Velkommen til
FABS'
HJEMMESIDE - FABS' HOMEPAGE

Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

FABS' SUMMER MUSIC. LISTEN TO THE FABS' MONUMENTAL ALBUM: ANARKI I NORGE - ANARCHY IN NORWAY - CLICK ON:
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nQAaOcG9zc7n3KtfWgryN_Mpz_ILClLrQ.

AND LISTEN TO THE SUMMER HIT "FOOTSTEPS IN SAND" - "FOTSPOR I SAND" - CLICK ON:
https://www.youtube.com/watch?v=7n7Tco-0cVs&list=OLAK5uy_m1E7DDe-8xgJonvvIXFz58PvWKoNrsIPc&index=7


FABS
Det Føderalistiske Anarkistiske Beat Sambandet
The Federalist Anarchist Beat Society
A prog-punk & anarcho-punk band


 

 


FABS ANNO 1967
ARCADIAN MUSIC PRODUCTION

TIMIAN SABATINI NEDE TIL HØYRE. KNUT SABATINI NEDERST TIL VENSTRE


Siste nyheter om og fra FABS! Nytt album i 2023: "The Wizards of @@z"! FABS favoritter fra andre band.
FABS' MAIN ALBUMS AVAILABLE ON YOUTUBE.
Eventyret om Strandnissen. Filmen/videoen "Monter". Og mere...
FABS er for reelt, inklusive grønt - demokrati! = Liberalt sosial-demokrati = ANARKI!

SUMMERMUSIC FROM THE FABS - THE FEDERALIST ANARCHIST BEAT SOCIETY - WITH PLAYLISTS TO FIVE ALBUMS AT YOU-TUBE. SUMMER GREETINGS FROM JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE ALIAS TIMIAN SABATINI, PRIMUS MOTOR OF FABS! CALL +47 92 44 28 22 FOR AN INTERVIEW! CLICK ON: http://www.anarchy.no/fabs.html TO LISTEN TO FABS SUMMERMUSIC!

«J. H. Østmoe driver også med å lage malerier, plakater og musikk, i tilknytning til progpunk-bandet FABS, hvor han er primus motor.
Han bruker aliaset Timian Sabatini i denne forbindelse. En av plakatene er utstilt på Nasjonalmuseet

Torstein Hvattum, mangeårig journalist i Aftenposten, i boken Åsfolk, slår fast at Jens Hermundstad Østmoe alias Timian Sabatini er like god på gitaren som Jimi Hendrix. På hele side 58 ble FABS omtalt under overskriften "De første rockestjernene", med mye skryt om FABS. En kan merke seg konklusjonen nederst på omtalen, altså forfattet av Thorstein Hvattum: "Historien om Fabs slutter ikke her, den var bare såvidt begynt. Men for meg vil magien rundt bandet alltid tilhøre seksti tallet. Årene da Jens Østmo behandlet den røde plankegitaren like tøft og teknisk avansert som Jimi Hendrix." Vår uthevning. Det får en si var et godt skussmål og hederlig omtale av Jens Hermundstad Østmoe alias Timian Sabatini. Folkeblad-redaksjonen med ansvarlig redaktør Ph.D. cand. oecon. polit. libertar. Harald Fagerhus i spissen slutter seg enstemmig til at Jens Hermundstad Østmoe alias Timian Sabatini er like god på gitaren som Jimi Hendrix. Og vi mener han synger og komponerer bedre.

NØI-INDECO-OSE INKLUDERT AVDELINGEN ARCADIAN MUSIC PRODUCTION/FABS FEIRET 60 ÅRS JUBLIEUM SØNDAG 11.02.2024. DET MESTE AV DET PLANLAGTE PROGRAMMET FOR DAGEN BLE GJENNOMFØRT, OG DET VAR FULLT HUS OG GOD STEMNING. SE FYLDIG OMTALE NEDERST I KAPITTEL II.

Links

Bli medlem i FABS Fanklubb - Kontakt FABS Fanklubb - Klikk her!

 • FABS - The Federalist Anarchist Beat Society - The Fan Club - With links - playlists - to their 5 main albums on YOUTUBE
 • FABS - Det Føderalistiske Anarkistiske Beat Sambandet - Homepage - English and Norwegian texts, With links - playlists - to their 5 main albums on YOUTUBE and more
 • FABS HUB - International Center for FABS in Oslo - Distributes FABS products world wide
 • FABS interviewed on RadiOrakel featuring 15 hits, including Punk In, Exterazy Grax, Fat Federal Punk, S@dom, Tomorrow, Very Heavy and Anarchy in Norway
 • FABS - Ørten grep og sannheten - A Contribution to Norwegian Punk-History
 • FABS - Tellus, Anarchy vs Ochlarchy, Cosmos, Emma Amelia & Timian Sabatini & Anna Quist + Magic and Love - A 100% SCIENCE FICTION story

 • Innhold:
  I. Sammendrag, innledning og problemstilling
  II. Kort discography, line-ups og historie
  III. Intervjuer og omtaler i media med videre - kilder

  I. Sammendrag, innledning og problemstilling

  Per 2015 har FABS i over 50 år vært et forholdsvis avansert progressivt rock-band med en touch av pønk, også kalt prog-pønk og anarko-pønk - og med en pønkete tendens lenge før 1977 da Sex Pistols slo an tonen med "I am an anarchist!" og stemplet UK som "fascist regime" på platen "Never Mind The Bollocks - Here's The Sex Pistols", Virgin Records LTD 1977. Det sistnevnte er fremdeles korrekt, da UK reelt sett har et populistisk system, og populismen er en moderat, parlamentarisk, form for fascisme på det økonomisk-politiske kartet. Mens Sex Pistols begrenset seg til å ville ha musikalsk anarki, hadde FABS allerede langt tidligere gått inn for så vel musikalsk som økonomisk-politisk anarki.

