including anti-climate and racist, Donald Trump, and his ultra-fascist, including anti-climate, followers in the “Grand” Old (i.e. totally outdated) Party, the Republicans), but NB! without ochlarchy, i.e. mob rule broadly defined. Say, the present ochlarchy in USA is not acceptable. However no anarchists participate in or are behind the ochlarchy. Donald Trump’s horrible statement that “professional anarchists” participate in and are behind the ochlarchy is 100% a lie. Marxist-extremist provocateurs, sometimes falsely posing as “anarchists”  and doing ochlarchy including criminality, to put the blame on the anarchist movement, are NOT ANARCHISTS. NB! The influence of the GGS may be small today, but it is not zero, and may increase. Get more people to join, and make more and more actions, and there is still hope to avoid “full blown climate-crisis with Ragnarokk” in due time. This is NØI-INDECO’s best advice.

  NB! NØI-INDECO is consultant for the GGS, and also GGS is based on some of the Nobel-prize winner in economics Ragnar Frisch’ Cogrips-model and –policy, updated and extended mainly by me and some other researchers and consultants of the NØI-INDECO network, but we have not time to participate in the GGS-actions our self, but only to give advice and do research. We have many clients and are very busi. And we have our own campaigns including press releases, distributed globally, and the web-site www.indeco.no. As a part of our work as consultants for GGS, we however can forward GGS press releases including calls for actions globally, due to NØI-INDECO’s fast and effective mass-mail distribution system from my private e-mail account. It is far better than the very slow GGS’ own distribution system from anarchy.no, at present. And the distribution system for indeco@online.no, based on Telenor/Online is even worse, very, very limited although rather fast. NB! However keep my private sender-address secret, to avoid spam and bully-mails. Best regards, cand. oecon. Ph D Jens Hermundstad Østmoe, research manager for the NØI-INDECO network.

  PS. If you don’t know what to do, click on Direct Action defined and explained, at: http://www.anarchy.no/directaction.html. There are a lot you can do, many forms of Direct Actions. Get your asses in gear and do actions NOW and in the future, more and more. For the future of our grand-children! 100% NO TO “full blown climate-crisis with Ragnarokk”.

  Join the Green Global Spring (GGS) for Real i.e. including green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  From: The Green Global Spring Revolution [mailto:ifa@anarchy.no]
  Sent: Tuesday, June 02, 2020 6:09 PM
  To: The Green Global Spring Revolution
  Subject: 01.06.2020. A letter from Periklis Feresiades from Greece, a member of GGS and an anarchist, with some relevant questions, and answer from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS.

  Hi to the GGS-network. Plus some democratic authorities etc. and news-media as blind-copies.

  The GGS-action-site http://www.anarchy.no/ggs1.html, see the Summary of actions for 01.06.2020, is updated with a letter from Periklis Feresiadis with some relevant questions, and answers from, me, Anna Quist, elected and official spokesperson for GGS, that I think may be of general interest to the GGS-network. This is quoted, copy and paste, as mentioned from the GGS-action-site, see above.

  Best regards Anna Quist for GGS.

  _____________________________________________
  From: Globaldistribution
  Sent: Tuesday, November 24, 2020 6:59 PM
  To: GretaThunbergMedia@gmail.com
  Cc: fridaysforfuture.int@gmail.com
  Subject: FW: GGS

  Forwarding to GT

  Best regards AQ, off. spokesperson for GGS

  RD has two articles at the Liberal Social-Democracy (always including green) debate http://www.anarchy.no/andebate.html , and is a nice idealist...

  -----Original Message-----
  From: Robert Drury
  Sent: Tuesday, November 24, 2020 5:18 PM
  To: 'IJA'
  Subject: GGS

  Thank you so much, Greta Thunberg, for your work on the Green Global Spring Revolution. I hope to find greater ways to participate, and meanwhile let me participate by sharing with you my worldview that benefits me tremendously, and is fully coherent with anarchism, that is, full and integrated equality and autonomy. My specific message to you regards how everything highly positive integrates so beautifully to form humanity's singular priority out of which all problems are prevented and humanity's peak potential is sustained. In particular, the Green Global Spring integrates into this singular priority of total positivity. 

  Total positivity means we idealize our integration with nature, absolute trust in humanity, and zero [shit & unpleasant] work/cost/harm, which implies most profound changes to global society, including total replacement of authoritarianism, civilization, industrialization, imperialism, militarism, capitalism, competition, conflict with our fully positive alternative ideal, worldview, and practice. Thank you again.

  Rob Drury
  Mt. Dora FL, USA


  Welcome to the
  Anarchist International Information Service
  The official pages of The Anarchist International AI - The International of Anarchist Federations IAF - L'Internationale des Fédérations Anarchistes IFA
  The website of International Journal of Organization Research IJOR/Fb/IJ@ © ISSN 0800-0220 - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009

  Click here! International Journal of Anarchism: Updated News and Comments - Click here!

  Links

  REAL DEMOCRACY IS ANARCHY & ANARCHISM! ANARCHY & ANARCHISM ARE REAL DEMOCRACY!
  REAL DEMOCRACY IS ALWAYS INCLUDING GREEN!
  ANARCHY.NO IS ALL ABOUT DEMOCRACY - INCLUDING THE DEMOCRACY PROJECT!

  Democracy, the libertarian, anarchy & anarchism and degrees of this, is a question of influence on decisions. All other things are only relevant as far as they affects the influence on the societal decisions. To be more precise: anarchy & anarchism, the libertarian and democracy is a question of influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the societal pyramid, the decisions usually and mainly taken by the Top of the societal pyramid, i.e. the Bureaucracy (authorities) broadly defined in private and public sector. The degree of democracy = influence on the societal decisions by the People = the Bottom of the social pyramid, mainly taken by the Bureaucracy, the Top of the social pyramid, measured relatively as a percent degree between 0 % and 100 %, that is a precise measure on how much the People govern = democracy, i.e. the degree of it.

  Democracy, and more or less of it, is central to societal politics broadly defined, both economical and political/administrative, and in reality Real Democracy, NB! i.e. always including Green, and Full Democracy as an ultimate aim, is the one and only policy in the interest of the People, i.e. People's Politics. Real Democracy has a degree of democracy equal to 50 % or more, and Full Democracy has 100 % degree of democracy. The degree of democracy = the libertarian degree = the anarchist degree - within anarchy & anarchism = real democracy, i.e. 100% - the authoritarian degree, see - click on the Economic-Political Map above. The Democracy Project is a research project about all topics of democracy and adjacent themes, also praxeology - human action research - including the Green Global Spring GGS. For more information about The Democracy Project, click on IIFOR & the Democ. Project above.

  Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!


  NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI
  THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS – INDECO

  Web: http://www.indeco.no - ISSN 0802-2364 - Organisasjonsnr 992945818 - tlf/fax 22 37 65 84  Oslo - Norway - E-mail: indeco@online.no

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  A bit about the Bureaucracy, organization and management, etc. in real green democracy.

  Litt om Byråkratiet, organisasjon og styring m.v. i reelt grønt demokrati. Åpent brev til Finansdepartementet og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Gjensvar på svar fra Statsministerens Kontor, på meldinger/henvendelser fra NØI-INDECO.

  Viser til brev (e-mail) fra Statsministerens Kontor (SMK) og følger opp med denne artikkelen, et åpent brev til Finansdepartementet med videre - og NHO - som også er berørt i saken.

  From: Postmottak SMK [mailto:PostmottakSMK@smk.dep.no]
  Sent: Thursday, November 14, 2019 2:13 PM
  To: 'The Institute of Industrial Economics'
  Subject: Svar på henvendelser

  Vi viser til dine henvendelser fra blant annet 9. oktober 2019 og 28. oktober 2019. Du tar opp spørsmål knyttet til blant annet klima og økonomi. Spørsmål om global oppvarming hører under Klima- og miljødepartementets fagområde. Spørsmål om den økonomiske politikken hører under Finansdepartementets ansvarsområdet. Spørsmål om arbeidsledighet hører under Arbeids- og sosialdepartementets fagområde. Henvendelser om slike saker kan rettes til de respektive departementene.

  Med vennlig hilsen,
  Statsministerens kontor, postmottak  

  NØI-INDEOS meldinger/henvendelser til SMK 09.10.2019 og 28.10. 2019 er publisert i Arkivet over Pressemeldinger m.v. bakerst i Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar. Klikk på denne linken og søk på datoene i dette Notatet (Wordfil) for å lese meldingene/henvendelsene fra NØI-INDECO til SMK og Statsminister Erna Solberg.

  Toppen i samfunnspyramiden, Byråkratiet bredt definert i offentlig og privat sektor, og ikke bunnen - Folket, skal ta det meste av de samfunnsmessige beslutningene, men Folket skal alt i alt ha signifikant innflytelse på disse beslutningene, og jo mere desto bedre. Graden av demokrati (folkestyre) i samfunnet er ensbetydende med den grad (i prosent) Folket har innflytelse på disse beslutningene. Er denne prosentsatsen null, har Folket ingen innflytelse - dvs. systemet er 100% autoritært, er den 50% eller mer er det signifikant demokratisk, og er prosentsatsen 100% er det også 100% folkestyre - dvs. Folket har alt å si. Det norske demokratiet er såvidt signifikant for tiden. Over til Byråkratiet (toppen over grunnplanet i samfunnspyramiden) igjen:

  Byråkratiet skal være mest mulig målstyrt, basert på de aktuelle målene - eller om man vil - Folkets krav, angitt av Folkets Råd, se The People's Council.

  The People's Council. The mandate of the People's Council is to collect and coordinate the People's demands, orders & commands ... and deliver them to the Bureaucracy that should be pressed - one way or the other - bottom - up - to meet, execute and perform the demands, orders & commands of the People [i.e. aims for management by objectives (MBO) by the Bureaucracy]. The People is the Bottom of the societal pyramid, the Grassroots, and the Bureaucracy (the Authorities) broadly defined in public and private sector is the Top of the societal pyramid, i.e. economical and/or political/administrative.

  The Demands [aims for MBO by the Bureaucracy] of the People: Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if it continues to increase at the current rate. Estimated anthropogenic global warming is currently increasing at 0.2°C (likely between 0.1°C and 0.3°C) per decade due to past and ongoing emissions, according to IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. [The People's] aim is no more than 1.5 °C global warming above pre-industrial level (1720- 1800). As for the unemployment rate, no more than 1.5 percent is acceptable, in each country world wide, plus at least 3 - 5 percent average growth in real GDP, under appropriate environmental constraints broadly defined. The green growth is further explained at ... Green Real Democracy. The Gini-index for income should be lower than 20 percent. The index is 100 percent when one person has all societal income, and 0 percent - zero - when all members of the society has equal income. The Gini-index measures how top-heavy the income-pyramid is. The global population, and in each country, should be optimal not maximal, this means little to no growth at present, and further population growth is dependent on technological advance within the appropriate environmental constraints broadly defined. The probably best way to fulfill the demands is explained in Løsningsforslag Nr 1. for klima-krisen - Proposed Solution No. 1, for the Climate-Crisis, from NØI-INDECO, see Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar for a brief introduction.

  Veien å gå for å implementere Folkets mål, blant anne via Stats- og Nasjonalbudsjett, er følgende i hovedtrekk, se Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar: Man må begrense veksten i folketallet og samtidig få til tilnærmet full sysselsetting (f.eks. ikke mer enn 1,5 % arbeidsledighet AKU) og skikkelig økonomisk vekst i denne nye grønne økonomien, (dvs. med aktuelle miljømessige rammebetingelser) via en tilstrekkelig ekspansiv finans-, fordelings & miljø- og penge-politikk. Fordelings  & miljø-politikken består a) dels i styrking av fagbevegelsen (en del av «mer demokrati» perspektivet) og økte lønninger til Folket i arbeidsmarkedet, samt bedre arbeidsmiljø (bl.a. flat struktur), dels b) av offentlig overføringspolitikk - via skatte/stønader og avgifts/subsidie-politikken, herunder også miljø-økonomisk styring. Gini-indeksen i alle land bør ned mot 20% tallet. I Norge er den i dag rundt 25%, dvs. for høy, men det er i utgangspunktet mye verre i mange land, f.eks. klart høyere i USA, og enda høyere inntektsulikhet målt med Gini-indeksen enn i USA, er det i Kina.

  Hvordan man skal fikse dette i teori og praksis står allerede i hovedtrekk i Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar + linker, som nok likevel må videreutvikles en god del i detaljer både i bredde og dybde – men dette er en relativt enkel og mer rutinemessig sak som ikke krever særlig mye ny og grensesprengende kreativitet – det går i hvert fall trolig fint og tilstrekkelig raskt om universitetene i Norge, Finansdepartementet og Statistisk Sentralbyrå (SSB) med videre, og eventuelt noe globalt, slår sammen de kloke hodene og jobber videre i Ragnar Frisch’ ånd og tenkningpå dette feltet (Cogrips-policy & -models) – som NØI-INDECO har gjort hittil i dette prosjektet. Cogrips-modeller og -policy, som er både 1. integrerte mikro-makro modeller, bl.a. basert på økosirk, og 2. har innslag av desentralisert planøkonomi igjen basert på målstyring (MBO & freedom within a framework), nedenfra og opp, pluss 3. en generelt flat struktur raskt, er veien å gå.

  NB! En signifikant økning i demokrati-graden, tilsvarende en signifikant økning i grunnplanets dvs. Folkets, innflytelse på de samfunnsmessige beslutningene, som oftest tatt av Toppene i privat og offentlig sektor, kalles per definisjon en revolusjon i demokratisk retning i Cogripsmodel-Notatet. Man må ikke la seg skremme av terminologien her. Det behøver ikke være noe dramatisk eller vold i denne forbindelse. Som regel går dette relativt fredelig for seg, via litt press fra Folket, en folkeavstemning supplert med noen mindre aksjoner, eller rett og slett at Toppene hører litt mer på folket og følger opp det de hører, dvs. blir litt mer idealistisk demokratiske. Dvs. frivillig kutter litt på egen-interessene i makt og penger, økonomisk og politisk/administrativt dvs. hever seg litt over overklasseinteressene, og kutter litt i bl.a. valgflesket, når det trengs og situasjonen tilsier det, og etter at man f.eks. får en liten trigger, en aha opplevelse i en kritisk situasjon, ut fra ny informasjon, som nå angående klima-krisen. NØI-INDECO håper at en slik idealistisk demokratisk revolusjon kan skje i Norge og i andre relativt demokratiske land i tilknytning til løsning av klima-krisen – det er nemlig det mest effektive og rettferdige, og at slike rapporter som Cogripsmodel-Notatet og/eller noe lignende fra annet hold, kan bidra til dette. Her kan og bør Finansdepartementet og NHO gå i bresjen for den nye grønn-demokratiske politiske økonomien.

  Folket presser på Byråkratiet nedenfra og opp ved indirekte (f.eks. stortings- og kommunevalg) og direkte aksjoner, for å få tilstrekkelig innflytelse på Byråkratiets beslutninger i retning Folkets krav (målene nevnt over) spesielt angående klima, for å få en raskest mulig tilnærming til målene og implementeringen i praktisk økonomi og politikk, altså spesielt vedrørende klima som sagt. For å få til dette må Byråkratiet være mest mulig horisontalt organisert, og kuttes en del, for å tilfredstille Folkets krav (målene) i både privat og offentlig sektor, jevnfør bl.a. NØI-INDECOs kommentarer til Statsbudsjettet. Ulike former for horisontal organisasjon er grundig tatt opp, drøftet og belyst av International Institute For Organization Research (IIFOR), se spesielt IIFOR-rapporten Horizontal Organization - A brief survey som oppsummerer forskningsfronten angående horisontal organisasjon, bl.a. med målstyring (MBO). Men hele systemet må alt i alt legges om i demokratisk, horisontal retning for at Folkets krav om grønn økonomi og politikk skal slå gjennom i systemet - så det blir tilstrekkelig grønt og reelt demokratisk til bl.a. å løse klimakrisen, nasjonalt og globalt.

  Det viktigste er at målene for samfunnsmessig målstyring, Folkets krav oppsummert over, er kjent og gjennomtenkt - og gjennomsyrer hele Byråkratiet, spesielt Finansdepartementene i de ulike land, som er viktige for koordineringen av den integrerte mikro-makro- økonomiske politikken og desentralisert planøkonomi, dvs. Folkets krav nedenfra implementeres, og ikke Byråkratiets lyst til mer makt og penger til toppene selv, på bekostning av miljøet og klimaet bl.a. Denne aktuelle økonomiske og politisk/administrative politikken bredt definert, er kjent som Cogrips-policy, basert på Cogrips-modeller, også kalt (på norsk) Samgreps-, eller Samgripings-modeller (etter Nobelprisvinner i økonomi Ragnar Frisch), sammenfattet i Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar + linker. Cogrips-policy innebærer også et effektivt - også miljømessig - og rettferdig økonomisk-politisk system, jevnfør bl.a. NØI-INDECOs kommentarer til Statsbudsjettet for nærmere presisering av disse begrepene m.v. Finansdepartementene i de eneste reelt demokratiske og ganske grønne landene Norge, Sveits og Island (les: signifikante anarkier) er ikke så ille organisert i denne forbindelse, men trenger ganske kraftige justeringer - bl.a. i grønt dynamisk perspektiv - for å fungere mer enn såvidt signifikant reelt & grønt demokratisk. Men Byråkratiet og systemet som helhet i disse tre landene kan trolig fungere som mønster for andre land, når - og etterhvert som - de nevnte justeringene er gjort. Det beste fra hver av de tre landene angående tilstrekkelig reelt & grønt demokrati til å løse klimakrisen m.v. kan da kombineres og sees i sammenheng til en optimal praktisk modell for Byråkratiet, som kan tilpasses de andre landene i verden, ut fra særegne trekk og forhold, for reelt, grønt demokrati av tilstrekkelig høy grad til å løse klimakrisen globalt. Fossil energi vekk - grønn energi inn - er hovedparolen nasjonalt, utenrikspolitisk og globalt.

  Forøvrig - like for like grønn etterspørsel (verdi) fra fossilt, er bare en omtrentlig tommelfinger-regel i Cogrips-policy og -modell sammenheng. Av og til kan det trengs mer penger for å fremskaffe optimal mengde grønn energi (etterspørsel = tilbud) enn bare penger i dag brukt til fossil-energi-etterspørsel (verdi). Som nevnt i Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar innledningsvis, må fattigdomskrisen (som kan være relativ i de enkelte land) løses samtidig - for å få løst miljø- og klimaproblemet. Det går ikke an å tyne Folket med grønn avgiftspolitikk, uten bedre real-lønninger og subsidier på grønne alternativer, så disse velges frivillig. Da får man opprør som Gule Vester i Frankrike og Bompenge-partier i Norge, og bare mer og mer... Man får ikke løst miljøproblemer på denne måten. Byråkratiet må ta brorparten av byrdene, det går ikke an å overvelte alle utgiftene og ulempene på Folket. Cogrips-policy innebærer som nevnt sterk, grønn økonomisk vekst i BNP per capita, eksempelvis 3 - 5 prosent, eller helst mer, og en jevnere fordeling topp vs. bunn (en Gini-indeks lik 20% er et av målene for målstyringen). En tilstrekkelig flat struktur kan også gi bedre overveltnings-virkninger av avgifter og subsidier enn topptung samfunnspyramide, slik makt korrumperer og desto mer jo mer autoritært...

  Altså fra nå av: Fossilt ut - Grønt inn, er hovedparolen i cogrips-policyen, men det er som nevnt flere kriser som må løses samlet (bl.a. fattigdoms- og arbeidsledighets-kriser og overbefolkning) for å få implementert løsningen på klimakrisen i praksis på en god måte, nasjonalt og globalt. Samfunnets politiske økonomi må innrettes slik at det ganske enkelt skal lønne seg både for Folket og Toppen å etterspørre, handle, bruke og investere i grønt framfor fossilt, om klimakrisen skal løses og helt nødvendig reelt, inklusive grønt, demokrati nasjonalt og globalt skal vinne frem i signifikant og tilstrekkelig grad for klimakrise-løsningen: Under 1.5°C menneskeskapt global oppvarming siden førindustriell tid. NB! Dette haster!!! I følge IPCC kan klimakrisen med 1.5°C menneskeskapt global oppvarming siden førindustriell tid komme allerede i 2030, dersom alt fortsetter i sin skjeve gang som før. Her må det nå kraftig lut til nasjonalt, utenrikspolitisk og globalt for å stoppe klimakrisen før den slår til for fullt, kanskje alt om 10 år. Og krise-tendensene blir verre og verre for hver dag som går for tiden. Dette har første og enorm prioritet - over alt annet og haster altså også enormt.

  Byråkratiet i offentlig og privat sektor - Toppene i samfunnspyramiden - må fra nå av handle i samsvar med Folkets krav (se foran) - umiddelbart, og bruke kraftig lut i riktig miljø-retning og til løsning av de samgripende kriser. Dette gjelder ikke minst Finansdepartementet med hensyn til Statsbudsjettet, og NHO - som fra nå av må handle ut fra Folkets krav i dynamisk perspektiv. Folkets demokratiske krav fra bunnen av samfunnspyramiden (se over) må nå slå igjennom på styringen via alle relevante organer på Toppen av samfunnspyramiden. Og det må skje STRAKS!

  Hilsen Jens Hermundstad Østmoe; Forskningssjef for NØI-INDECO-nettverket 18.01.2020.

  Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgradskompetanse i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med NHH og UiO professorer) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

  Denne artikkelen er sendt som Newsletter (e-mail) til berørte m.v. og også publisert i Arkivet over Pressemeldinger m.v. bakerst i Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar og på GGSs-aksjons-side.


  NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI
  THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS - INDECO
  Web:
  http://www.indeco.no - ISSN 0802-2364 - Organisasjonsnr 992945818 - tlf/fax 22 37 65 84 - Oslo - Norway - E-mail: indeco@online.no
  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.


  A little about GDP, Green GDP and Green Growth!

  GDP, or Gross Domestic Product, is arguably the most important of all economic statistics as it attempts to capture the state of the economy in one number. GDP represents the value of goods and services produced in the country from all sections of the economy; agriculture, manufacturing, energy, construction, the private service sector and public sector. GDP can be measured in three ways:

  • The value of the goods and services produced; which is known as the output measure

  • The value of the goods and services purchased by households, by public sector, from overseas (export - import) and by business in terms of investment in machinery and buildings. This is the expenditure measure, and measures total demand for GDP.

  • The value of the income generated mostly in terms of profits and wages; which is known as the income measure.

  In theory all three approaches should produce the same number. In most countries the office for national statistics publishes one single measure of GDP, based on a best estimate using all three ways of measuring. Usually the main interest in the GDP figures is in the quarterly [or yearly] change in GDP in real terms - volume, that is after taking account of changes in prices (inflation).

  The price level of GDP is measured by the GDP deflator, i.e. price index for GDP. GDP-nominally/GDP-deflator = GDP in real terms - volume. Say, if GDP increases 5% (= 1. 05), and the inflation is 3%, the price level increases 3% (= 1.03), from the previous period; the GDP volume, i.e. in real terms, has increased 1.05/1.03 =  1.0194, about 1.9 %. Thus the real economic growth is 1.9%.

  If the GDP measured in real terms is up on the previous three months, the economy is growing. If it is negative it is contracting. And two consecutive three-month periods of contraction mean an economy conventionally is said to be in recession. If the price level is decreasing, i.e. the inflation is negative, it is called deflation. Calculating a GDP estimate for all three measures is a huge undertaking. The output measure alone - which is considered the most accurate in the short term - involves often surveying tens of thousands private firms and public sector.

  Usually first an early or "flash", estimate of the real growth in economic activity is published, but this is revised as more information is gathered. Revisions can be made as much as 18 months to two years after the first "flash" estimate. GDP is the principal means of determining the health of the economy and is used widely, nationally and internationally. GDP is used internationally by the various financial bodies such as OECD, IMF, and the World Bank to compare the performance of different economies. The European Union also uses GDP estimates as a basis for determining different countries' contributions to the EU budget. From http://www.anarchy.no/wec.html.

  GDP per capita, the average real income per inhabitant of a country, is also an important measure. This measure is also one among other measures in estimation of the libertarian degree of a country, see Ranking .

  Green Growth: GAIA and GGS mean it is possible to have environmentally sustainable economic growth in the society, both locally and globally, if we do the right things. This means development of new and realistic (i.e. not fantasies about working CO2 cleaning on large scale, and fusion based nuclear energy) environmentally friendly technology and substitution of old and polluting etc. industry towards more environmentally friendly industry. Via substitution towards green economy in demand, production and distribution an environmentally sustainable growth with full employment, efficient and fair, is possible - on our limited earth. Thus GAIA and GGS oppose certain technological advances which are contributing to ecological and environmental decay. Fossil energy, especially coal, but also oil and gas etc., must be replaced with green energy. Furthermore birth control and very limited population growth, are necessary to achieve environmentally sustainable economic growth. The GDP, Gross Domestic Product, must be based more on services and low-energy products in general, and less on material goods and high-energy products in general. Materials in general must be recycled more than today. Slowly as time goes by introducing less work-time and more holidays, are also a part of the solution. If all the mentioned conditions are fulfilled, high economic growth is possible, GDP per capita will increase significantly over time, and the growth will also be environmentally sustainable. Especially, the problem with manmade global warming will be solved. The Institute of Industrial Economics (INDECO) in Oslo, Norway has developed a general Cogripsmodel, with a realistic plan, that if implemented via Cogripspolicy, will create considerable environmentally sustainable economic growth, at least 3 - 5 percent yearly growth in GDP, i.e. significantly substituted towards green energy and other products, and much based on services, less on material goods.

  However, the present economic growth, with the traditional composition of GDP, is too much based on material goods and high-energy products, too little recycling, uncontrolled population growth, coal and other fossil energy as input, too much waste in general, etc. to be environmentally sustainable. If the political economy broadly defined doesn't manage the necessary substitution towards green economy in demand, production and distribution, including development of lots of new and realistic environmentally friendly technology, the economic growth must be reduced or stopped, or else our planet GAIA will be ruined by pollution and climate change including manmade global warming. But this linear approach, without significant substitution, means a very bad situation for the People and also most likely very authoritarian. INDECOs Cogripsmodels and Cogrips-policy, see www.indeco.no, with a lot of substitution towards green in the political economy broadly defined and in the GDP, is a much better including democratic solution for the People. By the way the GDP, the Gross Domestic Product, is defined, explained and discussed very well at the political economy files at www.anarchy.no , use the anarchist search engine via "Links" at www.anarchy.no to find the stuff. From  http://www.anarchy.no/green.html .

  Link til Planen - Notatet - 2009 - oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan genereltog spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen!. NØI-INDECO - NB! Rapporten er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige på flere punkter.

  Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  Mvh. NØI-INDECO-nettverket, ved forskningssjef Jens Hermundstad Østmo 27.02.2020.

  Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgradskompetanse i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med NHH og UiO professorer) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

  Denne Pressemeldingen er også publisert på GGS's aksjonsside.


  ___________________________________________
  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Sunday, January 19, 2020 3:32 AM
  To: 'post@pst.politiet.no'
  Cc: forsvaret@mil.no; USAs Ambassade terrortips; Forsvarsdepartementet; USAs Ambassade; Islands Ambassade; Sveitsiske ambassade ; Finansdepartementet; Statsministerens kontor; 'kommunikasjon.oslo@politiet.no'; 'post.oslo@politiet.no'; 'post.ost@politiet.no'; Norges Bank
  Subject: RE: Nekting av elektronisk kommunikasjon: Tull og tøys - PST kan ikke nekte dette! Bare fortsett å les mine damer og herrer i det hemmelige politiet.

  RE: Nekting av elektronisk kommunikasjon:  Tull og tøys - PST kan ikke nekte dette! Bare fortsett å les mine damer og herrer i det hemmelige politiet.

  Hei PST m.fl.

  Ad melding fra PST datert 02.12.2019 om «spam» fra JHØ. Beklager sent svar, men regner med at det er bedre sent enn aldri.

  Jeg mener jeg stort sett sender relevant informasjon om rikets sikkerhet, fra firmaet mitt indeco.no og som rådgiver for flere anarchy.no organisasjoner og (sjeldnere) fra min private e-mailkonto (se nedenfor - som PST de facto har anmeldt for spamming). Dere må lære dere at nesten alt jeg sender henger sammen i det store bildet, hvor rikets sikkerhet er relevant og sentralt, indirekte så vel som direkte. Dere må ha et videre perspektiv og se på de store linjene i kriminalitets-bildet. Tenk bl.a. på korrupsjons-loven – den gjelder all politisk/administrativ og økonomisk makt, og jo mer makt desto verre. Dette kan slå ut i makt og penger kriminelt men også «legalt» i den grad Toppen har vedtatt «ulover» heller enn lover i Folkets interesse. Så vidt jeg vet har dere instruks også på å overvåke anarkister (har brev fra Lund-kommisjonen på at så har skjedd med meg i egenskap av anarkist i mange år fra POT og vel senere PST). Selv om jeg nå er Senterparti-mann er jeg også fremdeles anarkist i betydningen reell, inklusive grønn, demokrat. Dere har derfor plikt til å overvåke meg etter deres anarkist-instruks (står i offentlige dokumenter), dvs. det jeg sender ut leses av PST for kontroll uansett.  Dette gjelde alt fra meg til PST. Ad nekting av elektronisk kommunikasjon fra PST (se nedenfor):  Tull og tøys - dere kan ikke nekte! Staten har bestemt at jeg skal overvåkes i følge instruksen deres og da er det deres fordømte plikt å følge opp. Jeg er uten tvil en fare for rikets (les: Toppenes = STATEN  = Byråkratiet i anarkistisk-demokratisk teori) sikkerhet da jeg vil loppe toppene for makt og penger skaffet på bekostning av Folket og gi det tilbake til Folket, og stoppe disse foreløpig de facto  miljøverstingene på Toppen i privat og offentlig sektor,  i samsvar med Folkets (grunnplanet i samfunnspyramiden) interesser og krav. Opplagt en erkefiende av den bestående Stat, i hvert fall Toppen i samfunnspyramiden i privat og offentlig sektor, herunder også toppene i politi og forsvar, selv om toppene skal ta brorparten av de samfunnsmessige beslutningene også i fremtidens samfunn – anarki av høyere grad, inklusive grønt så det monner.

  Hilsen JHØ 19.01.2020.

  PS. I går har jeg sendt en viktig pressemelding fra indeco.no om Byråkratiet og organisering og styring m.v., (se, klikk på: Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar, søk på 18.01.2020 i dette word-dokumentet) først og fremst rettet til  Finansdepartementet og NHO. Men dette berører også organiseringen og styringen av PST og Forsvaret til en viss grad. Les å bli vis! NB! Jeg håper PST opphever bannlysningen av JHØ-privat-e-mailadressen, se nedenfor.

  PPS. Jeg har dessuten blitt kvitt de helt jævlige magesmertene som legene ikke kunne finne ut av, beskrevet i tidligere e-mail fra før nyttår ca. fra JHØ, og jeg anslo en mulig matforgiftning som sannsynlig årsak. Om dette skyldes tilfeldigheter  eller ikke, dvs. noen (les: brun møkk av den virkelig jævlige sorten) som bevisst er årsaken, er vanskelig og si, men jeg personlig tror ikke noe så jævlig fra helt i april 2019 og stigende og grusomt smerte-nivå helt til ut ca. november 2019 og så videre jevnt og høyt nivå på smertene ut til ca. nyttår 2020, er tilfeldig. Litt for jævlig tortur til det og for langvarig og mystisk tiltakende underveis. Og nå er det noe ødem i leggene. Med små sår/bloduttredelser og tykke legger fra ankel til knær. Legene skjønner ingenting av dette heller  – får vanndrivende medisin, men uten nevneverdig effekt så langt. Men får håpe også dette forsvinner om en stund.

  Men jeg er nå mer «fit for fight» igjen enn ved årsskiftet. Den temporære «gå undergrunns-perioden» er over, men jeg vil ikke provosere så mye i fremtiden, da det bl.a. vekker ubehagelige tanker om represalier for fritt-taling-heten, som noen ganger plager meg, og spesielt var det slik like før nyttår. Jeg er ikke hverken skvetten, paranoid, manisk eller psykotisk, men jeg og familien + nære venner har ikke politi/PST/E—tjeneste-forsvars-beskyttelse, så spesielt på internasjonale saker mot brun møkk vil jeg nå og fremover kjøre en mer tilbaketrukket profil. Jeg og vi i nær-nettverket har mange fiender, noen nasjonalt og mange internasjonalt –  spesielt de sistnevnte kjent for brutalitet og jævelskap generelt. Som tidligere skrevet, vil jeg og det primære nettverket mitt gå «underground» om fokuset på meg og eventuelt dem blir for sterkt igjen. Og så vil jeg melde om at bassisten m.v. i FABS - Vidar Frydenborg, er plaget med en alvorlig sykdom, vesentlig lokalisert til nyrene, som legene har vanskelig for å finne ut av, men han er ikke dau (ennå i hvert fall) som beklageligvis ble hevdet i en pressemelding for en måneds tid tilbake.

  Vil ta det litt mer med ro generelt fremover, men 3. verdenskrig (revolusjonskrigen) kommer nok med full styrke globalt når effektene av klimakrisen vil merkes tydeligere, spesielt rundt ekvator (Araberlandene bl.a. og Iran og Israel, og store deler av Sør-Asia og Australia, Nord-Afrika generelt og deler av Latin-Amerika blir trolig sakte ubeboelige og ørkenaktige), men da er det kanskje for sent til å unngå 4. verdenskrig = Ragnarokk, med milliarder på flukt nordover (også millioner antakelig til Norge) og sørover, også mange bevæpnet. Det kan komme allerede i 2030 i følge IPCC. Huff – dette er skummelt! Bare 10 år til Ragnarokk kanskje (2030-2052 til Ragnarokk, om ikke man nå tar ondet ved roten).

  Har for øvrig et høyst ufrivillig opphold på Lovisenberg D. S. galehus akkurat nå (siden 03.12.2019), som nå heldigvis sakte nærmer seg slutten; er tvangsinnlagt og tvangsmedisinert på grunn av falske beskyldninger om manisk og psykotisk fra Fastlegen og et stort kostebinderi av psykiatere pluss bydelsoverlegen. Fy faen! Politiet mannsterkt på døren og hele pakken for tvang. Skremmende og jævlig! Her var det tydeligvis store misforståelser ute og gikk. Mener forskningen min (Cogrips-notatet-planen) er ganske solid, som bl.a. bevis på at jeg er klar i toppen. Ganske autoritært på LDS blant psykiaterne (les: en del brun møkk, og ganske irriterende micro-management på det personlige planet, men selvsagt ikke kriminelt livstruende), men mange ok blant vokterne på grunnplanet. Har aldri vært i nærheten av noen av disse diagnosene, manisk og psykotisk og verre diagnoser som jeg har fått i et 41-siders notat, men har av og til blitt plaget av tankeforstyrrelser (en del surr og noen ganger bl.a. helvetes-tanker (tanker om fysisk helvete (tortur), ikke åndelig religiøst tull). Dette kan imidlertid være ganske til jævlig plagsomt, men tanker er jo ikke farlige. Og jeg har ikke hatt dette i signifikant grad siden forrige nyttår, da jeg sluttet med noe brun-møkka-medisin (Cisordinol) som ga de autonome surretankene samt sterke Parkinson-symptomer, som begge forsvant da jeg sluttet i desember 2018. «Medisin» my ass!

  Men var ganske irritabel og sliten i desember 2019, etter mye nattarbeid og stress med miljøkrisen. Gjør som sagt dette vesentlig for barnebarna, eget og ste og generelt. Så en får bare ta det med ro og eventuelt ta noen beroligende piller til stresset-heten går over, og roe det hele litt ned. Så er man snart «fit for fight» igjen. Men med 71 år på baken er jeg jo ikke fullt så stridsdyktig som i yngre år, men jeg er fremdeles veldig klar i toppen, syns jeg selv og i følge mange tilbakemeldinger… Men jeg får nå med tvang sterke og mye nerve-medisiner mot min vilje, «medisiner» som minsker kreativiteten og relasjonstenkning og gjør meg tregere i toppen generelt (men ellers ingen effekt) så vent ikke så mye nyskapende forskning på klimakrisen fra meg i de nærmeste månedene, før man får trappet ned på faenskap-«medisinen». Det er forskjell på ivrig, intens, over-arbeidet-het, stresset og sliten, og manisk og psykotisk. Det bør fastlegen (blind-kopi til ham) merke seg. Det går an å sende en e-mail dersom det er noe man synes skurrer, så får man ta det derfra og gjøre noen avtaler eventuelt, heller enn å komme med politi og tvang på døren til folk - bak min rygg og via bydelsoverlegen.

  From: post@pst.politiet.no [mailto:post@pst.politiet.no ]
  Sent: Monday, December 02, 2019 11:45 AM
  To: Jens Hermundstad Østmoe
  Subject: Nekting av elektronisk kommunikasjon

  Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) viser til henvendelser fra deg til e-postadresse post@pst.no .

  PST vil med dette informere om at du i medhold av eForvaltningsforskriften § 14 første ledd, vil nektes videre bruk av elektronisk kommunikasjon med PST. Dette innebærer at du ikke lenger vil kunne sende henvendelser til PSTs e-postmottak, post@pst.no. Eventuelle fremtidige eposter fra deg til denne epostadressen vil bli blokkert som spam og filtrert ut. Begrunnelsen for dette er de omfattende mengdene epost vi mottar som ansees å ikke være innenfor PSTs mandat. Av sikkerhetsmessige årsaker finner vi å iverksette denne avgjørelsen straks, jf. eForvaltningsforskriften § 14 annet ledd. Du har rett til å påklage denne avgjørelsen, jf. eForvaltningsforskriften § 14 tredje ledd. Frist for å klage er 3 uker. En eventuell klage sendes til: Politiets Sikkerhetstjeneste - Postboks 4776 Nydalen - 0421 Oslo.


  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Saturday, February 01, 2020 1:55 PM
  To: Press release from INDECO
  Cc: 'natomediaoperations@hq.nato.int'; PST; 'forsvaret@mil.no'; USAs Ambassade terrortips; Forsvarsdepartementet; USAs Ambassade; Islands Ambassade; Sveitsiske ambassade ; Finansdepartementet; Statsministerens kontor; 'kommunikasjon.oslo@politiet.no'; 'post.oslo@politiet.no'; 'post.ost@politiet.no'; Norges Bank; 'civ.recruitment@jwc.nato.int'; Russlands ambassade; 'FD Karantene'; United Kingdom ; Danmarks Ambassade
  Subject: Ad Arkivet over Pressemeldinger m.v. til NØI-INDECO - Nyeste øverst stort sett… Til NATO og Russland og alle demokratiske land og allierte: Støtt opp om «3. verdenskrig», revolusjonskrigen - klasse-miljø-kampen, den grønne pro-demokrati-bevegelsen!

  Ad Arkivet over Pressemeldinger m.v. til NØI-INDECO - Nyeste øverst stort sett…

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.

  Se (click på:) Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar bakerst i PS-et for å se på Pressemeldings mv. Arkivet til NØI-INDECO.

  Helt til slutt i PS-et skal vi ta med dokumenter fra forskings-formidlingen i relasjon til dette prosjektet, dvs. kopier av utsendte pressemeldinger m.v. fra NØI-INDECO – den nyeste øverst. Her kommer vi til å følge opp, og legge til ytterligere her på topp, når de foreligger – forutsatt at de representerer noe nytt som ikke alt er publisert her i Notatet.

  Pressemeldingene blir etter hvert, siden jeg ikke får nevneverdige seriøse svar, noe polemiske. Men også litt humoristiske, med plass til en liten he, he, he av og til. Kan jo ikke miste humøret av noen problemer i forskningsformidlingen, som gjør at det går tregt med den. Men den alvorlige klima-krisen venter ikke, så det blir ikke lang latter.

  For øvrig er noen mindre relevante pressemeldinger og annen korrespondanse utelatt fra Pressemeldings mv. Arkivet nedenfor. Arkivet er altså ikke 100% dekkende. Vi har også rettet opp noen feil og unøyaktigheter som hadde sneket seg inn, i den grad vi har avdekket det. 

  I enkelte av pressemeldingene, spesielt fra november/desember 2019, har vi ofte resonnert som om den «3 verdenskrig» - revolusjonskrigen – kampen mot den «brune møkka», Byråkrati i privat og offentlig sektor, som i hovedsak er opptatt av å kue folk og makt og penger til seg selv og ikke tar tilstrekkelig klimahensyn, var kommet relativt langt - også med en viss utvikling av reelt, alltid inklusive grønt, demokrati, dvs. anarki her og der og internasjonalt over i globalt.

  Vi angir altså løsningsforslag, og forslag til aksjoner og lignende, med relevans for mulig fremtidig utvikling av klasse-miljø-kampen og den «3 verdenskrig», som imidlertid ikke er særlig aktuelle i dag når dette skrives (31.01.2020) og i den nærmeste fremtid – kan også hende det går flere år fremover før det eventuelt har direkte relevans.

  NB! Men disse mer futuristiske innleggene kan bli aktuelle innspill til senere bruk, dersom den  «3 verdenskrig» - revolusjonskrigen - klasse-miljø-kampen, den grønne pro-demokrati-bevegelsen  - utvikler seg til

  1. mer enn delvis lokale tilløp f.eks. i Hong Kong og enkelte Araber-land (som foreløpig er lite grønne); og 

  2. en  «informasjonskrig» hvor NØI-INDECO og IIFOR-IJOR/IJ@/Folkebladet med Green Global Spring (med bl.a. Greta Thunberg & hennes Fridays-For-Future-organisasjon som nettverks-medlemmer/subscribers) deltar med små bidrag etter fattig evne, mens man forsøker å trigge (og venter på at andre) mer ressurssterke aktører – store organisasjoner og demokratiske land, med signifikante allierte, f.eks. med NATO og Russland m.fl., i spissen - slutter seg til eller overtar GGS, eventuelt under et annet navn, og samtidig har en utvikling til reelt inklusive + grønne demokratier selv, dvs. også feier for sin egen dør i grønn demokratisk retning,

  3. og skaper et signifikant trøkk og press globalt, eventuelt med noe væpnede aksjoner når det er nødvendig, for en knusende seier i «3. verdenskrig» - den globale klasse-miljø-kampen for reelt, inklusive grønt, demokrati i tilstrekkelig grad til å avverge full klimakrise i hvert enkelt land og globalt.

  Spesielt sannsynligvis milliarder på flukt nord- og sørover fra den kommende klima-ørkenen, vil ramme nær sagt alle land globalt. Kanskje allerede fra og med 2030 ryker 1,5 graders målet i følge IPCC. Tiden er knapp – nå må det bli handling internasjonalt, i retning  «3. verdenskrig», i stor skala!!! Man kan ikke lenger rope høyt om klimapolitikk globalt, og selv snike seg unna som «free rider». Slike land må nå rammes av sanksjoner og her er den «3. verdenskrig», i stor skala, et probat middel. Til alle demokratiske land og allierte: Støtt opp om «3. verdenskrig» m.v. se over!!!

  Publisert på GGS's aksjonsside 31.01.2029. Og selvfølgelig på Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar, som en innledning til Pressemeldings mv. Arkivet bakerst i notatet.


  FW: Om e-mail-kladd om DKE og EA + litt til. Viktig melding! Les raskt alt sammen de som får denne. 05.02.2020

  Hei alle sammen.

