ANARCHIST INTERNATIONAL INFORMATION SERVICE
AIIS - the official newsagency of the Anarchist International
www.anarchy.no


 Åpent brev til Arbeiderbevegelsens Arkiv, anarkistene, folket, media, KK,  øvrigheten og "Ja (les NEI!) til en kritisk offentlighet"
oppdatert med link til
leninistene og deres nyttige idioter.


  «Ja til en kritisk offentlighet» skriver "Klassekampen" 03.06.2002. Det er godt KK har satt tittelen i anførsel, for dette er jo en stor vits.

Det dreier seg i virkeligheten om Nei til en kritisk offentlighet og ren pengestøtte forkledd som "aksjer" til et sekterisk venstreekstremistisk leninist-fundamentalistisk organ a la "Pravda" som, bl.a. støtter nokså helhjertet opp om fundamentalistisk jihad-terrorisme, som det feilaktig tror er "klassekamp".

Vi har derfor kalt KKs liste over støttespillerne til denne autoritære humbugen for dét det rettelig er, en liste over leninister og deres "nyttige" idioter (se nedenfor).

Herbjørg Wassmo, Therese Bjørneboe, Kristoffer Joner og Francis Sejersted er blant de 21 initiativtakerne til oppropet «Ja til en kritisk offentlighet». De har alle kjøpt aksjer i Klassekampen. Klassekampen er på offensiven! AKP skal selge seg ned til en eierandel på 20 prosent. Vi vil at Klassekampens eiere skal speile de som bruker avisa. Derfor har vi aksjekampanje, der 5600 aksjer á kr 1000,- skal selges. Pålydende er under 5 kr såvidt vi har hørt, det er altså ren støtte. "Inntektene går uavkortet til å gjøre Klassekampen til en bedre avis." heter det: "Ja til en kritisk offentlighet". Jomen sa jeg smør.  

Disse personene har tatt initiativ til oppropet «Ja til en kritisk offentlighet»: Les: Brunrøde marxister og Lenins "nyttige" idioter: Rune Slagstad (professor i sosialifilosofi), Therese Bjørneboe (redaktør i Norsk Shakespeare Tidsskrift), Kristoffer Joner (skuespiller), Herbjørg Wassmo (forfatter), Francis Sejersted (professor i historie), Thomas Robsahm (filmregissør), Tove Nilsen (forfatter), Geir Berdahl (forlagssjef i Oktober forlag), Bjørn Smith-Simonsen (forlagssjef i PAX), Trond Nordby (professor i statsvitenskap), Håvard Vikhagen (billedkunstner), Gisle Hannemyr (datajournalist), Sara Johnsen (filmregissør), Vanessa Baird (billedkunstner), Carl Morten Iversen (daglig leder i norsk PEN), Erling Dokk Holm (journalist i Norsk Form), Trude Marstein (forfatter), Berit von der Lippe (språkforsker), Margreth Olin (filmregissør), Mari Lending (stipendiat ved Arkitekthøyskolen i Oslo), Malte Wadman (filmprodusent, sjef ved Den norske filmskolen).

De har som nevnt alle kjøpt aksjer i Klassekampen. Oppropet, med alle underskrivere, kommer på trykk på lørdager i Klassekampen. Du snakker om selv å skrive under på at en er "nyttig" idiot. Et lite talerør for Stalin og Mao's profeter er for såvidt greit, men å blåse dette opp til noe større, og snakke om denne "Pravda"-en som organ for "kritisk offentlighet" er jo rent latterlig.

Anarkistene her til lands har som ingen andre måttet tåle hard og tildels usaklig kritikk i alle år. Vi tar igjen så godt vi kan med "Brune Kort" når det går for vidt. Men vi slipper lite til i pressen med det fornuftige vi har å si. En lakmustest på et organ for "kritisk offentlighet" må være at grunnlovens paragraf om "frimodige ytringer mot statsstyrelsen", den fjerde statsmakt inkludert, fra anarkistene "er tillatt", herunder mottas med takk og leses (og eventuelt både siteres og trykkes). Her er deler av tabloidpressen, Klassekampen, og noen i NRK verstinger. De vil ikke ha dialog og motta "frimodige ytringer" fra anarkistene i det hele tatt. Hver gang de får noe som ikke stemmer tilstrekkelig med egne fordommer, så kommer det tilbakemelding med "Skriv ikke mer til oss/meg".

å sprøyte penger inn i Klassekampen (les Pravda) i den tro at man har å gjøre med et organ for "kritisk offentlighet", er så naivt at tittelen Lenins "nyttige" idioter må være ca 100% fortjent. Lykke til med tittelen hele banden. Den listen som Klassekampen vil presentere over nye aksjekjøpere vil vi derfor linke opp som:

Leninister og deres nyttige idioter = http://www.klassekampen.no/artikler/406.html .

Vi har nedenfor tatt med navnene på listen, inklusive aksjelag, fra KK-nettavisen 07.06.2002 til orientering:
Klassekampen har allerede rundt 2700 aksjonærer.
Styret i RV-aksjelaget: Torstein Dahle, Bergen RV; Charlotte Reedtz, Tromsø RV; Erling Folkvord, nestleder RV; Turid Thomassen, Lillehammer RV; Stine Akre, Bergen RV og landsstyret: Marijke Berdahl, Rød Ungdom; Aslak Sira Myhre, leder RV;
Styret i Faglig aksjelag: Asbjørn Wahl, daglig leder i aksjonen For velferdsstaten. Helga Hjetland i Undervisningsforbundet, Per østvold i Norsk Transportarbeiderforbund og Oddrun Remvik i Fellesorganisasjonen for sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger.
Aksjelaget «En ny verden»: Aksel Nærstad, RV/AKP-pamp, Attac-leder Nina Drange, Attac-aktivist fra Blindern Reidun Heiene, SV-veteran Berge Furre,
Erik Damman i Forum for systemdebatt, Helene Bank fra Diakonhjemmets internasjonale senter og Naturvernforbundet, Mari Sundli Tveit fra Slett U-landsgjelda, Fakhra Salimi fra kvinnesenteret MiRA, Aina Edelmann fra bonde- og småbrukarlaget, Unni Berge fra Natur og Ungdom samt Bente Aasjord fra Attac.