  I motsetning til det populistiske England er annerledeslandet Norge et anarki av lav grad siden 1994/95, og det får vi bare være glade for, selv om det også er en del autoritære tendenser. FABS er et band som har hatt og har et klart anarkistisk ståsted, og inngår i kampen for høyere grad av anarki her til lands. FABS har derfor ofte dårlig appell hos marxistene i Rødt, SV og deler av AP. FABS slår heller ikke an i nazi-miljøer og hos populistene i Frp. Men appellerer desto mer i a) sosial-individualistiske kretser, og blant frihetlige - folk som ikke er autoritære - generelt, og b) blant folk som er samfunnskritiske uten å ha noe klart politisk ståsted. FABS appellerer både til hjerte og hjerne.

  Som et band med en pønkete tendens slår man ikke norsktoppen i lydkvalitet, men det låter likevel ikke så aller verst, så når man har kommet med en 72 minutter og 36 sekunder lang samle-cd med 26 typiske FABS-låter fra 1967 til 2008, håper man at det blir godt mottatt. Alle låtene er komponert av Timian Sabatini. Cden inneholder også Norges første pønkeplate, innspilt av FABS med Graxelaget i 1978. Man kan naturligvis høre på FABS uten å være anarkist. Musikken taler og står for seg selv - politikken er slik sett bare krydder.

  Hovedproblemstillingen i denne artikkelen er å belyse FABS rolle i media, musikken, sceneopptreden og plass i norsk musikkhistorie. I denne artikkelen om FABS og tilknyttede organisasjoner har man kommet med få personlige betraktninger, stort sett latt pressen og andre media etc., tale for seg om bandet. Artikkelen bygger bl.a. på omtaler i Det Nye og ukebladet Illustrert (som ikke komme ut lenger), intervjuer og omtale i flere lokale Østlandsaviser og annonser for spillejobber bl.a. på salige Club 7 og Rondo i Aftenposten og Dagbladet, samt Pop-revyen (som ikke kommer ut lenger). Og det er mye mer stoff om FABS i denne artikkelen.

  FABS kom som nevnt med en samlecd, "FABS 1967- 2008", i 2008. I tillegg er det utgitt en video, Monter fra 1968 (28 min.), av FABS med Kultursyndikatet.

  I 2009 kom FABS med en ny cd: "Punk Out For Fans Only".

  I 2010 kom FABS med enda en cd "Soundtrack From Monter - Anarchist Criticism Of Norway 1968" med originalmusikken til filmen/videoen "Monter" fra 1968, og en "Anarchist Introduction" fra 2010.

  Senere i 2010 og i 2011 ble det arbeidet i studio med et nytt album med arbeidstittel "FABS Suite: Anarki I Norge", med mye nytt låt-materiale, planlgt utgitt i løpet av 2011. Da det meste av studioarbeidet til albumet var gjort, ble en cd med de foreløpige resultatene sirkulert i en engere krets, og fikk meget gode tilbakemeldinger. Dette albumet er opplagt noe av det beste fra FABS!

  PS! Albumet "Anarki I Norge - Anarchy In Norway" ble utgitt senere i 2011, med 19 låter. Nærmere omtale lenger ute på denne web-siden.

  Per 2012 og videre framover arbeides det med et nytt studio-album kalt "Wizards of @@-z". Det vil trolig ta lang tid før albumet er ferdig, men det arbeides jevnlig med saken....

  II. Kort discography, line-ups og historie

  Kjernen i FABS

  Kjernen i  FABS er og var brødrene Timian (sologitar og vokal) og Knut Sabatini (trommer). Navnet FABS brukes dels bare om den stabile kjernetroppen Timian og Knut, dels om hele line-upet, som har vekslet en del gjennom tidene.

  Timian har komponert alle låtene på FABS-samlecden

  Alle låtene på FABS-samlecden er komponert av Timian, med et delvis unntak av Fire , som er en sterkt omarbeidet versjon av Marty Wilde's gamle rock-ballade "The Fire of Love". Man må derfor si at cden er ca 100% Timians verk, hva komposisjoner angår. Timian er også hovedvokalist på alle låtene, men når det gjelder spillingen og kor står man i gjeld til flere. Hvem dette er på de ulike låtene går frem av det nedenstående.

  FABS fikk navnet sitt i 1965

  Bandet startet som the Spiders i 1964 med Kjell Røis på rytmegitar, og Håvard Gulseth på bass. Også Tom Juelsen og Rolf Sirnes spilte på enkelte jobber. Spiders skiftet navn til FABS da det ble klart at en gruppe i Bergen hadde hevd på navnet the Spiders. Et forestående navnebytte ble tillyst i et intervju med ukebladet Illustrert  nr 16 10/4 1965. Journalisten fra Illustrert foreslo IV FABS som nytt navn, og dette ble navnet kort etter. Illustrert skrev at bandet ble "svært godt mottatt med sin beat og shadow-musikk".

