Back to Homepage Back to International Anarchist Tribunal

THE ANARCHIST PRESS TRIBUNAL

THE NORDIC BRANCH OF APT

NORDISK AVDELING AV APT
*

ANARKISTENES "SVARTE STJERNE" TIL JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE ALIAS TIMIAN SABATINI
FOR ARBEIDET MED SAMGREPS-MODELLEN OG -POLICY

Brune Kort til Diakonhjemmet sykehus ved Margrethe Stensson og Halvor Kjellesvig
BRUNE KORT TIL STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV) VED BJARNE ALEXANDER BERNTSEN OG ØYSTEIN HOLMEDAL OG TIL
KONTROLLKOMMISJONEN FOR DIAKONHJEMMET SYKEHUS (KK-DHS) VED LEDER ASTRID HARAM
Blitzerne søkte til pøbelherreveldet i Oslo som fluer til ei ruke
Blitz-pøbelherrevelde (oklarki) er ikke anarkisme - Brunt Kort advarsel
Ad islamistisk og tamilsk ekstremistisk pøbelherrevelde. Nå må de anti-anarkistiske tendensene stoppes!
Brød og sirkus (inkludert gladiatorer) i Anarkiet Norge oppleves foran TV- og dataskjermer.
Brune Kort m.m. til kommunistene på Blitz/AFA, "Røde Tarzan", PST og TV2.

Anarkisttribunalets Brunt Kort Verstingpris til TV2
Brune Kort til professor Arild Engelsen Ruud og NRK

Brune Kort til språkprofessor Ruth Vatvedt Fjeld og NRK
Brune Kort til
Dag Einar Thorsen og SNL
Truet med å sprenge statsrådsbygget, fikk påstand om 1/2 års fengsel og Brunt Kort
Norske verft frykter "anarki"
"Anarkistisk" tone i norske billedbøker
Empatiløse "anarkister", "Fotgjenger-anarki", "anarki" på veiene og "totalt anarki" i julefeiringen, mv.
"Anarki" og kaos i Albania
RIKSDAGSBRANNEN I BERLIN 1933
ANARKISTINSPIRERT HULE?

TERRORANGREPET - FRYKTER "ANARKI" I AFGHANISTAN
ANARKI KONTRA DOP
ANARKISTENES "SVARTE STJERNE" TIL ANDERS GIÆVER I VG
Anarki betyr reelt DEMOKRATI!
Anarki er ikke lovløse tilstander, NRK : BRUNT KORT! Og så Mona Sahlin igjen a'gitt...
Politidrapsak og oklarki - ikke "anarkistiske" holdninger
Anarki er demokrati, ikke det motsatte Kåre Willoch!
Anarkisme er ikke ekstremliberalisme - Svar til Egil Bakke med Brunt Kort advarsel - Brune Kort til Ketil Solvik-Olsen og Per-Willy Amundsen, Frp
KAOS - IKKE ANARKI I IRAK - ANARKI I NORGE - IKKE KAOS
OKLARKI - PØBELEN HERSKER I LIBERIA - IKKE ANARKI
BRUNT KORT TIL BLITZ OG IS MV. ANGÅENDE MOLDE-AKSJONEN
BRUNT KORT TIL BLITZ FOR OKLARKI VED NATOMØTE
IKKE ANARKI I KR.F - BRUNT KORT TIL VG

ANARKI ELLER KAOS I SKOLEN? BRUNT KORT TIL KRISTIN HALVORSEN, SV
DATANARKISTER ER IKKE VIRUSKAOSMAKERE
Anarki er ikke oklarki = uten regler og lovløshet
Kaotisk - ikke anarkistisk - i forsvaret. Brunt kort til NRK-Alltid nyheter
Brunt kort til PST og de autonome
BRUNE KORT TIL NRK ANGÅENDE SITUASJONEN I KONGO, SOMALIA, LIBYA, TUNISIA OG AFGHANISTAN M.V.
BRUNT KORT TIL TV2-NYHETSKANALEN ANGÅENDE SITUASJONEN I PAKISTAN
BRUNT KORT TIL FREMSKRITTSPARTIET VED FORMANN SIV JENSEN
Brunt kort til NRK - kaos er ikke anarkistisk og India er ikke et anarki
Brunt kort til SVs Hallgeir Langeland
Brunt Kort til Yngvar Spone med aliaser, og dermed eksklusjon fra anarkistbevegelsen
Brunt kort til TV2, som helt feil og 'Storebror'-aktig kaller parkerings- og trafikk-kaos "anarki". Anarki inkluderer optimal orden, og er beviselig det motsatte av kaos
Brune Kort til 'Storebror' Usman Asif og Dagsavisen. Ultra-autoritær fascisme i Gaza - ikke noe anarkistisk der
Brune Kort til Anders Behring Breivik, Synne Sørheim og TV2 m. fl.
Brunt Kort til Eivind Berge
Brunt Kort til Klassekampen. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki i Ukraina
Brune Kort til Aftenposten og Kjetil Hanssen. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs kaos, i Libya
Brune Kort til TV2 ved Joakim Dahl Haaland og VG ved Amund Bakke Foss. Ikke anarki eller noe anarkisk, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos, i Libya
Brune Kort til TV2-nyhetskanalen og Helge Lurås. Ikke anarki, helt eller nesten, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - ultra-fascistisk - i Libya
Brune Kort til NTB, ABC-Nyheter og Dagsavisen. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - og ultra-fascistisk - i Libya

Brune Kort til Norges Fredsråd og ABC-Nyheter. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - og ultra-fascistisk - i Libya
Brunt Kort til TV2-Nyhetskanalen. Ikke "fullstendig anarki", men oklarki, dvs. pøbelvelde i vid forstand, i Brasil

Brune Kort til vinner av Studentenes fredspris Hajer Sharief, Iselin S. Møller og Dagsavisen. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - og ultra-fascistisk - i Libya
Brunt Kort til Herman Fåne, Fylkesformann i Oslo FpU. Et arbeidsliv uten arbeidsmiljølov er ikke anarkisk, men populistisk/fascistisk = Frp-politikk
Brune Kort
til Klassekampen og Amal A. Wahab. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - og ultra-fascistisk - i Midtøsten
Brune Kort til Klassekampen og Yngvild Gotaas Torvik. Såkalte "Black bloc" er marxister - ikke anarkister
Brune Kort til Klassekampen og Terje Tvedt. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - og ultra-fascistisk - i Libya
Brune Kort til Dagbladet og Jørgen Gilbrant. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - og ultra-fascistisk - i Libya
Brune Kort til Klassekampen og Magnus Lysberg. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - og ultra-fascistisk - i Libya
Brunt Kort til NRK ved Dagsnytt 16.03.2023. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - og ultra-fascistisk - i Libya
Brunt Kort til marxistbastionen NRKs Kompass. Ad russefeiringen
BRUNE KORT TIL NRK OG OSLO MET, FOR LØGN OM AT BLACK BLOC ER ANARKISTER
BRUNE KORT TIL NRK-URIX VED IRAM IRAKI OG ØKOKRIM FOR Å BRUKE ORDET ANARKI I DEN FALSKE BETYDNINGEN KAOS OG UTEN REGLER ETC.

07.02.2024. Brune Kort på Regjeringen og PST for å fare med løgn om anarkismen og anarkistene, og for brudd på Oslo-konvensjonen, i Ekstremismekommisjonens rapport
Brunt Kort til NRK Nyhetsmorgen med Tove Bjørgaas, som kaller oklarkiet (= pøbelvelde bredt definert, inkludert kaos), under
de ultra-fascistiske Pro Palestina studentdemonstrasjonene i USA falskt for «anarki»
Brunt Kort til TV2 Nyhetskanalen, som kaller oklarkiet (= pøbelvelde bredt definert, inkludert kaos), under
de ultra-fascistiske Pro Palestina studentdemonstrasjonene i USA falskt for «absolutt anarki»

*


ANARKISTENES "SVARTE STJERNE" TIL JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE ALIAS TIMIAN SABATINI FOR ARBEIDET MED SAMGREPS-MODELLEN OG -POLICY

12.01.2024 besluttet IAT enstemmig å tildele en "Black Star", til anarkisten Jens Hermundstad Østmoe alias Timian Sabatini, for arbeidet med Samgreps-modellen (Eng. Cogrips-model) og -policy, etter forslag fra Anna Quist. Modellen og policyen er sannsynligvis den eneste farbare veien for å få løst klima-krisen, som er sak nr. 1 på anarkistenes dagsorden. Modellen og policyen er også vedtatt som resolusjon fra Anarkist Internasjonalens 17. kongress, se http://www.anarchy.no/17aicongress.html. Vedtaket ble gjort med «General Consent», og er anarkistenes viktigste kampsak fremover.

ANARKISTENES "SVARTE STJERNE" TIL JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE ALIAS TIMIAN SABATINI


Brune Kort til Diakonhjemmet sykehus ved Margrethe Stensson og Halvor Kjellesvig

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

Vi vil først kort definere hva vi mener med ekstremisme. Anarkistinternasjonalen slår fast «An extremist, person or organization, is the same as totalitarian on the EP-map, i.e. with more than 666 per thousand, or about 67%, authoritarian degree.» Dette er det samme som ultra-autoritært, dvs. brunt. Dette er nærmere forklart på System theory and economic-political map. Det økonomisk-politiske kartet dreier seg om politikk i vid forstand, dvs. økonomiske og/eller politisk/administrative forhold bredt definert. Vedtakene om Tvangsmedisinering faller derfor under begrepet politikk i vid forstand. Dette understrekes for øvrig av at Margrethe Stensson nevner eksplisitt at Østmoe er anarkist på side 2 nederst i Tvangsmedisineringsvedtaket av 18.12.2023.

Saken mot Diakonhjemmet sykehus (DHS) ved Margrethe Stensson (MS) og Halvor Kjellesvig (HK) dreier seg om forbrytelse mot Oslokonvensjon, se http://www.anarchy.no/oslo_conv.html. Vi tar her utgangspunkt i følgende paragraf: «Especially, persons who harass or otherwise behave in an ochlarkish way towards anarchists will most likely get a Brown Card.” Oklarki er pøbelvelde bredt definert, inkludert kriminalitet og kaos mv.

Vi baserer dommen på følgende dokumentasjon: Østmoes anmeldelse gjengitt nedenfor med linker, pluss pressemelding om «Referat mv.» og referater fra Ansvarsgruppemøter med HK som referent, samt aktuelle vedtak om Tvunget Psykisk Helsevern (TPH), og Tvangsmedisineringsvedtak (TMV) fra MS og henholdsvis Kontrollkommisjonen ved DHS og Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV). Østmoes fremstilling mener vi er sann, mens det øvrige representerer mye løgn.

Østmoe fremhever at alt over 30 mg Fluanxol i tvangssprøyte hver tredje uke representerer tortur og trakassering, som begge deler er en form for oklarki. Jo høyere dosen er, jo kraftigere er torturen og trakasseringen. MS vedtak om 60-75 mg Fluanxol hver tredje uke er derfor klart grov trakassering og tortur, og grovt oklarki. Et klart og grovt brudd på - og, forbrytelse mot - Oslokonvensjonen, og dette er ultra-autoritært (brunt) og  ekstremistisk og totalitært. Dette kvalifiserer til Brunt Kort, som herved blir tildelt. HK får også Brunt Kort for han holder med - og er alltid enig med - og forsvarer MS’ ultra-autoritære vedtak. Videre er vi enige med Østmoe i at sånne «behandlere» i psykiatrien må bort. Dvs. bli sagt opp eller omplassert til en stilling hvor de ikke utgjør en fare for pasienter. Videre krever vi at Østmoe blir friskmeldt snarest og kommer seg ut av dette sinnssyke psykiatri-systemet. Konklusjon: Diakonhjemmet sykehus (DHS) ved Margrethe Stensson og Halvor Kjellesvig får BRUNE KORT, som tegn på ultra-autoritær, ekstremistisk og totalitær atferd.


Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

ANMELDELSE TIL ANARKIST-TRIBUNALET (IAT) AV DIAKONHJEMMET SYKEHUS (DHS) VED MARGRETHE STENSSON (MS) OG HALVOR KJELLESVIG (HK).

"Persons who harass or otherwise behave in an ochlarkish way towards anarchists will also most likely get a Brown Card."

… STÅR DET PÅ ANARKIST-TRIBUNALETS HJEMMESIDE. 60-75 MG FLUANXOL ER TRAKASSERING OG TORTUR, SE NEDENFOR. SOM DU VIL PÅTVINGE MEG MARGRETHE STENSSON (MS).  J-HØ ANMELDER HERVED MS OG HALVOR KJELLESVIG (HK), SOM HOLDER MED MS I ETT OTG ALT, TIL IAT. ANARKIST-TRIBUNALETS HJEMMESIDE, SE: http://www.anarchy.no/iat.html

Siden desember 2019, hvor jeg Jens Hermundstad Østmoe (J-HØ) ble tvangsinnlagt på falskt grunnlag, da et science fiction eventyr om romvesener jeg skrev ble feiltolket som psykose, til februar 2024 har jeg i litt over 4 år vært i helvete på grunn av feil vedtak om tvunget psykisk helsevern (TPH) og feil tvangsmedisineringsvedtak (TMV). Dette har ødelagt livet mitt på mine gamle dager fra 71-75 år gammel. Hvorfor plage en gammel mann med slikt uvesen? Jeg feiler ingenting og er helt mentalt frisk bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisineringen. Dette må det nå snart bli en slutt på. Dette er verre enn Juklerød- og Gro-saken.

Viser til brev fra SFOV v. Linn Norseth datert 16.05.2023, med vedtak om tvangsmedisinering (TMV). Hovedgrunnen er feilaktige påstander om at J-HØ har schizoaffektiv lidelse, og om manglende sykdomsinnsikt og «samtykkekompetanse». Har følgende foreløpige kommentar: Jeg, J-HØ, har både stor innsikt og kompetanse på hva schizoaffektiv lidelse er, men jeg har sikkert ikke dette, og kan derfor ikke samtykke i at jeg har noe slikt. Se nærmere om hvorfor nedenfor.

Undertegnede Jens Hermundstad Østmoe har av psykiater Anne Tveito i januar 2020 fått diagnosen schizoaffektiv lidelse som både er schizofreni (med paranoide vrangforestillinger) og bipolar (manisk-depressiv med psykose) en diagnose som jeg vil skyte ned med en gang da dette begge deler skyldes genfeil, som viser seg allerede i ungdomsårene fra 15 – 30 år, og jeg var helt mentalt frisk uten et psykiske problem til jeg i en alder av 49 år fikk et nervesammenbrudd i 1997, etter mangeårig mobbing på arbeidsplassen, NKSH/Høgskolen i Oslo, nå Oslo Met, med påfølgende PTSD og med til dels sterk angst, som ble kurert omkring 2015 ved hjelp av kognitiv psykoterapi, vesentlig autoterapi, initiert av sykepleier og kognitiv terapaut Merete Næss, som kurset meg i dette.

Dette er et faktum – sannhet - som ingen psykiater kan rokke ved, selv om de forsøker iherdig. Jeg har vært helt mentalt frisk siden 2015, bortsett fra bivirkninger av tvangsmedisinering.

Tidligere ble det lagt vekt på schizofreni-delen, som er tilbakevist bl.a. i en artikkel i Folkebladet, på www.anarchy.no , men i det siste har jeg fått diagnosen «schizoaffektiv lidelse av bipolar type» av Torfinn L. Gaarden og Margrethe Stensson, ved FACT ELDRE ved Diakonhjemmet sykehus (DHS) , og av Dragama Dimitrijevic og Siv Brockmann ved psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg Diakonale sykehus (LDS), som er underlagt DHS. Hoved-referansen er Margrethe Stensson. De andre bygger mye på henne og hun er min «behandler» på Fact Eldre, som jeg er underlagt ved tvang.

Jeg har altså ikke schizoaffektiv lidelse, og i særdeleshet er jeg aldri manisk. Har aldri vært det, og heller ikke nå. Få det inn i skallen tregskaller av noen psykiatere. Og ditto sandpåstrøingsorganer for psykiaterne: Kontrollkommisjonene ved DHS og LDS, som feilaktig straffer meg med vedtak om Tvunget Psykisk Helsevern (TPH)  og Statsforvalteren i Oslo og Viken, SFOV, som stadig vedtar den feilaktige tvangsmedisinering (TMV).

Makt korrumperer tendensielt [også moralsk] og allmakt korrumperer absolutt (Baron Acton). Og du har nesten all makt over meg (J-HØ) på ditt felt Margrethe Stensson, via TPH og TMV som er basert på dine løgner. Og du er helt moralsk korrupt og ljuger en masse og kommer med syke vedtak om tvangsinnleggelser på psykiatrisk anstalt og tvangsmedisinering som representerer tortur av meg, for å plage meg, som er anarkist, = liberal sosialdemokrat (og medlem i Senterpartiet), din marxist og ultra-autoritære SV-er.

60 mg Fluanxol hver tredje uke betyr tortur av meg på grunn av voldsomme bivirkninger. Bivirkningene er følgende:

I Vedtaket fra Statsforvalteren i Oslo og Viken (SFOV) av 14.03.2022 står det. «I følge vedtaket skal du [JHØ] behandles med Fluanxol depot 20-60 mg annen hver uke». Det er her klart av det ovenstående at jeg skal behandles med 20 mg Fluanxol depot annenhver uke. Dvs. 30 mg hver tredje uke. Noe annet er tortur. (Dette er verre tortur en rent psykisk tortur, men ikke så ille som ekstremt voldelig fysisk tortur, som tortureringen av opposisjonelle i Saudi Arabia, Burma og Kina. Dette ligger et sted i mellom i styrke på torturen, men tortur er det klart. Dette er ille nok tortur. Torturen representerer trakassering av J-HØ fra ultra-autoritært marxistisk hold.)

Jeg bidrar ikke frivillig til min egen tortur. Derfor må politiet settes inn når jeg tvinges til å ta sprøyten. Men jeg tar tvangssprøyten uten fuss av noe slag. Det er tvang nok at politiet står i gangen, for da vet jeg at jeg ikke kan slippe unna torturen. Jeg har ingen interesse i å utfordre statens voldsapparat. Dette er som sagt tvang nok for meg. Men husk at dette ikke er samarbeid, men ren tvang.

Margrethe Stensson vil påtvinge meg 70 mg Fluanxol mandag 19.02.2024. Dette er naturligvis verre tortur enn 60 mg. Når skal denne autoritære galskapen fra Margrethe Stenssons side opphøre? Håper det blir snart!

Til MS ad neste påtvungne møte.

(MS er min påtvungne «behandler» ved Diakonhjemmet sykehus (DHS) etter et feil vedtak om tvunget psykisk helsevern (TPH) for undertegnede.)

Jeg snakker ikke med deg MS, pga. at du ljuger om hva jeg sier og «ser» symptomer på galskap - når jeg er helt normal, men leverer mine synspunkter skriftlig. Av tidligere tilsendte notater fra meg, som representerer sannheten i motsetning til dine løgner, går det frem 1. at jeg ikke har schizo-affektiv lidelse (som både er bipolar og schizofren), 2. at jeg er mentalt frisk bortsett fra bivirkningene av feilaktig tvangsmedisinering, som representerer tortur av meg fra din side, at jeg 3. derfor ønsker å få redusert dosen Fluanxol, helst til null - så raskt som mulig, og 4. at jeg ikke er en fare for meg selv eller andre og 5. at jeg ikke blir dårlig av redusert dose, men at jeg blir bedre, mindre bivirkninger. Det var alt fra min side. Les tidligere tilsendt materiale med linker for detaljer og mer informasjon.

Mvh Professor Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe. Ved NØI-INDECO-OSE & IIFOR-PGU.

NØI-INDECO-OSE WEB: www.indeco.no
IIFOR WEB: http://www.anarchy.no/iifor.html
PGU WEB: http://www.anarchy.no/au.html

Tidligere tilsendt materiale:
http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx

Se også artikkelen «Litt aktuell psykiatri og psykologi» i Folkebladet, WEB: www.anarchy.no.

PS. DET ER FOR MANGE AUTORITÆRE MAKTMENNESKER MED PSYKOPATISKE TREKK I PSYKIATRIEN. VESENTLIG AUTORITÆRE MARXISTER! DISSE MÅ BORT!!! DETTE GJELDER OGSÅ STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV) OG KONTROLLKOMMISJONENE VED LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS (KK-LDS) OG DIAKONHJEMMET SYKEHUS (KK-DHS), SOM ER SANDPÅSTRØINGS-ORGANER FOR PSYKIATERNE. JEG VIL UT AV DETTE SINNSSYKE PSYKIATRISKE SYSTEMET SÅ FORT SOM MULIG. DETTE ER VERRE EN JUKLERØD- OG GRO-SAKENE.


AD REFERATET MV. "Persons who harass or otherwise behave in an ochlarkish way towards anarchists will also most likely get a Brown Card."...
STÅR DET PÅ ANARKIST-TRIBUNALETS HJEMMESIDE. 60-75 MG FLUANXOL ER GROV TRAKASSERING. J-HØ HAR ANMELDT MS OG HK TIL IAT.

HEI HK

JEG HÅPER PÅ ET RASKT, OBJEKTIVT, DETALJERT OG FULLSTENDIG REFERAT FRA ANSVARSGRUPPEMØTET ONSDAG 14.02.2024, FRA DIN SIDE. CELIN KAN TA DET MED NÅR HUN KOMMER MANDAG 19.02.2024 MED TVANGSSPRØYTEN, SOM JEG HÅPER BLIR PÅ MAKSIMALT 50 MG FLUANXOL.
JEG VIL IKKE SE DEG MER HER I HUSET MITT. OG DET SAMME GJELDER MS. DVS. OM DET BLIR MER ENN 50 MG FLUANXOL I SPRØYTEN. GROVE TORTURISTER ER IKKE VELKOMNE HER.

PS. 15.02.2024. JEG ER BLITT MEDDELT AT MS VIL GI MEG 70 MG FLUANXOL I TVANGSSPRØYTE MANDAG 19.02.2024. DETTE ER GROV TRAKASSERING OG REPRESENTERER  GROV TORTUR.

"Persons who harass or otherwise behave in an ochlarkish way towards anarchists will also most likely get a Brown Card."
… STÅR DET PÅ ANARKIST-TRIBUNALETS HJEMMESIDE. 60-75 MG FLUANXOL ER GROV TRAKASSERING.
SOM DU VIL PÅTVINGE MEG MARGRETHE STENSSON (MS).  J-HØ HAR ANMELDT MS OG HALVOR KJELLESVIG (HK), SOM HOLDER MED MS I ETT OG ALT, TIL IAT.

IAT’S HJEMMESIDE http://www.anarchy.no/iat.html

MVH  JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE (J-HØ)
PRESSEMELDING 14.02.2024. OPPDATERT

PS. SFOV HAR VEDTATT AT JEG SKAL BLI PÅTVUNGET INNTIL 60 MG FLUANXOL HVER 3. UKE. DU FÅR HOLDE DEG TIL DET MS. UNDER 60 MG. Å SENDE UT PRESSEMELDINGER ER EN DEL AV JOBBEN MIN. Å SENDE UT FLERE PRESSEMELDINGER ER IKKE TEGN PÅ PSYKOSE ELLER MANI SOM DU LJUGER OM MS. DET ER JOBBEN MIN. JEG FÅR NOK SØVN, OG JOBBER NÅR JEG HAR LYST. DET SKAL DERE MERKE DERE MS OG HK. IKKE DIKTE OPP AT DETTE ER TEGN PÅ MANI OG PSYKOSE. DET ER LØGN. OG DETTE ER IKKE ET LEGITIMT GRUNNLAG FOR Å ØKE MEDISINERINGEN TIL 60-75 MG FLUANXOL PER HVER 3. UKE. DETTE BARE BEKREFTER AT DU ER ET LØGNFULLT MAKTMENNESKE OG PSYKOPAT MS. SLUTT Å PLAGE MEG. JEG FEILER INGENTING, BORTSETT FRA BIVIRKNINGE AV DEN HELT FEIL TVANGSMEDISINERINGEN. SOM DU MEDDELTE J-HØ PÅ ANSVARSGRUPPEMØTET ONSDAG. MER ENN 30 MG FLUANXOL PER 3 UKER ER TORTUR.

PPS. DOMMEN I SAKEN KOM FREDAG DEN 16.02.2024, KL 11.00 OG ER PUBLISERT PÅ http://www.anarchy.no/apts.html. DET BLE BRUNE KORT PÅ DIAKONHJEMMET SYKEHUS VED MARGRETHE STENSSON OG HALVOR KJELLESVIG.

PPPS. ANARKIST-TRIBUNALET BESTÅR AV PERSONER MED JURIDISK INNSIKT KNYTTET TIL AI-SEKRETARIATET. DET ER EN HELT AUTONOM GRUPPE, LØST KNYTTET TIL FOLKEBLADET V/ANORG V/ H FAGERHUS SOM HAR WEBSIDENE DERES PÅ ANARCHY.NO. AV SIKKERHETS OG PERSONVERN-HENSYN ER DET HEMMELIG HVEM SOM ER MED, DVS. DET PUBLISERES IKKE UTAD.


BRUNE KORT TIL STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN (SFOV) VED BJARNE ALEXANDER BERNTSEN OG ØYSTEIN HOLMEDAL OG TIL
KONTROLLKOMMISJONEN FOR DIAKONHJEMMET SYKEHUS (KK-DHS) VED LEDER ASTRID HARAM

Vi vil først kort definere hva vi mener med ekstremisme. Anarkistinternasjonalen slår fast «An extremist, person or organization, is the same as totalitarian on the EP-map, i.e. with more than 666 per thousand, or about 67%, authoritarian degree.» Dette er det samme som ultra-autoritært, dvs. brunt. Dette er nærmere forklart på System theory and economic-political map. Det økonomisk-politiske kartet dreier seg om politikk i vid forstand, dvs. økonomiske og/eller politisk/administrative forhold bredt definert. Vedtakene om Tvangsmedisinering faller derfor under begrepet politikk i vid forstand. Dette understrekes for øvrig av at Margrethe Stensson nevner eksplisitt at Østmoe er anarkist på side 2 nederst i Tvangsmedisineringsvedtaket av 18.12.2023.

Det er videre klart at løgnen om at Østmoe har drapstruet sin sønn,  som kriminaliserer Østmoe (som er anarkist) på falskt grunnlag, er typisk for totalitære stater som f.eks. Russland og Kina. SFOV ved Berntsen er i seg selv kriminell, da det er forbudt å komme med falske beskyldninger om drapstrusler fra Østmoe. Dette er også typisk for totalitære stater som f.eks. Russland og Kina. Det er derfor klart at SFOV ved Berntsen er totalitær referert til det økonomisk-politiske kartet, og derfor ekstremistisk. Konklusjon: SFOV ved Berntsen er ekstremistisk. Og kriminalitet er en form for oklarki (pøbelvelde bredt definert) i henhold til Oslokonvensjonen, som er linket opp på IATs hjemmeside. Han er ultra-autoritær, brun, og dette kvalifiserer til Brunt Kort, som herved utdeles til SFOV ved Berntsen. Det er videre klart at vi kan ikke ha ultra-autoritære ekstremister som bygger vedtak på kriminelle løgner i Statsforvaltningen. Berntsen må bli oppsagt.

SFOV VED BERNTSEN KAN KLAGE PÅ VEDTAKET INNTIL ONSDAG 17.01.2024

Hilsen Anarkist-Tribunalet (IAT).
13.01.2024

PS. Vi slutter oss til Østmoes innlegg og støtter dette 100%:

PPS. J-HØ FIKK IKKE MEDHOLD I KLAGEN PÅ TVANGSMEDISINERING TIL SFOV VED ØYSTEIN HOLMEDAL AV 11.03.2024.
VEDTAKET ER FEIL FORDI DET ER BASERT PÅ GJENTAKELSE AV DEN GROVE LØGNEN OM AT J-HØ HAR DRAPSTRUET SIN SØNN JON.
DET ER BARE Å RINGE TIL JON PÅ tlf. xx xx xx xx (tlf.-nummeret er fjernet av personvernhensyn) FOR Å FÅ BEKREFTET AT DET ER LØGN.
ØYSTEIN HOLMEDAL ER EN GROV LØGNER OG KRIMINELL SOM KOMMER MED FALSKE ANKLAGER OM AT J-HØ HAR DRAPSTRUET SIN SØNN.
SLIK SAKSBEHANDLING FRA STATSFORVALTERENS SIDE ER HELT UAKSEPTABEL. ANARKIST-TRIBUNALET GIR DERMED OGSÅ ØYSTEIN HOLMEDAL BRUNT KORT, ETTER ANMELDELSE FRA J-HØ. 09.04.2024.

PPPS. Østmoe klaget til Kontrollkommisjonen for Diakonshjemmet sykehus (KK-DHS) ved KKs leder Astrid Haram 03.05.2024 på vedtak om Tvunget psykisk helsevern (TPH). KK-DHS er et like stort sandpåstrøings-organ for psykiaterne med Margrethe Stensson i spissen, som SFOV, og Østmoe fikk som ventet ikke medhold i klagen. Stensson har for øvrig endret diagnosen fra «schizoaffektiv lidelese» til «manisk psykose», som er en like stor løgn, ut fra det materialet IAT har blitt forelagt og sett. Av løgnene i vedtaket fra KK-DHS, har vi merket oss følgende. «Han (J-HØ) utviste... voldelig, seksualisert og ukritisk atferd... [og]... utgjør en nærliggende far for eget eller andres liv.» Som alt er løgn, som er tilbakevist 100% i følgende dokumentasjon:

http://www.indeco.no/archive/frapp17.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-2.docx
http://www.indeco.no/archive/frapp17-3.docx
http://www.indeco.no/archive/memorandum.docx

Og artikkelen LITT AKTUELL PSYKIATRI OG PSYKOLOGI – ÅPENT BREV TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT (HOD) i Folkebladet www.anarchy.no.