Aksjekampanjen, oppdatert onsdag 05. juni, 2002:
Rune Slagstad (professor i sosialifilosofi)
Therese Bjørneboe (redaktør i Norsk Shakespeare Tidsskrift)
Kristoffer Joner (skuespiller)
Herbjørg Wassmo (forfatter)
Francis Sejersted (professor i historie)
Thomas Robsahm (filmregissør)
Tove Nilsen (forfatter)
Geir Berdahl (forlagssjef i Oktober forlag)
Bjørn Smith-Simonsen (forlagssjef i PAX)
Trond Nordby (professor i statsvitenskap)
Håvard Vikhagen (billedkunstner)
Gisle Hannemyr (forsker)
Sara Johnsen (filmregissør)
Vanessa Baird (billedkunstner)
Carl Morten Iversen (daglig leder i norsk PEN)
Erling Dokk Holm (journalist i Norsk Form)
Trude Marstein (forfatter)
Berit von der Lippe (språkforsker)
Margreth Olin (filmregissør)
Mari Lending (stipendiat ved Arkitekthøyskolen i Oslo)
Malte Wadman (filmprodusent
sjef ved Den norske filmskolen)
Gunnar Stålsett (biskop i Oslo)
Jostein Gripsrud (professor)
Hanne Ørstavik (forfatter)
Thomas Hylland Eriksen (professor),
Edvard Hoem (forfatter)
Torun Berg Marong
Martin Eide
Øystein Rognes
Elisabeth Eide
Hans Ebbing
Rune Ottosen
Rune Skarstein
Idar Helle
Christen Hvam
Jahn Thon
Wenche Mülheisen
Øystein Grønning
Bjørn Hilt
Gjertrud Eggen
Jan Terje Faarlund
Ann Mari Volden
Toril Moi
Anne Kjersti Toft
Knut Rognes
Anders Neraal
(Sverige)
Hallgeir Wuttudal
Dag Bjørndal
Paul Leer-Salvesen
Stig Jørund B. Arnesen
Petter Mannsverk Andresen
Mads Sundet
Sindre Humberset

Olav Elgvin
Åse-Berit Fidjeland
Henning Herbert Herding
Jan Nyberg
Cecilie Høigård
Janne Karin Tallaksen
Bernt Hagtvet (Professor m. Brunt kort)
Anne-Britt Foss
Truls Wyller

Liste 25.06.2002:

Rune Slagstad (professor i sosialfilosofi)
Therese Bjørneboe (redaktør i Norsk Shakespeare Tidsskrift)
Kristoffer Joner (skuespiller)
Herbjørg Wassmo (forfatter)
Francis Sejersted (professor i historie)
Thomas Robsahm (filmregissør)
Gunnar Stålsett (biskop i Oslo)

Tove Nilsen (forfatter)
Harald Eia (sosiolog og moromann)
Geir Berdahl (forlagssjef i Oktober forlag)
Bjørn Smith-Simonsen (forlagssjef i PAX)
Ragnar Hovland (forfatter)
Trond Nordby (professor i statsvitenskap)
Håvard Vikhagen (billedkunstner)
Gisle Hannemyr (forsker)
Sara Johnsen (filmregissør)
Vanessa Baird (billedkunstner)
Carl Morten Iversen (daglig leder i norsk PEN)
Erling Dokk Holm (journalist i Norsk Form)
Trude Marstein (forfatter)
Berit von der Lippe (språkforsker)
Margreth Olin (filmregissør)
Mari Lending (stipendiat ved Arkitekthøyskolen i Oslo)
Malte Wadman (filmprodusent sjef ved Den norske filmskolen)
Jostein Gripsrud(professor)
Hanne Ørstavik (forfatter)
Thomas Hylland Eriksen (professor)
Edvard Hoem (forfatter)
Monica Rudberg (professor)
Kjersti Ericsson (professor)
Erland Kiøsterud (styreleder i Morgenbladet)
Toril Moi (professor i litteraturvitenskap)
Wenche Mülheisen (stipendiat)
Rune Skarstein (førsteamanuensis)
John Erik Riley (forfatter)
Rune Ottosen (professor)
Martin Eide (professor)

Ottar Brox (professor)

Kristian Hagestad (fylkeslege i Vest-Agder)
Fride Eeg-Henriksen (instituttleder Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning)
Tom øyvind Heitmann (student)
Einar Braathen (redaksjonsmedlem i KonturTidsskrift)
Elisabeth Eide (førsteamanuensis journalistutdanningen)
Jan Hagen (gatemusikant i Portugal)
Hans Kristian Eriksen (forfatter)
Torstein Bugge Høverstad (forfatter og oversetter)
Jon Fosse (forfatter og dramatiker)
Roni Alasor (journalist)
Andrea Rivrud (student)
Alf Skjeseth (journalist)
Audun Heskestad (Sjef i Det norske Samlaget)
Paal-Helge Haugen (forfatter)
Inger Frogg Jørgensen (spesialsykepleier og forfatter)
Cathrine Grøndahl (forfatter)
Georg Arnestad (forsker)
Truls Lie (redaktør i Morgenbladet)
Paul Hedlund (forlegger i Gyldendal)
Fritz C. Holte (fhv. professor ved NLH)
Geir Furuseth (journalist)
Ebba Haslund (forfatter)
Jørgen A. Sundt (lokomotivfører)
Cato Schiøtz (advokat)
Fredrik Engelstad
Asbjørn Øverås
Torun Berg Marong
Øystein Rognes
Hans Ebbing
Idar Helle
Christen Hvam
Jahn Thon
Øystein Grønning
Bjørn Hilt
Gjertrud Eggen
Jan Terje Faarlund
Ann Mari Volden
Anne Kjersti Toft
Knut Rognes
Anders Neraal (Sverige)
Hallgeir Wuttudal
Dag Bjørndal
Paul Leer-Salvesen
Stig Jørund B. Arnesen
Petter Mannsverk Andresen
Mads Sundet
Sindre Humberset
Olav Elgvin
Åse-Berit Fidjeland
Henning Herbert Herding
Jan Nyberg
Cecilie Høigård
Janne Karin Tallaksen
Bernt Hagtvet (professor m. Brunt Kort)
Anne-Britt Foss
Truls Wyller
Øystein Ringaker
Anne-Grethe Aase
Guri Larsen
Vibeke Harper
Pål Ivar Bergersen
Kåre Kolberg
Bernard Ragvin
Eileen Nøtsund
Heidi Bjørnerem
Arnulf Møllerstad
Per Fossen
Wÿnanda J. Telle
Ingjerd Skagestad
Ole Halvorsen
Gro Halvorsen
Bergfinn Aabø
Inge Jørgensen
Rolf Blisten
Anne Oline Haugen
Anne-Lise Aass
Ketil Gjessing
Edvard Vogt
Christian Vogelsang
Tor Carlsen
Gerda Roland Baarsrud
Bente Marte Grimsrud

Oppdatert liste 16.07.2002

Arne Næss (øko-filosof, tidligere professor UiO)
Rune Slagstad (professor i sosialfilosofi)