  Røis sluttet kort etter navneskiftet i 1965 og ble erstattet med Edvin Folkvord. IV FABS hadde flere lokale spillejobber i Ås, Ski og Drøbak, bl.a. en sammen med Mojo Blues i Kroer. Etter den gigen skrev Akershus Amtstidende mandag 11.10.1965 om "Beatshow..." og "Uten å røpe for mye bygdepatriotisme må det være tillatt  å si at de lokale kreftene overrasket positivt."

  FABS fanklubb

  I 1965 ble også IV FABS fanklubb startet. FABS fanklubb fikk etter hvert mange medlemmer, mest lokalt i Follo. En periode var Morten Grøn-Hansen leder for fanklubben. Fanklubben skiftet navn til FABS fanklubb i 1967. Den har nå postadresse co/fb boks 4777 Sofienberg, N-0506 Oslo. Fanklubben selger FABS-produkter bredt definert, dvs. posters, videoer på dvd eller vhs, vinyl og cd plater, mc-kassetter, etc. til rimelige priser til medlemmer. Medlemskap er gratis. Du kan bli medlem ved å skrive til fanklubben på snail-mail adressen eller sende en e-mail til ff@anarchy.no . Fanklubben ordner også autografer og signering av produkter. Fanklubben arrangerer også reunions hvor du kan møte band-medlemmer live, diskutere FABS-musikk og få autografer, etc.

  IV og V FABS

  Onsdag 19.01.1966  arrangerte Norsk Folkehjelp på Ås en tilstelning for ungdom. Akershus Arbeiderblad rapporterte om at "bandet, the IV FABS, gjorde sitt til å få stemningen opp". Særlig Knut høstet stor applaus, og spilte "utmerket" i følge Akerhus Arbeiderblad. Edvin sluttet etter hvert og inn kom Roger Frantzen på rytmegitar. En kortere periode var vi V FABS da Peter Batta deltok på el-orgel. Deretter droppet vi tallet og ble kort og godt FABS. Vi har opptak fra både IV FABS og V FABS, men da bandet på denne tiden ikke hadde utviklet den karakteriske prog-rock-stilen som senere ble FABS varemerke, har vi ikke tatt med noe fra denne perioden på FABS-samlecden.

  FABS uten tall foran - Tremannslag

  Sammen med Håvard, Knut og Timian ble Roger foreviget på FABS-posteren, som ble trykt i et stort opplag i 1967 og spredd til fansen etc. Timian startet Arcadian Music Production, som ga og gir ham alle kopirettigheter til FABS produkter. Fotografen - Ås Foto ved Arne Hilde - vant en pris for bildet til FABS-plakaten. FABS spilte egenkomponerte låter og en del cover låter, rythm and blues og rock. Timian komponerte. Etter hvert sluttet Roger og FABS ble en trio, inspirert av Cream og Jimi Hendrix, med Håvard på bass. Pink Floyd, Iron Butterfly, Vanilla Fudge, Soft Machine og Doors var også inspirasjonskilder. Sounden og musikken lignet vel mest på en krysning av Jimi Hendrix, Cream og Doors, mest egen-komponerte låter ved Timian, og med en egen FABS-vri, som senere ble karakterisert som progpunk. Det var en fri anarkistisk stil, med bl.a. avanserte improvisasjoner og surrealistiske tekster. I en lengre periode var FABS fast husband på Ås Hotell, og øvde i kjelleren der. FABS spilte både prog-rock og improviserte foxtrot, swing og rock til dans på hotellet. Når det gjaldt gammeldans var FABS backing-lag for en trekkspiller.

  FABS og FABS Eloi

  FABS hadde begynt å få spille-jobber over hele Østlandet, inklusive Oslo. Blant annet spilte FABS på Rondo i Oslo fredag 24.11.1967. I 1967-68 var FABS vel etablert som et progressivt rockband, og vi hengte på et Eloi etter FABS. Etternavnet Eloi henspeiler på et framtidsfolk fra H.G. Wells berømte sci-fi roman "Tidsmaskinen". Meningen var å indikere at vi lå noe foran vår tid når det gjaldt musikk. Mange kalte oss imidlertid fremdeles bare FABS, og etternavnet Eloi ble ikke brukt konsekvent. Nå har kanskje FABS endelig kommet mer i pakt med tiden. En plakat med FABS ELOI er permanent utstilt på Nasjonalmuseet. Plakaten er malt av Timian Sabatini, oppå den vanlige FABS-plakaten (se over). Det var også noe grafikk inne i bildet. Se (klikk på) Plakat Nasjonalmuseet. Konsertserien gikk under det surrealistiske navnet GALQLAX WORLD, en forløper for Balladen om EXTERAZY GRAX, som ble navnet på en progpønk rock-opera som FABS senere, på 1970 tallet, fikk utgitt på vinyl som en EP, spilt av FABS med GRAXELAGET.

  Spillejobber i Oslo på Club 7, Rondo, Poppy Club, Drop In, etc.