Selv om ikke løgnen om drapstrusler mot hans sønn er nevnt eksplisitt, er ikke de ovenfor nevnte løgnene alt i alt noe bedre enn dette, snarere verre. Det blir derfor BRUNT KORT på KK-DHS ved leder Astrid Haram fra Anarkist-Tribunalet, etter anmeldelse fra Prof. Dr. Jens Hermundstad Østmoe 18.06.2024.


STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN VED BJARNE ALEXANDER BERNTSEN LJUGER OM AT JEG HAR DRAPSTRUET MIN SØNN JON.
DET ER BARE Å RINGE MIN SØNN JON XXX PÅ MOBILEN TLF. XX XX XX XX FOR Å FÅ AVKREFTET DENNE LØGNEN.
(Telefonnummeret og Jons hele navn er her slettet av personvernshensyn)

Politianmeldelse av Margrethe Stensson, Diakonhjemmet Sykehus og Linn Norseth, Statsforvalteren i Oslo og Viken, for falsk anklage om at Jens Hermundstad Østmoe har drapstruet sin sønn Jon.

Siterer fra brev av 07.11.2022 med Saksbehandler Linn Norseth, tittel «STATSFORVALTEREN STADFESTER VEDTAK OM BEHANDLING MED LEGEMIDLER UTEN EGET SAMTYKKE.»

Siterer fra side 3/5:

Hun [Margrethe Stensson] viste blant annet til at du [Jens Hermundstad Østmoe] ved forrige videreutvikling av manien, drapstruet din sønn, som er svært skadelig for relasjonen som har stor betydning for deg.

Sitat slutt, vår uthevning i bold.

Drapstrusler er forbudt i Norge. Margrethe Stensson kriminaliserer meg, Jens Hermundstad Østmoe, derfor, med denne falske anklagen, som viderebefordres av Linn Norseth, som derfor er medskyldig.

Bjarne Alexander Berntsen gjentar løgnen i tvangsmedisineringsvedtak datert 09.01.2024. Dette må gjøre vedtaket ugyldig for det er basert på direkte løgn.

VI KAN IKKE HA EN NOTORISK LØGNHALS SOM BJARNE ALEXANDER BERNTSEN SOM TJENESTEMANN I STATSFORVALTNINGEN. HAN MÅ BLI OPPSAGT!

Min sønn Jon vil bekrefte at denne påstanden om drapstrusler mot ham, er løgn 100%. Det er bare å ringe Jon på hans mobiltelefon, for å få bekreftelse på at påstanden om drapstrusler fra far er 100% falsk, dvs. fra Jon selv og direkte.

Og både Jon, sønn, og Jens, far, er skjønt enige om at Jens aldri har vært manisk, psykotisk eller manisk psykotisk, og dette er sannheten.

Jon er også medlem i Ansvarsgruppen og min nærmeste pårørende, og besøker meg jevnlig og ofte, så når han sier at jeg aldri har vært «manisk, psykotisk eller manisk psykotisk» så må det tillegges betydelig vekt, for dette er SANNHETEN. Dette punktet, løgnen fra MS, sier også mye om hennes troverdighet generelt, som er veldig liten.

Mvh Professor Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe. Ved NØI-INDECO-OSE & IIFOR-PGU.

NØI-INDECO-OSE WEB: www.indeco.no
IIFOR WEB: http://www.anarchy.no/iifor.html
PGU WEB: http://www.anarchy.no/au.html


BRUNE KORT

Blitzerne søkte til pøbelherreveldet i Oslo som fluer til ei ruke
Blitz-pøbelherrevelde (oklarki) er ikke anarkisme
Brunt Kort advarsel 09.01.2009
Ad islamistisk og tamilsk ekstremistisk pøbelherrevelde. Nå må de anti-anarkistiske tendensene stoppes!
Brød og sirkus (inkludert gladiatorer) i Anarkiet Norge oppleves foran TV- og dataskjermer.
Brune kort m.m. til kommunistene på Blitz/AFA, "Røde Tarzan", PST og TV2 12.03.2011.

09.01.2009: Blitz er registrert som totalitære marxister, venstreekstremister på det økonomisk-politiske kartet, med mer en 67% autoritærgrad, og er langt fra anarkister, som er plassert fra sentrum og oppover på kartet, ikke langt til venstre eller høyre, med 50% autoritærgrad eller mindre. Blitz er som oftest ledet av en "uavhengig kommunist" Stein Lillevolden, etter det han selv sier. 

Blitz har for vane å seile under falskt svart flagg, men en skal merke seg at også Jihad-terrorister bruker svarte flagg, ikke bare anarkister.  Selv om vi ikke slår alle på Blitz under en kam, det er også noen få anarkister som frekventerer huset, så er hovedtendensen marxistiske oklarkister, bråkmakere og pøbelherskere/oklarker. Ekte anarkister driver ikke med hersking i noen form, heller ikke pøbelvelde. Oklarkister er det motsatte av anarkister. Det er det en gjør, ikke det en flagger, som avgjør om man er anarkist eller oklark/oklarkist.

Anarkistene har et avbalansert syn på Israel-Hamas konflikten, mens Blitz er ensidig for Hamas-terroristene/oklarkene. Vi tar avstand fra Blitzs policy og praksis på feltet, også det bråket de har stelt i stand og antakelig vil fortsette med.

Pressefolk, Blitzere og andre som feilaktig forsøker å framstille Blitz-bråkmakerne/oklarkene som anarkister, får et Brunt Kort fra IAT-APT, en fri kritikk som indikerer at man blander sammen anarkister og oklarkister på lignende måte Storebror blandet sammen krig og fred i Orwells "1984". En slik sammenblanding er autoritær "nytale", og fortjener Brunt Kort. Vi vil også helst slippe å se svarte flagg i reportasjene, da dette gir urettferdig dårlig publisitet for anarkistene, fordi folk flest forbinder svarte flagg med anarkisme/anarkister, og Blitz er langt fra dette.

10.01.2009: Bak pøbelherreveldet i Oslo lørdag sto ulike typer av venstreekstremister. Blitzerne søkte til pøbelherreveldet i Oslo som fluer til ei ruke. Stein Lillevolden var blant de rødbrune "møkkfluene" som ble tatt hånd om av politiet. Vi har ikke sett noe signifikant som gir grunnlag for å dele ut Brunt Kort så langt. Vår Brunt Kort advarsel står imidlertid ved lag. Det kommer runder etter dette...

13.01.2009: Oslo torsdag 08.01, Oslo lørdag 10.01, Drammen 13.01. Hvor blir det neste oklarkiet? Nå må det handles, ikke prates og bortforklares...

14.01.2009: Anarkister demonstrerer med verdighet - ikke oklarki. Blitz har tillyst demonstrasjoner foran den israelske ambassaden i kveld, og lørdag 17.01 foran stortinget. Det Islamske Forbund demonstrerer på Youngstorget fredag 16.01. Oklarki vil sannsynligvis utvikle seg ved alle tre arrangementene om ikke man tar solide grep i forkant. Blitz har et paranoid vrengebilde av virkeligheten, hvor man totalt neglisjerer de mer enn 10 000 rakettene og granatene som er sendt fra Gaza mot Israel siden 2001, og tror de er Hamas' spydspiss i Norge. Slikt bærer galt av sted... Oppdatering om kvelden: Ekstremister, høyre såvel som venstre f.eks. Blitz, kan typisk ikke demonstrere sidestilt med verdighet. Enten vil de herske, bedrive pøbelherrevelde, eller så underkaster de seg og lar være å demonstrere i det hele tatt, som i kveld. I kveld ble det tatt solide grep i forkant og Blitz underkastet seg. Blir det gjort tilstrekkelig med tiltak i forkant lørdag blir Blitz-demonstrasjonen sannsynligvis en flopp. Og tilsvarende på fredag blir en demonstrasjon for de få i det Islamske forbund alene... Vi oppfordrer alle til å boikotte disse i hovedsak venstreekstremistiske arrangementene!

16.01.2009: Demonstrasjonen 14.30 og møtet 16.30. arrangert av Det Islamske Forbund og Ung Muslim ble en bitteliten parentes, uten oklarki, etter visse tiltak. Tre menn, kriminelle venstreekstremister tilknyttet B-gjengen, har blitt varetektsfengslet i fire uker, uten restriksjoner, for skadeverk mot Frimurerlosjen forrige lørdag under en juletrefest for ca 200 barn. Kriminelle av denne typen er enten venstre- eller høyreekstremister, og her dreier det seg om venstreekstremister.

17.01.2009: Klokka 13 i dag har det venstrekstremistiske Blitz varslet en demonstrasjon fra stortinget til Youngstorget, til støtte for Hamas. Det er også snakk om noe utenfor den Israelske ambassaden. I tillegg til Blitz er det venstreekstremistiske Internasjonale Sosialister, IS (trotskister), og Libanesisk forening tilsluttet arrangementet, som skal bevege seg fra Stortinget til en lysmarkering ved Youngstorget. Boikott arrangementet! Palestinakomiteen og Fellesutvalget for Palestina arrangerer sammen med flere andre organisasjoner lørdag en lysmarkering på Youngstorget annonsert som en "stille markering" kl. 14-18 . De gjør klart at de tar avstand fra vold: "Vi støtter palestinernes rett til en egen stat og frihet fra okkupasjon. Vi beklager derfor sterkt at noen få nå har opptrådt slik at deres handlinger overskygger vårt budskap." Anarkistene er enige med sistnevnte, når det med "stat" menes "selvstendig land". Anarkistene er mot statlig organisering, topptung pyramide, også i Palestina. Anarkistenes boikottaksjon av Blitz-demonstrasjonen ble foruten på den godt besøkte www.anarchy.no og via masse e-post, også markert med en kommentar til en relevant artikkel i Dagsavisen, se link nedenfor.

17.45: Drømmene til Blitz ble knust. Drømmene til Blitz om voldelige masseaksjoner til støtte for Hamas terroristene ble fullstendig knust. Alle boikottet aksjonen ved stortinget utenom Blitz & Cos egen lille krets. Det ble satt inn tilstrekkelige tiltak til at Blitz ble avskrekket fra vold, mens store styrker uniformert politi holdt seg på avstand. Aksjonen ble således en total flopp, og en bitteliten parentes, uten det pøbelherrevelde som var planen til Blitz. De klarte heller ikke å infiltrere og ødelegge den fredelige massedemonstrasjonen på Youngstorget. Og de er vel såpass avkjølte nå at de avlyser den planlagte demonstrasjonen mot, og voldelige  angrepene på, den Israelske ambassaden. Det var ikke Blitzernes dag, og det blir sannsynligvis  intet oklarki i Oslo lørdag. Får vi rett?

21.00: Jommen fikk vi rett. Ordenstyrker hadde forøvrig sikret den Israelske ambassaden mot eventuelt oklarki. Det ser ut til at det vi kaller @-modellen, med a) en passe blanding politi og anarki, inklusive noen tips, i beste Bjørneboeske ånd, pluss b) en presse som ikke opptrer som en en fjerde statsmakt, og c) ellers mange fornuftige innspill, har gitt løsningen på oklarki problemet. Fortsetter det sånn slipper man greske tilstander. Det er gledelig at Stein Lillevolden har fått en aha-opplevelse, men det måtte grov kjeft til fra anarkistene, og han ble lagt i bakken av politiet 10.01 og ble siden fulgt opp, før han tok selvkritikk og siterte fra Bjørneboes Bestialitetens Historie. Vi får håpe han og Blitz klarer å danse limbo under sperregrensen på 666 promille autoritærgrad i fremtiden, men man har @-modellen som vaksine mot oklarki i bakhånd. Den kan brukes igjen, når det trengs, og det er også andre grupper som har ekstremistiske tendenser her til lands... God helg alle sammen. PS til Lillevolden: Det er mer behagelig og bedre å ha en god porsjon selvkritikk enn å måtte ta den...

18.01.2009: Vi vil understreke at det ikke var meningen å være arrogante i kritikken over, men vi mente Blitz & Co trengte en vekker. Derfor den noe "knusende" kritikken. Som det går frem av forsiden på www.anarchy.no er anarkismen basert på fri saklig kritikk og dialog, side- og likestilt. Vi inviterer alle gruppene som tidligere har vist noen antydninger til pøbeltendenser til dialog pr e-mail og på debattfilene på www.anarchy.no.

Ad islamistisk og tamilsk ekstremistisk pøbelherrevelde. Nå må de anti-anarkistiske tendensene stoppes!

12.04.2009. Siden nyttår har vi opplevd både islamistisk og tamilsk ekstremistisk pøbelherrevelde. Nå må de anti-anarkistiske tendensene stoppes! Dialog og fri kritikk er bra, og det skal man fortsette med, men her må det tydeligvis hardere lut til. PST og ordenspolitiet må skjerpe seg. Folket inklusive anarkistene, betraktet som klasse i kontrast til øvrigheten, vil ikke ha pøbelherrevelde. Kampen mot pøbelherrevelde er klassekamp. Folket må engasjere seg i kampen mot pøbelherrevelde, og bl.a. via aksjoner si klart i fra at slik vil vi ikke ha det. Dette er en slik aksjon. Vi aksepterer ikke pøbelherrevelde i noen form, oklarki, hverken fra Blitz, nynazister, islamistiske eller tamilske ekstremister eller andre. Anarkistene vil ikke ha herrevelde i det hele tatt, og slett ikke pøbelherrevelde. Blir slike autoritære tendenser dominerende, opphører Norge å være et anarki, og det er anarkistene i mot. Nå må det handles, før autoritære tendenser tar overhånd. Vi vil ikke ha greske populistiske tilstander her til lands.

17.04.2009. Det gikk fredelig for seg da 3.500 tamiler demonstrerte i Oslo sentrum. "Stans folkemord på tamilene. Press den lankeiske regjeringen til en permanent våpenhvile" var hovedbudskapet, som også støttes av anarkistene, se http://www.anarchy.no/srilanka.html. Politiet var tilstrekkelig tilstede, og massivt press fra anarkistene og andre mot pøbelherrevelde gjorde nok også sitt til at demonstrasjonen gikk for seg i ordnede former. Det blir sannsynligvis ikke greske populistiske tilstander her til lands, men man må være på vakt mot pøbelherrevelde om vi fortsatt skal ha anarki i Norge.

For mer informasjon om anarkister vs oklarkister/oklarker, se http://www.anarchy.no/ija136.html  og http://www.anarchy.no/ija133.html
Nærmer om Brunt Kort, se http://www.anarchy.no/oslo.html og http://www.anarchy.no/iat.html

Om politiske ekstremister og det økonomisk-politiske kartet, søk på 'extremists' i http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html og/eller les "Preamble" i http://www.anarchy.no/apt.html
Anarkistene har også andre direkte aksjoner mot oklarki, dvs. kaos og pøbelherrevelde, enn Brune Kort, se Direkte Aksjon, på http://www.anarchy.no/directaction.html,
om folk og forsvar, se
http://www.anarchy.no/ija238.html og mot terrorisme, se http://www.anarchy.no/ija431.html, alt med med linker.

Resolusjonen per 13.01 er også publisert som en kommentar til Dagsavisens artikkel "En pøbels tanker", se http://www.dagsavisen.no/meninger/article391761.ece. Del av anarkistenes boikottaksjon av Blitz-demoen 17.01.2009, er publisert som en kommentar til Dagsavisens artikkel "Frykter nye opptøyer", se http://www.dagsavisen.no/innenriks/article392760.ece. Resolusjonens avsnitt 12.04.2009 er også publisert som en kommentar til TV2-nyhetenes artikkel "Brøt seg inn på Sri Lankas ambassade", under overskriften "Ad islamistisk og tamilsk ekstremistisk pøbelherrevelde", se http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/article2673229.ece. Dette avsnittet er også publisert som en kommentar til Dagsavisens artikkel "Demonstranter gjorde hærverk på Sri Lankas ambassade", se http://www.dagsavisen.no/innenriks/article410008.ece. På denne linken er det også en diskusjon om anarkibegrepet, hvor Norges Anarkistråd kommer med en avklaring av hva anarki reelt sett betyr, og konkluderer med at "totalt anarki er den beste styreformen som en kan ha." Hele resolusjonen oppdatert per 12.04.2009 er også publisert på Nationen Debatt under tittelen "Ad islamistisk og tamilsk ekstremistisk pøbelherrevelde. Stopp anti-anarkistiske tendenser!", se http://www.nationen.no/debattforum/posts/list/13847.page

Hele resolusjonen per 17.04.2009 er også publisert som en kommentar til Dagsavisens artikkel "Storstilt tamilsk demonstrasjon i Oslo", under overskriften "Anarkistisk kommentar til Tamilenes demonstrasjon 17.04.2009 og litt om forhistorien", se http://www.dagsavisen.no/innenriks/article410843.ece

For nærmere informasjon om anarki vs kaos, søk på anarki kontra kaos i http://www.anarchy.no/andebatt.html

Brød og sirkus (inkludert gladiatorer) i Anarkiet Norge oppleves foran TV- og dataskjermer.
Brune Kort m.m. til kommunistene på Blitz/AFA, "Røde Tarzan", PST og TV2.

BRUNT KORT TIL AFA (AntiFaschistische Aktion), EN KOMMUNISTISK FRONTORGANISASJON SOM BEDRIVER OKLARKI (= PØBELVELDE BREDT DEFINERT)
OG VIFTER MED ANARKISTFLAGG FOR Å LEGGE SKYLDEN FOR OKLARKIET PÅ ANARKISTENE!

Det første AFA, Antifaschistische Aktion, ble grunnlagt i 1932 av det tyske kommunistpartiet som en kamporganisasjon og etableringen ble kunngjort i partiets avis Die Rote Fahne. I sin logo har det tyske AFA et stort rødt marxist/kommunist flagg, og et lite svart flagg, som symboliserer at når de bedriver oklarki, dvs. pøbelvelde og pøbelherrevelde, spesielt kriminelt sådan, så skal anarkistene ha skylden og få mest mulig av smellen, selv om de er "hundre mil unna".

Vi har tidligere (se resolusjonen over) slått fast at Blitz er et kommunist-rede, og ikke anarkistisk. Nå, først litt om Blitz og deres kommunistiske frontorganisasjon AFA. Det første AFA, Antifaschistische Aktion, ble grunnlagt i 1932 av det tyske kommunistpartiet som en kamporganisasjon og etableringen ble kunngjort i partiets avis Die Rote Fahne. De AFA-gruppene som eksisterer i dag er av nyere dato, men har det historiske AFA som forbilde. I Tyskland blir AFA av myndighetene regnet som venstreekstremister, og det er de jo - en typisk kommunistisk frontorganisasjon med politisk vold på programmet, og de er overvåket av myndighetene.

AFA i Norge beskriver seg selv i pene vendinger som «et internasjonalt aktivist-nettverk som kjemper mot rasisme, sexisme, kapitalisme og homofobi». AFA har ingen front mot stat, statlighet og statismen, som selvfølgelig er en forutsetning for å være noe anarkistisk, og heller ingen front mot oklarkister og oklarki, dvs. pøbelvelde og pøbelherrevelde, det rake motsatte av anarki og anarkister. Front mot oklarki og oklarkister er også en forutsetning for å være noe anarkistisk.

I sin logo har det tyske AFA et stort rødt marxist/kommunist flagg, og et lite svart flagg, som symboliserer at når de bedriver oklarki, dvs. pøbelvelde og pøbelherrevelde, spesielt kriminelt sådan, så skal anarkistene ha skylden og få mest mulig av smellen, selv om de er "hundre mil unna". Selvfølgelig er det noen Lenins "nyttige idioter" av mindreårige kaos-hooligans/oklarkister som villig vifter med anarkistflagg for dem foran nesen på pressen mens pøbelstrekene pågår. Man vil jo gjerne på TV må vite, og når man er maskert så ser jo ikke mor hvem det er, og så får man ikke skjenn av far. Men disse "nyttige idiotene" er jo altså det motsatte av anarkister, dvs. de er ikke anarkister eller frihetlige. Oklarkister og anarkister er rake motsetninger som krig og fred.

I Norge er AFA en frontorganisasjon for kommunistene på Blitz med et haleheng stort sett av Rød Ungdom/stalinister og IS-trotskister. Anarkistene konstaterte tidlig på 1990-tallet at Blitz/AFA hadde byttet ut det store røde flagget med et stort svart anarkistflagg og tatt med et lite rødt marxist (kommunistisk) flagg i sin logo, altså omvendt av faderorganisasjonen. Dette bare indikerer mer pøbelvelde i fra AFA-Norge enn i faderorganisasjonen Antifaschistische Aktion i Tyskland. Og det betyr absolutt ikke at det er noen anarkister med her til lands, men tvert i mot at det er en del flere oklarkister som falskt seiler under anarkistflagg i Norge og skaper kaos - det motsatte av anarki. Kaos er en form for oklarki.

Voldelige kriminelle bander fra øst-Europa og fra EU-land er jo ikke noe nytt i Norge (NB! med EØS/Schengen-avtalen), og om de kaller seg "Røde Tarzan" og gir nazihilsen eller ikke, spiller liten rolle. Slike imponerer ikke de frihetlige mer enn gamle NS-folk og deres haleheng, og ikke noe mer enn andre kriminelle gjenger; f.eks. MC-gjenger, A og B-gjenger og jihad-ekstremister, og sist, men ikke minst, kommunistiske Blitz-hooligans. Anarkistene er mot alt oklarki, herunder all kriminalitet og spesielt drap - og er det politisk er det ekstra ille, men slikt får i første rekke politi og rettsvesen ta seg av. Anarkistene er gjerne med på å vise rasismen ryggen og delta i andre direkte aksjoner mot fascisme og kommunisme o.l., men anarkister deltar ikke i oklarki! Direkte aksjon utelukker oklarki.

Å få pakket ut av Anarkiet Norge eller bak lås og slå, er i første rekke en politioppgave og særlig for Politiets Sikkerhetstjeneste, PST. Justisministeren og retten har gitt "Røde Tarzan" & Co reisepass. Vi regner selvfølgelig med at dette går i orden, som seg hør og bør. Å tro som "Røde Tarzan" at Anarkiet Norge er et fristed for ekstremister og kriminelle fascister, slik at man skulle få noe slags "anarko-fascisme", er en klar selvmotsigelse, en vrangforestilling lik "krig er fred", og gir selvfølgelig Brunt Kort... Og NB! NB! Denne vrangforestillingen skal han snart komme ut av. Enten er det anarki i Norge - eller så er det fascisme, kommunisme eller noe annet autoritært, og "Røde Tarzan" & Co vil nok snart få erfare folkets forakt og ulike direkte aksjoner mot dette autoritære - men altså ikke med oklarki - i tillegg til Anarkiet med Politiet. De kan likeså godt reise ut med en gang. Her blir det fortsatt Anarki - ikke Fascisme! Og heller ikke Kommunisme.

Forøvrig, anarkister generelt er ikke pasifister og kan ta rimelig godt vare på seg selv -  i selvforsvar. Men dette er ikke oklarki og pøbelherrevelde som Blitz bedriver. Anarkistene har bare forakt for - og vil ikke ha noe med rødbrune, bare brune eller blåbrune pøbler/oklarkister og ekstremister - herunder kriminelle gjenger - å gjøre - og spesielt ikke juksemakerne på Blitz og deres selvdefinerte falskt-"anarkistiske" hooliganisme. Et unntak er å fortelle hva man mener om ekstremistene i skrift, tale og bilder, og eventuelt delta i en dialog der dette kan ha noen hensikt.

I stormen mot den mer eller mindre kriminelle kretsen rund "Røde Tarzan" 05.03.2011 og 12.03.2011 og tilhørende tatoverings-salong, så har oklarkiet fra Blitz/AFA, også kriminelt, tiltatt, og vi konstaterer da nå følgende: Også det lille røde marxistflagget er erstattet med et svart, så logoen for pøbelveldet/AFA nå har to svarte flagg - et lite og et stort, samtidig som man på websiden til Blitz definerer seg som "Hooligans mot fascismen" nettopp med denne nye helsvarte AFA-logoen. Denne nye falske logoen som altså foregir å være 100% "anarkistisk" er også vist på TV2. Lenger fra anarkismen og anarkister går det nesten ikke an å komme, med mindre man drar til Somalia, som er landet lengst fra anarki i verden analysert over noe tid. At media ljuger storstilt om at Somalia, i realiteten et ekstremt oklarki med rivaliserende polyarki, er et såkalt "anarki", er en annen sak.  Og så hadde Blitz-kommunistene med seg en masse falske anarkistflagg på oklarki-bråket sitt, noe TV2 har fått med seg i sine sendinger og på nett.

Brunt Kort Verstingen TV2 må da få et nytt brunt kort for å blande sammen oklarkister og anarkister, riktignok ikke ved navn, men ved å vise anarkistflagg i tilknytning til Blitz-møkkfluenes "rukebad". PST har flere ganger falskt antydet at Blitz er noe anarkistisk, og får et nytt Brunt Kort. I skjerpende retning er det at PST sover i timen når det gjelder å holde kriminelle, fascistiske o.a. ekstremistiske wannabe innvandrere utenfor landets grenser. Forsøker flere slike på å vandre inn, bør PST, politiet forøvrig og innvandringsmyndighetene holde dem ute, ellers kan det bli månelyst. Ikke bare på gatene, men også med hoderulling i (u-) ansvarlige etater.

Om ikke politiet gjør jobben sin forventer man at nyhetsmedia kartlegger ekstremist-omfanget og publiserer stoffet med tilstrekkelig grad av presisjon - for folk flest. Folk vil vite hvor rukene, det være seg rød-, blå- eller bare brune, ligger så - man ikke tråkker i dem. Og politiet, media og andre får forsøke å forebygge og drive svake sjeler vekk fra ekstremisme og minimere oppslutningen. Den harde kjerne av ekstremister er som regel kriminelle, og bør behandles som det.

Og Anarkisttribunalet gir selvfølgelig et stort nytt BRUNT KORT til Blitz/AFA for å rote sammen oklarki og anarki og oklarkister og anarkister igjen. Blitz er en gjennområtten brunrød gjeng. Det er ikke første gangen Blitz får Brunt Kort, se innholdsfortegnelsen til denne websiden. Men det blir forhåpentligvis stadig færre som biter på jukset og bedraget deres om å være anarkister. KOMMUNISTER er IKKE ANARKISTER! BLITZ-OKLARKISTER ER IKKE ANARKISTER!!

Forøvrig, klarer ikke PST, politiet ellers og innvandringsmyndighetene å demme tilstrekkelig opp for den brune møkka, kan det jo bli ganske underholdende TV av at kommunist-hooligans og nazi-hooligans og onkel politi braker og barker sammen utover... TV2 som sliter med seer-tallene vil sikkert glede seg. Anarkisttribunalet får det muligens travelt med Brune Kort. Men garantert ingen anarkister vil delta i oklarkiet og bråket, ikke fra AFIN, og ikke fra Anarkistinternasjonalen AI/IFA og dens øvrige seksjoner. Forøvrig har norske anarkister blitt spammet ned av tyske "nasjonalister" i det siste, det meste har trolig havnet i spamfilterene, der slikt paranoid nonsens hører hjemme.

Kommer det a) en haug med russiske og tyske etc. paranoide nynazist-pøbler til Oslo for å være med på slagsmål mot de b) like paranoide Blitz/AFA-kommunist-pøblene (pluss en haug brunrøde hooligans fra deres kommunistiske internasjonale nettverk), og c) muligens andre ekstremister blander seg inn, så kan det d) bli enda mer interessant TV, og sikkert ikke kjedelig for slåss-glade beredskaps-politifolk heller. Men det blir vel heller en masse tåregass, og da foretrekker enhver med sans for miljø og relativt frisk luft TV-kroken, fremfor å følge med ringside. Brød og sirkus (inkludert gladiatorer) i Anarkiet Norge oppleves - og vil nok fortsatt oppleves - i hovedsak foran TV- og dataskjermer.

At politiet inkludert PST er bevisst unnfallende i håp om mest mulig bråk og oklarki inkludert kaos, og derpå følgende økte bevilgninger og status og mer av en Datalagringsdirektiv-DLD-politistat, er vel ikke sannsynlig i Norge. Slikt hører vel fascistiske araber- og kommunist-diktaturer o.l. til. At de russiske nynazistene bevisst har klint tatoverings-salongen sin inn på Holbergs plass som er nær Blitzhuset, for å maksimere oklarki/kaos og deretter rope på en "sterk mann", som f.eks. Frps Carl I. Hagen som ordfører i Oslo, høres vel heller ikke særlig troverdig ut. Uansett håper anarkistene naturligvis på at det blir minst mulig oklarki og bråk - slikt hører i hvert fall ikke hjemme i et anarki av høy grad, men der er vi jo dessverre ikke ennå! Brød og sirkus (inkludert gladiatorer) er vel egentlig noe utdatert! Eller er det ikke? Man får se, man får se! 12.03.2011.

