KOMMUNEVALGET 11. SEPTEMBER 2023


Kommunevalget 2023. Resultater.

Kommunevalget 2023. Resultater, se (klikk på): https://www.nrk.no/valg/2023/resultat/. Høyre er nå Norges største parti. Det blir høyst sannsynlig ikke mer anarki nå, men en liten høyredreining på det økonomisk-politiske kartet, se (klikk på): http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html, med bibehold av anarkigraden i Norge på ca. 54 prosent, med ca. 46 prosent autoritærgrad.

SKAL ARBEIDERPARTIET GÅ FREM IGJEN, MÅ DET FÅ TIL EN MER ANARKISTISK = LIBERAL SOSIALDEMOKRATISK, POLITIKK...

SE SPESIELT ARTIKKELEN OM AKTUELL NORSK POLITIKK PÅ: www.anarchy.no OG: LINKS.

PS. 16.09.2023. Tilliten til politiker-toppene er nå nær null. Partiene må få mer liberale sosial-demokratiske = anarkistiske, programmer, og Jonas G. Støre og Jern-Erna må ut av ledelsene i AP og Høyre, for å gjenopprette tilliten. Vi kan ikke ha det slik som nå med mye korrupsjons-skandaler. Mvh Norges Anarkistråd (NACO).

19.09.2023. Vi er vant med at politikere ljuger, jevnfør valgflesk. Vi tror derfor ikke en tøddel på at Jern-Erna og de andre korrupte politikerne både til høyre og til venstre snakker sant om familienes aksjekjøp og innsidehandler, som de er skyldige i alle sammen. Mvh de liberale sosial-demokratene = anarkistene.

PS. Til nestleder Asheim og Høyre… Hvor blåøyde tror dere at det norske Folk er?????????? SLUTT OG LJUG!!!!!!!!!!!!!!
PPS. Hei igjen Asheim og Høyre. Titten Tei (Ine Marie Eriksen Søreide) som ny Høyreleder. Narr oss ikke til å le…
PPPS. Politiet med Økokrim i spissen, tør antakelig ikke etterforske sakene skikkelig og domstolene tør ikke dømme, for de er redd for at politikerne i storting og statsråd vil hevne seg og ta fra dem bevilgninger til budsjettene og toppjobbene deres. Systemet er således antakelig gjennomkorrupt.

PPPPS. 23.09.2023. Korrupsjons-jeger Eva Joly krever at Økokrim må etterforske Erna Solberg, i habilitets og aksjeskandalen, melder NRK TV1. De liberale sosialdemokratene = anarkistene er helt enige med Eva Joly i denne saken.

24.09.2023. AKTUELL NORSK POLITIKK - GÅ AV SOM PARTILEDER I HØYRE JERN-ERNA, OG OGSÅ SOM STATSMINISTER-KANDIDAT. VI KOMMER ALDRI TIL Å GI OSS PÅ DETTE... DU HAR ABSOLUTT NULL TILLIT. DET SAMME GJELDER JONAS G. STØRE. HILSEN ANARKISTENE.


FOLKEBEVEGELSEN: JERN-ERNAS HØYRE OG AP ER IKKE GODE ALTERNATIVER. KOMMUNEVALGET 11. SEPTEMBER 2023. HVORDAN STEMME MEST MULIG FRIHETLIG? STEM PÅ RELATIVT FRIHETLIGE I SP OG V. MER ANARKI NÅ!

AISC: JERN-ERNA ER EN SIKKERHETS-RISIKO. DE LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATENE VIL IKKE HA ET HØYRE MED JERN-ERNA I SPISSEN. SKAFF EN NY HØYRELEDER, SOM HAR EN SOLID FORSVARSPOLITIKK.

Erna Solberg sier nei til globalt Nato - AISC ønsker nettopp et globalt NATO, deltakende i the 3rd WW - revolusjonskrigen. Dette er nødvendig for seier i det globale klima (CO2) problemet.

Erna Solberg sier nei til globalt Nato. Statsminister Erna Solberg (H) advarer mot å bruke Nato-flagget så mye ute i verden at alliansen blir stemplet som en fiende i muslimske land. Mandag samles stats- og regjeringssjefene i de 30 medlemslandene i Nato til toppmøte i Brussel. Der skal de stake ut kursen for alliansen fram mot 2030. I forkant av toppmøtet har Nato-sjef Jens Stoltenberg tatt til orde for «et mer globalt utsyn» i alliansen. Det er en tenkning statsminister Erna Solberg (H) nå advarer mot å trekke for langt.  – Vi må ha evne til å diskutere konsekvensene av endringer i sikkerhetslandskapet, også utenfor vårt kjerneområde. Men det vi har vært tydelige på, er at dette ikke skal bety et mer globalt Nato, sier Solberg i et intervju med NTB før toppmøtet. – En global forståelse av sikkerhetssituasjonen betyr ikke at Nato skal bli mer globalt, sier hun.