  I 1967 og 1968 fikk FABS blant annet spillejobber i Oslo på Club 7, Rondo, Poppy Club og Drop In. FABS fikk flere fans bl.a. i Oslo, Moss, Vestby, Drammen og på Lillestrøm. FABS spilte også i Drammen, på åpningen av kjøpesenteret Giganten i Lillestrøm, og på flere av sosialøkonomenes studentforening Frederiks fester i Oslo. FABS var på denne tiden et populært prog-rock band først og fremst i Follo. I Oslo måtte vi finne oss i å stå lavere plassert i annonsene, men mange i prog-rock kretsene visste hvem vi var og hva vi sto for. Som et prog-rock band med en sound og stil i krysningspuktet mellom Jimi Hendrix, Cream og Doors, var det imidlertid klart at FABS appellerte til et begrenset publikum. Folk flest hørte heller på Vanguards "Mot Ukjent Sted" og soul som Four Tops, Supremes og Otis Redding, foruten Rolling Stones og Beatles. FABS markerte seg imidlertid sterkt innenfor prog-rock-publikumet. Fanklubben til FABS hadde også et tilsig av jenter fra Oslo, og flere medlemmer i bandet var sammen med Oslo-jenter.

  FABS ble kjent i band-kretser i Oslo

  FABS var også kjent i prog-bandkretser etter å ha delt garderobe med og spilt på konserter bl.a. sammen med Terje Rypdal på Rondo, da han introduserte wah-wah pedalen i Norge, Shelley på Rondo og Happie på Drop In. På en skolefest på Ski Gymnas hvor FABS hadde med seg lys-show og mange FABS-fans i salen, tok FABS luven fra rutinerte Public Enemies, og de var imponerte - spesielt over lys-showet, men virket en smule misunnelige på vår gode respons blant publikum. De var imidlertid ikke direkte blærete. På en konsert hvor FABS spilte på Ski Kino ble bandet kjent med Jahn Teigen i et av hans tidligere band. Senere, da Teigen spilte i Popol Who/Ace, var han veldig interessert i å spille på FABS stamklubb, Club Bounty, på Ås. Han var villig til å spille for 300 kr, så han måtte ha vært i beit for jobber og cash. FABS var også blitt kjent med Mojo Blues, og spesielt trommisen Jacken Edna ble en god venn av Timian. Jacken har også spilt med FABS senere. FABS er fremdeles på hils med gamle kjente i norsk musikkverden.

  Norges første rock-video - Monter. FABS med egen stamklubb: Kulturssyndikatet

  I 1968 laget FABS soundtracket til Kultursyndikatets undergrunns- og kult-film Monter. Monter er vel egentlig Norges første ordentlige rock-video, med varighet 28 minuttter. FABS var også fast husband i Kultursyndikatet, en liten ungdomsklubb med 20-25 medlemmer som hadde et utgangspunkt i Ås og Vestby Unge Høyres teaterguppe, hvor Timian var valgt til formann, men det var mange som hadde et ord med i laget. Monter ble først sendt på turne i Nord-Norge, og senere bl.a. vist på en større tilstelning på Ås Hotell, hvor også FABS spilte live. Den ble naturligvis også kjørt flere ganger i Kultursyndikatet.

  Klubben holdt til i kjelleren til den radikale Arbeiderparti-mannen og økologen professor Eilif Dahls villa på Ås. Eilif var egentlig ganske frihetlig til å være AP-mann, og han var bl.a. mot nymarxister som Herbert Marcuse på grunn av dialektikken, og i dette helt på linje med anarkistene. Politisk var Kultursyndikatet i hovedtrekk ganske frihetlig sosialistisk, mer enn liberalistisk og marxistisk, og bl.a. inspirert av de anarkistiske tendensene i Paris-opprøret våren 1968.

  Deler av kretsen rundt Kultursyndikatet var senere med på å danne Anarkist-Føderasjonen i Norge (AFIN) - Anarkistenes Organisasjon (ANORG) i 1977.

  INTRODUKSJON TIL ROCK-VIDEOEN MONTER MED FABS FRA 1968

  Rock-videoen/filmen varer som nevnt ca 28 minutter og er spilt inn i 1968. FABS spiller og medvirker ellers sammen med noen andre medlemmer av Kultursyndikatet. Det er original stereo lyd, som siden ble digitalisert. Monter åpner med musikk inspirert av Arne Nordheim og et kort dikt: "Monter, en samling billeder tilegnet deg, kjære menneske. Som foran et speil rasler du i lenken , uten å høre at du er bundet i et glasshus..." [Av Rolf Mikkelsen, Kultursyndikatet]. FABS spiller Nordheim-inspirert musikk flere steder. Ellers er låtene: Anarchy, Bird and Butterfly Part 1; Quick Blues Part 1; Theme From Monter Part 1; Quick Blues Part 2; Anarchy, Bird And Butterfly Part 2; We Will Change The World; Drum Solo; La - La - La; Short Instrumental And Piano Blues; What People Hate Part 1; She Never Thought Of Herself; She Was Strong And Young - Now She's Radioactive; Watching The Dirt From A Wonderland Part 1; What People Hate Part 2; Watching The Dirt From A Wonderland Part 2; og Theme From Monter Part 2. Alle låtene er tatt opp i 1967-68 og komponert av Timian Sabatini.

