Welcome to

The Anarchist Federation of Norway

Anarkistføderasjonen i Norge AFIN

Anarkistenes Organisasjon

 

 

For Real, i.e. including green Democracy = Anarchy & Anarchism - and more of it!

AISC - Anarchist International Security Council - Federal Bureaus World Wide

VIKTIG MELDING. DEMOKRATI-IDEALET = 100% ANARKI. OM INNVANDRING OG MAT OG KLIMAKRISEN.
OM FORSVARET AV ANARKIET = REALDEMOKRATIET.

DEMOKRATI-IDEALET

Det anarkistiske (= liberale sosial-demokratiske) idealet  - anarkistenes (de liberale sosial-demokratenes) langsiktige økonomisk-politiske mål!

Det anarkistiske idealet er generelt et samfunn såvidt mulig innrettet etter anarkistiske prinsipper, som en ledestjerne for den økonomisk-politiske styringen m.v.. Prinsippene for det anarkistiske idealsamfunnet er: 100% sosialisme og autonomi i vid forstand, effektivitet (Pareto-optimalitet, også med hensyn på miljøfaktorer) og rettferdighet (ombyttekriteriet, at ingen vil bytte posisjon med noen annen, når alt kommer til alt), minimale rangs- og lønnsforskjeller - politisk/administrativt og økonomisk hierarki, herunder frihet (uten andres frihets berøvelse, slaveri og tyranni), likhet, solidaritet; sosial justis inklusive libertær (frihetlig) lov (vedtatt direkte av folket selv eller via delegater) og optimal orden, rettssikkerhet og menneskerettigheter, frie kontrakter (ikke slavekontrakter), frie initiativer, ateisme (anarkismen er et sekulært prosjekt, men innebærer full religionsfrihet), antimilitarisme (basert på gjensidig nedrustning og styrkebalanse), internasjonalisme (ikke overnasjonalisme, eller nasjonalisme), desentralisme, selvstyre og føderalisme (ikke hierarkisk, EU-aktig), selvforvaltning (autogestion) og frihetlig kommunalisme, dvs. beslutninger tas i hovedsak lokalt av de vesentlig og konkret berørte - fra enhver etter evne - til enhver i følge behov. Dette er essensen av «system og styring uten hersker» = an-ark-i. Dvs. reelt demokrati.

DEMOKRATI-IDEALET, TOPPEN AV DET ØKONOMISK-POLITISKE KARTET. NOE Å STREBE ETTER FOR ALLE, BÅDE FOLK OG ØVRIGHET.

"


*) The stars indicate the position of the Norwegian economical-political system after the revolutionary change in 1994/95.
Fig. 1. Picture of the Anarchist Economical-Political Map
Fra Folkebladet: www.anarchy.no


Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate .

THE WARS RUSSIA/PUTLER VS UKRAINE AND IRAN/HAMAS VS ISRAEL ARE SMALL PROBLEMS. THE REAL PROBLEM IS THE CLIMATE CRISIS.
ON IMMIGRATION AND THE FOOD AND CLIMATE CRISIS.  The climate crisis is our third world war. It needs a bold response.

ON IMMIGRATION AND THE FOOD AND CLIMATE CRISIS. OM INNVANDRING OG MAT OG KLIMAKRISEN.

SISTE NYTT:

"The full blown climate crisis" vil sikkert resultere i ca. 3 milliarder flyktninger fra ørkenlignende strøk vidt omkring ekvator og fra øyer som drukner på grunn av stigende havnivå, mange væpnet til tennene for LEBENSRAUM A LA HITLER i nord og sør = RAGNAROKK!!! OPPDATERT RAPPORT FRA AISC OM KLIMAKRISEN.

04.06.2019. The climate crisis is our third world war. It needs a bold response – Joseph Stiglitz - Nobel prize winner in economics, see:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/04/climate-change-world-war-iii-green-new-deal. Source: The Guardian.

Apropos 3. og 4. verdenskrig… 3. = Revolusjonskrigen, 4. = Flyktningskrigen, se tidligere sendt notat om dette fra J-HØ, også publisert på http://www.anarchy.no/ggs1.html. De 3 milliardene personer (se nedenfor) blir nok ikke værende i det glødende helvete vidt omkring rundt ekvator lenge, de kommer nok nord og sørover en masse, kanskje mange 100 millioner til Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland samt Sveits, UK og USA. Og det blir neppe fredelig… Hilsen AISC v. konsulent J-HØ. PS. På tide å få mye mer fart på 3. Verdenskrig i preventivt øyemed – Nå må vi få slutt på klimakrisen snart – ellers så går det rett til helvete!!! Dette er alvor!!! Få bakenden i gir!!!!!!! ALLE SAMMEN!!!!!!!!!!! Koronakrisen, og Putlers krig i Ukraina er bare noe pusleri, det er klimakrisen som er det virkelige problemet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