Erna og Titten Tei (Ine Marie Eriksen Søreide) i UD har vist seg for Kina-vennlig bl.a. i  politikken flere ganger. De er alt for glad i å kjøpe billige varer fra Kina, og eksportere norsk laks.  Det grenser mot landsforræderi.  Et globalt NATO dreier seg bl.a. om å støtte det muslimske FOLKET mot ultra-autoritære herskere og deres Byråkrati,  i the Arab Spring og the Green Global Spring Revolution, globalt. Ikke om å krangle med det muslimske FOLKET. Erna Solberg sier altså nei til globalt Nato - AISC ønsker nettopp et globalt NATO, deltakende i the 3rd WW - revolusjonskrigen. Dette er nødvendig for seier i det globale klima (CO2) problemet. Se http://www.anarchy.no/ija141.html & http://www.anarchy.no/ggs1.html . AISC 11.06. 2021.

PS. 18.06.2021. NATO må forberede seg på 3WW, også mot Kina. Selve NATO behøver ikke ta opp nye medlems-land, men alliansen må være klar til global innsats: = NATO GLOBAL.

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

FRA IJ@ 1 (50) KLIKK PÅ http://www.anarchy.no/ija150.html. XI = BIG HITLER. MAN KAN IKKE SAMARBEIDE MED NOE SLIKT!

V-hilsen AISC, The Anarchist International Security Council.

31.08.2023. Sindre Finnes kjøpte aksjer da Solberg var statsminister. Sindre Finnes' aksjekjøp mens ektefellen Erna Solberg var statsminister, er ikke like alvorlig som Huitfeldt-saken, mener Grunde Almeland (V). https://www.nrk.no/norge/sindre-finnes-kjopte-aksjer-samtidig-som-erna-solberg-var-statsminister-1.16538005. Kilde: NRK. Men det er alvorlig nok til at hun er diskvalifisert, mener NACO.

Da Høyre dannet regjering med Kristelig Folkeparti og Venstre i 2001, ble Solberg Kommunal- og regionalminister. Hun ble sittende i dette vervet til regjeringen gikk av etter valget i 2005 og Solberg gikk tilbake til Stortinget, hvor hun ble Høyres parlamentariske leder. Hun var parlamentarisk leder 2005–2013 og igjen fra 2021. Som statsråd fikk Solberg rykte som kompromissløs og ble kjent under tilnavnet «Jern-Erna». Tilnavnet skrev seg særlig fra innstramninger i innvandringspolitikken og kutt i overføringene til kommunene. Kilde: Store norske leksikon.

AP ER HELLER IKKE NOE GODT ALTERNATIV

28.08.2023. Et samlet NACO oppfordrer AP-millionærene til å la småguttenes barneromper være i fred. La også småjenter være i fred. Ligg unna!!! Ellers… NACO. 27.08.2023. Lokal Ap-topp i vestlandskommune sikta for seksuell omgang med mindreårig gut, se: https://www.nrk.no/vestland/lokal-ap-topp-i-vestlandskommune-sikta-for-seksuell-omgang-med-mindrearig-gut-1.16531824. Er dette bare toppen av isfjellet? Er det et pedofilt nettverk blant millionærene i AP-toppen? Vi bare spør... AISC.

31.08.2023. Sissener ut mot Støre: – Hadde fått fyken av styret. Investor Jan Petter Sissener mener Jonas Gahr Støres ledelse ikke ville blitt tolerert i næringslivet. Nå ber han både Støre og Anniken Huitfeldt gå av. Se: https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/sissener-ut-mot-store-hadde-fatt-fyken-av-styret/16006512/. Kilde: TV2.

22.09.2023. MARTIN KOLBERG, AP-VETERAN, VIL HA MED KOMMUNISTENE I SV I STATSRÅDET. IKKE TALE OM - DA STEMMER ANARKISTENE PÅ VENSTRE. VI VIL HA ET LIBERALT SOSIALDEMOKRATISK SENTRUMS-STATSRÅD. IKKE EN STATS-KOMMUNISTISK "SAMLING PÅ VENSTRESIDEN". Kilder: NRK og NACO.


KOMMUNEVALGET 11. SEPTEMBER 2023
Google international translation tool: Norwegian to English and more

Anarki er reelt demokrati! = Liberalt sosial-demokrati!
Se http://www.anarchy.no/course2.html og http://www.anarchy.no/realdemocracy.html
Mer anarki nå!

Valgdagen for fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 2023 er mandag 11. september 2023. Hvert enkelt kommunestyre
kan vedta at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 10. september 2023.
Kommunaldepartementet har ansvaret for valget. Det skriver på sin Web:

Valg og demokrati

"Demokratiet står sterkt i Norge. Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Annethvert år er det enten stortings- og sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det representative demokratiet har etter hvert blitt supplert med nye deltakelsesformer [f. eks. direkte aksjoner]. I større grad enn tidligere har deltakelsesformer utenom valgkanalen inntatt den lokalpolitiske arenaen. Norge er en enhetsstat [stat her i betydningen sentraladministrasjon, ikke arki, dvs. x-arki, hvor x kan være hva som helst unntatt 'an', siden systemet i Norge er et anarki, ca 54% - signifikant]. Stortinget overfører [desentraliserer] makt [her i betydningen beslutningsrett og -styrke, ikke dominans] og myndighet til fylkeskommuner og kommuner gjennom allmenn lovgivning. Kommunene og fylkeskommunene utgjør egne politiske systemer, organisert som et representativt demokrati innenfor et geografisk avgrenset område. Prinsippet om det kommunale selvstyret [autonomi] er en integrert og veletablert del av den norske politiske styringskulturen. "