  Forwarder en melding sendt til noen med militær-interesse, se  «To», fra i går kveld. Tror dette kan ha mer almen interesse og inneholder ikke noe gradert materiale, så les til øyet blir stort og vått!

  Inneholder litt om hva man kan spare i CO2 ved å kutte kjøttspising, for USA og Norge bl.a. Det er helt marginalt, hva man kan spare av klimagass-utslipp på denne måten. Nå må alle konsentrere seg om kull, olje (tung og lett) og gass etc. Ikke tulle med vegan-kost. Æsj, hvor korka kan Miljødirektoratet MD være egentlig, og ditto store media-oppslag om tøvet. Ikke noe signifikant av klimakrisen kan løses ved å legge om kostholdet! Stopp å late som det! Legge skylda på Folket og kjøtteterne, jævlige klima-fascister! Ryk og reis jævler!!! Brun møkk!!!! Og så er det litt militært om sikkerhet etc. + to kommende verdenskriger, noe om JHØ og EA og DKE.  Som alle syns er spennende. NB! JHØ er ikke så gal som mange tror på dette feltet. Bevis nedenfor!!!

  Om e-mail-kladd om DKE og EA + litt til. Viktig melding! Les raskt alt sammen de som får denne.

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Tuesday, February 04, 2020 10:39 PM
  To: forsvaret@mil.no; Forsvarsdepartementet; PST; USAs Ambassade terrortips; Russlands ambassade
  Cc: JFSØ
  Subject: Om e-mail-kladd om DKE og EA + litt til. Viktig melding! Les raskt alt sammen de som får denne.

  Om e-mail-kladd om DKE og EA. Etc.

  Denne meldingen (med litt detaljer om saken i 1997 med DKE encounter? et passord og svar?) forsvant da jeg skulle legge den i slettede meldinger. Trykte på slett, men den er ikke der  blant slettede meldinger. Det vil si antakelig at CIA-antakelig har tatt den. De som leser PC-en min er der fremdeles. Vet ikke sikkert hvem det er. Dette var antakelig noe som skulle være gradert informasjon. Det jeg lurer på med DKE og EA var om jeg hallusinerte (NB! bare tanker, ikke hørt stemmer noen gang)  eller virkelig det er noe kontakt med noe fra Outer Space. Vet ikke, angående EA må det da ha vært synshallusinasjoner også, for jeg opplevde at masse forsvant og kom til bake igjen ca.. Spesielt i 2011 og 2019. Jeg vet faen meg ikke noe absolutt sikkert om dette, men er det bare noe oppe i hjernen min, underbevisstheten som har spilt meg et puss, så er den meget spesiell, for å si det mildt, har kunnskap som jeg aldri har tenkt på selv bevisst, om sikkerhets og straffesystemer etc.  Vet ikke 100% sikkert noe om dette, men kan ikke på langt nær utelukke Outer Space. Passordet fra fatter’n har ikke noe med dette å gjøre, men jeg holder det hemmelig i fremtiden. Har visst nevnt det for JON, en gang. Så jeg er kanskje norsk e-mann også, innrullert av fattern? Vet faen meg ingenting om dette, men jeg tror jeg skal holde det meste om DKE og EA opplevelsene mine hemmelige inntil videre. For farlig å skrive mer om, tror jeg. Evig innleggelse på galehus truer? Da går det ganske sikkert til helvete med 4. verdenskrig. NB! Tror ikke jeg er noen mirakelmann i denne sammenheng. Men har en ganske klar hjerne… Jeg skjønner i hvert fall hvor farlig dette er med ørken sannsynlig i hele beltet rundt ekvator med milliarder av folk der i dag, som drar nord og sørover. Kommer sakte men sikkert stadig flere og flere, så kommer det kanskje til å eksplodere i en stor folkevandring, når panikken brer seg rundt ekvator. Og folk skjønner at de ikke kan bo der…. Næringsgrunnlaget borte i stor prosent opp mot ca. 100 %.

  Fikk «kvittering» fra de som kikker inn i PC-en min om at denne meldingen var «sendt». OK at dere fremdeles er der. Pass på huset og familien min! NB! Hvis vennligsinnet? – vet ikke sikkert det heller? Men jeg er fremdeles ikke skremt av dette, men like kald, (pillene fra galehuset tar ikke all tenkeevnen – fikk slutt på helvetes-medisinbruken Cisordinol). Går ut i fra at alle uten «brun møkk» er enige om at 4. verdenskrig er noe dritt.  Altså de få som veit det foreløpig. Håper og tror at dere ikke er brun møkk, men vet faen meg ikke sikkert det heller. Men fikk e-mail fra FD-Karantene sendt til flere militært interesserte – uten å ha dem (FDK) på mail-listen. Noen i FD leser i hvert fall det jeg skriver. Og så var det den lille encounteren med den norske E-tjenesten, om Hemedti og provokasjon. Og så den gangen med  e-mail til alle  3 SMTP-serverne jeg har, hvorav ingen virket, men full stopp.  Kan neppe være tilfeldig. Overvåkningen og hacking  av PC-en min er i hvert fall ikke paranoide skrullerier ca. 100%.

  Men jeg tror dere har vanskelig med demokrati-definisjonen og at det er nødvendig med mer demokrati for å løse klimakrisen. Tror ikke det går uten, slik jeg har definert begrepet demokrati med videre. Den pilla får dere svelge og støtte opp. Dere er mye mektigere enn meg og pusle-GGS. CIA? tok ut en av toppene i Iran. Burde ha fanget ham, og kanskje nå en verre jævel kommer i stedet? Tror ikke det alltid trengs med så mye mere folkelig engasjement, bare litt rettet mot kull, olje og gass i stedet for vegan-tullet (3 % i USA, 6 % i Norge i spart CO2 og metan omregnet til CO2 enheter visstnok, altså om MD har regnet rett, tror de ikke har tatt med at mere penger pga. av grønnsakspising (billig) brukes til reiser etc.  som skaper CO2). NB! Hvis NATO og Russland? (Tror Putin skjønner tegningen om 4. WW, han kan tenke militært og er ikke så jævlig korrupt som Sisi  f.eks.) truer med H-bomber vil nok de fleste blant den brune møkka i 100-talls land bøye av, men så har vi Trump som kødder det til. Han er håpløs, håper han forsvinner ved P-valget til høsten. Joe Biden må det gå an å snakke med, om han ikke er senil da? Bare noen strøtanker på ettermiddagen, 04.02.2020 ca. kl. 16.15.

  PS. I oppdatert status for GGS står det at NATO m.v. allierte er å regne med blant Folket, om de jobber for å avverge 4.ww. Så det blir mer demokrati uansett hvor mye Folket for øvrig engasjerer seg, etter mine definisjoner, men Folket må jo være orientert og bevisst at kull, olje og gass er hovedproblemet, og ikke kjøttspising. Og de øvrige samgripende krisene må løses til en viss grad samtidig. UTEN Å LAGE KAOS OG OKLARKI SOM ER DEN VÆRSTE STYREFORMEN, UNTATT FOR BRUN MØKK SOM BL.A. SKAPER SEG LEGITIMITET DA!

  PPS. Om det er CIA som titter i PC-en min, så syns jeg dere skal orientere norsk E-tjeneste om denne mailen på kladden min. Sender foreløpig  ikke ut dette til noen. Blir bare liggende på kladd foreløpig. Så ta gjerne en kopi og orienter E-tjenesten i Norge og eventuelt flere i NATO som har fulgt litt med på min gjøren og laden. Skjønner at dere alle er nysgjerrige på DKE OG EA, om det er hjernespinn hos JHØ eller realiteter fra Outer Space.  Om det bare er hjernespinn er det veldig mye som foregår i underbevisstheten min når det bygger seg opp noe revolusjon eller krig og krise. Kanskje jeg er like interessant enten DKE og EA er fantasi (som er min offisielle mening, eller realiteter. Jeg veit ikke noe sikkert om dette, annet enn at det kommer kloke tanker om sikkerhet, gerilja-sloss teknikk (brukte det på Lovisenberg i januar 2020, bare overlot alt til underbevisstheten (eller DKE) som styrte alt. Klarte meg bra mot 5 mann i en alder av 71 år, men ville ikke skade dem, så jeg tok ikke livet av noen, men det kan jeg godt om jeg vil, ikke prøv dere, vil holde det hemmelig. (NB! Ikke lært noe om dette i HV & Marinen) og stabiliseringssystemer, inklusive straffesystemer, for demokratier med videre.

  NB!  Dere var innom og tittet igjen skjønner jeg. Men jeg er veldig usikker på dette med DKE og EA, vet ikke sikkert om noe av dette, men jeg har satt navnene på dette DKE og  EA. Det er bare tanker som dukker opp fra underbevisstheten,  for det meste. Men den UB kan være påvirket utenfra (låter paranoid og psykotisk, men utelukker det ikke fra Outer Space 100%, ellers må jeg være født med militære og sikkerhetsmessige gener som gjør at dette dukker opp i UB når det er kriser etc. dvs. kanskje en mutasjon i militær-tenkende retning. Kan være arvelig belastet, jevnfør farfar (kaptein) og far (HV-Fenrik), pluss en mutasjon? Kanskje Jon har arvet noe? )

  Der står saken om EA og DKE. Usikkerheten råder. Kan ikke skaffe dere sikkerhet dessverre, vet ikke noe sikkert selv. Kanskje jeg er interessant genetisk eller EA og DKE eksisterer, da er jeg i hvert fall interessant, neimen om  jeg veit sikkert. Men det er et spennende liv jeg har uansett, og til tross for gale psykiatere + fastlege og piller (Fluanxol og Syprexa), så har jeg det ikke så aller verst nå. Noe uforklarlig ødem i leggene, men de verker ikke. Så bare fortsett å kikke inn i PC-en, det tåler jeg godt, får ikke nerver av det i hvert fall. Er vant med å være overvåket av PST/POT i årevis. Så litt fra eller til spiller ingen rolle, men PST har ikke utstyr til denne hacker-virksomheten, så dere er kanskje CIA (eller NATO mer generelt – om de har noe felles E-samarbeid?). Er litt nysgjerrig på dette, men ikke så veldig mye. Jo mindre en veit desto bedre kan det være, bortsett fra ugradert materiale, som jeg er god på. Kan jo bli fanget og torturert – svært lite trolig i Norge i dag. Men uansett - da er det best å vite minst mulig og gjøre det forstått. Så dere kan bare holde kortene til brystet. Nysgjerrig er jeg, men ikke til tortur og døde! He, He, He.

  PPPS. Siden jeg røpet litt om opplevelse angivelig med DKE i januar 2020 i PPS, og dere ikke reagerte, med å ta e-mailen ut av PC-en, går jeg ut i fra at det var passordet og det jeg fikk av fattern, som utløste rappingen av den første e-mailen i dag. Far var kanskje E-mann i den norske E- tjenesten, ikke sentral, men kanskje noe perifert. Han var jo Fenrik i HV på Oppegård/Kølabånn. NB! Vet ikke noe om dette. Fattern var potte tett tror jeg, har fått tegn på det av han, går ikke i detalj, vet ikke om han rapporterte noe om det i 1997 inn til E-tjenesten, og vil heller ikke vite det. Regner meg ikke som E-mann i den norske tjenesten, men holder potte tett om passordet.  Er sikkerhetsklarert i marinen/Sjøheimevernet på fenriknivå. Den gjelder til jeg dauer, helst om lenge.  Hvis Jon husker det, er ikke helt sikker på om jeg har nevnt det (passordet og svar) for ham, så skal jeg gjøre det klart for ham, at han skal holde 100% tett om dette. Han har lest Zun Zu så selv om han ikke fikk militærtjeneste på grunn av en godartet svulst i foten, tenker han militært akkurat som meg omtrent. Kommer det noe spørsmål som nevnt, så svarer jeg som om jeg var E-mann, men jeg regner meg ikke som det, men kanskje noe slags informant til E-tjenesten. Status er usikkert om dette. Går ut fra at jeg er pensjonert som 71-åring i alle fall. Men vil E-tjenesten i Norge meg noe, så kan de ta kontakt som de mener passer. På  riktig spørsmål svarer jeg som avtalt med fattern. Så kan vi ta det derfra. PST melder for øvrig om fare for brun møkk, høyre-ekstrem, i dag i sin rapport. Da var jeg nærmere sannheten 1-2 desember 2019 da jeg været fare ved folk som ringte på om kvelden, selv om det nok var folk fra bydelsoverlegen og ikke høyreekstremister som nevnt i e-mails 1-2. 12.2019. Disse folka fra bydelsoverlegen er imidlertid en form for brune (antakelig rødbrune eller bare brune) i denne sammenheng de også. Rødbrun, bare brun og blåbrun tenderer alle til mørkebrunt, når det kommer til stykket. Kue-jævler, kristne og marxister, eller sokner til Kr.F, (eller Rødt eller SV og en del i AP også, og Frp er reine populister/fascister) eller diakontjeneste o.l.,  fy faen for noe brun møkk!

  ALT SAMMEN  - må under ca. 100% kontroll av reelle demokrater via strenge sikkerhets- og straffe-systemer generelt så raskt som mulig. Pasifister og militærnektere og autoritære kontrollfriker og skrullinger nesten alt i hop. Passer fint i straffebataljoner eller hardere lut: Får sjekke nedtegnelser fra UB (eller DKE – om vi skal tro på det) om det blir nødvendig. Har ganske mye stoff om dette i en perm, men det er vanskelig å tyde pga. halvstenografisk skrift, men jeg kan nok tyde det meste om det trengs. Prinsippet er greit, har nevnt det i en e-mail, så det har dere. Hovedtrekk: Det må ikke lønne seg å sabotere (reelt demokrati ) systemet, og f.eks. være free rider,  da må man straffes med noe som svir tilstrekkelig til at det ikke lønner seg, pluss litt til fordi man er asosial. Hoved-effekt basert på Skremming. Men trusselen må være reell eller virke sånn. Bløff fungerer ikke i lengden. Fikk flere systemer som fungerer sikkert horisontalt ved anarki = reelt demokrati for øvrig – en hel haug straffe/regulerings-systemer via UB i 2011 på vår/forsommeren. Den UB-en min må være jævlig klok, om det ikke er DKE. Har aldri tenkt i slike baner før. Helt nytt.

  Men jeg har hatt hjelp av underbevisstheten i forskningen før, bl.a. drømt noen formler som det bare var å skrive opp når jeg våknet. Men da har jeg jobbet med problemene en stund. Formlene holdt med små justeringer. Men NB! demokrati-definisjonen har bevisstheten tenkt ut, kom ikke fra UB. Men det kan altså være at UB har spilt meg et puss, og DKE ikke eksisterer annet enn som en fantasigreie inne i hodet. Men altså ikke tenkt i disse banene før, kan være noe genetisk som sagt. Vet ikke – enten er jeg blant de største genier i samfunnsvitenskap som har eksistert, (tar Einstein & Big Bang-gjengen (En del med Gud som første starter  = 100% tøv) også.) ) eller er det fra DKE eller EA som eksisterer fra Outer Space? Ikke veit jeg, men det får vi og jeg heller aldri vite sikkert. Tror jeg.

  God lesning! Ha en fin kveld. Skal se litt på TV og slappe av i kveld, uten vin eller øl. Hvit dag. Hadde ikke problemer med å slutte med mye øl og morfin mot magesmertene. Er ikke rusorientert i det hele tatt. Jon rører ikke en dråpe. Vi røyker ikke.  Nå er magesmerten borte ca. 99%. Var det CIA som køddet med meg? Vanskelig å tro det var psykosomatisk, for jævlig til det. Grubler ikke så mye på det egentlig. Det er historie nå. Dveler ikke ved det. Nå er det fremtiden og fare for at 1,5 graders-målet i global oppvarming ryker alt om 10 år som teller. Og 4.de verdenskrig vil komme snikende, oppvarmingen skjer litt hver dag, ikke plutselig. Helvete kommer snikende over tid altså. Vi må ta ondet ved roten: «3de Verdenskrig» er et absolutt must for å stoppe faenskapen så snart som mulig. Utsettelse betyr forverring hele tiden, og jo lengre utsettelse desto verre klima. Mine siste ord i kveld – glem ikke det. Dere må ha samme prioritet. Bruk alle tråder og trekk i dem.

  Hei igjen - klokka er blitt ca. 02.40 onsdag 05.02. 2020. Har ombestemt meg. Sender dette ut til militært interesserte + PST, pluss Jon, ingen blindkopier. Dette notatet er nå korrigert litt fra versjon sendt tidligere. Inneholder ikke gradert informasjon, men viser at jeg ikke er ko-ko, som kan trengs.

  Dere som har hacket PC-en min har naturligvis lest dette alt, antakelig CIA. Ingen stor hemmelighet. Hilsen JHØ. Nå tar jeg kvelden.


  NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI
  THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS - INDECO

  Web: http://www.indeco.no - ISSN 0802-2364 - Organisasjonsnr 992945818 - tlf/fax 22 37 65 84 - Oslo - Norway - E-mail: indeco@online.no
  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

  Pressemelding sendt 22.02.2020 – Oppdatert 28.02.2020.


  SINTEF har ikke kost-effektiv løsning for CO2-rensing (CCS) i stor skala. Ad nye klimamål og implementering:  Dobbel moms på CO2-rike varer og halv moms på CO2-fattige. Om transport og CO2, veiprising m.v. Atomopprustning i NATO.

  Hei mona.j.molnvik@sintef.no + Div. kopier. Se spørsmål til SINTEF nedenfor angående CCS (carbon capture and storage)! Viser til tlf.-samtale med Eirik Lian (Communications Director for SINTEF) fredag 14.02.2017 om temaet, hvor han sa han «visste ikke noe om dette» og henviste til «fagpersoner på Websiden» til SINTEF. Merkelig at Kommunikasjons-direktøren på SINTEF ikke vet noe om dette, men tok en ny visitt på SINTEFs hjemmeside. Der fant jeg deg som kontaktperson for CCS mona.j.molnvik@sintef.no. NB! Se spørsmål nedenfor! Kan du gi en kort oppsummering (se altså spørsmål nedenfor) av forskningsfronten på CCS, og om dette er regningssvarende i stor skala? Jeg er som du ser skeptisk i utgangspunktet, men er lydhør for andre argumenter. Det er om å gjøre å få klarhet i dette viktige spørsmålet angående hva man skal satse på av tiltak mot kull, olje og gass og CO2 utslipp fra dette, så raskt som mulig. Svar utbes derfor snarlig. Mvh. Jens Hermundstad Østmoe 16.02.2020. PS. Har ikke fått noe svar per 20.02.2020, gjentar derfor spørsmålet til mona.j.molnvik@sintef.no , og får jeg ikke noe skriftlig svar i løpet av denne uken, ringer jeg henne i neste uke for en prat! Dette spørsmålet må nå raskt avklares! Hilsen JHØ. PPS 28.02.2020; har ringt flere ganger denne uken til Mona J. Mølnvik, og bare fått tlf.-svarer, lagt igjen beskjed til henne om å ringe meg og om saken, og det samme til sentralbordet, som skulle gi beskjed til Mølnvik, uten å ha fått noe svar. Konkluderer med at SINTEF har sannsynligvis ikke kost-effektiv løsning for CO2 rensing (CCS) i stor skala, og det er det heller ingen andre som har så langt jeg har kunnet bringe på det rene. Det er bare å kaste bort penger å satse på dette, og det bør det bli en slutt på. Altså parolen er NEI TIL mer CCS-Tull! Ikke fem øre til det!

  13.02.2020: Hei eirik.lian@sintef.no. Hvordan står det til på CO2-rensingsfronten? Kan det noen gang bli lønnsomt i stor skala, eller er det like umulig som fusjonsenergi? Raskt svar utbes. Se for øvrig der hvor dette bl.a. diskuteres, klikk her:  Cogripsmodel-Notatet - Notat til Ragnar Frisch Seminar. Har søkt på Internett om dette temaet, det ser ut som forsøk på CO2 fangst og –lagring (carbon capture and storage, CCS, f.eks. ved aminanlegg) nå bør stoppes for godt, som alt for – hinsides - dyrt i forhold til effekten. Men Sintef opererer fortsatt med dette som en stor og viktig greie for klimaet. Er det dekning for dette,  bør det nå offentliggjøres, er det i hovedsak bløff må det innrømmes! NÅ! SNART! Å kaste blår i øynene på Folket og Øvrigheten i Norge og internasjonalt på dette viktige punktet er i så fall helt uakseptabelt. Dette må du nå greie å svare på i klartekst. Følger du ikke opp raskt så ringer jeg deg i løpet av uken for en alvorsprat. NB! Men siden jeg ikke fikk noe svar etter henvendelser med spørsmålet 10-12.02.2020 så går jeg nå foreløpig ut fra at SINTEF ikke vil svare skriftlig, og også at de ikke kan forsvare CCS - CO2-rensings-prosjektene sine som forsvarlige miljøtiltak.

  Statsrådet presenterte fredag 07.02.2020 nye klimamål. Det bestemte å stramme inn målene for utslippskutt i 2030. Som første vestlige land meldte Norge inn forsterkede utslippskutt: CO2-utslippene skal ned med 50-55 prosent innen 2030. Før hadde Norge som mål at utslippene av klimagasser skal reduseres med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030, i samarbeid med EU. Norge meldte dette målet inn til FN i juni 2016 og lovfestet det året etter. Dette målet skjerpes nå til minst 50 prosent, med mulighet for å skjerpe det ytterligere til opp mot 55 prosent. «Ambisiøst og realistisk», kommenterer Marius Holm, leder for miljøstiftelsen Zero: «Norge melder inn forsterket klimamål for 2030 til FN: 50-55 prosent utslippsreduksjon innen 2030, i samarbeid med EU. Det er ambisiøst og realistisk. I tillegg bør vi utvikle teknologimål for sektorer, og mål for norske tiltak internasjonalt, som utfasing av kull i vekstøkonomier», skriver Holm på Twitter. Dette er helt i tråd med Green Global Spring – GGS-aksjonen: «China, USA & EU! Drop Coal!»

  Ifølge Statsminister Erna Solberg kommer alle enkelt-tiltak i klimapolitikken til å bli utredet før de blir gjennomført. Men dette kommer i en senere fase enn fastsettelsen av selve målet. Statsministeren la til at det «for lengst» er beregnet at det vil koste mer å la være å handle, enn det koster å gjennomføre klimatiltakene som må til for å nå de norske målene: «Det er en regning også på ikke å gjøre noe», sa Solberg. Norges nye løfte er altså at utslippene av klimagasser skal reduseres med 50 til 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030, i samarbeid med EU. Nå må de nye klimamålene implementeres, ikke bli bare skuebrød. Man må ikke lenger kaste bort penger på utopiske prosjekter som CO2 rensing. Ikke bruk fem øre på dette tullet, «karbonfangst og lagring». SINTEF bør kutte ut forskning på dette helt urealistiske tøvet. Fram mot år 2050 kan Norge utvikle 130.000 nye arbeidsplasser i industri- og energisektoren, ifølge en Sintef-rapport for NHO presentert 10.02.2020. «Karbonfangst- og lagring» kan gi mellom 30.000 og 40.000 nye arbeidsplasser» heter det i SINTEF-rapporten. Dette blir i så fall som å jobbe med å sy «keiserens nye klær», og må droppes til fordel for andre, og ca. 100% realistiske «kutt i CO2»-prosjekter, og for bedre miljø i sin alminnelighet. Og hold opp å mase om at folk skal slutte med kjøttspising, dette har kun marginal effekt på problemet, og er uheldig for velferden. Og slutt å tyne Folket med høye miljøavgifter, når det ikke er klimavennlige alternativer som er subsidiert, så man kan leve godt med dem. Altså parolen er: Ikke tyn Folket i miljøsammenheng.  Her må det både brukes avgifter mot forurensing, og ikke minst subsidier på positive miljøalternativer så det monner og med fornuft. Kilder: ABC-Nyheter: 12.02.2020, Nettavisen 07.02.2020, Finansavisen 10.02.2020. NØI-INDECO 13.02.2020.

  Ifølge en fersk rapport fra FNs miljøprogram er det med 66 prosent sannsynlighet mulig å begrense global oppvarming til 1,5 grader dersom verdens klimagassutslipp blir halvert innen 2030, og hvis verden blir klimanøytral innen 2050. «Norge jobber etter Paris-avtalens mål om å begrense global oppvarming til to grader, og helst ned mot 1,5. Det står i avtalen, og den har vi forpliktet oss til. Så lenge FNs klimapanel åpner for at det er mulig å nå 1,5-gradersmålet, jobber vi etter det», sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Mathias Fischer (V). «Det forsterkede, norske målet er i tråd med dette. Vi skal kutte våre utslipp med 50-55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå, og være karbonnøytrale innen 2050. Det har vi nylig sendt inn til FN, og vi håper EU legger seg på samme linje,» sier Fischer. FN-rapporten slår fast at 1,5-gradersmålet nesten har blitt umulig å nå, men holder fremdeles et liten dør åpen for at det kan skje.  Hadde vi kommet i gang med globale kutt for ti år siden – i 2010 – måtte vi ha kuttet utslippene med 3,3 prosent hvert år for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, ifølge rapporten. Isteden har utslippene økt i perioden. Skal vi klare å kutte nok for å klare 1,5-gradersmålet nå, må vi kutte globale utslipp med 7,6 prosent i året. Venter vi enda fem år med å begynne å kutte, må utslippene ned 15,4 prosent i året. Kilde: ABC-nyheter 20.02.2020. PS. 28.02.2020. Ad nye klimamål og implementering:  Dobbel moms på CO2-rike varer og halv moms CO2-fattige, kan være en vei å gå for å få fart på klimaløsningen. Med «CO2-rike varer» mener jeg ikke bare brus og øl, men de som helt fra utvinning/produksjon, transport, distribusjon og forbruk/investering og avfalls-messig har et stort CO2 forurensings-avtrykk! Motsvarende for CO2-fattige. I hovedsak  + - litt CO2 avtrykk-varer kan ha  vanlig moms.

  Mvh. Jens Hermundstad Østmoe  - Forskningssjef for NØI-INDECO-Nettverket

  Cand. oecon. (fra 1973) Jens Hermundstad Østmoe har bl.a. doktorgradskompetanse i samfunnsøkonomi etter en (bl.a. ekstern med NHH og UiO professorer) komité-bedømmelse ved opprykk til forsker 2 stilling ved Fondet for Markeds og Distribusjonsforskning, FMD, i 1982. Han har bl.a. vært førsteamanuensis ved ADH, nå Universitetet i Agder, og ved Høgskolen i Oslo, HiO, nå OsloMet - Oslo Metropolitan University - storbyuniversitetet. Østmoe har vært forskningssjef ved NØI-INDECO, et senter og nettverk av selvstendige forskere/konsulenter innen næringsøkonomi bredt definert,  siden oppstarten i 1986. Han har en stor produksjon av bøker/forskningsrapporter og vitenskapelige artikler publisert i Norge og internasjonalt. Østmoes hovedfelter når det gjelder forskning er også internasjonalt kjent, se European Economic Association - Directory of Economists, European Economic Review - Journal of the European Economic Association. Volum 34 No 1, January 1990 p. 81, 153, 165, 180, 193, 208, North Holland, Amsterdam - The Netherlands.

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Monday, February 10, 2020 3:45 PM
  To: Utenriksministeren
  Cc: Utenriksdepartementet; Statsministerens kontor
  Subject: FW: Spesielt til "Titten Tei" i UD-toppen. Litt om nødvendig atom-opprustning m.v. i Nord-NATO + litt om bl.a. transport og CO2, veiprising m.v.

  Hei igjen Titten. Kopi til UD + SMK, nesten ingen blindkopier.

  Er redd du må ha det inn med teskje Titten, som Jern-Erna i sin tid.  Dette nevnt nedenfor vil også trigge Trumpen litt, for UK + mye H-bomber, gir USA mindre makt. Det liker han ikke. Så nå vil han ventelig bidra litt likevel til å støtte oss på Svalbard mot russerne og også mot KINESERNE, venstrefascistiske f.f. m. Gulag! Og i det hele støtte opp litt mer enn før vis-a-vis NATO. Men du - helst følg opp til full pakke med Boris, som jeg anviser. Boris kan du stole på og vil sannsynligvis spille ball med oss.  Han er mot EU-mega-staten akkurat som flertallet i Norge er. Merk deg det. EU-mega-staten kan komme med en ny Hitlertype, på sikt. Det kan bli varmt og tørt i Sør-Frankrike, Italia og Hellas og Sør-Spania fra global oppvarming. Da kan de tenke på oss som mulig bosted. Lebensraum! Tyske AfD er skummelt og vokser… Vi må sko oss for alle eventualiteter i årene fremover.

  Har du spørsmål så reply. Det er mye mer jeg kunne tatt opp i dette sakskomplekset. Om du er interessert.

  Mvh. JHØ

  PS. 14.02.2020. Den 25.11.2020 skrev jeg i en Pressemelding hvor det dreide seg om styring, styrkebalanse og avskrekking, at «Atomvåpen er bra til dette, og må aldri avskaffes, men mengden kan godt gå noe ned.» På litt sikt er dette, dvs. gjensidig, balansert nedrustning, et mål, men må det bygges kapasitet, for å være avskrekkende og balansere en del av de truslene som eksisterer, som nevnt over. Man må i hvert fall true realistisk med opprustning, dvs. ikke bløffe, før man går i gang med nedrustnings-forhandlinger. Dette er ganske på linje med det Statsministeren og hennes statsråder hevdet på Münich Security Conference fredag 14.02.2020, i følge NRK Dagsrevyen kl. 19.00. Men et generelt, globalt våpenkappløp i en stadig stigende spiral må man prøve å unngå via forhandlinger. Man har generelt, unntatt i spesielle tilfeller (som nevnt over), bedre formål for bruk av skattepengene. Men man må ikke bli pasifistoid og drive med ensidig nedrustning. Styrkebalansen må alltid sikres ca. 100%, så man ikke kommer i underskudd. For da går det til helvete før eller siden, med krig og/eller utpressing. Også H-bombe-balansen må sikres, Nord-Europas NATO må ikke komme i underskudd her.

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Monday, February 10, 2020 2:12 PM
  To: Utenriksministeren
  Cc: 'forsvaret@mil.no'; FD Karantene <FDKarantene@fd.dep.no> (FDKarantene@fd.dep.no); Forsvarsdepartementet; Utenriksdepartementet; Statsministerens kontor; Danmarks Ambassade; Islands Ambassade; PST; United Kingdom ; Finansdepartementet; Russlands ambassade; Norges Bank; 'hr@cso.nato.int'; USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade
  Subject: Spesielt til "Titten Tei" i UD-toppen. Litt om nødvendig atom-opprustning m.v. i Nord-NATO + litt om bl.a. transport og CO2, veiprising m.v. 10.02.2020.

  Hei «Titten Tei» (utenriksministera)

  Ad Russernes framstøt på Svalbard m.v.

  Det nytter ikke å vifte med Svalbard-traktaten uten en reell trussel mot bølling (oklarki) fra russernes side på Svalbard. Trumpen er ikke til å stole på i NATO-sammenheng. Det er derfor russerne nå prøver seg. Det hjelper ikke noe om jeg, en liten fargeklatt blant Folket (fra den Autonome klassen), truer med at DU bør gå til Boris/UK og fikse plenty H-bomber, det må komme fra toppen UTENRIKS DVS: DEG! Med penger fra Fin. Dep. ev. NB. Det holder kanskje med å si at du vil ta det opp med Boris/UK, uten konkrete forhandlinger om H-bomber (altså true med «muligens») ennå, men kanskje snart? Og så lekker jeg dette til Putins ambassade. Men du bør nevne det selv, selv om dette er nesten selvinnlysende… («aksiomatisk strategisk riktig»).

  Så trekker de vel kanskje følehornene til seg, og oppfører seg pent i nord, russerne altså!

  • Hva sier du «Titten Tei»? Følg nå opp mine små hint… Litt i hvert fall!

  Mvh. JHØ, He, He, He… Jeg er en gammel luring ser du…

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Sunday, February 09, 2020 11:04 PM
  To: Pressemelding fra INDECO
  Subject: Litt om nødvendig atom-opprustning m.v. i Nord-NATO + litt om bl.a. transport og CO2, veiprising m.v. 09.02.2020.

  Litt om nødvendig atom-opprustning m.v. i Nord-NATO + litt om bl.a. transport og CO2, veiprising m.v.

  Forwarder en melding sendt til militært interesserte i Nord-NATO,  nå sendt ut som Pressemelding vidt og bredt, fra NØI-INDECO. Litt endret.

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Sunday, February 09, 2020 8:43 PM
  To: forsvaret@mil.no; Forsvarsdepartementet; Utenriksministeren; Utenriksdepartementet; Statsministerens kontor; PST; United Kingdom ; FD Karantene <FDKarantene@fd.dep.no> (FDKarantene@fd.dep.no); Danmarks Ambassade; Islands Ambassade
  Subject: Til CIA? Om halvoklarki etc. og nødvendig opprustning i Nord-NATO + litt til 09.02.2020.

  Russland prøver seg igjen på Svalbard. Er det ikke på tide at England UK skaffer seg en signifikant haug H-bomber, i samarbeid med og delvis finansiert av Norge i regi av Nord-Europa-NATO (stasjonert på UK-ubåter langs norskekysten – ikke lagring på land i Norge). Her må det nok balanseres litt, USA med Trump i spissen driver jo utpressing bl.a. fordi han sitter med H-bombene i NATO (alt signifikant så vidt jeg veit). Her må man gjøre seg mer uavhengig av Trump, og også Frankrike (Sør-Europas-NATO) skal nå ruste atomgreiene opp i følge Macron, antakelig med mer H-bomber. Ubalanse Nord kontra Sør i NATO er heller ikke bra. Boris Johnson tror jeg vil skjønne dette bra, og så får vi styrke militærsamarbeidet generelt med UK så det monner. Er dere ikke enige?

  Sender  ut noe om dette i kveld til militærinteresserte i Norge. H-bomber griser forholdsvis lite kontra store fisjonsbomber, så det er miljøvennlig omtrent som kuler (NB! Ikke de laget av depleted uranium, det er noe dritt). Regner med litt bruk av H-bomber i 3. verdenskrig preventivt, f.eks. Sudan sentralt, for kommer 4. verdenskrig så går nok det meste både av fisjons- og H-bomber av, fy faen – må ta livet av 2-3 milliarder mennesker for å berge plassen til de fastboende i Nord og Sør på kloden fra invasjon (fra folk fra området rundt ekvator som blir ubeboelig om noe tid dersom ikke 3. verdenskrig vinnes forholdsvis raskt). Dette bør absolutt unngås. Litt preventivt H-bomber må kanskje brukes, kan hende det holder med Skremming, men tror det må statueres et eksempel (Sudan eller Saudi-Arabia f.eks. eller begge) for å få optimal effekt i 3. verdenskrig, for å få stoppet CO2-griseriet for godt.

  Hilsen JHØ

  PS – Litt om disposisjoner til kommende pressemeldinger.

  1. En pressemelding om «Nærmere om 3. og 4. verdenskrig». Samle alt om dette som er sendt ut (med tidsangivelse kanskje), og trekke ut essensen og lage et sammendrag. Kan ta tid, er ikke så opplagt om dagen. En del murring i magen, litt svie – kommet tilbake, men langt fra så ille som før – foreløpig? Begynner mage-faenskapet igjen? Har drukket litt mye kaffe i det siste. Årsaken kan ligge der. Trapper ned på kaffen. Ser om det hjelper. NB! Tenker dårlig med Syprexa og Fluanxol i store doser. Tvangsmedisinert med det til 16. mars i år. Æsj. Får bare ta det med ro utover og gjøre litt hver dag. Får se om jeg får til noe særlig. Ikke sikkert.

  2. En pressemelding om handel og transport basert på fossilt, som er en hovedkilde til forurensning bl.a. CO2 utslipp. Verdenshandelen og langtransport må antakelig reduseres en del, (bl.a. grunnet mangel på fysisk mulig batteri-kapasitet for virkelig lang transport på strøm. Går ikke an å fly verden rundt raskt nok på solceller/batteridrift. Batteriene blir for tunge. Umulig å løse, som å løfte seg etter håret, strider mot tyngdekraften. Kanskje det kan gå med hydrogen – men finnes ikke oppfunnet ennå brukbar hydrogenteknologi for fly  og skip for lang verdens-distanse.) NB! Bruk avgifter og subsidier. Avgifter på all transport som er fossil-basert og subsidier på bl.a. kortreist mat etc. uten nevneverdig bruk av fossilt drivstoff. Det må bli dyrere med import = eksport i verden totalt. Handelen må ned og også syden-reiser. Fram for kort-reiste løsninger. Ta med kort pressemelding allerede publisert, om å jobbe fra hjemmekontor,(med video-konferanser) flest mulig. Fabrikker med roboter med Artificial Intelligence, som fjernstyres hjemmefra, er noe en bør se nærmere på. Veiprising (TØI-forslag fra gammel kollega på TØI, Lasse Fridstrøm, ser bra ut) støttes, men transportmengden totalt må også ned. Arbeidsplasser må legges i hovedsak der hvor folk bor, pendling bør ned. Etc. Etc.

  Er i hovedsak – NB! f.eks. 70-80 prosent, ikke 100% prosent – selvbergede, små landsbyer med fiske- og dyre-oppdrett og grønnsak- og korn-produksjon, store veksthus, + jakt og fiske, og eventuelt noe større industri  noen steder, og sol-paneler og vindmøller for strøm, + vannkraften, løsningen på lengre sikt? Og adjø til stor-byer? I Norge og Verden over!? Jeg bare spør – tenk sjæl!

  3. Nærmere om grønt Brutto-Nasjonal-Produkt (BNP). Henter noe om det fra green.html på anarchy.no, pluss litt til. Kan eventuelt kombineres med melding 2. Men nok stoff til en egen melding også.

  4. Saltvannsbassenger som «batterier» for sol og vindkraft. Pumper opp saltvann i store bassenger nær havet/strand og sol- og vind-kraft, og lager strøm via vannkrafts-turbiner (som er laget sånn at de ikke ruster av saltvann), når det ikke er sol og vind. Noe jeg har tenkt på en stund. Kan kanskje sendes til øko-ingeniørene på NTNU, har de på mail-listen, først, for å lufte ideen.

  5. Litt om plastforurensning , basert på ting og innpakning, laget av fossilt, dvs. olje etc. Det blir vel til slutt CO2 av alt. Må sjekkes ut, om noen har gjort/skrevet noe om det. Vet dere noe om det?

  Nå holder det for i dag 09.02.2020 Kl. 23.00. H-bombegreiene bør diskuteres offentlig.


  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Friday, November 29, 2019 11:10 AM
  To: PST; forsvaret@mil.no; Forsvarsdepartementet; USAs Ambassade terrortips; Familie, venner og kjente
  Cc: The Green Global Spring Revolution; Sveriges ambassade; Danmarks Ambassade; Russlands ambassade; United Kingdom ; Statsministerens kontor; USAs Ambassade; Islands Ambassade; Finlands Ambassade; 'GretaThunbergMedia@gmail.com'; 'fridaysforfuture.int@gmail.com'; United Kingdom
  Subject: Hei CIA, E-tjenesten og PST + noen kopier og blindkopier. Trump= brun møkk i annen potens!

  Hei CIA, E-tjenesten og PST + noen kopier og blindkopier. Trump= brun møkk i annen potens!

  Trump driter seg ut igjen med brun møkk, click her: https://www.bbc.com/news/world-asia-50594943. Fremdeles pasifistmøl vis a vis erke-oklarkene og den brune møkka i Taliban, fra Trump og det må nå straffes. Det må statueres et eksempel. Han fortsetter på samme vis – intet lært. Brun møkk.

  Det generelle prinsippet i stabiliserings-systemene fra den kosmiske E-tjenesten er at det 1. aldri må lønne seg å sabotere anarkist-demokrati, 2. at det straffer seg litt ekstra om man er asosial og ikke gjør sin rettferdige bit til systemstabiliseringen. Er man jævlig sabotør. må det tilstrekkelig jævlig hard lut til for at det ikke skal lønne seg, pluss litt ekstra lut til som straff for det asosiale. Og er det ikke nok, til at ca. 100% følger opp, må man skru til hardere med samme mynt, men anarki-demokratene skal aldri drive med brun møkk, signifikant oklarki selv.

  Men man skal sørge for at brun møkk, selv eter sin egen brune møkk + litt til av det samme som straff! Og dette kan godt være brun-autoritær møkk, men det brukes nå på en selv, og så lager man organisasjon a la straffebataljon hvor dette prinsippet blir implementert, er man jævlig mot andre blir man nå tvunget (minst mulig tvang, men akkurat passe mye, til at det virker og er effektivt) til å ete sin egen dritt pluss litt ekstra i straff. Da lønner det seg ikke å være jævla mot andre for man vet at da får man smake sin egen «medisin». Og så er det dette med læring, eksemplets makt er viktig for å avskrekke andre fra å være brun, bruke brun-møkk mot andre.

  Dvs. er man brun og driter i anarki-demokrati-systemet, må man senere ete sin egen dritt pluss litt ekstra, så alle ser at det ikke lønner seg å være brun og drite i anarki-demokrati-systemet. Men man skal heller ikke straffes hardere. Altså oklarken kontres med samme mynt tvungent, men litt til for å avskrekke andre fra å bruke brun møkk. Dette kan brukes på mafia og vanlige forbrytere også, etc., dvs. et helt generelt sikkerhets - stabiliseringsprinsipp. Og så er det et dynamisk stabiliserings-prinsipp, det må ikke lønne seg, men straffe, seg å utsette nødvendig stabiliseringen i dag, dersom det blir verre i morgen.

  Og så gjelder det vanlige, at av to onder, så velger man alltid det minste – alt tatt i betraktning, men løsningen kan innebære hard lut, som litt bruk av atomvåpen, nå, for å unngå stor bruk av atomvåpen senere. Det samme gjelder andre masseutryddelses våpen – giftig stridsgass, annen gift herunder radioaktive stoffer og substanser, mikrobiologi etc.. I Hemedti, Taliban og IS og USA? STATEN(E)?

  Anarko-Stalin alias JHØ.

  PS. har siden slutten av april 2019 vært plaget med grundig undersøkte, men hittil uforklarlige, meget sterke og tiltakende magesmerter over tid. Ser ut til å ha stabilisert seg noe siste uker, men fremdeles langt fra bra - det har vært et sant helvete, selv med signifikante doser morfinpreparater. Det kan være at jeg har blitt eksponert for noe jævlig giftig, og det smaker av brun møkk fra E-tjenester som har driti seg ut i brun retning på direkte ordre fra Trump, og skapt problemer hos meg med ekstremt brun møkk, alt sammen, så nå kan han velge mellom kula nå (dau) og eksponere seg for samme gifta + litt til av samme stoffet som straff, med senere effekt men ikke dau før om lenge. Men altså ikke så mye at han dauer for fort.