05.05.2020. Climate change: More than 3bn could live in extreme heat by 2070. More than three billion people will be living in places with "near un-liveable" temperatures by 2070, according to a new study. Unless greenhouse gas emissions fall, large numbers of people will experience average temperatures hotter than 29C. This is considered outside the climate "niche" in which humans have thrived for the past 6,000 years. Co-author of the study Tim Lenton told the BBC: "The study hopefully puts climate change in a more human terms". Researchers used data from United Nations population projections and a 3C warming scenario based on the expected global rise in temperature. A UN report found that even with countries keeping to the Paris climate agreement, the world was on course for a 3C rise.  According to the study, human populations are concentrated into narrow climate bands with most people residing in places where the average temperature is about 11-15C. A smaller number of people live in areas with an average temperature of 20-25C. People have mostly lived in these climate conditions for thousands of years. However should, global warming cause temperatures to rise by three degrees, a vast number of people are going to be living in temperatures considered outside the "climate niche". Mr Lenton, climate specialist and director of the global Systems Institute at the University of Exeter, conducted the study with scientists from China, the US and Europe. He told the BBC: "The land warms up faster than the ocean so the land is warming more than three degrees. Population growth is projected to be in already hot places, mostly sub-Saharan Africa, so that shifts the average person to a hotter temperature. "It's shifting the whole distribution of people to hotter places which themselves are getting hotter and that's why we find the average person on the planet is living in about 7C warmer conditions in the 3C warmer world." Areas projected to be affected include northern Australia, India, Africa, South America and parts of the Middle East. The study raises concerns about those in poorer areas who will be unable to shelter from the heat. "For me, the study is not about the rich who can just get inside an air-conditioned building and insulate themselves from anything. We have to be concerned with those who don't have the means to isolate themselves from the weather and the climate around them," Mr Lenton said. Mr Lenton says the main message from the team's findings is that "limiting climate change could have huge benefits in terms of reducing the number of people projected to fall outside of the climate niche. "It's about roughly a billion people for each degree of warming beyond the present. So for every degree of warming, we could be saving a huge amount of change in people's livelihoods." Source: BBC. This is mainly consistent with the scenario analysis of NØI-INDECO athttp://www.indeco.no/archive/samgrip2.doc. Best regards, and revolutionary real & green democratic greetings, from Anna Quist. From: http://www.anarchy.no/ggs1.html.

NORGES ANARKISTRÅD (NACO) OM GENER, MILJØ OG MATENS ROLLE I VERDEN...

Den norske hovedstammen og gen-poolen, som antakelig har gener lignende visse typer treaper med flat struktur og lite hierarki i levesettet sitt, dvs. gener som tilstreber like- og sidestilling og reelt demokrati - styring nedenfra og opp - ukorrupt, dvs. anarki & anarkisme = horisontal organisasjon både i privat og offentlig sektor, - er verdt å ta vare på i en mye autoritær verden med personer og stammer med mye liknende bavian-gener - på store deler av kloden Gaia a.k.a. Tellus og Jorden: Personer og stammer, som lignende bavian-genetisk påvirket, - dyrker "sterke menn" og styring ovenfra og ned - notorisk korrupte regimer og makthavere. Dette er ikke bra. Den norske, islandske og sveitsiske hovedstamme-gen-poolen burde spres mer, innfor rammen av nullvekst i befolkningen, pga. klimasaken og klimakrisen bl.a.. og at planeten er begrenset naturligvis med hensyn til ressurser og plass. Norge, Den Sveitsiske Konføderasjon og Island, dette er også de tre eneste anarkiene i verden, av lav grad riktignok, men anarkismen - det liberale sosial-demokratiet, anarkiet der, det er nok delvis genetisk bestemt. Gener, ikke miljø, har nok mye å si i denne sammenheng, mye mer å si enn kultur-marxistene vil ha det til.

Kanskje så mye som 70-80% av atferden til folk er genetisk påvirket, og bare 20-30% er miljøpåvirket. Derfor er det ikke så lett å spre demokratiene, semi-demokrati og reelt demokrati, utover kloden, og få korrupsjonen ned til et minimum. Korrupsjonsloven, at "makt korrumperer tendensielt, og allmakt korrumperer absolutt" gjelder uansett system, men er vanskeligere å få bort i land med mye autoritært disponerte gener blant befolkningen. Det er mer eller mindre totalitære stater og systemer over klart størsteparten av kloden: Mange land, som Kina, Russland, Ungarn, Ukraina og Georgia, Venezuela, Nicaragua og i Afrika og Østen, er demokratier bare i navnet, de facto ultra-autoritære stater og systemer, med demokratigrad = libertærgrad under 33,3 %, som er grensen for totalitære regimer, se Ranking med FN-data fra 2003-7. Og det går mange steder i enda mer autoritær retning på kloden i dag. Autoritærgraden er 100% minus demokrati = libertærgraden i %. Totalitære systemer har derfor mer enn 66,7 % autoritærgad, og dermed altså mindre enn 33,3 % demokrati = libertærgrad. Og totalitære land er det mye over 100 av, dessverre, som det går frem av tabellen på Ranking. Klikk på den linken, for å få oversikt over verdens elendighet med hensyn til demokrati.