Det er imidlertid delte meninger om hvor sterkt det kommunale selvstyret egentlig står, se Dagbladets kronikk "Veikt lokalt sjølvstyre - Noreg er omtrent det einast landet i Europa som ikkje har forankra kommunalt sjølvstyre i grunnlova", http://www.dagbladet.no/2011/09/07/kultur/debatt/lokalpolitikk/kommunalt_selvstyre/grunnlov/18004264/. Kommunane er langt på veg rettslause overfor staten, meiner kronikkforfattarane. Folkebevegelsen mener det kommunale selvstyret snarest må grunnlovsforankres og støtter ellers flere av forslagene i kronikken.

HVORDAN STEMME MEST MULIG FRIHETLIG?

FOLKEBEVEGELSEN:
ANARKISTENE = DE LIBERALE SOSIALDEMOKRATENE, KASTER SEG INN I KOMMUNEVALGKAMPEN.
STEM PÅ RELATIVT FRIHETLIGE I SENTERPARTIET OG VENSTRE!

Oppdateres jevnlig: http://www.anarchy.no/kommunevalget2023.html Følg med !!!!!!!!!!!!!

LES OGSÅ:

FOLKETS IDÉDUGNAD
http://www.anarchy.no/dugnad.html

KAMPEN MOT DET UOPPLYSTE PENGEVELDE
http://www.anarchy.no/enronism.html

ANARKIDEBATTEN
http://www.anarchy.no/andebatt.html

Venstre! Vekk fra høyreliberalisme inklusive narkotika-liberalisme og JA-til EU

13.05.2023. Den venstrepopulistiske sekten MDG har hatt landsmøte og sier JA til EU. Norges Anarkistråd (NACO) er imidlertid klart NEI til EU, og oppfordrer folk til å boikotte MDG ved kommunevalget til høsten og ved senere valg. MDG er et reaksjonært parti.

STØTT FOLKEBEVEGELSEN FOR
VALGBOIKOTT AV Frp, SV, R OG
ANDRE AUTORITÆRE
SE:
http://www.anarchy.no/boikott.html

Folkebevegelsen har etter diskusjon og vedtak basert på alminnelig konsensus, besluttet at
å stemme på V eller Sp, er det generelt mest frihetlige ved kommunevalget 11. september 2023!

Men ved kommunevalget i større grad enn ved riksvalg gjelder også spesielt at man må se an de enkelte listene og
uansett parti stemme til fordel for de personer som man antar vil gjøre en best og mest frihetlig jobb som folkevalgt lokalt!

Forøvrig, tendensene til uopplyst pengevelde sentralt i Sp, noe som også har fått sin straff, er sterkt beklagelig, men dette har i og for seg lite med kommunevalget, Sps program og lokale Sp-lister å gjøre! Den politiske ledelsen i Sp gikk klar juridisk, men det sitter igjen et inntrykk av en noe frynsete moral. En tidligere sentral Venstrepolitiker bedrev også pengerot, men man får håpe på at det ikke blir mer slikt i Sp og V. Illegitime gaver, pensjonsjuks samt skatte- og annet snusk blant toppene sentralt i de fleste partier har florert og man må slå hardt ned på alle slike tendenser til uopplyst pengevelde. Pengerot er klart en autoritær økonomisk plutarkisk/kapitalistisk tendens, som også representer en tendens til oklarki, dvs. pøbelvelde og pøbelherrevelde i vid forstand, og alt slikt trekker i retning redusert anarkigrad. Den kriminelle virksomheten i Fremskrittspartiet er særdeles graverende, og er belyst flere steder her i dette dokumentet.

Til og med den tidligere statsministeren, nå NATO-generalsekretær, Ap-Jens, har rotet med illegitime gaver. Man har heller ikke glemt at høsten 2001 gjorde Jens Stoltenberg seg til kjeltring ved å stikke av fra sin påkjørsel av en annen bil på en parkeringsplass, uten å legge igjen beskjed om hendelsen med navn, telefon-nummer og adresse. Det sier i grunnen alt om den etiske kodeksen til denne fyren. Regnskapsjuks med kunstig lave miljøpriser gjør ikke saken bedre. Ad for lave miljøpriser og monstermaster i Hardanger så minner vi om at Jens Stoltenberg uttalte på NRK-Dagsrevyen at det beste er å legge alt i kabel i august 2010. I 2011 har han & co gått tilbake på dette og har vedtatt alt i monstermaster i luftspenn. Du snakker om juksemaker pipelort! Inkompetent toppbyråkrater med Aps partibok i orden må vite, florerer også. Man sitter igjen med et inntrykk av en noe frynsete moral.