Therese Bjørneboe (redaktør i Norsk Shakespeare Tidsskrift)
Kristoffer Joner (skuespiller)
Herbjørg Wassmo (forfatter)
Francis Sejersted (professor i historie)
Thomas Robsahm (filmregissør)
Gunnar Stålsett(biskop i Oslo)
Tove Nilsen (forfatter)
Harald Eia (sosiolog og moromann)
Sigurd Allern (medieforsker)
Geir Berdahl (forlagssjef i Oktober forlag)
Bjørn Smith-Simonsen (forlagssjef i PAX)
Ragnar Hovland (forfatter)
Trond Nordby (professor i statsvitenskap)
Håvard Vikhagen (billedkunstner)
Gisle Hannemyr (forsker)
Sara Johnsen (filmregissør)
Vanessa Baird (billedkunstner)
Anne Karin Elstad (forfatter)
Carl Morten Iversen (daglig leder i norsk PEN)
Erling Dokk Holm (journalist i Norsk Form)
Trude Marstein (forfatter)
Berit von der Lippe (språkforsker)
Margreth Olin (filmregissør)
Mari Lending (stipendiat ved Arkitekthøyskolen i Oslo)
Malte Wadman (filmprodusent sjef ved Den norske filmskolen)
Jostein Gripsrud(professor)
Hanne ørstavik (forfatter)
Thomas Hylland Eriksen (professor)
Edvard Hoem (forfatter)
Monica Rudberg (professor)
Kjersti Ericsson (professor)
Erland Kiøsterud (styreleder i Morgenbladet)
Toril Moi (professor i litteraturvitenskap)
Wencke Mülheisen (stipendiat)
Rune Skarstein (førsteamanuensis)
John Erik Riley (forfatter)
Rune Ottosen (professor)
Martin Eide (professor)
Ottar Brox (professor)
Kristian Hagestad (fylkeslege i Vest-Agder)
Fride Eeg-Henriksen (instituttleder Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning)
Tom øyvind Heitmann (student)
Einar Braathen (redaksjonsmedlem i KonturTidsskrift)
Elisabeth Eide (førsteamanuensis journalistutdanningen)
Jan Hagen (gatemusikant i Portugal)
Hans Kristian Eriksen (forfatter)
Torstein Bugge Høverstad (forfatter og oversetter)
Jon Fosse (forfatter og dramatiker)
Roni Alasor (journalist)
Andrea Rivrud (student)
Alf Skjeseth (journalist)
Audun Heskestad (Sjef i Det norske Samlaget)
Paal-Helge Haugen (forfatter)
Inger Frogg Jørgensen (spesialsykepleier og forfatter)
Cathrine Grøndahl (forfatter)
Georg Arnestad (forsker)
Truls Lie (redaktør i Morgenbladet)
Paul Hedlund (forlegger i Gyldendal)
Fritz C. Holte (fhv. professor ved NLH)
Geir Furuseth (journalist)
Ebba Haslund (forfatter)
Jørgen A. Sundt (lokomotivfører)
Cato Schiøtz (advokat)
Dag Westhrin (rådgiver)
Lisbeth Reed (personalkonsulent)
Janneken øverland (forlegger i Gyldendal)
Lasse Tømte (forfatter)
Karin Sveen (forfatter)
Torgeir Rebolledo Pedersen (forfatter)
Peter Serck (forfatter)
Rolf Sagen (forfatter)
øyvind Ellenes (forfatter)
Trond Davidsen (forfatter)
Per Olav Kaldestad (forfatter)
Odd A. Brunland (høgskolelektor)
Heidi Bonde (forfatter)
Liv Finstad (professor)
Arild Rønsen (skribent)
Stein-M. Jåtten (psykolog)
Arnfinn Bö-Rygg (professor i allmenn estetikk)
Christine Myrvang (forsker)
Kirsti Blom (forfatter)
Magnar Mikkelsen (forfatter)
Line Baugstø (forfatter)
Arnt Birkedal (forfatter)
Vegard Nore (leder Søndre Nordstrand SV)
Kjersti Scheen (forfatter)
Klaus Hagerup (forfatter)
Aasta Kravik (bussjåfør)
Sverre Knutsen (pensj. plattformsjef) (Stalin-Knusten?)
Runa Boger (tekstilkunstner)
Dag R Thorbjørnsen (daglig leder)
Lars Kristian Klykken (systemkonsulent)
Lars Saabye Christensen (forfatter)
Linn Stalsberg (frilansjournalist)
Sigurd Allern (medieviter)
Jacob Margido Esp (skuespiller)
Annika Borg (billedkunstner)
Ole Aamot (student)
Knut Aukrust (førsteamanuensis)
Nazneen Khan (journalist)
Frank Meyer (dr. philos., dr. art.)
Dag Sjøberg (Professor i informatikk)
Marit Landsem Berntsen (Forlagssjef Akribe Forlag)
Arve Hjelseth
Jon Lippe
Gerd von der Lippe
Knut Arne Wold
Trine Heimdal
Espen Mathisen
Ragnfrid Kogstad
Eirik Ingebrigtsen
Anne-Line Filiberto
Randi Enger
Øystein Aslaksen
Jon Ivar Skullerud
Einar Wold Svendsen
Arne Fjelnseth
Svein Liland
Pål Kulås
Aase Foss Abrahamsen
Daniel Solstrand Dahlberg
Fredrik Engelstad
Daniel Solstrand Dahlberg
Ragnfrid Kogstad
Freddy Fjellheim
Asbjørn øverås
Torun Berg Marong
Øystein Rognes
Hans Ebbing
Idar Helle
Christen Hvam
Jahn Thon
Øystein Grønning
Bjørn Hilt
Gjertrud Eggen
Jan Terje Faarlund
Ann Mari Volden
Anne Kjersti Toft
Knut Rognes
Anders Neraal
(Sverige)
Hallgeir Wuttudal
Dag Bjørndal
Paul Leer-Salvesen
Stig Jørund B. Arnesen
Petter Mannsverk Andresen
Mads Sundet
Sindre Humberset
Olav Elgvin
Åse-Berit Fidjeland
Henning H. Herding
Jan Nyberg
Cecilie Høigård
Janne Karin Tallaksen
Bernt Hagtvet (med brunt kort)
Anne-Britt Foss
Truls Wyller
Øystein Ringaker
Anne-Grethe Aase
Guri Larsen
Vibeke Harper
Pål Ivar Bergersen
Kåre Kolberg
Bernard Ragvin
Eileen Nøtsund
Heidi Bjørnerem
Arnulf Møllerstad
Per Fossen
Wÿnanda J. Telle
Ingjerd Skagestad
Ole Halvorsen
Gro Halvorsen
Bergfinn Aabø
Inge Jørgensen
Rolf Blisten
Anne Oline Haugen
Anne-Lise Aass
Ketil Gjessing
Edvard Vogt
Christian Vogelsang
Tor Carlsen
Gerda Roland Baarsrud
Bente Marte Grimsrud
Cecilie Andersen
Knut Gundersen
Ingegerd Austbø
Sidsel Reim
Kerstin Bugge
Viggo Stuedal
Kristian Fuglenes
Kerstin Henley
Aud Thue
Bente Thoresen
Mari Svenbarud
Hallvard Kvale Jacobsen
Jørgen Peter Ditzel
Kristin Havgar
Cecilie Hammergren
Ørnulf Holte
Jorunn Hurlen
Per Harbitz
Elisabeth Farstad
Sidsel Aa. Andersen
Agnes Josefine Sende
Kirsten Bråthen
Karin Helene Haugen
Knut Hermstad
Gudrun Gardsjord
Asbjørn øksendal
Bodil Cappelen
Trond Taugbøl
Kjell Herbjørn Holø
Helge Skjønsberg
Beate Elstad
Anniken Dulin
Ingvill Henmo
Birgit Bjerck
Jan Tore Skråmestø
Olav Angell
Odd Raaum
Ulf Arnesen
Gerd Inger Polden
Benedicte Rønning
Maria Stabursvik
Pernille Rygg
Helga Eriksen
Ivar Skeie
Christoffer Jonsrud
Alf van der Hagen
Ragnhild Dæhlin
Eiliv Gjessing
Jon Aga
Gunhild Anfinnsen
Ole K. Bøckman
Ane Sjøbu
Marit Halse
Tor Olav Lindal
Magnhild Meltveit Kleppa
Ida Holter
Leif Hansen
Kirsten Hansen
Paul Wendelbo
Halvor Aaby
Reidar Almås
Hans Magne Gautefall
Astrid Madsen
Vegard Holm
Rune Roalsvik
Siri Lappegård
Per Jansen
Helge Høibraaten
Harly Eilertsen
Arnt Birkedal
Bjørn Olssøn
Barbara Gentikow
Geir Kjell Andersland
Atle Barcley
Trond Gilde
Arnulv Torbjørnsen
Einar Braathen
Eirik Gaare
Arne Bernhardsen
Hammerstad Magne
Knut Johansen
Barbara Sivertsen
Åse Furunes
Kenneth Larsen
Knut L. Gustavsen
Grethe May Holmquist
Heidi Gran
Ellen Bonnevie Seip
Laila Mowinckel
Egil Gjerde
Thor-Eirik Gulbrandsen