Det er nok folk på kloden nå, det er uoptimalt med noe videre befolkningsøkning, om Folket = grunnplanet og grasrota, skal leve bra. At man sulter i hjel der folk får uoptimalt mange barn, får man uheldigvis bare leve med, - vi andre som kan styre oss og styrer befolkningsveksten henimot null. Det er naturlig at uoptimalt stor vekst i befolkningen på en del av kloden, får sin konsekvens ved at en del folk der sulter, eventuelt i hjel, om de ikke deler på maten som de tross alt har + litt som de kan få av overskuddet vårt i form av humanistisk veldedighet. Men land med stor befolkningsvekst må stoppe den selv og med hjelp fra andre til det, man må ha et effektivt, sterkt subsidiert prevansjonsprogram og eventuelt frivillig sterilisering og fri og mye abort for å få bukt med uvesenet bl.a.. Befolknings-overskuddet der fødselsraten er uoptimalt stor, kan ikke tas i mot her i Vesten, hvor vi har kontroll på egen befolkningsvekst. Det er hverken effektivt eller rettferdig å ta i mot hungerflyktninger en masse. Fram for optimal - ikke maksimal - befolkning på og over hele kloden - Gaia a.k.a. Tellus og Jorden. Da vil alle som lever få det så bra som mulig, og leve godt innenfor rammen av tilmålt naturlig alder. Altså en skikkelig "kapp snabelen" politikk!!! Spesielt der hvor skoen trykker med uoptimalt sterk befolkningsvekst!!! Kilde: NACO.

Vi minner om at:

The Cogrips-model and -policy is probably the only workable way to save the planet from the climate crisis, and achieve less than 1,5° C global warming!

SLOGANS: Less Than 1,5° C Global Warming! Drop Fossil Fuel! Green Energy! Full Employment! 5 % Green GDP growth! Small Income & Rank Differences! Down with the Gini-index to 20%! Liberal Social-Democracy! Real & Green Democracy! Eco-Anarchy For Ever! Sufficient High Democracy Degree! NB! Zero Population Growth!

Fra: http://www.anarchy.no/ggs1.html


Om forsvaret av anarkiet

OM FORSVARET AV REAL-DEMOKRATIET = ANARKIET NORGE

EN SOLID NORSK FORSVARSPOLITIKK. SPESIELT AKTUELT OM TRUMP SKULLE BLI GJENVALGT OG TREKKE USA UT AV NATO.

17.10.2020. Forsvaret av Anarkiet må nå legges om. Bøndene inkludert småbrukerne, samt fiskerne - er godt rodebasert organisert omtrent som Taliban i Afghanistan. Taliban er tilsynelatende uovervinnelige i kapasitet av en ekstremt godt organisert og ledet geriljabevegelse. De har ikke engang flyvåpen, men en del raketter, omtrent som Hamas. Veibomber og improviserte strids-bomber (ISB) generelt er sentralt. NB! En stor vogntog-trailer med en dobbelt "Breivik-bombe" tar hele regjeringskvartalet uten problemer, aktuelt dersom det er okkupert av fremmed makt eller kuppet. Har vi et Heimevern på 600 000 menn + bonde-fiskar-organisasjonen er vi uslåelige uten flyvåpen også. Heimevernet har selvfølgelig et effektivt Sjøheimevern, med anti-ubåt-forsvar. Pluss egne ubåter. Også drone-ubåter. Uslåelig, som Taliban, bare relativt mye sterkere og en geografi som hjelper oss. Har vi et solid flyvåpen i tillegg er vi over-uovervinnelige, men det kan skytes ned. Men vi trenger det egentlig ikke, jevnfør Taliban. + H-bomber naturligvis!

Taliban overtar nå hele Afghanistan med all makt og penger til islam-hierarkene som er ateister. De er både sociopater og psykopater genetisk ca. 100% og får full kontroll med ultra-fascismen sin. Sharia er effektiv lovgivning til kontroll av Folket fra ultra-fascistisk hold. Det vet ateist-islam-hierarkene. NB! Men deres Akilles-hæl er at de mangler H-bomber...

De får det nå snart som de vil, om man ikke bruker H-bomber på dem i tilstrekkelig grad. Det er politisk vanskelig og utrydder også deler av Folket, men kan gjøres om man er litt tøff og sikter seg inn på kommandosenteret og hovedorganisasjonen som er i et begrenset område. AISC anbefaler at vi bruker H-bomber om de ikke gir seg helt og avvæpner fullstendig på en uke etter de facto ultimatum (Realpolitik!). Sosial-demokratene (Bakuninistene + +) er lei av sulikk-angrep etter modell av annen verdenskrig med USA i spissen, Russerne fikset heller ingen ting. Generaler kjemper alltid siste forrige krig, og taper. Gerilja + H-bomber er alt som trengs egentlig for forsvar. + ørlite av annet konvensjonelt. Billig og effektivt!!! NB! Vi må også at et stort og effektivt luftvern, med droner og raketter. En skikkelig og stadig oppdatert teknologisk "iron doom".