Det finnes former for sosial positiv makt - styrkebalanse og sosial kontroll, selvkontroll - som ikke korrumperer. Men politisk/administrativ og/eller økonomisk makt korrumperer tendensielt og jo mer makt desto verre. Det er mulig slikt snusk, rusk og grums også forekommer lokalt, men antakelig i mindre grad. Man får se hva som kan dukke opp - alle partier er herved i søkelyset til anarkister, presse og politi samt tilsyn. Personer på valglistene med tendenser til uopplyste pengevelde og annen kriminalitet, når slikt avsløres, får høyst sannsynlig stryk av velgerne. Det skal man være oppmerksom på! Selv om korrupsjon er lite utbredt i Norge sett i internasjonalt perspektiv. Folket, sett som klasse i motsetning til øvrigheten i privat og offentlig sektor, vil generelt ikke ha noe av slikt u-anarkistisk snusk, rusk og grums. Ellers bør man ta hensyn til de frihetliges tre mest sentrale direkte aksjoner, og valgkandidatenes stillingtagen i denne forbindelse (klikk på:)

 • Direkte aksjon mot monstermaster i Hardanger og for miljø
 • Direkte aksjon mot Datalagringsdirektivet m.v.
 • Direkte aksjon for lokalsykehus og mot statsmonolitten
 • Se forøvrig http://www.anarchy.no/neitil.html, som tar for seg Anarkistføderasjon i Norges synspunkter på lederspørsmålet i Sp og Venstre. Nestleder Ola Borten Moe, en løs kanon på dekk for å si det mildt, har blitt en større og større belastning for Sp og bør ut av ledertroikaen i Sp så snart som mulig. De håpløse soloutspillene hans vil trolig også slå negativt ut for Sp ved kommunevalget i år. Sp-leder må han aldri bli! Han er uegnet. Bli han leder vil Sp trolig miste oppslutning i stort omfang. (Siste nytt er at Ola Borten Moe har sluttet som nestleder, gått ut av statsrådet og vil ikke stille som kandidat til neste stortingsvalg.) Venstre bør unngå en Ja til EU-leder av lignende årsaker.

  INNHOLD:
  I. Innledning. Norges, Frps, SVs og Rs plass på det økonomisk-politiske kartet
  II. Litt historikk, og fram til nå. Folkebevegelsen for boikott av Frp, SV, R og andre autoritære.
  Brunt kort til Frp. Brunstripete tendenser i Frp

  III. Frp, det blåbrune, autoritære, skattesnyter-partiet
  IV. Kampen mot det blåbrune Frp støttes av flere på stortinget og Venstre vil ha en sentrumsløsning
  V. Stort potensiale i sentrum
  VI. Frp står for betydelig statisme og kapitalisme/økonomisk plutarki, dette betyr moderat fascisme
  VII. Historiker sammenligner Frp og Quisling

  VIII. Frps vs anarkistisk vs SV & Rs innvandringspolitikk m. v.
  IX. Årsaker til lav valgdeltakelse - og hvordan den kan økes
  X. Nei til Frps miljø-strutsepolitkk
  XI. God butikk for Rimi-Hagen - gir to millioner til øvrighetspartiet Frp
  XII. Senterpartiets plass på det økonomisk-politiske kartet

  XIII. Venstres plass på det økonomisk-politiske kartet
  XIV. Gunnar Garbo: "En god liberaler er en god sosialist"
  XV. Oppslutningen om anarkismen er stor i Norge. Ca 53% var anarkister i 2005 og ca 55% er anarkister per 2011. Og om styringen av anarkiet Norge
  XVI. Fremskrittspartiet knytter an til totalitære kapitalistiske tankesmier
  XVII. Frps program med offentlig finansiering av private aktører fører til topptungt byråkrati i lønn og rang
  XVIII. Med hånden ute av kontroll - voldsmenn i Frp
  XIX. Sentrumspartiene på feil spor - nå må strategien og politikken legges om for å ta ut potensialet
  XX. Boikott Rødt ved kommunevalget
  XXI. Brunt Kort til Fremskrittspartiet ved formann Siv Jensen m.v.
  XXII. Totalitære stats-sosialistiske tendenser i SV
  XXIII. Samfunnspartiet er populistisk - ikke anarkistisk og består ikke av anarkister
  XXIV. Frp har ikke noe liberalistisk program, som Lysbakken, SV, hevder
  XXV. Frps tilslutning står ikke for fri saklig kritikk i media.
  Uansvarlige media har skylden om Frp får mer enn ca 15-20% ved kommunevalget i september
  XXVI. Brunt Kort til SVs Hallgeir Langeland

  XXVII. Victor Norman: Høyre må ikke bli et "småbrunt haleheng til Frp"
  XXVIII. Aftenposten: Frp-politikk gir mer kriminalitet
  XXIX Anarkisten Henrik Ibsen: Uh, ikke flæsk!


  "

  *) Stjernene indikerer posisjonen til det norske økonomisk-politiske systemet etter den revolusjonære endringen i 1994/95, med ca 53% anarkigrad medio 1995.
  Les mer om dette på
  http://www.anarchy.no/a_nor.html og http://www.anarchy.no/ija1994-96.html.
  Det norske systemet av i dag er plassert like over stjernen(e), med ca 54% anarkigrad. Det er og har vært et sosial-individualistisk anarkistisk system i Norge siden 1994/95.
  Dvs. et anarki av lav grad i sektoren for sosial-individualisme, innenfor den anarkistiske kvadranten, mellom avansert sosialdemokrati og avansert sosial-liberalisme, sett i internasjonalt perspektiv, se (klikk på:) IJA 1 (37)
  Anarkigraden er 100 % - autoritærgraden (Engelsk: authoritarian degree) i %, innenfor den anarkistiske kvadranten. Ellers brukes betegnelsen libertærgraden = 100 % - autoritærgraden i %.
  Progressiv betyr oppover på kartet, den vertikale aksen en kan trekke gjennom midtpunktet er progressiv versus reaksjonær-aksen.
  Den horisontale aksen en kan trekke gjennom midtpunktet representerer den tradisjonelle høyre-venstre-dimensjonen.