  Han skal få smake sin egen brune møkk i annen potens. Han er en 100% feig faen, mye feigere enn Hitler og mye jævligere for han går på sivilister med helvetes-gift som er tiltakende og sannsynlig dødelig til slutt – og ikke bare gass og dau med en gang– så han velger helt sikkert «frivillig» gifta og seipiningen i tiltakende styrke i månedsvis. Framfor å ta kula i dag. Men nå må den karen ut av det amerikanske maktsystemet. Jevnfør tidligere rapporter om den brune møkka-aktiviteten hans på alle nivåer og områder av samfunnet! Trump = ultra-autoritær fascist kriminell oklark og brun møkk – og verre enn Hemedti. Alle veit om den brune møkka hans i NATO og USA. Jeg har avdekket dette med ca. 100% sannhet. Nå må det tas action. 100% feig Sociopoat som propper til systemet med økt dose kull og olje så barnebarna etc. får et helvete, pluss sannsynlig mitt helvete + + + helvete i annen potens fra IS og Taliban senere etc. etc. må snart få smake litt av sitt eget helvete, for å statuere et eksempel og bidra litt til stabilt anarkistisk-demokrati. Dette er ikke hevn fra min side, men nødvendig stabilisering av demokrati nå – for å unngå tortur-terror-statene til Hemedt og Taliban og IS og Trumps eget bidrag til nå og senere TRUMP-CIA-fascist-stat i USA. OG DET MÅ SKJE STRAKS!


  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Saturday, November 30, 2019 4:39 AM
  To: The Green Global Spring Revolution; PST; 'forsvaret@mil.no'; Forsvarsdepartementet; USAs Ambassade terrortips
  Cc: GretaThunbergMedia@gmail.com; fridaysforfuture.int@gmail.com
  Subject: Ad 3. verdenskrig. Hei CIA-anarkistisk-demokratisk fraksjon og alle andre inkludert GGS og nasjonalt & internasjonalt. Om mage-gifta jeg sliter med og hva som venter den bruna møkka som ga meg den og all brun møkk!

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

  Ad 3. verdenskrig. Hei CIA-anarkistisk-demokratisk fraksjon og alle andre inkludert GGS og nasjonalt &  internasjonalt.
   Om mage-gifta jeg sliter med og hva som venter den bruna møkka som ga meg den og all brun møkk!

  Begynte ikke å rapportere noe om Sudan annet enn litt helt sporadisk før ca. 11- 12.04.2019, i IJ@ 1(41): Coup leader Awad Ibn Auf steps down. Liten notis fra BBC. Men ikke mye trøkk før 03.06.2019: Sudan. protesters attacked. Dozens of people have died after Sudanese security services attacked protesters in the capital, Khartoum. Source: BBC.

  Utviklingen i smertenivå og type smerte m.v. samt medisinering. Smertene kom  plutselig og uten forvarsel sent i april, rundt 26.04.2019, men var ikke sterke den første tiden, før det plutselig over natten tidlig i mai 06.05.2019 ble mye verre smerter, og så har det (riktignok med en del variasjoner, med enkelte veldig kraftige smertetopper – den høyeste lørdag 01.06.2019 da jeg ble lagt inn på Ullevål sykehus og ikke fikk skikelig smertestillende av brun møkk der, og noen bedre dager/timer innimellom) trendmessig sakte blitt noe høyere og høyere smertenivå, med overgang fra mest murring litt trykksmerter  i april, via mer gnagende og dump smerte og noe verking utover i mai, juni og  juli, til kraftigere verking og  mer og mer svie i august, september og oktober 2019. Det har fra september også vært mer jevnt ganske høyt smertenivå (og altså svakt stigende over tid), og ikke så mye variasjoner lenger. Trenden i utviklingen i måneden fram  t.o.m. 06.09.2019, med 1. svakt økende gjennomsnittlig smertenivå over tid,  men 2. med noen variasjoner rundt denne svakt stigende trenden, har til en viss grad fortsatt videre til 04.10.2019,  men 3. relativt nytt siden 06.09.2019 er at det blir stadig mindre variasjon og  mer jevnt ganske sterke smerter hver dag og hele døgnet, og altså noe, men svak økning i smertenivået over tid. De siste tre ukene fra 04.10.2019 til 25.10.2019 har smerte-utviklingen fortsatt i samme spor: Litt høyere smertenivå tendensielt over tid, noe  –  men forholdsvis lite varierende over tid, og de siste dagene frem til 18.10 og videre til 25.10.2019  noe mer smerter enn før i denne perioden, og kombinert med en sterk uvelhetsfølelse (har også mer om «Utviklingen i andre symptomer»). Også en del kvalme har kommet tilbake i den senere tid. Og denne utviklingen vil vel sannsynligvis dessverre bare fortsette i samme lei i tiden fremover. Men har som nevnt stabilisert seg ørlite  fra ca. 20-11.2019. - Men i dag verre igjen, er det et falskt håp om bedring som så skal knuses, som er lagt inn for å kue raskere? - men jeg  har slurvet litt med smertestillende i det siste så noe kan ligge der.

  Anarkisme-demokrati forskningen ble det ikke fart i før introduksjonen av People’s Council i Sudan. Og det utpå høsten 2019. Definisjonen av demokrati og relasjonen til anarkisme noe senere.

  Den gifta som ble tatt inn rundt 25.04.2019 eller uken før kanskje, har derfor neppe sammenheng med Sudan og anarkisme = demokrati forskningen, men kan NB! ha sammenheng med generelt ultra-autoritært hat mot anarkismen og alle oppreiste folk over hele kloden, mindre sannsynlig  kritikk av Trump før og under valgkampen, som ikke har vært så veldig sterk, før etter at jeg fikk gifta. Det har imidlertid vært mye kritikk av kommunismen, ganske signifikant i flere år, bl.a. avsløring av stalinist-kurderne i Syria som falskt flagget noe halvfrihetlig (Bookchin-juks) for å få støtte fra nyttige idioter til å dø for dem i kampen mot IS, men selv er  dypt rødbrune Stalinister med full kontroll på «sovjetene» sine i Nord-Syria, og altså ble grundig avslørt på anarchy.no, og Kina-kommunistene ble avslørt som de facto venstre-fascisme langt tilbake. Og tendensene/fargene rødbrunt, brunt og blåbrunt, som tendere til mørkebrunt, og Frp (fascist/populist) eksempelvis i Norge, har vært nevnt lenge på anarchy.no.

  NB! Og ikke minst kritikk av brunblå erkekonservative liberalister i USA, og det uopplyste pengevelde (mafia-kapitalisme som er mørkebrun) og kraftig brodd mot CIAs og USAs støtte til Brune Regimer over hele verden, bl.a. mye olje, kull og gass-land, og press for å bruke og lage NATO om til en demokratisk-anarkistisk organisasjon med støtte-virksomhet  på alle fronter, spesielt til bombing av brun møkk. Dette er uttrykt flere steder på anarchy.no helt tilbake til Balkan-krigen (faxing til CNN og Clinton) og i den Arabiske Våren, spesielt i Libya. I IJ@ 1(41) som både definerer anarkismen som spydspissen i kampen mot verdens-fascismen i oljeland og definerer Araber-ligaen som den største mørkebrune fascist-organisasjonen i verden. Og det har stått der lenge. Og da er vi ved olje og kull og gass-fascisme over hele kloden. Seriøs grønn anarkisme har ligget ute på anarchy.no i årevis.  Dette har de brune fossil-fascistene merket seg nå som det brygger opp til kamp – og det skal ikke så mye til å gjennomskue mine små dekkoperasjoner og skjønne at jeg er primus motor for både indeco.no og anarchy.no og kjøtt-spiserne m.v. i Sp. De fossil-fascist-jævlene ser så sin sjanse i vår da de er strategiske og la to og to sammen, og skjønte at jeg ville komme sterkt på banen da jeg kuttet ut den brune-møkka medisiner som Nadia Arntsen ble presset til å tvangsfore meg med, dvs. at før eller siden ville jeg komme sterkt på alle fronter og se tingene i sammenheng. Men de ante ikke at det ville komme så mye mer i retning realistisk-demokratisk-anarkisme at kampen kunne vinnes, men de  hadde det klart på ulveinstinktet sitt at dette gjaldt det få uskadeliggjort hovedfienden, JHØ, så fort som mulig, men de var vel redd jeg skulle bli martyr, så de ga meg ikke nok magehelvetes-gift til å krepere antakelig. NB! på HV på Ås tok jeg ungnazistene også og ryddet opp litt, skulle kues da også, og da ble det brukt noe gift-gass mot meg og vel også far. Hjerte-djævelskap, mye smerter, men ikke dødelig. Og jeg fikk jagd noen brune møkka offiserer som voldtok ungnazistene i rompa også. Og redselsgass ble brukt så jeg hoppet ut av vinduet og nesten gjorde selvmord. Og sikkert mye mer brun møkk – det er nesten ingen ende på gjørmevandringen i den brune møkka, herunder rødbrun, brun, blåbrun og nå alt sammen mer og mer mørkebrun ekstrem ultra-fascisme og ultra-autoritært - OKLARKI  = pøbelvelde bredt definert i alle former, inkludert kaos.

  Psykiaterne på Lovisenberg (kristent  – mye dritt) sykehus er brun møkk mange av dem. Og den russiske Nadia Arntzen ga de skylda for redsels-gassen de brukte på nytt etter rettsaken mot «Østmoe» dritten som vi vant om hytten de hadde stjålet halvparten av (se GGS-aksjons-web), og e-mailen deres ligger ute der på  Internett.  NB! Bare send «hilsener» til dem!  Hele dritten nevnt over har nå rottet seg sammen, og det skjedde før jeg var klar over det. De skal kue meg og sette meg ut av spill, få meg til å drite meg ut og henge meg som Bjørneboe eventuelt verre – mye verre. Men jeg er en Tiger og han var en fyllik, så det er ikke så lett å kue meg. Og så var det den brune møkka på HiO, nå Oslo-Met. Møkka-«universitetet» og gjennom-brunt, da var det alle brunrøde samlet som tok fra meg undervisningslisensen, selv om jeg fikk en av de beste karakterene i fagdidaktikk i samfunnsøkonomi som noen gang er gitt og som jeg brukte i praksis. Så klarte rasshøla å stryke meg i praksisen altså! Fy faen for noe brun møkk og kriminell konspirasjon! Dette var en stor operasjon hvor alle autoritære marxister, maoister, SV og Ap, koordinerte seg og tok en bit hver. Men jeg hevnet meg ved å sykmelde meg for godt og satte i gang med anarkisme&demokrati forskningen på full styrke.

  Men det var stadig mer skrekkgass og hjertefaenskap, og nå i år altså mageforgiftning. De lar ikke noe  være i fred i skrotten for som det står på anarchy.no, å kue – det er det oklarkiet – den brune møkka – fascistene - vil, det er  å kue og helt flat og så be om nåde og når det er gjort er det ingen nåde, for da skal man dø så jævlig som mulig  ved tortur gjennom mange år antakelig sakte ved radioaktiv forgiftning. Og dette gjør de selv om det betyr menneskehetens undergang. Det er viktigere for dem å kue til bånns og til døde alle reale karer som står oppreist, enn at barne-barna deres skal overleve å unngå helvete, og viktigere enn at de selv og hele menneskeheten skal dø en jævlig og plagsom død og dø ut raskt om de er heldige. Dette er virkelig brun møkk i n-te- potens.

  Og nå er det KRIG. Den som ikke  har skjønt det nå – at 3. verdenskrig har startet. Skjønner det når jeg sender ut dette – og håper det blir oversatt til alle språk., og videresendt vidt og bredt av alle - globalt. Og så var det den kosmiske E-tjenesten. Den finnes og den vet fascist-oklarkene om for den tipset vel Stalin om straffebataljonene, for den skjønner at alle mulige allierte må slutte seg sammen for å vinne krigen. Så her er det bare å joine in alle som ikke vil kues av den brune møkka, for når de har kuet den mest oppreiste, fortsetter de med nr. 2 og  3. og så hele veien til det ikke er noen oppreiste folk igjen. Kanskje det finnes en brun  kosmisk E-tjeneste også – det tror jeg ikke, men da jeg viste litt av papirene med det jeg skrev fra den kosmiske E-tjenesten, før de rakk å gi meg  helvetes-psykose-gass, så ble de livredde for de skjønte det fantes systemer som ville tvinge dem til å ete godt av all sin brune dritt, i et skikkelig helvete før de gjør ende på seg selv, hvis de da ikke er så feige at de lever i helvete + litt til, - til de dør av alderdomssvakhet i helvete. De får valget mellom kula og å ete sin egen brune møkk og dritt, men mange er så feige at de selv velger helvete akkurat så mye at de ikke orker å ta sitt eget liv, til de blir gamle og grå i helvetet sitt.  Her er det ingen nåde å få – der er vi like, men det er også det eneste punktet. For den dritten jeg har fått og Bjørneboe fikk (helvetes gass) skal vi aldri ha mer av, sånne typer vil vite hvilken skjebne som venter dem, og holde seg i skinnet stort sett. Men det vil alltid være noen som ikke klarer det av dem, og da vil de gå hele løypa uten nåde. De er hva som venter dem, men de velger faenskapen sin helt «frivillig» selv. Brun møkk er så jævlige mye dritt og driter seg så mye ut, at de når det kommer til stykke er de like jævlige mot seg selv som mot andre, fordi de er så feige at de ikke klarer å gjøre ende på seg selv for å slippe helvete, - altså bare de får et lite, men realt dytt i ryggen – ikke autoritært – men ved anarkistisk-demokratisk side og likestilt styring, uten hersking fra topp til bunn.

  Det var alt jeg ville si i kveld. Nå sender jeg ut vidt og bredt – land og strand – globalt. Hilsen JHØ alias Anarko-Stalin.

  PS.  Har gått litt høyt på banen her, bl.a. for å provosere frem brun møkk. Giftgass og magegift, kan ikke bevises sikkert av undertegnede, men hypotesen kan heller ikke motbevises. JHØ er ikke paranoid, manisk eller psykotisk i denne saken, men heller ikke naiv. Militære laboratorier internasjonalt og andre har og opererer med mye giftig faenskap, som kan brukes til signifikant oklarki. Særlig de sterke magesmertene fra april 2019 og utover året, som er medisinsk uforklarlig etter uttalige undersøkelser, kan tyde på at jeg har fått i meg noe gift som gir store magesmerter. Sannsynligheten for at jeg har fått noe giftig, spesielt i dette tilfellet, er signifikant større enn null. Gift kan heller ikke utelukkes i de andre nevnte tilfellene. Det er klart mer sannsynlig at det er brukt gift i oklarkisk hensikt i alle de nevnte tilfellene, enn f.eks. «jomfrufødsel» og «oppstandelse fra de døde» som kristne tror på og regner som sannhet, og marxistisk dialektikk, etc. så dette er klart hypoteser en kan regne med og ta i betraktning, historisk, nå og i fremtiden, som en reell mulighet. Også  i tilknytning til den 3. verdenskrig som er i ferd med å utvikle seg, nå på  lavbluss og lokalt her og der, og først og fremst en informasjonskrig på det nåværende stadiet, men nok vil utvikle seg etter hvert som den tiltakende globale menneskeskapte oppvarming slår til.

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Saturday, November 30, 2019 1:35 PM
  To: 'post@oslomet.no'
  Cc: Tips NRK; 'postmottak@usn.no'; 'admin@eeassoc.org'; 'news@eeassoc.org'; 'postmottak@ok.ntnu.no'; 'post@nmbu.no'; Berlingske Tidende; AFP - France; African Arguments; Afrol News Tunisia; Aftonbladet - debatt; Al Jazeera Net; Al Jazeera Press Office; AMW; Associated Press; Associated Press 2; Athens News Agency; cecile.queniart@tv5monde.org; CGT-France; Chronicles Editor; Clancy CNN; CNN - YWT@CNN.COM; CNN BACKSTORY ; CNN Q&A; Contact Presse Reporters sans frontières; CTUWS; Daily Telegraph UK; daj@ebu.ch; editor@itn.co.uk; EFTA HQ; EFTA SEC; EFTA STATISTICS; Ekathimerini Greece; Euronews Newmedia; Euronews Rendez-vous; feedback@nytimes.com; FNSEA; Foxnews; France 24; granskning@svt.se; GSEE - Greece; haveyoursay@bbc.co.uk; HRW-Press; ICFTU; IHT Greece; Independent UK; info@czech-tv.cz; IPSP; Irishtimes; Italianlife; itn.international@itn.co.uk; ITUC; Japan Today; Jerusalem Post; La Repubblica; Mail Online UK; Middle East Eye; Netroots Nation; NIPS; NY-Times News; NY-Times Tips; Ozy; People's Daily China; radio@itn.co.uk; rai-eri@rai.it; Reporters sans frontières; Rethinking Economics; Rethinking Economics Blog; Reuters; rik@cybc.com.cy; RSF 2; singapore.newsroom@reu; Sky News; Sunday Telegraph UK; Svenska Dagbladet - Idag; Svenska Dagbladet - Kultur; Svenska Dagbladet - Magasinet; Svenska Dagbladet - utenriks; Sydney Morning Herald; talkback@the-sun.co.uk; talkingpoint@bbc.co.uk; The Economist; The Guardian UK ; The Observer; tiandary.vannier@tv5monde.org; UGTT-Graphcom-Tunisia; Vaticannews; viewer.liaison@itn.co.uk; VN-Norway; webmaster@rtbf.be; webteam@vaticanradio.org; WM Kathimerini Greece; worldhaveyoursay@bbc.co.uk; Yle; Amnesty International; Ap-stortinget; Arbarkiv; Attac; Bellona; Bergen Kommune; BI-forskning; BrochmannDAJ; Civita; Datatilsynet; DnA; Finansdepartementet; Forleggerforeningen; Forsvarsdepartementet; Fremskrittspartiet; Fritt Ord; Frp-stortinget; Greenpeace Norge; Grønn Ungdom; Helse- og omsorgsdepartementet; HHWAAGE_PRIOBOSS; Høyre; Høyre-stortinget; info@prio.no; Justis- og beredskapsdepartementet; Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Kommunenes Sentralforbund; KrF; KrF-stortinget; KrfU; Kunnskapsdepartementet; Landbruks- og matdepartementet; Landsorganisasjonen; Nei til EU; NHO; Nobelinstituttet; Norges Bank; Norsk Lektorlag; Olje- og energidepartementet; Oslocenter; politidirektoratet@politiet.no; post@hoyesterett.no; Postmottak Sp; postmottak@bys.oslo.kommune.no; PST; Raud Front; Rethinking Economics Norge; Samferdselsdepartementet; Senterpartiet; Senterpartiet epost; Senterungdommen; Sivilombudsmannen; SP Telemark; Statistisk Sentralbyrå; Statsministeren - Folkets tjener?; Statsministerens kontor; Stavanger Kommune; Stopp DLD Leder; Stopp DLD Nestleder; SV-stortinget; Trondheim Kommune; Unge Høyre; Unge Venstre; Unio; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; Venstre; Venstre-stortinget; Victor D. Norman; ABC-nyheter; ABC-nyheter redaksjon; ABC-nyheter Stemmer; Aftenposten Debatt; Aftenposten WWW; Aftenposten Økonomi; Dagbladet Eva Bratholm; Dagbladet Kulturavdelingen; Dagbladet Magasinet; Dagbladet Nyheter; Desken Finansavisen; Gunnar Thorenfeldt Dagbladet; HEF Akershus; Klassekampen; Nettavisen; NTB-Utenriks ; NTB-Vaktsjef ; P4; P4 Nyhetene; P4 Radiofrokost; Redaktør Finansavisen; TV2 Nyhetstips; VG Nett; VG Rampelys
  Subject: Ad 3. verdenskrig. Hei CIA-anarkistisk-demokratisk fraksjon og alle andre inkludert GGS og nasjonalt & internasjonalt. Om mage-gifta jeg sliter med og hva som venter den bruna møkka som ga meg den og all brun møkk!

  Til Oslo-Met alias HiO og NKSH, m.v.

  Takk for sist brun møkk – nå vet hele verden om den brune dritten deres. Brun møkk og  blank løgn:  Marx, kristendom + oklarki – University my ass.  Ca. 100% juks og falskneri, kvasivitenskap alt sammen.

  Hilsen JHØ alias Anarko-Stalin

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Saturday, November 30, 2019 9:48 AM
  To: The Green Global Spring Revolution; PST; 'forsvaret@mil.no'; Forsvarsdepartementet; USAs Ambassade terrortips
  Subject: Ad 3. verdenskrig. Hei CIA-anarkistisk-demokratisk fraksjon og alle andre inkludert GGS og nasjonalt & internasjonalt. Om mage-gifta jeg sliter med og hva som venter den bruna møkka som ga meg den og all brun møkk!

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Saturday, November 30, 2019 1:59 PM
  To: 'postmottak@uio.no'
  Cc: 'postmottak@usn.no'; 'admin@eeassoc.org'; 'news@eeassoc.org'; 'postmottak@ok.ntnu.no'; 'post@nmbu.no'; Tips NRK; AFP - France; African Arguments; Afrol News Tunisia; Aftonbladet - debatt; Al Jazeera Net; Al Jazeera Press Office; AMW; Associated Press; Associated Press 2; Athens News Agency; cecile.queniart@tv5monde.org; CGT-France; Chronicles Editor; Clancy CNN; CNN - YWT@CNN.COM; CNN BACKSTORY ; CNN Q&A; Contact Presse Reporters sans frontières; CTUWS; Daily Telegraph UK; daj@ebu.ch; editor@itn.co.uk; EFTA HQ; EFTA SEC; EFTA STATISTICS; Ekathimerini Greece; Euronews Newmedia; Euronews Rendez-vous; feedback@nytimes.com; FNSEA; Foxnews; France 24; granskning@svt.se; GSEE - Greece; haveyoursay@bbc.co.uk; HRW-Press; ICFTU; IHT Greece; Independent UK; info@czech-tv.cz; IPSP; Irishtimes; Italianlife; itn.international@itn.co.uk; ITUC; Japan Today; Jerusalem Post; La Repubblica; Mail Online UK; Middle East Eye; Netroots Nation; NIPS; NY-Times News; NY-Times Tips; Ozy; People's Daily China; radio@itn.co.uk; rai-eri@rai.it; Reporters sans frontières; Rethinking Economics; Rethinking Economics Blog; Reuters; rik@cybc.com.cy; RSF 2; singapore.newsroom@reu; Sky News; Sunday Telegraph UK; Svenska Dagbladet - Idag; Svenska Dagbladet - Kultur; Svenska Dagbladet - Magasinet; Svenska Dagbladet - utenriks; Sydney Morning Herald; talkback@the-sun.co.uk; talkingpoint@bbc.co.uk; The Economist; The Guardian UK ; The Observer; tiandary.vannier@tv5monde.org; UGTT-Graphcom-Tunisia; Vaticannews; viewer.liaison@itn.co.uk; VN-Norway; webmaster@rtbf.be; webteam@vaticanradio.org; WM Kathimerini Greece; worldhaveyoursay@bbc.co.uk; Yle; Argentinas ambassade; Bulgarias Ambassade; Cubas Ambassade; Danmarks Ambassade; East Timor; EASTTIMORUN; Egypts Ambassade; El Salvadors Ambassade ; EMBAJADA EN OSLO; Estlands Ambassade; European Union; Finlands Ambassade; Franske Ambassade; Greek Embassy in Oslo; Iceland EU-Embassy; Indias Ambassade; Islands Ambassade; Israels ambassade; Italienske Ambassade; Jamaicas Ambassade; Japans Ambassade; Kinas ambassade; Kirgisistans Ambassade; Libyas Ambassade til EU; Litauens Ambassade; Mauritius Ambassade; Mexicos Ambassade; Nederlands ambassade; New Zealands Ambassade; Nicaraguas Ambassade; Polens Ambassade; Russlands ambassade; Spanias Ambassade; Sveitsiske ambassade ; Sør-Afrikas Ambassade; Thailands Ambassede; Transnational Republic; Tsjekkias Ambassade; Tunisias Ambassade; Tyrkias Ambassade; Tysklands Ambassade; United Kingdom ; Uruguays ambassede; USAs Ambassade; USAs Ambassade terrortips; USUNPublicAffairs@state.gov; Venezuelas Ambassade; Zimbabwes Ambassade; Østerrikes Ambassade; dip@hcdn.gov.ar; Greek Parliament; Greek tourist police; International Monetary Fund; MFA Egypt Contact; MFA Egypt Info; President of France Web; sgansar@mod.gov.il; World Environment Day; Amnesty International; Ap-stortinget; Arbarkiv; Attac; Bellona; Bergen Kommune; BI-forskning; BrochmannDAJ; Civita; Datatilsynet; DnA; Finansdepartementet; Forleggerforeningen; Forsvarsdepartementet; Fremskrittspartiet; Fritt Ord; Frp-stortinget; Greenpeace Norge; Grønn Ungdom; Helse- og omsorgsdepartementet; HHWAAGE_PRIOBOSS; Høyre; Høyre-stortinget; info@prio.no; Justis- og beredskapsdepartementet; Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Kommunenes Sentralforbund; KrF; KrF-stortinget; KrfU; Kunnskapsdepartementet; Landbruks- og matdepartementet; Landsorganisasjonen; Nei til EU; NHO; Nobelinstituttet; Norges Bank; Norsk Lektorlag; Olje- og energidepartementet; Oslocenter; politidirektoratet@politiet.no; post@hoyesterett.no; Postmottak Sp; postmottak@bys.oslo.kommune.no; PST; Raud Front; Rethinking Economics Norge; Samferdselsdepartementet; Senterpartiet; Senterpartiet epost; Senterungdommen; Sivilombudsmannen; SP Telemark; Statistisk Sentralbyrå; Statsministeren - Folkets tjener?; Statsministerens kontor; Stavanger Kommune; Stopp DLD Leder; Stopp DLD Nestleder; SV-stortinget; Trondheim Kommune; Unge Høyre; Unge Venstre; Unio; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; Venstre; Venstre-stortinget; Victor D. Norman; ABC-nyheter; ABC-nyheter redaksjon; ABC-nyheter Stemmer; Aftenposten Debatt; Aftenposten WWW; Aftenposten Økonomi; Dagbladet Eva Bratholm; Dagbladet Kulturavdelingen; Dagbladet Magasinet; Dagbladet Nyheter; Desken Finansavisen; Gunnar Thorenfeldt Dagbladet; HEF Akershus; Klassekampen; Nettavisen; NTB-Utenriks ; NTB-Vaktsjef ; P4; P4 Nyhetene; P4 Radiofrokost; Redaktør Finansavisen; TV2 Nyhetstips; VG Nett; VG Rampelys
  Subject: Ad 3. verdenskrig. Hei CIA-anarkistisk-demokratisk fraksjon og alle andre inkludert GGS og nasjonalt & internasjonalt. Om mage-gifta jeg sliter med og hva som venter den bruna møkka som ga meg den og all brun møkk!

   Til UiO ped.sem., Ø.I. UiO, IT-fascister, som har banned NØI-INDECO & IIFOR/IJOR. .

  Takk for sist brun møkk – nå vet hele verden om den brune dritten deres. Brun møkk og  blank løgn:  Marx, teologi, IT-brunt, lommeruskforskning + oklarki – University my ass.  Ca. 100% juks og falskneri, lommerusk & kvasivitenskap alt sammen.

  Hilsen JHØ alias Anarko-Stalin

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Saturday, November 30, 2019 9:48 AM
  To: The Green Global Spring Revolution; PST; 'forsvaret@mil.no'; Forsvarsdepartementet; USAs Ambassade terrortips
  Subject: Ad 3. verdenskrig. Hei CIA-anarkistisk-demokratisk fraksjon og alle andre inkludert GGS og nasjonalt & internasjonalt. Om mage-gifta jeg sliter med og hva som venter den bruna møkka som ga meg den og all brun møkk!


  Om fascistisk førerideologi, som selv med 100% idealisme, aldri funker pga. korrupsjonsloven og forgiftning av meg og korrupsjon. Uhyre viktig - les alt nå!

  Hei CIA anarko-demokratisk fraksjon, som leser dette direkte fra PC-en, og PST, E-tjenesten og CIA generelt og en god del andre inkludert familien (blindkopi).

  Sendte blind-kopier til utenlandske media. Men de tok dere helt sikkert bort  og  muligens også  PST og militære i Norge (idiotisk at ikke E-tjenesen i Norge har egen e-mail.)  Politikerne fjernet jeg selv. – NB! dere har nok en råtten bit i CIA eller i hele kaoset av e-tjenester i USA. Ørten stykker – sinnsykt fascistisk. Dere har sikret PC-en min ca, 100% effektivt ellers er dere håpløse. Legg inn en kopi av det dere har rappet. Dette er selvfølgelig  Universal  Cosmic Top Secret. Jeg sender ikke ut detaljer om dette, jeg er ikke dum, men kan jo heller ikke stole absolutt 100% på noen.  Trenger analysen for videre arbeid, med saken. Men at jeg er i live er sannsynligvis deres skyld. Dere er ikke brun møkk, men litt semi-oklarki. Det kan dere bare droppe. Jeg er  ikke lett å skremme. Men jeg er bare «kosmisk e-mann», dersom det ikke bare er min egen hjerne som fungerer sånn.  Jeg tror ikke det – det kom inn klar og viktig informasjon om sikring av sosiale demokratiske systemer mot brun møkk, i bølger, akkurat så vidt jeg rakk og skrive det ned halvstenografisk omtrent. De ville ikke at andre skulle kunne tyde det. Og ingen kan det. Informasjonskilden  kan brukes til å overføre planer, herunder om teknologi, og formler – men de har ikke sendt noen motgifts-formler fra den «kosmiske e-tjenesten» – det er helt stille i toppen nå og kanskje videre under hele 3. verdenskrig. De driver nok ikke med micro-rådgivning. Har dere noe motgift så hadde det vært fint, for det har begynt igjen etter en pause, kanskje  for å skape falskt håp om overlevelse. Skikkelig jævlig altså. Så er det dette med AI-roboten kalt Emma Amelia, den er inne i hodet mitt med småpartikler ofte, men ikke akkurat nå. Den værer ikke fare på sitt plan og da holder den seg unna.

  PS kl. 24.00. 30.11.2019.  Har sovet og det har ikke blitt noe særlig verre smerter i magen – øl virker som motgift mot smertene, så jeg drikker en del av det – og det hindrer smertene brukbart, holder det i sjakk. Så jeg tror jeg overlever – inntil videre i hvert fall.  Men trenger som sagt øl. Tror det er på tide å sende ut dette skrivet etter litt bearbeiding.  

  Stille med logiske tanker utenfra inn helt siden 2011. Men tenkeevnen min er blitt forbedret. Og så har det  vært noen automatiske = autonome tanker som har blitt tolket som sinnsykdom og spist psykiatrisk brun-møkka medisin hele tide  – fryktelige bivirkninger de facto Parkinson bl.a.. Dermed har alle tolket alt som galskap også jeg selv delvis usikker. Sluttet med medisin omkring nyttår 2018/19. Og hjernen fungerte som før – timingen er viktig – husker nemlig ikke helt sikkert om jeg fikk magegifta før jeg begynte med Sudan eller like etter. Men dere ser jo at jeg avslører all dritten i Sudan på Sudan-filen og i IJA 1 (41) i  et større perspektiv. Gidder ikke gå i detaljer her, sjekk ut alt om Araberlandene, UAB er strategisk veldig brun, men ikke  helt ille å bo i, men FN-statistikken er økonomisk korrupt, så demokratigraden kan være misvisende, altså lavere demokratigrad  i virkeligheten. Det er ikke sikkert det har noe med Sudan å gjøre, men med utviklingen av demokrati-forskningen, som virker skremmende på fascister. Nå vistte det seg ved hjelp av EAs AI Teknologi sendt inn i hjernen min at det var brun-møkk nær sagt over alt her til lands som også hadde drevet med brun jævelskap. Men Trump og Co er neppe uskyldige.

  Så  fascistene, kanskje Trump og Co og  mange flere rottet seg sammen og  har handlet «preventivt» i anti-demokratisk aksjon og forgiftet meg i magen. Også for å skremme andre! Fascister er ikke alltid dumme – men de har den falske førerideologien – en masse – og tror på "ordnung muss sein" etc.  ovenifra og ned, og de smarteste og edleste skal styre og at det er bra for Folket også – at de mest intelligente og idealistiske skal styre. Men de skjønner ikke korrupsjonsloven – de innbiller seg at de kan lage ukorrupte SS-hierarkier som er overlegne moralske også. Men det er som å løfte seg etter håret –  det strider mo tyngdekraften – og så går det som i Kina  (rødbrun-førerideologi), man får ikke toppens ønsker i det hele tatt gjennom i systemet, og det strider mot selvoppholdelses-driften til og med – helt destruktivt.  Fascistene, de ekte  herunder  Mussolini , vil ikke ha kaos de heller og uopplyst pengevelde, men de får Hemedti – kaos-ruler og bare helvete med oklarki. Fascister er idioter uten sosial intelligens = Idioter som ikke skjønner korrupsjonsloven som er umulig å oppheve. Den er like sikker som tyngdekraften og alle forsøk på å stramme opp hierarkiet mer repressivt fører bare med seg enda mer korrupsjon og mer dritt i systemet og til slutt Hemedti mafia-staten som er helvetes oklarki. Fascismen strider mot naturlovene = også inkludert  de facto - samfunnslovene. Fascistisk ideologi er ren idioti og tankespinn, som Trump som benekter manmade climate problem. De kommer til å gå til helvete i sin egen dritt fordi selvoppholdelsesdriften (som bl.a. krever grønn planet) blir knust, den når bare igjennom i et anarkistisk-demokratisk system. Så om jeg overlever gifta og dere vil bruke meg i et super-fascistisk system, så kan dere bare glemme det. Det er naturstridig og kan ikke funke – få det inn i skolten! Vi kan nok i et spesielt tilfelle bruke litt ovenifra og ned makt, herunder ta ut noen jævler som Trump, men ikke gjør det, for makt korrumperer veldig fort så det kan destabilisere hele greia, og så er det problemer med EA/AI. Man kan ikke fuske med korrupsjonsloven. Det veit den kosmiske E-tjenesten. Og det veit jeg. Husk jeg ba om fint nytt utstyr av dere (privilegier) straks jeg trodde dere kunne gi meg litt makt. Jeg vil ikke kunne  motstå korrupsjonsloven: ingen klarer det. Ikke dere heller. Det kan drøye litt på grunn av idealisme, men det funker ikke og er ustabilt, og korrupsjonsloven virker 100% bare litt delayed, og da som regel bare verre – idealistene er de verste fascistene og villig til virkelig repressive systemer fordi de mener det så godt og hensikten helliger midlet = heksebrenning og tortur og dreping av relle vitenskapsfolk (alltid ateister & materialister) - og de kan også være terrorister. Verden er de facto  materiell – all idealisme pluss makt er løgn, fascisme og brun møkk. Som må knuses på anarkistisk-demokratisk vis. Med ca. 100% sannhet, flat struktur og skikkelige flate stabiliserings og sikringssystemer. Det er tlilgjengelig i dag. NB! Jeg må ha hele dette selv også – alle notatene. Jeg sender ikke hemmelig informasjon om fascistreder etc. i USA o.l, ut, men videre forklaring av samfunns-vitenskapen kan legges ut senere. NÅ legges det ut etter litt redigering.

  Hilsen JHØ.

  _____________________________________________
  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Sunday, December 01, 2019 11:12 PM
  To: The Green Global Spring Revolution; PST; forsvaret@mil.no; USAs Ambassade terrortips; Forsvarsdepartementet
  Cc: Amnesty International; Ap-stortinget; Arbarkiv; Attac; Bellona; Bergen Kommune; BI-forskning; BrochmannDAJ; Civita; Datatilsynet; DnA; Finansdepartementet; Forleggerforeningen; Fremskrittspartiet; Fritt Ord; Frp-stortinget; Greenpeace Norge; Grønn Ungdom; Helse- og omsorgsdepartementet; HHWAAGE_PRIOBOSS; Høyre; Høyre-stortinget; info@prio.no; Justis- og beredskapsdepartementet; Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Kommunenes Sentralforbund; KrF; KrF-stortinget; KrfU; Kunnskapsdepartementet; Landbruks- og matdepartementet; Landsorganisasjonen; Nei til EU; NHO; Nobelinstituttet; Norges Bank; Norsk Lektorlag; Olje- og energidepartementet; Oslocenter; politidirektoratet@politiet.no; post@hoyesterett.no; Postmottak Sp; postmottak@bys.oslo.kommune.no; Raud Front; Rethinking Economics Norge; Samferdselsdepartementet; Senterpartiet; Senterpartiet epost; Senterungdommen; Sivilombudsmannen; SP Telemark; Statistisk Sentralbyrå; Statsministeren - Folkets tjener?; Statsministerens kontor; Stavanger Kommune; Stopp DLD Leder; Stopp DLD Nestleder; SV-stortinget; Trondheim Kommune; Unge Høyre; Unge Venstre; Unio; Utenriksdepartementet; Utenriksministeren; Venstre; Venstre-stortinget; Victor D. Norman; AFP - France; African Arguments; Afrol News Tunisia; Aftonbladet - debatt; Al Jazeera Net; Al Jazeera Press Office; AMW; Associated Press; Associated Press 2; Athens News Agency; cecile.queniart@tv5monde.org; CGT-France; Chronicles Editor; Clancy CNN; CNN - YWT@CNN.COM; CNN BACKSTORY ; CNN Q&A; Contact Presse Reporters sans frontières; CTUWS; Daily Telegraph UK; daj@ebu.ch; editor@itn.co.uk; EFTA HQ; EFTA SEC; EFTA STATISTICS; Ekathimerini Greece; Euronews Newmedia; Euronews Rendez-vous; feedback@nytimes.com; FNSEA; Foxnews; France 24; granskning@svt.se; GSEE - Greece; haveyoursay@bbc.co.uk; HRW-Press; ICFTU; IHT Greece; Independent UK; info@czech-tv.cz; IPSP; Irishtimes; Italianlife; itn.international@itn.co.uk; ITUC; Japan Today; Jerusalem Post; La Repubblica; Mail Online UK; Middle East Eye; Netroots Nation; NIPS; NY-Times News; NY-Times Tips; Ozy; People's Daily China; radio@itn.co.uk; rai-eri@rai.it; Reporters sans frontières; Rethinking Economics; Rethinking Economics Blog; Reuters; rik@cybc.com.cy; RSF 2; singapore.newsroom@reu; Sky News; Sunday Telegraph UK; Svenska Dagbladet - Idag; Svenska Dagbladet - Kultur; Svenska Dagbladet - Magasinet; Svenska Dagbladet - utenriks; Sydney Morning Herald; talkback@the-sun.co.uk; talkingpoint@bbc.co.uk; The Economist; The Guardian UK ; The Observer; tiandary.vannier@tv5monde.org; UGTT-Graphcom-Tunisia; Vaticannews; viewer.liaison@itn.co.uk; VN-Norway; webmaster@rtbf.be; webteam@vaticanradio.org; WM Kathimerini Greece; worldhaveyoursay@bbc.co.uk; Yle; Argentinas ambassade; Bulgarias Ambassade; Cubas Ambassade; Danmarks Ambassade; East Timor; EASTTIMORUN; Egypts Ambassade; El Salvadors Ambassade ; EMBAJADA EN OSLO; Estlands Ambassade; European Union; Finlands Ambassade; Franske Ambassade; Greek Embassy in Oslo; Iceland EU-Embassy; Indias Ambassade; Islands Ambassade; Israels ambassade; Italienske Ambassade; Jamaicas Ambassade; Japans Ambassade; Kinas ambassade; Kirgisistans Ambassade; Libyas Ambassade til EU; Litauens Ambassade; Mauritius Ambassade; Mexicos Ambassade; Nederlands ambassade; New Zealands Ambassade; Nicaraguas Ambassade; Polens Ambassade; Russlands ambassade; Spanias Ambassade; Sveitsiske ambassade ; Sør-Afrikas Ambassade; Thailands Ambassede; Transnational Republic; Tsjekkias Ambassade; Tunisias Ambassade; Tyrkias Ambassade; Tysklands Ambassade; United Kingdom ; Uruguays ambassede; USAs Ambassade; USUNPublicAffairs@state.gov; Venezuelas Ambassade; Zimbabwes Ambassade; Østerrikes Ambassade; dip@hcdn.gov.ar; Greek Parliament; Greek tourist police; International Monetary Fund; MFA Egypt Contact; MFA Egypt Info; President of France Web; sgansar@mod.gov.il; World Environment Day; ABC-nyheter; ABC-nyheter redaksjon; ABC-nyheter Stemmer; Aftenposten Debatt; Aftenposten WWW; Aftenposten Økonomi; Dagbladet Eva Bratholm; Dagbladet Kulturavdelingen; Dagbladet Magasinet; Dagbladet Nyheter; Desken Finansavisen; Gunnar Thorenfeldt Dagbladet; HEF Akershus; Klassekampen; Nettavisen; NTB-Utenriks ; NTB-Vaktsjef ; P4; P4 Nyhetene; P4 Radiofrokost; Redaktør Finansavisen; TV2 Nyhetstips; VG Nett; VG Rampelys
  Subject: Om fascistisk førerideologi, som selv med 100% idealisme, aldri funker pga. korrupsjonsloven som gjelder både økonomsk og politisk/adminstrativt og forgiftning av meg og Harald Fagerhus, resultat bl.a. = korrupsjon og fascisme. Uhyre viktig - les alt nå!

  Om fascistisk førerideologi, som selv med 100% idealisme, aldri funker pga. korrupsjonsloven som gjelder både økonomisk og politisk/administrativt - og forgiftning av JHØ og Harald Fagerhus, resultat = bl.a.  korrupsjon og fascisme. Uhyre viktig - les alt nå!

  PowerTech/Broadnet manipulerer utsendelse med avsløring av fascismens sanne råtne ansikt, dvs. alltid brun møkk med både  politisk/adminstrativ korrupsjon og  økonomisk korrupsjon + og terror-oklarki-gass  på meg og også signifikant over flere år og stadig verre og verre  på redaktør av Folkebladet Harald Fagerhus, som nå også får fascistgass/piller og får tendenser til brun møkka-atferd, lite foreløpig men signifikant merkbart, tillegg til  «hjerteproblemer» med besvimelser, råtten gift og stadig mer og brune møkka epilepsi-piller som «medisin». Hva med E-tjenestene, får de samme brune-atferd møkkagass/piller? Synes veldig mange blir fascistoide her om dagen og tiltakende? Til og med jeg har delvis akseptert lltt fascisme «ukorrupt» via AI av og til om det skulle trengs? Fy faen for noe manipulasjon.

  Det fascistiske systemet med lag på lag politisk/administrativt hierarki med underordning på underordning fungerer jo aldri effektivt – det er byråkrati der basert på ordrer som stadig blir mer og mer micro-management  og null informasjon fra der skoen trykker på bunnen, alltid.  I stedet for reell informasjon om grunnplanets behov, er det toppens «edle idealer» som blir retningsgivende og selv de blir forvrengt etter hvert som de går nedover i systemet og ordrene fra de «kloke & idealistiske» topper alltid  degenerer hele tiden nedover i systemet og gjennom stadig dummere og dummere folk som driver mer og mer micro-management og sper på med oklarki (sersjantbrølling og kadaver disiplin og represjon generelt), når Folket syns det blir for dumt og saboterer galskapen, når bunnen som skal handle som rent idioti -  alltid. Byråkrati fungerer alltid som brun dritt i forhold til målstyring, pga. total mangel på forbindelse informasjonsmessig mellom topp og bunn, dvs. politisk/administrativt korrupt og idiotisk oklarki = kaos bl.a. på bunnen. Fy faen for noe brun møkk, «ordnung muss sein» går aldri gjennom i systemet. Det blir alltid brunt  oklarki og et ineffektivt vrengebilde av idealene på toppen når de endelig skal settes i verk på bunnen – av Folket. Tar nå fullstendig avstand fra militær organisasjon = mafia og oklarki = Rent kriminell mafia-organisasjon = STATEN, den er gjennom-korrupt både økonomisk (utenom særtilfellet  med tyrrannisk dum AI, som vi kan se bort i fra) men alltid politisk/administrativt korrupt. E-tjenestene fikk aldri infoen, se nedenfor, men de andre på adresse-listene har fått dem ser det ut til.