I tillegge til Bonde-fiske-HV-gerilja-bevegelsen trenger Norge et H-bombeforsvar som er til å stole på - ved Allierte?, ellers får vi skaffe oss tilstrekkelig full pakke for avskrekking selv, på norske ubåter. + Noe landbasert H-b langt nede i granittfjell - må også brukes, med kraftigere raketter og mega-store H-bomber, til hovedavskrekking. Behøver bare ha ca. 1000 stykker masseproduserte. Det fikser norsk forsvarsindustri på fire - fem år. Og anti-rakett skyts mot fi, og supplerende raketter (intelligente droner) som styrker våre H-bombe-raketter så de 100% sikkert treffer mål over hele kloden uten å bli skutt ned. Må være satelitt-uavhengig. Alle satelitter kan skytes ned uten problemer. Dette koster ikke mye, men holder i massevis. Litt marine og kystvakt trengs også, men ellers bare masse ubåter med små H-bomber og drone-torpedoer. Regulær hær, bortsett fra spesialstyrker, anti-terror-militærpoliti, og et PST + et NB! Anstendig!!! politi/lensmenn over hele landet, underlagt Forsvaret som en autonom enhet + en effektiv E-tjeneste som kan ta ut (likvidere), ikke den søppla vi har nå, er neppe nødvendig. Og et sammenslått J&BD + FD & UD til Anti-militarisme-Departementet (AMD) og med diplomati med lobbyer over alt, som i denne sammenheng er effektivt. Den driten vi har nå kan vi ikke ha. Dyrt og ca. null verdt. Visergutter for nasjonal-fascisten Trump. Drit og DRA! V-h. AISC. .

Anarkistenes prinsipielle standpunkt om antimilitarisme basert på gjensidig nedrustning og styrkebalanse ligger fast. Se http://www.anarchy.no/ija238.html . Etter diskusjon og nøye overveielser har Norges Anarkistråd kommet fram til følgende standpunkter angående forsvaret av anarkiet framover: Den sikkerhetspolitiske utviklingen har lenge vært dominert av positive trekk. Men det er nå en rekke utviklingstrekk som peker i en annen retning. Disse omfatter økende motsetninger og rivalisering på globalt plan, økt konkurranse om ressurser, vedvarende utfordringer for FN og NATO, ikke minst knyttet til internasjonale operasjoner, og økende utfordringer i nordområdene. Spesielt er opprustningen i Russland et usikkerhetsmoment. Norges Anarkistråd mener at Norge bør ta ytterligere initiativ for å få i gang forhandlinger med sikte på gjensidig nedrustning. Dersom man lykkes i slike bestrebelser kan man tilsvarende nedjustere de følgende forslagene noe.

Forsvaret står i dag ved en korsvei. En fortsatt budsjettutvikling langs samme bane som fra 1990 og fram til i dag, vil bety nedbygging av forsvaret som følge av synkende kjøpekraft. Dette vil innebære at gevinstene ved omstillingen av forsvaret siden år 2000 gradvis går tapt og at Norge vil få stadig mindre handlefrihet til å møte et bredt spekter av  utfordringer med landets forsvarsenheter. Det er Norges Anarkistråds oppfatning at situasjonen alt i alt tilsier at forsvaret bør styrkes med 1,5 milliarder kroner utover statsrådets budsjett-forslag for 2008. Av dette bør 0,5 milliarder brukes til å å styrke og innrette Heimevernet på mer direkte aksjon (DA), gerilja og assymetrisk forsvarskamp.

Norges Anarkistråd mener at en vedvarende nedbygging av forsvaret ikke er forenlig med det grunnleggende og tidløse ansvar for å skape sikkerhet for anarkiet, landet, befolkningen og samfunnet, og beskytte og fremme folkets verdier og interesser. Derfor må forsvaret, spesielt Heimevernet, styrkes i den kommende 4-årsperioden. Norges Anarkistråd anbefaler at denne styrkingen gjøres på tre måter. For det første gjennom et økonomisk løft som skaper bedre balanse mellom forsvarets oppgaver, struktur og ressurser. For det andre gjennom å utnytte muligheter som forsvaret har til å få mer ut av ressursene. Her må nevnes at førstelinjetjenestens andel av personellet kan økes noe uten tap av effektivitet. For det tredje gjennom forutsigbare forsvarsbevilgninger både i og etter den kommende 4-årsperioden.