  Fig. 1. Det økonomisk-politiske kartet

  I. Innledning. Norges, Frps, SVs og Rs plass på det økonomisk-politiske kartet

  Vi ser i debatter på TV og i øvrige media at rikspolitikere og rikspolitikk får en stor plass også vedrørende kommunevalg. Partienes generelle programmer har jo også lokalpolitiske implikasjoner. Vi har av denne grunn bygd videre på våre betraktninger fra stortingsvalgene i 2009, 2013, 2017 og 2021, men også trukket inn analysene i tilknytning til kommunevalgene i 2007, 2011, 2015 og 2019. I 2007 oppsummerte Folkebevegelsen situasjonen på følgende måte, som nok også har noe relevans til årets kommunevalg:

  Lav valgdeltakelse i kommunevalget i år også?

  Dagens Næringsliv har publisert essensen i pressemeldingen fra Folkebevegelsen om kommunevalget sendt 25.05.2007. Under overskriften "Lest siden sist" DN 2/3 Juni, står følgende øverst: "Deltagelsen ved kommunevalget 2003 var ca 59 prosent, det laveste etter krigen. De ca 41% som ikke stemte, grovt regnet 1,5 millioner mennesker, vil sannsynligvis ha høyere grad av anarki i Norge. (...) Folket - i motsetning til øvrigheten - er antakelig ikke fornøyd med de ca 54% anarkigrad som vi har her i Norge for tiden, men vil ha en høyere grad av anarki, med kurs mot midten og oppover på det økonomisk-politiske kartet. Mer anarkistiske programmer og praktisk politikk for partiene må dermed til for å øke valgdeltakelsen. Den anarkistiske Folkebevegelsen trekker sine egne slutninger i en pressemelding." Vi syns det er gledelig at Dagens Næringsliv tar oss på ordet/kornet. Men vi konstaterer at så langt i valgkampen har de politiske partiene i for liten grad fått mer anarkistiske programmer, og mer anarkistisk praktisk politikk.

  Anarkistføderasjonen i Norge stiller av prinsipielle grunner ikke lister i valget. Enkelte anarkister, som er spesielt opptatt av det anarkistiske ideal, har stemt blankt i protest og vil antakelig fortsette med det. Men vi lever ikke i et samfunn nær det anarkistiske ideal, (Norge er som nevnt for tiden et anarki av lav grad) og det er viktig å få inn mest mulig relativt frihetlige folk i kommuneforvaltningen. Folkebevegelsen har derfor oppfordret til boikott av de generelt mest autoritære partiene Frp, Rødt/RV og SV, og oppfordrer folk til å stemme på de relativt, generelt, mest frihetlige partiene Venstre og Sp. Spesielle unntak er bl.a Karlsøy der anarkistene støtter SV og Trondheim der anarkistene støtter MDG. åslaug Haga frykter ifølge NRK-Alltid Nyheter 24.08.2007, at den store fokuseringen på Jens og Jensen, vil føre til lav valgdelakelse. Dette er også et moment som kan ha betydning. Alt i alt er det derfor mye mulig at valgdeltakelsen også blir lav i år. For å hindre dette bør partiene nå forsøke å få revurdert sin politikk, og få mer klart anarkistiske ideer fram i dagen. Nærmere informasjon om hva dette konkret dreier seg om får du på http://www.anarchy.no/kommun07.html og www.anarchy.no generelt. -

  V.h. M. Solberg for
  Folkebevegelsen 24.08.2007

  Kommunevalget 2007 - Resultater - Vi siterer anarkisten Henrik Ibsen: "Pusleri med grader - dårlighet alt sammen"

  Folkebevegelsen konstaterer at partiene i bare ubetydelig grad fikk mer anarkistiske ideer på dagsordenen - og valgdeltakelsen steg like ubetydelig, fra de ca 59% i 2003 til ca 61,1 % i år. Skal valgdeltakelsen betydelig opp ved neste korsvei, må partiene antakelig få klart mer anarkistiske programmer. Folkebevegelsens boikott av de autoritære partiene Frp, SV og Rødt/RV - og oppfordingen om å stemme de relativt mest frihetlige partiene Venstre og Sp, ga visse resultater: Det brunrøde SV ble halvert, men R sto på stedet hvil. Det blåbrune Frp fikk mindre enn forventet i forhold til meningsmålingene, men likevel en marginal fremgang, og dette er beklagelig. Fronten mot Frp må skjerpes. Senterpartiet sto på stedet hvil, mens Venstre fikk en litt større fremgang enn Frp. Men bortsett fra SVs klare nedgang, var det alt i alt relativt marginale økninger i de andre partiene, sammenlignet med 2003. Konklusjon: Det blir ikke noen signifikant endring av anarkigraden i Norge av dette valget - det blir status quo - pusleri med grader - dårlighet alt sammen.