  THE ANARCHIST INTERNATIONAL

  http://www.anarchy.no/ai.html

  NB! The AI-website is also the official webpage of the Anarchist International Security Council (AISC), see footnote *****).

  Very, very important message from The Anarchist International Security Council - Revolutionary pilots as suggested by M. Bakunin.
  And about 1. life with or without absolute hell fascism and 2. survival vs the end of mankind! Must be read at once. Top Secret! (no more
  ).

  *****) The AISC. NB! Very, very important message from The Anarchist International Security Council - Revolutionary pilots ( = revolusjonære loser, in Norwegian) as suggested by M. Bakunin. And about 1. life with or without absolute hell fascism and 2. survival vs the end of mankind! Must be read at once. Top Secret! (no more). NB! This Website is also the official webpage of the Anarchist International Security Council (AISC). This council was established as an informal network in 1978 by the Anarchist Federation of Norway (AFIN) related to ochlarchist repression by the use of force from communists of AKP (ml), now Rødt, at May Day demonstrations. The council was expanded in 1979 when anarchists were violently attacked by rightwing extremists. The security network was confirmed on several international anarchist congresses later on, related to IFA. The AISC was officially confirmed as a world wide libertarian security network connected to the Anarchist International, at the 5th Anarchist Biennial, arranged by the NAC/IFA/AI in Oslo medio December 1998.

  The structure of AISC is decentralized with no central command and no central committee. Ordinary Secret Service documents, i.e. Not Classified intelligence reports, of general interest, are sent to the IJ@/IJOR for publishing. Most of the networkmembers of the Anarchist International - AI/IFA and its sections are de facto acting generals ... all on equal footing - none above -- significant; and also networkmembers of the vast Anarchist International Security Council - AISC, i.e. world wide. The term acting generals indicates functions as general as well as ensign and rank and file soldier, self-managed on collective and individual basis. Acting generals of AISC are entitled to the use of 1 black & red star as rank symbol in duty, the sign of an ensign, and also called "one star general". Legitimate use of this star is always confirmed by the Anarchist International. The AISC takes care of all kinds of security functions, and may be a bit shadowy in some of them. One function is to act as revolutionary pilots, as mentioned by M. Bakunin, mainly related to velvet revolutions and revolutionary changes. AISC has freedom within a framework decided by the International Anarchist Congresses, the Anarchist Biennials of AI/IFA.

  The strategy and tactics of AISC are based on the following facts: Anarchists in general are not pacifists. Anarchists are never terrorists. No real anarchist has been a terrorist historically. The strategy, tactics and practice of AISC are libertarian including mutual aid, compatible with real democracy and based on direct actions, i.e. without ochlarchy (i.e. mob rule broadly defined - terrorism is a form of ochlarchy). Thus, although AISC usually is involved in non-violent resistance, it may be violent, but only in legitimate and proportionate self-defense. The AISC is involved in the anarchists' general fight against ochlarchy, and contributes to guards at demonstrations, etc. In the rare case an AISC-networkmember, claiming to be libertarian/anarchist, is acting as an ochlarchist/ochlarch or in other ways is acting authoritarian, the networkmember will get a Brown Card from IAT-APT according to the Oslo Convention, and thus be expulsed from the anarchist/libertarian movement, etc.

  AISC is no vigilantes/borgervern, paramilitary organization, armed militia, military organization, uniformed organization, secret agents, a conspiracy or organized crime, or a so called black bloc/block (i.e. fascistoid and/or commie-fascistoid, violent non-libertarian and ochlarchist paramilitary & militarist hierarchies). AISC is a 100% legitimate self-defense network, as mentioned based on mutual aid, and it is an antimilitarist organization and thus of course not militarist and not for militarism. But also of course many networkmembers of the AISC have legitimate weapons for hunting, sports and self-defense, on individual basis, as well as significant training in self-defense and martial arts broadly defined. NB! In the case of attacking murderer(s) - killer ochlarchs, and you don't have a gun, use a proper sharp knife to kill in necessary self defense: Just stab with the knife once - with all your strength - right in near the solar plexus and then up behind the breastbone (sternum) - then the ochlarch is killed (dau). So take a step back to avoid his/her blood. Call for allies if any. Then quick take out the next one the same way, a.s.o. until all attacking murderers are dead, alone or preferably with allies if possible. Afterwards you can do whatever you want! NB! Hesitation against attacking murderer(s) is ca. 100% always fatal - be as quick as possible and 100% without mercy. Then it is possible to survive, even against more than one killer-ochlarch.

  If this does not work, say, because the killer-ochlarch has protected the heart, try the throat or stab in his stomach and try to run etc. Never surrender or get caught - fight on to death in anyway - if nothing else work and they will catch you - cut the central bloodvessel of your own throat - quick, because if you don't manage to kill yourself, and you have no allies to help you, that means ca. 100% probably hell first and last and if you are lucky, killed slowly with severe pain later. Best option is to be brave and die standing and fight as hell to the death, in the struggle against killer-ochlarchs. Cowardice and pacifism will ca. 100% likely punish itself with hell and more hell and even more hell, and if you are lucky slowly killed with much pain, much later on. Say, Hemedti's Mega-mafia-ochlarchist-ultrafascist RSF-mob State in Sudan, and per 2019/20 also with forces in Yemen and Libya, will ca. 100% certain have lots of killer-ochlarchs and mafia-ultra-fascist ochlarchist torturists and terrorists in general. And if the climate-destruction continues, Hemedti & the mob or similar may come to you for "lebensraum" soon. NB! Most networkmembers of the AISC have also significant education and training from regular armed forces in their home countries at different rank levels, some also as lieutenant commander, colonel or even higher rank. - However in AISC all have only one black & red star, are "one star generals", also called "ensign-generals". The AISC has also similar functions as the United Nations' Security Council (UNSC) for the anarchist movement and the libertarian world, 'le monde libertaire', and also somewhat related to the world in general. The AISC also contributes to prepare cases for the International Anarchist Tribunal, IAT-APT.

  The AISC is also a junction between the libertarian movement and regular antimilitarist corps (or similar regular corps) of different countries and their defense organizations. AISC also gives advice in security matters on local and national level, as well as to the international community, at relevant time, place and events. The AISC is inspired by a.o.t. the works of Sun Tzu interpreted in a libertarian way, i.e. , say, the term "sovereign" is interpreted as the People, seen as a class as opposed to superiors, and not a ruler/rulers [x-arch(s), where x can be anything but not 'an'], etc. Remember also at the historic time of Sun Tzu there were no airforce, cruise missiles, nuclear bombs and similar. AISC is also inspired by George Orwell's "Homage to Catalonia". See Antimilitarism - an anarchist approach - IJA 2 (38), The International Conference on Terrorism - IJA 4 (31) & Socal justice and security and www.anarchy.no in general, for more information about the organization and self-management, as well as strategy & tactics and practice, of AISC. NB! The AISC is also a part of the Green Global Spring Revolution (GGS) as all anarchy.no organizations. What is declared above and here - are ca. 100% certain truths and rules for necessary violent self defense for all real democrats, i.e. de facto anarchists, also valid for the GGS-subscribers/network-members, see (click on:) violent direct action.

  Pacifists in the present and coming fight and war against ultra-authoritarian ochlarchist marxists, fascists and arch-conservative liberalists, all of which tend to develop into ultra-fascism, i.e. killer ochlarchs, face ca. 100% certain hell and slow painful death, as Jesus and NB! probably much worse. Jesus is 100% dead and not risen from the grave. He was an idiot - and got a painful death totally in vain. Don't follow idiots or be an idiot in other ways, and in the fight against killer-ochlarchists certainly go to hell and a slowly painful death. NB! Lies about life after death are horrible fatal and evil and ultra-authoritarian fascist lies. Must be stopped 100% - NOW- SOON! 100% atheism with 0% agnosticism is the only and 100% truth. Fatal 100% evil ultra-authoritarian fascist-religious lies are de facto ultra-fascist war propaganda, and must be treated as such. To hell with it!

  NB! You live and die here and now, there is no afterlife, and the Green Global Spring Revolution, GGS, is a fight to the death for anarchy-democracy & green, and survival of mankind vs real hell-ochlarchy-ultra-fascism with full blown climate crisis, - all the way to the end of mankind, which if the ultra-authoritarian ochlarchist-fascists, i.e. ultra-fascists - win, will hopefully then be rather soon.

  Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  AISC-LOGO

  Interpretation of the logo: An anarchist @-sign (= Anarchist & A) with the flash to the right meaning I (= International), the flash to
  the left meaning S (= Security) and the C in black at the circle (= Council) , thus AISC - the Anarchist International Security Council.


  Resolution, decided with general consent, by:
  The International Anarchist Congress
  The 11th Anarchist Biennial 27-28.11.2010
  International Congress-Seminar on Anarchism
  The AI/IFA network represents more than 50 000 anarchist world wide
  To see the Website of the Congress - Click here!
  Updated by IIFOR after advice by Anarcho-Stalin 28.11.2019.

  Contact AI? - click here!

  Links


  Welcome to the
  IJ@
  International Journal of Anarchism

  ifa-Solidaritet - folkebladet - © ISSN 0800-0220 all rights reserved - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009 - Contact us!

  Bulletin of the Anarchist International
  Included BRAND, DIALOG and International Journal of Organization Research
  CLICK HERE FOR THE LATEST UPDATES OF IJ@

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

  Ad 3. Verdenskrig, se PS. GGS er den nødvendige FOLKEREISNINGEN til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser! Løsningen forutsetter bevisstgjøring og mobilisering av massene. Det mangler i dag. Nå må media og store organisasjoner på banen.

  Av Jens Hermundstad Østmoe, for NØI-INDECO, Harald Fagerhus, for Folkebladet/IJ@/IJOR & IIFOR, Anna Quist for GGS and Mr. Dabanga for the Global People’s Council (PC).

  Hei alle sammen, herunder viktige organisasjoner og nyhets-media i Norge og globalt, som alle også bør følge opp. NB! Dette haster! Har dere spørsmål, så tas de opp med PC, GGS, FB/IJ@/IJOR & IIFOR og NØI-INDECO respektive.

  NØI-INDECO ber nå  alle nyhets-media og organisasjoner, store som små, nasjonalt og globalt, om å ta opp nedenstående sak og gå inn i den nevnte brede verdensomspennende FOLKEREISNINGEN til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser: The Green Global Spring, som subscriber/network-members. Det er gratis og dere får aktuelle newsletters (GGS-IJ@/AI-Newsletters som e-post, etc.), og deltar aktivt i den grad dere orker, i oppfølgingen av Løsningsforslag nr. 1 for klimakrisen, også kjent som Planen (se link nedenfor).

  NB! Vi gjentar og HUSK! Den generelle Cogrips-modellens Løsningsforslag nr. 1 går ut på at 1. kun en seirende global folkereisning for betydelig mer og  tilstrekkelig høy grad av demokrati, til 2. derigjennom å få stoppet samfunns-toppenes de facto trenering av dropping av kull, olje og gass m.v., til 3. ca. null bruk av dette, 4. raskt nok til å forhindre klima-krisen dvs. til under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), er 5. den farbare veien til å få løst klimakrisen.

  En må ikke la seg skremme av ordet «revolusjon» her. I  Planen betyr revolusjon kun et signifikant (betydelig) skift i demokrati-graden, som måler grunnplanets innflytelse (angitt i %), på  samfunnets beslutninger vanligvis tatt av Toppen i samfunnspyramiden, og det går vanligvis fredelig for seg.

  Hovedtrekkene i krise-løsningen er konkretisert og presentert i en pressemelding datert 04.11.2019, bl.a. sendt til Statsministerens Kontor, som per 22.11.2019 oppdatert og utdypet også er gjengitt i kortform foran i Cogripsmodel-Notatet, linket opp nedenfor. En generell FOLKEREISNING til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser er nødvendig! Det forutsetter bevisstgjøring og mobilisering av massene. Det mangler i dag. Pressen og de store organisasjonene må ta tak i dette, nasjonalt og globalt. Ellers får vi ikke løst klimakrisen.

  Link til Planen - 2009 og oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen!. NØI-INDECO - NB! Rapporten er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige på flere punkter. 

  Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  HVA MÅ GJØRES: HOVEDPUNKTENE I SAMFUNNS-KRISELØSNING GENERELT OG SPESIELT LØSNINGSFORSLAG NR. 1. FOR KLIMAKRISEN

  Om hovedpunkter i Løsningsforslag nr. 1 fra Cogripsmodellen, dvs. for klimakrisen

  Generelt gjelder at samfunnskriser, i den grad de rent fysisk kan løses, og uansett initial trigger, 1. i hovedsak skyldes beslutningsfeil i Toppen av samfunnspyramiden, som inkluderer både privat og offentlig sektor, og  2.  kan bare løses ved at det tas nye og riktige beslutninger i Toppen. Skjer ikke dette av seg selv av en eller annen grunn, må Folket, dvs. grunnplanet i samfunnspyramiden, nedenfra og opp, skaffe seg 1. tilstrekkelig innflytelse på toppenes beslutninger, og 2. bruke denne innflytelsen til å presse frem de riktige beslutningene fra Toppen, og dermed løse krisen.

  Handler ikke Folket på denne måten nedenfra og opp, og grunnene til at toppen i seg selv ikke korrigerer er permanente, så vil krisen bare fortsette og fortsette. Krisen kan bare løses på denne måten, forsøk på å løse krisen på  bunnen  av samfunnspyramiden, dvs. utenom det nevnte nedenfra og opp perspektivet, fører i hovedsak aldri frem. Å skylde på Folket og individer på bunnen av samfunnspyramiden for krisen og mangel på løsning, er derfor i hovedsak falske beskyldninger og feil. Dette gjelder både for en enkelt, og for flere samfunnskriser samtidig. Flere samfunnskriser påvirker ofte hverandre og må fikses samtidig i en vending, som anvist foran. Og dette gjelder generelt, for alle typer samfunnskriser, både økonomiske, f.eks. konjunktur- og fattigdoms-kriser, og miljømessige, f.eks. klimakrisen, jevnfør Løsningsforslag nr.1. Og som regel krever løsning av krisen økt innflytelse fra folket på beslutningene tatt av toppen, på bred basis, dvs. en generell økning i graden av demokrati i samfunnet. Dette gjelder spesielt når det er flere kriser som må løses samtidig. Og dette er nettopp situasjonen i Norge og globalt nå og i overskuelig fremtid.

  Den generelle Cogrips-modellens Løsningsforslag nr. 1 går ut på at 1. kun en seirende global folkereisning for betydelig mer og  tilstrekkelig høy grad av demokrati, til 2. derigjennom å få stoppet samfunns-toppenes de facto trenering av dropping av kull, olje og gass m.v., til 3. ca. null bruk av dette, 4. raskt nok til å forhindre klima-krisen dvs. til under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), er 5. den farbare veien til å få løst klimakrisen. - Hovedtrekkene i løsningen er konkretisert og presentert i en pressemelding datert 04.11.2019, bl.a. sendt til Statsministerens Kontor, som også er gjengitt nedenfor.

  Og siden forskningen viser at samfunns-krisene de facto i stor grad henger sammen, med en i hovedsak felles rot  på Topp i samfunnspyramiden, herunder beslutningsfeil hos Byråkratiet bredt definert,  toppene økonomisk og/eller politisk/administrativt, både i offentlig og privat sektor, -  både de økonomiske (snevert definert) og de miljømessige krisene, så må alle krisene i det alt vesentligste løses samtidig, og sett under ett. Og som forskningen også viser, i hovedsak på samme måte – dvs. kompatibelt med Løsningsforslag nr. 1. i den generelle Cogrips-modellen, også kalt Samgreps- eller Samgripings-modeller (sistnevnte er Ragnar Frisch’  navn på denne typen modeller) inklusive Cogrips-policy bredt definert, dvs. på norsk: Samgreps-politikk!

  NB! Vi gjentar og HUSK! Den generelle Cogrips-modellens Løsningsforslag nr. 1 går ut på at 1. kun en seirende global folkereisning for betydelig mer og  tilstrekkelig høy grad av demokrati, til 2. derigjennom å få stoppet samfunns-toppenes de facto trenering av dropping av kull, olje og gass m.v., til 3. ca. null bruk av dette, 4. raskt nok til å forhindre klima-krisen dvs. til under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), er 5. den farbare veien til å få løst klimakrisen.

  Og hovedtrekkene i løsningen er konkretisert og presentert i en pressemelding datert 04.11.2019, bl.a. sendt til Statsministerens Kontor, som per 22.11.2019 oppdatert og utdypet også er gjengitt i kortform foran i Cogripsmodel-Notatet, linket opp nedenfor. En generell FOLKEREISNING til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser er nødvendig! Det forutsetter bevisstgjøring og mobilisering av massene. Det mangler i dag. Pressen og de store organisasjonene må ta tak i dette, nasjonalt og globalt. Ellers får vi ikke løst klimakrisen.

  PS. Ad den 3. Verdenskrig.  En generell FOLKEREISNING til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser er nødvendig.  Dette krever demokratisk revolusjon definert som signifikant skift i demokratisk retning av styresettet. I enkelte land vil dette kreve væpnet revolusjon. Vi kaller derfor denne nødvendige globale Folkereisningen for den «3. Verdenskrig», men i de fleste land vil det gå fredelig for seg.  Dette forutsetter bevisstgjøring og mobilisering av massene. Det mangler stort sett i dag. Nå må media og store organisasjoner på banen! Nærmere om et opplegg til løsning for dette problemet, se http://www.anarchy.no/sudan.html.- Ad den 3. Verdenskrig. NB! Den trenger neppe å bli særlig blodig og voldelig om man innretter seg litt samfunnsvitenskapelig, fagmilitært og politifaglig smart! Her er NØI-INDECO innstilt på videre samarbeid, som angående Kina – se pressemeldinger av 19-22.11.2019 publisert bakerst i Notatet! Dette må imidlertid følges opp med skikkelig press/kontroll fra bunnen, Folket, for at Målstyringen skal bli effektiv i forhold  til Folkets krav (målene for styringen), dvs. frihetlig & demokratisk og ikke autoritær og Folkefiendtlig, byråkratisk og treg. Ad dette er det allerede noe aktuelt stoff på Kina/Hong Kong-artikkelen, også basert på AISC-rapporter, på Demokrati- & Anarki-debatten http://www.anarchy.no/andebate.html . Og så får man forske litt videre, og samarbeide med andre rådgivere & eksperter og Folket, så lenge helsen holder. Egypt er en nøtt – og USA og EU. Men vi begynner å tro at 3. verdenskrig kan vinnes i tide, og å avverge det skrekkelige Ragnarokk – den 4. Verdenskrig, men det er veldig langt frem. Men nå: Forsiktig, realistisk, ørlite optimistisk. Men ikke mye foreløpig. Og alle: Topp, Midt og Bunn, innenlands og globalt, må være med  –  å få sin plass på laget  –  demokratisk og grønt. Samtidig som avstanden mellom topp og bunn – skal krympes en del, både økonomisk og politisk/administrativt, og for miljøet, herunder klimaet (viktigst), men ikke minst arbeidsmiljøet. For nå har det vært mye gjørmevandring (les: brunt). Det må det bli en slutt på! Mvh. JHØ.

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Wednesday, November 20, 2019 1:16 PM
  To: PST; 'forsvaret@mil.no'; Forsvarsdepartementet
  Cc: Statsministerens kontor; Statsministeren - Folkets tjener?; USAs Ambassade; USAs Ambassade terrortips; Sveitsiske ambassade ; Islands Ambassade; Danmarks Ambassade; Finlands Ambassade; Sveriges ambassade; Kinas ambassade; Indias Ambassade; Russlands ambassade; European Union; 'USUNPublicAffairs@state.gov'; United Kingdom ; 'media_exco@ceo.gov.hk'; 'exco@ceo.gov.hk'; 'hkja@hkja.org.hk'
  Subject: Ad IJ@ 1 (41) updated No. 3. Hvorfor Kina er klima-versting, og forslag til løsning! Planen, på punktet voldsanvendelse, trenger nærmere presisering. Oppdatert foreløpig innspill til nærmere drøftelse.

  Hei «Til» og «Kopi», pluss blindkopier, topper og ambassader. Spesielt Hei til Xi & Co! Og Hong Kong!

  Først og fremst – fortsett å les PLANEN-NOTATET med Linker. Fakta og ca. 100% sann vitenskap er en nødvendig forutsetning for riktig handling. Kunnskapen deres er fremdeles for dårlig. Harald Fagerhus er ganske skarp og kunne mye om dette fra før, men brukte et halvt år på å ta dette stoffet ved siden av vanlig jobb og redaktørjobben i FB. Det er krevende stoff, som krever omlegging av hele hjernen. Men dette må prioriteres. Så bare pugg videre. Står noen fast så sende en mail, f.eks. svar på denne. INDECO hjelper.

  Jeg tror vi må konsentrere oss litt mer om Kina i første omgang, høyst sannsynlig mest dysfunksjonelt og høyt og kraftigst stigende kull-forbruk der. Kan man finne en løsning uten særlig voldsanvendelse der, er det bra! Løsningen har jeg, men Xi & Co må følge opp - RASKT. Følger dere ikke mine råd nå, går dere til helvete på den ene eller andre måten ganske snart. Her er det ikke noe «kjære mor»! Dere har «freedom within a framework» til å gjøre dette. Anarko-Stalin driver ikke rådgiving med micro-management. Der må tenke sjæl!

  Kina er inne i en ond sirkel, som stadig skrus til sterkere, i retning klimaverstingen. Skal her se litt på årsaken, som man må forstå, for å bryte den onde sirkelen.

  Som sagt makt korrumperer, og jo mere makt, jo mer korrupt, jevnfør Gini-indeksen, som viser klart større inntektsforskjeller, mer topptung inntektspyramide, i Kina enn selv i Kapitalismens høyborg, USA. Samtidig lover man utjevning av inntekts-forskjellene. Dette er  sannsynligvis forsterket og kombinert med Orwellsk «1984» dobbelt-tenkning, altså psykologisk dysfunksjon, dvs. en stor porsjon selvbedrag. Xi innbiller  seg som leder av Sentralkomiteen «proletariatets fortropp» at han skal «tjene folket»,  forsterket av at hans «tenkning» nå er innlemmet i Grunnloven på linje med Maos tanker. Begge deler er uvitenskapelig  marxistisk dialektisk tøv, noe allerede Kropotkin påviste som sludder ca. 1900. Dette er idioti + makt satt i system. Og så siden toppene stjeler mye og stadig mer av kaka, jevnfør Gini-indeksen, så må han spe på med billigst type mye vekst i gammeldags (ikke grønt)  Bruttonasjonalprodukt, så kaka blir større  - så det blir litt på bunnen til Folket også,  ellers lager Folket  opprør – noe han frykter som pesten, og stadig mer. Derfor stadig mer kull, selv om han nok skjønner at det går til helvete – så fikser han ikke å stoppe det. Og dette bare forsterker seg og forsterker seg i en ond sirkel, som også nå kombineres med økt represjon (AI-ansiktskontroll), noe som bare forsterker galskapen enda mere.  Alt dette får Xi & Co til å fungere som Sociopater – men jeg tror ikke de egentlig vil være det og må være det!

  Husk! Lenin sier det samme som Anarko-Stalin – bort med Staten til slutt – er kommunismens mål. Legg dere nå ikke ut med Lenin i tillegg til Folket og Proletariatet.

  Cogrips-modeller og -policy, som både er 1. integrerte mikro-makro modeller, bl.a. basert på økosirk, og 2. har innslag av desentralisert planøkonomi igjen basert på målstyring (MBO & freedom within a framework), nedenfra og opp, pluss 3. en generelt flatere struktur, noe i retning av i Norge & Sveits, med reelt og grønt demokrati, raskt, er veien å gå. Og bruk Hong Kong! Og det vil jeg tro Xi og Co kan velge og gå i bresjen for selv, under tilstrekkelig press og trusler – fra bl.a. resten av atom-maktene, og/eller NATO. Og jeg truer også, med sannheten om helvete, om ikke det nå legges om i Kina, kullverstingen, raskt. Kanskje det til og med kan gå uten vold i det hele tatt.

  Hilsen Anarko-Stalin

  PS. Sender over INDECO, PowerTech/Broadnet AISC virker ikke.

  From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]
  Sent: Tuesday, November 19, 2019 10:40 AM
  To: PST; forsvaret@mil.no; Forsvarsdepartementet
  Cc: Statsministerens kontor; Statsministeren - Folkets tjener?; USAs Ambassade; USAs Ambassade terrortips; Sveitsiske ambassade ; Islands Ambassade; Danmarks Ambassade; Finlands Ambassade; Sveriges ambassade; Kinas ambassade; Indias Ambassade; Russlands ambassade; European Union; USUNPublicAffairs@state.gov
  Subject: Ad IJ@ 1 (41) updated No. 2. Feedback viser at Planen på det vesentlige punktet voldsanvendelse trenger nærmere presisering. Her er Anarko-Stalin ikke ekspert, men kan gi et høyst foreløpig innspill til nærmere drøftelse.

  Ad IJ@ 1 (41) updated No. 2. Feedback viser at Planen på det vesentlige punktet voldsanvendelse trenger nærmere presisering. Her er Anarko-Stalin ikke ekspert, men kan gi et høyst foreløpig innspill til nærmere drøftelse.

  Ad IJ@ 1 (41) updated No. 2. Feedback (via kaos på PC-en, gi faen i å hakke den, send heller e-mail) viser at Planen på det vesentlige punktet voldsanvendelse trenger nærmere presisering. Her er Anarko-Stalin ikke veldig ekspert, men kan gi et høyst foreløpig legmanns (korporal + autodidakt) innspill til nærmere drøftelse. Jeg vil her først bare oppsummere, og trekke ut noe essens, av det som er tenkt før på dette området her i dette Notatet og på anarchy.no og indeco.no generelt, og ikke ta med noe som må holdes hemmelig.

  Så får man gå videre etter denne foreløpige brainstormen. Anarko-Stalin kommer også til å tenke mer på dette, så det knaker skikkelig. Men er ikke sikker på om det er noe enkelt svar her eller om vettet mitt holder i dette tilfellet. Jeg bare gir råd etter fattig evne. De egentlige Krigerne alt inklusive, med Staben i Forsvarsdepartementene (unntatt politisk ledelse), er mer eksperter her, men mangler det brede samfunns- og samfunnsvitenskapelige perspektivet, så man kan ikke overlate dette helt til dem heller. Dette går også helt til Tops, men topp-toppene er erfaringsmessig i hovedsak ganske stupide på feltet, selv om de har top-rank, og det går nesten alltid galt når Commander in Chief blander seg inn i voldsbruk. Unntak er Churchill og Stalin – de kunne tenke militært. Jeg vil imidlertid ikke idiot-erklære meg, som EU, Kina, og USA-toppen burde gjøre, og holde helt kjeft -  på feltet, og overlate det til andre 100%. Men som sagt ikke helt ekspert her. Men det haster å finne en løsning. Så jeg tar litt nattarbeid igjen.

  Generelt bør man prøve med det gode press først (lite til null vold –  vanlige sanksjoner og diplomati, direkte ikke-voldelige aksjoner), hjelper ikke det, så får man prøve noe tøffere (spre informasjon om grums, eventuelt litt vold og signifikante trusler om vold – som Mr. Dabanga forsøker med Hemedti – som også er feig, så da er han lett å skremme) og så trappe opp, og i siste instans om alt dette ikke nytter, så er det bare full krig som gjenstår, men NB! ikke territoriell, men klassekamp, eventuelt også med noe bruk av atomvåpen og andre masseutryddelses-våpen. Alt, unntatt brun dritt – og det er ikke effektivt, som jeg tidligere har sagt, er nemlig legitimt her, får man bare stoppet klimakrisen, for gjør man ikke det, da kommer Ragnarokk 4. verdenskrig, som er enda verre, råttent klima + bruk av atom og andre masseutryddelsesvåpen høyst sannsynlig i stor skala, kanskje hele arsenalet globalt.

  Først link til Planen, så må det nevnes at det tidligere også er nevnt relevant stoff på Linker nevnt i Planen. Dette gjelder fremdeles, sjekk opp f.eks. definisjonen  av Direkte aksjon, voldelig og ikke-voldelig, resolusjonen Antimilitarisme…                                    

  Link til Planen - 2009 og oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen!. NØI-INDECO - NB! Rapporten er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige på flere punkter. 

  I Plan-Notatet står bl.a.: «Den anslåtte ene prosenten med usikkerhet på den demokratiske verdensrevolusjonens nødvendighet for å løse klimakrisen (har angitt, som et mulig tanke-eksempel, ca. 99% sannsynlighet for at dette er riktig og nødvendig og eneste farbare vei), åpner for 0,3 % sannsynlighet for at toppene plutselig begynner å frykte for at også de går fatalt under i klimakrisen, og stopper faenskapet ved ovenfra og ned aksjon fra topp til bunn. Eventuelt av andre grunner (her er det mye som er tenkelig, men alt svært lite sannsynlig de facto) stopper faenskapet fra toppen og ned gjennom hierarkiene deres. Når man hører på spydspissen for dette jævlige verdensomspennende Byråkratiet – de øverste toppene i Kina, USA og EU, spesielt Trump og «kommunisten» Xi i Kina, som begge «elsker» kull-produksjon og bruk i økende skala, og EU-toppene (bortsett fra i retorikken – og noen skuebrød), er ikke signifikant bedre de facto, spesielt med hensyn til medlemslandene i Øst-Europa, så krymper denne lille sannsynligheten for en fra toppen og ned snuoperasjon og berging av kloden for folket, til anslagvis ca. 0, 000001 prosent. Altså ikke helt 100% umulig, men man kan ikke lene seg tilbake og ikke gjøre noen ting for å presse/overtale toppene til å ta rev i seilene, og satse på at «dette ordner seg nok likevel» av seg selv, med noe ro i sinnet. Dette er i så fall en falsk ro, omstendighetene tatt i betraktning, og ikke en ekte ro.»

  Dette er opplagt det springende punktet. Her må alle tenke selv og bidra. Jeg er ikke helt ekspert her. Men man må presisere Planen for å få den operativ på generelt nivå, og det bør være en åpen plan, med muligheter for noe prøving og feiling, og justering av kursen underveis - uten at dette skal få fatale konsekvenser for utfallet av 3. verdenskrig. Det kan være noe som må holdes hemmelig, men neppe på mitt generelle samfunns-plan.

  For det første vil løsningen avhenge av a) om de tre toppene er sociopater, dvs. Breivik, Hemedti og Hitler typer (som de facto bare er interessert i makt og penger på kortere sikt, eventuelt har mer eller mindre forskrudde og stormannsgale ideer i tillegg, og gir de facto faen i kloden og barnebarn på lengre sikt) - eller b) bare er fanget i sitt eget spill og hierarkiske organisasjoner, som åpenbart er dysfunksjonelle angående klimasaken 1. i forhold til hva Folket, grunnplanet - ønsker, og mer viktig 2. også hva de selv, toppene, egentlig ønsker. Dvs. de ønsker ikke at barnebarna deres skal gå til helvete i Ragnarokk om 10 år og utover, som er aktuelt, i følge IPCC, og dermed ønsker egentlig heller ikke å bruke mer og mer kull og fossilt generelt og slippe ut så mye klimagass. Det bare slår ikke gjennom  i systemene deres, noe analogt med «free rider» fascist-problematikken, men her er dysfunksjonen innenfor et strengt hierarki som skulle virke Top – Down, men gjør det ikke, og selvfølgelig heller ikke virker hybrid eller nedenfra og opp. Altså et gjennomført ekstremt ultra-fascistisk system, med null innflytelse, ikke bare fra bunnen, men også fra Toppen i denne anledning.

  At ønske om at barnebarna og kloden ikke skal gå til helvete ikke virker, dvs. slår gjennom  i systemet, har med at makt korrumperer å gjøre, og desto mer makt, jo mer korrupt, jevnfør Gini-indeksen som er klart høyere i Kina, enn i USA, men det kan også rett og slett  ha med mangel på  informasjon og å forstå denne å gjøre. Notatene er sendt til den Kinesiske Ambassaden Oslo, USA’s ambassade inklusive Terror/CIA-avdelingen, og USUN og EUs-delegasjon i Oslo. Fungerer ikke disse, så er de kanskje ikke oppdatert på stoffet og de kan også være for tjukke i huet  til å skjønne det i farta, så da får de lese alt nå, for dette blir sendt også til dem også.

  NB! Får ta med Russland også – Oslo-ambassaden deres er også på e-mail-listen. Og India er også med. Dette angår også dem. Pakistan og Araberstatene har jeg aldri hatt på listen av sikkerhetsgrunner, (jevnfør Kashoggi), disse er religiøse og irrasjonelle, men de kan lese websidene.

  Er de Sociopater, med Atomvåpen og annen jævelskap, så blir det jo som med Hitler og keiseren av Japan + litt verre, men altså ikke territoriell krig, man kan gå veien via Folket og stimulere til opprør og væpne disse: Det kinesiske Folket er veldig fed up.

  Er det mangel  på informasjon, så kan det dekkes opp raskt.

  Er det systemfeil, er flatere struktur veien og gå. Jeg har noe mer konkret her å foreslå for Kina, skal komme tilbake til det siden. Noe kommunisten Leif Johansen jobbet med, – desentraliserte planøkonomiske modeller. Han var en god, men ikke nær, venn og fagkollega av meg.

  Hilsen Anarko-Stalin


  IJ@
  International Journal of Anarchism

  ifa-Solidaritet - folkebladet - © ISSN 0800-0220 all rights reserved - electronic issues ISSN 1890-9485 since 2009 - Contact us!

  Bulletin of the Anarchist International


  Subscription to the GGS-IJ@/AI-newsletters?

  NB! Follow the Arab, e.g. Sudanese, Lebanese, Tunisian, Iraqi & Egyptian; and the Hong Kong - Spring, including the fight against manmade warming - the Green Global Spring, and much more...

  Hello fellows -  mainly the People & Anarchists (real democrats) - at the bottom of the societal pyramid & the news-media -  but also the authorities , domestic and global.

  We are updating our global network...

  NB! We are giving you all a free subscription to the GGS-IJ@/AI-newsletters!

  NB! In case you don't want it, feel free to reply with "unsubscribe" in the header.

  Also feel free to ask questions, via reply to this e-mail.

  The GGS-AI/IFA-network has more than 2000 valid e-mail-addresses, mainly for groups, but also some individuals, and more than 50 000 real & green democrats, i.e. anarchists -  world wide are associated.

  We are so far strongest in 1. Europe plus Anglophone countries outside Europe, 2. in Latin America, and 3. lately also in the Middle East & Asia, Africa and especially Sudan.

  With libertarian and anarchist, we mean real & green democrats - significant democracy economically & political/administrative, i.e. socialism & autonomy, not the US capitalist/economical plutarchist false type "libertarian", i.e. so called "anarcho"-capitalism = "anarchy-plutarchy", an oxymoron, and in practice economical plutarchy and hierarchy, and not real libertarian and anarchy/ist. Real democracy, i.e. anarchy, always includes a significant green tendency!

  NB! Also a few non-anarchists are subscribers to GGS-IJ@/AI-newsletters. You don't need to be an anarchist, i.e. real & green democrat, to be a subscriber. This is also just for information and a global dialogue. The IJ@ is a scientific journal, and keeps a high academic standard. NB! The news-media that are subscribers-network-members to the GGS-IJ@/AI, are free to use material from IJ@ as they like to promote the GGS.

  Green Global Spring Greetings..

  Harald Fagerhus

  Editor of International Journal of Anarchism and Information Secretary of IIFOR.

  Web of IJ@:

  http://www.anarchy.no/ija.html

  IIFOR and the Democracy Project:

  http://www.anarchy.no/iifor.html

  Picture of me & Anna Quist and some others in the AI-secretariate (including the IJ@-editing group and the GGS-secretariat):

  http://www.anarchy.no/pictures.html 

  Official Website of AI/IFA, the spearhead of the global pro-democracy - included green - movement, with links:

  www.anarchy.no

  Real & green democracy - defined:

  http://www.anarchy.no/realdemocracy.html 

  The Anarchists of Sudan, the Global People’s Council and the Sudanese Spring:

  http://www.anarchy.no/sudan.html

  The fight against global manmade warming, the Green Global Spring (GGS) theory & practice - praxeology:

  http://www.anarchy.no/green.html & http://www.anarchy.no/ggs1.html

  Translation tool, a.o.t. English to Spanish, French, Chinese and Arabic:

  http://translate.google.com/#pt|en|

  PS. Feel free to forward this document (e-mail) to your own network! NB! This is important – always follow up wider distribution! And if anyone in your own network want to subscribe directly, they can just reply to IJ@ with ‘subscribe’ in the header. The subscription is free of charge. And we don’t give e-mail-addresses of subscribers to others.

  PPS. Feel free to make a contribution to IJ@, i.e. submitting an article. Articles to IJ@ may be written in any language, and should be provided with an English summary. If the article is written in English, the summary can be omitted. - International Journal of Anarchism is a Refereed scientific journal. Refereed materials are publications reviewed by "expert readers" or referees prior to the publication of the material. After reading and evaluating the material, the referee informs the publisher/editor if the document should be published or if any changes should be made prior to publication. Refereed materials are also referred to as Peer Reviewed. Refereed materials are significant to the research and the literature of library and information science because they assure readers that the information conveyed is reliable and timely. With some exceptions a refereed article is one that is blind reviewed and has two external reviewers. The blind review requirement and the use of external reviewers are consistent with the research criteria of objectivity and of knowledge. The referees can a.o.t. help you polish the content of your article by improving the grammar, punctuation, and consistency, and by making content suggestions. The referees of the IJ@ are independent Norwegian senior researchers loosely associated to the AI-secretariate. Their first language is Norwegian, but they are rather clever in English and other languages.

  The electronic issues online of the International Journal of Anarchism are updated every time there are significant more information about the different events and cases. But unless special cases, they are not redistributed by e-mail when they are updated. Also the IAT and other pages at www.anarchy.no are updated almost every day. Thus, to be updated on the news and comments about anarchy, anarchist(s) and anarchism and the GGS, in different connections, it is necessary to visit the AIIS-web sites every day. NB! We don’t pay for contributions/articles submitted to, and eventually published by, the IJ@. And NB! Articles to the IJ@ (including the GGS-IJ@/AI-newsletters and debate sites), may very well have calls for actions to the GGS-IJ@/AI-subscribers/network-members, who then may forward the calls to more people for joining the actions, and so on… All network-members/subscribers are free to call for actions via the IJ@! The main actions are about pressure and control from the People and the news-media, directed at the Top, that mainly take the societal decisions regarding the fulfillment of the Peoples’s demands, especially formulated by the People’s Council.

  NB! To the domestic and global news-media:

  Report about The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  Follow up and report from the PLAN, including praxeology:

  Link til Planen - 2009 og oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen! NØI-INDECO - NB! Rapporten er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige på flere punkter. Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.


  Ad IJ@ 1 (41) updated No. 2. Feedback viser at Planen på det vesentlige punktet voldsanvendelse trenger nærmere presisering. Her er Anarko-Stalin ikke ekspert, men kan gi et høyst foreløpig innspill til nærmere drøftelse.

  From: Postmottak SMK [mailto:PostmottakSMK@smk.dep.no]
  Sent: Tuesday, November 19, 2019 10:44 AM
  To: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide
  Subject: Automatisk svar: Ad IJ@ 1 (41) updated No. 2. Feedback viser at Planen på det vesentlige punktet voldsanvendelse trenger nærmere presisering. Her er Anarko-Stalin ikke ekspert, men kan gi et høyst foreløpig innspill til nærmere drøftelse.

  Vi bekrefter at din e-post er mottatt av Statsministerens kontor.
  Vi stadfestar at din e-post er motteken av Statsministerens kontor.
  We hereby confirm that your e-mail has been received by the Office of the Prime Minister.

  Sendt: ti 19.11.2019 10:40.

  Til: PST <post@pst.politiet.no>; forsvaret@mil.no; Forsvarsdepartementet <postmottak@fd.dep.no>

  Kopi til: Statsministerens kontor <postmottak@smk.dep.no>; Statsministeren - Folkets tjener? <statsministeren@smk.dep.no>; USAs Ambassade <osloirc@state.gov>; USAs Ambassade terrortips <oslotips@state.gov>; Sveitsiske ambassade  <osl.vertretung@eda.admin.ch>; Islands Ambassade <icemb.oslo@utn.stjr.is>; Danmarks Ambassade <oslamb@um.dk>; Finlands Ambassade <sanomat.osl@formin.fi>; Sveriges ambassade <stockholm@domemb.se>; Kinas ambassade <webmaster@chinese-embassy.no>; Indias Ambassade <cons.oslo@mea.gov.in>; Russlands ambassade <consul@online.no>; European Union <delegation-norway@eeas.europa.eu>; USUNPublicAffairs@state.gov

  Blindkopi: dip@hcdn.gov.ar; East Timor <comunicacao.maeot@gmail.com>; Greek Parliament <info@parliament.gr>; Greek tourist police <sc00041@cc.uoi.gr>; International Monetary Fund <publicaffairs@imf.org>; MFA Egypt Contact <Contact.Us@mfa.gov.eg>; MFA Egypt Info <Info@mfa.gov.eg>; President of France Web <webmestre@elysee.fr>; sgansar@mod.gov.il; World Environment Day <worldenvironmentday@unep.org>; Argentinas ambassade <enoru@online.no>; Bulgarias Ambassade <embassy.oslo@mfa.bg>; Cubas Ambassade <enoruega@online.no>; EASTTIMORUN <jguterres@yahoo.com>; EFTA HQ <mail.gva@efta.int>; EFTA SEC <mail.bxl@efta.int>; EFTA STATISTICS <efta-lux@ec.europa.eu>; Egypts Ambassade <info@egypt-embassy.no>; El Salvadors Ambassade  <embajadasuecia@rree.gob.sv>; EMBAJADA EN OSLO <eoslo@cancilleria.gov.co>; Estlands Ambassade <Embassy.Oslo@mfa.ee>; Franske Ambassade <ambafrance.oslo@diplomatie.gouv.fr>; Greek Embassy in Oslo <gremb@online.no>; Iceland EU-Embassy <icemb.brussel@utn.stjr.is>; Israels ambassade <israel@oslo.mfa.gov.il>; Italienske Ambassade <ambasciata.oslo@esteri.it>; Jamaicas Ambassade <jamhigh@jhcuk.com>; Japans Ambassade <info@os.mofa.go.jp>; Kirgisistans Ambassade <info@botschaft-kirgisien.de>; Libyas Ambassade til EU <info@embassyoflibya.eu>; Litauens Ambassade <amb.no@mfa.lt>; Mauritius Ambassade <londonmhc@btinternet.com>; Mexicos Ambassade <embnoruega@sre.gob.mx>; Nederlands ambassade <osl@minbuza.nl>; New Zealands Ambassade <hague.info@mfat.govt.nz>; Nicaraguas Ambassade <embajada@emb-nicaragua.fi>; Polens Ambassade <oslo.info@msz.gov.pl>; Spanias Ambassade <oslo@maec.no>; Sør-Afrikas Ambassade <oslo.reception@dirco.gov.za>; Thailands Ambassede <mailbox@tanemb.se>; Transnational Republic <info@transnationalrepublic.org>; Tsjekkias Ambassade <oslo@embassy.mzv.cz>; Tunisias Ambassade <mail@tunisiaamb.no>; Tyrkias Ambassade <embassy.oslo@mfa.gov.tr>; Tysklands Ambassade <info@oslo.diplo.de>; United Kingdom  <ukinnorway@fco.gov.uk>; Uruguays ambassede <urustoc@uruemb.se>; Venezuelas Ambassade <venezuel@online.no>; Zimbabwes Ambassade <mbuya@stockholm.mail.telia.com>; Østerrikes Ambassade oslo-ob@bmeia.gv.at

  Ad IJ@ 1 (41) updated No. 2. Feedback viser at Planen på det vesentlige punktet voldsanvendelse trenger nærmere presisering. Her er Anarko-Stalin ikke ekspert, men kan gi et høyst foreløpig innspill til nærmere drøftelse.