Det er klart mest leninister og dess like, og relativt få "nyttige" idioter på listen. De mest kjente av de "nyttige" er markert med grønt for umoden (kart) eller grønnskolling som det også kalles. Vi antar at det er ca 10% flere nyttige idioter enn de som er markert med grønt på listen "as an educated guess". Folk med brunt kort er merket med brunt, og "Brunt kort". Heldigvis er det få både grønne og med brunt kort. Sammenligner vi listene 05 og 25 juni og 16 juli, ser vi at det øker på mest med ml-ere og dess like. Brunt kort er konstant lik Bent Hagtvedt. Arne Næss er ikke leninist, men heller grønn venstrepopulist light. Han er imidlertid ganske leninistoid i den forstand at han i sin tid klarte å begå en "Filosofiens Historie", så og si uten å få med frihetlige tenkere. Under tvil har vi likevel rubrisert Herr Næss som "nyttig" idiot.

Vi har fått inn et par tvilstilfeller av SVere som er notert som grønnskollinger, Fritz Holthe og Ottar Brox. Kankje de er mest leninistoide, og ikke bare naive, når det kommer til stykke? "Si meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er," er et gammelt godt slagord. Det er jo kanskje ikke så stor forskjell i praksis på å være leninist, leninistoid eller "nyttig" idiot for slike. Ellers vil vi bare beklage at det i det hele tatt er "nyttige" idioter på listen, spesielt blant liberale og dess like. Men det er bra det er få. Folk på listen som heller vil stå frem som "nyttige" idioter enn leninister og leninistoide bør melde fra til AIIS, så skal vi få på den relevante fargen.

Hvorfor Klassekampen er diskvalifisert som organ for "kritisk offentlighet", kan ytterligere bekreftes ved å lese følgende friske replikkveksling mellom Anarkistenes pressetribunal APT/IAT  (anarkistenes motstykke til Pressens faglige utvalg, PFU) og Klassekampen for kort tid tilbake (se nedenfor). Oppdateringene på Brunt Kort resolusjonen som var utgangspunktet for replikkvekslingen, har antakelig ikke gjort "Klassekampen" mildere stemt. Disse oppdateringene er satt inn nederst på resolusjonen fra APT/IAT.

Det som er helt klart er at Klassekampen ikke tåler en brøkdel av den tøffe kritikken som anarkistene har levd med i alle år fra media i vid forstand. Her må det gjelde samme lov for Loke som for Tor, for kong Salomo og Jørgen Hattemaker, ellers er ikke media rettferdige.

Send heller innlegg til Folkebladet og stoff til pressemeldinger fra anarkistenes pressebyrå AIIS enn "Klassekampen". Vi formidler innlegg til pressen over hele verden. Vi legger ikke fingrene i mellom når det gjelder lovfestede "frimodige ytringer mot statsstyrelsen". Alle får så hatten passer om det trengs.

KK hevder at de ikke lenger skal fungerer som et rent partiorgan, men ønsker å favne "hele venstresida". Dette er imidlertid stort sett skuebrød. De går inn for leninistoid eller leninistisk politikk. De ønsker statskommunisme. Og fører nå en såkalt breifrontpolitikk, bl.a for å få mer penger til leninisme-organet sitt. Med "Pravda" menes naturligvis ikke "statsbærende organ" i denne kontekst, men leninistisk partitalerør. Pravda betyr "sannheten" på russisk. KK representerer ikke dette mer enn det sovjetiske talerøret det refereres til. Også Pravda tok inn ulike innlegg når det var opportunt. Ikke bare SUKP(b)s. Men helheten ble tilpasset partiets kram. Når det kommer innlegg som ikke passer inn i den RVske "kritiske virkelighet" så trykkes det ikke. Vi kjenner til flere tilfeller der radikale har sendt innlegg som tar opp direkte feil i KK-artikler, og KK-redaksjonen har ikke tatt inn noen av dem fordi det har vært for kritisk til RVs politikk og/eller ville svekke sentrale RV-koryfeers autoritet. De tar stort sett ikke inn det som ikke passer inn i RVs kram. I intervjuer  vrenger og vrir de ofte på motstanderes synspunkter etter egen pipe.

å være i opposisjon er ikke det samme som å være reelt og saklig kritisk. En "kritisk offentlighet" må bygge på saklige resonnementer og belyse alle relevante synspunkter, ikke sensurere ut f.eks anarkistenes etter som det passer inn i RVs kram. Det blir kvasikritisk. KK trykker i hovedsak bare innlegg som samsvarer med den "rette leninistiske læra". Når dette er noe uklart, så trykker de to eller tre leninistoide synspunkter, men tar så å si aldri inn noe som går skikkelig på tvers av dette. I 1970-årene tok KK til slutt avstand fra RAF/Baader-Meinhof- terrorismen, trenet av bl.a PLO/jihad-folk. I dag støtter de ganske uhemmet og ukritisk "Jihad"-terrorismen som er enda mer fundamentalistisk og autoritær enn RAF var. Støtten til "Jihad"-terrorismen er vesentlig ukritisk og fundamentalistisk, skikkelige motargumenter slipper i liten grad til i KK. Dette har dermed lite til ingenting med "kritisk offentlighet" å gjøre, selv om det er et opposisjonelt standpunkt. Uttrykket "Ja til en en kritisk offentlighet" som praktisk mål for "Klassekampen" tilsier vel at KK skulle være et forum for kritisk samfunnsdebatt, der venstresiden på en udogmatisk, ikke-fundamentalistisk måte skulle få framført og bryne seg på andres standpunkter (herunder også anarkistene på høyresiden av det økonomisk-politiske kartet), saklig, for å få belyst sakene fra ulike sider, slik at venstresiden via argumenter kunne se om deres argumenter holder eller ikke. Holder de bra, ville de da kunne entre det generelle "offentlige rom" via "beste argument" og derigjennom få saklig innflytelse på den offentlige opinion  - og sammen med andre typer aksjoner basert på disse beste argumentene - virke videre på styringen i den grad øvrigheten tar hensyn til den offentlige opinion og aksjoner. Det gjør den ofte her til lands. Det er dette kriteriet vi legger i begrepet "Ja til kritisk offentlighet" i denne sammenheng. KK tilfredstiller ikke dette kriteriet på langt nær.  