  Videoen er en kritikk av det daværende sosialdemokratiske, marxistiske, samfunn og kjøpefest. Den starter med rød flagging på taket, når gjestene ankommer. Det er en slags rollespill, hvor deltakerne er med på en imaginær, drømmeaktig fest, som representerer det marxistiske konsumsamfunnet, som igjen gjør menneskene ufri og skaper tomhet. Videoen harselerer med - og ironiserer over - ruskultur, spillegalskap, religion/new-age, ungdomsproblemer og andre autoritære og fordummende tendenser i samfunnet, protesterer mot forurensing som radioaktivitet etc., og slår fast at vi vil forandre verden, skape et mer frihetlig og sunnere system. Nå er Norge, siden 1994/95, et anarki av lav grad, men det er nok av autoritære tendenser, ikke minst i utlandet, så samfunnskritikken - og kampen for et friere samfunn - er fremdeles relevant.

  MORE ABOUT THE VIDEO AND UNDERGROUND MOVIE "MONTER"

  The 28 min. underground movie "Monter" is a critique of the authoritarian, red and somewhat brown, social democratic, Marxist, social system and shopping party in Norway around 1968. It starts with 1. the poem "Monter, a collection of pictures dedicated to you, dear human being. As in front of a mirror you rattle in your chain, without hearing that you are fettered in a glass-house" in Norwegian, and a skeleton, 2. with a red flag on the roof of the "House of Norway", a brick house, which also is the "Monter" regarding societal organization, mentality and conciousness, and 3. the guests to a party arrive. The movie is about a sort of role-playing game, where participants are involved in an imaginary, dreamlike party, representing the Marxist authoritarian consumer society, which in turn makes people unfree and creates emptiness.

  The video mocks at - and comes with ironic remarks about: 1. drug culture, particularly "sex and drugs and rock'n roll", including alcohol; 2. gambling and gambling addiction; 3. religion/new-age in general, and especially the hippie escapist "Flower Power and Quran & Pot" culture, see also point 1; 3. youth problems including ochlarchy, i.e. mobbing and mob rule; 4. secret service ochlarchy where agents are hammering on the door to a libertarian in a public telephone call box, and later two windows of a prison cell appear, in a polluted slum area in Oslo: "Big Brother Marxist Dirt", and ironic - "Watching The Dirt From A [Marxist] 'Wonderland'", see also point 7; 5. manipulative commercials; and 6. other authoritarian tendencies of the society, including the reduction to a state of stupidity. 7. "Monter" also includes protests against pollution as, radioactivity, etc., and declares 8. that we will change the world, create a more libertarian and healthier system.

  The video ends with a) a light in the darkness, meaning libertarian ideas and hope, b) an anarchist direct action for improvement of "GAIA", mother earth, in the form of a globe, shaking it etc. but of course not destroying the globe, persons or material things, but changing the societal organization in horizontal direction, and c) a sunrise while playing "Sunrise For Anarchy - When", plus d) the FABS singing watching the people in a monter high - and ironic, 'masterpieces' of time. We also see FABS playing in several parts of the video.

  Norway has since 1994/95 been an anarchy of low degree, but there are plenty of authoritarian tendencies, not least abroad, so the anarchist social criticism - and the libertarian struggle for a freer society - of "Monter", is still relevant.

  Monter can be seen on Youtube http://youtu.be/wpLiLpOK_sg.

  FABS live fra Kultursyndikatet

  Seks liveopptak fra konserter i Kultursyndikatet fra 1967 til 1969 er med på FABS-samlecden, med Gulseth på bass: What People Hate (67), en jam (68) som senere fikk navnet Anarchy, Bird and Butterfly , Darkness (68), Fire (68), Beautiful Lagune (69), Red Dough ( 69) . Fire og Red Dough fikk pålagt ekstra vokal ved Timian i 1975. I 1969 ble det etter hvert klart at Håvard Gulseth ikke helt klarte å henge med på de etter hvert stadig mer avanserte improvisasjonene til Timian og Knut, for eksempel bassen på Red Dough er ikke helt så stødig som den burde vært. Håvard sluttet seg også til i SUF-ml  og ville spille mer proletær rythm and blues, enn den avanserte og anarkistiske prog-rocken til FABS. Han sluttet derfor i 1969. Akerhus Amtstidende nr 34 - 21.03.1969 hadde et forside-oppslag under tittelen: "Outsiderne i Ås har organisert seg - "Kultursyndikat" - originalt innslag i foreningslivet" - med bilde av FABS Eloi i aksjon. "Bandet til "Kultursyndikatet" er forøvrig velkjente nok i bygda. "FABS Eloi" kaller de seg, og når det gjelder avansert popmusikk kan de såvisst måle seg med hovedstadens mange popgrupper", skrev AA. Håvard Gulseth ble en del senere med i rythm and blues gruppen Soleglad Sanatorium.

  FABS eksperimenterer med større besetning - men fortsatt hovedsakelig trio

  Timian ønsket også å eksperimentere med en større besetning igjen. I 1969 ble FABS utvidet med Lars Haugberg på el-orgel. Dette samarbeidet resulterte bl.a. i låten After fra 1969, mens Håvard fremdeles var med på bass, og denne innspillingen er med på cden. Den er tatt opp i Arcadian Music Production's mobile studio i Kultursyndikatet. Haugberg ble imidlertid syk og måtte trekke seg kort etter. Det var jamsessions med flere i Kultursyndikatet. Noe av dette er tatt opp, men vi har ikke tatt med noe av dette på FABS-samlecden da det ikke representerer typisk FABS prog-rock, men i hovedsak går i retning jazz.