      Norges Anarkistråd anbefaler at følgende retningslinjer legges til grunn for utviklingen av forsvaret i årene 2009-2012:

        a.. I denne perioden må forsvaret innrettes mot oppgavene innenlands krisehåndtering (inklusive landets havområder), kollektivt forsvar og internasjonale operasjoner. Ambisjonsnivået for oppgavene knyttet til utøvelse av myndighet videreføres. Samtidig er det en forutsetning at forsvaret har betydelig evne til overvåking og etterretning.
        b.. Forsvarets personellpolitikk innrettes mot organisasjonens behov for systematisk utvikling og bruk av kunnskap, kompetanse og erfaringslæring. Samtidig er det avgjørende å løse utfordringene knyttet til høy arbeidsbelastning i deler av forsvaret og sikre kontroll med de samlede driftsutgiftene der lønns- og gradsutviklingen spiller en viktig rolle.
        c.. Allmenn verneplikt bør opprettholdes og videreutvikles basert på at plikten og muligheten til å stå til disposisjon for forsvaret gjøres lik for kvinner og menn. Det bør legges vekt på å videreutvikle systemet for utvelgelse av skikkede og motiverte mennesker til førstegangstjeneste og videreføre arbeidet med å gjøre førstegangstjenesten attraktiv. Heimevernet må styrkes.
        d.. Det bør utvikles et tettere og dypere samarbeid med andre land om væpnede styrker og forsvars-virksomhet. Dette innebærer blant annet satsing på samme materiellsystemer som andre land som grunnlag for å utvikle felles løsninger innenfor hele bredden av forsvarets virksomhet. Slike løsninger må samtidig sikre tilstrekkelig innenlands handlefrihet i bruken av norske forsvars-styrker.
        e.. Det bør arbeides for å styrke forsvarets samarbeid med sivile aktører, både innenlands og i internasjonale operasjoner. Det bør etableres et eget, permanent organ for å koordinere og samordne norsk innsats i internasjonale operasjoner. Dette omfatter både væpnet innsats, utviklingsbistand og humanitære bidrag.
        f.. Den videre utvikling av forsvarets basestruktur bør legge vekt på at baser for alle forsvarsgrener minst opprettholdes og Heimevernet styrkes, både i Sør-Norge og Nord-Norge, at operative hensyn og muligheter for effektiv trening og øving ivaretas, at forsvarets virksomhet i hver landsdel opprettholdes på det nåværende desentraliseringsnivå, og at alle beslutninger om å endre forsvarets basestruktur må bygge på brede og grundige analyser.
        g.. Forsvarets behov må være styrende ved anskaffelse av militært materiell og utstyr. Det bør arbeides for å utnytte de muligheter som et tett samarbeid mellom forsvaret og norsk forsvarsindustri representerer. Norges Anarkistråd mener at forsvaret må ha større oppmerksomhet om utfordringer knyttet til styring og kultur, med vekt på mer horisontal organisasjon. Dette innebærer blant annet at det bør legges større vekt på endrings-styring og gjennomføring av omstilling, kontinuitet i styringsposisjoner og strategisk planlegging, kunnskaps- og kompetansedeling, og åpenhet om styrings- og beslutningsprosesser.

Norges Anarkistråd legger opp til å styrke Heimevernet og ellers opprettholde forsvarets reelle kjøpekraft gjennom en kombinasjon av intern effektivisering og lønns- og priskompensasjon. Norges Anarkistråd mener at den nødvendige forutsigbarhet om forsvarets rammer  bare kan skapes gjennom et bredt politisk forlik på tvers av partigrensene. Norges Anarkistråd anbefaler statsrådet å legge opp til en prosess i arbeidet med den nye langtidsplanen for Forsvaret (2009-2012), som innebærer kontakt mellom statsrådet og alle partiene på stortinget pluss folket gjennom debatten i det offentlige rom, - underveis i arbeidet - så en kan oppnå bredest mulig konsensus om forsvarspolitikken.

For Norges Anarkistråd
Landsråd S. Olsen ,
08.11.2007

PS. 26.01.2008: Om forsvaret av anarkiet og kvinnelig verneplikt. Norges Anarkistråds kommentar til Dagsavisens artikkel "Avviser ikke kvinnelig verneplikt" finner du på http://www.dagsavisen.no/innenriks/article332194.ece NB!. I et anarki av svært høy grad vil verneplikten antakelig bli erstattet med ulike frivillige ordninger for forsvaret. Men vi lever ikke i et anarki av høy grad, og for et anarki av lav grad, som det norske (ca 54% anarkigrad og ca 46% autoritærgrad), framstår verneplikt som nødvendig. 01.06.2008: Nå ble det ikke vedatt kvinnelig verneplikt i denne omgang, men det kommer kanskje i neste runde.