PS. 18.03.2011. Russisk nynazist sendt ut av Norge, melder NRK. Politiets utlendingsenhet sendte den selverklærte nynazisten "Røde Tarzan" ut av Norge fredag 18. mars. Han er uttransportert etter å ha fått endelig avslag på sin søknad om asyl, i tillegg til at han er utvist fordi han er dømt for straffbare forhold i Norge. "Røde Tarzan" ble overlevert til russiske myndigheter på den russiske grensen ved 20.30-tiden norsk tid. Han hadde med seg et ladd skytevåpen da han i fjor søkte om asyl i Norge. Han ble straks pågrepet og senere dømt til åtte måneders fengsel for ulovlig våpenbesittelse. Han har sittet fengslet siden. "Uttransport av straffedømte skal prioriteres. Det var viktig for oss å få gjennomført uttransporten straks dommen var ferdig sonet," sier PU-sjef Ingrid Wirum. Hun sier at det var flere sikkerhetsmessige utfordringer knyttet til denne uttransporten. "Ut fra politifaglige vurderinger var det derfor nødvendig å benytte en rekke sikkerhetstiltak, blant annet bruk av chartret fly, for å sikre uttransporten," sier hun! Russland begjærte ham utlevert i midten av oktober 2010. Bakgrunnen er at "Røde Tarzan" skal være tiltalt for ran av en mobiltelefonforretning i St. Petersburg.

Anarki er optimal orden. Neppe mye brød og sirkus. Med den kriminelle nynazisten "Røde Tarzan" bak lås og slå i Russland blir det vel neppe mye brød og sirkus (inkludert gladiatorer) i år heller her til lands! Det norske Anarkiet ser ut til fortsatt å ha rimelig optimal orden. Anarkisttribunalet kan også melde at flommen av spam fra tyske 'nasjonalister' til norske anarkister ser ut til å ha gitt seg. Forøvrig, som selverklært "uavhengig kommunist" er Blitz-kongen Stein Lillevolden i en unik posisjon når det gjelder å lede troppene i AFA og Blitzaksjoner generelt, med fotsoldater fra Rød Ungdom (stalinister) og IS-trotskistene. Vanligvis er slike rivaliserende marxistiske kommunistsekter i tottene på hverandre verden over. Stalins agent Ramón Mercader myrdet jo Leon Trotsky a.k.a. Lev Davidovich Bronshtein, i Mexico den 21. august 1940... 22.03.2011.


Anarkisttribunalets Brunt Kort Verstingpris til TV2

Se (klikk på:) http://www.anarchy.no/browncardtv2.html


Brune Kort til professor Arild Engelsen Ruud og NRK

Se (klikk på:) http://www.anarchy.no/browncardtnrk.html


Brune Kort til språkprofessor Ruth Vatvedt Fjeld og NRK

Se (klikk på:) http://www.anarchy.no/browncardtnrk2.html


Brune Kort til Dag Einar Thorsen og SNL

Se (klikk på:) http://www.anarchy.no/browncardsnl.html


 

Truet med å sprenge statsrådsbygget, fikk påstand om 1/2 års fengsel og Brunt Kort

Terrorangrepet mot New York og Washington 11. september 2001 satte griller i hodet på en 28-årig nordmann i den danske byen Middelfart. Etter å ha drukket store mengder alkohol og røykt hasj mens han fulgte TV-sendingene, truet han med å sprenge statsrådskvartalet i Oslo om morgenen 13. september. Tirsdag 18.12.2001 sto mannen i tiltaleboksen i Middelfart og påtok seg skylden for trusselen som førte til kraftige reaksjoner i Politiets overvåkingstjeneste og Statsrådet. Det var om kvelden 12. september mannen fikk sine forskrudde ideer. Da hadde han kontinuerlig fulgt TV-sendingene om terrorhelvetet i USA. 28-åringen satte seg ved PC-en sin: "Vi er en anarkistisk islamistisk organisasjon som er skyldig i angrepene i New York og Washington. Vi vil skade viktige institusjoner som Eiffeltårnet, NATO-hovedkvarteret og statsrådsbygget i Oslo, London og mange andre steder. Statsrådsbygget i Oslo vil bli sprengt i morgen klokken 08.45. Verden skal bli islamsk," skrev han på engelsk i en e-post som ble sendt til Norsk Telegrambyrå (NTB) klokken 23.45 12. september 2001. Det var imidlertid en tom trussel. I den danske rettssalen la imidlertid ikke aktor, fungerende politimester Else Sølling, fingrene imellom da hun forklarte retten hva 28-åringhen hadde utløst. Den norske sikkerhetstjenesten (POT, nå PST) hadde fryktet alvorlig for statsrådenes liv. Sølling sa til VG (se VG 20.12.2001 s 5), at hun var innstilt på å legge ned en påstand om fengselsstraff i seks måneder. 28-åringen får også et ekskluderende Brunt Kort fra APT-IAT for blandingen av terror og anarkisme, som strider alvorlig mot Oslokonvensjonen. Denne tullebukken har så vidt vi vet aldri egentlig vært anarkist, men en preventiv eksklusjon fra anarkistbevegelsen er ikke å forakte i dette tilfellet. Å blande anarkisme og terror - det er "fali det"....

Kommentar til Arnt Hana og Aftenposten 06.02.1997 om "Norske verft frykter anarki" m.v..

Det hevdes her bl.a følgende: "Frykten for anarki når det gjelder verftssubsidier er stor blant norske verft, hvis det ikke blir enighet om å fjerne subsidiene. - Hvis det eksisterer en avtale, finnes det også et sett av virkemidler som kan brukes ved brudd på reglene, sier Kværner-direktør Arnt Hana, formann i TBL-skip." (TBL-skip har ansvaret for norsk verftsindustri i Teknologibedriftenes Landsforening).

Arnt Hana ser ut til å tro at en regulering av dette markedet med en avtale som omfatter sanksjoner mot subsidier, vil være mer effektivt og rettferdig (og dermed reelt sett mer anarkistisk) enn en uregulert, kaotisk situasjon. Da burde han også si dette, og ikke at han frykter at markedet uten denne avtalen vil representere anarki, når han rimeligvis mener kaos. Anarkisttribunalet må av denne grunn komme med en advarsel om Brunt kort til Arnt Hana og Aftenposten.

Det henvises i denne sammenheng til "Economical-political Map", bl.a avsnittet om "Anarchist ideal, principles and practice", spesielt punktet om frie kontrakter . Slike kontrakter må forøvrig også ta hensyn til de øvrige anarkistprinsippene for å være reelt frie.

P.S. APT har ellers bl.a merket seg Per Benteruds debattinnlegg om Sveits, Aft.p. 05.02.97. Den Sveitsiske Konføderasjon antas vanligvis å ha et noe mer autonomt og mindre sosialistisk system enn Norge. Privat sektor er kanskje noe mer byråkratisk og hierarkisk enn i Norge, mens det rimeligvis er omvendt for offentlig sektor, på grunn av den sveitsiske føderalismen og mer direkte demokrati.

Egil Bakkes kronikk søndag 02.02.97 om "Den herskende klasse etc." var også interessant. Bakke har et viktig poeng, men å fremstille det som om politikerne er de eneste rike og mektige, er jo temmelig misvisende. Han glemmer f.eks at overklassen, byråkratiet i vid forstand, også er utbredt i privat sektor. Både anarkister og andre samfunnsvitere har tidligere gitt uttrykk for dette. For eksempel har den amerikanske sosialøkonomen John Kenneth Galbraith drøftet det private byråkrati, og den norske nobelprisvinneren Ragnar Frisch kritiserte plutarkiet, spesielt det "uopplyste pengeveldet" i det daværende Fellesmarkedet. Det hadde vært ønskelig om Bakke hadde hevdet det mer riktige, at staten i betydningen byråkrati i vid forstand, kan være meget utbredt i privat sektor. Det blir derfor ikke nødvendigvis mindre stat i samfunnsorganisatorisk forstand, om man privatiserer offentlig virksomhet og lar markedsbyråkratene overta.

APs skattepolitiske talsmann Tore Nordtun "advarer mot skatteanarki ... i det politiske miljøet" , se Dagbladet 19.03.97. At politikerne på Stortinget kan ha grunn til å frykte et mer rettferdig og effektivt, dvs. mer anarkistisk skattesystem, er rimeligvis riktig. AP's talsmann mener imidlertid tydeligvis ikke dette, men skattekaos, og har dermed gjort seg fortjent til en brunt kort advarsel.

Kommentar til Ulla Rhedin, Hilde Bjørhovde og Aftenposten 12.02.1997 om "Anarkistisk tone i norske billedbøker".

Det hevdes her bl.a følgende med referanse til den svenske billedbokanmelder og høyskolelektor Ulla Rhedin: "Norske billedbøker har et anarkistisk drag, en rå angrepsvinkling som gir befriende slag i mellomgulvet!... Anarkistiske barnebøker åpner et vindu og slipper inn frisk luft!... Som eksempel på anarkistisk billedbok nevner hun Elise Fagerlis "Ulvehunger" - ... der bildene er laget i grovt tresnitt med bare rød dekorfarve - og der Rødhette spiser ulven. Erlend Loe og Kim Hiorthøys billedbøker, som "Den store røde hunden", er andre eksempler på den "anarkistiske" tonen, hun mener speiler en ny norsk trend."

Kommentar: Barnebøker, tegneserier o.l. behøver ikke ha noen klar samfunnspolitisk tendens, og når de ikke har det, skaper det forvirring og kaos å bruke merkelapper som anarkistisk, liberalistisk, marxistisk eller fascistisk. Vold er i følge anarkismen et onde det skal brukes minst mulig av , og da bare i legitimt selvforsvar. Det virker ganske forvirret å hevde at slag i mellomgulvet, eller andre voldelige måter å forsvare seg på, er spesielt anarkistisk, enn si liberalistisk eller marxistisk. Om Rødhette spiser ulven, eller ulven spiser Rødhette, er vel i begge tilfeller autoritært. Store røde hunder kan meget vel være autoritære, og da f.eks bekrefte hypotesen om at marxismen er sosialismens barnesykdom . APT må gi en advarsel om Brunt kort til Ulla Rhedin, Hilde Bjørhovde og Aftenposten for denne forvirrede blandingen av anarki og kaos. Tiltredes! Hilsen APT, Dusteavdelingen.

Kommentar til Aftenposten Aften debatt ved Einar Solvoll m.fl. 24.02.97 om "Empatiløse anarkister?", "Fotgjenger-anarki...", "anarki" på veiene og "totalt anarki" i julefeiringen, mv.

"Empatiløse anarkister?" De etatene som er nevnt i denne sammenheng, medregnet sosialhøyskolen, er vel i hovedsak marxistbastioner , og ikke anarkistiske. Videre kan marxismen ganske sikkert medføre "Mobbus Brutalis Kollegius" , som rammer uskyldige. APT gir en Brunt kort advarsel mot å blande sammen marxistisk pøbelvelde og anarki m.v. Lignende advarsel gjelder også "Fotgjenger-anarki..." med referanse til lovløse tilstander, som er autoritært og derfor ikke anarki. 18.01.2012 har NRK-Dagsrevyen en snutt med en svenske som hevder at det blir "anarki" på veiene om politiet ikke håndhever fartsgrensene. Det blir utvilsomt lovløse tilstander og kaos på veiene om politiet ikke håndhever fartsgrensene, men dette er ikke anarki, men det rake motsatte, nemlig oklarki, dvs. pøbelvelde og pøbelherrevelde inkludert kaos, i vid forstand. Det blir Brune Kort på svensken og NRK-Dagsrevyen for dette klare bruddet på Oslokonvensjonen.

31.08.2016 melder en sportskommentator på NRK-Dagsrevyen om "fullstendig anarki" i forbindelse med et sykkelløp, mens det opplagt menes kaos. Kaos og anarki er rake motsetninger, og det blir et Brunt Kort på sportskommentatoren og NRK-Dagsrevyen for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen. 23.11.2020 på NRK-12.00 nyhetene: øyvind Nyborg NRK-London vrøvler om "Totalt Anarki" i julefeiringen og mener opplagt oklarki inkludert kaos. Men anarki er optimal orden og lov, det motsatte av oklarki inkludert kaos. Det blir et Brunt Kort på øyvind Nyborg og NRK for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen.

Kommentar til TV2 og Anders Sæther om anarki og kaos i Albania 02.03.1997, m.v.

Kaoset som har oppstått i det sluknede stalinistiske fyrtårnet Albania på grunn av regjeringens pyramidespill, er på ingen måte anarki. Som nevnt er anarki det motsatte av kaos og lovløse tilstander! APT må derfor gi en Brunt kort advarsel til TV 2 og Anders Sæther for de selvmotsigende replikkene om "Anarki og fullstendig lovløshet i Albania" og "Anarki og kaos etc.", samt andre kilder for tilsvarende uttrykk, se Arbeiderbladet/NTB-AFP-AP 04.03.97 m.v.

Opprør behøver ikke være progressivt, det kan være autoritært, som f.eks. Francos fascistiske opprør i 1936. Anarkistene i Spania bidro til å forhindre dette i å lykkes i flere år, helt til quislingen Franco fikk tilstrekkelig militær hjelp av Mussolini og Hitler til å etablere seg ved makten i landet, godt hjulpet av marxistisk forræderi .

Opprøret i Albania smaker av marxistisk pøbelvelde (oklarki) .

Siden anarki og oklarki er det motsatte, kan ikke en anarkistisk folkereisning være basert på pøbelvelde. Anarki og anarkisme betyr først og fremst en utvidelse og forbedring av økonomisk og politisk/administrativt demokrati i retning direkte folkestyre og mindre over- og underordning. Dette krever en anarkistisk preget organisasjons-utvikling på flere områder av samfunnet.

Det er vanskelig å se at en utvikling i retning demokrati og anarkisme i Albania kan skje på annet vis enn via en tilsvarende ordning som i Bosnia-Herzegovina. Det samme gjelder antakelig hele området fra de baltiske til de balkanske land, mellom Russland og Tyskland/EU. Denne "bufferen" mellom det russiske og og det franko-teutonske området må av lett forståelige grunner knyttes sammen med det anglo-nordiske i vid forstand, for å få til en balansert og fredelig utvikling. Jevnfør også tidligere diskusjoner om dette i IJA-FB.

"Kaos hos god alliert gir USA nytt Balkan-problem. Til dels upåaktet av omverdenen har sosialismens tidligere fyrtårn styrt i retning av å bli et amerikansk brohode på Balkan. Denne kurs har vært støttet av et lokalt regime som like raskt beveget landet fra det venstre-autoritære til det høyre-autoritære". Kilde: Aftenposten 06.03.1997 - Ulf Andenæs, Washington.

Nå går den økonomisk-politiske kursen sannsynligvis mot det venstre-autoritære igjen. Om styresettet blir mer demokratisk er tvilsomt , og at en skulle klare å skape et anarkistisk system er usannsynlig . Albania vil nok som tidligere befinne seg på den brun-grumsete bunnen av det økonomisk-politiske kartet, enten det nå blir en rød-brun eller en annen politisk sjattering.

Fra et anarkistisk synspunkt er det således ingen grunn til å støtte noen av partene i Albania-striden politisk.

I alle tilfeller skal anarkistene ha seg frabedt at marxistiske pøbler fra Blitz, inkludert RU, IS, SU, AUF og eventuelle andre støttespillere, tjuvlåner anarkist-symboler når de griser til utenlandske ambassader med spraymaling i tilknytning til striden i Albania, etc! De får i så fall signere med hammer, sigd, røde stjerner eller andre marxist-symboler!

APT gir en spesiell brunt kort advarsel til Håkon Lund & Co, som i Dagbladet 27.06.97 og 04.07.97 forteller om anarki i Albania, og tydeligvis fremdeles ikke har skjønt at dette landet antakelig har et av de mest autoritære økonomisk-politiske systemene i Europa. Håkon Lund, assistert av "maoist-kapitalisten" Kjell Høibraaten, kan ikke tas seriøst når de sier - "Sats på Albania" som et hovedsamarbeidsland, til norsk offentlig sektor og næringsliv. Albania er som nevnt et høyst autoritært land, hvor mye av befolkningen er skolert på en måte som ligner norske Blitzere, heismontører, flygeledere og andre kravstore grupper med marxistiske, venstre-ekstremistiske, røtter. I stedet for Albania og lignende autoritære og kaotiske stater, bør Norge satse på relativt frihetlige og demokratiske hovedsamarbeidsland. Tilsvarende advarsel gis til Ingolf Håkon Teigene & Co i NRK-Dagsrevyen 28.06.97, samt Einar Lunde 23.07.97, som snakker om "anarkistiske tilstander" i Albania. Noe det selv i et 50-års perspektiv langt i fra har vært. Det albanske samfunnssystemet har imidlertid vært, og er fremdeles, preget av svært autoritære marxistiske tilstander .

ENGLISH SUMMARY - BROWN CARD WARNING OCHLARCHY AND CHAOS IN ALBANIA - NOT ANARCHY

The system in Albania is ochlarchy and chaos , i.e. authoritarian - and thus not anarchy. The capitalistic pyramid mob rule of Berisha & Co, and the present chaotic ochlarchy initiated by marxists, are by no means anarchy or anarchist, i.e. horizontal organization and co-operation without coercion.

Notoriously authoritarian spokesmen, reporters, etc., breaking the Oslo-convention of 1990 severely or several times, will receive a Brown card from the Anarchist Press Tribunal as a symbol of free criticism... Source: IAT-WCD 15.03.97.

RIKSDAGSBRANNEN I BERLIN 1933

I Arbeiderbladet 29.04.1997 m.v. diskuteres nazi-revisjonistisk historieskrivning av Nils Rømming og Anders Giæver, bl.a. om riksdagsbrannen i Berlin 27. februar 1933, som ga Hitler det nødvendige påskudd til å slå ned på sine motstandere og befeste diktaturet. Rømming hevder her: "Hitler trengte brannen, og hadde selv organisert den. Riktignok ble en brannstifter pågrepet på brannstedet, en ung hollandsk anarko-kommunist, Marinus van der Lubbe, men ingen trodde på hans påstand om at han var alene om handlingen. Av nazistene ble han anklaget for å være et redskap for kommunistene, av kommunister for å være et redskap for nazistene." Fra et anarkistisk synspunkt må en rimeligvis gi begge noe rett, i den forstand at Marinus van der Lubbe de facto tjente både nasjonalistenes og stats-sosialistenes ærend.

At Marinus van der Lubbe muligens var alene om selve brannstiftelsen, som "ikke-historikeren" Fritz Tobias i følge Rømming "klinkende klart påviste" i 1960, altså NB! 27 år etterpå, har i og for seg ingen betydning. Vi vet i dag at både lederen for DKP i Oslo har erklært seg for såkalt anarkisme med fascistiske metoder (Aftenposten Weekend 13.08.1993) og en IS-trotskist fra Oslo Katedralskole fremstår som "terroristisk anarkist", på en hjemmeside på Internett. Tilsvarende foregår flere steder i Europa og i Amerika, hvor altså folk gir seg ut for å være anarkister, eller blir kalt det, uten å være det. Dette er ikke noe nytt fenomen. Om Marinus van der Lubbe kanskje var alene om brannstiftelsen, er det således ikke usannsynlig at han var en autoritær fanatiker eller en noe forvirret person, og slett ikke anarkist. Anarko-kommunisme er jo et føderasjonsfenomen, hvor denslags individuelle og kriminelle aktiviteter vedtektsmessig normalt ville medføre eksklusjon, og bli forhindret.

Carl Heinrich Petersen, den mest kjente av de danske anarkistene som i 1982/83 sluttet seg til Nordisk seksjon av Anarkistinternasjonalen IFA, og som er en kjent forfatter innenfor arbeiderbevegelsens historie, betegner i boken Kommunismens Kjettere, Søndagsbiblioteket, Ascheoug, Oslo 1965, s. 57-58, van der Lubbe som rådskommunist, nærmere bestemt den delretningen Arthur Rosenberg (som ikke må forveksles med nazisten Alfred Rosenberg) i sin bok "Bolsjevismens historie" kaller den utopiske radikalisme. Innenfor rådskommunisme finner man også marxistiske teoretikere som nederlenderen professor Anton Pannekoek og i en kortere periode forfatteren Otto Rühle som siden gikk over til en form for anarkosyndikalisme. Rådskommunismen som teori eller ideal er en kollektivistisk, 100% marxistisk retning, "barn av Marx", som i likhet med det marxistiske sosialdemokratiet, ligger klart utenfor anarkismen på det politiske kartet. I praksis kan den også havne i et venstrekommunistiske eller sovjet-bolsjevistisk (leninistisk) leie på det økonomisk politiske kartet, avhengig av hvor autoritær praksisen er. Marinus van der Lubbes utopisk radikalistiske variant må nok karakteriseres som mer enn 67% grader autoritær, dersom han da ikke bare var utilregnelig. Nils Rømming får en Brunt Kort advarsel for å føre denslags feilaktige påstander til torgs, dvs. at von der Lubbe var anarkist, noe han altså ikke var.

Kåre Valebrokk hevder i Aftenposten søndag 16.02.2003 følgende om riksdagsbrannen: "Ingen har funnet noen udiskutabel forklaring på hvem som startet brannen i riksdagsbygningen. Men det fleste har akseptert den britiske historikeren Wilhelm L. Shirers versjon om at brannen ble påsatt av en avdeling nazi-tropper som hadde tatt seg inn i kjelleren gjennom en rørledning. At Hitler sto bak, er alle enige om. Og med brannen hadde Hitler skaffet seg den unnskyldningen han trengte (for å innføre diktaturet, red merk.). En pjusket nederlandsk kommunist, Marinus van der Lubbe, ble arrestert og halshugd og brannen omgående erklært for kommunistenes verk. Allerede dagen etter, den 28. februar, gikk Hitler til den gamle og sterkt svekkede president Hindenburg, som undertegnet et dokument som for alle praktiske formål opphevet de syv punktene i grunnloven som garanterte tyskernes frihet og personlige rettigheter. Dermed kunne Hitler og hans lakeier - med loven i hånd - gjøre omtrent som de ville. Og det ville de...." At rådskommunisten Van der Lubbe kanskje var offer for en naziprovokasjon er således en mulighet. Men han var i hvertfall ikke anarkist (anarkokommunist) som enkelte hevder, men rådsmarxist av den utopiske radikalistiske varianten. Uttrykket marxist-lubbeist har ihvertfall uansett festet seg som betegnelse for en rabiat utopisk radikalist, som fungerer som nyttig idiot for autoritære krefter på høyre og venstresiden på det politiske kartet. Det er nok av slike rabiate marxistpøbler i dag også og de blir ofte feilaktig kalt anarkister i media, noe anarkistene har sett seg dugelig lei på. De er marxist-lubbeister og kaosmakere. Funksjonen er å lage kaos for deretter å bane veien for autoritære partier som marxist-leninister, trotskister, o.l.. Det er forøvrig nok av nazi-provokatører også som forsøker å seile under falskt anarkistflagg ved f.eks å betegne seg som "nasjonalanarkister", for å lage kaos og deretter rope på "den sterke mann" i brun frakk.

I denne sammenheng å minne om den norske Grunnlovens Article 85: Any person who obeys an order, the purpose of which is to disturb the liberty and security of the Storting, is thereby guilty of treason against the Country skulle vel være unødvendig. Dermed er det ikke sagt at anarkistene synes stortinget - inklusive det nåværende hørings- og debatt-apparatet, i sin nåværende form er særskilt anarkistisk. For det første kunne det godt vært lagt om i mer konføderalistisk retning med direkte og øyeblikkelig tilbakekallbare delegater, bl.a. supplert med hyppigere folkeavstemninger, nytte og kostnadsanalyser, og andre ordninger basert på direkte aksjon, med sikte på å utviske skillet mellom styrende og styrte. For det andre kunne det i større grad vært partier med både rangs- og inntektsutjevning - mindre statisme og kapitalisme - på programmene, og det kunne vært færre klart autoritære partier og maktmennesker på tinget.

Et konføderalistisk innrettet tilnærmet idealanarkistisk "storting", dvs. landskongress, har øyeblikkelig tilbakekallbare delegater fra velgerne (ved et relevant organ lokalt i valgkretsen) og er supplert med hyppige folkeavstemninger i viktige prinsippielle saker, noe lignende som i Sveits, men mer direkte demokratisk. Dersom man er misfornøyd med (fylkes-)kommunens delegater i en sak og f.eks. en viss liten prosent av velgerne i (fylkes-)kommunen avgir underskrift om misnøye, kan det kreves lokal folkeavstemning i saken, hvor resultatet skal legges frem av delegatene med bundet mandat, (eventuelt kreves omvalg av delegater, og at de nye delegatene legger fram resultatet av folkeavstemningen med bundet mandat). At folkeavstemninger i (fylkes-)kommunene gir resultater som kan kreves lagt fram med bundet mandat av delegatene på "stortinget" er et krav til direkte demokrati. Tilsvarende blir folkeavstemninger i landsomfattende generelle saker bindende for "stortinget" som helhet. Dette gjøres for å styrke det reelle demokratiet og hindre at valgene til "stortinget", landskongressen, blir et valg på herskere, økonomisk og/eller politisk/administrativt.*)

*) Spørsmålet om kompensasjon til de som blir nedstemt ut fra hva som er effektivt og rettferdig må legges inn i sakene når det er relevant. Bare effektive og rettferdige forslag, basert på frie kontrakter, ikke relative slavekontrakter, nytte - kostnader, kan tas opp til votering. Dette er for at mindretall skal hindres i å bli 'overkjørt'. Sakene utredes og behandles på denne måten. Dette prøves eventuelt for en sakkyndig kommite med en åpen høring hvor alle, eventuelt via delegater for ulike berørte grupper, får komme til orde vedrørende analysene i saken, herunder også konsekvensanalyser, spesielt mindretall som ellers lett vil bli 'overkjørt'. Helhetsvirkningene må også belyses. Det kan også åpnes for subsidiær stemmegivning der dette er relevant, for å skape fleksibilitet og forhandlingsmuligheter. Vedtaket må naturligvis også testes om hvorvidt det er lovlig eller ikke, også i henhold til alminnelige menneskerettigheter. Er det mot formodning ikke lovlig, må det underkjennes. Folkeavstemninger skal ikke kunne brukes til oklarki, dvs. pøbelvelde og bandittvelde og til flertallsdiktatur, hvor mindretallet blir 'overkjørt' og må slave for flertallet økonomisk og/eller politisk administrativt. Når vi ovenfor har skrevet (fylkes-)kommune med fylke i parentes, skyldes dette at man i stedet for fylke som valgenhet for "stortinget" kanskje heller burde ha en delegat hver fra de vanlige kommunene og noen flere fra de største bykommunene pluss eventuelle utjevningsmandater slik at "stortinget", den konføderale landskongress for generell saker som angår mer eller mindre alle folk i riket, ville ha omtrent 500 delegater. En kan også tenke seg at ikke bare tradisjonelle partier stiller til valg, men også fagforeninger o.l.. Anarki er demokrati, altså at flertallet basert på enstemmighet, alminnelig konsensus, bred folkelig tilslutning, kvalifisert flertall eller simpelt flertall avhengig av sakenes karakter, bestemmer, kombinert med visse grunnleggende rettigheter for de som er i et eventuelt mindretall. Det er ikke 'polsk riksdag'. Anarki er reelt demokrati, altså en samfunnsform der folkets reelle oppfatninger og interesser gjenspeiler seg i den offentlige administrasjonens i vid forstand politikk, både som prosess og hva resultat angår, og også privat sektor fungerer demokratisk. Dette er diskutert nærmere bl.a. på websidene (click on) http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html og http://www.anarchy.no/norway.html . Poenget er at folkets interesser skal slå gjennom så demokratisk som mulig både hva prosess og resultat angår, uten at mindretall blir 'overkjørt' som nevnt over. Da er det ca. 100% anarki = reelt demokrati av høyste grad. Er dette oppfylt i mindre grad, men likevel betydelig og signifikant, er det lavere grad av anarki og reelt demokrati nedover til 50%. I motsatt fall er systemet autoritært eller semi-libertært, og ikke anarkistisk.

ANARKISTINSPIRERT HULE?

VG Ut&spise Fredag 17.08.2001 melder om følgende: Fra å være en anarkistinspirert hule som serverte spennende og velduftende retter på bord med svarte voksduker, er Markveien Mat & Vinhus blitt et pyntelig sted som fortsatt serverer god mat, men nå på linduker. Dette er jo en kuriositet som ikke kvalifiserer til en brunt kort advarsel en gang, men det er nå engang slik at pressen har en merkelig hang til å dele inn restauranter etter det økonomisk-politiske kartet. Det tales bl.a om brune kafeer (altså noe fascistisk), og nå altså også om anarkistinspirerte huler. At det skal være noe mer anarkistisk å være en hule med svart voksduker, enn samme sted med linduker, har vi vanskelig med å forstå. En kort rundspørring blant noen anarkister ga som resultat: 100% sier de ikke liker svarte plastduker framfor linduker, og heller ikke "huler" framfor lyse og vennlige lokaler. Så der fikk VG Ut&spise den! Vi ønsker at media dropper denne tåpelige symbolismen og heller setter anarkisme som økonomisk-politisk system og politisk retning på dagsordenen.