  Vi fikk med oss en Drøbakskar på orgel og en stødig ny bassist i Thor Eggen, og ville forsøke på en ny stil under navnet Judas Quant. Timian studerte sosialøkonomi på denne tiden. Navnet Judas Quant henspeilet på en studentfaglig kritikk fra Timians side - "utselging" - av autoritære tendenser i pensum i sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo, hvor en bok av en amerikaner som het Quandt var på listen. Musikken ble imidlertid fort for avanserte for organisten, og han droppet ut. Så sto man igjen med et tremannslag på nytt, og musikken ble etter hvert en videreutvikling av FABS Eloi. Sommeren 1970 spilte bandet under navnet Judas Quant på Summer Disc i Drøbak, men mange folk fortsatte å kalle bandet FABS. I et intervju i Akershus Amtstidende onsdag 15.07.1970 uttalte Timian: "Vi har 8 selvkomponerte melodier på repertoaret … - og vi prøver holde oss til disse eller improviserte melodier: Vi spiller noe som kalles "heavy rock" - alt fra gammel blues til progressiv pop."

  Det var imidlertid FABS folk ville se og høre, og man vendte relativt raskt tilbake til navnet FABS Eloi, etter hvert i samarbeid  med en større gruppe musikere, under paraplyen Camp. Thor fortsatte som bassist i det reorganiserte FABS Eloi. Også Håvard Gulseth deltok i Camp og i FABS igjen, men det skar seg raskt med ham. I julen 1971 spilte Håvard bassen på Strange tatt opp live i Arcadian Music Production's mobile studio i Hoxtvedtveien. Det ble også tatt opp en rythm & blues cover-låt, men denne er ikke med på samlecden. I 1978 stilte Gulseth opp i svart skinndress som marxist-leninistisk vakt fra AKP-ml (nå Rødt) for å hindre anarkistene fra bl.a. FABS og Graxelaget å gå i første mai-toget på Ås! Siden har det ikke vært noen personlig kontakt mellom Gulseth og FABS. Timian, Knut og Thor tok opp a) Sadom , b) Tomorrow (i 5/4 takt!!!) og c) Very Heavy  i Arcadian Music Production's mobile studio i Hoxtvedtveien i Ås høsten 1970. Disse er med på FABS-samlecden, med ny sang av Timian pålagt i 1975. Fotspor I Sand, ble også tatt opp med Eggen på denne studio-session, men denne versjonen er ikke med på FABS-samlecden.

  FABS utvider stamklubben fra Kultursyndikatet til Club Bounty

  Kultursyndikatet ble etter hvert utvidet til en større ungdomsklubb ved navn Club Bounty, som holdt til i den nye ungdomsavdelingen på Rådhuset i Ås - og senere på Ås Hotell, for de noe eldre som ville ha en øl. Club Bounty fikk flere hundre medlemmer, en positiv overgang fra Kultursyndikatets 20-25 personer. Navnet "Bounty" henspeiler på det opprørske mann-skapet på seilskuten Bounty, som gjorde mytteri, og deretter slo seg ned i et sydhavsparadis. Denne historien var også en inspirasjonskilde for kampen mot autoritære krefter i Norge.

  Timian var leder for Club Bounty, men det var et veilederskap - ikke hersking. I 1971 ble det arrangert kjempe-jamsession mens kinosjef Terje Kristiansen viste Woodstock-filmen i to forestillinger i kinosalen på Rådhuset. Club Bounty ble behørig omtalt i Det Nye nr 19 - 04.05.1971 under tittelen "Lyd-orgie på "bøgda"". Club Bounty hadde live musikk ved bl.a. FABS, og også diskotek. Knut gjorde stor suksess som diskjockey. Lars Mjøen, som siden ble berømt som komiker sammen med Kirkvaag Jr. og Lystad, ble også hyret inn som diskjockey på Club Bounty en kveld. Club Bounty og FABS samarbeidet en del med Terje Kristiansen. Dette samarbeidet gjaldt ikke bare musikk, men også film og filmklubb.

  Høsten 1971 tok FABS opp bl.a. I'm Sad  live i Arcadian Music Production's mobile studio i Hoxtvedtveien, med Thor Eggen på bass, en live i studio versjon av Sadom og en prog versjon av blues-klassikeren Bright Lights - Big City. De to sistnevnte innspillingene er imidlertid ikke med på FABS-samlecden. En minneverdig konsert med FABS og Camp, pluss mange andre talenter, ble avholdt på Ås Kino. Thor spilte bass i FABS på denne konserten. Kinosalen var full av FABS-fans og FABS spilte til sist, og fikk rungende applaus.

  Thor Eggen ble etter hvert opptatt på annet hold og gle ut av bildet, uten noen formell oppsigelse vis-a-vis FABS. Man kuttet ut Eloi etternavnet helt og ble bare FABS igjen. Siden har dette vært navnet - FABS - kort og godt.