26.05.2008: Skytterlag og det moderne stats og anarkibegrepet vs Webers utdaterte. I følge sosiologen Max Webers utdaterte, gammeldagse definisjon, er en stat den institusjonen som har monopol på legitim bruk av vold innenfor et avgrenset område, og "anarki" er det som skjer ved fravær av dette. Dette står i motsetning til det moderne, oppdaterte, statsbegrepet hvor stat i bred samfunnnsmessig forstand er et system med signifikante rangs og/eller inntektsforskjeller, signifikant politisk/administrativt og/eller økonomisk hierarki, dvs. betydelig vertikalt organisert, byråkratisk og som regel ineffektivt. Og anarki er fravær av dette, et system med signifikant små rangs og lønnsforskjeller, pluss effektivitet, dvs. betydelig horisontal organisasjon.  Det moderne stats og anarkibegrepet har således ikke noe med voldsmonopol eller fravær av dette å gjøre. Ingen ekte anarkist anbefaler å ha flere konkurrerende/rivaliserende voldsforetak, men voldsapparatet skal være under deltakende demokratisk styring, reelt demokrati.  I anarkier av høy grad vil dette være direkte demokrati, i anarkier av lav grad, er det  mer eller mindre delegert demokrati. Norge og Den Sveitsiske Konføderasjon er som kjent anarkier av lav grad.

Begge steder er voldsapparatet under reell demokratisk styring. Webers "anarki"-begrep har ikke noe med anarki, reelt demokrati, å gjøre.Webers "anarki" dreier seg om rivaliserende polyarki (mange herskere) eller oligarki (fåtall herskere), kombinert med  oklarki  (pøbelvelde) og kaos ("stater i  staten" i innbyrdes strid). Dette er betydelig autoritært, og langt fra anarki på det økonomisk politiske kartet. - Vil bare minne om at vi har tusenvis av medlemmer i skytterlag her i Norge, væpnet, men som ikke er medlemmer av sentraladministrasjonens voldsapparat, uten at vi har Palestinske, Libanesiske og Irakiske tilstander. Norge troner på andreplass i Europa etter Finland i og med at 36 prosent av Norges befolkning er i besittelse av et håndvåpen, se http://www.dagbladet.no/nyheter/2003/07/01/372654.html  . Dette er med på å stabilisere demokratiet mot statskupp. Men Norge er jo et anarki av lav grad, ca 54% anarkistisk, og ikke en stat, som definert over, så da er det jo ikke så farlig, snarere tvert imot. Våpnene er jo ikke i gale hender. (Dette PS-et er også publisert som en kommentar til Dagsavisens artikkel "Våpen i gale hender", på http://www.dagsavisen.no/utenriks/article350995.ece .

Resolusjonen, med PS-er, er også publisert som en kommentar til Dagbladets artikkel "Kvinner vil ikke forsvare landet likevel" på http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/06/01/536849.html .) ... En annen garantist mot statskupp og f.eks. en militærjunta, er at vi har alminnelig verneplikt. Det er veldig lite sannsynlig at vernepliktige soldater vil følge generaler eller andre som måtte prøve på statskupp, og skyte med skarpt på folket (i motsetning til øvrighet) som i hvert fall de menige er en del av. Leiesoldater og en vervet hær er derfor også av denne grunn noe man ikke bør satse på. Ikke bare skytterlag , men også kunnskap om improviserte stridsmidler, f.eks. IED, Improvised Explosive Device(s), og tilgang på råmateriale* til dette, er en støtte mot statskupp, såvel som angrep utenfra.

06.06.2008: Vi konstatere at statsrådets forslag om 800 millioner kroners økning i forsvarsbudsjettet er 700 millioner for lite. Her lener en seg for mye på det brunrøde autoritære anti-NATO partiet SV. (Hele resolusjonenen med PS-er er også publisert som en kommentar til Dagbladets artikler "- Forsvarssefen får ikke forlenget periode" på http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/06/07/537478.html og "Svarer om Afghanistan krangelen nå" på http://www.dagbladet.no/nyheter/2008/06/09/537623.html .)

28.02.2010: Situasjonen i antiterrorisme-kampen tilsier at FSK, spesialstyrkene som har "direkte aksjon og sabotasje" på programmet nå bør styrkes både i antall og utstyr. Forøvrig har vi fått opplysninger om at det også i Sveits er flusst med håndvåpen på private hender, og at Dagbladets artikkel med rangeringen av land etter antall sivile håndvåpen per capita over er noe unøyaktig, jevnfør undersøkelser ved Small Arms Survey, basert i Genev, Sveits, se http://www.smallarmssurvey.org/files/sas/publications/year_b_pdf/2007/CH2-Stockpiles.pdf og http://www.smallarmssurvey.org/ . Rangeringen av land etter antall sivile håndvåpen per capita i 2003 (publisert i 2007) er 1. USA; 2. Jemen; 3. Finland; 4. Sveits; 5. Irak; 6. Serbia; 7. Norge; 8. Sverige. Norge ligger altså fjerdeplass i Europa, etter Finland, Sveits og Serbia, men høyere enn Sverige.

11.11.2011: Ad mer samarbeide mellom politi og forsvaret. Et nærmere samarbeid angående terrorisme mellom politi inkludert PST og forsvaret, herunder også E-tjenester, under politiets ledelse er ok. Men militæret må ikke brukes ved og mot sivile ikkevoldelige direkte aksjoner, se http://www.anarchy.no/directaction.html . Menstadslaget (Quisling) og bruken av militæret og militære kjøretøyer under Altaaksjonen var feilgrep. Slikt må ikke gjøres på nytt. Det må være klinkende klart. En militarisering av politiet generelt, må unngås. Mer samarbeid om antiterror er et spesialtilfelle, hvor det må settes klare grenser for hva som kan og skal gjøres, også i lovs form.