Den "kritiske offentlighets" hovedorgan er heller Folkebladet enn KK - fordi det som skrives i FB i hovedsak bygger på den oppdaterte forskningsfronten for samfunnsvitenskap i sin alminnelighet, inkludert anarkisme og andre -ismer. Det som skrives i FB/IJ@  bygger nettopp på vitenskapelig kritisk metode, ikke dogmer , fundamentalisme og dialektikk som RV/AKP/KK gjør.  Vi starter nettopp ikke opportunistisk med "hva vi støtter", og hva som er "antikapitalistisk", og så finner argumenter som passer i ettertid. Det er typisk SV/RV/AKP o.l. som gjør dette. I FB og anarkistenes leir startes det motsatt av dette, dvs  vitenskapelig, kritisk, man forsøker å klargjøre, regne ut, hva som er riktigst og dermed bør støttes, dvs avgjøre "hvor skapet skal stå" ut fra hva som er mest effektivt og rettferdig etc. FB er for bruk av en kritisk, vitenskapelig metode, på økonomisk-politiske og sosiale spørsmål. Finner man ut "hvor skapet skal stå", saklig, ut fra anarkistiske prinsipper etc, så er man naturligvis mot at det skal stå andre steder, og i den forstand "kritisk til det en er i mot, herunder statisme og kapitalisme", men dette er ikke det samme som en dogmatisk, dialektisk, fundamentalistisk ukritisk "antikapitalistisk" opposisjon med grunnleggende sikte på "proletariatets diktatur", som AKP/RV og delvis SV står for.

Hovedpoenget er hva man er for, ikke hva man er imot. I den grad motargumenter ikke slipper til i KKs spalter, så finnes det naturligvis andre aviser man kan skrive motinnlegg i. Men vi mener at slagordet "Ja til en kritisk offentlighet" som utsagt mål for KK tilsier, eller rettere skaper inntrykk av en noe videre debatt i retning "åpen og udogmatisk"  i KK - enn i hovedsak å være et fundamentalistisk "Krigsropet" for leninistoide og leninistiske standpunkter, og at dette "åpne og udogmatiske" som de forsøker å gi inntrykket av i praksis ikke stemmer med deres redaksjonelle linje. Nå har altså KK reklamert med å være "ja til en kritisk offentlighet" i sine spalter. De henviser til seg selv - oppfordrer til å skrive til dem - ikke til at folk skal skrive i andre blader. Siden de ikke følger opp og leverer i henhold til den reklamerte målsettingen, driver de fusk og "Pravda" journalistikk - falskt si de er interessert i å få fram mest mulig av sannheten, men i praksis ikke gjør dette. Man kan godt være tilhenger av en kritisk offentlighet uten nødvendigvis støtte innholdet i kritikken, men RV-KK støtter stort sett ikke annet og trykker ikke annet enn det som passer inn i eget kram som sagt. At de nå forsøker en "breifront" under egen kontroll og styring (for ikke å si hersking) er ikke noe nytt. Det har de gjort før. Husk Lenin selv snakket varmt til og med om anarkisme når det passet inn i partiets kram - men bare da! Lenin i 1917 er riktignok ikke det samme som RV-KK i 2002. Det har tross alt skjedd en utvikling. Men denne er ikke nødvendigvis til det bedre hva KK angår. Det er snarere enda mer Orwellsk "1984"-aktig dobbelttenkning i RV/AKP og KK i dag enn på 1970 og 80-tallet. 

Våre analyser om dette bygger i hovedsak på bredt anlagte fakta i denne sammenheng, ikke personlig synsing og meninger. Vi har fulgt KK over mange år. Det er dermed begrunnet at KKs "Ja til kritisk offentlighet" i egne spalter nærmest er en vits. Dermed er det også lattervekkende. Dette er et velbegrunnet faktum. Når noe er jævlig falskt som KK i denne sammenheng, må en si det er jævlig falskt, ikke komme med pjatt som pakker det hele inn i ull. En må kalle en spade en spade. å snakke rundt fakta i retning "langskaftet graveredskap med påmontert skyffel" blir unødvendig omstendelig.   

Når anarkistene kommer med saklig og derfor truende kritikk overfor fundamentalismen i KK/RV går rullegardinene helt ned. Ikke vil de lese det, ikke vil de trykke det, og "send ikke mer" sier de. De leser det likevel, men nekter for det etterpå, for å trakassere oss. Late som vi ikke eksisterer. En vanlig hersketeknikk som ikke har noe med "Ja til en kritisk offentlighet" å gjøre - men det motsatte. Leninistiske linjeskift har vi sett før. Lenin og hans etterfølgere har som sagt til tider opportunistisk også snakket varmt om anarkismen. Det gjør de ikke til anarkister eller noe lignende. Det er taktisk retorikk uten reelt innhold. 

Vi må også få frem at vi sutrer ikke i denne forbindelse. Det er en vanlig hersketeknik å neglisjere det en ikke liker, spesielt når kritikken er saklig, og late som de som kritiserer er luft. å påpeke dette er ikke sutring, men konstatering av en klart autoritær, usaklig  tendens hos KK-redaksjonen. Dette er spesielt ille når de forsøker å framstille seg som organ for "fri, saklig kritikk" lik "Ja til en kritisk offentlighet". Dette må vel også innebære et åpent syn på kritikk av eget standpunkt og  egen virksomhet, ikke at man selv hever seg over saklig kritikk som KK her gjør. De fremstiller seg som et særskilt organ for "den kritiske offentlighet". Dermed blir det ekstra graverende når de fusker med sakligheten og ikke vil ta i mot kritikk selv, hverken privat til redaksjonen eller i sine spalter, bl.a fra oss når det er relevant.  AKP/RV har aldri selv 'tatt' selvkritikk på noe som helst.

At de er opposisjonelle mot andre betyr således ikke at KK er noe organ for kritisk offentlighet. De trykker i mindre grad enn andre aviser det som ikke passer inn i egen ideologi. Derfor er det en grunnleggende ukritisk avis, når en pålegger et saklighetskrav til begrepet kritikk. KK ble  ikke opprettet for å være et organ for "kritisk offentlighet". Det ble opprettet som et "Pravda" for SUF/ AKP og siden RV, altså et propagandaorgan for den forskrudde leninistiske virkelighetsoppfatningen, den RVske "sannhet". RV er vel ikke "offentligheten", det  er et lite sekterisk leninistisk parti, dvs kontrollert av leninistene. Det er nå de forsøker å oppkaste seg til et organ for "kritisk offentlighet" på bred basis, altså framstille det slik. Dette er imidlertid en bløff, det er i hovedsak fremdeles et RV-organ, selv om selvfølgelig en breifront som skal ha et snev av troverdighet må ta inn litt annet enn akkurat stalinprat for å få litt oppslutning. Akkurat som AKP/RV har manipulert andre breifronter tidligere, manipulerer de denne breifronten også, på sedvanlig leninistisk vis, med maktspill og ulike former for hersketeknikker, deriblant sensur når det passer deres kram. RV har aldri kritisert staten på prinsipielt grunnlag. De er også  et maktapparat selv, en liten stat i staten. Mange har opplevd uheldige ting og mobbing fra stalinistene i miljøer der de har makt og står sterkt, som en diktaturstat i staten. Derfor bør færrest mulig opptre som "nyttige" idioter for leninistene i KK i denne sammenheng.

V-h.