  Club Bounty og Kultursyndikatet ble aldri nedlagt. Etter å ha holdt til først i kjelleren i villaen til professor Dahl, og senere i Ås Rådhus og på Ås Hotell i Sentrum Cafe, ble alt utstyret fra Kultursyndikatet og plakater med logoen til Club Bounty og lys- og diskotekanlegget etc. flyttet til FABS' senter i Hoxtvedtveien. Der fortsatte man i mer uformelle former med hyggelige møter og fester i mindre skala, hvor bl.a. FABS og siden FABS med Graxelaget spilte. FABS har flere lydopptak av fra disse begivenhetene. På et av disse møtene og festene på slutten av 1970-tallet ble Kultursyndikatet og Club Bounty i Hoxtevdtveien også gjestet av Gateavisas Syphilia Morgenstierne (Mari Toft) m.fl., som også var medlem i AFIN-ANORG, noe som er foreviget på et Polaroid SX-70 fargebilde. Senere ble det arrangert fester i Oslo, etter at FABS flyttet ut av Hoxtvedtveien i Ås. En Club Bounty, Kultursyndikatet og FABS Fanclub fest vil bli arrangert i Oslo 18.09.2010.

  FABS 1974-1979 - Balladen Om Exterazy Grax - En anarkopønk-opera

  På denne tiden jobbet Timian videre med komposisjoner til rock-operaen Balladen Om Exterazy Grax. FABS holdt 10-års jubileum i 1975, og Timian la ny vokal på flere eldre innspillinger, som nevnt over. Det ble gitt ut en FABS mc-jubileums-kassett med flere låter. For å få litt avveksling slo bandet ved Timians og Knut seg sammen med Leif Belgum på trekkspill og spilte dansemusikk på  midten av 1970-tallet. Live-opptak av dette foreligger på spole-bånd, og noe av dette på mc-kassetten "FABS Med Belgum". Leif spilte bass på trekkspillet, miket opp.

  I 1976 dubbet Timian Book Of Love, som er med på FABS-samlecden, i Arcadian Music Production's mobile studio i Hoxtvedtveien i Ås.

  Da punken kom for fullt i 1977, ble det klart at Grax ville bli en pønkrock-opera. Operaen ble ferdig i 1978 og oppsatt forskjellige steder på Østlandet, inklusive i Oslo, av FABS med det større ensemblet Graxelaget. Samme år ble det gjort flere opptak av operaen, bl.a. av en oppsetning i Hoxtvedtveien, som senere ble brukt til Graxeplaten. FABS, som kjernegruppen i Graxelaget, fikk utgitt Balladen Om Exterazy Grax i august 1979, på Folkebladets Anarki-label, med ti låter på norsk, derav fire pønklåter, noen ballader, en reggae og noe rock som ikke var typisk pønkete. Graxeplaten representerer ikke bare pønk, men også opera. Dette er en satirisk form for pønk, med en anarkistisk, surrealistisk vri, og låtene går stort sett ikke på tre grep, men er relativt avanserte hva akkorder angår. Ikke alle likte dette, men platen ble godt mottatt i anarkistkretser. Som indikert over er hele operaen komponert av FABS ved Timian. Mer om dette i kapittel III. Intervjuer og omtaler i media med videre.

  Balladen om Exterazy Grax ble mixet og bearbeidet av Svein Rønning ved Roxy Studio i Fredrikstad våren 1979 og tyrkeren Ilmas Dagci, som holdt til i samme hus som Arne Bendiksen, fikk mastertapen fra Roxy Studio og laget matrisen og fikk presset platene et annet sted på Østlandet. Det ble et visst salg av platen etter en gratisannonse i Gateavisa, omtale i musikkavisen Nye Takter, i Folkebladet og ANORGs medlemsblad.

  Sangene i operaen er Exterazy Grax, Uria Puria, Ba - Ba - Ba, Ajoxa, Anna Savner Stein, Husmannspønk, Fotspor I Sand, Villsvinpønk, Han Er Troende og Feit Føderal Pønk. Låten Han Er Troende er karakterisert som revypønk av Trygve Mathiesen, i omtalen av Graxeplaten i boken "Tre grep og sannheten - Norsk punk 1977 - 1980" , Vega Forlag 2007. Det går også fram av denne boken at Balladen Om Exterazy Grax er den først norske pønkutgivelsen på vinyl som hadde landsfattende distribusjon. Det finnes en noe tidligere utgivelse med et annet band (Kork), men for det første var dette mer glamrock enn pønk, og for det andre ble den bare distribuert helt lokalt og raskt glemt, og kan ikke regnes med som en ordentlig produksjon, men et hundre prosent amatørmessig forsøk. Graxeplaten må derfor regnes som Norges første egentlige og ordentlige pønkeplate.

  Alle de ti ovenfor nevnte låtene er med på FABS-samlecden "1967-2008". Tor Pedersen spiller bass, og Leif D. Driver spiller rytmegitar, Timian spiller sologitar og synger hovedstemmen, Knut spiller trommer - og flere korer bl.a. Teater-Sally og Rocke-Gunda. Det er også en takk til Arnold, Alf, Reidun og Olav [Bardalen] på platen. Tor Pedersen har også spilt inn plater med Dueslaget og Schizo. Grax-operaen representerer den største besetningen som FABS har hatt, når man ser bort fra rene jamsessions, og det må sies å ha vært relativt vellykket, men en så stor besetning krever uhyre mye arbeid og øving, og FABS gikk siden tilbake til trio-formatet igjen, men ble fra og med 2008 en kvartett.