Anarkismen dreier seg om økonomisk-politiske systemer og dimensjoner, systemer med små rangs og inntektsforskjeller, autonomi og sosialisme, og har lite eller ingenting med smak og behag, lifestyle, rangeringslister i sport og spill, og symboler og farger på duker og klær å gjøre. At det brukes svarte og svartrøde flagg og @-logoer som kjennemerker er så sin sak, men her kunne vi naturligvis brukt noe annet uten å endre ved saken. Det er bare latterlig hvis symbolbruken tar overhånd, og går over i uniformering. Men dersom blåbrun, brun eller rødbrun pøbel bedriver hærverk og terrorisme og signerer med anarkistsymboler, så er det naturligvis et misbruk som det må slås kraftig ned på. Når pøbelen hersker er det pøbelvelde og ikke anarki eller anarkisme, som kort fortalt betyr uten hersker, og dermed også uten slaveri.

TERRORANGREPET - FRYKTER "ANARKI" I AFGHANISTAN

"Frykter at Afghanistan blir ofret" heter det i Avis1 fredag 14. september 2001. "Livet i Afghanistan fortsetter foreløpig som før, men mange frykter at Afghanistan kan bli ofret for at USA skal få hevn over terrorangrepet. Rammes sivile i eventuelle amerikanske bombeangrep, vil det skape flere terrorister", frykter forsker Kristian Berg Harpviken. - "Det tragiske for landet er at det finnes ikke noe alternativ til Taliban. Hadde regjeringen blitt drept, ville landet bli kastet ut i et kaotisk anarki. Det ville forverre situasjonen ytterligere," sier Harpviken til Simen Slette Sunde i Avis1.

Landet er ganske kaotisk som det er, kanskje det ville blitt enda mer kaotisk om Taliban-regjeringen ble avsatt, men det ville i så fall ikke bli mer anarkistisk. I følge Oslo-konvensjonen er anarki og kaos motsatte situasjoner. Uttrykket "kaotisk anarki" er derfor selvmotsigende. Forøvrig er det ikke sikkert at den autokratiske Taliban-regjeringens avskjed ville ført til mer kaos. Det kunne jo vært aktuelt med en FN-administrasjon i samarbeid med de ulike fraksjonene i landet, i et konføderalistisk system tilsvarende det vi fikk i Bosnia etter borgerkrigen der. Da ville det ganske sikkert bli mindre kaotisk og autoritært, og dermed også få en mer anarkistisk tendens. At den anarkistiske tendensen i så fall ville være så sterk at den skulle kunne oppveie den autoritære, er imidlertid tvilsomt. Det er dermed tvilsomt om avsetting av Taliban-regjeringen ville medføre et signifikant anarkistisk samfunn. Men det ville sannsynligvis blitt mindre kaotisk og autoritært enn i dag. Anarkist-tribunalet (APT-IAT) gir en Brunt kort advarsel til Kristian Berg Harpviken og Simen Slette Sunde i Avis1, for å blande sammen anarki og kaos; en sammenblanding som i seg selv er kaotisk og autoritær.

I Nationen tirsdag 09.10.2001 fortsetter Harpviken, som er forsker ved marxismens og statsdyrkernes høyborg -."Institutt for fredsforskning"- sitt korstog mot anarkismen ved å fastholde at han "frykter at Afghanistan blir kastet ut i et massivt anarki etter angrepene på landet". Autoritære påstår ofte at alternativet til deres diktatur og autoritære styring er "anarki" i den feilaktige betydningen kaos, når deres maktposisjon er truet. Kaos, mangel på retts-sikkerhet, vilkårlig forfølgelse, skjeve rangs- og lønnsforhold, etc. er imidlertid nøye forbundet med de mest autoritære former for monarki, oligarki, polyarki, plutarki og oklarki, som ikke har noe med anarki, anarkistisk og anarkisme å gjøre. Å bytte herskere innenfor slike totalitær/kaotiske systemer er naturligvis ikke noe alternativ for folket, i motsetning til øvrigheten. Å forsvare Taliban systemet med al-Qaeda i spissen, som Harpviken indirekte gjør, er i seg selv autoritært. Man kommer ikke lenger med å forhandle med Taliban og al-Qaeda, enn man kom med Hitler. "Fredsforskerens" linje er som Johan Galtungs - "freds-professoren" - å underkaste seg det terroristiske åket.

Alternativet til totalitære systemer er ikke å bytte det ut med et nytt totalitært system, men å erstatte det med et mindre autoritært system, dvs. i retning horisontal organisasjon, styring ved samvirke på like fot, uten over- og underordning og uten undertrykkelse, herunder ulike former for slaveri, dvs. anarki, ideelt eller nesten, dvs. et system som er mer horisontalt enn vertikalt organisert. At det skal bli signifikant anarkistisk i Afghanistan om Talibanregimet faller, er imidlertid usannsynlig, akkurat som det heller ikke er blitt anarki i Bosnia. Det er fortsatt et ganske autoritært system i Bosnia, selv om det er klart mindre autoritært enn under krigen, med det kaotiske oligarkiet, polyarkiet og oklarkiet i innbyrdes strid, ulike stater i staten, med "etnisk rensing" og folkemord på dagsordenen.

Her i Norge er det imidlertid signifikant anarkistisk, om enn nokså langt fra det anarkistiske ideal med 100% sosialisme og autonomi, minimale rangs- og lønnsforskjeller, maksimal effektivtet og rettferdighet, anarkistiske menneskerettigher og etikk, og oppfyllelse av IFA-prinsippene og Oslo-konvensjonen, etc, dvs. toppen på det økonomisk-politiske kartet. (Se hjemmesiden til anarkistinternasjonalen med linker, http://www.anarchy.no/anarchy/.) For å si det kort: Det er flott hvis det blir anarki i Afghanistan, trist hvis det blir mer kaos. 

Harpviken fortsetter korstoget mot anarkismen videre i Vårt Land torsdag 11.10.2001: "- Faren er likevel stor for at Afghanistan ender opp i fullstendig anarki og sterk indre strid, slik situasjonen var fra 1992 til 1996." uttaler han. Det har ikke vært noe særlig bedre og mindre autoritært i Afghanistan under Talibanregimet enn det var med Nord Alliansen. Og det har aldri vært noe i nærheten av anarki der. Det har vært kaos og borgerkrig hele tiden, og f.eks. kvinneundertrykkelsen under Taliban står ikke noe tilbake for represjonen under Nordalliansens polyarki. Det er i det hele tatt sterkt beklemmende å høre hvordan en "fredsforsker" kan få seg til å forsvare de "sterke" og akk så kaotiske menn i Taliban. Når Taliban endelig har innrømmet (noe vi alle visste var realiteten lenge før de sa det selv) full støtte til al-Qaeda, og frie hender til fortsatt terrorisme for bin-Laden, stiller det "fredsforskeren" i et særdeles dårlig lys. En "fredsforsker" som er bekymret for et terror-regime som er verre og mer autoritært enn aksemaktene og deres kamikaze-flygere (de holdt seg til militære mål), har ingen legitimitet. Blir det mer sammenblanding av anarki med oklarki og kaos etc. fra herr Harpvikens side, får han det første Brune kortet på internett ved nordisk avdeling av APT-IAT. Det blir i så fall en milepel for en "fredsforsker" får man si. I Dagens Næringsliv 13/14.10.2001 står Harpviken igjen fram som Afghanistan ekspert, denne gangen som forsker ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Her nevnes ikke ordet anarki og han er mer nyansert i fremstillingen av Taliban vis-a-vis Nord Alliansen, som begge er ultra-autoritære og kaotiske. Til gjengjeld dukker Terje Skaufjord i den norske solidaritets- og hjelpeorganisasjonen Afghanistankomiteen opp og snakker om Nordalliansens styreform: - "Kabuls gater var lovløse... Det var anarki". Nå forholder det seg slik at lovløshet er autoritært i følge Oslo konvensjonen av 1990. Lovløshet er en form for oklarki - pøbelvelde, og dermed ikke anarki. Det blir en Brunt kort advarsel på Skaufjord, og på Torstein Tranøy fra DN, som er med på å spre denne desinformasjonen.

Advarselen gjelder også NRK-Dagsrevy-redaksjonen mandag 24.09.2001, og Bjørn Egereid, som nevner "borgerkrig og anarki" i landet. Det er mulig det blir en utvidelse av borgerkrigen i Afghanistan, dvs. Taliban mot Nordalliansen m.fl., men at dette dermed skulle bli noe som ligner anarki er helt usannsynlig. Afghanistan vil nok som før ha et mer enn 67% grader autoritært, dvs. et totalitært kaotisk, system - uten retts-sikkerhet og demokrati, i nærmeste fremtid, i hvertfall hvis landet blir overlatt til seg selv.

En tilsvarende Brunt kort advarsel går til Are Knudsen, Arne Strand (forskere) og kronikk-redaksjonen i Dagbladet torsdag 20.09.2001 for tesen: "Om Taliban-regimet skulle tape makten i Afghanistan, vil landet igjen kastes ut i et politisk anarki ..." Det er i det hele tatt forstemmende at politologi i Norge kun ser ut til å dreie seg om statsvitenskap, og dermed antar karakteren av statlig propaganda og statisme-ideologi, mens ikke-statsvitenskapen i vid forstand, anarkismen, ikke er satt på dagsordenen i tilstrekkelig grad. Vi kan dermed utvide Brunt kort advarselen til hele det statsvitenskapelige miljøet, som fornekter anarkismen dens rettmessige plass som en av politologiens fire hovedretninger.

Enda en Brunt kort advarsel går til BI-studenten Hewad Wolasmal (30) og Simen Tveitereid i Aftenposten lørdag 22.09.2001:" Det er altfor mange fraksjoner i landet. Før Taliban var det totalt anarki, soldater plyndret og drepte vanlige folk. Bare i Kabul kriget fire grupper om makten. Jeg støtter ikke deres kvinnesyn, men foretrekker Taliban fremfor anarki. Helst skulle jeg ønske at kongen kunne komme tilbake," sier Wolasmal i følge Tveitereid. Vi må bare få slå fast en gang for alle at det aldri har vært noen form for anarki i riket Afghanistan. Det som var før Taliban var polyarki (mange herskere) og oklarki (pøbelvelde) i krigslignende kaotisk form, og dette har ingenting med anarki eller anarkisme å gjøre.

Ulf Andenæs i Aftenposten fredag 12.10.2001 får også en advarsel for å hevde at "Demokratiske krefter i Afghanistan er det ingen som har sett noe til, i et land der styringen har vekslet mellom despoti og anarki." Kort og noe upresist definert betyr "an" - uten - som i anaerob kontra aerob, og "arki" betyr "erke-/herske(r)", fra gresk "archein" som betyr å herske, undertrykke, komme først (til forsyninger),- og "archos", som betyr hersker. Anarki betyr dermed ikke "uten styring", men styring uten hersker og undertrykkelse, inkludert ulike former for slaveri og tyranni. Dette har i samfunnsmessig forstand to dimensjoner, den økonomiske og den politisk/administrative. Dermed er anarki nettopp høyere grader av økonomisk og politisk/administrativt demokrati, med større eller mindre innslag av føderalisme og direkte demokrati, dvs. at systemet fungerer mer fra folket - nedenfra og opp, enn fra øvrigheten - ovenfra og ned. Påstanden om motsetning mellom demokrati og anarki, er derfor selvmotsigende. Ordet anarki brukes feilaktig. Det skulle f.eks. stått polyarki, oklarki og/eller kaos i stedet for anarki. Ideelt, ved 100% anarki skal folk styre på like fot, likestilt og direkte demokratisk, i et 100% horisontalt organisert samvirke, uten undertrykkelse, herunder alle former for tyranni og slaveri. I praksis er det grader av anarki. Er samfunns-styringen mer enn 50% anarkistisk, er det signifikant anarki. Da er samtidig autoritærgraden under 50%.

Den samme advarselen gjøres gjeldende for Vårt Land og en kristen hjelpearbeider, som torsdag 04.10.2001 roser Taliban for å ha "ryddet opp" i det angivelige anarkiet som var før de overtok. Den ene fundamentalisten roser altså den andre, og dette er egentlig ikke så overraskende. Det er ikke nok for fanatikeren bare å ha rett. Han må også finne noen som tar feil. Noen å hate. Kun ved å konstruere vrengebilder av den verden vi lever i, kan de hellige krigerne rettferdiggjøre sin egen eksistens. Her er det altså autoritetens vrengebilde av anarki, som trer i fokus. NRK Dagsrevyen 24.08.2003 kaller den kaotiske tilstanden, med rivaliserende polyarki og "stater i staten", helt misvisende for "Anarki i Afghanistan", og får et Brunt Kort for dette.

ANARKI KONTRA DOP

Nok en Brunt kort advarsel går til Betty Johnsen og NRK TV1 onsdag 26.09.2001 i programmet "V30: Bettys tårer", hvor en tidligere narkoman hevder om en kriminell ungdomsklikk at: " Det ble anarki der til slutt, og"det ble helt utflytende - med dop".

Anarki er horisontal organisasjon, hvor folk på like fot deltar i et samvirke uten undertrykkelse og slaveri, herunder narkotikaslaveri. Det er for det første ikke noe "utflytende" ved en slik organisasjonsform. For det andre har anarkistene enstemmmig vedtatt Oslo-konvensjonen av 1990, hvor det blir fastslått at narkotika og dop representerer en autoritær tendens, som ikke har noe med anarki, anarkister og anarkisme å gjøre. Anarkistene og anarkismen er derfor mot narkotika-liberalisme, og har null-toleranse overfor dop.  Man er mot klasselover, men for frihetlige lover, lover som er mot slaveri, herunder narkotikaslaveri.

Et Brunt kort går til NRK-P2 09.01.2005 for å presentere den mannlige hovedrollen i den tysk-tyrkiske filmen "Mot veggen" som "anarkistisk" basert på dop. Anarkisme og dop står direkte i motsetning til hverandre, og det er derfor noe autoritært vrøvl å blande disse to tingene sammen.

ANARKISTENES "SVARTE STJERNE" TIL ANDERS GIÆVER I VG

10.11.2001 besluttet IAT enstemmig å tildele en "Black Star", til Anders Giæver fra debattredaksjonen i VG, for bl.a å ha poengtert at "Anarki er DEMOKRATI" med store typer, i VG tirsdag 6. november 2001 s 39. Vi har fått henvendelser, til og med fra noen gamle "tanter" i arbeiderbevegelsen, om at dette var en bra artikkel, og at det var på høy tid å få ryddet litt opp i anarkist-begrepene og bruken av dem, i media. Fra annet hold er det blitt sagt at "denne artikkelen var klargjørende". Det går forøvrig fram av artikkelen at anarki er demokrati, men alt demokrati er ikke dermed anarki. Dvs at mengden av anarkistiske systemer er en delmengde av alle demokratiske systemer. En del parlamentariske systemer, som det er vanlig å kalle demokratiske, kan fungere mer ovenfra, fra toppen, og ned enn nedenfra, fra folket, og opp. I en pressemelding distribuert av IJ@ heter det bl.a: Det hender jo at anarkistene er litt harde med pressefolk og talsmenn, og deler ut advarsler og brune kort, for autoritære sammenblandinger av anarki og kaos, a la Orwellsk "1984" nytale. Men vi er ikke redde for å komme med ros heller, når det er fortjent. Av denne grunn har anarkist-tribunalet, IAT, hermed gitt anarkistenes "svarte stjerne",  "the Black Star", til Anders Giæver i  debatt-redaksjonen i Norges desidert største avis, for å ha bidratt til å rydde opp i feilbruken av anarkist-begrepene. "Black Star" er Anarkistinternasjonalens høyeste utmerkelse, og den deles ikke ut ofte: Gratulerer Anders! 

Anarki betyr reelt DEMOKRATI

NRK TV1 har skapt et inntrykk av at anarki betyr terrorisme, pøbelvelde og kaos; jevnfør NYHETSBLIKK  28/29.11.2001om situasjonen i Afghanistan, hvor det feilaktig påstås at "anarkiet råder." Dette er feil utfra begrepets opprinnelige mening, som alle burde holde seg til. Forstavelsen "an" betyr "uten" som i anaerob kontra aerob. "An" betyr dermed uten det som står i etterstavelsen, samtidig som man beholder det vesentlige ved tingen. Etterstavelsen "arki" betyr "erke-; herske; hersker; herskere; -velde", fra gresk "archein", "å herske, komme først", og "archos", "hersker". Det vesentlige her er koordinering - styring, og ikke herskingen, som i og for seg er uvesentlig i den forstand at folk godt kan klare seg meget vel uten denne, - det er en "'pest og en plage", bestialitet i mindre eller større grad, som Jens Bjørneboe påpekte. Herskingen trengs egentlig ikke, troen på herskernes nødvendighet er en ondsinnet form for alienasjon, fremmedgjøring. Anarki betyr dermed ikke "uten styring", men system og styring uten hersker(e), dvs. samvirke uten undertrykkelse, tyranni og slaveri.

Anarki, er dermed høyere grader av demokrati. Ideelt, ved 100% anarki styrer folk på like fot, i et horisontalt organisert samvirke, uten undertrykkelse. I praksis er det grader av anarki. Går innflytelsen mer fra folket - nedenfra og opp, enn det motsatte, fra øvrigheten, ovenfra og ned, er det anarkistisk. Motsatt er samfunnet autoritært.

Demokrati betyr "en person - en stemme" ved ulike valg, mens i markedet gjelder "en krone - en stemme". Demokratisk er det bare om kjøpekraften er fordelt noenlunde likt. Er den svært ulikt fordelt er det plutarki, rikmannsvelde, og ikke anarki. Anarkisme er prinsipielt heller ikke pasifisme eller terrorisme. Det første betyr å underkaste seg militaristiske overgrep, det andre er et slikt overgrep. Terrorisme, "herske ved terror", skrekkvelde, har ingenting med anarki å gjøre.

Ordet anarki brukes ofte feilaktig. Mange ganger skulle det stått oligarki (noen herskere), polyarki (mange herskere), oklarki (pøbelvelde) eller kaos i stedet. Kaos oppstår ved rivaliserende "stater i staten", herskere i innbyrdes strid. I Afghanistan og Palestina er det blandinger av oligarki, polyarki, oklarki og kaos, og dette er autoritært og ikke anarki. Når Roger Hercz i Dagsavisen 09.10.2003 skriver at "kaos og anarki setter tonen ... i store deler av de Palestinske områdene" er det derfor bare tøv. Det er som nevnt kaos i Palestina, men da kan det ikke samtidig være anarki, da kaos og anarki er motsatte ting. Hercz får et Brunt Kort av IAT for denne feilaktige sammenblandingen. Det samme får TV2-nyhetene 04.11.2003 på tilsvarende grunnlag, da de hevder at det er frykt for "kaos og anarki på Sri Lanka." Kaos truer på Sri Lanka, men da kan det ikke samtidig bli anarki der. Også NRK-Alltid Nyheter og SR m.v. gjør samme feil og får Brunt Kort. 14.06.2007: Oklarki, rivaliserende polyarki og kaos (stridende stater i staten) råder igjen i Palestina. Utenriksministeren i Norge, J. G. Støre, mener feilaktig dette er anarki på NRK TV, og får sammen med NRK et brunt kort for å bryte med Oslo-konvensjonen.

Derimot regnes Norge som et relativt anarkistisk land, men nokså langt fra det anarkistiske ideal. Det er bare sunt om Norge blir mer anarkistisk, mindre lønns- og rangsforskjeller, mer effektivitet og rettferdighet, etc. "Et samfunn er et sundt samfunn bare i den grad det viser anarkistiske trekk..." sa Jens Bjørneboe. Han hadde mye rett i dette!

Det er ikke første gang NRK snubler i bruken av begrepet anarki. NRK er en av de aller verste når det gjelder feilbruk av ordet i Norge og får dermed et Brunt Kort. Anarkistene begynner snart å tenke på om vi kan forlange rabatt på lisensen, på grunn av systematiske injurier fra NRK, dersom dette ikke snart tar slutt!

Vi minner om at anarki er demokrati, men alt demokrati er ikke dermed anarki. Dvs at mengden av anarkistiske systemer er en delmengde av alle demokratiske systemer. En del parlamentariske systemer, som det er vanlig å kalle demokratiske, kan fungere mer ovenfra, fra toppen, og ned enn nedenfra, fra folket, og opp. Men dette er ikke reelt demokrati. Ergo, anarki er reelt demokrati og omvendt, reelt demokrati er anarki.

Anarki er ikke lovløse tilstander, NRK: BRUNT KORT! Og så Mona Sahlin igjen a'gitt...

NRK gir seg ikke med å blande sammen anarki og kaos samt lovløse tilstander. Torsdag 10.01.2002 er det på'n igjen, med sammenblanding av anarki og det motsatte, en tilstand uten lover. Dette "kjipe" underholdnings-programmet før kveldsnytt er ikke det minste morsomt, bare dårlig, med forslitte finskevitser etc. Finn på noe bedre! Dere burde heller fungere som @RK enn ARK, dvs. lavpannede AP-katter, som ikke engang kan prosentregning. Vi har merket oss at Einar Magland har gitt dere en firer i prosentregning, men det var først etter at fasiten var delt ut, så vi vet ikke om den var fortjent. I hvertfall gjentok Jagland på TV at AP bare hadde gått 10% tilbake ved stortingsvalget 2001 i kveld igjen, mens det faktisk er ca 30-40%. Det blir et brunt kort denne gangen, med referanse til Oslo-konvensjonen. Nå har det vært nok advarsler. When will they ever learn... when will they eeeeever leeeaaarn.!

Fra AFIS har vi fått inn en ny rapport på Mona Shalin som driver med pengerot igjen. Denne gangen er det bl.a sommel med regninger som går til inkasso, manglende betaling av bilskatt og visning av bilen som hun roter med. "BLIV AV MED HENNE!" sier AFIS. Vi minner om "BROWN CARD TO "ARBETET", THE MONA SAHLIN CASE (1995): "Generally speaking, arch villains may be first priority of anarchist social justice, but any villain is an arch against the victims, and not anarchist. Thus the social democrat vice PM Mona Sahlins' corrupt money chaos is not anarchist. The Swedish marxist paper "Arbetet" is mixing up M.S.'s corrupt money chaos with "anarchist tendencies". (Source: Swedish Public Broadcasting TV-news 12.10.1995) She has used a public credit card for own, private purposes several times, promised not to do it, and continued to use it. Marxists often make chaos and falsely rename it anarchist etc., to put the blame on the anarchist movement... . P.S. To Swedish TV Kanal 1 News: The marxist Mona Sahlin again... huff, huff..."

Det må i ettertid konstateres at en nærmest samstemmig svensk presse har gitt uttrykk for det samme som AFIS. Om den frie, saklige kritikken, fører til en avgang er mer usikkert. Fri kritikk er bare en nødvendig, prinsipielt ikke tilstrekkelig, betingelse for et fritt anarkistisk demokrati. Men det kan jo hende at kritikken avslører forhold som er så graverende at vedkommende selv trekker seg fra toppverv, eller blir kastet av andre, eller havner i kasjotten. Det siste er i hvertfall ikke aktuelt denne gangen. Men er folk tilstrekkelig korrupte, økonomisk og/eller politisk/administartivt, herunder etisk, vil de ofte ikke gå av seg selv. Det er noe som heter at en kan være så tykkhudet at en kan stå uten ryggrad. Da kan de jo ryke ut ved neste valg. Men blir alle partiene mer og mer korrupte, og det i praksis er vanskelig å få i gang nye og friskere partier, så er det duket for mer direkte demokratiske former og flatere strukturert føderalisme, om folk ikke er så dumme at de støtter opp om et mer autoritært system. Da blir det bare galt verre.

14.01.2002: "Mona Sahlin skulle omedelbart gripas och ställas till svars  liksom de andra kriminella!.. Vad är det annars meningen med jämlikheten inför Sveriges rikas lag ...? heter det fra Sverige. Nå har den svenske statsministeren gått ut og sagt at Mona S. har lovt bot og bedring og at det ikke skal skje igjen, og han vil ikke kaste henne ut. Bedring har hun imidlertid lovt mange ganger før uten å holde det, så det holder sannsynligvis ikke. At hun vil godta en bot for å ha kjørt ulovlig med en ikke godkjent bil, er ikke mer enn rett og rimelig. Det skulle bare mangle. Hvis ikke dette gjentatte økonomi- og lovbrudd-rotet straffer seg ved neste valg, må det være noe rart i Sverige. Men kanskje det ikke er er noen bedre enn "sossarna". Et valg mellom stadig verre tilfeller av "pest og kolera", lover ikke godt for "søta bror". Vi oppfordrer alle til å støtte opp om AFIS og våre gamle samarbeids-kamerater i SAC og SUF, syndikalister, anarkosyndikalister og andre anarkister.

POLITIDRAPSAK OG OKLARKI - IKKE "ANARKISTISKE" HOLDNINGER:
BRUNT KORT TIL DAGBLADETS ANSVARLIGE REDAKTøR OG JOURNALISTENE
ANDERS W. HAGEN, OLE BJøRNER LOE WELDE SAMT
GUNNAR HULTGREEN 

Det har igjen skjedd et brutalt drap med pistol etter en krangel på restaurant i Oslo. Siktede arbeider ved Oslo Sporveier, et arbeidsmiljø kjent for marxistiske og autoritære strømninger, ikke anarkistiske tendenser. Det det dreier seg om i dette tilfellet er nettopp ikke "anarkistiske" holdninger. Dette har ikke noe med begrepet anarkistisk å gjøre i det hele tatt, det dreier seg om klart autoritære holdninger og handlinger å gjøre. Da skal det ikke kalles hverken anarkistisk eller "anarkistisk", men nettop dét det er: AUTORITæRT og autoritære holdninger!

"Han har tidligere vært i politiets søkelys for en rekke mindre alvorlige forhold, og på nettstedet han var webmaster for, www.glattcella.com, finnes det informasjon, artikler og bilder som omhandler politiet, fengsler og rettssystemet. Nettstedet, som er holdt i en humoristisk tone, har flere saker som viser anarkistiske holdninger og oppfordrer til lovbrudd eller gir informasjon som vil lette lovbrudd," - skriver Dagbladet 21.05.2002.

Vi vil på det sterkeste avvise at det er en anarkistisk holdning å oppfordre til lovbrudd. Anarki er reelt demokrati, koordinering/styring uten hersker, slaveri og tyranni, et samfunn med virkelig lov og orden, basert på anarkistiske lover, basert på frihet, likhet og solidaritet samt andre anarkistiske prinsipper, ikke et samfunn uten lover og regler annet enn den sterkestes rett, terrorisme og pøbelvelde, også kalt oklarki. Oklarki er det motsatte av anarki. Anarki, anarkisme og anarkistisk er kort definert på http://www.anarchy.no/norway.html og søk på "lov" og  "law" via søkeredskapet på www.anarchy.no for nærmere informasjon om dette.

å oppkaste seg til dommer og bøddel overfor folk som provoserer litt, politimenn eller ikke, er ikke anarkistisk, men meget autoritært. Det synes særskilt graverende at vedkommende som ble skutt så vidt vi vet var ubevæpnet, med mindre drapet da var i nødverge - selvforsvar - og den som ble skutt (en politimann utenfor tjeneste) oppførte seg overbevisende livstruende. Det er så vidt vi vet ingenting som tyder på dette så langt.

Med dette lille forbeholdet, som retten siden sikkert vil belyse når den tid kommer, vil vi på det sterkeste avvise Dagbladets forsøk på å knytte dette opp til "anarkistiske holdninger", noe som er helt misvisende, og i denne sammenheng meget alvorlig, da det de facto framstilles som at anarkistene legitimerer slike "rambo"-aksjoner! Det gjør vi ikke. Vi mener dette misvisende oppslaget burde vært stoppet av ansvarlig redaktør i Dagbladet. Dermed, BRUNT KORT til Dagbladets redaktør, samt de tre nevnte journalistene.

Oppdatering - Dagbladet, VG etc. 22-23.05.2002: Ble skutt i ryggen: Politimannen Bjarte Berthelsen (27) ble skutt bakfra. Mens han lå livstruende skadd på fortauet, ble han skutt igjen. - Nettstedet til siktede, Trond (eller var det Tore) Willy Iversen 26 - elektriker ved Sporveien, som er mørkt med lysebrun skrift og to solkors, eller er det dioptersikter? - og bl.a har oppfordret til å kjøre langt over fartsgrensene, sier kanskje litt. En undertittel på www.glattcella.com med teksten "dangerous" er mildt sagt et understatement. At det skumles om kokainrus gjør ikke saken bedre; "at fylla har skylda o.l." har aldri hatt nevneverdig gjennomslag i norsk rett, hverken før eller etter at Norge ble anarkistisk. Dessuten er jo kokainbruk i seg selv kriminelt. Det spørs om ikke herr Iversen må belage seg på temmelig mange år bak murene, kanskje minst samme perspektiv som de nynazistene som drepte unge Hermannsen på Holmlia... Vi sier ikke mer foreløpig!

P.S. Det hører litt fornøyelig med til historien at stalinist, maoist og trotskist-avisen Klassekampen, som har stått på APT/IATs mailingliste i lang tid og antakelig har kost seg med mange meldinger om Brune Kort til den liberalistiske og sosialdemokratiske pressen, følte seg litt truffet fordi vi ovenfor dro inn det marxistiske og autoritære miljøet i Oslo Sporveier, der RV/AKP-ml, KKs hovedeiere, har stått relativt sterkt. Resultatet var at KK lukket døren, dro ned rullegardinene og ikke ville høre mer fra APT/IAT, jevnfør replikkvekslingen på http://www.anarchy.no/kk1.html . Fri kritikk mot egne fordommer står tydeligvis ikke høyt i kurs der i gården... APT/IAT har også en høne å plukke med KK fordi de trykket noe svada med støtte til den marxistiske gruppen som har stjålet avistittelen "Brand" fra AFIS, de svenske anarkistene, og som falskt later som de er anarkister for å kaste skitt på anarkistbevegelsen og provosere. KK ville ikke ta inn korrekt informasjon fra AFIS i denne sammenheng. Hermed får KK en Brunt Kort advarsel for dette.