H. Fagerhus

redaktør - Folkebladet
AIIS er er en gren av Folkebladet/IJ@
ISSN 0800-0220 


- IAT-
The International Anarchist Tribunal
http://www.anarchy.no/iat.html 


POLITIDRAPSAKEN: BRUNT KORT TIL DAGBLADETS ANSVARLIGE REDAKTøR OG JOURNALISTENE ANDERS W. HAGEN, OLE BJøRNER LOE WELDE SAMT GUNNAR HULTGREEN 

Det har igjen skjedd et brutalt drap med pistol etter en krangel på restaurant i Oslo. Siktede arbeider ved Oslo Sporveier, et arbeidsmiljø kjent for marxistiske og autoritære strømninger, ikke anarkistiske tendenser. 

"Han har tidligere vært i politiets søkelys for en rekke mindre alvorlige forhold, og på nettstedet han var webmaster for, www.glattcella.com, finnes det informasjon, artikler og bilder som omhandler politiet, fengsler og rettssystemet. Nettstedet, som er holdt i en humoristisk tone, har flere saker som viser anarkistiske holdninger og oppfordrer til lovbrudd eller gir informasjon som vil lette lovbrudd," - skriver Dagbladet 21.05.2002.

Vi vil på det sterkeste avvise at det er en anarkistisk holdning å oppfordre til lovbrudd. Anarki er reelt demokrati, koordinering/styring uten hersker, slaveri og tyranni, et samfunn med virkelig lov og orden, basert på anarkistiske lover, basert på frihet, likhet og solidaritet samt andre anarkistiske prinsipper, ikke et samfunn uten lover og regler annet enn den sterkestes rett, terrorisme og pøbelvelde, også kalt oklarki. Oklarki er det motsatte av anarki. Anarki, anarkisme og anarkistisk er kort definert på http://www.anarchy.no/norway.html og søk på "lov" og  "law" via søkeredskapet på www.anarchy.no for nærmere informasjon om dette.

å oppkaste seg til dommer og bøddel overfor folk som provoserer litt, politimenn eller ikke, er ikke anarkistisk, men meget autoritært. Det synes særskilt graverende at vedkommende som ble skutt så vidt vi vet var ubevæpnet, med mindre drapet da var i nødverge - selvforsvar - og den som ble skutt (en politimann utenfor tjeneste) oppførte seg overbevisende livstruende. Det er så vidt vi vet ingenting som tyder på dette så langt.

Med dette lille forbeholdet, som retten siden sikkert vil belyse når den tid kommer, vil vi på det sterkeste avvise Dagbladets forsøk på å knytte dette opp til "anarkistiske holdninger", noe som er helt misvisende, og i denne sammenheng meget alvorlig, da det de facto framstilles som at anarkistene legitimerer slike "rambo"-aksjoner! Det gjør vi ikke. Vi mener dette misvisende oppslaget burde vært stoppet av ansvarlig redaktør i Dagbladet. Dermed, BRUNT KORT til Dagbladets redaktør, samt de tre nevnte journalistene.

Oppdatering - Dagbladet, VG etc. 22-23.05.2002: Ble skutt i ryggen: Politimannen Bjarte Berthelsen (27) ble skutt bakfra. Mens han lå livstruende skadd på fortauet, ble han skutt igjen. - Nettstedet til siktede, Trond (eller var det Tore) Willy Iversen 26 - elektriker ved Sporveien, som er mørkt med lysebrun skrift og to solkors, eller er det dioptersikter? - og bl.a har oppfordret til å kjøre langt over fartsgrensene, sier kanskje litt. En undertittel på www.glattcella.com med teksten "dangerous" er mildt sagt et understatement. At det skumles om kokainrus gjør ikke saken bedre; "at fylla har skylda o.l." har aldri hatt nevneverdig gjennomslag i norsk rett, hverken før eller etter at Norge ble anarkistisk. Dessuten er jo kokainbruk i seg selv kriminelt. Det spørs om ikke herr Iversen må belage seg på temmelig mange år bak murene, kanskje minst samme perspektiv som de nynazistene som drepte unge Hermannsen på Holmlia... Vi sier ikke mer foreløpig!

P.S. Det hører litt fornøyelig med til historien at stalinist, maoist og trotskist-avisen Klassekampen, som har stått på APT/IATs mailingliste i lang tid og antakelig har kost seg med mange meldinger om Brune Kort til den liberalistiske og sosialdemokratiske pressen, følte seg litt truffet fordi vi ovenfor dro inn det marxistiske og autoritære miljøet i Oslo Sporveier, der RV/AKP-ml, KKs hovedeiere, har stått relativt sterkt. Resultatet var at KK lukket døren, dro ned rullegardinene og ikke ville høre mer fra APT/IAT, jevnfør replikkvekslingen på http://www.anarchy.no/kk1.html . Fri kritikk mot egne fordommer står tydeligvis ikke høyt i kurs der i gården... APT/IAT har også en høne å plukke med KK fordi de trykket noe svada med støtte til den marxistiske gruppen som har stjålet avistittelen "Brand" fra AFIS, de svenske anarkistene, og som falskt later som de er anarkister for å kaste skitt på anarkistbevegelsen og provosere. KK ville ikke ta inn korrekt informasjon fra AFIS i denne sammenheng. Hermed får KK en Brunt Kort advarsel for dette.

Hilsen
A. Quist
Anarkisttribunalet
Nordisk avdeling av pressetribunalet

PS. Denne resolusjonen vil bli lagt ut på Internett på http://www.anarchy.no/apts.html

  -----Opprinnelig melding-----
Fra: The International Anarchist Tribunal [SMTP:ifa@anarchy.no]
Sendt: 21. mai 2002 11:15
Til: Dagbladet KortogGodt
Kopi: The people & anarchists and authorities world wide (deriblant Klassekampen)
Emne: BRUNT KORT TIL DAGBLADET I POLITIDRAPSAKEN


Tilbakemelding  nr 1 fra Klassekampen:

slutt gjerne med å sende oss skribleriene Deres,

takk.  

Message-ID: <01C200C6.7EB34E40.klassekampen@klassekampen.no>
From: Klassekampen <
klassekampen@klassekampen.no>
To: "'The International Anarchist Tribunal'" <
ifa@anarchy.no>
Subject: SV: BRUNT KORT TIL DAGBLADET I POLITIDRAPSAKEN
Date: Tue, 21 May 2002 12:53:23 +0200
   <<Fil: ATT00008.html>>


Svar på tilbakemelding nr 1 fra Klassekampen:

Den fjerde statsmakt (som) Klassekampen  med sin oftest autoritære vinkling så absolutt er en del av, har etter norsk  grunnlov de facto plikt til å motta og lese kritikk fra folket, inklusive anarkistene. En kritikk som ikke blir mottatt og lest, kan umulig være en "frimodig ytring mot statsstyrelsen." Kritikk uten mottaker er de facto ingen kritikk. Uten kritikk er Klassekampen kritikkløs.  

Men dere er jo kun en liten del av statsstyrelsen, så dersom dere gjentar "kravet om å bli fritatt for saklig kritikk", så skal vi slette dere. Dere trykker jo aldri noe av det vi skriver likevel, leser det knapt, og evnen til å få folket til å "ta selvkritikk" etter deres kommando, er nok større enn egen evne til dette motsatt, for ikke å snakke om å ha selvkritikk (ikke "ta" den). Det siste er anarkistisk, å "ta" selvkritikk, særlig når den kommer fra autoritære, kritikkløse svin (kamerat Napoleon) som dere, er uanarkistisk. Den tiden da vi må ta kritikk etter "Raudfrontstilen" er nok over og kommer neppe igjen.  