  V.h. M. Solberg for
  Folkebevegelsen 15.09.2007

  Disse betraktningene fra 2007 har som antydet antakelig noe relevans til årets kommunevalg også... Det er viktig å få inn flest mulig relativt frihetlige folk i kommunestyrene ved kommunevalget 11. september 2023. Alle monner drar i retning konsolidering eller økning av anarkigraden i Norge. Stem mest mulig frihetlig i henhold til Folkebevegelsens råd!!!

  NB! når det gjelder Venstre, så er det nedenfor en del innlegg ved Lars Sponheim, som tidligere frontet partiet. Nå er det jo Guri Melby som er hovedtalsperson, men hun står selvfølgelig - som Sponheim - også på Venstres program, som vi også har gjengitt, så Sponheims innlegg nedenfor er fremdeles i hovedsak aktuelle.

  Norges, Frps, SVs og Rs plass på det økonomisk-politiske kartet

  Stjernen * på kartet over markerer posisjonen til det norske økonomiske-politiske systemet etter den revolusjonære endringen i 1994/95, med ca 53% anarkigrad og 47% autoritærgrad. Les mer om dette på http://www.anarchy.no/a_nor.html og http://www.anarchy.no/ija1994-96.html. Systemet har nå ca 54% anarkigrad, og er lokalisert like over stjernen på kartet, med 46% autoritærgrad, se bl.a. Dagens Næringsliv nr 2/3 juni 2007 og Finansavisen onsdag 17. oktober 2007. Denne posisjonen markerer tyngdepunktet i det norske økonomisk-politiske systemet for tiden. Sp og V er partiene som ligger nærmest dette punktet på kartet, nærmest det sosial-individualistiske, anarkistiske sentrum. Det blåbrune Frp er ideologisk plassert nær 67% autoritærgrad til høyre i populisme-sektoren i den fascistiske kvadranten på kartet. Det er altså et høyrepopulistisk, moderat fascistisk parti. Det rødbrune SV er ideologisk plassert nær 67% autoritærgrad i den venstresosialistiske sektoren i den marxistiske, stats-sosialistiske, kvadranten på kartet. Det rødbrune R er ideologisk plassert nær 67% autoritærgrad i den statskommunistiske sektoren i den marxistiske kvadranten på kartet. Med "nær 67% autoritærgrad" menes mer presist at estimatene ligger i sannsynlig størrelsesorden på 60%-65% autoritærgrad. 67% autoritærgrad markerer grensen mellom totalitære og parlamentariske systemer, mens anarkistiske, reelt demokratiske, systemer har mindre enn 50% autoritærgrad. Norge er altså et anarki av lav grad.

  Da SV + R er kommet ned på et rimelig lavt og ganske ufarlig nivå allerede, mens Frp fremdeles er ganske stort, vil hovedparten av valgboikotten mot autoritære partier innrettes mot Frp fram mot valget i 2023. Det blåbrune, autoritære, Frp er farligere for landet jo større det blir, og det bør helst bli så lite som mulig. Frp er nå den største trusselen mot anarkiet i Norge. Flere argumenter mot Frp finner du på http://www.anarchy.no/enronism.html , http://www.anarchy.no/dugnad.html og http://www.anarchy.no/andebatt.html. Det må reises en bred front mot Frp, for å knekke fascismen i Norge.

  NB! Frp igjen!

  Man kan også merke seg en sex-skandale i Frp som nok kan få velgere til å stusse. Frp-politiker Trond Birkedal, partiets ordførerkandidat i Stavanger, er siktet for utukt og seksuell omgang med barn. Han risikerer fem års fengsel for påstått hotell-sex med en 15-åring, en gutt. Trolig har alle de fornærmede i saken tilknytning til Fremskrittspartiets ungdomsorganisasjon. Siktelsen gjelder en overtredelse av straffelovens paragraf 196, for å ha hatt seksuell omgang med et barn under 16 år. I tillegg gjelder siktelsen overtredelse av straffeloven paragraf 201, bokstav b. Det gjelder filming av unge menn i siktedes bopel i det de benytter seg av badet hans, uten at de har samtykket, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Birkedal, som er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud risikerer inntil fem års fengsel for ett av punktene i siktelsen alene, melder TV2 23.03.2011. Som rimelig kan være har Frp valgt seg en ny ordførerkandidat til erstatning for Birkedal, melder NRK 28.03.2011.

  Et inntrykk av flere kjønnsfascister blant lederne i Frp fester seg. Vi minnes Terje Søviknes-saken, og NRK 31.03.2011 melder: Fylkesleiaren i Sogn og Fjordane Framstegsparti sit no med ei betent og vanskeleg sak i fanget. Alt i 2006 skal organisasjonssekretæren lokalt ha blitt varsla. Dette er tredje gongen på kort tid at ein tillitsvald i Frp vert skulda for seksuell trakassering og sjikane. I tillegg til saka om Trond Birkedal er det og kome fram påstandar om at ein tillitsvald i Møre og Romsdal skal ha drive med seksuell sjikane av to 17 år gamle jenter.