Anarki er demokrati, ikke det motsatte Kåre Willoch!
BRUNT KORT TIL KåRE WILLOCH OG NRK  ALLTID NYHETER  

NRK-Alltid Nyheter 13.07.2002 rapporterer om at den tidligere liberalkonservative, nå nærmest venstrepopulistiske Kåre Willoch fra Høyre, gir uttrykk for at sivil ulydighet setter demokratiet i fare, og påstår at "det åpner for anarki som er det motsatte av demokrati", og dermed opplagt forveksler anarki med rivaliserende polyarki (mange herskere), oklarki (pøbelvelde) og dermed kaos. Anarki er nettopp reelt demokrati, og ikke noe slikt hersker-kaos.  

For det første er det mest tøv at litt sivil ulydighet fører til kaos og 'lovløse tilstander' (pøbelvelde), etc. Tar den sivile ulydigheten helt av, så det går ut over det reelle demokratiet, dvs. anarkiet, får man bare skjerpe strafferammene for ulovlige aksjoner og håndheve dette sterkere på en mest mulig frihetlig og humanistisk måte, eller stoppe slikt på annet vis. ABCDE-aksjonene og ordensvernets (inklusive politiets) rolle der viste at dette går an.  

For det andre er det betydelig anarki i Norge allerede, og litt sivil ulydighet har lang tradisjon i arbeiderbevegelsen her til lands, jevnfør slagord som "Tvers igjennom lov til seier", - både før og etter Norge ble litt anarkistisk i 1994. Samfunnet har aldri tatt nevneverdig skade av dette. Det kan muligens være sunt med litt sivil ulydighet, som en sikkerhetsventil for å skjerpe politikerne i demokratisk retning og som en del av et reelt demokrati (les anarki).  

Willoch er heller fanatisk i sin tro på at sjefene, f.eks stortingspolitikerne, alltid har rett, og får hermed et vel fortjent Brunt Kort for brudd på Oslo-konvensjonen av 1990. Populismens og sjefens lov: §1 Sjefen har alltid rett. §2 Hvis dette ikke er tilfelle, trer §1 straks i kraft." er gått ut på dato i Norge, som vel er anarki så det holder, dvs. signifikant. Kåre Willoch og hans konservative/liberalistiske og nå til dels venstrepopulistiske synspunkter er også gått ut på dato. Skjerp deg Kåre. På tide å ta et grunnkurs i anarkisme?   Samtidig får NRK Alltid Nyheter et Brunt Kort for å 'spre denne møkka'. Det må da kunne gå an å refere til anarkistenes artikkel i VG fra i fjor høst om  at "Anarki er demokrati" og si at anarki er reelt demokrati uten noe mer dill dall, NRK! Er det så vanskelig å si det som er riktig da, "Pravda"-NRK?

Anarkisme er ikke ekstremliberalisme - Svar til Egil Bakke med Brunt Kort advarsel - Brune Kort til Ketil Solvik-Olsen og Per-Willy Amundsen, Frp

I en artikkel om "Ekstremliberalismen"  i Aftenposten 10.august 2002, hevder Egil Bakke bl.a at "Ekstremliberalismen er muligens betegnelsen på en slags anarkisme", dvs. anarki. Denne påstanden er ikke i samsvar med ordenes opprinnelig mening, og en logisk utgreiing av begrepene basert på denne  - og i denne forstand feil. Vi vil her først greie ut om anarki og anarkismebegrepet og deretter se litt på begrepene liberalisme og ekstremliberalisme, for å rydde opp i denne og lignende misforståelser, som Bakke ikke er alene om.

Media og andre bruker ofte ordet anarki på feil måte. Alle burde holde seg til den definisjonen av begrepet som samsvarer med den reelle betydningen av ordet, dvs. basert på den opprinnelige  meningen av forstavelsen "an" og etterstavelsen "arki". Forstavelsen "an" betyr "uten", som i anaerob kontra aerob, anhydrid kontra hydrid o.l.. "An" betyr dermed uten det som står i etterstavelsen, samtidig som man beholder det vesentlige ved objektet. Etterstavelsen "arki" betyr "erke-; herske; hersker; herskere; -velde", fra gresk "archein", "å herske, komme først", og "archos", "hersker", eller rettere sagt system og styring basert på slikt. Det vesentlige her er koordinering - styring, og ikke herskingen, som i og for seg er uvesentlig i den forstand at folk godt kan klare seg meget vel uten denne, det er en pest og en plage. Anarki betyr dermed ikke "uten styring", men styring uten hersker/hersking - undertrykkelse, slaveri og tyranni. Anarki = ([An-ark]-i) betyr ([an = uten - ark = hersking og hersker(e)] - i = system og styring (inklusive lov og optimal orden), som i monark-i). Anarki er dermed, helt kort fortalt, system og styring uten hersking og herskere, økonomisk og/eller politisk/administrativt.

Anarki, er dermed høyere grader av demokrati, dvs. reelt demokrati. Ideelt, ved 100% anarki styrer folk på like fot, i et horisontalt organisert samvirke, koordinering uten undertrykkelse. I praksis er det grader av anarki. Går innflytelsen mer fra folket - nedenfra og opp, enn det motsatte, fra øvrigheten, ovenfra og ned, er det anarkistisk. Motsatt er samfunnet autoritært. Demokrati betyr "en person - en stemme" ved ulike valg, mens i markedet gjelder "en krone - en stemme". Demokratisk er det bare om kjøpekraften er fordelt noenlunde likt. Er den svært ulikt fordelt er det plutarki, rikmannsvelde og pengevelde, og ikke anarki - da kommer man typisk over i liberalismen.

 Anarkisme er prinsipielt heller ikke pasifisme eller terrorisme. Det første betyr å underkaste seg militaristiske overgrep, det andre er et slikt overgrep. Terrorisme, "herske ved terror", skrekkvelde, har ingenting med anarki å gjøre.

Ordet anarki brukes som nevnt ofte feilaktig. Mange ganger skulle det stått oligarki (noen herskere), polyarki (mange herskere), oklarki (pøbelvelde) eller kaos i stedet. Kaos oppstår ved rivaliserende "stater i staten", herskertyper i innbyrdes strid. I  Palestina anno 2002, er det blandinger av oligarki, polyarki, oklarki og kaos, og dette er autoritært og ikke anarki.

"Gaza lider under anarkiets åk og kjeltringers sverd", skrev Ghazi Hamad søndag 27.08.2006 i den palestinske avisen Al Ayyam. Hamad er tidligere avisredaktør og talsmann for Hamas-regjeringen. Det er imidlertid ikke anarki som råder i Palestina, men rivaliserende polyarki (mange herskere), oklarki (pøbelherrevelde i vid forstand) og kaos (rivaliserende stater i staten) med en autoritærgrad på over 666 promille, som er svært langt fra anarki, som krever en autoritærgrad på under 50%. Det blir et brunt kort på Ghazi Hamad for denne sammenblandingen av klart autoritære tilstander og anarki, i henhold til Oslokonvensjonen.

Derimot regnes Norge som et relativt anarkistisk land (anslagsvis ca 53% stigende til ca 54% i periden 1995-2003) , men nokså langt fra det anarkistiske ideal (100% anarkigrad).

Det er bare sunt om Norge blir mer anarkistisk, mindre lønns- og rangsforskjeller, mer effektivitet og rettferdighet, etc. "Et samfunn er et sundt samfunn bare i den grad det viser anarkistiske trekk..." sa Jens Bjørneboe. Han hadde mye rett i dette!

Anarkisme betyr dels det samme som anarki, dels er det navnet på den politiske retningen som går inn for anarki og den vitenskapelige kunnskapsbasen om anarkier og forholdet til andre systemer.

Anarki er demokrati, men alt demokrati er ikke dermed anarki. Dvs. at mengden av anarkistiske systemer er en delmengde av alle demokratiske systemer. En del parlamentariske systemer, som det er vanlig å kalle demokratiske, kan fungere mer ovenfra, fra toppen, og ned - enn nedenfra, fra folket, og opp. Men dette er ikke reelt demokrati. Ergo, som nevnt, anarki er reelt demokrati og omvendt, reelt demokrati er anarki.

Hvis det ikke er reelt demokrati, anarki i en eller annen form dvs. anarkisme, er det reelt - signifikant (betydelig) - monarki (enevelde, en som hersker), oligarki, polyarki, oklarki - kaos inkludert, og/eller plutarki, økonomisk (kapitalisme) og/eller politisk/administrativt (statisme) i privat og offentlig sektor. Arkier, i motsetning til anarkier/anarkisme, kan enten ta form av 1. marxisme - statisme uten plutarki, 3. liberalisme - plutarki uten statisme, eller 3. populisme/fascisme - statisme pluss plutarki. 4. Anarkisme er basert på signifikant sosialisme, - ikke plutarki/kapitalisme, og autonomi, - ikke statisme, økonomisk og politisk/administrativt i privat og offentlig sektor, dvs. generelt reelt demokrati både i markeder og offentlig forvaltning.

Ulike former for samvirkeforetak og føderalisk demokrati med folkeavstemninger er regnet som viktige elementer i systemer med høyere grader av anarki. Anarkistiske systemer kan ha stor offentlig sektor eller liten. Dette forholdet må avgjøres ut fra hva som er mest effektivt og rettferdig, og er ikke noe prinsipp-spørsmål i anarkismen. Halvoffentlige foretak og forvaltningsorganer kan også vurderes.

Ekstremliberalisme er naturligvis ytterliggående former for liberalisme, utartede og ekstreme varianter av det Nobelprisvinner i økonomi Ragnar Frisch kalte "det uopplyste pengevelde". I dag har vi "Enronismen" som typisk eksempel på ekstremliberalismen. Den er klart innenfor liberalismens rammer og logikk, men lite likandes, selv for mer moderate liberalistiske fundamentalister som Egil Bakke,  - men ekstremliberalismen har altså ingenting med anarki eller anarkisme å gjøre. Egil Bakkes liberalistisk "teologiske" krumspring i denne sammenheng står til stryk i politisk økonomi, og han får en brunt kort advarsel for tilløp til å blande sammen anarki og autoritære tendenser - ekstremt uopplyst pengevelde, med mer enn 666 promille autoritærgrad langt til høyre og nedover på det økonomisk-politiske kartet.

09.02.2017 på NRK-Debatten fabler samferdsels-statsråd fra Frp, Ketil Solvik-Olsen, om at han ikke er for "anarki-marked" i tilknytning til delingsøkonomien, mens han opplagt mener at han ikke er for ekstremliberalisme, som ikke er noe anarkistisk. Anarkisme er sosialisme pluss autonomi, og det betyr ikke "uten regulering". Det blir et Brunt Kort på Ketil Solvik-Olsen for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen.

18.02.2017 i Dagsavisen fabler justis-statsråd fra Frp, Per-Willy Amundsen, om at han ikke er for "anarkokapitalisme", mens han opplagt mener at han ikke er for ekstremliberalisme, som ikke er noe anarkistisk. Såkalt "anarkokapitalisme" er et selvmotsigende, kaotisk begrep som betyr "anarki-plutarki", dvs. både med og uten arki samtidig, og det blir et Brunt Kort på Per-Willy Amundsen for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen.

KAOS - IKKE ANARKI I IRAK - ANARKI I NORGE - IKKE KAOS

Anarki? Ikke i Irak etter Saddam, NRK-Dagsrevyen, Aftenposten, Reuters og NTB m.fl!

Brunt kort advarsel til Dagbladet ved Einar Hagvaag og Jon Terje H. Hansen

Dagbladet ved Einar Hagvaag og Jon Terje H. Hansen skriver tirsdag 25.03.2003: "...det hersker et anarki i Sør-Irak: Det betyr ingen lov og orden, men ennå langt fra full normoppløsning og kaos." Dette er feil. Anarki betyr uten hersker og herskernes lov og "orden", men ikke uten regler, herunder offentlige lover, rettsikkerhet og ordensvesen. I Sør-Irak er det antakelig polyarki (mange herskere), oklarki (pøbelvelde), den sterkestes "rett", lovløshet, etc, og således ikke anarki. I henhold til Oslo konvensjonen av 1990, se http://www.anarchy.no/oslo.html  tildeles en brunt kort advarsel til Dagbladet for å bryte denne. Søk også på "law" i http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html for en nærmere diskusjon, og se på http://www.anarchy.no/course1.html for en generell oppdatering om anarkibegrepet.

Brunt kort advarsel til NRK-Dagsrevyen 06.04.2003

Dagsrevyen 06.04.2003 nevner "anarki og kaos" i Irak etter at Saddam er styrtet. Dette er feil. Anarki betyr som nevnt over uten hersker og herskernes lov og "orden", men ikke uten regler, herunder offentlige lover, rettsikkerhet og ordensvesen. Det blir neppe noe anarki i Irak etter at Saddam er styrtet, og blir det kaos er det ikke anarki, da dette er det motsatte. Norge er et anarki (ca 54% for tiden, dvs. betydelig og signifikant). Det blir neppe noe lignende som i Norge, dvs. reelt demokrati og anarki, i Irak på mange år.  I henhold til Oslo konvensjonen av 1990,  om anarki kontra kaos, se http://www.anarchy.no/oslo.html  tildeles en brunt kort advarsel til Dagsrevyen for å bryte denne.

Brunt kort advarsel til Aftenposten, Reuters og NTB m. fl.

"Gjenger av bevæpnede menn herjet fredag rundt i gatene i Bagdad, mens den irakske hovedstaden synker stadig lenger ned i det totale anarki... - Situasjonen er blitt verre siden i går. Det er anarki, sa Reuters' korrespondent Khaled Yacoub Oweis fredag..." 11.04.2003. (Aftenpostens nettavis). "Plyndrer. Lovløshet, anarki og bandittvelde" heter det på Aftenpostens papirutgaves forside, og åsne Seierstad rapporter  på side 2. om en ikke navngitt mann som hevder at "Dette er anarki... - Hele infrastrukturen er brutt sammen, og skylden for dette må amerikanerne ta. De kan ikke la oss i stikken nå, overgitt til banditter og paramilitære..." Dette er feil. Anarki betyr som nevnt uten hersker og herskernes lov og "orden", men ikke uten regler, herunder offentlige lover, rettsikkerhet og ordensvesen. I Sør-Irak er det polyarki (mange herskere, i dette tilfellet rivaliserende), oklarki (pøbelvelde, bandittvelde med plyndring), den sterkestes "rett", lovløshet, kaos, etc, og således ikke anarki. I henhold til Oslo konvensjonen av 1990 om anarki kontra kaos, se http://www.anarchy.no/oslo.html  tildeles en brunt kort advarsel til Aftenposten, Reuters og NTB m.fl. for å bryte denne.

12.04.2003 slår VG til med "Anarki og kaos i Bagdad" på forsiden, Nationen s.12 melder om "lovløshet og anarki", Dagbladet på lederplass slår fast "Anarki i Bagdad... kaos ... regjerer gatene..." og Aftenposten har en bildetekst på forsiden som sier "det råder totalt anarki i gatene" sannsynligvis i betydingen lovløse tilstander. 14.05.2003 skriver universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett ved UiO Ivar Alvik i en kronikk i Aftenposten: "... et inferno av etniske uroligheter, fraksjonskriger og anarki". 15.05.2003 Dagbladets Mentz Tor Amundsen nevner "lovløshet og anarki". En brunt brunt kort advarsel gjelder også disse tilfellene og tilsvarende i andre nyhetsmedia m.v. som blander anarki og kaos i tilknytning til Irak.

Det kan ikke være anarki og polyarki, oklarki og kaos samtidig da dette er selvmotsigenede og i praksis dermed umulig. Det hersker ikke bare kaos i Irak, men også i nyhetsmedienes begrepsverden, hvor kaos og anarki feilaktig blandes sammen. I grunnkurset i anarkisme slås det fast at det trengs en ordensstyrke som er tilstrekkelig stor til at det ikke lønner seg å utfordre den, som en forutsetning for anarki og som en oppgave for offentlig sektor. I motsatt fall vil konfliktene utspille seg voldelig ut fra prinsippet om den sterkeste hersker og har "rett", slik vi har sett i Irak (og mange andre steder tidligere). En slik ordensstyrke oppstår som regel ikke spontant og noen anarkistføderasjon i Irak som kan organisere dette eksisterere ikke. I dette tilfellet bør amerikanerne f.eks ta et initiativ til å organisere en interim milits sammen med eget militærpoliti, som en midlertidig politistyrke, for å sikre optimal orden, inklusive noen enkle lover og kjøreregler, et lite steg mot anarki og reelt demokrati. Amerikanerne har nok også et visst folkerettslig ansvar for dette, selv om de ser på seg selv som frigjøringsstyrker og ikke okkupanter. Situasjonen i Irak er for tiden en ekstrem form for liberalisme, langt fra anarkismen på det økonomisk politiske kartet. NRK Alltid Nyheter får en brunt kort advarsel for å blande sammmen anarki og kaos i Irak 26.04.2003. Se også internasjonal avdeling om situasjonen i Irak og brunt kort til BBCs Ben Brown.

LOVLØSE TILSTANDER - IKKE ANARKI I IRAK - BRUNT KORT TIL NRK-DAGSREVYEN

07.09.2003: NRK-Dagsrevyen melder om anarki i Irak og nevner på samme tid mangel på lov og orden - og at Bagdad er en meget fri by. Til det er å si at anarki er frihet uten andres frihets berøvelse, frihet på egen - ikke andres - bekostning. Anarki er således ikke uhemmet frihet. Problemet i Bagdad og Irak forøvrig er nettopp at folk tar seg friheter på andres bekostning, bl.a med plyndring og overfall. Det er følgelig en ekstrem form for liberalisme der - som ikke har noe med anarki og anarkisme å gjøre. Det er altså helt feil når NRK påstår at det er anarki i Irak, herunder Bagdad. Anarki er ikke lovløshet og mangel på lov og orden, det er tvert imot den høyeste form for orden - optimal orden, se f.eks http://www.anarchy.no/lov1.html . Dette forutsetter bl.a en tilstrekkelig stor politistyrke til å opprettholde den offentlige ordenen - og dette finnes for tiden ikke i Irak.

Det blir et Brunt Kort på NRK-Dagsrevyen for dette markerte bruddet på Oslokonvensjonen. 16.05.2004: NRK-Dagsrevyen melder om kaos, lovløse tilstander og ofrene for "anarki" i Irak. Systemet i Irak er et liberalistisk oklarki, pøbelvelde i vid forstand, ikke anarki. Autoritærgraden i Irak er anslagsvis 60%-70%. Siden et anarki forutsetter en autoritærgrad på 50% eller lavere, er det altså ikke anarki i Irak. Det er følgelig ofre for oklarki, ikke anarki, som gjør seg gjeldende i Irak. Systemet i Norge er derimot anarki, ca 54%. Autoritærgraden er følgelig bare ca 100% - 54% = 46% i Norge. Det er ikke mange ofre for dette anarkistiske systemet.

Et anarkistisk system er generelt ikke preget av ofre, men av det motsatte, høy velferd for folk flest, helst alle, og jo bedre det høyere graden av anarki er. Det blir enda et Brunt kort til NRK-Dagsrevyen for på autoritært vis å blande sammen oklarki, pøbelvelde i vid forstand, og anarki, som er system og styring uten hersker(e), dvs. samvirke uten undertrykkelse, tyranni og slaveri. Odd Karsten Tveit i Dagsrevyen 21 06.07.2004 melder om "anarki" og kaos i Irak og får dermed et Brunt Kort for å blande sammmen anarki og kaos. 31.07.2004 melder NRK-kveldsnytt om "anarki" i Irak, og "hjelp til å redde landet ut av anarkiet", "anarki" her opplagt brukt i den feilaktige betydningen lovløse tilstander og kaos, dvs. oklarki. Det blir et nytt Brunt Kort til NRK for å blande sammen oklarki og anarki. 22.12.2004: NRK-Alltid Nyheter blander sammen anarki og rivaliserende polyarki, oklarki, kaos og lovløse tilstander, en ekstrem, autoritær form for høyre-liberalisme, i Mosul. Få steder er lengre fra anarkismen på det økonomisk-politiske kartet enn Mosul for tiden. Det blir et nytt Brunt Kort på NRK- Alltid Nyheter

OKLARKI - PØBELEN HERSKER I LIBERIA - IKKE ANARKI

Tove Gravdal i Aftenposten får et brunt kort for å blande sammen oklarki, det at pøbelen hersker, pøbelvelde, av særdeles grov karakter, i Liberia med anarki. Gravdal skriver bl.a følgende i en artikkel i Aftenposten 12.07.2003. om Liberias diktator Charles Taylor og om det liberianske systemet: "Taylor dannet Liberias Nasjonalpatriotiske front (NPFL), som første juledag 1989 krysset grensen fra Elfenbenskysten og startet opprøret mot Doe [daværende leder i Liberia]. Ni måneder senere ble Doe torturert på det mest groteske og halsugget av NPLF-utbryteren Prince Johnson. Da var forlengst helvete løs i Liberia... FN og den vestafrikanske fredstyrken ECOMOG var maktesløse overfor herjingene som fulgte de neste årene. Nye opprørsgrupper oppsto, anarki rådde, og Charles Taylors hær, deriblant mange barnesoldater, viste seg å være sterkest." (Våre uthevninger)

Aftenposten fastslår at samsfunnsystemet i Liberia var et helvete, dvs. i praksis et oklarki av meget grovt merke, med mer enn 666 promille autoritærgrad. Da kan ikke samfunnsystemet samtidig være anarki, noe som krever mer enn 50% anarkigrad for å være signifikant, som igjen innebærer en autoritær grad på under 50%. Norge er et godt eksempel på et anarki, med en anarkigrad på omlag 54 % for tiden (46% autoritær grad). Liberia har altså en autoritærgrad på mer enn ca 67%, og da er ikke anarkigraden engang definert. Systemet i Liberia ligger langt nedenfor den anarkistiske kvadranten på det økonomisk-politiske kartet, i den brune gjørma på bunnen av kartet. I Norge kan folk samarbeide så nogenlunde på like fot, i et relativt horisontalt organisert samvirke - noe i nærheten av et egalitært system uten undertrykkelse, selv om det langt fra er ideelt, men i Liberia klarer man ikke dette i det hele tatt. Det er oklarki, pøbelen hersker, det er pøbelvelde av særdeles grovt merke, gjensidig undertrykkelse, krigstilstand og kaos.

å blande sammen anarki med oklarkiet i Liberia henger derfor ikke logisk på greip. Det ser en også umiddelbart på ordene anarki, som betyr (styring) uten hersker, og oklarki som betyr at pøbelen hersker. Et system overveiende både uten og med hersker kan jo ikke forekomme samtidig i praksis, da det er selvmotsigende. At mange utdaterte og autoritære ordbøker innehar denne Orwellske "1984"aktige nytale og blander oklarki, herunder kaos, og anarki, er ingen unnskyldning for at journalister, talsmenn og andre skolerte personer skal begå denne logiske brøleren. Unødvendig å si har dette meget uheldige konsekvenser for anarkistbevegelsen og reelt framsteg i sin alminnelighet. Tove Gravdal og Aftenposten får dermed et meget fortjent Brunt Kort for denne autoritære, framskrittsfiendtlige journalistikken. Se også Internasjonal avdeling av APT angående systemet i Liberia (click on: http://www.anarchy.no/apt.html og søk på Liberia). (Angående det økonomisk politiske kartet, click on: http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html)

31.08.2003 melder NRK-Dagsrevyen om at det er "uten styring, kaos og anarki" i Liberia. Anarki, an-ark-i, betyr "system og styring uten hersker" og ikke "uten styring", og kaos og anarki er motsatte ting. Det mangler dessuten ikke på herskere og herskertyper i Liberia, det er snarere alt for mange av dem, dvs. rivaliserende polyarki (mange herskere) og oklarki (pøbelvelde), som altså ikke er anarki. Det blir dermed et Brunt Kort på NRK-Dagsrevyen for brudd på Oslo-konvensjonen.

BRUNT KORT TIL BLITZ OG IS MV. ANGÅENDE
MOLDE-AKSJONEN

Vi har fått nyss om at Blitz og IS med ditto marxistisk haleheng, med den "uavhengige" kommunisten Stein Lillevolden i spissen, vil kjøre provokatører med svarte flagg og andre vanlige anarkistsymboler foran seg i kriminelle pøbel-demonstrasjoner for å sette stopp for møtet mellom  Ariel Sharon og Magne Bondevik i Molde 16.07.2003. Hensikten er å sette skylda for denne kriminelle aktiviteten så mye som mulig over på anarkistene. Det er gammel marxistisk strategi å forsøke å kriminalisere anarkistbevegelsen på denne måten.  

Den negative effekten på anarkistbevegelsens renommé og rekruttering er uomtvistelig, samtidig som man selv slipper unna ansvar for kriminelle handlinger. Vi har imidlertid ikke tenkt å la dette gå upåtalt hen. Vi deler rundhåndet ut ekskluderende Brune Kort med en dæsj av rødt både til Blitz, IS og andre som vil forsøke å infiltrere anarkistbevegelsen med provokatører som driver med falske "anarkist-aksjoner" av denne typen. De brune kortene gjelder også media som eventuelt vil rapportere slike falske "anarkist-aksjoner" videre til folket. Vi referer i denne forbindelse til Oslokonvensjonen av 1990. Brune kort ble utstedt 15.07.2003, og det ble ikke noe av denne provokasjonen den 16.07.2003. 

Anarkistenes hovedsyn på midtøstenkonflikten og terrorismen er gjengitt i IJ@ 4 (31) oppdatert (click on: http://www.anarchy.no/ija431.html ). Et debattinnlegg fra Blitz og svar fra IAT & AFIN i denne sakens anledning finner du her: Click on http://www.anarchy.no/blitz1.html

BRUNT KORT TIL BLITZ FOR OKLARKI VED NATOMØTE

De venstreekstremistiske, oklarkiske, marxistene fra Blitz skrev "Vær klar for andre, uformelle demonstrasjoner..." på sin hjemmeside i tilknytning til NATO møtet . Dette betydde oklarki (pøbelvelde) i Oslo 26.04.2007. Med sjefs-Blitzer og uavhengig kommunist Stein Lillevolden i spissen startet oklarkiet ut på kvelden. Oklarki er det motsatte av anarki, og oklarkistene på Blitz det motsatte av anarkister, selv noen av dem enkelte ganger feilaktig smykker seg med anarkist symboler/flagg. Så også i dette tilfellet. Det Blitz forstår med "anarki" er oklarki, en autoritær, feilaktig, tolkningen av anarkist begrepet. På Blitz hjemmeside 27.04.2007 står det: "Uansett har Blitz klart å holde på den formen vi kjenner, med blandingen av frihetlig politikk, ikke-kommersiell musikk, kaos, antirasisme, frihetskamp og solidaritet". Blitz innrømmer altså selv å være tilhenger av kaos, som er autoritært, og ikke anarki eller anarkistisk, i henhold til Oslokonvensjonen.

Blitz bryter Oslokonvensjonen: "1. Authoritarians notoriously mix up anarchy, anarchist and anarchism with authoritarian tendencies: Chaos, disorder, mob rule*, lawlessness, the law of the jungle, criminality, riots, theft, corruption, drugs, mafia, terrorism, autocratic rule, the right to the strongest, antisocial tyrannic behavior, etc. i.e. different types of superiors and subordinates. *) The Greek rooted word for mob rule is ochlarchy. Ochlarchy broadly defined may also be used as a common word for all the authoritarian evils mentioned in part 1. above.... This is ochlarchy, the opposite of anarchy,... The ones doing ochlarchy broadly defined are called ochlarchists, i.e. the opposite of anarchists. The media may act a) as a free press or b) as The 4th power of the state, i.e. generally give a negative and wrong description of anarchy and anarchism, mixing up authoritarian and anarchist ideas and roles... Reporters, spokesmen and others, breaking the Oslo convention severely, or several times, will receive the BROWN CARD**) as a symbol of free criticism. **) Ochlarchists, i.e. people and organizations/groups infiltrating the anarchistmovement and posing as anarchists and doing ochlarchy (mob rule broadly defined), getting the BROWN CARD, are expelled from the anarchist movement. Thus, receiving the BROWN CARD in this case means expulsion from the anarchist movement. "

Vi gir derfor Blitz et Brunt Kort i henhold til Oslo-konvensjonen, for denne autoritære sammenblandingen av oklarki/kaos og anarkisme. De er dermed ekskludert fra anarkistbevegelsen. Oklarki er ingen tjent med, og det har ingenting med anarki og anarkisme å gjøre. Blitz står for en rødbrun politikk, langt til venstre på det økonomisk-politiske kartet.