Hadde dere vært noe tess, hadde dere trykt resolusjonen vår, men det er dere ikke. Dere er noe rødbrun møkk, som kan dra til Sverige og lage Stalin-Ribbentrop cocktail sammen med Erik Blücher. Hadde dere fått like mye brun dritt i pressen som vi har gjennom årene, så hadde dere antakelig ligget hylende i Gulag og ropt hjelp! HJELP! Storebror, kom og hjelp....(jevnfør Orwells "1984" og historiene der om "big brother", red. merk.) Men som sagt, vil dere ikke høre mer fra IAT, så skal der slippe. Bare skriv "Vi vil ikke ha fri kritikk fra folket" i meldingshodet, så skal vi slette klassekampen@klassekampen.no fra mail-listen  

V-h.   D.S.  

----- Original Message -----
From:
The International Anarchist Tribunal
To:
stortinget.postmottak@stortinget.no
Sent: Tuesday, May 21, 2002 12:36 PM

Subject: Fw: BRUNT KORT TIL DAGBLADET I POLITIDRAPSAKEN (Gjenpart til stortinget)

Til Stortingsrepresentantene.   Det er nok ikke bare Stortinget som må tåle "frimodige ytringer" (se nedenfor), og vi er ikke engang en del av "statsstyrelsen", i betydningen "makta", så det er ikke hjemlet i grunnloven heller! Men pytt sann, vi får tåle litt kritikk uten å gå i lufta! Det gjør vel dere også! Det irriterende er imidlertid at vi nesten aldri får komme gjennom med saklig informasjon om det vi står for i media. Media skal hele tiden fortelle oss at vi er noe kriminell lort, hva vi altså ikke er. Men det kan jo lure andre til å tro det. AFIN-folk er nok mer lovlydige enn gjennomsnittet her til lands.   

V-h.   A.Q.  

----- Original Message -----
From:
The International Anarchist Tribunal
To:
ghu@dagbladet.no ( GUNNAR HULTGREEN )
Sent:
Tuesday, May 21, 2002 11:21 AM

Subject:
Fw: BRUNT KORT TIL DAGBLADET I POLITIDRAPSAKEN

Vennligst orienter din ansvarlige redaktør om det brune kortet. Vi vet ikke hvilken redaktør det er. Og så kan dere skamme dere  litt med det BRUNE KORTET. Ikke å vite forskjell på anarki og oklarki for en pressemann, er bånn i bøtta av ignoranse! Og å forsøke å legge skylda på oss for sånn rambo-galskap er helt bak mål!  

----- Original Message -----
From:
The International Anarchist Tribunal
To:
Dagbladet KortogGodt
Cc:
The people & anarchists and authorities world wide
Sent: Tuesday, May 21, 2002 11:15 AM

Subject: BRUNT KORT TIL DAGBLADET I POLITIDRAPSAKEN

 - IAT-
The International Anarchist Tribunal
http://www.anarchy.no/iat.html 

POLITIDRAPSAKEN: BRUNT KORT TIL DAGBLADETS ANSVARLIGE REDAKTØR OG JOURNALISTENE ANDERS W. HAGEN, OLE BJØRNER LOE WELDE SAMT GUNNAR HULTGREEN 

Det har igjen skjedd et brutalt drap med pistol etter en krangel på restaurant i Oslo. Siktede arbeider ved Oslo Sporveier, et arbeidsmiljø kjent for marxistiske og autoritære strømninger, ikke anarkistiske tendenser. 

"Han har tidligere vært i politiets søkelys for en rekke mindre alvorlige forhold, og på nettstedet han var webmaster for, www.glattcella.com, finnes det informasjon, artikler og bilder som omhandler politiet, fengsler og rettssystemet. Nettstedet, som er holdt i en humoristisk tone, har flere saker som viser anarkistiske holdninger og oppfordrer til lovbrudd eller gir informasjon som vil lette lovbrudd," - skriver Dagbladet 21.05.2002.

Vi vil på det sterkeste avvise at det er en anarkistisk holdning å oppfordre til lovbrudd. Anarki er reelt demokrati, koordinering/styring uten hersker, slaveri og tyranni, et samfunn med virkelig lov og orden, basert på anarkistiske lover, basert på frihet, likhet og solidaritet samt andre anarkistiske prinsipper, ikke et samfunn uten lover og regler annet enn den sterkestes rett, terrorisme og pøbelvelde, også kalt oklarki. Oklarki er det motsatte av anarki. Anarki, anarkisme og anarkistisk er kort definert på http://www.anarchy.no/norway.html og søk på "lov" og  "law" via søkeredskapet på www.anarchy.no for nærmere informasjon om dette.

å oppkaste seg til dommer og bøddel overfor folk som provoserer litt, politimenn eller ikke, er ikke anarkistisk, men meget autoritært. Det synes særskilt graverende at vedkommende som ble skutt så vidt vi vet var ubevæpnet, med mindre drapet da var i nødverge - selvforsvar - og den som ble skutt (en politimann utenfor tjeneste) oppførte seg overbevisende livstruende. Det er så vidt vi vet ingenting som tyder på dette så langt.

Med dette lille forbeholdet, som retten siden sikkert vil belyse når den tid kommer, vil vi på det sterkeste avvise Dagbladets forsøk på å knytte dette opp til "anarkistiske holdninger", noe som er helt misvisende, og i denne sammenheng meget alvorlig, da det de facto framstilles som at anarkistene legitimerer slike "rambo"-aksjoner! Det gjør vi ikke. Vi mener dette misvisende oppslaget burde vært stoppet av ansvarlig redaktør i Dagbladet. Dermed, BRUNT KORT til Dagbladets redaktør, samt de tre nevnte journalistene.

Hilsen
A. Quist
Anarkisttribunalet
Nordisk avdeling av pressetribunalet

PS. Denne resolusjonen vil bli lagt ut på Internett på http://www.anarchy.no/apts.html

From: "The International Anarchist Tribunal" <ifa@anarchy.no>
To: "Klassekampen" <
klassekampen@klassekampen.no>
Subject: Fw: BRUNT KORT TIL DAGBLADET I POLITIDRAPSAKEN (Gjenpart til stortinget)
(Videresendt med kommentar til 
ghu@dagbladet.no)
Date: Tue, 21 May 2002 13:10:12 +0200
Organization: The International Anarchist Tribunal


Tilbakemelding nr 2 fra Klassekampen  

1 dere er ikke "folket", enda mindre enn Klassekampen er det

2 det finnes ingen fjerde statsmakt

3 det stemmer at vi knapt leser de mange "resolusjoner" dere rundhåndet
deler om dere.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: The International Anarchist Tribunal [SMTP:ifa@anarchy.no]
Sendt: 21. mai 2002 13:10
Til: Klassekampen
Emne: Fw: BRUNT KORT TIL DAGBLADET I POLITIDRAPSAKEN (Gjenpart til
stortinget)
 

Message-ID: <01C200D1.AC0B9400.klassekampen@klassekampen.no>
From: Klassekampen <
klassekampen@klassekampen.no>
To: "'The International Anarchist Tribunal'" <
ifa@anarchy.no>
Subject: SV: BRUNT KORT TIL DAGBLADET I POLITIDRAPSAKEN (Gjenpart til stortinget)
Date: Tue, 21 May 2002 14:13:23 +0200


Svar på tilbakemelding nr 2 fra Klassekampen    

> 1 dere er ikke "folket", enda mindre enn Klassekampen er det  

Jo, vi er enda mer maktesløse enn Klassekampen, og som sådan en del av folket og arbeiderklassen, hva RV/AKP-ml aldri har vært, og heller ikke KK, som en del av AKP. Dere har alltid forsøkt å sjefe med oss og resten av folket/arbeiderklassen.  