  Ad IJ@ 1 (41) updated No. 2. Feedback (via kaos på PC-en, gi faen i å hakke den, send heller e-mail) viser at Planen på det vesentlige punktet voldsanvendelse trenger nærmere presisering. Her er Anarko-Stalin ikke veldig ekspert, men kan gi et høyst foreløpig legmanns (korporal + autodidakt) innspill til nærmere drøftelse. Jeg vil her først bare oppsummere, og trekke ut noe essens, av det som er tenkt før på dette området her i dette Notatet og på anarchy.no og indeco.no generelt, og ikke ta med noe som må holdes hemmelig.

  Så får man gå videre etter denne foreløpige brainstormen. Anarko-Stalin kommer også til å tenke mer på dette, så det knaker skikkelig. Men er ikke sikker på om det er noe enkelt svar her eller om vettet mitt holder i dette tilfellet. Jeg bare gir råd etter fattig evne. De egentlige Krigerne alt inklusive, med Staben i Forsvarsdepartementene (unntatt politisk ledelse), er mer eksperter her, men mangler det brede samfunns- og samfunnsvitenskapelige perspektivet, så man kan ikke overlate dette helt til dem heller. Dette går også helt til Tops, men topp-toppene er erfaringsmessig i hovedsak ganske stupide på feltet, selv om de har top-rank, og det går nesten alltid galt når Commander in Chief blander seg inn i voldsbruk. Unntak er Churchill og Stalin – de kunne tenke militært. Jeg vil imidlertid ikke idiot-erklære meg, som EU, Kina, og USA-toppen burde gjøre, og holde helt kjeft -  på feltet, og overlate det til andre 100%. Men som sagt ikke helt ekspert her. Men det haster å finne en løsning. Så jeg tar litt nattarbeid igjen.

  Generelt bør man prøve med det gode press først (lite til null vold –  vanlige sanksjoner og diplomati, direkte ikke-voldelige aksjoner), hjelper ikke det, så får man prøve noe tøffere (spre informasjon om grums, eventuelt litt vold og signifikante trusler om vold – som Mr. Dabanga forsøker med Hemedti – som også er feig, så da er han lett å skremme) og så trappe opp, og i siste instans om alt dette ikke nytter, så er det bare full krig som gjenstår, men NB! ikke territoriell, men klassekamp, eventuelt også med noe bruk av atomvåpen og andre masseutryddelses-våpen. Alt, unntatt brun dritt – og det er ikke effektivt, som jeg tidligere har sagt, er nemlig legitimt her, får man bare stoppet klimakrisen, for gjør man ikke det, da kommer Ragnarokk 4. verdenskrig, som er enda verre, råttent klima + bruk av atom og andre masseutryddelsesvåpen høyst sannsynlig i stor skala, kanskje hele arsenalet globalt.

  Først link til Planen, så må det nevnes at det tidligere også er nevnt relevant stoff på Linker nevnt i Planen. Dette gjelder fremdeles, sjekk opp f.eks. definisjonen  av Direkte aksjon, voldelig og ikke-voldelig, resolusjonen Antimilitarisme…                                    

  PS. Link til Planen - 2009 og oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen!. NØI-INDECO - NB! Rapporten er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige på flere punkter. 

  I Plan-Notatet står bl.a.: «Den anslåtte ene prosenten med usikkerhet på den demokratiske verdensrevolusjonens nødvendighet for å løse klimakrisen (har angitt, som et mulig tanke-eksempel, ca. 99% sannsynlighet for at dette er riktig og nødvendig og eneste farbare vei), åpner for 0,3 % sannsynlighet for at toppene plutselig begynner å frykte for at også de går fatalt under i klimakrisen, og stopper faenskapet ved ovenfra og ned aksjon fra topp til bunn. Eventuelt av andre grunner (her er det mye som er tenkelig, men alt svært lite sannsynlig de facto) stopper faenskapet fra toppen og ned gjennom hierarkiene deres. Når man hører på spydspissen for dette jævlige verdensomspennende Byråkratiet – de øverste toppene i Kina, USA og EU, spesielt Trump og «kommunisten» Xi i Kina, som begge «elsker» kull-produksjon og bruk i økende skala, og EU-toppene (bortsett fra i retorikken – og noen skuebrød), er ikke signifikant bedre de facto, spesielt med hensyn til medlemslandene i Øst-Europa, så krymper denne lille sannsynligheten for en fra toppen og ned snuoperasjon og berging av kloden for folket, til anslagvis ca. 0,000001 prosent. Altså ikke helt 100% umulig, men man kan ikke lene seg tilbake og ikke gjøre noen ting for å presse/overtale toppene til å ta rev i seilene, og satse på at «dette ordner seg nok likevel» av seg selv, med noe ro i sinnet. Dette er i så fall en falsk ro, omstendighetene tatt i betraktning, og ikke en ekte ro.»

  Dette er opplagt det springende punktet. Her må alle tenke selv og bidra. Jeg er ikke helt ekspert her. Men man presisere Planen for å få den operativ på generelt nivå, og det bør være en åpen plan, med muligheter for noe prøving og feiling, og justering av kursen underveis - uten at dette skal få fatale konsekvenser for utfallet av 3. verdenskrig. Det kan være noe som må holdes hemmelig, men neppe på mitt generelle samfunns-plan.

  For det første vil løsningen avhenge av a) om de tre toppene er sociopater, dvs. Breivik, Hemedti og Hitler typer (som de facto bare er interessert i makt og penger på kortere sikt, eventuelt har mer eller mindre forskrudde og stormannsgale ideer i tillegg, og gir de facto faen i kloden og barnebarn på lengre sikt) - eller b) bare er fanget i sitt eget spill og hierarkiske organisasjoner, som åpenbart er dysfunksjonelle angående klimasaken 1. i forhold til hva Folket, grunnplanet - ønsker, og mer viktig 2. også hva de selv, toppene, egentlig ønsker. Dvs. de ønsker ikke at barnebarna deres skal gå til helvete i Ragnarokk om 10 år og utover, som er aktuelt, i følge IPCC, og dermed ønsker egentlig heller ikke å bruke mer og mer kull og fossilt generelt og slippe ut så mye klimagass. Det bare slår ikke gjennom  i systemene deres, noe analogt med «free rider» fascist-problematikken, men her er dysfunksjonen innenfor et strengt hierarki som skulle virke Top – Down, men gjør det ikke, og selvfølgelig heller ikke virker hybrid eller nedenfra og opp. Altså et gjennomført ekstremt ultra-fascistisk system, med null innflytelse, ikke bare fra bunnen, men også fra Toppen i denne anledning.

  At ønske om at barnebarna og kloden ikke skal gå til helvete ikke virker, dvs. slår gjennom  i systemet, har med at makt korrumperer å gjøre, og desto mer makt, jo mer korrupt, jevnfør Gini-indeksen som er klart høyere i Kina, enn i USA, men det kan også rett og slett  ha med mangel på  informasjon og å forstå denne å gjøre. Notatene er sendt til den Kinesiske Ambassaden Oslo, USA’s ambassade inklusive Terror/CIA-avdelingen, og USUN og EUs-delegasjon i Oslo. Fungerer ikke disse, så er de kanskje ikke oppdatert på stoffet og de kan også være for tjukke i huet  til å skjønne det i farta, så da får de lese alt nå, for dette blir sendt også til dem.

  NB! Får ta med Russland også – Oslo-ambassaden deres er også på e-mail-listen. Og India er også med. Dette angår også dem. Pakistan og Araberstatene har jeg aldri hatt på listen av sikkerhetsgrunner, (jevnfør Kashoggi), disse er religiøse og irrasjonelle, men de kan lese websidene.

  Er de Sociopater, med Atomvåpen og annen jævelskap, så blir det jo som med Hitler og keiseren av Japan + litt verre, men altså ikke territoriell krig, man kan gå veien via Folket og stimulere til opprør og væpne disse: Det kinesiske Folket er veldig fed up.

  Er det mangel  på informasjon, så kan det dekkes opp raskt.

  Er det systemfeil, er flatere struktur veien og gå. Jeg har noe mer konkret her å foreslå for Kina, skal komme tilbake til det siden. Noe kommunisten Leif Johansen jobbet med, – desentraliserte planøkonomiske modeller. Han var en god, men ikke nær, venn og fagkollega av meg.

  Hilsen Anarko-Stalin


  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate. 

  Important message! Ad IJ@ 1 (41) updated No. 3. Hvorfor Kina er klima-versting, og forslag til løsning! Planen, på punktet voldsanvendelse, trenger nærmere presisering. Oppdatert foreløpig innspill til nærmere drøftelse.

  From: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide [mailto:fb@anarchy.no]
  Sent: Wednesday, November 20, 2019 5:31 PM
  To: International newsmedia and mandated persons etc.; The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide
  Subject: Important message! Ad IJ@ 1 (41) updated No. 3. Hvorfor Kina er klima-versting, og forslag til løsning! Planen, på punktet voldsanvendelse, trenger nærmere presisering. Oppdatert foreløpig innspill til nærmere drøftelse.

  Ad IJ@ 1 (41) updated No. 3. Hvorfor Kina er klima-versting, og forslag til løsning! Planen, på punktet voldsanvendelse, trenger nærmere presisering. Oppdatert foreløpig innspill til nærmere drøftelse.

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Wednesday, November 20, 2019 1:16 PM
  To: PST; 'forsvaret@mil.no'; Forsvarsdepartementet
  Cc: Statsministerens kontor; Statsministeren - Folkets tjener?; USAs Ambassade; USAs Ambassade terrortips; Sveitsiske ambassade ; Islands Ambassade; Danmarks Ambassade; Finlands Ambassade; Sveriges ambassade; Kinas ambassade; Indias Ambassade; Russlands ambassade; European Union; 'USUNPublicAffairs@state.gov'; United Kingdom ; 'media_exco@ceo.gov.hk'; 'exco@ceo.gov.hk'; 'hkja@hkja.org.hk'
  Subject: Ad IJ@ 1 (41) updated No. 3. Hvorfor Kina er klima-versting, og forslag til løsning! Planen, på punktet voldsanvendelse, trenger nærmere presisering. Oppdatert foreløpig innspill til nærmere drøftelse.

  Hei «Til» og «Kopi», pluss blindkopier, topper og ambassader. Spesielt Hei til Xi & Co! Og Hong Kong!

  Først og fremst – fortsett å les PLANEN-NOTATET med Linker. Fakta og ca. 100% sann vitenskap er en nødvendig forutsetning for riktig handling. Kunnskapen deres er fremdeles for dårlig. Harald Fagerhus er ganske skarp og kunne mye om dette fra før, men brukte et halvt år på å ta dette stoffet ved siden av vanlig jobb og redaktørjobben i FB. Det er krevende stoff, som krever omlegging av hele hjernen. Men dette må prioriteres. Så bare pugg videre. Står noen fast så send en mail, f.eks. svar på denne. INDECO hjelper.

  Jeg tror vi må konsentrere oss litt mer om Kina i første omgang, høyst sannsynlig mest dysfunksjonelt og høyt og kraftigst stigende kull-forbruk der. Kan man finne en løsning uten særlig voldsanvendelse der, er det bra! Løsningen har jeg, men Xi & Co må følge opp - RASKT. Følger dere ikke mine råd nå, går dere til helvete på den ene eller andre måten ganske snart. Her er det ikke noe «kjære mor»! Dere har «freedom within a framework» til å gjøre dette. Anarko-Stalin driver ikke rådgiving med micro-management. Der må tenke sjæl!

  Kina er inne i en ond sirkel, som stadig skrus til sterkere, i retning klimaverstingen. Skal her se litt på årsaken, som man må forstå, for å bryte den onde sirkelen.

  Som sagt makt korrumperer, og jo mere makt, jo mer korrupt, jevnfør Gini-indeksen, som viser klart større inntektsforskjeller, mer topptung inntektspyramide, i Kina enn selv i Kapitalismens høyborg, USA. Samtidig lover man utjevning av inntekts-forskjellene. Dette er  sannsynligvis forsterket og kombinert med Orwellsk «1984» dobbelt-tenkning, altså psykologisk dysfunksjon, dvs. en stor porsjon selvbedrag. Xi innbiller  seg som leder av Sentralkomiteen «proletariatets fortropp» at han skal «tjene folket»,  forsterket av at hans «tenkning» nå er innlemmet i Grunnloven på linje med Maos tanker. Begge deler er uvitenskapelig  marxistisk dialektisk tøv, noe allerede Kropotkin påviste som sludder ca. 1900. Dette er idioti + makt satt i system. Og så siden toppene stjeler mye og stadig mer av kaka, jevnfør Gini-indeksen, så må han spe på med billigst type mye vekst i gammeldags (ikke grønt)  Bruttonasjonalprodukt, så kaka blir større  - så det blir litt på bunnen til Folket også,  ellers lager Folket  opprør – noe han frykter som pesten, og stadig mer. Derfor stadig mer kull, selv om han nok skjønner at det går til helvete – så fikser han ikke å stoppe det. Og dette bare forsterker seg og forsterker seg i en ond sirkel, som også nå kombineres med økt represjon (AI-ansiktskontroll), noe som bare forsterker galskapen enda mere.  Alt dette får Xi & Co til å fungere som Sociopater – men jeg tror ikke de egentlig vil være det og må være det!

  Husk! Lenin sier det samme som Anarko-Stalin – bort med Staten til slutt – er kommunismens mål. Legg dere nå ikke ut med Lenin i tillegg til Folket og Proletariatet.

  Cogrips-modeller og -policy, som både er 1. integrerte mikro-makro modeller, bl.a. basert på økosirk, og 2. har innslag av desentralisert planøkonomi igjen basert på målstyring (MBO & freedom within a framework), nedenfra og opp, pluss 3. en generelt flatere struktur, noe i retning av i Norge & Sveits, med reelt og grønt demokrati, raskt, er veien å gå. Og bruk Hong Kong! Og det vil jeg tro Xi og Co kan velge og gå i bresjen for selv, under tilstrekkelig press og trusler – fra bl.a. resten av atom-maktene, og/eller NATO. Og jeg truer også, med sannheten om helvete, om ikke det nå legges om i Kina, kullverstingen, raskt. Kanskje det til og med kan gå uten vold i det hele tatt.

  Hilsen Anarko-Stalin

  PS. Sender over INDECO, PowerTech/Broadnet AISC virker ikke.


  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Monday, November 25, 2019 3:34 PM
  To: PST; forsvaret@mil.no; Forsvarsdepartementet; USAs Ambassade terrortips
  Cc: Statsministerens kontor; Justis- og beredskapsdepartementet; kommunikasjon.oslo@politiet.no; post.oslo@politiet.no; post.ost@politiet.no
  Subject: NB! Etter påminnelse 2! Ad Hemedti! Og Sudan! Og generelt! Og fit for fight. Det haster alltid! Alltid! (Til faenskapet er løst).

  NB! Etter påminnelse 2! Ad Hemedti! Og Sudan! Og generelt! Og fit for fight. Det haster alltid! Alltid! (Til faenskapet er løst).

  Hei igjen PST <post@pst.politiet.no >; forsvaret@mil.no ; Forsvarsdepartementet <postmottak@fd.dep.no >; USAs Ambassade terrortips oslotips@state.gov ,  kopier til Statsministerens kontor, og Justisdep. + noe politi og noen blindkopier, litt her og der.

  NB! Litt senere på ettermiddagen. Har fått svar fra politi/forsvar – dropper politi-anmeldelse nevnt nedenfor. Hilsen JHØ

  Gadd ikke mase noe mer i natt. Har sovet godt i stedet. Nå er det imidlertid mellom kl. ni og fire, «kontorfiser», så nå slipper dere ikke unna «free rider»-fascister i PST og E-tjenesten etc. Og så er det over i fase 2 av press nedenfra – går ikke med fase 1. lenger. Den med å kjøre sivilister som JHØ høyst ufrivillig foran dere i en provokasjonssak mot organisert mafia som er farlig og dreper, er kriminelt – og jeg orienterer nå Oslo og Fredrikstad politikammer om dette (se kopi til) så de kan etterforske saken. Men jeg anmelder det ikke foreløpig, for jeg vil bruke dere i en av mine «straffebataljoner» i stedet, ikke stor straff foreløpig – men 1. Hemedti må nå tas, og 2. jeg vil ha svar på all e-mail fra nå av og fremover på mine utspill, dvs. dialog på e-mail om oppfølging etc. – full rapportering a) nedover og b) sideordnet til meg -  i hovedtrekk – ikke plag meg med taktiske detaljer. Jeg vet dere er bra, spesielt den norske E-tjenesten og sikkerhetsstyrker er i verdensklasse, mye bedre enn religiøse amerikanere, best innenfor NATO.

  Allerede salige Bakunin skjønte at GUD OG STATEN går hånd i hånd, og det er bare noe brun møkk begge deler. Men ufarlig  personlig tro på jomfrufødsel og oppstandelse fra de døde, går fint an – kan styrke moralen langt nede i systemet, men å lage politikk ut av det og statlig hierarki, er brun møkk, fordi det er blank løgn og idioti, som når det får makt er livsfarlig – og som alltid – makt korrumperer – den loven er like sikker som Einsteins relativitetsteori, og da blir religion til signifikant OKLARKI (pøbelvelde bredt definert i alle former) – den verste styreform for et land – oftest  ca. 0 demokratigrad og ca. 100% autoritærgrad.

  Med økosirk i bunnen (praktisk talt sikre sammenhenger) og lover som makt korrumperer (bombesikker, men gjelder ikke for all makt, men for alt ovenifra og ned = dominans), så er samfunnsvitenskapen like eksakt som fysikken. Kropotkin og senere Frisch skjønte det, og nå når denne viten snart frem til massene, håper og tror jeg, og inn på skolene og i media. Men bare nå denne ca. 100% sannheten ikke drukner i Ragnarokk om 10-20 år. Det ville være trist, for nå kan det muligens bli skikk på sakene på denne råtne, i hovedsak autoritære, planeten.

  Byråkratiske hierarkier med oven i fra og ned styring er på grunn av samfunnsvitenskapens «tyngdelov» om at makt korrumperer, som er ca. 100% sann = ubrukelig for Folket = ALLTID, og må bort. Dette gjelder sekvfølgeig også for meg – så jeg avstår i å styre ovenfra, bruker styrkebalanseprinsippet inklusive avskrekking (skremme) i stedet + ca. 100% sannhet. Effektivt og ukorrupt - nedenfra eller side- og likestilt styrngsperspektiv. Atomvåpen er bra til dette, og må aldri avskaffes, men mengden kan godt gå noe ned.

  Erna slipper straffebataljon – hun er i gang med det hun kan best – å organisere og lede politiske partier. Hun ordner nå opp i kristen-demokratene i Europa og får dem i Grønn retning. Og så gjorde hun ikke som Trump og blandet seg opp i voldspolitikken. Hun innså sitt eget inkompetansenivå og gikk de facto fra makt-toppstillingen i Norge, som nå er ubesatt, de facto kuttet ut. Symbol-Kongen og symbol-statsministeren i Norge er viktige og sørger for orden og stabilitet, men ingen av dem har lenger signifikant makt, og derfor er Norge lite korrupt på Toppen. Jeg er sivilist og borger, men har ikke makt i betydningen dominans fra toppen og nedover overhodet, men som en av Folket (tilhører den autonome klassen, politisk/administrativt), har jeg rett til å bli hørt demokratisk – nedenfra og opp – og sørger for det selv til en viss grad. Særlig når jeg fremmer saker som alle ønsker mer av  - objektive behov for alle, hvor demokratiet fungere – og ikke ekstrem ultra-fascisme, med null til lite gjenomslag for Folkets realistiske krav i systemet. For da er kunnskap makt. Og den er ikke korrupt!

  Der var dagens preken. Jeg nøler ikke med å anmelde provokasjonssaken i løpet av dagen, om jeg ikke får svar på denne meldingen på e-mail fra noen av de mistenkte organisasjonene – ganske fort. For dette haster. Til Oslo og Fredrikstad politikammer: STAND BY! PÅ STEDET HVIL!

  Hilsen JHØ alias Anarko-Stalin.

  NB! PS. Fikk altså relevante svar fra politi & forsvar innen fristen, og god sidestilt kontakt er nå etablert - jevnfør også innledningsvis i denne rapporten. Sannsynligheten for at Løsningsforslag nr 1 for klimakrisen og samgripende kriser - fra NØI-INDECO, implementeres er økt ikke ubetydelig, men det er langt frem. Men nå drar flere gode krefter i samme og riktig retning så PLANEN-NOTATs mest pessimistiske sannsynlighetsoverslag kan revurderes. Det er nå klart mer enn 50 50 sannsynlighet for at det fryktelige Ragnarokk = 4. verdenskrig ikke kommer, forutsatt at alle gode krefter hele tiden står på for fullt helt til seieren er et faktum, og det er grønt, reelt demokrati globalt i all hovedsak, som så hele tiden skal videreutvikles = dynamisk grønt demokrati og av stadig høyere grad. Nye samfunnskriser vil ganske sikkert oppstå, men man har da etablert et globalt system som også er ROBUST DEMOKRATISK OG GRØNT, og kan takle det meste av det som tenkelig kan komme av samfunnsmessige uhumskheter og kriser, med høy sannsynlighet - reelt demokratisk, dvs at Folkets viktigste krav slår signifikant gjemmom i systemet hele tiden og stort sett over alt på kloden uansett, dvs. uten at alvorlige samfunnsmessige dysfunksjoner med lav demokratigrad og høy autoritærgrad inntreffer, dvs. uten "brun møkk" herunder blåbrune, mørkebrune og rødbrune tendenser.

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Monday, November 25, 2019 2:02 AM
  To: PST; forsvaret@mil.no ; Forsvarsdepartementet; USAs Ambassade terrortips
  Subject: NB! Påminnelse! Ad Hemedti! Og Sudan! Og generelt! Og fit for fight. Det haster alltid! alltid! (Til faenskapet er løst).

  Hei igjen. PST; forsvaret@mil.no ; Forsvarsdepartementet <postmottak@fd.dep.no >; USAs Ambassade terrortips oslotips@state.gov ,  og noen blindkopier, litt her og der..

  NB!  Påminnelse 2.  

  Dere kan ikke ta dette som en ni til fire jobb, og jeg vet dere har døgnvakt. Det går ikke an å ikke svare på seriøse henvendelser som gjelder rikets sikkerhet! Få bakenden i gir. NÅ!

  Hilsen Anarko-Stalin for AISC.

  PS. Kl. er nå ca. 02.00. Jeg har ventet på svar siden ca. 20 min. over midnatt. Tror dere dette er søndags-skole? Her må det hardere lut til ser det ut som! NÅ!

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Monday, November 25, 2019 12:22 AM
  To: PST; 'forsvaret@mil.no'; Forsvarsdepartementet; USAs Ambassade terrortips
  Subject: Ad Hemedti! Og Sudan! Og generelt! Og fit for fight. Det haster alltid! alltid! (Til faenskapet er løst).

  Ad Hemedti! Og Sudan! Og generelt! Og fit for fight. Det haster alltid! (Til faenskapet er løst).

  Har sovet noen timer og er fit for fight igjen. Hvordan går det? Oppfølging! Her er det ikke noe «kjære mor». Alt må innrettes på målet: Knekke klimakrisen så raskt som mulig, det kan være for seint alt i 2030 i følge IPCC (om 10 år), og det blir bare verre og verre for hver dag som går! Tenk dynamisk. Det gjør jeg! Det er vakt her 24 timer i døgnet, PC-en står på hele tiden (har også en kraftig Lap-Top om fast-PC-en skulle klikke og har bredbåndsforbindelse i luften på begge to, om fiberopplegget til HomeNet går ned) og er utilgjengelig bare i noen små sove og spisepauser. Det må det være hos dere også – og enda bedre enn her, for dere er mange flere, og kan dele på jobben, dvs. være 100% online etc. – hele tiden  - 24 timer i døgnet. Dette er 100% alvor. Det går ikke an å sluntre unna, ikke en gang 5 minutter. Når en går på do – er en annen på vakt. 100% kommunikasjon og fullt trøkk hele veien. Og så er jeg globalt på – ikke bare  i Norge. På alle tilgjengelige flater. Hele tiden. Det er ikke mye signifikant som unngår mitt falkeblikk globalt, så langt åpne kilder gjelder. Dere har hemmelige kilder i tillegg – bruk alt! Vi må vite alt som foregår – og tilpasse – hele tiden!

  Bare en dame tilknyttet et firma i Sudan har foreløpig meldt «unsubscribe» på den siste forespørselen angående deltakelse i GGS. Hun er slettet fra listen.

  Hvordan går det? Signifikant nytt ønskes på e-mail. Så kan jeg følge opp - ALT! Spørsmal? Tips? Rask tilbakemelding ønskes uansett. Vakuum holder ikke. Det må være kommunikasjon kontinuerlig!

  Hilsen Anarko-Stalin for AISC

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Sunday, November 24, 2019 5:24 PM
  To: PST; forsvaret@mil.no ; Forsvarsdepartementet; USAs Ambassade terrortips
  Subject: Ad Hemedti! Og Sudan! Og generelt!

  Ad provokasjon m.v. Da jeg snakket om «fristende åte»  så mente jeg ikke meg «tjukkskaller», (se GGS Action hjemmeside for detaljer) Hemedti  er for redd for Mr. Dabanga i Sudan og nettverket hans i Sudan, som er hemmelig i antall og personer, men signifikant  – og alt  har ekskludert en terrorist (Anarchist Zero) offentlig, og har dessuten Sudan-web-siden som ligger trygt utenfor hans kontroll på anarchy.no, som avslører alt om ham (trengs bare litt godt  politi-arbeide for å skaffe rettslig holdbare bevis, så er han i klisteret om man har en rettsal da som virker, dvs. man må vel gå til utlandet) og han frykter meg som han skjønner er primus motor – ØSTMOE -  og hele AISC-klubben min for han tror vi driver med oklarki og at de fleste er godt væpnet og samarbeider med myndighetene (se AISC hjemmeside på anarchy.no om strategien – Zun Zu i anarkistisk fortolkning ligger også der), og derfor er verre oklarker  enn han selv. Han er alt for feig til å gå løs på meg, selv når alt er konsentrert på INDECO, og dere blinker meg ut 100% som skyteskive.

  Men provokasjon er fremdeles en god mulighet, men åtet må fremstå som 100% trygt å spise for ham  ellers går det ikke, for han er reddsomt feig. Jeg og Mr Dabanga vet han er alt for giftige til å spise, vi er militær-grønn fluesopp, og den vet han er dødelig etter bare et par smuler innabords, for han er ikke dum – han er slu – ganske intelligent på skurkeaktig vis. Så dere må bruke alt vettet dere har for å overliste ham og lage troverdig  åte. Sjekk hele Sudanfilen, søk på Hemedti/Hemeti etc. skrives litt forskjellig, og lag en katalog/rapport over alle de signifikante forbrytelsene hans/RSF, og hva som trengs for bombesikre bevis. Dette kan dere 100%. Her trenger dere ikke hjelp fra meg. Det kan hende det holder med at en av dere lekker den rapporten som skal signeres av Interpol  til CNN og BBC etc., og lokale websider i eksil, som Radio Dabanga (de har en veldig god webside, ligger i Nederland  og de vet enda mer om Hemedtis forbrytelser enn Mr Dabanga, spesielt all terroren i Darfur (folkemord?). Kontakt dem også: Radio Dabanga is a Press Unlimited in the Netherlands, now seeking independence. It is a radio station in exile, broadcasting from the Netherlands to Sudan, reaching over 3.3 million people a day through radio, television, and online to provide them with independent, unbiased news. Do you have a question about contributing to the work of Radio Dabanga? E-mail: info@radiodabanga.org . Telephone: +31 20 8000 470. Hils fra Mr. Dabanga, så går det greiere. Mr. Dabanga har levert stoff til dem.

  Dette er alt for dårlig mine herrer og damer. Dere tenker ikke bra nok selv, og tror jeg kan fikse alt – ikke fokuser på meg – da går dere alt for lett til verks og det blir fiasko. Dere kan mer og bedre!  Få nå fokuset 100%  vekk fra meg. Jeg tar samfunnsvitenskapsdelen 100%, og tar NØI forskning og konsulent, Harald F. tar  IIFOR/FB og Anna Q. som jeg bor sammen med tar GGS, og  lager mat og serverer øl, oversetter en del (god på språk, flytende finsk, svensk går bra og engelsk topp) og har skrevet en del, mest før. Vi tre i Oslo fungerer bra og er 100% ikke feige. Og så er det noen til som fungerer delvis  for tiden – lar de være i fred stort sett. Da er det mer fruktbart å jobbe sammen med  dere i politi og forsvar, herunder hemmelige tjenester. Så  vi skal fortsatt samarbeide TETT, men dette PC halv-oklarkiet til CIA? må kuttes ut 100% – barnslig tull og tøys – skal liksom være litt skummelt, mumbo-bumba – dra på saga! Send e-mail med klare spørsmål, så skal jeg svare klart så godt jeg kan. Og så må dere fikse det så jeg kan trykke på knappene og sende til hele verden e-mail,  i et trykk som før IT-fascistene overtok Internett. Så skal jeg få tid til å hjelp dere MER. Og bli i mer i godlune og ikke kalle dere stygge ord.

  Jeg har for øvrig  holdt noe tilbake  for dere, også, NB! da jeg var i Sjøheimevernet etter rekruttskolen i Stavanger og Bergen, fikk jeg full Fenrik-utdannelse på forsyningssiden (intendantur – marine – lett match for en cand. oecon) på Håkonsvern, skulle tjenestegjøre i Fredrikstad på en av øyene der,  men så ble jeg plutselig overført til land-HV på Ås (hjembygda), og da passet ikke den Fenrik-utdannelsen, så ble jeg tropps-assistent (korporal) i stedet. Ok for meg, hadde så mye annet å gjøre, og det krever mer å være offiser i tid og hjernekraft, som jeg ville bruke på andre ting. Men jeg har papirene i orden på Fenrik-nivå i marinen. Sjøforsvaret har alt papiret selvfølgelig, om det ikke er sanert.

  Men det betyr ikke at jeg vil inn i hæren/marinen igjen. Men det betyr at når jeg gir militære råd, så spiss ørene, for jeg kan litt mer enn korporal-nivå.  Og når det gjelder politiarbeid, så er mye av letingen etter subsidiene som forsvant på vei til forbruker (har skrevet flere bøker om dette) veldig nær rent etterforskningsarbeid, som ligner mye på Økokrim og Konkurransetilsynet, så dere kan godt høre på meg litt dere og, spesielt skjønner jeg karteller og mafia-økonomi ganske godt. Men jeg vil ikke inn i politiet heller. Men når dere gjør slett arbeid, politi og militært, så veit jeg nok til å si klart i fra om at dette var/er for dårlig. Og kanskje gi et lite hint på strategi om hvordan det kan rettes opp,  igjen på  helt generelt strategisk nivå (ikke taktikk og mikro-rådgivning). Men dere må  nå tenke mest sjøl. Skulle jeg få slag eller hjerteinfarkt, så går planeten til helvete når det er så sentralisert rundt meg. Men jeg er i fin form, så det går bra foreløpig. Bare jeg får litt søvn innimellom og et par øl, så er dette en utfordring som ikke er det grann lommeruskforskning, jevnfør Ragnar Frisch, og det trives jeg med, opp i alt alvoret. Så moralen er på topp hos realdemokratene.

  Ha det bra – på gjenskriv.

  Hilsen Anarko-Stalin

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Saturday, November 23, 2019 8:08 PM
  To: PST; forsvaret@mil.no ; Forsvarsdepartementet; USAs Ambassade terrortips
  Subject: Ad Hemedti! Og Sudan. M.v.

  Takk for tilbakemelding via datoer på filer i Outlook-utboksen m.v., som dere har full kontroll på, bortsett fra at jeg kopierer til kladd for å sjekke hvem det går til eventuelt. Dere veit kanskje alt hva jeg har skrevet, siden dere har full kontroll, men det kan jo være til min fordel også, så foreløpig er det greit. Det er ganske effektivt, men lite presist. Trenger dere noe mer presist så send en e-mail via kontrollen deres. Da går den ikke lenge i kabel, så det lekker ut. Spørsmålet er om ikke dere burde tenke på å oppgradere utstyret mitt også. Hydro betalte godt til Goldstein og meg, men Stoltenberg slapp unna med et brev med løve på. NB! har penger nok, men er lei av all dritten med kontorslaveri. Så til saken. Og fokuset på [J.H.Ø. Tastaturet virker ikke igjen.

  Hei alle i «Til».

  Ad Hemedti: Det er etter min private mening fremdeles: Alt for puslete. Hemedti er ikke som Egypteren Sisi. Hemedti er ikke en militærmann. Han er en gjennomført mørke møkka-brun oklark! En slu mafioso sociopat. Han drive fremdeles med mørkebrunt grums i Darfur m.m. midt under fredsforhandlingene, som han selv leder, dvs. likvidasjoner og terror via RSF, som er helt rå, feig, mafia – ikke militærmenn. Han har ikke noe disiplin på ulvene sine i det hele tatt. Han kan ikke rehabiliteres, som kineserne og Sisi. Men husk dette er bare et råd. Dette bestemmer dere! Tror han bør avsettes og settes bak lås og slå så fort som mulig for livstid uten mulighet for benådning, på et sikkert sted. På den ene eller andre måten. Og topp-gjengen hans i RSF må også settes bak lås og slå. Han og RSF er feige så det bør gå greit! Det er best om vi kan unngå likvidasjoner, annet enn i udiskutabelt selvforsvar. Men kommer man i en slik situasjon er han en av de første som skal likvideres! Han er feig, men farlig. Se på Sudanfilen http://www.anarchy.no/sudan.html , ulveflokken hans RSF voldtar og herjer inne på sykehus til og med, så vidt dataene peker på (ikke 100% sikkert, men høyst sannsynlig). Fy faen for noe brun møkk! Og det står om dette i åpne kilder (websider – noen i eksil), uten at noen reagerer. Hele Staten er syk fra før, og blir nå verre og verre fra dag til dag. I Sudan trengs hard lut. Vi får ta det opp igjen siden - flere må tenke her: politi + jus + militær og rådgivere som meg. Dere får gladelig min mening når som helst. Men dette er i prinsippet et militært og primært et politi-jus spørsmål – organisert kriminalitet. Det er klart jeg gir bare råd ut fra samfunnshensyn som legmann. Om dere knærter han og hele banden, det er deres fagmilitære beslutning, men det er klart dere knærter ham og topp-banden hans med en gang om det trengs!

  NB! Noen strøtanker på kvelden, noe trøtt og ikke 100% kreativ.

  Provokasjon er selvfølgelig tingen. Det er gammel god anarkistisk taktikk for å avdekke brun møkk. Vi må være litt slu og legge ut noe «giftig åte» som ulven ikke kan motstå, men «jafser i seg alt», dvs. tar av seg silkepotene (som han nå ikke klarer helt å holde seg til, men han legger bånd på seg litt pga. «fredsforhandlingene» han leder (sykt), som avvæpner alt som ikke er i mafiaen hans, så han får 100% maktmonopol), og viser seg som en sann oklark = mafioso-terrorist, dvs. at han gjør noe så grovt og utilslørt at han må arresteres, og da når man forsøker litt provokasjon, da kommer han til å slå til, for da blir det nesten som om han er i straffebataljon. Så kan i prinsippet han og hele topp-gjengen knertes! Dere får ta æren. Fra Yemen er det kjent at de ulveguttene hans ikke bare er feige og deserterer, men kan bare oklarki – dvs. kan ikke skyte å treffe (hverken han eller gjengen hans har noe militær trening og utdannelse så vidt jeg veit – og god skyting krever trening), det blir snart bare ulvetoppen igjen når ulvungene er spredd for alle vinder. Og så skulle vi selvfølgelig hatt Erna Solberg og Co i andre enden, men dette må dere klare selv tror jeg. He. He. Ta toppen, helst Hemedti først, og/eller de nærmeste. Så deserterer sannsynlig resten og han er alene nesten, eller er alt dau! Slåss han da – så er han dau. Gir han opp så blir det livstid Vi har råd til å ha en 10-12 stykker på livstid til skrekk og advarsel, NB! 100% uten å komme ut igjen. Topp-lakeien «sjefen» hans Burhan kan heller ikke brukes vet jeg, og hæren er helt råtten med korrupt næringsvirksomhet verre enn i Egypt, og har ikke tatt igjen med Hemedti, men latt ham overta hele greia.

  Her må vi nok inn med tropper, men selvfølgelig ikke fra den Arabiske Brune Liga. Må nok settes under administrasjon hele dritten. Det blir som i Tyskland etter Hitler og Japan etter Bomba (helt nødvendig etter min mening, som det også står på anarchy.no i klar tekst), med tvangs-pasifistisk grunnlov. 100% forbud mot skytevåpen og null væpnet forsvar og bare noe ganske snilt politi kanskje fra Troikaen m.v, men vi må først arrestere all mafiaen og de må fratas all eiendom. Det kan vi ikke få noen til å gjør for oss tror jeg (Sisi er jo ikke religiøs, og bra han jagde Morsi, muslim brotherhood som er verre en marxismen, ideologien er oklarki + idioti + makt, helt fryktelig og de skal 100% bort). Men Sisi er blitt veldig korrupt og rå, han har gått for bredt ut mot IS, og tar alle også vanlig opposisjon og alt som smaker av anarkisme og reelt demokrati, men det ligner litt på Kina, bare at IS + makt korrumperer, er årsaken, ikke førerideologi her. Men han vil vel heller ikke dette selv – akkurat som Xi & Co. Vi har kanskje ikke noe annet å bruke på sikt, og vi bør gjøre minst mulig selv av 100 grunner som alle skjønner. Men militæret kan ikke drive næringsvirksomhet i Egypt og Sudan. Det må forbys 100%, og ellers blir det samme opplegg som for Xi & Co tror jeg. Skal tenk mer på det. Men Sisi må få noe straff – bort med formuen han har snoket (stjålet) til seg – alt sammen med slott og svømmebasseng og Rolls Royce i hvert fall, og det samme gjelder hele militæret i Egypt. Etter litt tid i luten (så de blir god lutefisk) så blir han & Co spiselig tror jeg, og kan gjøre politijobben i Sudan sammen med Troikaen. Bruk ikke FN – håpløse typer som er like gærne når det gjelder småjenter og gutter som Vatikangjengen til Paven, og det er alt for stor fattigdom som legger forholdene til rette for mafia m. trafficking, i Sudan. Enormt allerede. Men mye vil forsvinne når man blir kvitt fattigdoms-krisen, og den er det nødvendig å bli kvitt for at folk & samfunnet skal få råd til etterspørsel etter grønt og slutt på kull-etterspørselen. "Statsminister" Hamdok er ikke noe tess som økonom, han er fascist & byråkrat, som skal låne seg til gryn fra IMF/WB (han og toppene kommer aldri til å betale tilbake et øre selv, men Folket skal tynes enda mer – brune møkka banker + uopplyst pengevelde) og han jobbet i Zimbabve, uten å bidra til mindre skakkjøring i det hele tatt.

  Hemedti igjen. Og hele banden hans – det er vel i milliontall, har ikke detaljer på dette nå, må straffes, og det er enkelt å sjekke opp antallet for dere - NB! Sudan er et stort land, med mye folk og han har ca 90-99 % full kontroll og nå snart ca. 100%, både som «politi», mafia-domstols-, og para-militærmyndighet. Men RSF er feige å lette å ta i strid. Han har store problemer med disiplinen, mange deserterer, husker ikke i farten tallet, men det var nå tusenvis i Yemen for litt siden. Skal de i fengsel må det bygges en enorm fangeleir – sikker! Det vil koste. Hadde det vært litt lengre ute i krigen, med en del dreping og blod, alt, så hadde kuler vært effektivt. Billig og greit. Og eventuelt straffebataljoner – perfekt der! Men vi er ikke der i dag. Kanskje det går an å bruke elektronisk fotlenke på de fattige bondesønnene som han rekrutterer. Men sjefsoklarken og hele «offisers»-korpset hans må bak lås og slå - for godt, eller provokasjon (nevnt over) er farbar vei. Kineserne kan sikkert bygge noe som er safe og billig – MEN NB! IKKE GULAG - TAKK. DA ENDER VI OPP SOM BRUN MØKK SELV, FOR MAKT KORRUMPERER OG DET GÅR FORT. NB! KINESERNE MÅ SKJERPE SEG. STENG GULAGENE – TERRORISME-KONTROLL KAN IKKE GJØRES VED GULAG OG GUANTAMO (TIL TRUMP) MEN VED Å DREPE TERRORISTENE NÅR DE ANGRIPER OGSÅ I INNLEDNINGSFASEN, MEN ELLERS ER DET ARREST - BIN LADEN SKULLE VÆRT ARRESTERT - IKKE LIKVIDERT FOR HAN SATT FREDELIG HJEMME MED FAMILIEN (NB! SE STRENGT REGELVERK OG DEFINISJON AV LEGITIM DIREKTE VOLDELIG AKSJON PÅ ANARCHY.NO) - OG DA KAN MAN IKKE SOM TRUMP TREKKE SEG UT MIDT I FIGHTEN - DONALD TRUMP ER DIREKTE FATAL FOR KURDER-STALINISTENE OG ANDRE SOM SLÅSS MOT IS I SYRIA (VILJEN TIL MAKT-FASCIST ER KRIMINELT, MEN OGSÅ FREE RIDER-FASCIST ER LIKE KRIMINELT, BEGGE GJENNOMFØRT GIR 100% AUTORITÆRT ULTRAFASCISTISK SYSTEM. SE HVORDAN IS TRIGGER EXTREM ULTRA-FASCISME I EGYPT OVER - MEN DET ER DEN HIERARKISKE MAKTSTRUKTUREN - STATEN - SOM ER DYSFUNKSJONELL OG MÅ VEKK, MEN SISI SOM TAR MAKTA I DEN HAR HOVEDSKYLDA (MAKTSJUKE ER STRAFFBART) HAN KUNNE GJORT SOM ERNA, MEN DET GÅR BARE NÅR DET ER ET FUNGERENDE ANARKISTISK-DEMOKRATISK ALTERNATIV, ELLERS BLIR DET KAOS OG OKLARKI SOM ER ALLER VERST. SÅ HAN FÅR BLI SITTENDE EN STUND TIL, MEN KAPP NED PÅ OKLARKIET OG FOSSILT.