IKKE ANARKI I KR.F - BRUNT KORT TIL VG  

"Anarki i KrF. ... Slik situasjonen rundt Medhaug-saken utvikler seg om dagen, kan den føre til noe nær anarkistiske tilstander i KrF. Det vi nå ser, er at det skapes skarpe fronter i partiet, for og imot partilederen og fylkespartiet... Saken har på kort tid fått en farlig sprengkraft, alt takket være Svarstad Hauglands håndtering og mangel på håndtering av den." (Våre uthevninger) Dette skriver VG på lederplass 24.07.2003, og mener sannsynligvis med "anarkistiske tilstander" kaos og uorden, som er det motsatte av anarki. VG får i henhold til Oslokonvensjonen av 1990 et Brunt Kort for denne feilaktige sammenblandingen av anarki kontra kaos og uorden.  

Kaos og uorden betyr rivaliserende "stater i staten", "høk over høk", maktkamp om hvem som "skal være sjefen", ovenifra og nedad holdninger og atferd, over- og underordnede posisjoner, og mangel på samarbeide. Dette er det motsatte av anarki som betyr koordinering på like fot, uten over og underordnede, dvs. horisontal organisasjon og samarbeide uten undertrykkelse, ideelt eller tilnærmet. Anarki betyr altså organisering og styring hvor innflytelsen alt i alt går mer nedenifra og opp, enn ovenifra og ned. Kristelig Folkeparti er langt fra en tilstand av anarki og anarkistisk organisert i tilknytning til Medhaugsaken, slik VG feilaktig påstår.

ANARKI ELLER KAOS I SKOLEN? BRUNT KORT TIL KRISTIN HALVORSEN, SV  

I TV2s Tabloid 21.08.2003 uttaler Kristin Halvorsen fra SV i en debatt med Carl I. Hagen fra Frp, at det ikke "bare er anarki og kaos" i norske skoler.  Til dette er å si at det er bra hvis det ikke er kaos i skolen, men faktisk bare bra om det er anarki i skolen, og desto bedre jo mer anarkistisk det er - til tross for Kristin Halvorsens og SVs skepsis. Dette skyldes bl.a at anarki er den høyeste form for orden, dvs. optimal orden. I skolen er anarki basert på disiplin, i første rekke opplæring til  - og gjennomføring av - selvdisiplin, og ikke kadaverdisiplin, som Frps skolepolitikk tydeligvis går inn for. Anarki betyr "system og styring uten hersker(e)" og går ut på samarbeid uten undertrykkelse, slaveri og tyranni - det motsatte av kaos, som er en form for oklarki, pøbelvelde i vid forstand. Det er dermed veldig bra med anarki i skolen.  

Anarki og oklarki, herunder kaos, er rake motsetninger. Anarkistene går naturligvis inn for anarki - det motsatte av kaos - i skolen, og det burde alle andre også gjøre. Det blir et Brunt Kort til Kristin Halvorsen og SV for feilaktig å blande sammen anarki og kaos i skoledebatten på TV2, og dermed på autoritært vis å bidra til kaos og oklarki i opplæringen og folkeopplysningen om korrekt oppfatning av anarkibegrepet. Anarkistene har merket seg denne autoritære, pøbelaktige framferden fra SV-toppen, bl.a med henblikk på kommunevalget 2003, se (click on:) http://www.anarchy.no/kommun03.html .

En bakuninist ifra Venern
gav et nazi-kort til SV-leder'n,
med de ord: "Det er skitt,
om oss vet hun for litt;
fordi gamle Bakunin er ener'n!"
- E. K. -

En får her tilføye at "brunt" i Brunt Kort står for "autoritært", og ikke nødvendigvis betyr "nazi". Det deles forøvrig ut Brunt Kort i ulike sjatteringer så som rødbrunt, blåbrunt, brunt og mørkebrunt etc.

DATANARKISTER ER IKKE VIRUSKAOSMAKERE
- BRUNT KORT TIL DAGBLADET OG RADIO 1

Lederen i Dagbladet 25.08.2003 hevder under overskriften Det sårbare samfunn: "... i slutten av forrige uke ble all verdens nettbrukere angrepet av et virus av hittil ukjent merke, MSBlast eller Sobig... Dette er et evig dilemma: åpenhet gir datanettverkene en fantastisk nytteverdi for menneskene. Men nettopp åpenheten er også det som gjør det mulig for fingernemme dataanarkister å ødelegge nettverkene."  Radio 1 går i denne anledning enda lengre og snakker i tilknytning til datanettverk og virusproblemer om anarkister som vil terrorisere verden. (våre uthevninger). At det skulle være noen dataanarkister som terroriserer verden ved å fabrikere og spre datavirus med viten og vilje, vil vi på det sterkeste benekte ut fra vårt kjennskap til saken. Dette er fritt oppspinn fra Dagbladets og Radio 1s side.  

å legge skylda på anarkistene for denslags datakriminalitet er helt vilt og feil. Det er framholdt at det er yngre datakyndige som er i opposisjon til det bestående som ofte er opphavet til datavirus. Sterkt i opposisjon til det bestående er blant annet nynazister... At man er i opposisjon til det bestående samfunn betyr ikke at man er anarkist. I Norge er det som kjent anarki for tiden, om enn av lavere grad - ca 54% anarkigrad. Mange anarkister er dermed relativt fornøyd med systemet i landet, men det er også en del autoritære tendenser - 46% - som anarkistene kjemper i mot. Datavirus er nettopp en irriterende autoritær tendens som anarkistene er i mot.  

Det er en del datakyndige i anarkistbevegelsen, men det er garantert ingen sådanne dataanarkister som driver med virusangrep så langt vi kjenner til. For det første er det kriminelt - for det andre er det en form for terrorisme og skaper kaos - og dette er alt i alt meget autoritært og ikke anarkistisk. Å forsøke å kriminalisere anarkistbevegelsen på denne måten som Dagbladet og Radio 1 gjør, er ærekrenkende og et særdeles grovt brudd på Oslokonvensjonen.  

Fri og bevare oss for å bli slått i hartkorn med datavirusmakerne, vi vil ikke bli pådyttet oss noe slikt som medlemmer i anarkistbevegelsen. Slik som Dagbladet uttrykker seg kan jo slike banditter feilaktig ledes til å tro de er anarkister og dermed velkomne hos oss. Vi vil imidlertid ikke ha noe slikt som medlemmmer, og de er langt fra anarkister. Anarki betyr "system og styring uten hersker(e)" og går ut på samarbeid uten undertrykkelse, slaveri og tyranni - det motsatte av kaos, som er en form for oklarki, pøbelvelde i vid forstand.  

Anarki og oklarki, herunder kaos, er rake motsetninger, og må ikke blandes sammen. Datavirusmakerne representerer nettopp en særegen form for pøbelvelde, oklarki, som skaper kaos. De er dermed oklarkister - ikke anarkister. Ved autoritært å skape kaos i begrepene og kriminalisere oss anarkister slik de gjør i denne saken, opptrer både Dagbladet og Radio 1 meget ubehagelig, injurierende og pøbelaktig overfor anarkistbevegelsen. Det blir dermed  Brunt Kort på både Dagbladet og Radio 1 for autoritært feilaktig å blande sammen anarkister med kaosmakere og oklarkister. Dataanarkister er ikke kaosmakere og ditto terrorister. Datavirusmakere er ikke anarkister.

Anarki er ikke oklarki = uten regler og lovløshet

I en åpen verden kan ingen handle alene, ingen kan handle på vegne av andre og ingen kan akseptere anarkiet i et samfunn uten regler, sa Jaques Chirac i sin tale til FN 23.09.2003 i følge VG for 24.09.2003 (våre uthevninger). Til det er å si at anarki betyr "system og styring uten hersker", dvs. samvirke uten undertrykkelse, tyranni og slaveri, og ikke et samfunn uten lover og regler. Faktisk vil det være ganske mye lover og regler i et anarkistisk samfunn, for å hindre at folk tar seg friheter på andres bekostning, i det anarki innebærer frihet uten andres frihets berøvelse og ikke uhemmmet frihet for et individ på bekostning av andre. F.eks er Norge akseptert som et anarki, med ca 54% anarkigrad for tiden, men det er ikke et samfunn uten regler og lover.  Jaques Chirac forveksler sannsynligvis -  sett ut fra det han sier - anarki med lovløse tilstander og lignende - og bryter dermed Oslokonvensjonen, og det ganske grovt. For dette får han og VG et Brunt Kort i henhold til Oslo-konvensjonen. Slik er regelen.

NRKs spørreprogram "Midt i blinken" 29.09.2003 fortsetter i samme lei og treffer dermed ikke blinken denne gangen, men tvert imot bommer kraftig, med utsagnet: "Et annet ord for anarki er lovløshet". Denne påstanden forekommer nok i en del foreldete og feilaktige ordbøker som er preget av Orwellsk "1984" nytale  i retning "anarki" er kaos og lovløse tilstander, men det som menes er oklarki  og ikke anarki, så dette stemmer altså ikke. Disse ordbøkene er helt feil på dette punktet. Det blir et Brunt Kort på både angjeldende ordboksforfattere og NRKs "Midt blinken".

Kaotisk - ikke anarkistisk - i forsvaret. Brunt kort til NRK-Alltid nyheter  

01.03.2005 melder NRK-Alltid nyheter om nærmest kaos i forsvaret, også feilaktig karakterisert som anarkistisk. Kaotisk og anarkistisk er motsatte ting, og sammenblanding er autoritært i henhold til Oslokonvensjonen. Dermed blir det et brunt kort på NRK - Alltid Nyheter.  

Brunt kort til PST og de autonome

 Autonome grupper er ikke anarkistiske, men marxistiske. I følge Politiets sikkerhetstjenestes (PST) ugraderte trusselvurdering 2005 punkt 3 om Politisk ekstremisme heter det: "Med politisk ekstremisme menes aksept for og bruk av vold som middel til å oppnå politiske mål. I Norge eksisterer flere ekstreme grupper som bruker, truer med eller støtter bruk av politisk motivert vold og sabotasje. Dette gjelder blant annet høyreekstreme organisasjoner, radikale dyrevernsgrupper, samt enkelte autonome grupper med en antifascistisk, anarkistisk eller antikapitalistisk ideologi."  

Dette er feil. Det skulle stått marxistisk, ikke anarkistisk. Anarkistisk ideologi kan ikke brukes til å forsvare politisk ekstremisme. Dette i følge Oslokonvensjonen og AFINs vedtekter. Aksept for og bruk av vold som middel til å oppnå politiske mål er og blir oklarkistisk (oklarki = pøbelvelde). Oklarkistisk er det motsatte av anarkistisk og følgelig autoritært. I den grad autonome grupper er sosialistiske dreier det seg derfor om autoritær sosialisme, dvs. marxisme  på det økonomisk politiske kartet, noe brunrødt, fjernt fra anarkismen.  

Sammenblandingen av anarkisme og oklarkistisk marxisme er i seg selv autoritært og kvalifiserer til Brunt Kort til PST og de angjeldende politisk ekstremistiske autonome  gruppene, som herved er ekskludert fra anarkistbevegelsen uansett om de skulle vifte med svarte flagg eller ikke.  

BRUNE KORT TIL NRK ANGÅENDE SITUASJONEN I KONGO, SOMALIA, LIBYA, TUNISIA OG AFGHANISTAN M.V.

Brunt Kort til Sigurd Falkenberg Mikkelsen

23.04.2009 hevder NRKs korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen på Dagsrevyen feilaktig at situasjonen i Afghanistan er i ferd med å blir "mer anarkistisk". Gid det var så vel, men dette er ikke sant. Det blir tvert i mot mer oklarki & rivaliserende polyarki i landet. Det er ikke mangel på herskere og herskertyper i Afghanistan akkurat. Falkenberg Mikkelsen bruker begrepet anarkistisk feil. Anarki og anarkistisk betyr system og styring uten herrevelde/herskere. An = uten, ark = erke-, hersker, i = system og styring, som i monark-i. Anarki er således den rake motseting til kaotisk polyarki med oklarki. I Afghanistan går utviklingen stadig mer i retning av banditt- og pøbelherrevelde, oklarki, ikke anarki. Det er også rivaliserende polyarki, mange herskere, kaosherskere. Alt i alt er det altså langt fra anarkistisk i Afghanistan.

Norge regnes derimot som ganske anarkistisk, om enn forholdsvis langt fra det ideelle. Anarki innebærer optimal orden - ikke kaos. Falkenberg Mikkelsen blander sammen de diamentralt motsatte tingene anarkistisk og oklarki & polyarki på lignende måte som Storebror blandet sammen krig og fred i Orwells "1984". En slik sammenblanding er autoritær "1984" "nytale", og fortjener Brunt Kort, som herved utstedes til den rødbrune Storebror Sigurd Falkenberg Mikkelsen og NRK-Dagsrevyen. Slutt med å opptre som Storebror Sigurd Falkenberg Mikkelsen! Bruk ordene anarki og anarkistisk på korrekt måte i fremtiden! Bruk uttrykk som pøbelherrevelde, kaos, etc, når det er et slikt styresett. Kall det ikke anarkistisk - for det er feil! [For nærmere informasjon om anarkistisk kontra kaos, søk på anarki kontra kaos i http://www.anarchy.no/andebatt.html.]

NRK-NYHETER 04.11.2007 har skapt et inntrykk av at anarki betyr terrorisme, pøbelvelde og kaos angående situasjonen i Kongo. NRK nyhetene misbrukte i kveld utrykket ANARKI på verste måte igjen. En stygg reportasje fra Kongo om utnyttelse av de innfødte og ran av natur-ressurser i regi av europeiske, amerikanske og canadiske firmaer. Innbyggerene levde undertrykket og stadig utsatt for vold fra en rekke militante grupper som opererte på vegne av disse firmaene. Så der hersket altså DET RENE ANARKI hevdet reporteren. Trodde dere hadde lært terminologien nå ... det er jo ikke heldig at man sier anarki når man mener vold og kaos.

Brunt Kort til advokat Morten Furuholmen og NRK. Oklarki - ikke anarki - i fengsel i Kongo

I Redaksjon 1 NRK 05.10.2009 påstår advokat Morten Furuholmen at det er "rent anarki" i fengselet i Kongo hvor Tjostolv Moland og Joshua French er innsatt. Tilstanden i fengselet er en form for pøbelherrevelde i vid forstand, dvs. oklarki, inkludert lovløse tilstander og kaos, og  følgelig ikke anarki. Anarki og oklarki er rake motsetninger. NRK og Furuholmen får et Brunt Kort for denne Orwellske "1984" nytale-sammenblandingen som setter oklarki lik anarki, som er like autoritært som Storebrors sammenblanding i "1984", som setter krig lik fred, jevnfør Oslo-konvensjonen.

Somalia er et meget autoritært oklarki - og følgelig langt fra anarki - Brune Kort til NRK og Tomm Kristiansen

NRK-URIX 24.04.2008 viser at NRK ennå ikke har lært at anarki er det motsatte av oklarki, pøbelherrevelde i vid forstand - vold, lovløse tilstander og kaos - da man karakteriserer det rivaliserende polyarkiet med sterkt oklarki i Somalia for anarki. Somalia er det mest autoritære landet på kloden, med en autoritærgrad på ca 80%, og følgelig lengst fra anarki som noe land i verden i dag er. Det er ultra-fascistisk. 30.03.2010 hevdes det på NRK-Dagsrevyen feilaktig at "det er i praksis anarki" i Somalia. Oklarki med rivaliserende polyarki/oligarki, som i Somalia, er ikke anarki, NRK. Oklarki og anarki er rake motsetninger. Det blir et nytt Brunt Kort til NRK, for denne Orwellske "1984" nytale-sammenblandingen som setter oklarki lik anarki, som er like autoritært som Storebrors sammenblanding i "1984", som setter krig lik fred, jevnfør Oslo-konvensjonen. På NRK Dagsrevyen 28.08.2011 påstår Tomm Kristiansen feilaktig at det er anarki i Somalia. Tomm Kristiansen er en komplett ignorant på anarki vs oklarki, og har kommet med samme type tøv en rekke ganger. Det blir Brune Kort til NRK og Tomm Kristiansen. Når skal denne statsinstitusjonen og marxist-bastionen lære seg det elementære om anarki vs oklarki? Se også nedenfor angående flere Brune Kort til NRK.

I NRK-URIX 13.02.2017 kommer Tomm Kristiansen med en ny formulering om Somalia som fortjener Brunt Kort: "For dem som drømmer om anarkiet - look to Somalia". Det er en løgn at det er anarki i Somalia. Sannheten er at det er rivaliserende polyarki (mange herskere) med oklarki (pøbelvelde i vid forstand), dvs. kaos, i Somalia, og dette er ultra-fascistisk og svært langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten. Kaos og anarki er rake motsetninger. Det blir Brune Kort på NRK-URIX og Tomm Kristiansen for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen. Det er en Orwellsk "1984" nytale og vrangforestilling å hevde at det er "anarki" i Somalia, når denne mislykkede staten (failed state) de facto er meget autoritær.

Fare for rivaliserende polyarki og oklarki, "somaliske tilstander" i Gaza - feilaktig kalt anarki. Brune Kort til NRK-Dagsnytt 18, Vårt Land, Dag Henrik Tuastad, Sigrid Sollund og Terje Rød-Larsen

NRK-Dagsnytt 18 05.08.2014 viser at NRK ennå ikke har lært at anarki er det motsatte av oklarki, pøbelherrevelde i vid forstand - vold, lovløse tilstander og kaos - da man frykter rivaliserende polyarki med oklarki i Gaza, feilaktig kalt anarki. Dersom ikke Hamas og Fatah danner en samlingsregjering, kan resultatet bli væpnet anarki på Gaza, tror Midtøsten-forsker Dag Henrik Tuastad (førstelektor ved Universitetet i Oslo), i følge Vårt Land og Sigrid Sollund i NRK-Dagsnytt 18. Gaza kan i verste fall få «somaliske» tilstander etter krigen med Israel, tror Midtøsten-forskeren. Også Terje Rød-Larsen mener det er fare for "kaos og anarki" i Gaza på Dagsnytt 18. Det blir Brune Kort til NRK-Dagsnytt 18, Vårt Land, Dag Henrik Tuastad, Sigrid Sollund og Terje Rød-Larsen.

Rivaliserende polyarki og oklarki påstås om Jerusalem - feilaktig kalt anarki. Brune Kort til NRK-Dagsnytt 18, Sigrid Sollund og Jacob Høigilt, forsker ved PRIO

NRK-Dagsnytt 18 18.11.2014 med Sigrid Sollund som programleder viser at NRK ennå ikke har lært at anarki er det motsatte av oklarki, pøbelherrevelde i vid forstand - vold, lovløse tilstander og kaos - da det påstås at det er rivaliserende polyarki med oklarki i Jerusalem, feilaktig kalt anarki av Jacob Høigilt, forsker ved PRIO. Han mener tydeligvis at rivaliserende gjenger, kriminalitet, etc. hersker i Jerusalem, og han påstår da feilaktig at det "er mye anarki der". Rivaliserende polyarki med oklarki er det motsatte av anarki. Det blir Brune Kort på NRK-Dagsnytt 18, Sigrid Sollund og Jacob Høigilt fra PRIO, for denne Orwellske "1984" nytale-sammenblandingen som setter rivaliserende polyarki med oklarki lik anarki, som er like autoritært som Storebrors sammenblanding i "1984", som setter krig lik fred, jevnfør Oslo-konvensjonen. Oppdatering 19.05.2021. BRUNT KORT TIL NRK. Det blir et Brunt Kort til NRK for at oklarkiet inkludert kaos i Israel-Gaza feilaktig kalles «anarkistiske tilstander» på Debatten, og dermed brytes Oslokonvensjonen.

Libya er temporært i 2011 et enda mer autoritært oklarki enn Somalia, og følgelig meget langt fra anarki - Brune Kort til NRK, Gro Holm og Sidsel Wold

02.04.2011 hevder Sidsel Wold og NRK at "Libya er et anarki nå, et samfunn i væpnet kamp med seg selv og der lovene har opphørt å eksistere. Vi var i et krigsområde, der det fløt av våpen, og der stemningen var - og er - svært opphetet." I Dagsnytt 18 15.07.2011 kommer NRKs utenriksmedarbeider, Gro Holm, med lignende løgnaktige påstander. Libya er temporært i 2011 et enda mer autoritært oklarki enn Somalia, og følgelig meget langt fra anarki, se rapporten over om Somalia. Det blir et nytt Brunt Kort til den marxistiske Storebrorlignende propagandasenderen NRK, og Brune Kort også til Gro Holm og Sidsel Wold.

Libya er ikke et anarki, men et rivaliserende polyarki med oklarki. Brunt Kort til Midtøsten og Afrikaforsker ved Universitetet i Bergen, Knut Vikør, på NRK-Dagsnytt 18.
Brune Kort til URIX og til forsker Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole
. 2 Brune Kort til NRKs Hege Moe Eriksen

På Dagsnytt 18 07.08.2014 hevder Midtøsten og Afrikaforsker ved Universitetet i Bergen, Knut Vikør, feilaktig at det er "en form for ikke-styre - en slags anarki" i Libya. Libya er per i dag en stat med rivaliserende "stater i staten", et rivaliserende polyarki med oklarki, og langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten. Rivaliserende polyarki med oklarki er en STAT, en stats-styreform - og ikke en form for anarki. Anarki er slett ikke en form for "ikke-styre", men styring uten hersker(e). Det er ikke fravær av herskere akkurat i Libya, det er mange av dem. Det blir et Brunt Kort på Knut Vikør, for dette alvorlige bruddet på Oslokonvensjonen. På URIX 20.10.2014 hevder forsker Tormod Heier ved Forsvarets stabsskole at det er "en form for anarki i Libya", og NRK følger opp med anarkibetegnelse på staten, og begge får Brune Kort av Anarkisttribunalet for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen. På Dagsrevyen 19.11.2014 hevdes det at det er "anarki og kaos" i Libya, og det blir et nytt Brunt Kort på NRK.

På NRK-Debatten 23.04.2015 hevder NRKs Hege Moe Eriksen at "Det er blitt et voldelig anarki" i Libya, og dette er ikke sant. Det er ikke sant at det er anarki der. Det er vold der, men det er som sagt rivaliserende polyarki med oklarki i Libya, og dette er langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten. Det blir et Brunt Kort på Hege Moe Eriksen. Et nytt Brunt Kort på Hege Moe Eriksen blir det 29.04.2015 da hun på NRK hevder at det er blitt et anarki i Lybia hvor galskapen råder, at det er et blodig anarki og at det er kaos der. Det er ikke sant at det er anarki i Libya. Det er som sagt rivaliserende polyarki (mange herskere) med oklarki (pøbelvelde i vid forstand), dvs. kaos, og dette er langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten.

Tunisia er ikke et voldelig anarki, men et voldelig rivaliserende oligarki med oklarki. Brune Kort til NRK-nyheter og Hege Moe Eriksen

26.06.2015 hevder Hege Moe Eriksen på NRK-nyheter at "Tunisia er blitt et voldelig anarki", og dette er ikke sant. Det er ikke sant at det er anarki der. Det er vold der, men sannheten er at det er rivaliserende oligarki (flere [noen] herskere) med oklarki (pøbelvelde i vid forstand), dvs. kaos, og dette er ultra-fascistisk og svært langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten. Det blir Brune Kort på Hege Moe Eriksen og NRK-nyheter for brudd på Oslo-konvensjonen http://www.anarchy.no/oslo.html, - for denne autoritære Orwellske "1984" nytale-sammenblandingen av anarki vs kaos/oklarki nevnt over.

Ikke anarki i Bosnia 1992-95

Brunt Kort til NRK-Dagsrevyen i henhold til Oslokonvensjonen. Oklarki med rivaliserende oligarki i Bosnia 1992-95, ikke anarki, som det feilaktig påstås i Dagsrevyen 06.04.2012.

Ikke anarki i Syria

Brunt kort til NRK-Urix og marxisten Terje Rød-Larsen 21.05.2013, i henhold til Oslokonvensjonen. Oklarki med rivaliserende polyarki i Syria, ikke "kaos og anarki" som Rød-Larsen påstår vil oppstå i landet dersom det nåværende regimet faller. Det er allerede oklarki med rivaliserende polyarki der. Anarki er ikke kaotisk, og det er ikke håp for anarki, dvs. reelt demokrati, i Syria - på mange år. 28.05.2013 gjentar Rød-Larsen påstanden om "kaos og anarki" i Syria på NRK-Dagsnytt 18, og Dagsnytt 18 og Rød-Larsen får et Brunt Kort for brudd på Oslokonvensjonen.

Brunt Kort til NRK-Kveldsnytt. Rivaliserende polyarki med oklarki i Syria, dvs. kaos og ultrafascisme, og ikke anarki

I NRK-Kveldsnytt 27.05.2016 med Ingvild Bryn, nevnes det såkalte "anarkiet" i Syria. Dette er løgn. Sannheten er at det ikke er anarki i Syria, men rivaliserende polyarki med oklarki der, dvs. kaos og ultrafascisme. Det blir et Brunt Kort til NRK-Kveldsnytt for dette alvorlige bruddet på Oslokonvensjonen, http://www.anarchy.no/oslo.html .

Ikke anarkister bak oklarkiet i Husby, Sverige.

NRK-Dagsnytt 18 melder om at "anarkister" stod bak oklarkiet i Husby i Sverige. Anti-kapitalistiske oklarkister er autoritære sosialister og dermed marxister - ikke anarkister. Det var ikke anarkister som stod bak. Det blir et nytt Brunt Kort på NRK 22.05.2013. Anarkister er ikke oklarkister.

Oklarki er ikke anarki.

I programmet "Sex, død og meningen med livet" del to, sendt på NRK 2 03.06.2013 blir oklarki (pøbelvelde i vid forstand) feilaktig kalt anarki i flere sammenhenger. Det vanker Brunt Kort til de ansvarlige for programmet og NRK 2 i henhold til Oslokonvensjonen. Anarki er reelt demokrati, ikke pøbelvelde, oklarki.

I åpningen av NRKs Debatten 26.04.2018 blir oklarki (pøbelvelde i vid forstand) i en klasse på Ulsrud videregående skole feilaktig kalt "anarki" av Fredrik Solvang. Det vanker et Brunt Kort på Fredrik Solvang i henhold til Oslokonvensjonen. Anarki er bl.a. optimal orden og lov, den rake motsetning til oklarki inkludert kaos. Kampen mot oklarki er høyt prioritert av anarkistene...

Anarki betyr ikke oklarki - vold og kaos.

Anarki betyr ikke oklarki - vold og kaos. Dette er feil utfra begrepets opprinnelige mening, som alle burde holde seg til. Forstavelsen "an" betyr "uten" som i anaerob kontra aerob. "An" betyr dermed uten det som står i etterstavelsen, samtidig som man beholder det vesentlige ved tingen. Etterstavelsen "arki" betyr "erke-; herske; hersker; herskere; -velde", eller rettere sagt system og styring basert på slikt - fra gresk "archein", "å herske, komme først", og "archos", "hersker". Det vesentlige her er koordinering - styring, og ikke herskingen, som i og for seg er uvesentlig i den forstand at folk godt kan klare seg meget vel uten denne, - det er en "'pest og en plage", bestialitet i mindre eller større grad, som Jens Bjørneboe påpekte. Herskingen trengs egentlig ikke, troen på herskernes nødvendighet er en ondsinnet form for alienasjon, fremmedgjøring. Anarki betyr dermed ikke "uten styring", men system og styring uten hersker(e), dvs. samvirke uten undertrykkelse, tyranni og slaveri. Kort fortalt: An - ark - i = ['an' (uten) - 'ark' (hersker(e))] - 'i' (system, styring, som i mon-ark-i).

Anarki, er dermed høyere grader av demokrati. Ideelt, ved 100% anarki styrer folk på like fot, i et horisontalt organisert samvirke, uten undertrykkelse. I praksis er det grader av anarki. Går innflytelsen mer fra folket - nedenfra og opp, enn det motsatte, fra øvrigheten, ovenfra og ned, er det anarkistisk. Motsatt er samfunnet autoritært.

Demokrati betyr "en person - en stemme" ved ulike valg, mens i markedet gjelder "en krone - en stemme". Demokratisk er det bare om kjøpekraften er fordelt noenlunde likt. Er den svært ulikt fordelt er det økonomisk plutarki, rikmannsvelde, og ikke anarki. Anarkisme er prinsipielt heller ikke pasifisme eller terrorisme. Det første betyr å underkaste seg militaristiske overgrep, det andre er et slikt overgrep. Terrorisme, "herske ved terror", skrekkvelde, har ingenting med anarki å gjøre.

Ordet anarki brukes ofte feilaktig. Mange ganger skulle det stått oligarki (noen herskere), polyarki (mange herskere), oklarki (pøbelvelde) eller kaos i stedet. Kaos oppstår ved rivaliserende "stater i staten", herskere i innbyrdes strid. Bl.a. i Somalia, Kongo og Palestina er det blandinger av oligarki, polyarki, oklarki og kaos, og dette er autoritært og ikke anarki. Se Oslo-konvensjonen http://www.anarchy.no/oslo.html. Det blir BRUNE KORT på NRK-NYHETER, NRK-URIX og NRK-Dagsrevyen for denne autoritære Orwellske "1984" nytale-sammenblandingen av anarki vs kaos/oklarki nevnt over.

Derimot regnes Norge som et relativt anarkistisk land, men nokså langt fra det anarkistiske ideal. Det er bare sunt om Norge blir mer anarkistisk, mindre lønns- og rangsforskjeller, mer effektivitet og rettferdighet, etc. "Et samfunn er et sundt samfunn bare i den grad det viser anarkistiske trekk..." sa Jens Bjørneboe. Han hadde mye rett i dette!