27.11.2011: Ad forsvarssjefens fagmilitære råd til ny langtidsplan for Forsvaret. Man har nylig hatt en sak med en kvinnelig soldat som ble tvunget til nakenbading og vask av edlere deler foran øynene på mange mannlige soldater, et oklarki (mobbing, pøbelvelde og pøbelherrevelde, inkludert kaos) som anarkistene tar sterkt avstand fra og som ikke må gjenta seg, og den ansvarlige overordnede må få streng refs. Forsvaret må ha klare regler mot oklarki og strenge straffer mot dette, både internt og via det generelle rettsvesen og politi. Dette må innskjerpes spesielt overfor militærpolitiet. Der må det overhodet ikke forekomme oklarki. Forøvrig må forsvarstjenesten generelt tilpasses bedre for kvinner. Det er ikke alltid fysisk styrke det er mest bruk for i forsvaret.

Så kommer forsvarssjefen med et forslag til omorganisering i vertikal retning, sentralisering og delvis nedleggelse av viktige deler forsvaret som HV. Sentralisering øker generelt sårbarheten og gir dermed redusert sikkerhet. Anarkistene vil ha mest mulig av et desentralisert, lokalt basert, horisontalt organisert, handlekraftig, folkeforsvar, som også er forberedt på geriljakrig. Dette gir optimal sikkerhet. Et desentralisert, lokalt basert, horisontalt organisert folkeforsvar er også høyst sannsynlig mer effektivt, gir mer forsvarskraft og -sikkerhet per krone i kostnader, enn et sentralisert, topptungt forsvar.

Forsvarssjef Harald Sunde overleverte 24.11.2011 sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Espen Barth Eide. Rådet er et innspill til den nye langtidsplanen for Forsvaret som skal legges fram for Stortinget til neste år. Forsvarsjefens forslag bærer preg av byråkratisk, ovenifra og ned, skrivebords-tenkning og reiser spørsmål om han er kompetent.

Den inneværende langtidsplanen (2009-2012) representerer slutten på  omstillingen som Stoltenberg I og Bjørn Tore Godal som forsvarsminister startet i år 2000. Etter tre langtidsplaner er nå den grunnleggende omstillingen fra et "tradisjonelt" invasjonsforsvar til et "moderne" innsatsforsvar gjennomført. Dette betyr ikke at "moderniseringen" er sluttført, men at den videre utviklingen kan foregå gjennom mer gradvise justeringer, fremfor altomfattende reformer. Anarkistene mener at omleggingen av de væpnede styrker fra invasjonsforsvar til  innsatsforsvar har gått for langt. Forsvarets viktigste oppgave er forsvaret av landet samt beredskapsmessige sikkerhetsoppgaver, et folkeforsvar. 

Ved inngangen til en ny langtidsplan er det samtidig noen uavklarte tema. Lokalisering av kampfly må besluttes, Luftforsvarets basestruktur må gjennomgås og vi trenger en debatt om HV og Hæren. Luftforsvaret har så langt ikke gjennomgått den samme strukturrasjonaliseringen som Hær og Sjøforsvar har gjort, hevder Forsvarsdepartementet i følge sin web.

Forsvarssjefens foreslåtte reduksjon av HV til 30 000 soldater er trolig ikke optimalt. HV består i dag av ca 45 000 soldater. Tidligere var styrken på over 80 000 soldater, men i følge med omorganisering av Heimevernet er dette redusert. Anarkistene mener minst 60 000 soldater i HV er nødvendige for et solid invasjonsforsvar og beredskaps-sikkerhet i den nåværende strategiske situasjon, med delvis internasjonalt sikkerhetstøvær. For mye vridning over på internasjonale operasjoner er ikke optimalt, forsvaret skal først og fremst forsvare landet Norge. Også mot terror og andre beredskapsmessige sikkerhetsrisikoer. Her er et tilstrekkelig stort og operativt slagkraftig HV helt sentralt. Det kan hende man må øke forsvarsbudsjettet noe om man skal ivareta både nasjonale og internasjonale oppgaver på en optimal måte. Men uansett er det høyst sannsynlig mye å hente på en omlegging i horisontal retning. Sjøheimevernet har vært nedlagt i noen år. Dette bør gjenopprettes snarest, og tilføres betydelige ressurser.