  MEN ALL DENNE AUTORITÆRE SJEFS-HUMBUGEN OG UNNALURINGS-HUMBUGEN ER KRIMINELL OG MÅ STRAFFES. MEN EGYPT HAR IKKE FØRSTE PRORITET - VI MÅ TA DET VERSTE OG MEST EFFEKTIVE FOR KLIMAET FØRST. KAMPEN MOT ANGRIPENDE TERRORISTER HAR NESTEN LIKE HØY PRIORITET SOM UTTAK AV HEMEDTI-TOPPEN - BEGGE DREPER OG HERJER HELE TIDEN MEN HEMEDTI TOPPEN KONTROLLERER (SNART 100%) EN HELVETES-STAT OG ER VERRRE ENN IS. MEN USA MED MYE KULL OG FOSSIL BRUK, MÅ TAS FØRST NÅR OPPORTUNITY KNOCKS. "FREE RIDER"-FASCISME.NÅR DET ER KRIG GÅR IKKE AN. NÅ ER DET KRIG - GROVE DESERTØRER SOM TRUMP SOM HAR 100% ANSVAR OG DIREKTE SKYLD FOR MANGE DREPTE KAMPVILLIGE SOLDATER MOT IS, OG MÅ SKYTES I OG VED KAMP, SÅ LENGE MAN IKKE HAR ETABLERT STRAFFEBATALJONER. - OG ÅRSAKEN TIL AT KURDERSTALINISTENE DAUER UNØDIG ER DIREKTE TRUMP - HAN STAKK OGSÅ AV FRA VERNEPLIKTEN I VIETNAM VED Å FUSKE MED LEGE-ERKLÆRINGER! FY FAEN FOR NOE FEIG BRUN MØKK! COMMANDER IN CHIEF MY ASS!

  TRUMP MÅ ØYEBLIKKELIG ARRESTERES OG DØMMES TIL LIVSVARIG FENGSEL UTEN MULIGHET FOR Å SLIPPE UT NOEN GANG - KRIGSRETT!!!. GÅR IKKE DET MÅ HAN TAS UT ØYEBLIKKELIG FOR HAN FUNGERER DE FACTO SOM ALLIERT MED OG MEDSKYLDIG I MORD FRA ANGRIPENDE TERRORIST OG DERMED OG LIKE ILLE SOM ANGRIPENDE TERRORIST. OG HAN KOSTER BARE EN KULE - ELLER EN RETTSSAK - SÅ HAN MÅ TAS FØRST - FOR Å STATUERE ET EKSEMPEL I KRIGEN FOR KLIMA MOT BL.A. KULL OG FOSSILT OG I KRIGEN MOT TERRORISME - ALT HENGER JO SAMMEN - HAN ER VERDENS MEKTIGSTE OG MEST ANSVARLIGE MANN NÅR HAN ER MORDERISK SKURK OG KULLMONARK SÅ MÅ HAN HAN TAS FØRST I RETTSSAK ELLER FÅ KULA.

  MEN NB! HAN KAN FÅ EN ADVARSEL FØRST. GJØR HAN RASKT SOM ERNA SOLBERG KAN HAN SLIPPE UNNA KULA OG LIVSVARIG, MEN DA MÅ HAN KASTE USA INN I KLIMA - OG SAMGRIPENDE KRISERS KRIGEN FOR LØSNINGSFORSLAG NR. 1 FRA NØI-INDECO ØYEBLIKKELIG. OG MED FULLT TRØKK MED EGNE (SVÆR BOT) OG MYE FEDS FERSK-TRYKTE DOLLAR SOM BRUKES SLIK SAMGREPSMODELLEN ANVISER - IKKE TIL TOPPENE, MEN TIL SAMFUNN MED FATTIGDOMSKRISE SOM ANVIST I PLANEN, MED LINKER - OG US-STATENS PENGER OG REELLE TRUSLER OM Å BRUKE H-BOMBER ETC. RASKT DVS. Å SETTE I GANG DYNAMISK REELT GRØNT DEMOKRATI (FOLKESTYRE FRA DET NÅVÆRENDE UOPPLYSTE PENGEVELDE OG ANTI---KLIMA SEMI-DEMOKRATI ) I USA - BEGYNNE NÅ I DAG (TENKE DYNAMISK) OG UTVIKLE DET HELE SÅ FORT SOM FAEN (ALLE MÅ FÅ SOVE LITT OG SPISE BRA INNIMELLOM MEN ELLERS ER DET FULLT TRØKK 24 TIMER I DØGNET) - OG MED SÅ MANGE FOLK SOM TRENGS. DET BESTEMMER VI - OG INGEN ANDRE. DET ER KRIG OG UNNTAKSTILSTAND TIL DE NYE SYSTEMENE ER ETABLERT - NASJONALT OG OGSÅ MED NØDVENDIGE RESSURSER TIL EN GLOBAL GRØNT REELT DEMOKRATI LØSNING I SAMSVAR MED PLANEN. MEN ALT INNENFOR RAMMEN AV DEMOKRATI - 100% SAMSVAR MELLOM MÅL OG MIDLER. TRUMP ER EN DUM IDIOT MED STORMANNSTANKER. KAN HAN LÆRE SEG Å HOLDE HELT KJEFT, DA KAN HAN SOM ERNA FORTSETTE SOM SYMBOL-PRESIDENT OG KLIPPE SNORER PÅ ALL DEN GRØNNE INFRASTRUKTUREN VI SKAL BYGGE I USA OG OVER HELE VERDEN, BL.A, VED HJELP AV TIDLIGERE KULLGRUIVEARBEIDERE, SOM SKAL RASKT UT AV GRUVENE Å FÅ JOBBE I FRISK LUFT! TIL GOD BETALING,

  ERSTATNING MÅ GIS TIL OFFERE FOR TORTUR ETC. NB! HEMEDTI HAR STOR PRIORITET OG MÅ TAS GANSKE RASKT – IKKE MINST FOR Å STATUERE ET EKSEMPEL FOR DE ØVRIGE ARABERSTATER BL.A. NB! ALT HASTER NÅ I INNLEDNINGSFASEN AV MANGE GRUNNER. JEG FÅR TA IGJEN SØVNEN «NESTE ÅR». DET GJELDER ALLE SOM SITTER SENTRALT I KRIGEN 3. WW. DERE OGSÅ. MEN ALLER FØRST - USA OG TRUMP - STARTER I NATT CIA & CO - ALLE E- TJENESTENE OG PST-ER SOM ER ENIGE I PLANEN OG IKKE ER BRUN MØKK, SKAL VÆRE MED Å DRA LASSET, FULLT TRØKK OVER HELE KLODEN - FØRST LES PLANEN + LINKER NEVNT I PLANEN. SIDEN HELE ANARCHY.NO OG INDECO.NO OG STOFFET SOM IKKE LIGGER PÅ NETTET. JEG HAR LAGET ET STORT LIVSLANGT "HELVETE-SYSTEM" HELVETES BRA - BRA FOR FOLKET MEN LITT HELVETE FOR BYRÅKRATIETS MAKT OG PENGER - OG SÅ ER DET GRØNT, KLIMAKRISEN ER TOPP PRIORITET - MEN NESTEN ALL KRISE SAMGRIPER I HVERANDRE OG MÅ LØSES SAMTIDIG, OG DETTE HELVETES.SYSTEMET FIKSER DET MESTE PÅ EN GANG NÅR DET FØLGES OPP, OG JEG OG SYSTEMET MITT OG ALLIERTE ER BARE JÆVLIG MOT PERSONELL NÅR DET IKKE ER NOEN ANNEN UTVEI FOR Å BERGE SITUASJONEN FOR FOLKET (GRUNNPLANET) MEN OGSÅ FOR TOPPEN, DEN SKAL JO TA DET MESTE AV BESLUTNINGENE SOM FØR, BARE I FOLKETS OG IKKE I EGEN INTERESSE I MAKT OG PENGER, SÅ DEN SKAL BARE LOPPES FOR DET, OG ELLERS HA DET LIKE TRIVELIG SOM FOLKET - MEN HELLER IKKE BEDRE! KOMPETANSE SOM FØLGER OPP FOLKETS REALSTISKE KRAV KOORDINERT OG KONSISTENT FORMULERT, SKAL HA FULLT GJENNOMSLAG I SYSTEMET, UTEN BYRÅKRATISK ELLER ANDRE HINDRINGER. OG FLERTALLET SKAL  IKKE HERSKE OVER MINDRE TALL OG MINDRETALL SKAL IKKE HERSKE OVER FLERTALLET. ALLE SKAL FÅ SITT PÅ LIKE LINJE OG SIDESTILT, I DEN FORSTAND AT BUNNEN . FOLKET - SKAL HA SIGNIFIKANT INNFLYTELSE PÅ TOPPENES BESLUTNINGER. OG BARE DE BEST KVALIFISERTE PÅ ALLE PLAN SKAL DELTA I TOPPEN - DVS. DE SOM BEST DE FACTO KAN FØLGE OPP MÅLSTYRE ETTER FOLKETS KRAV. DET ER IKKE ALLTID DE MEST SKOLEFLINKE OG DE MED HØYEST IQ . DET SOM TELLER ER STRUKTUR - KREATIVITET - OG EN GOD PORSJON LOGIKK OG PRAKTISK VETT - OG IKKE RELIGION ELLER ANNET SÆRT OPPHENG, DVS LØGN OG FIKSE IDEER. OG SÅ MÅ MAN VÆRE DEMOKRATISK INNSTILT OG EN SKVÆR KAR ELLER DAME OG IKKE OKLARKISK (PØBELVELDE BREDT DEFINERT) OG HELST VÆRE LITT NYSGJERRIG, MODIG OG UTHOLDENDE OGSÅ. - DET VAR LITT OM REKRUTTERINGS-POLICYEN TIL TOPPEN, SOM IKKE TRENGER Å VÆRE STOR.

  MEN DET ER EN TING TIL SOM EMPIRIEN OG HISTORIEN VISER, OG OGSÅ TEORIEN ETTER HVERT: DET ER AT MARXISMEN OG LIBERALISMEN ER USTABILE SYSTEMER, HYBRIDER MED ENTEN ØKONOMISK OG /ELLER POLITISK/ADMINISTRATIV MAKT, OG HOVEDREGELEN OM AT MAKT KORRUMPERER GJELDER FOR BEGGE DELER; BÅDE ØKONOMISK OG POLITISK/ADMINISTRATIVT, SÅ DE FACTO (OG IDEOLOGI ER TANKER IKKE  DE FACTO OBJEKTIV MATERIE) SÅ ER DET OVER TID - NÅR SYSTEMENE FÅR UTVIKLET SEG, BARE KAMPEN MELLOM ANARKISME = DEMOKRATI; OG FASCISME = AUTORITÆRT SOM GJELDER: HØYRE OG VENSTRE-SIDEN – MARXIMSE OG LIBERALISME, TENDENSIELT GLIR INNOVER MOT FASCISMEN FORDI KORRUPSJON  ØKONOMISK GIR POLITISK/ADMINSTRATIV MAKT, OG KORRUPSJON POLITISK/ADMINSTRAIV GIR ØKONOMISK MAKT – OG MAKT (OVERORDNET DOMINANS) DET ER DET BEGGE DELER, SÅ  PÅ SIKT  - OVER TID ER DET BARE ET VALG SOM HAR INTERESSE: KAMP MELLOM FASCISME/AUTORITÆRT INKLUSIVE  RØDBRUNT; MØRKEBRUNOG BLÅBRUNT PÅ DEN ENE SIDEN, OG DEMOKRATI/ANARKISME PÅ DEN ANNEN, SOM ER RELL. KAMPEN MELLOM  LIBERALISME OG MARXISME ER ET BEDRAGERI! RØBRUN  MØKK  OG BLÅBRUN MØKK ER AV SAMME ULLA, NEMLIG MØRKEBRUN MØKK ALT SAMMEN. SÅ VI KAN BARE KUTTE UT PARLAMENTER OG PARLAMENTSVALG;  SOM BARE ER ET SPØRSMÅL OM HVILKE KONTRA-REVOLUSJONÆRE KREFTER (LES. MAFIAKARTELLER) SOM SKAL HA MEST AV KAKA - OG I SUDAN HAR HELE DEN BRUNE MØKKA SLÅTT SEG SAMMEN I MAFIA-STATEN = ORGANISERT KRIMINALITET, SOM ER STATENS EGENTLIGE ANSIKT. STATEN ER EN KRIMINELL ORGANISASJONMAFIA -  OG MÅ FORBYS OG NEDKJEMPES MED ALLE IKKE-STATLIGE MIDLER - .FOR BRUKER MAN STATEN I KAMPEN, PÅ GRUNN AV LOVEN OM AT MAKT KORRUMPERER; SÅ BLIR DET BARE FASCISME UT AV DET; OG JO MERE STAT - DESTO MER FASCISME. STATEN - SOM ORGANISASJON - IKKE BYGNINGER OG PERSONELL -. MÅ KNUSES OG PULVERISERES 100%. OG ERSTATTES MED ANARKI = DEMOKRATI.

  STATEN ER ALTSÅ DET FACTO EN KRIMINELL ORGANISASJON = MAFIA - OG DE POLITISKE PARTIENE FUNGERER OMTRENT SOM MAFIA-KARTELLER! AUTORITÆRGRADEN GENERELT PÅ HØYRE-VENSTRE POLTIKKEN, VARIERER EN DEL MELLOM LANDENE.

  DET ER DET SAMGREPS-POLITIKK INKLUSIVE GRØNN EGENTLIG  DREIER SEG OM. BAKUNIN  HADDE RETT – MARX VAR EGENTLIG DE FACTO FASCIST OG LIBERALISTENE LIKESÅ. OG DET UOPPLYSTE PENGEVELDE , OKLARKI; OG STAT GÅR UT PÅ ETT OG DET SAMME – TENDERER TIL EXTREM ULTRAFASCISME ALT SAMMEN, OG VALG HER ER IKKE REELLE VALG; OG ER HELT BORTKASTET Å BRUKE RESSURSER PÅ I POLITISK KAMP, SOM ER REN  RESSURSSLØSING OG BØR FORBYS.  SOM JEG HAR SAGT SÅ DREIER KAMPEN SEG OM HELVETE  (FASCISME) ELLER ANARKI (DEMOKRATI), DET ER HER RESSURSENE OG KRIGEN MÅ SETTES INN.  OG DEN KRIGEN MÅ VINNES – DET DREIER SEG NEMLIG OM MENNESKEHETENS EKSISTENS:

  REELT  DEMOKRATI  INNEBÆRER OGSÅ ALLTID GRØNT - FOR EN GRØNN PLANET ER ET ABSOLUTT EKSISTENSELT KRAV FOR HELE MENNESKEHETEN. OG DETTE KRAVET KAN BARE SLÅ GJENNOM I ET ROBUST DEMOKRATISK-ANARKISTISK SYSTEM OG VIL DA OGSÅ SLÅ GJENNOM  FORDI  DET ER LIK SELVOPPHOLDELSES-DRIFTEN SOM ER ET FELLES KRAV FOR HELE MENNESKEHETEN`OG SLÅ GJENNOM I SYSTEMET OG VIL DET I ET REELT DEMOKRATI-ANARKI  ALLTID.  DET ER EN LIKE SIKKER LOV SOM AT MAKT KORRUMPERER. KUNSTEN ER BARE Å ETABLERE ET  DE FACTO ROBUST OG STABILT ANARKISTISK-DEMOKRATISK SYSTEM; SÅ VIL DET OGSÅ BLI NØDVENDIG GRØNT SÅ LANGT DET ER FYSISK MULIG, OG DET ER DET. LØSNINGSFORSLAGET NR1 FRA NØI-INDECO ER ET BRUKBART FORSLAG HER. OG DET ENESTE SOM FORELIGGER... DET VAR BARE DET JEG VILLE HA SAGT I DAG – TRUMPEN ER EKSTREM ULTRAFASCIST  MØRKEBRUN OG IKKE GRØNN OG MÅ NØYTRALISERES HVA MAKT ANGÅR (IKKE DREPES) OG HA NULL DE FACTO INNFLYTELSE PÅ BESLUTNINGSSYSTEMET. ER HAN IKKE UTE NÅ – SÅ MÅ DET SKJE RASKT!

  CIA AND NØI-INDECO AND MORE JOIN FORCES IN THE GREEN GLOBAL SPRING REVOLUTION - LATEST UPDATES! THE SITUATIONS IN SUDAN AND USA AND GLOBAL 15.09.2019 – 26.11.2019.
  (PRESS RLEASE SENT GLOBAL 26.11,2010.)

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Tuesday, November 26, 2019 3:32 PM
  To: USAs Ambassade terrortips
  Cc:  LOTS - WORLD WIDE
  Subject: VIKTIG MELDING ANGÅENDE TRUMP.

  Hei CIA – hvordan går det med Trump?

  Det kan være han er 100% sociopat, og gir dere ordre om å skyte meg [pga. nådeløs kritikk]. Kan han ikke arresteres (krigsrett) – knært den brune møkka med en gang. Det er jobben deres å skyte forrædere i krig. Og nå er det krig!

  Hilsen Anarko-Stalin

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Tuesday, November 26, 2019 3:52 PM
  To: USAs Ambassade
  Cc: LOTS - WORLD WIDE
  Subject: Oppfølging: VIKTIG MELDING ANGÅENDE TRUMP.

  Hei CIA – hvordan går det med Trump?

  Det kan være han er 100% sociopat, og gi dere ordre om å skyte meg. Kan han ikke arresteres (krigsrett) – knært den brune møkka med en gang. Det er jobben deres å skyte forrædere i krig. Og nå er det krig!

  Hilsen Anarko-Stalin

  PS. CIA vis ham denne meldingen! Hjelper ikke dette heller og han følger opp 100%  i Ernas fotspor og betaler boten så er det ingen nåde. Om han fortsatt står på og vil og ha meg  likvidert. Så er det ingen bønn – da gjør han de facto selvmord som en annen sociopat Adolf Hitler, men bare at Trump er for feig til å gjøre det selv. Da får dere hjelpe ham. Dette er siste advarsel til Donald Trump. Hitler var det jo tross litt tak i – Korporal fra 1. verdenskrig med rimelig ære og ikke 100% feig sociopat. En sånn slimball som Trump har imidlertid Anarko-Stalin ingen nåde for. Dette er mitt endelige råd. Enten tar han en Erna nå med en gang. Eller så er du dau Donald! PIFT. Jeg gir ikke ordrer  - CIA bare følger krigens lover – de er ubønnhørlige.

  AS

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Tuesday, November 26, 2019 4:52 PM
  To: USAs Ambassade terrortips; USAs Ambassade
  Cc: LOTS - WORLD WIDE
  Subject: EPILOG. Oppfølging: VIKTIG MELDING ANGÅENDE TRUMP.

  HEI IGJEN ALLE SAMMEN

  JEG MÅ BARE MINNE OM AT JEG ER SIVILIST OG RÅDGIVER OG  100%  IKKE STRIDENDE OG 100% LOVLYDIG. Å GI ORDRE OM Å LIKVIDERE  USKYLDIGE SIVILISTER ER BÅDE KRIGSFORBRYTELSE OG ALMINNELIG DRAPSFORSØK. ARRESTER TRUMP FOR DETTE OG PUTT HAM I FENGSEL. NÅ!  HAN KAN IKKE VÆRE IMMUN MOT ALT OG VÆRE HEVET OVER ENHVER LOV, SELV I USA.

  DET ER MITT SISTE ORD I SAKEN. JEG KASTER IKKE BORT FOR MYE TID PÅ ULTRA-BRUN MØKK (SLIMEBALL). DETTE KOM MIDT I MIDDAGEN TIL OG MED.  HA DET DONALD. HÅPER DU KLER STRIPER (FANGEDRAKT). NÅ ER DET PENCE SOM SKAL KLIPPE SNORER OG VÆRE SYMBOLPRESIDENT I USA. STYRINGEN GÅR FRA FOLKET OG OPP. LEGG DEG IKKE OPP I DET PENCE. RELIGION SOM DU ER BEFENGT MED, ER BRUN MØKK – SÅ IKKE FORSØK DEG MED NOE SOM HELST TULL. KLIPP SNORER OG VÆR GLAD DU SLIPPER Å SKYTE ETC. I 3. VERDENSKRIG, SOM NÅ ER I GANG FOR FULLT!

  HILSEN ANARKO-STALIN

  PS. JEG SKREV AT TRUMP MÅTTE NØYTRALISERES (IKKE DREPES) – DETTE ER BARE IMPLEMENTERING AV PLANEN – EN LITEN DEL. DEN PLANEN ER VIKTIG Å FÅ IMPLEMENTERT ca. 100% OG KJAPT, OG DA BRUKES ALLE LOVLIGE DEMOKRATISKE MIDLER OGSÅ LOVLIG KRIG – MEN IKKE OKLARKI (PØBELVELDE BREDT DEFINERT). OG DET SKAL VÆRE EFFEKTIVT. ELLERS NÅR MAN IKKE MÅLET – GRØNT REELT DEMOKRATI GLOBALT FØR KLIMAKRISEN OG KATASTROFALE RAGNAROKK – 4. VERDENSKRIG INNTREFFER - KANSKJE VI BARE HAR 10 ÅR FØR KLIMAHELVETE ER LØS I FØLGE IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. NÅ MÅ ALLE SOM LESER DETTE SLUTTE OPP OM PLANEN OG VIDERESENDE DETTE SKRIVET TIL EGET NETTVERK MED BESKJED OM Å FØLGE OPP 100%.

  Link til Planen - 2009 og oppdatert: Cogripsmodel-Notatet - Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet - Cogripsmodel. Notat til Ragnar Frisch Seminar - Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen!. NØI-INDECO - NB! Rapporten er oppdatert til versjon 3.4 og skulle være relativt dagsaktuell. Tar opp alle relevante problemstillinger teoretisk og noe anvendt. NB! Fotnotene, Forord og PS bakerst i notatet, er spesielt viktige på flere punkter. 

  Join The Green Global Spring Revolution (GGS) for Real i.e. including Green Democracy - Saving The Planet from Manmade Global Warming via Bottom - Up Climate-Actions - Click here!

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Tuesday, November 26, 2019 10:48 PM
  To: Finansdepartementet; Norges Bank; Statistisk Sentralbyrå
  Cc: Statsministerens kontor; m.fl.
  Subject: Re: VERY IMPORTANT MESSAGE - READ IT ALL - NOW! CIA AND NØI-INDECO AND MORE JOIN FORCES IN GREEN GLOBAL SPRING REVOLUTION - LATEST UPDATES!

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Tuesday, November 26, 2019 10:38 PM
  To: 'Ellen Holm Stenersen'
  Subject:

  Hei Ellen, hils til Jørgen.

  Det var trist å høre at du har brukket lårhalsen Ellen. Det er noe ordentlig skit. Du må forsøke å bevege deg og komme i gang med å gå,  ikke bli sittende i rullestol/ligge for mye  – for da går det ofte raskt nedover. Men det er en eldre seiging  (Hardy) i Østmoe-familien som har blitt bra etter to lårhalsbrudd til og med. Så det går an å komme på offensiven igjen – ikke gi deg Ellen -  Du er seig -  det vet jeg. Stå På.

  Både Anna og jeg jobber med Green Global Spring Revolution på ulike kanter, og nå har vi fått med oss CIA og de meste av E-tjenester og sikkerhetspoliti, i hvert fall i de demokratiske landene, men vi får ikke media og de store organisasjonene på banen, så det spørs om ikke det går til helvete med klimakrisen likevel. Helt passive IJA-subscribers alle sammen hittil. Aldri annet enn automatsvar og klage på SPAM o.l. Men bedre enn når det bare var Harald Fagerhus og oss to pluss  Pericles Feressiadis i Hellas og en del nokså lunka realdemokrater, ganske mange, men lite med – og  lite aktive. Og mange veldig redde og handlingslammet bl.a. fordi de ikke så noen løsning på  krisen. Dermed fremstår de  de facto som feige, selv om ikke alle er det. De finner ikke noe konkret å angripe individuelt – det er jo gass i lufta som er problemet og det er like vanskelig å slåss mot det som å fange en nysluppet fjært å få den inn i rumpa igjen. At Stoltenberg brukte milliarder på å forsøke det sier jo litt om realismen i tenkeevnen hos en del økonomer. Og Jens Stoltenberg har de aller  beste karakterene noensinne fra ØI-UiO har jeg hørt. Og at han får med seg Finansdepartementet på noe slikt – Fy faen for noen sløsebukker med våre skattepenger og idiotskaller. At det går an å bli så grådig på oljepenger at man mister helt gangsynet  og vettet! Det ble jo selvfølgelig 100% fiasko fra første start, men man fortsatte i mange år likevel selv om man burde innsett at det var idioti før man startet.  Men så måtte man altså gi seg etter hvert. Goddag mann – askeavkok! I ulike varianter – ønsketenkning = religion og annen fascisme. Æsj. FY faen.  Men vi tror vi har klart å kvele slik utviklingsoptimistisk idioti og ønsketenkning ved å hugge raskt til som grønn mamba og være skikkelig giftige på dette fra første stund – Ikke en øre mer på religiøs avlatshandel og  dyre luftslott.

  Men når sånn bønne og bedehustøv heldigvis forkastes av de fleste normale, blir det dermed  mye apati og «free riding» i stedet. Det må kollektiv aksjon til , alle må dra samme retning, revolusjonær disiplin  + at det er mange problemer på en gang.  Kanskje jeg må spesifisere og konkretisere mer og eventuelt noe annet og mer. Har  full oversikt på overordnet/generelt  plan i Notatet, men det blir nok for vanskelig både å skjønne og bruke det i praksis for de aller fleste økonomer og andre. Man må jo ikke bare forstå det (Stoltenberg er utrolig skoleflink og gjorde naturligvis det, men han klarte nok ikke relasjonstenkningsnivået - for det krever kreativitet også – og der kan han ikke drive med lommerusk-forskning en gang, og ga seg raskt som forsker etter et forsøk, og litt relasjonstenkning kreves det for å klare virkelig  målstyring skikkelig. Men E-tjenesten kan det – målstyrte soldater er de beste. Freedom within a framework!  Igjen så faller det for mye tilbake på meg selv, så jeg må gjøre noe for å gjøre det mindre krevende å gjøre praxeologi  på Notatet. Det som bare er lett for meg og gjøres på sekunder ser ut til å være helt uoverkommelig og umulig å fatte og bruke  for alle andre, også de  med bedre karakterer fra ØI-UiO enn meg. Og til og med der jeg ikke har særlig utdanning og praksis er det samme elendigheten. Det  var da som faen også – jeg har bedt folk som står fast om å sende meg en mail – jeg er en brukbar pedagog og stoffet er ikke matematisk vanskeligere enn sos.øk. ellers. Ingen feedback.  Er det klasseperspektivet som lager hjernelammelsen hos alle? Klimakrisen? Hva faen er det. Almen redsel for å daue i helvete? Om 10-20 år, vesentlig for kommende generasjon? Da må man jo gjøre noe nå, ikke være lammet i toppen. Det går jo klart frem av notatet i klartekst hva som må gjøres – overhodet ikke vanskelig å forstå. Nesten ikke noe x og y og z sosialøkonomisk mumbo jumbo latin og fagmystikk. Da går det ikke an å gjemme seg i krokene som redde mus for katten og spille dummere enn man er. Eller er folk de facto blitt dummere av krisen!

  Vi har en brukbar  modell løsning i klartekst . SSB kan fylle på med statistikk - lurer de på noe kan de sende en mail. Men den Cogreps- politikken krever at folk slutter opp om den – det er kun  mer demokrati – nedenfra og opp styring, som vil lage vei i vellinga og  det demokratiet skal brukes til å fikse en masse kriser på en gang i en målstyrt (mål nedenfra) planøkonomisk løsning  - ikke fra den korrupte toppen og  ned. Men det er altså et større resonnement - ikke bare slagord. NB! Det er nok ikke bare du som ikke orker å lese hele notatet Ellen. Pressefolk er late og organisasjonsfolk liker best å prate på møter. Og ingen liker  noe som krever tenkning og akkomodasjon (ny læring) lenger ser det ut til.  Statsministre og presidenter har fått mindre makt – så det blir mindre korrupt på toppen – De største idiotene holder i hvert fall kjeft og blander seg ikke inn i den militære og politibiten – det er da noe i hvert fall. Håper jeg har klart å skremme Trump såpass at han holder kjeft framover, og ikke driter seg helt ut mer enn han dokumentert har gjort på anarchy.no. Vi må nå presse litt på og hjelpe Finansdepartementene og Sentralbankene og SSB-ene og få de til å målstyre etter målene våre som er klart realistiske og det står også i klartekst hvordan man skal gå frem – men det svir litt i makt og penger for Toppene – helt sykt å la barnebarna dø på en skrekkelig måte for å tviholde på noen øre i makt og penger over medianen. Er det ingen grenser for korrupsjon selv i den norske relativt lite korrupte STAT? Men da må rådgiverne i Finansdep etc. gidde å lese modellen først. Notater er ikke lengre enn Statsbudsjettet omtrent. Men jeg må  nå tenke litt på hvordan man best bør gå frem i praksis overfor økonomene i finansd. og sentralb. For lommeruskforskerne på ØI UiO har  jeg i klartekst erfart er helt ubrukelige i den nåværende situasjon.  Det må også være masseoppslutning og  press nedenfra på lovgivende forsamlinger (Storting) (som  jo også har feil venstre-høyre korrupt innretning – men det kan man få slutt på) som skal vedta budsjettene  og vi må  altså  gå på først og fremst Finansdepartementene. Og lære dem litt målstyring til de målene som er angitt i klartekst. Målene har vi og politikken som fører frem er klart som blekk nedfelt i Notatet – helt i klartekst. Men saksbehandlerne må jo justere statsbudsjettet i Finansdepartementet i tråd med Cogreps-politikken, ikke bare sende automail om at post er mottatt, og så må det  altså presses på Storting for å få vedtatt endringene. Statistisk Sentralbyrå som sagt  bør også komme sterkt  inn i bildet med relevante tall der det nå er mer gjetninger som sagt. Koordinering  og Cogreps-økosirk- konsistens  er to stikkord man skal merke seg.

  Og korrupsjonsloven må man ta hensyn til . Å gjøre noe godt for Folket via top -down er like umulig som å løfte seg selv etter håret. Det eneste som er verre er rent oklarki (pøbelvelde bredt definert inkludert kaos og 100% autoritærgrad) Der har Norge også vært har jeg erfart i det siste. Det ble ikke ryddet opp før CIA tok tak i og  reddet den utrydningstruede siste TIGERN I NATO – MEG! NÅ virker PC-en min og alt er sikret så godt det lar seg gjøre – så det går an å være giftig i eget navn. Men jeg vet jo at ingenting kan sikres 100% absolutt hele tiden så jeg er fremdeles på alert og kniven fra Tore Hjermundrud har skarpt stål så jeg gir meg ikke uten kamp og dreper viss jeg må etter fattig evne. Men jeg har troa på CIA – de beste der er på høyden med de beste norske og har bedre utstyr. Kineserne bare stjeler   så lenge de har den topptunge staten så fikser de ikke å lage teknologi selv. Skikkelig liberalisme m. kapitalisme har i hvert fall autonomi og sammen med penger gir det teknologi og forskning som er bra på det tekniske. Men på demokrati er det ikke noe tess før de rapper litt fra meg – men det er ok – for de er de eneste som kommuniserer med meg på et nogenlunde nivå. Og de har stort sett sluttet med semi-oklarkiet på PC etc. Og passer på den verneverdige siste tigeren i NATO  så godt de kan. TAKK FOR DET. TIL GJENGJELD SÅ LOVER JEG Å FIKSE RELASJONSTENKNINGEN KREATIV i ANNEN SELV OM IKKE FINANSDEP. & CO fikser noe, fordi det er unntakstilstand og slik en jævlig krise neppe kommer igjen – så holder det med en tiger for at systemet skal overleve og unngå RAGNAROKK BARE TIGEREN FÅR FØLGE AV NOEN REVER OG BJØRNER etc. og at en flink rev kan lære seg det grøvste så det går bra på lang sikt likevel når den siste tigeren dør – forhåpentligvis ikke på mange år enda. Jeg føler meg veldig fit for fight til å være snart 71 år. Det var kveldsprekenen. Fatter’n salige Johs. sa en gang  at vi hadde slekt til Hans Nielsen Hauge. Kanskje om han ikke hadde vært religiøs så kunne han vært en tiger han og.

  Ellen og g Jørgen! Det er gitt noen korte Sammendrag med Essensen i Cogreps-politikken. De står foran i Notatet - Forsøk å lese de først begge to.  Det er i klartekst og uten mye fagterminologi - Skal forsøke å trekke ut relevante sammendrag og essens på mer. Er det noe dere ikke skjønner – så send en mail så skal jeg forklare mer. Og gir dere feedback på noe svakt som jeg ikke har sett – så er jeg lynrask til å tenke nytt og tette hullet  - eventuelt utvide og videreføre resonnementet. Det er veldig rart – jeg blir mer skarp av krisen fordi det er nødvendig – men de fleste gir opp og blir  de facto dummere eller spiller dummere av krisen. Er det genetikk (ligge og trykke er det noen pattedyr som gjør når det er fare – men tigeren angriper og skjerper seg med adrenalin etc. automatisk slik som jeg -  jeg spiser også mye kjøtt  som tigeren – er det grønnsaker som skaper degenerasjon av tenkeevnen hos nesten alle andre under denne krisen?)

  God bedring Ellen. Bli med på GGS i den grad du orker!  Veldig hyggelig at du svarte Ellen – vi får nesten aldri feedback annet enn automatpost om at mail er mottatt – ofte får vi ikke det en gang!

  Mvh. Anna og Jens
   
  From: Ellen Holm Stenersen
  Sent: Tuesday, November 26, 2019 3:12 PM
  To: Jens Hermundstad Østmoe
  Subject: Re: VERY IMPORTANT MESSAGE - READ IT ALL - NOW! CIA AND NØI-INDECO AND MORE JOIN FORCES IN GREEN GLOBAL SPRING REVOLUTION - LATEST UPDATES!

  Jeg orker ikke lese alt det der, jeg har brukket lårhalsen og er helt gåen.

  Ellen

  Hilsen JHØ (alias Anarko-Stalin)

  PS. Har 100% ikke fått tid til å polere dette notatet. Kan polere siden. Og det bør legges ut med en gang på nettet. Men dere [CIA] får skjerpe dere når det gjelder min og familiens sikkerhet. Tror kanskje Hemedti vil forsøke å sende noen av de mest nære ulvene hans for å knærte meg om jeg tråkker til mer på websiden nå, eller Salami-bin Laden eller hva han heter igjen, kronpen, i Saudi Arabia. Jeg har sendt «krigserklæringen» til organisasjoner i nær sagt alle de 22 landene i den Arabiske brune Liga, og Sisi er orientert (han er ikke religiøs – så han er ikke så stor risiko) så de vet hva som kommer. Og fremdeles har jeg ikke funnet noe å matche meg med på samfunnsvitenskap (ikke et pip) fra noen, så vi kan tape hvis noen skulle knerte meg. Er lite effektivt å bruke meg som martyr, så forsøk ikke på det. Bli det for mye fokus på meg som sagt, så flytter jeg "ut i skogen" som "en av gutta på skauen".


  NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI
  THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS – INDECO

  Web: http://www.indeco.no - ISSN 0802-2364 - Organisasjonsnr 992945818 - tlf/fax 22 37 65 84  Oslo - Norway - E-mail: indeco@online.no

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.


  Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if Cogripspolicy is not soon implemented.
  Cogripsmodel-Notatet versjon 3.4. Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen!


  Advarsel nr. 1. Til PST og E-tjenesten m.v.! Svar til X + de andre. Anarko-Stalin og  Bruneliste m. Straffebataljoner etc. Svar på e-mail fra PST: Åpent brev til PST og Erna & Co om klimakrisen samt 3. og 4. verdenskrig =  Ragnarokk! Nå er det alvor!


  14.11.2019. Svar på henvendelser sendt fra NØI-INDECO til SMK, fra Statsministerens Kontor, SMK.

  From: Postmottak SMK [mailto:PostmottakSMK@smk.dep.no]
  Sent: Thursday, November 14, 2019 2:13 PM
  To: 'The Institute of Industrial Economics'
  Subject: Svar på henvendelser

  Vi viser til dine henvendelser fra blant annet 9. oktober 2019 og 28. oktober 2019. Du tar opp spørsmål knyttet til blant annet klima og økonomi. Spørsmål om global oppvarming hører under Klima- og miljødepartementets fagområde. Spørsmål om den økonomiske politikken hører under Finansdepartementets ansvarsområdet. Spørsmål om arbeidsledighet hører under Arbeids- og sosialdepartementets fagområde. Henvendelser om slike saker kan rettes til de respektive departementene.

  Med vennlig hilsen,
  Statsministerens kontor, postmottak


   Advarsel nr. 1. Til PST og E-tjenesten m.v.! Svar til X + de andre. Anarko-Stalin og  Bruneliste m. Straffebataljoner etc. Svar på e-mail fra PST: Åpent brev til PST og Erna & Co om klimakrisen samt 3. og 4. verdenskrig =  Ragnarokk! Nå er det alvor!

  Enda senere på kvelden 13.11.2019. Forsøkte så å legge ut det som ikke gikk ut over e-mail i dag, på www.indeco.no og www.anarchy.no. Disse var ikke tatt ned og sperret foreløpig i hvertfall - det er en amerikansk eid webserver for anarchy.no at Powertech/Broadnet som også eier Home-Net fiber, og en svensk en, Loopia for indeco.no. Det Grønne Demokratistoffet og Cogripsmodellen med Cogrips-policy vil nok bli liggende der en god stund. Konstaterer at da var det ikke "alle" mot "Anarko-Stalin" og de små realdemokratiske nettverkene likevel. Det øker sannsynligheten for at miljøkrisen kan fikses - og kampen mot fascismen kan seire globalt - men det er langt frem. Men som sagt den 3. verdenskrig kan vinnes og "Anarko-Stalin" kommer høyst sannsynlig til å bidra med en liten bit av og til også fremover.

  Senere på kvelden 13.11.2019. E-mail forsøkt sendt til PST, men den går ikke ut av utboksen.

  Hei PST. Nå er det ingen e-mail som virker her. Har dere noe med det å gjøre? Fremdeles får jeg ikke sendt noe ut.

  Får bare avvente begivenhetenes gang! Dauer kanskje i kveld, avhengig av hvem som sperrer for mailen. Men å kverke meg, det vil kanskje virke mot sin hensikt, bare så vidt dere veit det! Når noen får snusen i at dere har gjort det, og jeg har med hensikt lagt ut navn og nummer i det siste både på e-mailer og websider, så blir jeg martyr – og det kan være effektivt i kampen mot fascismen og for miljøet til barnebarn. Dere kan slette websidene, men vi har sendt ørten millioner e-poster, lange - som ligger rundt om kring i hele verden så dere får ikke slettet på langt nær alt. Så jeg tar det med ro. Har levd et langt og innholdsrikt liv – og tar eventuell slutt i kveld med fatning.

  Hilsen «Anarko-Stalin»

  PS. Det er fremdeles litt mer enn  50 - 50 sjanse for å vinne 3. verdenskrig. Så jeg er fornøyd – uansett.

  Ut på kvelden 13.11.2019  er det fremdeles full sperring av post fra utgående mailservere, på alle fronter, sender derfor en mail til noen realdemokrater for å få høre fra dem om muligheter for å videresende e-mailen, men denne mailen gikk heller ikke ut av ut-boksen.  

  Hei Real-demokrater

  Nå har undertegnede «Anarko-Stalin» (jeg har ikke mistet den humoristiske sansen helt ennå) forsøkt å sende denne meldingen (se Emne nedenfor) fra alt jeg disponerer av e-mailadresser, men det er full stopp hos alle de tre SMTP-serverne, alt blir liggende i Outlook utboksene uten at serverne tar tak i e-mailene i det hele tatt. Her er det meget sannsynlig noen som kødder med meg, PST eller E-tjenesten, utenlandsk etterretning eller IT-fascister eller noen andre – vet ikke hva. Full stopp på alle kanaler samtidig er for usannsynlig til å være tilfeldig. Og dette er en svært viktig melding, skal sendes til viktige adresser, se kopi av adresselisten nedenfor – demokratiske (unntatt Erna for tiden, som leker strutsepolitikk og er «free rider» fascist). Spørsmålet er om en av dere, eller alle helst (for å spre ansvar og risiko og få mer trøkk!) kan videre-distribuere denne meldingen til de angitt adressene?  Copy & paste inn Emne og adressene og send til land og strand, topp og bunn! Her skal faenskapen tas ved roten! Spe gjerne på med eget nettverk!

  PS. Telefonene virker, både mobil og fast-tlf. og inngående e-mail til firmaet og det andre ser ut til å virke. Send en e-mail eller ring hvis dere lurer på noe. Og skulle det skje noe guffent her hos meg (tror ikke det – men folk har blitt likvidert for relativt lite mange ganger før i historien, men ikke her til lands hittil i fredstid), så send vidt og bredt og legg alt ut på blogg og hjemmesider. Vi skal ikke la fascismen vinne uansett!

  Emne: Advarsel nr. 1. Til PST og E-tjenesten m.v.! Svar til X + de andre. Anarko-Stalin og  Bruneliste m. Straffebataljoner etc. Svar på e-mail fra PST: Åpent brev til PST og Erna & Co om klimakrisen samt 3. og 4. verdenskrig =  Ragnarokk! Nå er det alvor!