> 2 det finnes ingen fjerde statsmakt

Pressen kan være en fri presse eller den fjerde statsmakt. I Kina er pressen absolutt en del av staten, den fjerde statsmakt,  - i Norge er den en blanding av 4de statsmakt og fri presse. Overfor oss, som er en del av folket/arbeiderklassen, så opptrer pressen så og si alltid som sjefer som skal fortelle oss som er kompetente på feltet*  hva vi er, og kommer med bare ljug. Den skal forme oss i sitt forvrengte bilde. Det er makt, statsmakt. Det er bare 1 grunnform for makt, og det er statsmakt. Pengemakt er bare en form for statsmakt. Dere er med på ljuginga, fortielsene, ergo er dere i denne sammenheng en del av den 4de statsmakt.

> 3 det stemmer at vi knapt leser de mange "resolusjoner" dere rundhåndet
> deler om dere.

Vi leser ikke alltid "klassekampen" heller, men av og til er det noe å lære der. Særlig når vi ikke får bekreftet våre egne fordommer.Vi er jo ikke fri for slikt vi heller. Men det er jo det dere helst liker. (Altså å få bekreftet egne fordommer, red. merk.) Dere leste tydeligvis denne resolusjonen, ellers hadde dere ikke surnet!  

D.S.  

*) Feltet anarki, anarkist(er) , anarkisme, anarkistisk samt libertær. Det må også nevnes at Klassekampen har vært på mailinglisten til AIIS og IAT i mange år, og det  har vært  litt noteveksling fram og tilbake før, men aldri har de bedt om å slippe å få mer e-mail, dvs stoppe dialogen, før de fikk tilsendt resolusjonen fra IAT som setter kritisk spørsmålstegn ved  Sporveiens arbeidsmiljø, som marxistpreget og autoritært.  Det er jo velkent at RV/AKP-ml står sterkt der. Dette er nok grunnen til at Klassekampen surnet og svarte negativt, og lukket døren og dro ned rullegardinene som respons akkurat på denne spesielle resolusjonen. Angående begrepet stat som et samfunnsmessig, sosialt begrep og 1. statsmakt, og hvordan denne forgrener seg i to, på a) økonomisk makt (economical plutarchy, capitalism) og b) politisk/administrativ makt (statism), se http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html for en kort innføring. Disse to maktformene kan igjen deles i flere undergrupper, som kan gli noe over i hverandre (red. merk.).

  ----- Original Message -----
From: "Klassekampen" <
klassekampen@klassekampen.no>
To: "'The International Anarchist Tribunal'" <ifa@anarchy.no>
Sent: Tuesday, May 21, 2002 2:13 PM

Subject: SV: BRUNT KORT TIL DAGBLADET I POLITIDRAPSAKEN (Gjenpart til stortinget)


Tilbakemelding nr 3 fra Klassekampen  

nei, vi leste den faktisk ikke. beklager.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: The International Anarchist Tribunal [SMTP:ifa@anarchy.no]
Sendt: 21. mai 2002 14:37
Til: Klassekampen
Emne: Re: BRUNT KORT TIL DAGBLADET I POLITIDRAPSAKEN (Gjenpart til
stortinget)


Message-ID: <01C200DA.14CF5DC0.klassekampen@klassekampen.no>
From: Klassekampen <
klassekampen@klassekampen.no>
To: "'The International Anarchist Tribunal'" <
ifa@anarchy.no>
Subject: SV: BRUNT KORT TIL DAGBLADET I POLITIDRAPSAKEN (Gjenpart til stortinget)
Date: Tue, 21 May 2002 15:13:33 +0200


Svar på tilbakemelding nr 3 fra Klassekampen  

Så har dere vel lest den nå!

P.S. Dere er jævlig dårlige til å ljuge til å være en del av den 4de statsmakt!

----- Original Message -----

From: "Klassekampen" <klassekampen@klassekampen.no>
To: "'The International Anarchist Tribunal'" <
ifa@anarchy.no>
Sent: Tuesday, May 21, 2002 3:13 PM
Subject: SV: BRUNT KORT TIL DAGBLADET I POLITIDRAPSAKEN (Gjenpart til stortinget)

From: "The International Anarchist Tribunal" <ifa@anarchy.no>
To: "Klassekampen" <
klassekampen@klassekampen.no>
References: <
01C200DA.14CF5DC0.klassekampen@klassekampen.no>
Subject: Re: BRUNT KORT TIL DAGBLADET I POLITIDRAPSAKEN (Gjenpart til stortinget)
Date: Tue, 21 May 2002 15:48:05 +0200
Organization: The International Anarchist Tribunal


Tilbakemelding nr 4 fra Klassekampen  

fortsatt ikke lest. godt og grundig slettet. takk og farvel.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: The International Anarchist Tribunal [SMTP:ifa@anarchy.no]
Sendt: 21. mai 2002 15:48
Til: Klassekampen
Emne: Re: BRUNT KORT TIL DAGBLADET I POLITIDRAPSAKEN (Gjenpart til stortinget)

Message-ID: <01C200F6.682C8C60.klassekampen@klassekampen.no>
From: Klassekampen <
klassekampen@klassekampen.no>
To: "'The International Anarchist Tribunal'" <
ifa@anarchy.no>
Subject: SV: BRUNT KORT TIL DAGBLADET I POLITIDRAPSAKEN (Gjenpart til stortinget)
Date: Tue, 21 May 2002 18:36:20 +0200


Svar på tilbakemelding nr 4 fra Klassekampen  

Dere ljuger like dårlig som CIH. Tror dere ikke vi har et par spidere i KK-redaksjonen? (Ha, ha...)  

Sendt en gang til med tittelen:  "Kopi til både den ene og andre, bl.a arbeiderbevegelsens arkiv. Loosers! "

D.S.

  ----- Original Message -----
From: "Klassekampen" <
klassekampen@klassekampen.no>
To: "'The International Anarchist Tribunal'" <
ifa@anarchy.no>
Sent: Tuesday, May 21, 2002 6:36 PM
Subject: SV: BRUNT KORT TIL DAGBLADET I POLITIDRAPSAKEN (Gjenpart til stortinget)
 

----- Original Message -----
From: "The International Anarchist Tribunal" <
ifa@anarchy.no>
To: "Klassekampen" <
klassekampen@klassekampen.no>
Sent: Tuesday, May 21, 2002 8:51 PM
Subject: Re: BRUNT KORT TIL DAGBLADET I POLITIDRAPSAKEN (Gjenpart til stortinget)