  Anders Behring Breivik, terroristen bak Oslobomben og massakren på Utøya 22.07.2011 har vært medlem i Frp og Frps ungdom. Mer informasjon på http://www.anarchy.no/ija431.html. Frp-bossen Siv Jensen beklager og tar selvfølgelig avstand fra terrorhandlingen.

  Nytt bidrag til kriminaliteten i Frp: Carl I. Hagen tatt for lovbrudd. I fjor brøt Frps ordførerkandidat i Oslo Carl I. Hagen aksjeloven. I revisors beretning for 2010, heter det om selskapet han eier sammen med sin kone, Carleli AS: "Selskapet har gitt lån på kr 430.598 til aksjonær. Lånet er i strid med aksjeloven § 8-7", slås det fast overfor Brønnøysundsregistrene i følge ABC-Nyheter 07.09.2011.

  Horekunde fra Frp. 22.09.2011 ble det viden kjent i nyhetsmedia at Bård André Hoksrud fra Frp (født 26. mars 1973 i Porsgrunn) har vært involvert i en sexskandale. Han ble innvalgt på Stortinget for Frp fra Telemark i 2005 og gjenvalgt ved stortingsvalget 2009. Han var varerepresentant i periodene 1997–2005. Han er kommunestyrerepresentant i Bamble og medlem av fylkestinget i Telemark. Han har tidligere vært formann av Fremskrittspartiets Ungdom. I 2011 ble han av TV2 filmet mens han kom ut av et bordell i Riga. Han kom også med en innrømmelse om å ha kjøpt sex av en prostituert kvinne. Han trakk seg deretter fra alle verv i FrP, men ble sittende på Stortinget. Hoksrud ble ilagt et forelegg av politiet på 25,000 kr som følge av at han erkjente straffskyld etter straffelovens §202 a.

  Ukultur i Frp. 22.11.2011. En mannlig stortingsrepresentant for Frp er politianmeldt av en kvinnelig lokalpolitiker fra samme parti for sextrakassering. Kvinnen sier til TV 2 at hun har anmeldt politikeren for flere tilfeller for trakassering i forbindelse med valgkampen 2009. Ifølge kvinnen skal det ha vært flere vitner til stede ved det ene tilfellet. Organisasjonsutvalget i Fremskrittspartiet har behandlet saken ved to anledninger, 29. juli og 4. november, og oppfordret kvinnen til å politianmelde saken, slik hun nå har gjort. I tråd med Fremskrittspartiets interne regler har stortingsrepresentanten bedt seg fritatt fra tillitsverv i partiet. Mannen kaller kvinnens påstander om voldtekt og sextrakassering for grunnløse, og mener ifølge sin advokat Andreas Bjørn Salvesen at hun er ute etter penger.

  Fornærmede har gjennom den løpende korrespondansen med Frp sentralt blitt gjort kjent med Fremskrittspartiets organisatoriske – og etiske retningslinjer som omhandler «Forebygging av seksuelle overgrep i organisasjonen og behandling av fremsatte påstander om seksuelle overgrep og annen mistanke om straffbare forhold». Det er vel ingen andre politiske organisasjoner og partier i Norge som ser det som formålstjenelig å ha slike regler. Det ser heller ikke ut til å hjelpe noe for å stoppe kriminaliteten og ukulturen... Kilder: Dagbladet, TV2 og AIIS.

  PS. 23.11.2011. Lokalpolitikeren som anmeldte Frps stortingsrepresentant Henning Skumsvoll kritiserer Frp-ledelsens håndtering av saken. Hun mener partiet har frosset henne ut. I dag ble anmeldelsen hennes henlagt av politiet. "Jeg ble overrasket over at det var så kort foreldelsesfrist for seksuell trakassering," sier lokalpolitikeren til TV 2. Beate Helland, lokalpolitikeren fra Frp i Kristiansand, vurderer å påklage henleggelsen. Hun håper ledelsen i partiet vil rydde opp i det hun kaller en ukultur. Jeg kommer ikke til å melde meg ut av partiet, jeg vil se hva de gjør, om de vil snakke til meg. Vi får se om de vil gjøre noe med ukulturen eller skyve meg ut av partiet, sier Helland til TV 2. 28.11.2011 melder Helland seg ut av Frp, på grunn av mangel på støtte fra partiet i sin sak, i følge NRK.

  Carl I. Hagen mister lappen og bøtelegges - Kjørte på to personer i gangfelt i Oslo. 16.01.2013. Frp-politiker Carl I. Hagen bøtelegges og får førerkortet inndratt etter at han nyttårsaften kjørte på to personer i et gangfelt på Frogner i Oslo. "Vi har besluttet å gi Hagen en bot og frata ham førerkortet," sier politifullmektig Frederik Langeland ved Oslo politidistrikt til Nettavisen. Hagen har vedtatt boten og dermed er saken avsluttet fra politiets side. Hagen opplyser til Nettavisen at boten er på 10.000 kroner og at han mister førerkortet for et halvt år. Kilde: TV2.