Det er ikke første gang NRK snubler i bruken av begrepet anarki. NRK er en av de aller verste når det gjelder feilbruk av ordet i Norge og får som sagt Brunt Kort. Anarkistene begynner snart å tenke på om vi kan forlange rabatt på lisensen, på grunn av systematiske injurier fra NRK, dersom dette ikke snart tar slutt!

Vi minner om at anarki er demokrati, men alt demokrati er ikke dermed anarki. Dvs. at mengden av anarkistiske systemer er en delmengde av alle demokratiske systemer. En del parlamentariske systemer, som det er vanlig å kalle demokratiske, kan fungere mer ovenfra, fra toppen, og ned enn nedenfra, fra folket, og opp. Men dette er ikke reelt demokrati. Ergo, anarki er reelt demokrati og omvendt, reelt demokrati er anarki.

Anarki inkluderer optimal orden

Som en kuriøsitet i denne sammenheng kan det nevnes at Ove Vanebo, prosjektmedarbeider i Civita og med bakgrunn i Frp uttrykker på Dagsnytt 18 27.07.2012 at Batmans hovedfiende er anarki, et samfunn uten orden. Til det er å si at anarki, an - ark - i = ['an' (uten) - 'ark' (hersker(e))] - 'i' (system, styring, som i mon-ark-i og dette inkluderer lov og optimal orden). Det blir Brune Kort på Ove Vanebo, Civita og Frp samt NRK Dagsnytt 18, i henhold til Oslo-konvensjonen. Anarki innebærer som sagt optimal orden og er ikke kaos. Det er en Orwellsk "1984" nytale og vrangforestilling å hevde at anarki er uten orden.

Verden er ikke "anarkisk", men autoritær. Brune Kort til NRK-Dagsnytt 18, statsviter Janne Haaland Matlary og Anders Romarheim fra IFS

Statsviter og professor Janne Haaland Matlary hevder på Dagsnytt 18 den 20.09.2016 at verden er "anarkisk". Dette er feil, verden er stort sett autoritær, og ikke anarkistisk/anarkisk. Et unntak er Norge, Sveits og Island, som er anarkier av lav grad, men andre land er mer autoritære og verden sett under ett er meget autoritær. Det blir Brune Kort på NRK-Dagsnytt 18 og Janne Haaland Matlary, en statsviter som langt fra er noen anarkiviter. Det er en Orwellsk "1984" nytale og vrangforestilling å hevde at verden er "anarkisk" når den de facto er meget autoritær. Et lignende tilfelle er Anders Romarheim (førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier (IFS)) på Dagsnytt 18 den 12.12.2016 som fabler om den "anarkiske verdensorden". Det blir Brune Kort på Dagsnytt 18 og Anders Romarheim. 16.02.2017 på Torp (i reprise) kommer Janne Haaland Matlary med følgende forvirrede løgn: "Statssystemet er et anarki". Statssystemer er de facto typisk autoritære og således ikke anarki, se det økonomisk-politiske kartet. Det blir et nytt Brunt Kort på Janne Haaland Matlary for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen.

Det moderne stats og anarkibegrepet vs Webers utdaterte

I følge sosiologen Max Webers utdaterte definisjon, er en stat den institusjonen som har monopol på legitim bruk av vold innenfor et avgrenset område, og "anarki" er det som skjer ved fravær av dette. Dette står i motsetning til det moderne statsbegrepet hvor stat i bred samfunnnsmessig forstand er et system med signifikante rangs og/eller inntektsforskjeller, signifikant politisk/administrativt og/eller økonomisk hierarki, dvs. betydelig vertikalt organisert, topptungt, byråkratisk og/eller ineffektivt. Staten kan anta mange former, rivaliserende polyarki/oligarki med oklarki, rivaliserende stater i staten, er bare en av disse. Det kan være monarki, oligarki, polyarki, matriarki, patriarki, oklarki etc., reelt sett, økonomisk og/eller politisk/administrativt, generelt x-arki, hvor x kan være litt av hvert, untatt "an".

Og anarki er fravær av dette, et system med signifikant små rangs og lønnsforskjeller, pluss effektivitet, dvs. betydelig horisontal organisasjon.  Det moderne stats og anarkibegrepet har således ikke noe med voldsmonopol eller fravær av dette å gjøre. Ingen ekte anarkist anbefaler å ha flere konkurrerende/rivaliserende  voldsforetak, men voldsapparatet skal være under deltakende demokratisk styring, reelt demokrati.  I anarkier av høy grad vil dette være direkte demokrati, i anarkier av lav grad, er det  mer eller mindre delegert demokrati.

Norge og Den Sveitsiske Konføderasjon er som kjent anarkier av lav grad, se http://www.anarchy.no/ija137.html. Begge steder er voldsapparatet under reell demokratisk styring. Webers "anarki"-begrep har ikke noe med anarki, reelt demokrati, å gjøre.  Webers "anarki" dreier seg om rivaliserende polyarki (mange herskere) eller oligarki (fåtall herskere), kombinert med  oklarki  (pøbelvelde) og kaos ("stater i  staten" i innbyrdes strid). Dette er betydelig autoritært (ultra-fascistisk), og langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet. Se http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html .

Brune Kort til statsviter øyvind østerud, Gunnar Thorenfeldt og Dagbladet

I et intervju i Dagbladet 30.12.2009 hvor  Gunnar Thorenfeldt intervjuer statsviteren professor øyvind østerud, hevder statsviteren, som tydelig avslører at han ikke er noen anarkiviter: "De siste femten årene har man sett at det har blitt vanskeligere å skille mellom fred og krig, og i mange land lever man under en krigslignende tilstand uten at det er klare fronter. Dette tror jeg vi vil se mer av." Professoren nevner situasjonen i Afghanistan og Irak som gode eksempler på at det er vanskelig å si hvem som er offer for krig og hvem som er offer for kriminell vold. "Jeg tror vi vil få en forsterkning av statsoppløsningene og en mer anarkistisk situasjon." hevder østerud.

Situasjonen i Afghanistan, Irak, Somalia o.s.v. , eller mer presist mislykte stater, er rivaliserende polyarki med oklarki, og dette er ikke anarkistisk eller anarki, men den rake motsetning. Østerud, Thorenfeldt og Dagbladet får  Brune Kort for denne autoritære Orwellske "1984" nytaleaktige sammenblandingen av anarkistisk med rivaliserende polyarki med oklarki. Å blande sammen anarkistisk med motsetningen rivaliserende polyarki med oklarki er like autoritært som Storebrors krig = fred. Kriminell vold er også en form for krig, og er ikke fred. Skal en "statsoppløsning" resulterer i anarki, må staten erstattes med horisontal organisjon, inklusive en fungerende sentraladministrasjon, ellers følger "statsnissen med på lasset". Mislykte stater er stater, arkier, ikke anarkier eller anarkistisk.

Brunt Kort advarsel til Dagsavisen/utenriks

Ikke anarki i Somalia, men oklarki/polyarki! Kommentar til Dagsavisen/utenriks. Dagsavisen/utenriks skriver anonymt: "Siden har Somalia vært preget av krig og anarki, rivaliserende klaner og lokale ledere med ambisjoner om selvstyre." Dette er en feil bruk av anarkibegrepet. Anarki betyr system og styring uten herrevelde. An = uten, ark = erke-, hersker, i = system og styring, som i monark-i. I Somalia er det bl.a. pøbelherrevelde, oklarki, ikke anarki. Det er også rivaliserende polyarki, mange herskere. Alt i alt er det altså langt fra anarki i Somalia. Norge regnes derimot som et anarki, om enn forholdsvis langt fra det ideelle. Fortsetter dere å kalle oklarkiet/polyarkiet i Somalia for anarki får dere Brunt Kort fra Anarkisttribunalet, og blir hengt ut på Internet. [Advarselen er også publisert som en kommentar til Dagsavisens artikkel "Piratene må stanses på land" 17.04.2009, se http://www.dagsavisen.no/utenriks/article410482.ece ]

Se også ANARCHY VS ECONOMIC-POLITICAL CHAOS - FAILED STATES ARE STATES - ARCHIES - NOT ANARCHY på Anarkisttribunalets internasjonale avdeling, http://www.anarchy.no/apt.html .

BRUNT KORT TIL TV2-NYHETSKANALEN ANGÅENDE SITUASJONEN I PAKISTAN

TV2-NYHETSKANALEN 30.12.2007 melder om "anarkiet i gatene" i Pakistan. Dette er feil, det er ikke anarki i gatene i Pakistan, men oklarki (pøbelherrevelde i vid forstand). Det blir et Brunt Kort på TV2-NYHETSKANALEN for denne autoritære, Orwellske "1984" nytale -sammenblandingen, i henhold til Oslo-konvensjonen av 1990, se   http://www.anarchy.no/oslo.html  . Pakistan er ikke et anarki, men er derimot stats-kommunistisk , inkludert sterke  oklarkiske tendenser: 

The situation in Pakistan and its place on the economic-political map IIFOR has investigated the situation in Pakistan in a structurally, long term perspective. As a rule of the thumb a gini-index less than 35 indicates socialism. Pakistan has a gini-index at 33, but low efficiency, a GDP per capita at only  555 US $  (2003), and thus the degree of socialism is estimated to ca 50,3%, i.e. significant (the degree of capitalism is ca 49,7%).  The degree of statism is estimated to  ca 94,7%  (degree of autonomy ca 5,3%).

This very, very significant degree of statism is due to a relatively low life expectancy  at birth (years), a low adult literacy rate (48,7) and a highly repressive regime in general, also with a lot of ochlarchy (mob rule broadly defined, terrorism included).  Pakistan is ranked as no 136 on the ranking of countries according to libertarian degree, with a libertarian degree at ca 24,4%, and an authoritarian degree at ca 75,6%, see http://www.anarchy.no/ranking.html   It is a totalitarian, ultra-authoritarian regime, placed in the state-communist sector of the marxist quadrant  on the economic-political map, close to left-fascism, see http://www.anarchy.no/a_e_p_m.html  . A movement towards a  parliamentary democratic system will probably not influence the structural parameters of the system in Pakistan significantly, it will not be real democratic, and thus the system will most likely stay state-communist in the coming years, with a libertarian degree at only  ca 24,4%.

BRUNT KORT TIL FREMSKRITTSPARTIET  VED FORMANN SIV JENSEN

Siv Jensen påstår i NRK-2, Dagsnytt 18, 15.10.2008, feilaktig at "... i den grad man blindt stoler på et marked, så er man jo mer anarkist enn noe annet, og det er vel ingen i Frp ... ingen i Norge som er så vidt jeg vet ." Til dette er å si at anarkistene er tilhengere av ulike former for sosialistisk, autonom, blandingsøkonomi, som vi også har i en sosial-individualistisk variant i Norge i dag, se kartet nedenfor. Anarkistene er ikke tilhengere av å "stole blindt på markedet". Dette, som sosial-individualist og Nobelprisvinner i økonomi Ragnar Frisch kalte det uopplyste pengevelde, finner man igjen som systemer med mer er enn 666 promille autoritærgrad helt til høyre, og til dels noe nedover, på det økonomisk-politiske kartet, se nedenfor. Dette er helt jævlige økonomisk-politiske systemer, ekstremt liberalistiske og svært autoritære og totalitært kapitalistiske/økonomisk plutarkiske, og langt fra anarkistiske på det økonomisk-politiske kartet.

Det er også helt feil at det ikke er noen anarkister i Norge. Et knapt flertall av befolkningen er sannsynligvis sosial-individualister, se kartet. De vil ikke stemme Frp eller andre klart autoritære partier som SV og Rødt. Men det er ganske riktig når Siv Jensen hevder at et slikt system  ikke er Frps politikk. Frp er solid plantet litt til høyre for midten i den populistiske sektoren i den fascistiske kvadranten på kartet. Frp og formann Siv Jensen får et Brunt Kort for denne autoritære Orwellske "1984" nytale sammenblandingen av anarki/anarkisme med klart autoritære tendenser, i henhold til Oslo-konvensjonen, se http://www.anarchy.no/oslo.html  .

Autoritærgrad =

"

Stjernen * på kartet markerer posisjonen til det norske økonomiske-politiske systemet etter den revolusjonære endringen i 1994/95, med ca 53% anarkigrad og 47% autoritærgrad. Les mer om dette på http://www.anarchy.no/a_nor.html og http://www.anarchy.no/ija1994-96.html . Systemet har nå ca 54% anarkigrad, og er lokalisert like over stjernen på kartet, med 46% autoritærgrad, se bl.a Dagens Næringsliv nr 2/3 juni 2007 og Finansavisen onsdag 17. oktober 2007. Denne posisjonen markerer tyngdepunktet i det norske økonomisk-politiske systemet for tiden. Resolusjonen er også publisert på http://www.anarchy.no/stortingsvalget2009.html . Det er også mer informasjon om Frps plass på kartet etc. på http://www.anarchy.no/stortingsvalget2009.html .


Brunt kort til NRK - kaos er ikke anarkistisk og India er ikke et anarki

28.02.2009 kl 22.10 sendte NRK 1 "Fakta på lørdag: Mitt eget kjære rot". I dette programmet ble det hevdet at kaos er anarkistisk, at New York var kaotisk og derfor anarkistisk, og at India er et fungerende anarki. Alt dette er feil. Riktig nok har en  anarkist som er medlem av Anarkist Internasjonalen en plakat på kontoret som sier "Kun en tåbe rydder op - et geni behersker kaos", og han er jo litt av et geni, så det går bra, men folk flest er ikke genier, og da går det ikke så bra. Personlig orden eller ikke har forøvrig lite med anarki å gjøre, anarki er en økonomisk-politisk systemtype.

Når det gjelder økonomisk-politiske systemer er anarki motsatsen til kaos - kaos innebærer praktisk talt alltid signifikant over- og underordning og ikke anarki. Anarki betyr et system med små lønns- og rangsforskjeller, ordentlig (optimal orden) og effektivt, også med hensyn på miljøet. New York og USA er ganske autoritært og India er meget autoritært, og begge systemer langt fra anarki, mens Nederland, med en viss orden er mindre autoritært. NRK kommer her med ren desinformasjon om kaos vs anarki,  bryter dermed Oslo-konvensjonen, og får et Brunt Kort. [For nærmere informasjon om anarkistisk kontra kaos, søk på anarki kontra kaos i Anarki-debatt .


Brunt kort til SVs Hallgeir Langeland

I programmet "Oss megger i mellom" lørdag 06.06.2009, P4, intervjuet Astrid Gunnestad SVs Hallgeir Langeland, og uttrykte:  Du virker som om du aldri blir ferdig med ungdomsopprøret og burde vært anarkist. Hallgeir Langeland svarte med at han var en "anarkistisk leninist".

Uttrykket "anarkistisk leninist" er en selvmotsigelse og representerer autoritært begrepsmessig kaos på linje med Storebrors "krig er fred" i Orwellsk "1984" nytale. Leninisme ligger langt nede og noe mot venstre på det økonomisk-politiske kartet, mens anarkismen finnes fra midten og oppover. Det er et hav av avstand mellom anarkismen og leninismen, og  "anarkistisk leninist" kan man derfor i praksis ikke være. 

Det blir et Brunt Kort til Hallgeir Langeland, SV,  for denne autoritære sammenblandingen av reelt frihetlige og autoritære tendenser, i henhold til Oslokonvensjonen.

Gunnestad hevdet forøvrig i en bisetning i tilknytning til spørsmål om kongehusert at hun selv regnet seg som anarkist, og det skal vi gjerne tro. 


Brunt Kort til Yngvar Spone med aliaser, og dermed eksklusjon fra anarkistbevegelsen

Aliaser: Fredrik Thygesen, Yngvar, Konrad, Harry Fuhreller, Steve Kuling og Eddie Evinrude og muligens flere. Antakelig er ingen av navnene ekte. Hvem som skjuler seg bak navnene er ukjent for IAT, men vi skal nedenfor referere til "Yngvar Spone" som et felles navn for alle aliasene, da det eksisterer en e-mail adresse på dette navnet, som IAT også har sendt det Brune Kortet til. 

Mandatet og kompetansen til Anarkisttribunalet, IAT, er å finne på http://www.anarchy.no/iat.html . IAT er oppnevnt av den anarkistiske verdenskongressen. Folk som falskt forsøker å posere som anarkister, men i virkeligheten er autoritære, får i henhold til Oslokonvensjonen et Brunt Kort fra IAT, og dette betyr eksklusjon fra anarkistbevegelsen. Oslo konvensjonen nevner rioters (riotous; oppviglere) og mob rule (mobbing) som autoritært. Å blande sammen motsatte ting som anarkister/anarkisme med det autoritære er å ligne med Storebrors sammenblaning av krig og fred i Orwellsk 1984 nytale, og er ditto autoritært. Anarkismen baserer seg på fri saklig kritikk og dialog. Det må være dokumentasjon bak påstander, løse påstander, negativ synsing og invektiver, har karakter av mobbing og strider mot Oslo konvensjonens passus om mob rule. "Oppviglere" strider mot Oslo konvensjonen mot rioters. Anarkisttribunalet deler ikke ut "diverse fargede kort" som Yngvar Spone feilaktig hevder, kun Brunt Kort, og nyter stor respekt i den internasjonale anarkistbevegelsen, og det er ikke "sludder", som Spone hevder. Folkebevegelsen for boikott av Frp etc. deler ikke ut Brunt Kort, som Yngvar Spone feilaktig hevder.

1. Yngvar Spone synser negativt om Folkebevegelsen anarkister, uten dekning i saklig argumentasjon og dokumentasjon. Han bedriver mobbing (mob rule) bl.a. ved å hevde at de [ekte anarkistene] er "infantile oppviglere." Usaklig bruk av invektiver som "infantile" er mobbing, en ovenifra og ned tilnærming, og derfor autoritært. Dette er altså et brudd på Oslokonvensjonen.

2. Yngvar Spone kaller anarkistene de "hissige oppviglerne", noe som er helt feil. Det er ingen oppviglere/rioters/riotous i anarkistbevegelsen, og heller ikke i Folkebevegelsen for boikott av Frp etc. Igjen bryter Spone Oslokonvensjonen.

Yngvar Spone opptrer altså klart som Storebror i "1984" og får et Brunt kort for disse autoritære tendensene, og er dermed ekskludert fra anarkistbevegelsen. Han er for autoritær til å være med i den.

Siden Yngvar Spone ved sin fremferd klart har dokumentert at han ikke er anarkist (se over) - og dertil er ekskludert fra anarkistbevegelsen av IAT ved å få Brunt Kort, er det naturligvis ingen anarkister som behøver å spørre Spone angående anarkistiske saker. Han seiler under falskt flagg når han hevder at han er anarkist, og er i virkeligheten autoritær. Yngvar Spone har mange ganger falskt kalt seg anarkist, og får derfor et Brunt Kort fra IAT, som er publisert på på IATs Webside http://www.anarchy.no/iat.html  , så alle  ekte anarkister kan være oppmerksom på Yngvar Spone med aliaser som en autoritær infiltratør, som ikke hører hjemme i anarkistbevegelsen.

En kan også merke seg at Googling på "Yngvar Spone" og aliaser avslører ham som en Frp-tilhenger som falskt forsøker å fremstille seg som frihetlig, og anarkist, på linje med avdøde Jürg Haiders populistiske "Frihetliges parti", men Anarkisttribunalet har ikke vurdert dette i avgjørelsen om Brunt Kort. Det holder lenge med punkt 1 og 2 for eksklusjonen. Spone med aliaser har vært aktiv som Frp-sympatisør på mange debatt-tråder i Dagsavisen, og også i noen andre media. Man kan ikke utelukke at han vil fortsette sine manipulasjoner under nye aliaser... To av trådene han har operert på nylig er http://www.dagsavisen.no/meninger/article427343.ece   og http://www.dagsavisen.no/innenriks/article422955.ece  . Innleggene hans er bare noe populistisk rør, det kan alle sjekke ved selvsyn.

Hilsen B. Hansen for Anarkisttribunalet.

Brunt kort til TV2, som helt feil og 'Storebror'-aktig kaller parkerings- og trafikk-kaos "anarki". Anarki inkluderer optimal orden, og er beviselig det motsatte av kaos

TV2-nyhetene rapporterer 26.05.2010 følgende. "Streik kan gi gratis parkering... Spørsmålet er jo om bilistene da skaper det reneste anarki... Hvis mange kjører og ingen betaler vil det ... bli kaotiske tilstander..." Kaos og anarki er helt motsatte ting, så dette blir helt feil TV2!

Anarki innebærer optimal orden og er beviselig det motsatte av kaos, for nærmere informasjon om dette, søk på anarki kontra kaos i Anarki-debatt. Konklusjonen er at kaos og uorden i styringsøyemed praktisk talt alltid innebærer signifikant over- og underordning, og er det helt motsatte av anarki, som har ubetydelig*) over- og underordning, optimal orden og styring på sakene. Det kan ikke utelukkes at det blir noe parkerings- og trafikk-kaos ved gratis parkering, men dette er altså ikke anarki!

Det blir et nytt Brunt Kort til TV2 for denne feilaktige og Orwellske "1984" nytale-sammenblandingen som setter 'kaos lik anarki', som er like autoritært og feil som Storebrors sammenblanding i "1984", som setter 'krig lik fred', jevnfør Oslo-konvensjonen. Anarkisttribunalet minner også om tidligere velfortjente Brune Kort tildelt TV2, se (klikk på:) Sons of chaos and ochlarchy - not anarchy!!!

*) Begrepet 'ubetydelig' er her definert lik 'ikke-signifikant', hvor signifikant i denne sammenheng betyr 'betydningsfull' og 'karakteristisk'. Signifikant anarkistisk, dvs. anarki og anarkisme, betyr en anarkigrad lik eller større enn 50%. Det er da a) ideelt ingen, eller b) praktisk talt - nesten - ingen, lønns- og/eller rangs-forskjeller, og effektivitet, rettferdighet og optimal orden er inkludert, signifikant.

Brune Kort til 'Storebror' Usman Asif og Dagsavisen. Ultra-autoritær fascisme i Gaza - ikke noe anarkistisk der

Dagsavisen og Usman Asif hevder "Storebror"-aktig 03.06.2010 i en artikkel kalt "Konvoi versus Goliat" om styresettet på Gaza at "Medisinsk utstyr og matvarer går i enkelte tilfeller ut på dato når man venter på kontroll, mens varer som virkelig blir tillatt å passere kontrollen risikerer å bli kapret av lokale Hamasrepresentanter, og dette blir solgt i et kynisk anarkistisk økonomisk spill." Dette er helt feil: Det er ultra-autoritær fascisme i Gaza under Hamas-herskerne,  med mer enn 67% autoritærgrad - og ikke noe anarkistisk der. Anarkistiske systemer har mindre enn 50% autoritærgrad. Systemet på Gaza er derfor den rake motsetning til anarkistisk.

Det blir Brune Kort til Usman Asif og Dagsavisen for denne feilaktige og Orwellske "1984" nytale-sammenblandingen, som setter rake motsetninger, 'ultra-autoritær fascisme' lik 'anarkistisk', som er like autoritært og feil som Storebrors sammenblanding av rake motsetninger i "1984", som setter 'krig' lik 'fred', jevnfør Oslo-konvensjonen.

Denne resolusjonen er også publisert i Dagsavisen, som en kommentar til Asifs artikkel, se http://www.dagsavisen.no/meninger/article488450.ece.

Brune Kort til Anders Behring Breivik, Synne Sørheim og TV2 m. fl.

I referatet fra rettssaken mot Anders Behring Breivik 25.04.2012 hevder Breivik: "Begrepene er brukt i kompendiet, manifestet, og er fra et essay, der jeg forklarer at militante nasjonalistiske nettverk ofte rekrutterer fra organisasjoner, gjenger, som for eksempel Boot Boys. Militante islamister rekrutterer ofte fra gangstermuslimene, eksempelvis A- og B-gjengen. Militante marxister rekrutterer fra organisasjoner som for eksempel Blitz eller ekstreme marxistiske organisasjoner som Tjen folket. I kompendiet [manifestet] har jeg referert til disse gruppene som henholdsvis anarkonasjonalister, anarkoislamister og anarkomarxister. Årsaken er jo da at de ofte sympatiserer med de korresponderende militante grupperingene, men at de samtidig er delvis anarkistiske, da de mangler et overordnet mål."

Til dette er å bemerke at forstavelsen anarko- refererer seg til anarki og anarkisme, som ligger et helt annet sted på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten enn militante [les: ekstremistiske og totalitære] nasjonalister, islamister og marxister. Anarko- refererer seg til systemer/personer med mindre eller lik 50% autoritærgrad, mens militante nasjonalister, islamister og marxister er ekstremister og totalitære med mer enn 666 promille autoritærgrad. Praktisk talt sikkert kan ingenting ha mindre eller lik 50% autoritærgrad og samtidig ha mer enn 66,7 % autoritærgrad. Breiviks begreper "anarkonasjonalister", "anarkoislamister" og "anarkomarxister" er derfor selvmotsigende og kaotiske - Orwellsk "1984" nytale og noe som er autoritært på linje med Storebror i "1984". 

Det er forøvrig bare tøv at anarko-, dvs. anarkismen ikke har et overordnet mål. Anarkismen har anarki, dvs. reelt demokrati, og mer av det, som overordnet mål. Anders Behring Breivik begår her et kraftig brudd på Oslo-konvensjonen og får et Brunt Kort av Det Internasjonale Anarkist-Tribunalet, IAT. Det autoritære kaoset i hodet til Breivik er ikke noe tegn på utilregnelighet, like lite som Storebror i "1984" skal anses utilregnelig. Breiviks "anarki-begreper" er typiske eksempler på det ultra-autoritære maktmenneskes begrepsdannelse på feltet.

14.06.2012 gjentar rettspsykiater Synne Sørheim i Breiviksaken på TV2 nyhetskanalen Breiviks "anarki" begreper og kaller det feilaktig neologismer, og både Sørheim og TV2 får Brune kort. Brune kort vanker også på andre nyhetsmedier som formidler Breiviks "anarki" begreper.

Brunt Kort til Eivind Berge

Begrepet libertarian på engelsk kan bety libertær, dvs. anarkistisk, men ordet brukes også om ideologien til "The Libertarian Party" i USA, en høyreliberalistisk politisk retning på det økonomisk-politiske kartet. Høyreliberalisme kan også være ekstremistisk og totalitær med mer enn 666 promille autoritærgrad. Eivind Berge, med sin "libertarianisme", antifeminisme og med oppfordring til drap på politiet, tilhører den sistnevnte høyreliberalistiske retning, som altså ikke har noe med anarkisme å gjøre. IAT utsteder et Brunt Kort til Eivind Berge, som også betyr eksklusjon fra anarkistbevegelsen, om noen, Eivind Berge inkludert, feilaktig skulle tro at den forkvaklede ideologien hans skulle ha noe med anarkisme å gjøre. 06.07.2012.

Brunt Kort til Klassekampen. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki i Ukraina

Lørdag 28.02.2015 hevder Klassekampen og Solveig Avelsgaard Lien at "Frivillige bataljoner kjempar for eigne mål i Ukraina: Anarki av frivillige". Det står også at FN-arbeider øyvind Wistrøm "skildrer situasjonen som eit halvanarki av private hærer". Det er ikke sant at det er anarki i Ukraina, hverken hel eller halvanarki. Sannheten er at det er rivaliserende polyarki (mange herskere) med oklarki (pøbelvelde i vid forstand) i Ukraina, og dette er svært langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten. Det blir Brune Kort til Klassekampen, Solveig Avelsgaard Lien og øyvind Wistrøm for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen.

PS. Onsdag 04.03.2015 publiserte Klassekampen, under overskriften "Brunt kort! Anarkisme", denne resolusjonen fra The International Anarchist Tribunal, litt redigert, på side 22, Kronikk & Debatt.

Brune Kort til Aftenposten og Kjetil Hanssen. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos, i Libya

Mandag 15.06.2015 hevder Aftenposten og Kjetil Hanssen at "Libya har vært preget av anarki og kaos i tiden etter at Muammar al-Gadafis regime ble styrtet i en borgerkrig for tre år siden". Det er ikke sant at det er anarki i Libya. Sannheten er at det er rivaliserende polyarki (mange herskere) med oklarki (pøbelvelde i vid forstand), dvs. kaos, i Libya, og dette er svært langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten. Kaos og anarki er rake motsetninger. Det blir Brune Kort til Aftenposten og Kjetil Hanssen for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen.

Brune Kort til TV2 ved Joakim Dahl Haaland og VG ved Amund Bakke Foss. Ikke anarki eller noe anarkisk, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos, i Libya

Mandag 15.06.2015 hevder TV2 ved Joakim Dahl Haaland at "Libya har vært preget av anarki og kaos siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land for tre år siden styrtet Muammar Gaddafis regime". VG ved Amund Bakke Foss hevder at "I det anarkiske kaoset i Libya er det for øyeblikket to konkurrerende regjeringer, og IS-allierte ekstremister har kontroll over flere byer i landet." Det er ikke sant at det er anarki eller anarkisk i Libya. Sannheten er at det er rivaliserende polyarki (mange herskere) med oklarki (pøbelvelde i vid forstand), dvs. kaos, i Libya, og dette er svært langt fra anarki og anarkisk på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten. Kaos og anarki/anarkisk er rake motsetninger. Det blir Brune Kort til TV2, Joakim Dahl Haaland, VG og Amund Bakke Foss for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen.

