Velkommen til
Folkebevegelsen:

BLI MED I FOLKEBEVEGELSEN
FOR VALGBOIKOTT AV

FREMSKRITTSPARTIET, Frp, SOSIALISTISK VENSTREPARTI, SV OG RØDT, R,
SAMT ANDRE GANSKE AUTORITÆRE VALGLISTER.

STEM NOE ANNET!

STYRK DET SOSIAL-INDIVIDUALISTISKE SENTRUM
STEM MEST MULIG LIBERTÆRT!

STEM VENSTRE, V, ELLER SENTERPARTIET, Sp!

Nærmere informasjon:

Kommunevalget 2019 (click on) : http://www.anarchy.no/kommunevalget2019.html
Stortingsvalget 2017 (click on) : http://www.anarchy.no/stortingsvalget2017.html
Kommunevalget 2015 (click on) :
http://www.anarchy.no/kommunevalget2015.html
Stortingsvalget 2013 (click on) : http://www.anarchy.no/stortingsvalget2013.html
Kommunevalget 2011 (click on) :
http://www.anarchy.no/kommunevalget2011.html
Stortingsvalget 2009 (click on) : http://www.anarchy.no/stortingsvalget2009.html
Kommunevalget 2007 (click on) : http://www.anarchy.no/kommun07.html
Stortingsvalget 2005 (click on) : http://www.anarchy.no/stortingsvalget2005.html
Kommunevalget 2003 (click on) :
http://www.anarchy.no/kommun03.html
Valgdebatt 2003 (click on) :
http://www.anarchy.no/debatt03.html

Links

Send E-post til FOLKEBEVEGELSEN her: fb@anarchy.no