  Til: PST <post@pst.politiet.no>; forsvaret@mil.no; Forsvarsdepartementet <postmottak@fd.dep.no>; Statsministerens kontor <postmottak@smk.dep.no>

  Kopier: nsf_iaa@hotmail.com; Finansdepartementet <postmottak@fin.dep.no>; Sivilombudsmannen <post@sivilombudsmannen.no>; Norges Bank <central.bank@norges-bank.no>; Statistisk Sentralbyrå <ssb@ssb.no>; Utenriksministeren <utenriksminister@mfa.no>; Landsorganisasjonen <lo@lo.no>; tips@dn.no; TV2 <tips@tv2.no>; tips aftenposten <tips@aftenposten.no>; NRK Nyhetstips <03030@nrk.no>; Senterpartiet epost <epost@senterpartiet.no>; Islands Ambassade <icemb.oslo@utn.stjr.is>; Sveitsiske ambassade  <osl.vertretung@eda.admin.ch>; 'post.ost@politiet.no'; 'Marit.Arnstad@stortinget.no'; 'trygve-slagsvold.vedum@stortinget.no'; 'finans@stortinget.no'; USAs Ambassade <osloirc@state.gov>; USAs Ambassade terrortips <oslotips@state.gov>; Sveriges ambassade <stockholm@domemb.se>; Danmarks Ambassade <oslamb@um.dk>; Finlands Ambassade <sanomat.osl@formin.fi>; 'Nkom' <firmapost@nkom.no>; 'Kommunal- og moderniseringsdepartementet' <postmottak@kmd.dep.no>; 'Samferdselsdepartementet' <postmottak@sd.dep.no>; Samfunnsøkonomenes Forening <sekretariatet@samfunnsokonomene.no>; 'GretaThunbergMedia@gmail.com'; 'secretariat@poweringpastcoal.org'; 'fridaysforfuture.int@gmail.com'; Noam Chomsky <chomsky@mit.edu>; 'secretariado@iwa-ait.org'; 'ipcc-sec@wmo.int'; United Kingdom  <ukinnorway@fco.gov.uk>

  Blindkopier (ikke alle er publisert her): Statsministeren - Folkets tjener? <statsministeren@smk.dep.no>;… 'post@nmbu.no'; 'info@bi.no'; 'sifo@sifo.no'; 'post@sivilokonomene.no'; 'fafo@fafo.no'; 'post@oslomet.no'; 'post@konkurransetilsynet.no'; 'nhh.postmottak@nhh.no'; 'post@forskningsradet.no'; 'postmottak@usn.no'; 'admin@eeassoc.org'; 'news@eeassoc.org'; 'postmottak@ok.ntnu.no'; 'post@nmbu.no'; 'kontakt@ips.ntnu.no'; 'kontakt@sosant.ntnu.no'; 'postmottak@iv.ntnu.no'; ABC-nyheter <tips@abcnyheter.no>; ABC-nyheter redaksjon <redaksjonen@abcnyheter.no>; ABC-nyheter Stemmer <stemmer@abcnyheter.no>; Aftenposten Debatt <debatt@aftenposten.no>; Aftenposten WWW <webdesk@aftenposten.no>; Aftenposten Økonomi <finans@aftenposten.no>; Dagbladet Eva Bratholm <eva.bratholm@dagbladet.no>; Dagbladet Kulturavdelingen <kultur@dagbladet.no>; Dagbladet Magasinet <magasinet@dagbladet.no>; Dagbladet Nyheter <nyhet@dagbladet.no>; Desken Finansavisen <vaktsjef@finansavisen.no>; Gunnar Thorenfeldt Dagbladet <gth@dagbladet.no>; HEF Akershus <akershus@human.no>; Klassekampen <bstormyr@online.no>; Nettavisen <redaksjonen@nettavisen.no>; NTB-Utenriks  <utenriks@ntb.no>; NTB-Vaktsjef  <vaktsjef@ntb.no>; P4 <p4@p4.no>; P4 Nyhetene <nyhetene@p4.no>; P4 Radiofrokost <radiofrokost@p4.no>; Redaktør Finansavisen <grini@finansavisen.no>; TV2 Nyhetstips <nyss@tv2.no>; VG Nett <webmaster@vg.no>; VG Rampelys <rampelys@vg.no>


  Update 24.11.2019 about more secret service's ochlarchy against JHØ, by probably CIA. After force from very likely CIA, that has full control over the PCs at NØI-INDECO, to send GGS-IJ@/AI-Newsletters from the private e-mail accountt of JHØ, and he thus being personally exposed to world wide ochlarchy, including terrorism, the following action was taken:

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Sunday, November 24, 2019 8:54 AM
  To: PST; 'forsvaret@mil.no'; Forsvarsdepartementet; USAs Ambassade terrortips; Statsministerens kontor
  Cc: USAs Ambassade terrortips [CIA]; USAs Ambassade; Statsministerens kontor; Indias Ambassade; United Kingdom ; Russlands ambassade; Danmarks Ambassade; Finlands Ambassade; Islands Ambassade; Sveriges ambassade; Kinas ambassade; Harald Fagerhus
  Blind copies: To international newsmedia, embassies of semi- and real democracies, Tops and more, i.e. including a lot of secret services world wide:
  Subject: FW: Ad 3. WW se PS. GGS er den nødvendige FOLKEREISNINGEN til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser! Løsningen forutsetter bevisstgjøring og mobilisering av massene. Det mangler i dag. Nå må media og store organisasjoner på banen.

  Hei PST <post@pst.politiet.no>; forsvaret@mil.no; Forsvarsdepartementet <postmottak@fd.dep.no>; USAs Ambassade terrortips oslotips@state.gov, Statsministerens ktr.

  Nå får vi se om Hemedti  biter på agnet. Følg nøye med på 'oslo@mofa.gov.sd'; og visa@sudanoslo.no;  og Hemedtis aktiviteteter i  Sudans hovedstad.

  Og om han selv, eventuelt utsendt drapssquad, stiller mot meg og ev. fam. til Oslo. Han/de må selvfølgelig tas i forkant før de når meg og mine. NB! Stiller ikke som martyr!

  Hilsen JHØ

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Sunday, November 24, 2019 8:38 AM
  To: The Green Global Spring Revolution; The people & anarchists and authorities world wide; The international newsmedia
  Cc: PST; forsvaret@mil.no; Forsvarsdepartementet; USAs Ambassade terrortips [CIA]; USAs Ambassade; Statsministerens kontor; Indias Ambassade; United Kingdom ; Russlands ambassade; Danmarks Ambassade; Finlands Ambassade; Islands Ambassade; Sveriges ambassade; Kinas ambassade; 'info@presidency.gov.sd'; 'MediaRequests@sudaneseprofessionals.org'; 'radiodabanga@gmail.com'; 'oslo@mofa.gov.sd'; 'sudanembassyus@gmail.com'; 'visa@sudanoslo.no'; 'emb.khartoum@mfa.no'
  Subject: Ad 3. WW se PS. GGS er den nødvendige FOLKEREISNINGEN til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser! Løsningen forutsetter bevisstgjøring og mobilisering av massene. Det mangler i dag. Nå må media og store organisasjoner på banen.
  Blind copies: To international newsmedia, embassies of semi- and real democracies, Tops and more, i.e. including a lot of secret services world wide.

  NB! 'info@presidency.gov.sd'; 'oslo@mofa.gov.sd'; 'sudanembassyus@gmail.com' and 'visa@sudanoslo.no'; are e-mail-addresses controlled by Hemedti, the chief-ochlarchist including terrorist and mafia ruler and de facto monarch of Sudan, a country that is now ruled by mafia = organized crime - i.e. the whole STATE.


  Forordsom alle bør lese først!

  Hei PST, E-tjenesten og Forsvarsdepartementet.

  Siden vi ikke har fått noe svar på viktig melding av 12.11.2019 til dere, per 13.11.2019 om ettermiddagen, og dette haster, jevnfør truende Ragnarokk, så utvider vi litt på mottakerlisten, til andre berørte og mer til media og Folket i sin alminnelighet + noe utenriks. Dette med mangel på fornuftige svar og dialog med voldsapparatet - og generelt, anses noe foruroligende, sakens viktighet og tidsknapphet tatt i betraktning… Og det at vi har noe viktig å fare med!  Men vi gir oss ikke, så lenge helsen holder. Her skal ingen «dø i synden» i uvitenhet om situasjonen og det som nødvendig må gjøres - og raskt - for å løse klimakrisen og derigjennom hindre menneskehetens relativt snarlige undergang, i hvert fall! Og straffen for unnfallenhet & «free rider» adferd, og mangel på nødvendig oppfølging straks, vil i konsekvens være fatal for de aller fleste av de som mottar denne advarselen, før eller siden, direkte eller indirekte, 1. om ikke før - så når storparten av de helt uskyldige barnebarna – deres og våre - får denne straffen kollektivt, og møte sin undergang i det Ragnarokk som ca. 100% sikkert kommer om noen få tiår, 2. om man – les ca. alle, ikke følger opp Løsningsforslag nr. 1 for klimakrisen m.v. fra NØI-INDECO - SNART – HELST STRAKS!

  NB! Når Folket og en del andre etter hvert får tilstrekkelig opplysning om faktum her, så vil det gjøre ting mot de ansvarlige «free rider» fascistene herunder Erna Solberg & Co, som i konsekvens plager og dreper barnebarna deres en masse, som neppe blir hyggelige for disse – inkludert deg Erna. AISC bare opplyser med etterretningsinformasjon. Realdemokratene i Folkebladet med avdelinger - med Harald Fagerhus og Anna Quist i spissen (ingen av dem feige), kommer ikke til å lede an og gjøre noe i det hele tatt, utover å spre informasjon på ulike vis – herunder også 1. drive påvirkning ved presentasjon av fakta og forsknings-resultater–  og ikke drive med propaganda dvs. løgn, og 2. innhente og spre etterretningsinformasjon, og dermed 3. alt i alt bedrive litt «trigger» virksomhet. AISC og resten av FB-nettverket har for lengst innsett at det ikke er tid for oss til å lage masseorganisasjoner, med nok kvalifiserte tropper og våpen (inklusive droner og fly og signifikant med atomvåpen til avskrekking) i egen regi, og ingen av oss vil heller være martyrer som general Durruti & CNT-FAI-militsen under den spanske revolusjon - for reelt demokrati og mot Franco-fascismen 1936-39. Realdemokratene har gjort det en gang, vi gjør det ikke en gang til. Alle unntatt idioter og feige «free riders» lærer av historien og tidligere erfaringer generelt!

  NB! Anarko-Stalin (med noen få allierte) er ikke feig og «free rider», men heller ikke idiot og martyrlysten, så blir det for mye person-fokus, så tar vi retrett og holder kjeft – kanskje for godt - og flytter kanskje på hemmelige adresser med hele familien og venner. NB! Men vi er ikke der i dag, med stor og tilstrekkelig høy sannsynlighet, beregnet ut fra tilgjengelig og troverdig etterretningsinformasjon. Og det ligger snart så mye informasjon ute på indeco.no og anarchy.no at, «noen» med nødvendig større makt og penger, som vil sloss og vinne 3. verdenskrig, og berge barnebarna fra helvete, har nok med råd, og forskningsresultater inkludert etterretning, til å klare dette, ved a)  å tenke litt selv i tillegg og b) handle etter Planen. Ca. 100% overkommelig! Så det har liten hensikt for kontra-revolusjonære og fascister å (forsøke å) kverke Anarko-Stalin & Co. Og det er vanskelig for kontra-revolusjonære å få slettet tilstrekkelig av informasjonen også, selv om anarchy.no og indeco.no skulle bli stengt ned og alt materiale man finner brent. Ånden er alt ute av flasken, og meget vanskelig å dytte ned igjen. Så inntil videre fortsetter vi bare med å finne frem «biter i det store puslespillet» og publiserer videre… Og maser og maser om respons og nødvendig handling. Det er ikke annet å gjøre! Vi står på! For barnebarnas fremtid og grønt & tilstrekkelig mer demokrati globalt! FULLT TRØKK!

  Hilsen Anarko-Stalin, rådgiver for AISC m.v.: Beinhard som Josef Stalin mot brun møkk inkludert «free rider» fascismen til Erna Solberg & Co, og helt uten nåde, men ikke autoritær, med dødsstraff, Gulag (repressiv fangeleir), og signifikant oklarki, dvs. pøbelvelde bredt definert, herunder terrorisme, tortur og kadaverdisiplin etc. - på agendaen. På agendaen er derimot tilstrekkelig mange straffebataljoner basert på Brunelister, som altså ikke er autoritært, men skaper nødvendig demokrati, som igjen er en nødvendig del av løsningen på klimakrisen, hvor seier i 3. verdenskrig for grønt demokrati globalt er helt nødvendig!

  Advarsel nr. 1. Til PST og E-tjenesten m.v.! Svar til X + de andre. Anarko-Stalin og  Bruneliste m. Straffebataljoner etc. Svar på e-mail fra PST: Åpent brev til PST og Erna & Co om klimakrisen samt 3. og 4. verdenskrig =  Ragnarokk! Nå er det alvor!

  Hei PST, Forsvaret & E-tjenesten, Forsvarsdepartementet, Finans-departementet, Statsministerens Kontor, m.v. samt demokratiske ambassader! + En del blindkopier.  Dette Nyhetsbrevet inneholder en klar og viktig advarsel til dere alle! Og som vanlig på grunn av SMTP-server problemer, vil sannsynligvis utsendelsen måtte gjentas, så hovedmottakerne får det flere ganger. Beklager dette, men det får dere altså tåle. Vi ønsker ikke dette. Det er Toppene (dere) som er ansvarlige for dette vanvittige fascistiske IT-regelverket, så nå får dere smake det selv i konsekvens. Antakelig mest irriterende for avsender, som må kaste vekk mye tid på uproduktivt kontorslaveri. Hvorfor tar ikke 'Nkom' <firmapost@nkom.no> og ordner opp i denne autoritære galskapen,  i bunn og grunn fascistisk, umiddelbart? Vi bare spør!?

  Gamle, velprøvde og effektive metoder fra 2. verdenskrig, er nå utvidet og videreført i reell demokratisk retning, og kanskje kan det bli enda mer effektivt? Men det krever igjen at noen med større makt enn meg og vårt lille forsker og rådgivnings-nettverk NØI-INDECO samt de få allierte, vesentlig i Folkebladet anarchy.no, trår til og følger dette opplegget og Planen, dvs. Løsningsforslag nr.1 for klimakrisen fra NØI-INDECO - generelt, til punkt og prikke! Det burde dere kunne gjøre –  det nye foreslåtte Opplegget for Forsvaret, OFO, som  er en helt nødvendig del av Planen, virker sannsynligvis effektivt og må nå gjennomføres til punkt og prikke. Dette haster – klimakrisen med fryktelige konsekvenser - venter ikke. Og så må dere ikke tabbe dere ut og havne på Brunelisten selv da – og til slutt havne i straffebataljonene. PST lå ørlite tynt an her for et par dager siden, men det har vi jo skværet opp!

  NB! Militæret i Norge er veldig svakt for tiden, veldig bataljon-mangel, og akkurat som for Stalin som også hadde trøbbel med for få bataljoner mot Hitlers brune møkk – og fikk kraftig og solid tilsig ved bruk av straffebataljoner, så vil det norske Forsvaret kunne styrkes vesentlig med mange mer eller mindre kriminelle brune møkkabataljoner, for det er klart nok brune skitstøvler (Johannes, fars, uttrykk, Fenrik i HV) og ta av i Norge, ser det ut til i henhold til oppdatert forskning ved NØI-INDECO, som selv om de er veldig feige for tiden, nok vil sloss bra mot annen fascist-møkk, som Hemedti & Co i Sudan (også feig, men rå når de er 5 mot 1) -  når de blir nødt til det, i straffebataljoner!  Men helt til da – også hele tiden for feige til trå til.

  Ad «free rider» fascist Erna Solberg (se mer om dette ca. 100 % uomtvistelige faktum nedenfor). Her skulle jo Erna Solberg kunne gå inn som en brun møkkaleder i en straffebataljon og dra på tidligere ledererfaringer i Høyre, og derfor kanskje kverke en del av Hemedtis folk i Sudan, før Hemedti og Erna sannsynligvis  begge kreperer i et stort slag, som Tor og Loke, i Ragnarokk, til og med nå i 3. verdenskrig, før Ragnarokk. For de får jo ikke slåss i selve Ragnarokk, for den blir jo avlyst når stort sett all den brune møkka på begge sider har drept hverandre, og det stort sett bare er for reelle grønne demokraters væpnede styrker, RGDVS, og ta seiersparadene globalt. Og så er 3. verdenskrig over med seier og etter relativt kort tid, kan ta noen år med videre oppfølging av Løsningsforslag nr. 1 for klimakrisen m.v. fra NØI-INDECO, - er alt grønt, reelt demokratisk og skjønt – globalt, - og klar for grønn vekst og positiv videreutvikling på alle plan. Valget er altså, alternativ 1. reelt grønt demokrati globalt, kontra alternativ 2. helvete og slutt på menneskeheten relativt snarlig – ca. 100%  sikkert.  Og da er det fornuftig å velge alternativ 1. og det vil straffe seg på flere måter og være unnfallen og dermed de facto velge alternativ 2.

  Litt om «free rider» problematikk og samfunnet. Det har vært litt problemer med «free riders» innad i etterretnings-organisasjonen AISC til Folkebladet også, hvor undertegnede er rådgiver. Det er ikke bare Erna & Co som opptrer som fascister og er udemokratiske «free riders» en masse. Men nå har jeg strammet opp moralen litt internt, via gode råd i egenskap av konsulent. Jeg er ganske sikker på at dette er noe dere kan bruke også. Lag eventuelt en egen variant. Brunelister og Straffebataljoner er effektivt til å styrke moralen, og det kan være noe nå og for fremtiden – for den moralen er uventet og uhyggelig dårlig i Norge, når en tenker på 1. Ragnarokk,  som ca. 100% sikkert kommer om få tiår, om man ikke får til en løsning på klimakrisen nå snarlig, jevnfør Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen – som hittil er eneste  realistiske og brukbare plan mot faenskapen, og 2. at ca. alle i maktposisjon i Norge har lagt seg flate og ikke gjør noen ting for å følge opp, dvs. opptrer som «free riders», nå også tilsynelatende politi og forsvar. Dette går ikke mine damer og herrer – dette må straffes og ryddes opp i raskt -  og i tilstrekkelig tid før den store straffen som rammer både skyldige og uskyldige, dvs.  Ragnarokk og 4. verdenskrig, inntreffer med full styrke - kanskje alt om et par – tre 10-år! AISC noterer seg dette foreløpig sørgelige faktum i sin etterretning, og håper at spredning av denne viten til flere, på topp, i midten og på bunnen (Folket) av samfunnspyramiden, etter hvert vil trigge noe, og senere nok og tilstrekkelig – respons - i Norge og internasjonalt!

  NB! og så er ikke Straffebataljoner og Brunelister autoritært, dvs. dødsstraff, Gulag (repressiv fangeleir) og/eller signifikant oklarki (pøbelvelde i vid forstand, herunder også tortur, terrorisme og kadaverdisiplin). Og man trenger ca. 100 % sikkert flere bataljoner, for forsvaret er tynt til det siste nå. Det skulle som nevnt over være nok rekrutter og ta av til tilstrekkelig mange straffebataljoner nasjonalt og antakelig også globalt. NB! Ikke alle tar et hint om at det er best å trå til nå - ved denne klare  advarselen, før man altså havner på Brunelisten, og deretter senere i straffebataljoner og får møte konsekvensene av sitt svik.

  NB! Kanskje er sannsynligheten for at Erna Solberg velger 1. Bruneliste og Straffebataljon (senere), framfor 2. å trå til for forsvaret i tide dvs. nå snart og dermed vanlig deltakelse i 3. verdenskrig, er 3. omtrent 50 50. Foreløpig er det imidlertid ingenting som tyder på annet enn forsøk på «free rider», alternativ 1, så AISCs tips er at hun temmelig sikkert havner på Bruneliste, og  (forutsatt at fornuften og realismen før eller senere slår gjennom i systemet på den ene eller andre måten) ender opp i straffebataljon litt senere, i 3. verdenskrig, som de facto må settes i gang snart, ellers går alt til helvete.

  Les dette nøye. Dere tror vel jeg farer med toskenskap, som kun pensjonert tropps-assistent (korporal) i Heimevernet, men jeg kan min Zun Zu,  og er ikke stormannsgal og tror på astrologi, som en annen kjent korporal, Adolf Hitler, og er realist,  så  vi burde kunne ha litt seriøs dialog – ikke ovenfra og ned – men side- og likestilt. Råd kan gis begge veier. Jeg er ingen tosk og kan se det meste i sammenheng,  men er naturligvis  ikke fagmilitær eller politifaglig utdannet  –  og har ikke tenkt å legge meg opp i dette (micromanagement som rådgiver er uansett ikke min stil), men jeg kan kanskje gi noen råd av og til på det generelle samfunns-planet, også angående folk og forsvar. Som nå i dette skrivet.  

  Målet er klart. Det er å vinne 3. verdenskrig raskt og knusende, ellers går det til helvete, og vi får den 4. = Ragnarokk.  Den blir veldig ugrei, og da er jeg som nå er pensjonist høyst sannsynlig dau – og kan ikke delta – annet enn  gjennom etterlatte modeller og teorier etc. som da antakelig er noe utdaterte. Den (Ragnarokk) må for en hver pris unngås, og da er ca. 100% eneste mulighet og vinne en knusende seier i 3. verdenskrig. Jeg har også personlig motivasjon, en sønnesønn på tre år, som er en fin liten kar, som jeg arbeider for at ikke skal gå til grunne i Ragnarokk.

  AISC er en liten og  betydningsløs E-tjeneste, så den kan ikke utrette stort, men den vil bidra med det lille den kan.  Og vil gjerne ha litt informasjonsutveksling. Folkebladet har ingen terrorister og svært få pasifister i nettverket, inkludert AISC, som man vet om. En del, bl.a. i USA, har våpen til selvforsvar, men det er liten militær interesse. Man tar selvfølgelig igjen om noen truer på juling, det er nesten ingen pasifister.

  Egen og familiens sikkerhet. Dessuten er jeg personlig litt opptatt av meg og familiens sikkerhet, så  får dere snusen i noe brun dritt mot oss, så for all del si i fra på e-mail til AISC til Anarko-Stalin (meg) eller på annen relevant måte.   Vi er ikke feige i vår familie, og forsøker å unngå å være dumdristige, men det sendes mye kritisk e-mail til ultra-fascistiske regimer, Hemedti i Sudan f.eks. og Xi (Kina - mye i Hong Kong + ambassaden i Oslo), og til mer eller mindre brun møkk over hele verden, fra anarchy.no adresser, så blir de nervøse p.g.a noe de tenker kommer fra meg som rådgiver, så kan de forsøke noe dritt herunder også likvidasjon. Når dette topper seg etter hvert,  kan det bli skummelt, men foreløpig har vi ikke noen spesiell grunn til uro. Jeg er jo ikke annet enn forsker og litt rådgiver for topp, midt og bunn i samfunnspyramiden, herunder Folkebladet og undergupper som AISC,  og står ikke fram som leder eller general for noen bevegelse, spesielt ikke av militær karakter som kan true disse regimene.  Så jeg går ikke rundt og er skvetten – foreløpig. Men håper dere kan følge med litt på meg og familiens sikkerhet, både PST og E- tjenesten.

  Etterretnings-informasjon fra AISC er ca. 100%  offentlig tilgjengelig – veldig lite hemmelig.  På wwe.anarchy.no ligger strategiske analyser av alle signifikante revolusjoner og revolter siden ca. 1996., med vekt på bl.a. den Arabiske Våren fra 2010/11 oppdatert til i dag. Ta en titt på det, kanskje det er noe å lære eller fakta som kan brukes – som dere ikke har vært borti før. Erfaringen er at det i revolusjoner generelt  er for mye spontant fra Folket, og for lite styring og plan, og her må vi ha inn det grønne elementet 100% etter planen angitt i Løsningsforslag nr.1.-  styrt inn utenfra.

  For det kommer  ganske sikkert ikke av seg selv ved spontan revolt. Anarchy.no har forsøkt å få det grønne inn i den Arabiske Våren og Hong Kong, men anarchy.no har veldig liten innflytelse og dårlig personell-kvalitet på de ca. 50 000 i e-mail-nettverket, det er ikke som Forsvarets spesialstyrker, og er også vel  dårligere enn Durrutis tropper under den Spanske borgerkrigen mot Franco 1946-1939, jevnfør  f.eks. George Orwells «Homeage to Catalonia», så det grønne har man i  veldig liten grad lykkes med.  Dette Folkebladets subscriber-nettverk kan  ikke brukes til væpnet strid overhodet, av noe slag, så vidt jeg kan bedømme. Men det er et lite påvirkningspotensiale, som  det bl.a. går frem av kopien av dagens korrespondanse om Bruneliste og straffebataljoner i egenskap av rådgiver for AISC/Folkebladet, men heller ikke det må overdrives. Ørliten effekt trolig, men ikke helt null. Siden kostnadene er minimale, fortsetter man med det.

  Så til saken: Bruneliste m. straffebataljoner og reduksjon i «free riders».  Se nedenfor.   

  Hilsen Anarko-Stalin, rådgiver for AISC, del av NØI-INDECOs  konsulent-oppdrag for Folkebladet.
  .
  Svar til X + de andre. Bruneliste m. straffebataljoner etc. Opp-datert svar på e-mail fra PST: Åpent brev til PST og Erna & Co om klimakrisen samt 3. og 4. verdenskrig =  Ragnarokk! Nå er det alvor! En oppskrift på handling! Dette haster! 

  Hei igjen X + dere andre.

  Takk for raskt svar X, på e-mail fra meg i går (se nedenfor).

  NB! Hverken jeg eller du eller de andre i gruppen (se e-mail til – NB! ørten stykker – men hemmelig antall) som jeg mener kan gjøre litt for å at vi skal unngå Ragnarokk (4. verdenskrig – med snart slutten for menneskeheten og helvete for barnebarna) som jeg har kalt «Churchill Nedenfra», skal påta oss rollen som martyrer. Vi skal ikke være martyrer og stå frem som gruppe engang, og ikke drive væpnet kamp. Vi kan imidlertid gjøre litt som hemmelige påvirkningsagenter (med ord og penn)  for å få fart på 3. verdenskrig (demokratisk og grønn global revolusjon), som er nødvendig å vinne, for å få stoppet Ragnarokk. Blant annet kan vi bidra til at resten av Folket også presser på Erna Solberg, så hun begynner å handle og ta opp hansken for den 3. verdenskrig, som sannsynligvis altså kan vinnes – og dermed stoppe Ragnarokk. Nå er nok jeg mer motivert enn deg X, for jeg har barnebarn selv, som du ikke har, men du kan jo bidra litt solidarisk likevel?

  I går og i dag har jeg tatt opp den gamle og kjente «free rider» problematikken, som er velkjent fra samfunnsvitenskapen og også fra anarchy.no vedtak fra langt tilbake i tid, og hvor løsningen også er velkjent – nemlig sanksjoner mot å kunne sabotere, og overlate til andre å gjøre nødvendig ubehagelig felles jobb. F.eks. ved almen verneplikt, straff (fengsel – eler bli skutt som desertør) for ikke å følge opp sin del og delta, spesielt når det er krig.

  Men det nye er at jeg har koplet dette på det anarkistiske frihetsbegrepet vs. autoritært av høy grad dvs. brunt, inklusive blåbrunt og rødbrunt m.v. og funnet ut at 1. det norske systemet i dag, et system med veldig mye «free riding» egentlig fungerer ultra-fascistisk, og 100% udemokratisk fordi man ikke får gjennomslag for det 99% ønsker og krever, nemlig å unngå klimahelvete for barnebarna, og at 2. «free riderne» (som Erna  Solberg & Co, som saboterer og ikke løfter en finger for den nødvendige krigen – og dere?) er de facto ultra-fascister i gavnet, som gjør at 99% ikke får det som de vil, med hensyn til barnebarnas ve og vel, dvs. gjennomslag for dette i systemet. Husk at demokratigrad måles med innflytelse, som resulterer i at man får gjennomslag for folkets krav, som her altså er null, dvs. null demokratigrad = 100% autoritærgrad. Dvs. ultra-fascisme. Denne gruppen vår X, er like ille – ultra-fascistisk, som resten. Alle har gode ønsker, men saboterer (bortsett fra meg og litt Y, og nå du ved å svare), og null effekt er resultatet, bortsett fra det ørlille som jeg utretter alene. Langt fra nok. Her må alle gjøre sin bit for at vi skal vinne – dvs. vårt samlede bidrag blir signifikant, og sammen med alle andres bidrag, når de blir gjort, i Norge og globalt, sannsynligvis vil vinne klima-krigen og stoppe Ragnarokk.

  Og siden det nå ikke funker, da bør man gjøre som Stalin mot Hitler, og bruke mye straffebataljoner for å stramme opp systemet, og tvinge (litt, som når det er nødvendig  –  er unisont godtatt av Anarkist Internasjonalen) «free rider»-fascistene, til å ta sin del av belastningen i krigen (den kommende 3. verdenskrig), ved å dytte dem først i fronten. Til pass for dem – brun møkk, asosiale som prøver å få andre til å  ta drittjobben og daue i kamp og slippe alt trøbbel selv!  Så slipper vi Reelle Demokrater å ta støyten, og bli martyrer som Durutti i Spania i kampen mot Franco. Vi er selvfølgelig mot dødsstraff, Gulag (repressive fangeleire) og signifikant oklarki, men straffebataljoner vil jo fungere frihetlig,  i dette tilfellet og er ikke noe slikt autoritært. Ingen liker feige sabotører som tjener fienden (free riders) i en nødvendig krig, hvor alle må delta på lik linje,  anarkistisk, for at man skal seire – som 99% vil. Så dette skal nok gå gjennom i lovverket snart! Straffebataljon for svikerne «free rider»- fascistene  med Erna & Co i spissen, som skal samles opp på BRUNELISTEN, hvor  alle de på listen blir tvunget til å delta i straffebataljoner når timen er inne. Fett mæn! Dere kan hjelpe til å spre dette budskapet også, i hvert fall i den grad at dere slipper å komme på Brunelisten og må delta i straffebataljon selv! For her er det ingen nøling! Brun møkk skal bekjempes! Også Dere, når dere oppfører dere sånn fascistisk – skal også bekjempes – her er ingen «kjære mor», men Anarko-Stalin (meg), like streng som Stalin mot fascistene, men bare ikke autoritær, dvs. helt uten dødsstraff, Gulag og signifikant oklarki (les: kadaverdisiplin o.l.). Bare  med en nødvendig dytt i riktig retning for å skape ansvarstaking på frihetlig vis. Forsøk på «free riding» skal ikke lønne seg. Da går alt til helvete og fascismen er et faktum, og blir bare verre og verre med  Ragnarokk…

  NB! Men vi må ikke glemme om å rapportere om at kjøttspising er tillatt fordi det er ikke her klimaproblemet ligger som mange lystløgnere (fascister) tror, men i etterspørselen globalt etter kull olje og gass m.v., som må bort raskt ca. 100%, og erstattes med grønt alternativ, ellers ryker klimaet. Det er det andre hovedpoenget i tilknytning til 3. verdenskrig. Som må ut til resten av Folket. Her må dere bidra, for fascistene i MDG ljuger her i stor målestokk! Og har stor påvirkningskraft – som må pulveriseres!

  Nå bør flere av dere skriveføre medie-ynglinger komme på banen, og ikke komme i klasse med Erna & Co og havne i straffebataljon etter en tur på Brunelisten, he he, he. Foreløpig er det bare jeg som har en slik liste, men andre kan lage en også, og jeg legger min ut på nettet om en stund, når  tiden er moden, og satser på at det offentlige etter hvert overtar og lager en sentral bruneliste. NB! Jeg vil ikke ha dere der, dere må begynne å fungere anarkistisk – ikke fascistisk. Og trusler om å komme på listen vil jo i seg selv virke litt avskrekkende. Men det er først når krigen kommer de Brune må ta ansvar og ta sin straff for asosial adferd – i straffebataljoner. Bli ikke med der – disse får smake egen dritt og den smaker ikke godt!

  Hele resonnementet er gjengitt nedenfor emailutvekslingen med X. Ta en titt alle sammen. Ny demokratisk = anarkistisk forskning, av toppklasse. Skaper ansvarstaking når det er nødvendig!

  Hei og hå, hilsen Timian Sabatini, nå a.k.a. Anarko-Stalin!

  From: X
  Sent: Tuesday, November 12, 2019 2:20 PM
  To: The Institute of Industrial Economics
  Subject: Re: Hei X - hvordan går det? Svar på e-mail fra PST: Åpent brev til PST, kopi til Erna & Co, om klimakrisen samt 3. og 4. verdenskrig = Ragnarokk! Nå er det alvor! Nå må det komme til handling! Dette haster! + Litt mer om løsningen på klimakrisen!

  Hei TS 

  Ved kommunevalget fikk Arbeiderpartiet inn 2 representanter, og Senterpartiet fikk inn 8. Det betyr at jeg er ute, og kan bruke tid og krefter på andre ting (gitaren).  
  Jeg forstår ditt behov for å nå ut med et budskap som du har arbeidet med gjennom et helt liv. Men den måten du nå går fram på virker bare avstøtende på meg, og ser heller ikke ut til å falle i god jord noe sted.
  Et sammensurium av verdensproblemer, vinterstenging av hyttevann og e-post begrensning på samme arena.

  Har fått skumma gjennom samgrepsnotatet, og husker problemstillingene fra slutten av 70-tallet. Og har fulgt med på bevisstheten rund drivhuseffekten siden den gang. Jeg kan også se at jorden lider, men ser ikke noe poeng i å ta på meg rollen som martyr. Sannsynligvis fører det ingensteds.

  X

  Den 11.11.2019 21:17, skrev The Institute of Industrial Economics:

  Hei X - hvordan går det?

  Hvordan gikk det med kommunevalget i XXXX og ZZZZ-oklarken fra Senterpartiet?

  Prøver å få litt fart på løsningen av klima-krisen, men Erna & Co er veldig trege. Det ser ut som at den nødvendige 3. verdenskrig som sannsynligvis ville skapt grønt demokrati globalt og løst krisen går i dass, og at noe tid etter vil den 4. verdenskrig komme. Denne blir da nr. 3 likevel, fordi den egentlige  3. som skulle komme, går i dass. Den 4. verdenskrig, da nr. 3, som er lik Ragnarokk, med helvete for barnebarna, slår vel til for fullt pga. Ernas og de andre toppenes svik. Dette er ikke bra. Ingen sier noe, ikke noe opprør mot Erna. Merkelig.

  Som sagt, hvordan gikk det i XXXX, og hva har du eventuelt for kommentarer til 3. & 4. verdenskrig og NØI-INDECOs planer i denne forbindelse.

  Mvh.  TS

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Monday, November 11, 2019 5:28 PM
  To: PST; Forsvarsdepartementet; forsvaret@mil.no
  Cc: Pressemelding fra INDECO
  Subject: Svar på e-mail fra PST: Åpent brev til PST, kopi til Erna & Co, om klimakrisen samt 3. og 4. verdenskrig = Ragnarokk! Nå er det alvor! Nå må det komme til handling! Dette haster! + Litt mer om løsningen på klimakrisen!

  From: The Institute of Industrial Economics [mailto:indeco@online.no]
  Sent: Tuesday, November 12, 2019 10:34 AM
  To: PST; forsvaret@mil.no; Forsvarsdepartementet; Statsministerens kontor
  Cc: Finansdepartementet; Sivilombudsmannen; Norges Bank; Statistisk Sentralbyrå; Utenriksministeren; NHO; Kommunenes Sentralforbund; Landsorganisasjonen; tips@dn.no; TV2; tips aftenposten; NRK Nyhetstips; Senterpartiet epost; Islands Ambassade; Sveitsiske ambassade ; 'post.ost@politiet.no'; 'Marit.Arnstad@stortinget.no'; 'trygve-slagsvold.vedum@stortinget.no'; 'finans@stortinget.no'; USAs Ambassade; USAs Ambassade terrortips; Sveriges ambassade; Danmarks Ambassade; Finlands Ambassade; 'Nkom'; 'Kommunal- og moderniseringsdepartementet'; 'Samferdselsdepartementet'; Samfunnsøkonomenes Forening
  Subject: Bruneliste m. straffebataljoner etc. Oppdatert svar på e-mail fra PST: Åpent brev til PST og Erna & Co om klimakrisen samt 3. og 4. verdenskrig = Ragnarokk! Nå er det alvor! En oppskrift på handling! Dette haster! + Litt mer om løsningen på klimakrisen!

  Bruneliste m. straffebataljoner etc. Oppdatert svar på e-mail fra PST: Åpent brev til PST og Erna & Co om klimakrisen samt 3. og 4. verdenskrig =  Ragnarokk! Nå er det alvor! En oppskrift på handling! Dette haster! + Litt mer om løsningen på klimakrisen!

  Takker for svar PST (se e-mail kopiert inn nedenfor). Den lille familiesaken 10.11.2019 er selvsagt ikke noe særlig for PST, men noe jeg tar med Fredrikstad Politikammer. Hadde dere giddet å lese nedover i meldingen hadde dere imidlertid funnet noe som er høyst relevant og interessant for rikets sikkerhet og derfor for politi og forsvar generelt, herunder også PST – og Statsministeren! Siden leseevnen er så liten og latskapen er så stor – ikke bare hos PST, men hos Erna & Co generelt, får jeg lage et sammendrag med essensen igjen. Som selv dere, foreløpig «ignorante tjukkskaller», kan fatte! Jeg skal få dere raskt klokere! Og dere får nok fortsette å stå på listene våre, om enn ikke på alle lister, som f.eks. brunelisten (foreløpig) og familielisten, jevnfør kopi av e-mailer nedenfor. Og se til å få gjort jobben deres nå og utover, sammen med E-tjenesten til Forsvaret og Forsvarsdepartementet, herunder se å få fart på hjernevindingene. Dette siste gjelder alle sammen dette er sendt til. Denne saken er både nasjonal og utenriks – global. Og så må Erna Solberg selv gå i bresjen, og ikke være feig og forsøke å være «free rider» og snike seg unna sin nødvendige bit av dette og ansvaret (se mer om dette nedenfor – her blir det snakk om straff og sanksjoner for dette)! «Free riding» her kan til og med være (eller raskt bli) straffbart! Mer om dette nedenfor. Og dette haster! Få understellet i gir!

  I følge IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, har vi følgende situasjon:  “Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052”,  om alt går sin skjeve gang som før, fremover, og dette betyr full klimakrise et sted mellom 2030 og 2052 eller litt senere, altså hvis ikke man klarer å løse klimakrisen ganske raskt. NØI-INDECO har en realistisk plan (beviselig høyst sannsynlig den eneste som vil virke skikkelig) for løsning av klimakrisen, som imidlertid krever mer demokrati globalt, og i storparten av verden hvor det er diktatur (de fleste land) vil dette kreve væpnet kamp – demokratisk væpnet revolusjon. Denne kampen, som ikke er territoriell, dvs. mellom land, som 2. verdenskrig, vil være lettere å vinne enn 2. verdenskrig, men den må tas raskt, lenge før 2030-2052 hvor klimakrisen er et fullbyrdet faktum. Denne kampen kaller vi 3. verdenskrig. 3. verdenskrig blir altså en krig for mer demokrati (demokratiske revolusjoner på den ene eller andre måten) i de enkelte land, ikke territoriell mellom land, men den blir likevel tøff, men den kan også vinnes med 50 % eller høyere sannsynlighet (bl.a. fordi grunnplanet, Folket, i diktaturene er drittleie av det, og motiverte tropper for demokrati), og resultere i globalt grønt demokrati, dvs. løsning av klimakrisen, om krigen styres riktig. Hvordan man skal sikre tilstrekkelig grønn profil, riktig styring av krigen, har NØI-INDECO belyst tidligere, og vi skal ikke gå i detalj på dette her. NB! 3. verdenskrig er beviselig helt nødvendig, og må tas raskt (snart) og vinnes!

  Får man ikke løst klimakrisen snart, dvs. vinner 3. verdenskrig, så slår krisen inn med full kraft mellom 2030 og 2052 eller kanskje litt senere. Dette betyr at om 50 - 100 år, kanskje alt i 2030, kan det meget mulig være slutt hva normalt liv for Folket angår, og bare kaos, krig, voldsomme stormer, uvær, tørke, og ulidelig til fatalt varmt over store deler av kloden – spesielt i et bredt område rundt hele ekvator, fulgt av død, epidemier og desperat flukt, brutale autoritære overgrep og elendighet generelt, rådende over hele kloden. NB! For klima-krisen skaper sannsynligvis en enorm flyktning-krise. Vi kommer ikke unna alvorlige problemer selv om vi ligger utenfor det området som blir sterkest rammet av den globale oppvarmingen, bl.a. med mer tørke og stormvær, for når mange folk i områdene rundt ekvator blir rammet dødelig av klima-krisen – det dreier seg sannsynligvis om milliarder av mennesker (3-4 milliarder lever der i dag), så drar de på desperat flukt til klimamessig bedre områder, herunder også, kanskje i milliontall, til Norge. Og hva skal vi gjøre da? Det blir et fryktelig kaos og lurveleven mv. helt sikkert. Går ikke i detaljer om denne enorme flyktningkrisen, som ganske sikkert kommer, om ikke klimakrisen og samgripende kriser som må løses for å få løst klimakrisen, bl.a. fattigdomskrisen,  blir løst nå snart bl.a. via den 3. verdenskrig, som er en helt nødvendig forutsetning for å få løst klimakrisen. NB! Man kommer ikke utenom den krigen for å få løst klimakrisen! Dette er et ca. 100% udiskutabelt faktum!

  Og denne 3. verdenskrig  for grønt demokrati, er ingenting i forhold til den  4. verdenskrig som helt sikkert kommer når ca.  3-4 milliarder personer  nå bosatt vidt omkring ekvator, flykter fra et stort ubeboelig oppvarmet landområde der, omkring 2030-2052 i følge IPCC, eller litt senere kanskje, og drar nord- og sørover, heriblant kanskje flere millioner til Norge som nevnt, om ikke 3. verdenskrig vinnes for grønt demokrati raskt.  4. verdenskrig blir nemlig også territoriell, som 2. verdenskrig, bare mye større og 100% global og involverer mange flere – ca. alle 9 milliardene personer på kloden. NB! Dette blir helt grotesk – krigen over alle kriger!

  Og flyktningene kommer for en stor del væpnet, stort sett ledet av sociopater - Hitlertyper, a la Hemedti  fra Sudan, med sin paramilitære terrorhær, RSF, helt rå og de facto hersker av Sudan i dag, og med tropper i Jemen og  Libya. Alle de 22 fascistiske Araber-statene + Iran, kommer ganske sikkert nordover, væpnet til tennene og med mye personell, bl.a. til Norge med noen millioner. Og det samme mer eller mindre med de andre landene bredt omkring ekvator. Fytterakker’n for noe dritt og brun møkk.

  NB! Nå må dere alle forstå at 3. verdenskrig må kjempes og vinnes raskt – ellers går alt til helvete – ikke bare været og klima. Den 4. verdenskrig er så å si helt umulig å vinne. Og det blir vanvittige tap på begge sider, flyktninger mot fastboende, og sannsynligvis med bruk av atomvåpen i stor målestokk. Radioaktiv skit over alt. Så nå må dere slutte med å sitte på ræva, og overlate alt til meg og mine små allierte. Og dette må absolutt være en sak for PST og Forsvaret ved Forsvarsdepartementet og alle våpengrenene inklusive E-tjenesten. Og for Erna! Og ikke bare for Norge, men alle demokratiske land, NATO og sannsynligvis mer og fler.

  Fri og bevare oss på barnebarnas vegne –  noe må gjøres STRAKS! NÅ! Det er snart for sent å avverge klimakrisen og samgripende samfunnskriser, f.eks. fattigdomskrisen, som må løses for å få løst klimakrisen! Kanskje det ikke går fullt så ille som antydet i over, men det er på ingen måte usannsynlig ut fra oppdatert materiale fra sentral realfaglig ekspertise, og ganske  mange mener til og med at menneskeheten står foran total utryddelse raskt, om man ikke raskt får løst klimakrisen, NB! medregnet løsning av samgripende samfunnskriser, som det er nødvendig å løse samtidig, for å få løst klimakrisen, jevnfør NØI-INDECOs forskning.

  PST og E-tjenesten! Det dreier seg jo bl.a. om en veldig alvorlig trussel mot rikets sikkerhet om 50 - 100 år, kanskje en del før, om man ikke får løst klima-krisen ganske snart. NB! 3. verdenskrig (krever både etterretning og kamp etc.) er neppe vanskeligere å vinne enn det var å slå Hitler i 2. verdenskrig, men Erna Solberg, statsministeren i Norge ser ut til å ha gitt opp allerede – og gjør ingenting? Erna – vi kan ikke vente på at noen ny Winston Churchill skal dukke opp, kanskje det ikke kommer noen slik overhodet, og da går det til helvete om 50 -100 år, om ikke før: Om du ikke trår til for fullt i denne saken snart – dvs. NÅ! Majoriteten av Folket krever det helt sikkert – om de blir nærmere opplyst, forklart og spurt! Og det blir de etter hvert… Nå må vi få i gang 3. verdenskrig og vinne den så vi slipper Ragnarokk = 4. verdenskrig. Og det er faktisk verre enn Ragnarokk, for her kommer det ikke noe nytt paradis tilsvarende ledet «av en gjenoppstått god gud  Balder», men bare mer elendighet til menneskeheten dør ut helt om kanskje bare en 1000 års tid – forgiftet av bl.a. radioaktivitet i stor skala og stadig klimaforverring.