Brune Kort til TV2-nyhetskanalen og Helge Lurås. Ikke anarki, helt eller nesten, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - ultra-fascistisk - i Libya

I et intervju med Helge Lurås på TV2-nyhetskanalen 15.06.2015 hevdes det at det er «nesten anarki i Libya». Helge Lurås er leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse, SISA. Sannheten er at det hverken er nesten eller helt anarki i Libya. Sannheten er at det er rivaliserende polyarki (mange herskere) med oklarki (pøbelvelde i vid forstand), dvs. kaos, i Libya, og dette er ultra-fascistisk og svært langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten. Kaos og anarki er rake motsetninger. Det blir Brune Kort til TV2-nyhetskanalen og Helge Lurås for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen. I skjerpende retning må det nevnes at Lurås har blandet sammen anarki og kaos i en rekke artikler og intervjuer tidligere.

Brune Kort til NTB, ABC-Nyheter og Dagsavisen. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - og ultra-fascistisk - i Libya

NTB og ABC-Nyheter hevder 18.12.2016 at "Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime." Det er riktig at det er kaos der, men en løgn at det er anarki i Libya. Sannheten er at det er rivaliserende polyarki (mange herskere) med oklarki (pøbelvelde i vid forstand), dvs. kaos, i Libya, og dette er ultra-fascistisk og svært langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten. Kaos og anarki er rake motsetninger. Det blir Brune Kort til NTB og ABC-Nyheter for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen. Det er en Orwellsk "1984" nytale og vrangforestilling å hevde at det er "anarki" i Libya, når denne mislykkede staten (failed state) de facto er meget autoritær.

PS. NTB svarte på denne Brunt Kort meldingen på følgende måte: "Hei - Takk for godt innspill. Det er helt riktig. Jeg har forandret saken og sendt den ut på nytt. Mvh Pia Solberg". I den reviderte pressemeldingen fra NTB heter det: "Libya har vært preget av kaos siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime." Den feilaktige anarki-referansen er dermed kuttet ut. Men en svale gir ingen sommer for Anarkist-tribunalet.

NTB og Dagsavisen hevder 16.03.2017 at "Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land styrtet Muhammar Gaddafis regime i 2011." Det er fremdeles riktig at det er kaos der, men en løgn at det er anarki i Libya. Sannheten er at det er rivaliserende polyarki (mange herskere) med oklarki (pøbelvelde i vid forstand), dvs. kaos, i Libya, og dette er ultra-fascistisk og svært langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten. Kaos og anarki er rake motsetninger. Det blir Brune Kort til NTB og Dagsavisen for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen. Det er en Orwellsk "1984" nytale og vrangforestilling å hevde at det er "anarki" i Libya, når denne mislykkede staten (failed state) de facto er meget autoritær. Derimot er Norge, Sveits og Island anarkier, riktignok av lav grad, men det er ikke mye kaos der. I Norge, i Sveits og på Island er det libertær sosial-individualisme som samfunnssystemer, på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten.

Brune Kort til Norges Fredsråd og ABC-Nyheter. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - og ultra-fascistisk - i Libya

Norges Fredsråd og ABC-Nyheter v. Mads Fremstad hevder 02.02.2017 at "Libya-krigen...har skapt anarki, kaos." Det er riktig at det er kaos der, men en løgn at det er anarki i Libya. Sannheten er at det er rivaliserende polyarki (mange herskere) med oklarki (pøbelvelde i vid forstand), dvs. kaos, i Libya, og dette er ultra-fascistisk og svært langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten. Kaos og anarki er rake motsetninger. Det blir Brune Kort til Norges Fredsråd, ABC-Nyheter og Mads Fremstad for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen. Det er en Orwellsk "1984" nytale og vrangforestilling å hevde at det er "anarki" i Libya, når denne mislykkede staten (failed state) de facto er meget autoritær.

Brunt Kort til TV2-Nyhetskanalen. Ikke "fullstendig anarki", men oklarki, dvs. pøbelvelde i vid forstand, i Brasil

08.02.2017. TV2-Nyhetskanalen hevder at politistreiken i Brasil medfører "fullstendig anarki". Dette er en løgn. Det er ikke fullstendig anarki i Brasil, men det rake motsatte, nemlig fullstendig oklarki, dvs pøbelvelde i vid forstand. Det blir Brunt Kort på TV2-Nyhetskanalen for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen.

Brune Kort til vinner av Studentenes fredspris Hajer Sharief, Iselin S. Møller og Dagsavisen. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - og ultra-fascistisk - i Libya

Vinner av Studentenes fredspris for 2017 Hajer Sharief, Iselin S. Møller og Dagsavisen hevder 17.02.2017 at "Libya har... forfalt i kaos... anarki..." Det er riktig at det er kaos der, men en løgn at det er anarki i Libya. Sannheten er at det er rivaliserende polyarki (mange herskere) med oklarki (pøbelvelde i vid forstand), dvs. kaos, i Libya, og dette er ultra-fascistisk og svært langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten. Kaos og anarki er rake motsetninger. Det blir Brune Kort til Hajer Sharief, Iselin S. Møller og Dagsavisen for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen. Det er en Orwellsk "1984" nytale og vrangforestilling å hevde at det er "anarki" i Libya, når denne mislykkede staten (failed state) de facto er meget autoritær.

Brunt Kort til Herman Fåne, Fylkesformann i Oslo FpU. Et arbeidsliv uten arbeidsmiljølov er ikke anarkisk, men populistisk/fascistisk = Frp-politikk

03.08.2018 på Dagsnytt 18 på NRK misbruker Herman Fåne, Fylkesformann i Oslo FpU, ordet anarkisk (anarkistisk). Han bruker ordet anarkisk i den feilaktige betydningen kaos etc. i tilknytning til et forslag om å oppheve arbeidsmiljøloven. I realiteten innebærer begrepet anarkisk optimal orden og lov, ikke kaos. Et arbeidsliv uten arbeidsmiljølov er ikke anarkisk, men populistisk/fascistisk = Frp-politikk. Se det økonomisk-politiske kartet. Kaos og anarki/anarkisk er rake motsetninger. Det blir et Brunt Kort til Herman Fåne for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen.

Brune Kort til Klassekampen og Amal A. Wahab. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - og ultra-fascistisk - i Midtøsten

Kommunistavisen (ml) Klassekampen og Amal A. Wahab hevder 10.11.2018 at «Siden invasjonen av Irak har det vært kaos og anarki i Midtøsten». Det er riktig at det er kaos der, men en løgn at det er anarki i Midtøsten. Sannheten er at det er rivaliserende polyarki (mange herskere) med oklarki (pøbelvelde i vid forstand), dvs. kaos, i mange stater i Midtøsten, og dette er ultra-fascistisk og svært langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten. Kaos og anarki er rake motsetninger. Det blir Brune Kort til Klassekampen og Amal A. Wahab for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen. Det er en Orwellsk "1984" nytale og vrangforestilling å hevde at det er "anarki" i Midtøsten, når disse mislykkede statene (failed states) de facto er meget autoritære. De eneste anarkistiske landene  i verden er Norge, Sveits og Island (og de er bare anarkier av lav grad, lett anarkistiske (anarchist light)). Anarki er reelt demokrati, ikke rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos og ultra-fascisme.

Brune Kort til Klassekampen og Yngvild Gotaas Torvik. Såkalte "Black bloc" er marxister - ikke anarkister

Kommunistavisen (ml) Klassekampen og Yngvild Gotaas Torvik hevder 22.03.2019 at "De gule vestene [i Frankrike]... Det store flertallet av dem som er med i bevegelsen, protesterer på fredelig vis. Dem myndighetene nå er ute etter å ta, ifølge regjeringen, er vandaler som gjør hærverk eller utøver vold. Sist lørdag var det snakk om 1500 «ultravoldelige», ifølge innenriksdepartementet. Flere av dem tilhører anarkistgruppa «Black bloc», som jevnlig møter på demonstrasjoner rundt om i Europa. – Folk har kommet fra utlandet for å gjøre hærverk, sa innenriksminister Castaner til radiokanalen France Inter, og pekte særlig på Italia og Tyskland." Det er riktig at såkalte "Black bloc" er bråkmakere og vandaler (oklarkister) samt anti-kapitalister, dvs. sosialister, men det er en løgn at de er anarkister. Det er et faktum at sosialister er delt i to leire, marxister og anarkister. Det er også et faktum at alle autoritære sosialister er marxister, ikke anarkister. Det er et faktum at oklarki (pøbelvelde bredt definert) er autoritært. Således er det et faktum at sosialistiske oklarkister er marxister, ikke anarkister, uavhengig av hva de må kalle seg eller flagge. Mediene og andre personer bør alltid rapportere fakta i slike tilfeller, ikke falskt å kalle sosialistiske oklarkister for anarkister. Såkalte "Black bloc" er således marxister, ikke anarkister. Oklarkister og anarkister er rake motsetninger. Det blir Brune Kort til Klassekampen og Yngvild Gotaas Torvik for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen. Det er en Orwellsk "1984" nytale og vrangforestilling å hevde at sosialistiske oklarkister som "Black bloc" er anarkister.

Brune Kort til Klassekampen og Terje Tvedt. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - og ultra-fascistisk - i Libya

«Da Norge bestemte seg for å bombe i Libya i 2011 for å fremme menneskerettigheter og demokrati og en FN-styrt verdensorden, hadde Norge selvsagt ingen erfaring fra å krige i Nord-Afrika, og politikerne visste naturlig nok lite om området.», innleder historiker og forfatter Terje Tvedt (med bakgrunn fra AKP-ml - nå Rødt) i en kronikk i kommunistavisen (ml) Klassekampen onsdag 27.03.2019 under tittelen «Fraværet av etterpåklokskap». «Gitt at alle nå vet at Natos krig endte i kaos og anarki i Libya og et svekket FN, blir den norske politiske ledelsens holdning til på nytt å tenke grundig igjennom hva som skjedde for åtte år siden, stadig mer oppsiktsvekkende.», fortsetter Tvedt. Det er riktig at det er kaos i Libya, men en løgn at det er anarki der. Sannheten er at det er rivaliserende polyarki (mange herskere) med oklarki (pøbelvelde i vid forstand), dvs. kaos, i Libya, og dette er ultra-fascistisk og svært langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten. Kaos og anarki er rake motsetninger. Det blir Brune Kort til Klassekampen og Terje Tvedt for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen. Det er en Orwellsk "1984" nytale og vrangforestilling å hevde at det er "anarki" i Libya, når denne mislykkede staten (failed state) de facto er meget autoritær. Derimot er Norge, Sveits og Island anarkier, riktignok av lav grad, men det er ikke mye kaos der. I Norge, i Sveits og på Island er det libertær sosial-individualisme som samfunnssystemer, på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten.

PS. Lørdag 30.03.2019 publiserte Klassekampen, under overskriften ""Anarki" i Libya? Begrepsbruk", denne resolusjonen, signert "Anna Quist, på vegne av Det Internasjonale Anarkist-Tribunalet, avdeling Norge", litt forkortet og redigert, på side 43, Kronikk & Debatt.

Brune Kort til Dagbladet og Jørgen Gilbrant. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - og ultra-fascistisk - i Libya

Liberalistavisen Dagbladet og Jørgen Gilbrant hevder 27.03.2019: "Libya-krigen endte med at Gaddafi ble styrtet og drept etter 40 år ved makten. Landet har siden vært preget av kaos og anarki." Det er riktig at det er kaos i Libya, men en løgn at det er anarki der. Sannheten er at det er rivaliserende polyarki (mange herskere) med oklarki (pøbelvelde i vid forstand), dvs. kaos, i Libya, og dette er ultra-fascistisk og svært langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten. Kaos og anarki er rake motsetninger. Det blir Brune Kort til Dagbladet og Jørgen Gilbrant for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen. Det er en Orwellsk "1984" nytale og vrangforestilling å hevde at det er "anarki" i Libya, når denne mislykkede staten (failed state) de facto er meget autoritær. Derimot er Norge, Sveits og Island anarkier, riktignok av lav grad, men en kan merke seg at det er lite kaos der. I Norge, i Sveits og på Island er det libertær sosial-individualisme som samfunnssystemer, på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten.

Brune Kort til Klassekampen og Magnus Lysberg. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - og ultra-fascistisk - i Libya

Kommunistavisen (ml) Klassekampen og Magnus Lysberg hevder 06.04.2019: "Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land i 2011 styrtet Muhammar Gaddafis regime." Det er riktig at det er kaos i Libya, men en løgn at det er anarki der. Sannheten er at det er rivaliserende polyarki (mange herskere) med oklarki (pøbelvelde i vid forstand), dvs. kaos, i Libya, og dette er ultra-fascistisk og svært langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten. Kaos og anarki er rake motsetninger. Det blir Brune Kort til Klassekampen og Magnus Lysberg for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen. Det er en Orwellsk "1984" nytale og vrangforestilling å hevde at det er "anarki" i Libya, når denne mislykkede staten (failed state) de facto er meget autoritær. Derimot er Norge, Sveits og Island anarkier, riktignok av lav grad ("anarchist light"), men en kan merke seg at det er lite kaos der. I Norge, i Sveits og på Island er det libertær sosial-individualisme som samfunnssystemer, på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten.

Brunt Kort til NRK ved Dagsnytt 16.03.2023. Ikke anarki, men rivaliserende polyarki med oklarki, dvs. kaos - og ultra-fascistisk - i Libya

Marxist-bastionen NRK ved Dagsnytt 16.03.2023 hevder: "Libya har vært preget av kaos og anarki". Det er riktig at det er kaos i Libya, men en løgn at det er anarki der. Sannheten er at det er rivaliserende polyarki (mange herskere) med oklarki (pøbelvelde i vid forstand), dvs. kaos, i Libya, og dette er ultra-fascistisk og svært langt fra anarki på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten. Kaos og anarki er rake motsetninger. Det blir Brunt Kort til NRK ved Dagsnytt for dette alvorlige bruddet på Oslo-konvensjonen. Det er en Orwellsk "1984" nytale og vrangforestilling å hevde at det er "anarki" i Libya, når denne mislykkede staten (failed state) de facto er meget autoritær. Derimot er Norge, Sveits og Island anarkier, riktignok av lav grad ("anarchist light"), men en kan merke seg at det er lite kaos der. I Norge, i Sveits og på Island er det libertær sosial-individualisme, en form for liberalt sosialdemokrati = anarkisme, som samfunnssystemer, på det økonomisk-politiske kartet og i realiteten.

Brunt Kort til marxistbastionen NRKs Kompass. Ad russefeiringen.

05.05.2023. Brunt Kort til marxist-bastionen NRKs Kompass. Ad russefeiringen. NRKs programleder hevder om russefeiringen at «det er ikke helt anarki og Fluenes Herre der», og mener tydeligvis at anarki er kaos og det som verre er. Anarki er flat struktur og reelt inklusive grønt demokrati, dvs. liberalt sosial-demokrati, og har ikke noe med kaos og Fluenes Herre å gjøre. Det blir et Brunt Kort til NRK Kompass, for denne sammenblandingen av anarki og kaos og det autoritære, i henhold til Oslo-konvensjonen, se http://www.anarchy.no/oslo.html.

BRUNE KORT TIL NRK OG OSLO MET, FOR LØGN OM AT BLACK BLOC ER ANARKISTER

29.06.2023 intervjuer NRK en kvinnelig representant for Oslo Met angående opptøyer i Frankrike, og hun påstår at bråket kommer fra Black Bloc, som hun feilaktig kaller anarkister. Black Bloc er ikke anarkister, men marxistiske oklarkister, så det vanker Brune Kort både til NRK og Oslo Met for denne grove løgnen.

BRUNE KORT TIL NRK-URIX VED IRAM IRAKI OG ØKOKRIM FOR Å BRUKE ORDET ANARKI I DEN FALSKE BETYDNINGEN KAOS OG UTEN REGLER ETC. 07.02.2024.


BRUNE KORT

Siterer fra Harald Fagerhus 07.02.2024: «Jeg har nettopp sett på NRK Urix om Deepfake, dvs. hvordan man kan bedrive manipulering av lyd, bilder og videoer ved hjelp av bl.a. kunstig intelligens. Ca. 30 minutter ute i programmet blir anarki brukt i betydningen kaos og uten regler etc. Det gjelder programlederen Iram Iraki og avdelingsdirektøren for Økokrim.» Dette er et klart brudd på Oslokonvensjonen, se http://www.anarchy.no/oslo.html, og det vanker Brune Kort til både NRK-URIX ved Iram Iraki og Økokrim. Hilsen IAT, WEB: http://www.anarchy.no/iat.html.

I skjerpende retning må det nevnes at det er svært uheldig at det er politiet ved Økokrim, som forbryter seg mot Oslokonvensjonen, og NRK har fått tallrike Brune Kort fra før og er således en vaneforbryter angående overtredelse av Oslokonvensjonen. Som bakgrunnsstoff ad  NRK kan her følgende nevnes:

«11.10.2023. HEI U-RIX/NRK. Å SVARE ADEKVAT PÅ HAMAS/JIHAD-TERRORISME FRA GAZA ETC., ER IKKE TERRORISME… I MOTSATT FALL DA BLIR OGSÅ SABOTASJE OG DRAPSAKSJONENE FRA «GUTTA PÅ SKAUEN», TERRORISME MOT NAZISTENE I 2WW. DETTE BLIR FEIL. MVH FOLKEBEVEGELSEN.

PS. NRK ER OFTE LANGT UTE Å KJØRE I Å GI JØDENE SKYLDA FOR HAMAS/JIHAD- TERRORISMEN. DETTE ER EN GROV FEIL. NRK AVSLØRERER AT DE ANSATTE I HOVEDSAK ER VENSTRESIDEN (MARXIST-LYSHOLMISTENE (ML)) I AP, SV OG RØDT. NRK BØR IKKE FÅ MER STATSTØTTE, MEN KLARE SEG SELV MED FRIVILLIGE BIDRAG FRA KOMMUNISTENE. NRK HAR OGSÅ EN ANTI-ANARKISTISK PROFIL, JEVNFØR TALLRIKE BRUNE KORT FRA IAT-APT. NRK ER RØDBRUN MØKK I ANNEN POTENS. PPS. VI HAR SETT PÅ U-RIKS PROGRAMMET I DAG 2 GANGER. DET ER ENSIDIG ANTI-VESTLIG, ANTIA-ISRAEL, PRO HAMAS, the terrorist ultra-authoritarian fascist Hamas regime, PROPAGANDA. FY F… NRK. Hilsen Anarkist-Internasjonalen.

HELLO U-RIX/NRK. RESPONDING ADEQUATELY TO HAMAS/JIHAD TERRORISM FROM GAZA ETC., IS NOT TERRORISM… OTHERWISE THEN SABOTAGE AND THE KILLING ACTIONS OF THE “GUTTA PÅ SKAUEN” (THE RESISTANCE) WILL ALSO BE TERRORISM AGAINST THE NAZIS IN WW2. THIS WILL BE WRONG. MVH PEOPLE'S MOVEMENT.

PS. NRK OFTEN GOES LONG IN THE DIRECTION OF BLAMING THE JEWS FOR HAMAS/JIHAD TERRORISM. THIS IS A GRAVE MISTAKE. NRK REVEALS THAT THE EMPLOYEES MAINLY ARE THE LEFT SIDE (MARXIST-LYSHOLMISTS (ML)) IN AP, SV AND RED. NRK SHOULD NOT RECEIVE STATE SUBSIDY, BUT FINANCE ITSELF WITH VOLUNTARY CONTRIBUTIONS FROM THE COMMUNISTS. NRK ALSO HAS AN ANTI-ANARCHIST PROFILE, REMEMBER NUMEROUS BROWN CARDS FROM IAT-APT. NRK IS A RED BROWN DUNG IN SECOND POTENTY. PPS. WE HAVE WATCHED THE U-RIKS PROGRAM TWICE TODAY. IT IS ONE-SIDED ANTI-WESTERN, ANTI-ISRAEL, PRO HAMAS, the terrorist ultra-authoritarian fascist Hamas regime, PROPAGANDA. FYI... NRK. REGARDS! THE ANARCHIST INTERNATIONAL.» Kilde: http://www.anarchy.no/antiterrorism2.html.

Fra: The International Anarchist Tribunal <ifa@anarchy.no>
Sendt: torsdag 8. februar 2024 01:03
Til: NRK Nyhetstips <03030@nrk.no>; NRK KONTAKT <info@nrk.no>; NRK Urix <urix@nrk.no>; 'post.okokrim@politiet.no' <post.okokrim@politiet.no>
Emne: Brunt kort

Hei NRK-URIX og Økokrim.

Dere er anmeldt til Anarkist-Tribunalet for brudd på Oslokonvensjonen. Saken er opplagt. Dere må regne med å få Brune Kort. Saken vil komme til doms senere i uken.

Hilsen IAT

WEB IAT: http://www.anarchy.no/iat.html


Brune Kort på Regjeringen og PST for å fare med løgn om anarkismen og anarkistene, og for brudd på Oslo-konvensjonen, i Ekstremismekommisjonens rapport

Ekstremismekommisjonens rapport finnes her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/b09f8768c15d4d4f9ac8acfab0bf05e3/no/pdfs/nou202420240003000dddpdfs.pdf

Det som er gjengitt nedenfor er alt som står om anarkisme. Dette er det rene makkverk. Anarkistene og anarkismen er det progressive sentrum i politikken, og tilhører ikke venstresiden, og er langt fra venstreekstremisme og terrorisme. Vi er liberale sosialdemokrater. Det blir Brune KortRegjeringen og PST for å fare med løgn om anarkismen og anarkistene, og for brudd på Oslo-konvensjonen, i Ekstremismekommisjonens rapport. Vi siterer:

"Antistatlige strømninger er ikke et nytt fenomen. Anarkistbevegelsen som oppsto på venstresiden på siste halvdel av 1800-tallet, respekterte ikke statens legitimitet, og den revolusjonære russeren Mikhail Bakunin mente at den herskende statsmakten måtte kastes gjennom opprør. Den anarkistiske terrorbølgen på 1800-tallet regnes som opphavet til fenomenet «lederløs motstand», også kjent som «soloterrorisme», som er angrep utført av enkeltpersoner på vegne av ekstreme bevegelser og meningsfellesskap. Begrepet lederløs motstand ble spesielt kjent gjennom en publikasjon av Louis R. Beam i 1992. I senere år forbindes antistatlige strømninger først og fremst med ytre høyre. I Europa har ytre høyre tradisjonelt støttet opp om en sterk sentralisert stat med diktatorer som Hitler i Tyskland, Mussolini i Italia og Franco i Spania. I USA har det vært en større tradisjon for, særlig innenfor det republikanske partiet, å innta en kritisk innstilling overfor den føderale regjeringen. Side 100.

Venstreekstremisme kan betegne forskjellige for mer for politiske ideologier til venstre for den parlamentariske sosialismen. Begrepet omfatter i denne betydningen både ikke-voldsaksjoner og terrorisme. I PSTs nasjonale trusselvurdering for 2023 er definisjonen «ideologiske overbevisninger […] forankret i voldsforherligende varianter av kommunisme, anarkisme og antifascisme.» Begrepet har imidlertid vært definert noe ulikt, også av PST, gjennom de siste årene. PSTs tyske søsterorganisasjon, Verfassungsschutz, ser venstreekstremisme som en «helhetlig ideologisk forståelse og begrunnelse for politisk handling, inkludert voldshandlinger». Venstreekstremisme kjennetegnes ut fra dette av at den søker å erstatte den eksisterende stats- og samfunnsordningen, herunder den liberale demokratiske grunnordningen, som nevnt i den tyske grunnloven, med et kommunistisk eller anarkistisk system. Det viktige er da ikke faktisk bruk av vold, men den ideologiske begrunnelsen for om og når voldsbruk er legitimt for å oppnå politiske mål. Verfassungsschutz opererer derfor også med kategorien «voldsberedte». Side 119.

Venstreekstreme grupper i dag har i hovedsak forankring i antifascistiske og anarkistiske strømninger. Side 120.

AKP-ml hadde en voldelig ideologi og retorikk, og det ble også pekt på konkrete personer som skulle likvideres etter revolusjonen. Ideologien og retorikken forble imidlertid «på papiret». AKP-ere var involvert i mye demonstrasjonsvold, men partiet hadde en klar linje mot «individuell terrorisme». En annen årsaksforklaring på hvor for det ikke vokste frem venstreterrorisme i Norge, antas å være at AKP tidlig tok et oppgjør med anarkistiske krefter som gikk inn for «individuell vold», altså terrorisme, og i stedet gikk inn for «væpna revolusjon» som en form for kollektiv vold. Side 122.

Berg, O. T. & Schou, A. (2022). Anarkisme. I Store norske leksikon. https://snl.no/anarkisme. Side 417."

PS. Fra: Folkerådet - Skyggekabinettet - Norges Anarkistråd - The Norwegian Anarchist Council – NACO <fb@anarchy.no>
Sendt: onsdag 13. mars 2024 13:35
Til: Folket - media og øvrigheten <fb@anarchy.no>
Kopi: PST <post@pst.politiet.no>; Statsministerens kontor <postmottak@smk.dep.no>; og diverse.
Emne: Brune Kort på Regjeringen og PST for å fare med løgn om anarkismen og anarkistene, og for brudd på Oslo-konvensjonen, i Ekstremist-rapporten. Folkerådet - Norges Anarkistråd i ANARKIET Norge tar advarselen fra AISC på alvor. Støre & Co og PST har våpen...

Brune Kort på Regjeringen og PST for å fare med løgn om anarkismen og anarkistene, og for brudd på Oslo-konvensjonen, i Ekstremist-rapporten.
Folkerådet - Norges Anarkistråd i ANARKIET Norge tar advarselen fra AISC på alvor. Støre & Co og PST har våpen...
Og er En FARE FOR FOLKET INKLUSIVE ANARKISTENE. MEN VI TROR I LIKHET MED AISC AT FAREN IKKE ER AKUTT. MEN VÆR OBS PÅ OVERGREP OG KUPP-TENDENSER. FØLG MED – HER TRENGS ARGUS-ØYNE! PST OG REGJERINGEN VIRKER PARANOIDE…

Fra: AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide <fb@anarchy.no>
Sendt: onsdag 13. mars 2024 13:16
Til: Folket vs øvrigheten m. fjerde statsmakt <fb@anarchy.no>
Kopi: PST <post@pst.politiet.no>; Statsministerens kontor <postmottak@smk.dep.no>; og diverse.
Emne: Brune Kort på Regjeringen og PST for å fare med løgn om anarkismen og anarkistene, og for brudd på Oslo-konvensjonen, i Ekstremist-rapporten. NB! AISC advarer mot kommunistiske kupp-planer fra Støre & Co og PST. Det norske 54% ANARKIET er i måtelig fare!

Brune Kort på Regjeringen og PST for å fare med løgn om anarkismen og anarkistene, og for brudd på Oslo-konvensjonen, i Ekstremist-rapporten.
NB! AISC advarer mot kommunistiske kupp-planer fra Støre & Co og PST. Det norske 54% ANARKIET er i måtelig fare! (Men faren er neppe akutt!)

Fra: The International Anarchist Tribunal <ifa@anarchy.no>
Sendt: onsdag 13. mars 2024 12:56
Til: PST <post@pst.politiet.no>; Statsministerens kontor <postmottak@smk.dep.no>; Statsministeren - Folkets tjener? <statsministeren@smk.dep.no>
Kopi: Diverse.
Emne: Brune Kort på Regjeringen og PST for å fare med løgn om anarkismen og anarkistene, og for brudd på Oslo-konvensjonen, i Ekstremismekommisjonens rapport.
NB! Det er bare ekstremister = totalitære = ultra-autoritære som får BRUNT KORT av IAT. Så er det sagt!


Brunt Kort til NRK Nyhetsmorgen med Tove Bjørgaas, som kaller oklarkiet (= pøbelvelde bredt definert, inkludert kaos), under
de ultra-fascistiske Pro Palestina studentdemonstrasjonene i USA falskt for «anarki»

25.04.2024. Brunt Kort til NRK Nyhetsmorgen med Tove Bjørgaas, som kaller oklarkiet (= pøbelvelde bredt definert, inkludert kaos), under de ultra-fascistiske Pro Palestina studentdemonstrasjonene i USA falskt for «anarki», og forbryter seg dermed mot Oslokonvensjonen. Anarki er bl.a. lov og optimal orden, det helt motsatte av oklarki.


Brunt Kort til TV2 Nyhetskanalen, som kaller oklarkiet (= pøbelvelde bredt definert, inkludert kaos), under
de ultra-fascistiske Pro Palestina studentdemonstrasjonene i USA falskt for «absolutt anarki»

01.05.2024. Brunt Kort til TV2 Nyhetskanalens, som kaller oklarkiet (= pøbelvelde bredt definert, inkludert kaos), under de ultra-fascistiske Pro Palestina studentdemonstrasjonene i USA falskt for «absolutt anarki», og forbryter seg dermed mot Oslokonvensjonen. Anarki er bl.a. frihetlig lov og optimal orden, det helt motsatte av oklarki. Anarki betyr "system og styring uten hersker" = an-ark-i, ikke at pøbelen hersker = oklarki.


Back to Homepage Back to International Anarchist Tribunal