  Carl I. Hagen mister lappen og bøtelegges - Kjørte på to personer i gangfelt i Oslo. 16.01.2013. Frp-politiker Carl I. Hagen bøtelegges og får førerkortet inndratt etter at han nyttårsaften kjørte på to personer i et gangfelt på Frogner i Oslo. "Vi har besluttet å gi Hagen en bot og frata ham førerkortet," sier politifullmektig Frederik Langeland ved Oslo politidistrikt til Nettavisen. Hagen har vedtatt boten og dermed er saken avsluttet fra politiets side. Hagen opplyser til Nettavisen at boten er på 10.000 kroner og at han mister førerkortet for et halvt år. Kilde: TV2.

  Svindel fra Frp-politiker. Liv Løberg må sone ni måneder i fengsel. 63-åringen skulle sjekke at utenlandske helsearbeidere virkelig hadde tatt sine eksamner, men selv løy FrP-politikeren på seg falske papirer som ga henne flere toppjobber. Fem ganger på ti år hoppet Liv Løberg fra den ene sjefsjobben til den andre før hun ble kledd fullstendig naken. Da satt hun som administrasjonssjef for Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH). Kontoret godkjenner blant annet autorisasjoner for leger, tannleger og sykepleiere. En av hovedoppgavene er å sjekke at utenlandske søkere virkelig har den kompetansen de påberoper seg.

  Men siden eksamen som hjelpepleier var den høyeste hun selv hadde bestått, løy hun på seg en rekke vitnemål innen sykepleie og økonomi. «Hun visste at hun ved å juge på seg utdanning hun ikke hadde og legge fram falske vitnemål, ville hun forlede arbeidsgiveren til å plassere henne høyere på innstillingslista enn hun ellers ville ha kommet. Ved straffutmålingen tar lagmannsretten utgangspunkt i at Løberg har gjort seg skyldig i grovt misbruk av tillit både i forhold til arbeidsgivere og kollegaer gjennom en periode på 10 år», heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett. De satte straffen til fengsel i ett år og to måneder, men fem måneder ble gjort betinget. Derfor slipper hun unna med ni måneder i fengsel. Men flere steder førte Løbergs inkompetanse til at det ble støy rundt den profilerte politikeren i Fremskrittspartiet. Bare fra det kriserammede Oslo universitetssykehus fikk hun med seg en sluttpakken med en engangsutbetaling på 433.814 kroner. Kilde: Aftenposten.

  Frp-politiker tiltalt for voldtekt. Rogalands-politiker skal ha voldtatt en annen mann for tre år siden. 37-åringen som har sittet i kommunestyret for Frp siden 1999, er tiltalt for å ha voldtatt en 20 år gammel mann for tre år siden. Frp-politikeren nekter straffskyld, han har trukket seg fra alle verv i partiet. Kilde: TV2 29.05.2013.

  Voldtektssak i Frp. En kvinne med et tillitsverv i Fremskrittspartiet har anmeldt to mannlige partifeller for voldtekt, og mener hun ikke har blitt ivaretatt av partiledelsen. Voldtekten skal ha skjedd etter et partiarrangement i begynnelsen av august. Kilde: NRK 26.09.2013.

  Det er imidlertid ikke bare Frp som har autoritære svin på skogen.

  Sexskandale i Arbeiderpartiet. Ap-ordfører i Vågå. I september 2011 ble Aps ordfører i Vågå, Rune øygard, anmeldt for seksuelle overgrep av en 15-år gammel jente. Jenta skal i perioder ha bodd hjemme hos ordføreren og vært med han og hans kone på blant annet hytteturer. øygard ble straks sykmeldt da skandalen var et faktum, men stiller seg fortsatt uforstående til påstandene mot ham. I den lille bygda står påstand mot påstand. Kilde: VG 08.02.2012. 17.12.2012 ble Rune øygard dømt til 4 års fengsel for seksuelle overgrep mot en mindreårig, i tingretten. Han anket på stedet til lagmannsretten. Lagmannsretten fastslo at øygard var skyldig i en del av tiltalen. 30.05.2013 dømmes øygard til ett år og tre måneders fengsel. Må også betale 120.000 kroner i erstatning til jenta. Kilde: NRK. 26.09.2013 øker høyesterett straffen til to år og tre måneders fengsel. Kilde: TV2.

  Sexskandale i Venstre. Venstres nestleder, Helge Solum Larsen, trakk seg fra alle verv etter at en 17 år gammel jente fra partiet hadde anmeldt ham for voldtekt. Senere ble den tidligere Venstre-toppen siktet. Nestleder i Venstre, Helge Solum Larsen, har ifølge gruppeleder Per A. Thorbjørnsen i Stavanger Venstre innrømmet å ha sex med den 17 år gamle jenta, men benekter voldtekt. Den påståtte voldtekten skal ha skjedd på et hotellrom, ifølge politiet. Jenta skal ha blitt funnet gråtende og beruset i hotellgangen. Kilde: VG 08.02.2012. Siden kjønnsfascisten Solum Larsen raskt trakk seg fra alle verv, og vel er ferdig i politikken, vil Folkebevegelsen fortsatt støtte Venstre. Men blir det flere sexskandaler eller andre former for oklarki i Venstre vil man overveie å trekke støtten. 03.10.2012 melder TV2 at voldtekts-saken mot Solum Larsen er henlagt av påtalemyndigheten på grunn av bevisets stilling. Men inntrykket av en kjønnsfascist og mannsgris sitter igjen, selv