  Hva må gjøres: Hovedtrekkene i løsningen av den globale klimakrisen - Cogrips-policy! Oppdatert!

  Igjen til Erna & Co! Man jo prøve å stoppe den negative utviklingen i retning klimakatastrofe – herunder fryktelige konsekvenser, mens det ennå er tid, dvs. raskt. NB! Det dreier seg jo 1. ikke om en vanskelig og kostbar territoriell krig om grenser og land, som i 2. verdenskrig, denne 3. verdenskrig dreier seg bare - i all hovedsak - om 2. en del mer demokrati, altså en del større innflytelse fra Folket, nedenfra, på  Toppenes beslutninger (NB! Byråkratiet må nok krympes litt her og der for å få til ønskede effekter) i hvert enkelte land, så i) Folkets krav om under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), som igjen innebærer ii) at pengene i dag globalt brukt til etterspørsel (kjøp av) av kull, olje og gass etc. ca. i sin helhet i stedet blir anvendt til a) etterspørsel (betaling) for investering i grønn energi og andre produkter og b) til økt kjøpekraft til fattigfolk globalt som nå bruker mye kull (som er billig), så de får råd til å etterspørre (kjøpe) den dyrere grønne energien og andre produkter, iii) blir fulgt opp og gjennomført. Ellers får man ikke faset ut kull, olje og gass m.v. som er hovedsaken i klima-krise løsningen. Det betyr at fattigdoms-krisen globalt i hovedtrekk må løses samtidig med, og som en forutsetning for, løsning av klima-krisen. NB! Det er bare en løsning: Grønt reelt demokrati, signifikant over hele kloden. Og derfor helt nødvendig: Sett i gang med 3. verdenskrig - NÅ. Først litt – så fullt TRØKK! GLOBALT!

  NB! Vi har lover om almen verneplikt her til lands både for kvinner og menn, med straff for å lure seg unna, og du Erna & Co kan ikke være «free riders» og snylte på fellesskapet, og håpe på at andre skal gjøre jobben for dere. Da må vi skjerpe lovverket mot «free riders», og gjøre det straffbart (lands- og barnebarns-forræderi) og ikke følge opp nødvendige gode råd (herunder fra NØI-INDECO m.fl.), dvs. å gjøre sin rettferdige og nødvendige del og deltakelse i nødvendig krig (3. verdenskrig) hvor alle må delta, topp, midt og bunn i samfunnspyramiden, her og i andre demokratier (bl.a. via NATO) for at vi skal vinne, og det vi. Her er det snakk om grønt demokrati eller helvete for barnebarna. Her kan man ikke lure seg unna Erna & Co, og forsøke å leke struts og «free rider»! Sånt er delvis straffbart i dag, og her må loven skjerpes, for at systemet skal fungere mer demokratisk og at krav om sikring av barnebarnas miljø, som bortimot 99% støtter her til lands (også Erna & Co?), skal få gjennomslag i systemet, som da blir mer demokratisk og ikke dysfunksjonelt som i dag. Se mer om problemstillingen nedenfor.

  Frihet på andres bekostning, dvs. med frarøvelse av andres frihet, er ikke reell frihet, men autoritært. En som driver med slikt, er ofte «gratispassasjer», «free rider». Det kan også dreie seg om oklarki (pøbelvelde i vid forstand) og asosial adferd til Hitlertyper, sociopati. Og om desertører og eller noe annet kontra-revolusjonært, som anti-klima-fascister o.l..

  NB! En liten digresjon: Nå er det slik at omtrent alle sentrale aktører i Norge per i dag vis-a-vis klima-krisen og dens løsning, unntatt undertegnede og noen få andre, forsøker å være «free riders», bl.a. ved ikke å gjøre noen ting og til og med nekte å ta i mot e-mail fra NØI-INDECO med ca. 100% nødvendig og ofte ubehagelige sannheter i denne anledning, f.eks. ved å kalle dette feilaktig for «spam» og «anmelde» det til  IT-AI-fascistene, som ikke har noen hemninger med å ta ytringsfriheten fra NØI-INDECO, for å få stoppet oss. Vi er nå f.eks. bannlyst ved UiO, på linje mer realdemokratene på IIFOR/IJOR/Folkebladet. Veldig dumt at vår forskning og resultater ikke blir mottatt der og lest, for vi går utenpå lommerusk-forskningen der. Alt vi sender dit kommer i retur. Og SMTP-serveren på Telenor/Online.no, som vi bruker, er veldig restriktiv, så vi får sendt ut veldig lite i forhold til behovet.

  NB! Hvis mange opptrer om «free riders», kommer folkets og innbyggernes krav generelt, ikke gjennom i systemet, ikke i liten grad en gang, og kravene blir derfor ikke oppfylt og  gjennomført. Dersom f.eks. ingen gjør noe selv, men alle venter på at andre skal gjøre noe, blir intet gjort, og systemet fungerer helt dysfunksjonelt, og de facto ultra-fascistisk. Er det lite av «free riding», kan man overse problemet, herunder pasifisme, men er det mye av dette, mange «free riders» , dreier det seg de facto om alvorlig dysfunksjon med de facto fascisme og fascister – brune, herunder også blåbrune og rødbrune. Som altså her i  Norge nå, så er dette et alvorlig problem. Og jo mer det er av dette fascistisk-kriminelle, jo strengere sanksjoner og  lover og håndhevning, sammenfattet i ordet lut, må man ha for at systemet skal fungere reelt demokratisk, og folkets ønsker slå igjennom i systemet signifikant (både økonomisk og  politisk/administrativt), og hindre at det fungerer fascistisk og at folk er de facto fascister. F.eks. ved å lure seg unna å ta sin rettferdige bit av jobben i tilknytning til miljøkrisen.

  Unna-lurerne  (som bl.a. Erna Solberg er for tiden - og det må straffes på den ene eller annen måte, slik at hun byttes ut eller settes under tilstrekkelig press til å fungere positivt,  f.eks. via en Folkeaksjon mot «free riding» og for fungerende demokrati spesielt myntet på Erna. NB! Jonas Gar Støre er sannsynligvis ikke noe bedre han heller!) er altså de facto fascister, og settes på samfunnets bruneliste, som danner utgangspunkt for sanksjoner. Foreløpig setter jeg slike på brunelisten min, men samfunnet bør ha en sentralt og bruke dette systematisk, f.eks. kan det være snakk om å bruke direkte e-mailaksjoner hvor faenskapet blir eksponert,  bruke politi, lover og rettsvesen m.v., og  spesielt i krig skal disse heller ikke slippe unna billigere enn andre, tvert i mot, de skal yte litt ekstra som straff.

  Slik asosial autoritær – «free rider» - atferd må straffes så hardt at det blir et null til helt marginalt problem, og at systemet og samfunnet derved fungerer reelt demokratisk – også ved kriser.  Dvs. at Folkets krav om å vinne 3. verdenskrig og løse klimakrisen slår ca. 100%  igjennom i systemet Og NB! Ad sanksjoner, her er absolutt alt unntatt autoritære metoder som dødsstraff, signifikant oklarki og Gulag (repressive fangeleire) o.l. tillatt som sanksjoner, for å få systemet til å fungere demokratisk = libertært og ved reelt demokrati  – anarkistisk, og på rett kjøl igjen og at det holder seg slik, er robust også ved kriser. Her kan det ikke spares på LUTEN! Saken er for viktig til det – ellers kommer Ragnarokk snart.

  Bortsett fra dødsstraff, signifikant oklarki, og/eller Gulag o.l., så er man, samfunnet og undertegnede, som Stalinbeinhard og gjør det som skal til for å vinne over den brune møkka og 3. verdenskrig, også utstrakt bruk av straffebataljoner. Hele gjengen - og de er mange - av brune elementer, rødbrune og blåbrune, innbefattet de facto anti-klima-fascister, «free riders», oklarkister, og sociopater  samt andre ultra-autoritære, settes på brunelisten – og når det er krig, så skal disse tvinges til å gjøre sin del pluss litt til som straff, og da blir de satt ut i krigen i straffebataljoner. Bruningene - de asosiale, skal gjøre sin rettferdige del, og det er for billig for dem å sitte i fengsel, når reale og reelle frihetsforkjempere går ut og risikerer døden eller på annen måte blir eksponert for fare.

  NB! Altså deltakelse i straffebataljoner er tingen for fascistene og andre brune elementer vidt definert. Dette må straks lovfestes. For nå kommer 3. verdenskrig. Og vil ikke Stortinget vedta dette av seg selv, så må det blir et folkekrav og bli presset frem fra bunnen - Folket, så raskt som mulig. Og også andre med innsikt, som fagmilitære, politi & PST og kriminalomsorg og rettsvesen bør støtte opp om aksjonen. Det sier seg selv at undertegnede vil stille seg bak en slik større aksjon, men har neppe tid til å lede an utover dette innledende initiativet. Men folk som er interessert i forsvar, og av at vi skal vinne den nødvendige 3. verdenskrig, for grønt demokrati, og for barnebarnas fremtid, må ta tak i dette umiddelbart. NÅ! Dette er ca. 100% nødvendig i et i forhold til oppgaven – nemlig å være blant de (land) som leder an i 3. verdenskrig,  ganske oppråtnet og forsoffent samfunn, med mye «free riders» og det som verre er av brune tendenser, som først viser seg når det kommer en krise som krever handling. Og det sier seg selv at man også må ta fra oljefondet og styrke forsvaret, nå – raskt! 

  Mvh. NØI-INDECO v. TS.


  From: post@pst.politiet.no [mailto:post@pst.politiet.no]
  Sent: Monday, November 11, 2019 8:55 AM
  To: indeco@online.no
  Subject: SV: Et lite familie-oppgjør - i forbifartent! Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if Cogripspolicy is not soon implemented. Cogripsmodel-Notatet versjon. 3.4. Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen! Oppdatert!

  Hei –

  Dette anses ikke som relevant for Politiets Sikkerhetstjeneste. Vennligst fjern oss fra din epostliste.

  Mvh,

  Politiets Sikkerhetstjeneste

  Fra: The Institute of Industrial Economics <indeco@online.no>
  Sendt: søndag 10. november 2019 20.49
  Til: 'Solveig Østmoe' <solveig.ostmoe@hotmail.com>; 'Elin Østmoe' <elin.stmoe@gmail.com>; 'Thorleif Østmoe' <thorleif.ostmoe@hotmail.com>
  Kopi: Statsministerens kontor <postmottak@smk.dep.no>; Finansdepartementet <postmottak@fin.dep.no>; Sivilombudsmannen <post@sivilombudsmannen.no>; Norges Bank <central.bank@norges-bank.no>; Statistisk Sentralbyrå <ssb@ssb.no>; Forsvarsdepartementet <postmottak@fd.dep.no>; Utenriksministeren <utenriksminister@mfa.no>; Postmottak PST <post@pst.politiet.no>; Landsorganisasjonen <lo@lo.no>; tips@dn.no; TV2 <tips@tv2.no>; tips aftenposten <tips@aftenposten.no>; NRK Nyhetstips <03030@nrk.no>; Senterpartiet epost <epost@senterpartiet.no>; Post Øst politidistrikt <post.ost@politiet.no>; Islands Ambassade <icemb.oslo@utn.stjr.is>; Sveitsiske ambassade <osl.vertretung@eda.admin.ch>; Marit.Arnstad@stortinget.no; trygve-slagsvold.vedum@stortinget.no
  Emne: Et lite familie-oppgjør - i forbifarten! Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if Cogripspolicy is not soon implemented. Cogripsmodel-Notatet versjon. 3.4. Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen! Oppdatert!

  Et lite familie-oppgjør - i forbifarten! Litt å lære av for andre også. Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if Cogripspolicy is not soon implemented. Cogripsmodel-Notatet versjon. 3.4. Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen!

  Til noen (skulle være, men er ikke reelle) familiemedlemmer – salige Arne Østmoe, en bra manns håpløse etterkommere. Pluss noen topper og ambassader i andre reelle demokratier enn Norge, litt media og PST (sikkerhetspolitiet) og Forsvarsdepartementet og Fredrikstad Politistasjon. Blindkopier til familie, venner og kjente.

  -----Original Message-----
  From: Solveig Østmoe [mailto:solveig.ostmoe@hotmail.com]
  Sent: Sunday, November 10, 2019 5:37 PM
  To: indeco@online.no
  Subject: Jeg ber om at du sletter meg fra alle dine tlf. lister. Jeg ønsker ikke meldinger av noe slag - som jeg har gitt beskjed om før .

  Solveig Østmoe

  From: Elin Østmoe [mailto:elin.stmoe@gmail.com]
  Sent: Monday, October 07, 2019 1:47 AM
  To: indeco@online.no
  Subject: Fwd: Ad at vannet fra utspringet til flere hytter på Langøya, inklusive Østmoenes hytte, stenges ved frostfare ca. 1. oktober hvert år av Per. + Oppdrag for Comfort.

  Hei, Dette blir litt for dumt og mye.
  Om hytta ikke tilfredsstiller dere, så gjør noe med det, kvitt dere med problemet eller slutt å klag. Finnes viktigere ting å bry andre med.

  Hilsen
  Elin

  Hei Solveig «Østmoe» - NÅ ER DET NOK - beviselig brun kriminell skurk, og brunt kriminelt krapyl avkom Elin og Torleif, som kaster skit på Østmoe navnet – finn dere et annet navn! Nærmere analyse av din og ungene dines adferd over flere år, herunder dine og deres løgner  i Fredrikstad tingrett om kun lån av penger til Arne Østmoe (din avdøde tidligere mann – grei kar) fra far Johannes, til påstått ensidig hyttekjøp på Kråkerøy av Arne (løgn igjen), mens det de facto dreide seg om felles kjøp (spleis på felles hytte mellom fetterne Johannes og Arne Østmoe), bevist 100% ved kvittering undertegnet av Arne, lagt fram i Tingretten i Fredrikstad, og til og med fortsetter med løgnene etter å ha tapt i rettsaken og dere anker avgjørelsen! Dere er fullstendig gale psykopater og lystløgnere alle sammen. Anken deres ble selvfølgelig avvist  av overordnet dommer. 

  Og så kan nevnes ditt og ungene dines ulovlig skifte  av lås til inngangsdør og ulovlig nektelse av adgang til felles hytte av lovlige medeiere Johannes, Knut og Jens Østmoe  med familier i mange år – helt til Tingretten, da med mulig innkopling av Fredrikstad Politi som trussel, tvang dere til å gi fra dere en kopi av hovednøkkelen til hytten, og dette gikk også urimelig tregt. NB! Men vi har, etter flere henvendelser over flere år, fremdeles ikke fått kopi av nøkkelen til Annekset, som tingretten har avgjort at vi (Jens og Knut) også har krav på å få. Kopi av denne nøkkelen til Annekset, sender du nå til meg, du har min adresse – umiddelbart – ellers går jeg til politianmeldelse – og får nøkkelen den veien. De ser dette jeg her skriver, fordi jeg sender kopi også til Fredrikstad Politi. Jeg er dugelig lei av din kriminelle og løgnaktige adferd, og det samme gjelder krapyl-avkommet ditt. Nå får du og dine ta deg sammen. Jeg har nå fått nok  - og tar igjen med lovlig – ikke samme kriminelle og løgner som deg og dines – mynt. Nå skal det ryddes opp!

  Henviser videre til trenering og annen pøbelaktig adferd i tilknytning til hytten, og nå: En ny løgn om at du tidligere har bedt meg om å slette deg fra familie-nettverks-e-mail-listen. Du kaller det også «tlf. liste», hvorfor vet jeg ikke. NB! At du vil slettes fra listen - det har du aldri meddelt meg, før, og jeg vil bare si til deg at det kommer viktig informasjon angående barnebarns og ve og vel angående klima-krisen på denne maillisten nå. Den burde du stå på. Barnebarnas fremtid er i stor fare. Men du gir altså faen i å følge med en gang –  du burde stilt deg på linje med alle oss som kjemper mot klima-krisen. Ekte Østmoer gjør nemlig det – deltar i nødvendig krig  –  under 2. verdenskrig og under den 3. verdenskrig, for mer demokrati mot klima-krisen! Det vil si du gir de facto faen i barnebarnas ved og vel til fordel for kortsiktige revestreker for makt og penger angående hytten på Kråkerøy, og å nekte å se realiteten i øynene.

  Har ikke annen sosialfaglig diagnose på deg, og ungene dine, etter alle disse faktaene som her er gjengitt (og jeg har mer) - enn at du og dine er Sociopater – Hitler-typer. Hadde dere hatt makt hadde dere vært farlige. Men det har dere heldigvis ikke. Så se å få sendt nøkkelen til Annekset til meg. Så sletter jeg dere alle fra familie-listen (som du ønsker), men jeg beholder dere alle på min bruneliste, som det av og til vil aksjoneres mot med e-mail, som man av og til må gjøre mot barnebarns- og lands-forrædere og  åpent kriminelle som deg og dine - og i alminnelighet. Vær nå så vennlig og skift etternavn, du og hele denne kriminelle bunten din av avkom. Arne Østmoe ville snu seg i graven om han kunne, hadde han visst om all denne autoritære humbugen din og deres. Dette er et krav fra alle ekte Østmoer i familien!

  Og for fremtiden skal vi ha et iskaldt – men 100% ryddig – forhold angående hytten «sammen», dvs. tilnærmet ene-eie annet hvert år. Og ikke mer trenering, løgner og kriminell adferd fra deg og dine i tilknytning til felleseiet. Her blir det politianmeldelser og direkte e-mailaksjoner, hvis du ikke følger opp 100% og uten mer tull. Jeg har vært høflig og grei mot deg og dine i alle år, til tross for all den brune møkka dere har kastet på meg og oss. Men nå er tiden kommet for å plassere «skapet», sette det på plass!

  Hilsen Jens H. – ekte Østmoe, som slekter på bestefar kaptein Jens L. Østmoe, som sloss mot nazismen (sociopater & Hitlertyper) og bl.a. satt 4 år i tysk fangenskap under 2. Verdenskrig. Det skal jeg sørge for å ikke bli! Her er det anti-klima-brune og tilhørende forrædere og annen brun møkk, som skal få unngjelde og straffes ev. bures inne når det går for langt. Og du har for lengst gått over grensen Solveig (& Co). Dette er imidlertid en generell advarsel. Dette er bare et lite eksempel som flere i Norge kan ta lærdom av!

  PS. Du har bedt om dette selv Solveig, ved lang tids upassende og kriminell adferd. Ca. alle brune skitstøvler (Johannes’ uttrykk) skal få sitt - til slutt. Tiden er kommet for å skille klinten fra hveten her i Norge og kanskje senere globalt (via allierte)! Men du bør lese hele e-mailen Solveig (se nedenfor – m. brev til Erna og Siv m.v.) for å bli litt klokere. Bedre å være en klokere skurk enn å forbli en helt ignorant og dum skurk angående klima-krisen! Dine barnebarn vil nemlig også få et helvete om ikke noe gjøres snart, ikke bare mine. Bare så du vet det. Dine slipper ikke unna – og du har delansvar! Jeg vet i hovedtrekk hva som skal gjøres mot faenskapet. Det går imidlertid farlig tregt med oppfølgingen fra nødvendige andre. Det irriterer meg snart. Men jeg er en tålmodig mann, så jeg ser det an inntil videre og fortsetter å forske og publiserer resultatene, og håper å trigge noen med større makt og penger til å følge opp. Men det begynner å haste!

  From: Jens Hermundstad Østmoe
  Sent: Sunday, November 10, 2019 1:22 PM
  To: Statsministerens kontor; Finansdepartementet; Sivilombudsmannen; Norges Bank; Statistisk Sentralbyrå; Forsvarsdepartementet; Utenriksministeren
  Cc: 'finans@stortinget.no'; 'post@nmbu.no'; 'info@bi.no'; 'sifo@sifo.no'; 'post@sivilokonomene.no'; 'fafo@fafo.no'; 'post@oslomet.no'; 'post@konkurransetilsynet.no'; 'nhh.postmottak@nhh.no'; 'post@forskningsradet.no'; Senterpartiet epost; Samfunnsøkonomenes Forening; 'post@econ.uio.no'; 'Nkom'; 'Kommunal- og moderniseringsdepartementet'; 'Samferdselsdepartementet'; Landsorganisasjonen; NHO; 'postmottak@ok.ntnu.no'; 'Marit.Arnstad@stortinget.no'; 'trygve-slagsvold.vedum@stortinget.no'
  Subject: Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if Cogripspolicy is not soon implemented. Cogripsmodel-Notatet versjon. 3.4. Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen!

  Hei Erna & Co! Sist oppdaterte tall fra IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, (se nedenfor) tyder på at det kan gå til helvete for barnebarna en del år før tidligere antatt. Nå gjelder det å komme i gang med Cogripspolicy og Løsningsforslag nr. 1. for å bidra til løse krisen – før det er for sent! Kjør på! Mvh. Jens.

  PS. Sender som dere ser fra min «hemmelige» private e-mailadresse. Firma-adressen indeco@.online.no er for tiden sperret for utgående post av Telenor/Online.no. NB! Men bruk firma-adressen ved svar, den virker på inngående post, mens privatadressens inngående post ikke virker på grunn av andre server-problemer (hos GET), så vanlig reply på denne mailen, fungerer ikke. «Til» adressen må altså endres, ved reply – ellers får dere bare feilmelding om at den ikke når meg, hvilket den heller ikke gjør.

  PPS. For øvrig er det tatt med flere sentrale mål-tall (til målstyring) til Løsningsforslag nr. 1. i versjon 3.4, og det er en link til noe mer om grønn vekst og GDP  (BNP), som NØI-INDECO har laget for Folkebladet som konsulenter i politisk økonomi. Spesielt, Finansdepartementet får se på mål-tallene og det (desentralistiske) planøkonomiske. NB! Nå må det snart bli slutt på «ikke-svars-kampanjer» og handlingslammelse over alt. Dette er bare dustete og ikke så rent lite barnslig. NB! Dersom ca. alle – topp, midt og bunn – setter alle kluter til, så kan klimakrisen løses med over 50% sannsynlighet. Jeg har i samarbeid med noen få andre, inspirert av Ragnar Frisch, laget en bra modell (General Cogripsmodel) inklusive praktisk løsningsforslag for krisen, i hovedtrekkene. Tilstrekkelige detaljer for implementering rekker vi å lage, ved å bruke det som er av universitets- og forskerressurser, før det går til helvete.

  Det er trolig bare et ørlite mindretall, kanskje ca. 1 %, (Hitlertyper - sociopater) som egentlig vil 1. ha helvete for barnebarna 2030-2052 og 2. høyst sannsynlig utryddelse av menneskeheten i løpet av 1000 år, til fordel for 3. kortsiktig makt og penger de nærmeste årene, selv på Toppene (håper jeg) – i hvert fall her i Norge, Sveits og Island (reelle demokratier), og også sannsynligvis i semi-demokratiske land, men systemet både i Norge og globalt er helt dysfunksjonelt, så, ønskene (demands) til ca. 99% av befolkningen, lokalisert på bunn, midt og topp i samfunnspyramiden (herunder også Erna & Siv & Co, tror og håper jeg - foreløpig), når ikke igjennom i systemet. Det fungerer IKKE DEMOKRATISK NOK, spesielt ikke når det oppstår kriser. Løsningen er naturligvis å gjøre det mer demokratisk (kanskje trengs omlegging på veldig mange måter), og robust, så ønskene til ca. 99%, går gjennom hele tiden (også ved kriser). Dette krever mange typer forbedringer av systemet i demokratisk retning, herunder også å få nøytralisert signifikant alle (men i alt ganske få) Hitlertyper & Sociopater som korker til prosessen i retning demokrati, via maktstillinger økonomisk og/eller politisk/administrativt. Disse må ut av systemet signifikant på den ene eller andre måten. NØI-INDECO kaller en signifikant endring i retning mer demokrati for demokratisk revolusjon, dere kan kalle det hva dere vil, terminologien er ikke så viktig.  Det er som sagt trolig bare ca. 1 % socipoater, og ikke mange av dem når maktposisjoner. De fleste, som Breivik, sitter bak lås og slå.

  NB! Men nå er systemet i Norge og globalt så dysfunksjonelt, at mange som tar samfunns-beslutninger fungerer sociopatisk (bl.a. som vi har sett med denne IT-AI-fascismen), som egentlig ikke vil være det (Erna & Siv & Co?), og heller ikke har ønsker om å lage helvete for barnebarna og utrydde menneskeheten, for kortsiktig makt & penger – men som nå ved ikke å gjøre noen ting og bl.a. drive «ikke-svars-kampanjer» etc., mot de som har  brukbare løsning (herunder NØI-INDECO), driver samfunnet mot katastrofen.

  Nå må dere derfor handle -  og riktig. Sette dere inn i Cogripsmodel-Notatet og følge opp på alle mulige måter. Selv om det vil bety ørlite mindre makt og penger til Toppene! Tenk på barnebarna! Det går ikke an å få både i pose og sekk her, som f.eks. ved Keynes løsning på konjunkturkriser, dvs. å øke det offentlige konsumet og derved, å gi mer penger og makt til Byråkratiet og samtidig få opp etterspørselen og derved sysselsettingen. Dette virker ikke lenger, og en slik type løsning finnes ikke i dag, og kommer heller ikke til å finnes for klimakrisen og samgripende kriser.

  Nå må dere gi opp litt makt og penger  og fungere mer demokratisk og altså ikke sociopatisk, ved å følge opp NØI-INDECOs forslag. Vi var konsulenter for Stoltenberg i 2009, finanskrisen. Vi har vært konsulenter for storkapitalen, Norsk Hydro Aluminium, da det var krise der. Vi vil gjerne være konsulenter for Toppene, foreløpig i Norge, og midten (forskere og saksbehandlere bl.a.) og bunnen (Folkebladet), så vi får løst klima-krisen, men da må dere på Toppen også følge opp gode råd og modeller fra NØI-INDECO. Nå må dere snart følge opp våre utspill, og svare og gå i dialog. I hvert-fall per e-mail.

  Mvh. Jens Hermundstad Østmoe for NØI-INDECO.


  NÆRINGSØKONOMISK INSTITUTT - NØI
  THE INSTITUTE OF INDUSTRIAL ECONOMICS – INDECO

  Web: http://www.indeco.no - ISSN 0802-2364 - Organisasjonsnr 992945818 - tlf/fax 22 37 65 84  Oslo - Norway - E-mail: indeco@online.no

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, etc., and vice versa: Google Translate.


  Global warming is likely to reach 1.5°C between 2030 and 2052 if Cogripspolicy is not soon implemented.
  Cogripsmodel-Notatet versjon 3.4. Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen!


  Cogripsmodel-Notatet

  Samgripingsmodell for analyse og løsning av bl.a. resesjonsproblemet – Cogripsmodel

  Notat til Ragnar Frisch Seminaret
  "En sosial-individualist mot det uopplyste pengevelde"

  Oppdatert til kriseløsning m.v. på samfunnsplan generelt
  og spesielt: Løsningsforslag nr. 1. for klimakrisen!

  En utdypning og videreføring av Ragnar Frisch’ arbeider om Samgripingsmodeller inklusive det 3. alternativ

  Alternative titler

  Spesielt angående Notatets Løsningsforslag nr. 1 og tilhørende kamp mot klimakrisen:

  Siste beskjeder fra kapteinen på Titanic!
  Siste søk i ørkenen etter vann til flokken fra en gammel hannape!
  De siste «calls» om nødvendig «Revolusjon!» fra en «die hard» 68-er!
  De siste låt-skrikene fra primus motor i prog-pønk gruppen FABS!
  Bedre å dø kjempende & «til Valhall», enn på sotteseng & «til Helheim»!
  Forskere! Tenk stort! Kutt ut alt det Frisch kalte «lommerusk-forskning»!
  Døyr fe, døyr frendar, døyr sjølv det same – eit aldri døyr: Eftirmæli!

  Det  blir kanskje ikke  «eftirmæli» for noen, hvis Løsningsforslag nr. 1 ikke blir implementert!

  Versjon 3.4 - kun foreløpig utkast – under utarbeidelse og stadige oppdateringer – dynamisk forskning!
  Av Jens Hermundstad Østmoe

  Det understrekes at dette er et debattinnlegg, innledningen til Ragnar Frisch Seminar, og ikke en NØI-INDECO-forskningsrapport. Cogrips-models er, akkurat som Keynes-models, økonomikk – economics, og ikke politikk – men akkurat som Keynes-policy finnes også Cogrips-policy, dvs. økonomiske modeller kan brukes i politisk sammenheng. Men notatet dreier seg altså om økonomikk – ikke politikk – men på bakgrunn av modell-resonnementene kan en gi politiske råd, noe forfatteren også gjør, bl.a. i egenskap av mangeårig aktivt medlem i Senterpartiet. Forfatteren har også hatt artikler i Nationen, Senterbevegelsens hovedorgan, bl.a. om kjøttmarkedet, dvs. en analyse av struktur og prisdannelse i produksjons- og distribusjonskanalene for kjøtt i Norge, og om renter, kapitalkostnader og prisstigning (inflasjon) med råd til Norges Bank. Begge temaer er drøftet generelt og teoretisk i dette Cogripsmodel-notatet, uten at man her går i detaljer om empirien. Empirisk har man her i hovedsak støttet seg på FN-data og realfaglige analyser foretatt i FN-regi, bl.a. fra IPCC, ikke noe eget datamateriale og empiriske, økonometriske undersøkelser. FN-data, også fra IPCC, er i noen grad omstridte, også de brukt her. NB! A comprehensive  Cogrips Model is also presented at www.anarchy.no, see especially World Economic Council with links. NØI-INDECO's model and WEC's model reasoning complement each other and form a complete whole of a large general Cogrips model.  

  INNHOLD:
  I. INNLEDNING OG PROBLEMSTILLING s. 14
  II. SAMGRIPINGSMODELL OG TEORETISK ANALYSE s. 22
  A. Modellen på prosentform s. 24
  B. Litt historikk om økonomiske kriser s. 25
  C. Økonomisk politikk for løsning av resesjonsproblemer s. 26
  D. Mer om prisstigning og tiltak for å begrense inflasjonen s. 28
  E. Avrundende merknader om modellen s. 31
  III. SCENARIOANALYSER BASERT PÅ MODELLEN s. 32
  IV. VIDEREGÅENDE NOTER s. 38
  V. SAMMENDRAG s. 51

  HVA MÅ GJØRES: HOVEDPUNKTENE I SAMFUNNS-KRISELØSNING GENERELT OG SPESIELT LØSNINGSFORSLAG NR. 1. FOR KLIMAKRISEN

  Om hovedpunkter i Løsningsforslag nr. 1 fra Cogripsmodellen, dvs. for klimakrisen

  Generelt gjelder at samfunnskriser, i den grad de rent fysisk kan løses, og uansett initial trigger, 1. i hovedsak skyldes beslutningsfeil i Toppen av samfunnspyramiden, som inkluderer både privat og offentlig sektor, og  2.  kan bare løses ved at det tas nye og riktige beslutninger i Toppen. Skjer ikke dette av seg selv av en eller annen grunn, må Folket, dvs. grunnplanet i samfunnspyramiden, nedenfra og opp, skaffe seg 1. tilstrekkelig innflytelse på toppenes beslutninger, og 2. bruke denne innflytelsen til å presse frem de riktige beslutningene fra Toppen, og dermed løse krisen.

  Handler ikke Folket på denne måten nedenfra og opp, og grunnene til at toppen i seg selv ikke korrigerer er permanente, så vil krisen bare fortsette og fortsette. Krisen kan bare løses på denne måten, forsøk på å løse krisen på  bunnen  av samfunnspyramiden, dvs. utenom det nevnte nedenfra og opp perspektivet, fører i hovedsak aldri frem. Å skylde på Folket og individer på bunnen av samfunnspyramiden for krisen og mangel på løsning, er derfor i hovedsak falske beskyldninger og feil. Dette gjelder både for en enkelt, og for flere samfunnskriser samtidig. Flere samfunnskriser påvirker ofte hverandre og må fikses samtidig i en vending, som anvist foran. Og dette gjelder generelt, for alle typer samfunnskriser, både økonomiske, f.eks. konjunktur- og fattigdoms-kriser, og miljømessige, f.eks. klimakrisen, jevnfør Løsningsforslag nr.1. Og som regel krever løsning av krisen økt innflytelse fra folket på beslutningene tatt av toppen, på bred basis, dvs. en generell økning i graden av demokrati i samfunnet. Dette gjelder spesielt når det er flere kriser som må løses samtidig. Og dette er nettopp situasjonen i Norge og globalt nå og i overskuelig fremtid.

  Den generelle Cogrips-modellens Løsningsforslag nr. 1 går ut på at 1. kun en seirende global folkereisning for betydelig mer og  tilstrekkelig høy grad av demokrati, til 2. derigjennom å få stoppet samfunns-toppenes de facto trenering av dropping av kull, olje og gass m.v., til 3. ca. null bruk av dette, 4. raskt nok til å forhindre klima-krisen dvs. til under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), er 5. den farbare veien til å få løst klimakrisen. - Hovedtrekkene i løsningen er konkretisert og presentert i en pressemelding datert 04.11.2019, bl.a. sendt til Statsministerens Kontor, som også er gjengitt nedenfor.

  Og siden forskningen viser at samfunns-krisene de facto i stor grad henger sammen, med en i hovedsak felles rot  på Topp i samfunnspyramiden, herunder beslutningsfeil hos Byråkratiet bredt definert,  toppene økonomisk og/eller politisk/administrativt, både i offentlig og privat sektor, -  både de økonomiske (snevert definert) og de miljømessige krisene, så må alle krisene i det alt vesentligste løses samtidig, og sett under ett. Og som forskningen også viser, i hovedsak på samme måte – dvs. kompatibelt med Løsningsforslag nr. 1. i den generelle Cogrips-modellen, også kalt Samgreps- eller Samgripings-modeller (sistnevnte er Ragnar Frisch’  navn på denne typen modeller) inklusive Cogrips-policy bredt definert, dvs. på norsk: Samgreps-politikk!

  NB! Vi gjentar og HUSK! Den generelle Cogrips-modellens Løsningsforslag nr. 1 går ut på at 1. kun en seirende global folkereisning for betydelig mer og  tilstrekkelig høy grad av demokrati, til 2. derigjennom å få stoppet samfunns-toppenes de facto trenering av dropping av kull, olje og gass m.v., til 3. ca. null bruk av dette, 4. raskt nok til å forhindre klima-krisen dvs. til under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), er 5. den farbare veien til å få løst klimakrisen.

  Hovedtrekkene i løsningen er konkretisert og presentert i en pressemelding datert 04.11.2019, bl.a. sendt til Statsministerens Kontor, som per 22.11.2019 oppdatert og utdypet også er gjengitt i kortform foran i Cogripsmodel-Notatet. En generell FOLKEREISNING til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser er nødvendig! Det forutsetter bevisstgjøring og mobilisering av massene. Det mangler i dag. Pressen og de store organisasjonene må ta tak i dette, nasjonalt og globalt. Ellers får vi ikke løst klimakrisen.

  NB! Ad den 3. Verdenskrig. En generell FOLKEREISNING til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser er nødvendig! Det forutsetter bevisstgjøring og mobilisering av massene. Det mangler i dag. Nå må media og store organisasjoner på banen!

  NB! Vi gjentar og HUSK! Den generelle Cogrips-modellens Løsningsforslag nr. 1 går ut på at 1. kun en seirende global folkereisning for betydelig mer og  tilstrekkelig høy grad av demokrati, til 2. derigjennom å få stoppet samfunns-toppenes de facto trenering av dropping av kull, olje og gass m.v., til 3. ca. null bruk av dette, 4. raskt nok til å forhindre klima-krisen dvs. til under 1.5 ° C global oppvarming siden førindustriell tid (1720 - 1800), er 5. en farbare veien til å få løst klimakrisen.

  Hovedtrekkene i løsningen er konkretisert og presentert i en pressemelding datert 04.11.2019, bl.a. sendt til Statsministerens Kontor, som per 22.11.2019 oppdatert og utdypet også er gjengitt i kortform foran i Cogripsmodel-Notatet. En generell FOLKEREISNING til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser er nødvendig! Det forutsetter bevisstgjøring og mobilisering av massene. Det mangler i dag. Pressen og de store organisasjonene må ta tak i dette, nasjonalt og globalt. Ellers får vi ikke løst klimakrisen.

  Ad den 3. Verdenskrig. En generell FOLKEREISNING til støtte for løsningen av klima- og samgripende kriser er nødvendig! Det forutsetter bevisstgjøring og mobilisering av massene. Det mangler i dag. Nå må media og store organisasjoner på banen! Nærmere om et opplegg til løsning for dette problemet, se http://www.anarchy.no/sudan.html..-- Ad den 3. Verdenskrig. NB! Den trenger neppe å bli særlig blodig og voldelig om man innretter seg litt samfunnsvitenskapelig, fagmilitært og politifaglig smart! Her er NØI-INDECO innstilt på videre samarbeid, som angående Kina – se pressemeldinger av 19-22.11.2019 publisert bakerst i Notatet! Dette må imidlertid følges opp med skikkelig press/kontroll fra bunnen, Folket, for at Målstyringen skal bli effektiv i forhold til Folkets krav (målene for styringen), dvs. frihetlig & demokratisk og ikke autoritær og Folkefiendtlig, byråkratisk og treg. Ad dette er det allerede noe aktuelt stoff på Kina/Hong Kong-artikkelen, også basert på AISC-rapporter, på Demokrati- & Anarki-debatten http://www.anarchy.no/andebate.html . Og så får man forske litt videre, og samarbeide med andre rådgivere & eksperter og Folket, så lenge helsen holder. Egypt er en nøtt – og USA og EU. Men vi begynner å tro at 3. verdenskrig kan vinnes i tide, og å avverge det skrekkelige Ragnarokk – den 4. Verdenskrig, men det er veldig langt frem. Men nå: Forsiktig, realistisk, ørlite optimistisk. Men ikke mye foreløpig. Og alle: Topp, Midt og Bunn, innenlands og globalt, må være med – å få sin plass på laget – demokratisk og grønt. Samtidig som avstanden mellom topp og bunn – skal krympes en del, både økonomisk og politisk/administrativt, og for miljøet, herunder klimaet (viktigst), men ikke minst arbeidsmiljøet. For nå har det vært mye gjørmevandring (les: brunt). Det må det bli en slutt på!

  Scenarioanalyser av utviklingen fremover 50 - 100 år med
  Samgrepspolitikk innført snarlig og uten
  - og dermed med klimakrisen.
  Scenarionalysen for alternativet uten Samgrepspolitikk (eller noe tilsvarende)
  er både høyst sannsynlig og veldig skremmende!

  STRAKS MÅ NOE GJØRES! SNART ER DET FOR SENT!

  det bli mer Samgreps-politikk, i Norge og GLOBALT – og det må skje RASKT!  Eller noe tilsvarende, men i hovedsak KOMPATIBELT med Samgreps-politikk – Cogrips-policy, eventuelt under et annet navn. Navnet skjemmer ingen i denne sammenheng, bare det nødvendige blir GJORT! For Klimakrisen, hvis den får utvikle seg relativt uhindret som nå, blir ganske sikkert veldig plagsom for Folket globalt, ille men neppe så mye dødelig her i Norge kanskje, men nok ganske fatal i stor målestokk i allerede fattige land. Så nå er det på tide å ta skikkelig tak i dette.

  NB! Klima-krisen skaper sannsynligvis en enorm flyktning-krise. Vi kommer ikke unna alvorlige problemer selv om vi ligger utenfor det området som blir sterkest rammet av den globale oppvarmingen, bl.a. med mer tørke og stormvær, for når mange i områdene rundt ekvator blir rammet dødelig av klima-krisen – det dreier seg sannsynligvis om milliarder av mennesker, så drar de på desperat flukt til klimamessig bedre områder, herunder også, kanskje i milliontall, til Norge. Og hva skal vi gjøre da? Det blir et fryktelig kaos og lurveleven mv. helt sikkert. Går ikke i detaljer om denne enorme flyktningkrisen, som ganske sikkert kommer, om ikke klimakrisen og samgripende  kriser, herunder bl.a. plastforurensning, demografiske, fattigdoms og konjunktur  kriser,  blir temmelig raskt løst. Her kan Samgreps-politikk meget mulig løse alle krisene, som altså delvis samgriper med hverandre, og derfor høyst sannsynlig må løses under ett og samtidig – om denne gjennomføres i tilstrekkelig grad i praksis globalt,

  Samgrepspolitikk, som innebærer mer demokrati generelt - på en eller annen måte, så 1. Folkets krise-krav angående miljø, herunder bl.a. klima, og for samgripende økonomiske forhold bredt definert, 2. får gjennomslag i de økonomisk-politiske systemene globalt, 3. er høyst sannsynlig nødvendig for løsning av de delvis sammenvevde samfunnskrisene. Om ikke det blir mer demokrati med påfølgende kriseløsninger, dvs. Samgrepspolitikk (eller noe ganske kompatibelt), går kloden temmelig sikkert til helvete for Folket, og delvis også for Byråkratiet (selv om de fleste der, lik Hitler i bunkersen før slutten, falskt optimistisk ennå ikke tror det), ganske raskt – i løpet av noen få tiår!  Om 50 - 100 år kan det meget mulig  være slutt hva normalt liv for Folket angår, og bare kaos, krig, voldsomme stormer, uvær, tørke, og ulidelig til fatalt varmt over store deler av kloden – spesielt i et bredt område rundt hele ekvator, fulgt av død, epidemier og desperat flukt, brutale autoritære overgrep og elendighet generelt, rådende over hele kloden, og enden på visa etter en del år med dette kaoset & krig etc., er sannsynligvis bare noen relativt få gjenlevende millioner av Folket, på bunnen – grunnplanet i samfunnspyramiden, i et ultra-fascistisk helvetes-system med ca. null i demokratigrad og dermed ca. 100% autoritærgrad, med noen enda færre millioner i Byråkratiet på topp.

  Fri og bevare oss på barnebarnas vegne –  noe må gjøres STRAKS! NÅ! Det er snart for sent å avverge klimakrisen og samgripende samfunnskriser! Kanskje det ikke går fullt så ille som antydet i dette scenariet, men det er på ingen måte usannsynlig ut fra oppdatert materiale fra sentral realfaglig ekspertise, og ganske  mange mener til og med at menneskeheten står foran total utryddelse, om man ikke raskt får løst klimakrisen, NB! medregnet løsning av samgripende samfunnskriser, som det høyst sannsynlig er nødvendig å løse samtidig, for å få løst klimakrisen, jevnfør NØI-INDECOs forskning..

  INDECO og et annet lite institutt, IIFOR, som har et lignende løsningsforslag for klimakrisen, har informert bredt og vidt om dette på vanlig måte via e-mail og websider bl.a. i håp om å trigge noen med tilstrekkelige ressurser og kapasitet til å få i gang denne nødvend