07.12.2011. Løytnanten som beordret Alice Asplund (23) til å bade naken fikk bot og ble omplassert til kontorjobb mens etterforskningen pågår. Løytnanten har også fått en en refs i form av en bot. Han har påklaget avgjørelsen til Ankenemnda for Forsvaret. Den lokale ledelsen i Bodø reagerte umiddelbart med etterforskning og ga en disiplinærforføyelse. En disiplinærforføyelse er ikke karrierefremmende. Alice Asplund er fornøyd med reaksjonen. "Det er godt å se at han får en refs for det og at han blir flyttet til en annen jobb, det synes jeg er veldig bra. Se at det blir konsekvenser da, av det som har skjedd," sier hun. Kilde: TV2. "Det er bra man reagerer adekvat på oklarki i forsvaret," sier S. Olsen fra Norges Anarkistråd. PS. 03.11.2014. Ankenemnda for Forsvaret har opphevet refsen av den omplasserte løytnanten på grunn av at den ikke holdt juridisk - etter nemndas mening. "Forstå det den som kan..." sier S. Olsen fra Norges Anarkistråd. 12.01.2016. Etter dette har Forsvaret gått både ein og to rundar internt og i dag er det klart at dei ikkje vil endra på lov og regelverk. Det betyr formelt sett at ein slik liknande episode igjen kan enda opp utan refs til offiseren.

12.12.2011. Den kontroversielle nedleggelsen av Heimevernets HV016-avdelinger, antiterror-styrkene, blir gjennomgått av Riksrevisjonen. Nedleggelsen av HV016 høsten 2010 førte til åpen strid mellom tillitsvalgte og forsvarsledelsen, med anklager om maktmisbruk og løgner. Nå vil Riksrevisjonen gå gjennom hvilke vurderinger som ble gjort i Forsvarsdepartementet under behandlingen av den betente saken. Tidligere forsvarsminister Grete Faremos vurderinger vil bli sett på, dvs. hvordan departementet eller statsråden forholder seg til de bestemmelsene og beslutningene som er tatt i Stortinget.

Riksrevisjonen undersøker også hvordan underliggende etat forholder seg til det, men det er Forsvaret, Forsvarsdepartementet og statsråden som er ansvarlig overfor Stortinget. Nåværende justisminister Grete Faremo var forsvarsminister fra 2009 til 2011. Harald Sunde la ned Heimevernets skarpeste avdeling HV016 i fjor. Generalen har vært forsvarssjef siden oktober i 2009. Les også: Eks-forsvarssjefen ville beholde nedlagt styrke . Se VG - HV016 for mer informasjon. Norges Anarkistråd mener i likhet med opposisjonen på Stortinget, at styrken HV016 bør opprettes igjen.

Mobbingen og trakasseringen i forsvaret må nå opphøre, soldater tør ikke eller orker ikke varsle, se (click on): https://www.nrk.no/norge/tillitsvalgt-for-de-vernepliktige_-_-horer-om-fysiske-overgrep-soldater-ikke-orker-a-varsle-om-1.15980049

19.02.2023. Ad trakassering, overgrep og voldtekt i forsvaret: Kastrer overgriperne!!!!!!!! Hilsen sinte Anarkafeminister. «Den, som kun tar spøg for spøg og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt.» (Piet Hein).

08.03.2023. Færre vil råde jenter inn i førstegongstenesta. Det er ein klar nedgang i talet på dei som vil råde jenter å gjennomføre førstegongsteneste. Det viser ei ny undersøking. Se: https://www.nrk.no/norge/faerre-vil-rade-jenter-inn-i-forstegongstenesta-1.16320987 . Kilde: NRK.

Nå må forsvaret raskt bli kvitt ukulturen med trakassering og overgrep mot kvinner. Her trengs en helt ny giv tydeligvis. Det nytter ikke med tomprat om gode forsetter. Det må strukturelle endringer til. Befal som ikke følger opp må få avskjed og det må være kakebu og bøter for menige som driver med trakassering. Dreier det seg om voldtekt må det sivile politiet inn i bildet straks, og skyldige må selvfølgelig kastes ut av forsvaret. Det trengs flere kvinner i forsvaret, og da må strukturen forbedres vesentlig og ukulturen fjernes helt. Hilsen NACO og AISC.

* Se også: The anarchist principle of social justice and social security - Klikk her *
Se også forsvarets uttalelse om DLD og anarkistenes kritikk av PST i Breiviksaken, klikk på:
Direkte aksjon mot DLD m.v.

*) Vi tenker her på tilgang i en ekstraordinær situasjon preget av unntak eller nødverge, i [selv-] forsvarssammenheng, dvs. i krigstid og ved statskupp o.l., og ikke tilgang til og for ekstremister og potensielle terrorister. Anarkistene har i sistnevnte sammenheng gått inn for forbud mot salg av kunstgjødsel til annet enn gjødslingsformål, dvs. i en ordinær situasjon, alminnelig fredstid.

Fra Anarkidebatt: http://www.anarchy.no/andebatt.html

Links

Contact AFIN? Click here!

Resolution, decided with general consent by AFIN and:
The International Anarchist Congress
The 11th Anarchist Biennial 27-28.11.2010
International Congress-Seminar on Anarchism
The AI/IFA network represents more than 50 000 anarchist world wide
To see the Website of the Congress - Click here!
UPDATED