  Anmeldelsen og kritikken av anarkopønkoperaen Balladen Om Exterazy Grax i Trygve Mathiesen bok er forøvrig noe urettferdig og surmaget, og Mathiesen refererer også til Geir Rakvaags anmeldelse fra musikkavisen Nye Takter i 1979, som er enda mer surmaget. Rakvaag er nå kultur- og musikkanmelder i marxist-avisen Dagsavisen. FABS har svart på denne urettferdige og surmagede kritikken fra de herrer skap-marxister, spesielt Rakvaag, i FABS boken, i et eget notat under tittelen "Ørten grep og sannheten", som man også kan se ved å klikke på Sannheten om FABS' anarko-pønk.

  Låter fra Graxeplaten er bl.a. spilt på anarkistradioen Radio Libertaire i Paris og på Radio Nova, Oslo. I 2008/9 ble flere kutt spilt på punkradioen Agresso, lokalisert i Bergen, og Timian Sabatini ble også intervjuet av denne radiostasjonen om norsk punk, se FABS Fanclubs webside.

  English summary om Graxeplaten:

  The anarcho-punk rock-opera album "Balladen Om Exterazy Grax" [The Ballad Of Exterazy Grax] was recorded in 1978 and released on vinyl, an EP-single, on Folkebladet's @-anarchy label early in August 1979. "Exterazy Grax" is a surrealistic nick-name for the anarchist movement, and "graxing" means anarchist action, especially related to culture. The 10 cuts on this album are also found on the collection cd, but an mp3-version of the vinyl EP-album is available at several Internet shops. FABS Fanclub has a limited number of the original vinyl EP, with a hard-hitting anarcho-punk front-cover, and rear-cover with the Do-It-Yourself word of wisdom: "Pønk Sjæl" [Punk Yourself].

  The cut "Feit Føderal Pønk" (Fat Federal Punk) was played on NRK-Lydverket/Rilleristing 25.09.2010..

  Apropos large animal liberation demonstrations in Norway lately! The Green Anarchist International Association, GAIA, has a general direct action called Animal Liberation From Abuse, ALFA, an anarchist campaign, i.e. without ochlarchy. The campaign has roots back to the FABS' anarchist animal liberation punk record "Villsvinpønk" [Wild Boar Punk], one of the records on "Balladen Om Exterazy Grax" [The Ballad Of Exterazy Grax]. The FABS supports ALFA, and "Villsvinpønk" [Wild Boar Punk] is the official anthem of this campaign.

  "Villsvinpønk" [Wild Boar Punk] also has a deeper and broader anarchist meaning, regarding liberation from brainwashing religious and political sects and similar, where the FABS is engaged. Villsvinpønk" [Wild Boar Punk] should here be seen in connection with the next cut on the EP, the punk-song "Han Er Troende" [He Is A Believer], with an energetic kick-off against Marxists, religious and other 'believers', also kicking against fanatic and ochlarchical "animal liberation" groups. Listen to both records at WiMP and Spotify, or a part of them at other online shops, also available on cd and vinyl (very limited number) at the record shop THE FABS HUB, and from FABS Fanclub for members. Sing along "Villsvinpønk" [Wild Boar Punk] - it is a very catchy tune, and the other records on "Balladen Om Exterazy Grax" [The Ballad Of Exterazy Grax], join in the opera.

  FABS 1980 - sommeren 2008

  Folkebladet, som da ble solgt gjennom Narvesen og i bokcaféer, hadde en fyldig omtale av Balladen om Exterazy Grax i nr 2, 1983. Da tok salget av vinyl-platen seg noe opp igjen. I 1990 var det kontakt mellom Timian og Thor Eggen om øvinger og en revival-konsert med FABS, men Timian ble så opptatt med ordinære jobber at dette løp ut i sand.

  I 1995 ble en versjon av Highway To Anarchy, som er med på samlecden, laget ved Arcadian Music Production's mobile studio, nå flyttet til Oslo. Bass ble lagt på i 2008. I 2004 ble en ny versjon av We're Gonna Change The World laget av FABS med Vidar Frydenborg på bass. Vidar dubbet både bass og trommer i sitt hjemmestudio, og mastret det på en cd. Denne låten er med på FABS-samlecden. Frydenborg har bl.a. har vært primus motor i heavy-bandet Retaliator som et år kom på en tredjeplass i Norgesmesterskapet.

  I følge Arne Bendiksen ble mastertapene til bl.a. rockoperaen Grax og en del av hans materiale og alt av tyrkeren Ilmas Dagcis mastertaper ved en "arbeids-ulykke" kjørt på fyllingen på Grønmo på 1980-tallet . Når man har overført Graxeplaten til digitalt format har man derfor måttet benytte vinyl-plater, inklusive en prøveplate tatt direkte fra matrisen. Resultatet etter restaurering og bearbeiding har imidlertid blitt overraskende bra, og med bedre lyd enn på vinylplaten. Man har imidlertid mastertapene til FABS øvrige låter bevart, og restaurert.

  Restaureringen av FABS/Arcadian Music Production's originale mastertaper og overspilling fra vinylplater samt bearbeiding til digitalt format, er gjort ved Robert Alan Morley's studio i Drøbak i august 2008. Morley har blant annet spilt i Salt og Pepper, jobber ved Sun studio i Oslo, og han er en fornøyelse å jobbe med og er helproff på lyd. Timian og Robert brukte 20 effektive studiotimer på arbeidet. FABS anbefaler andre band som har gamle mastertaper etc. til å bruke Robert til cd- utgivelser. Han er rimelig og flink.

  FABS høsten 2008 - 2009 - Albumet "Punk Out For Fans Only"

  FABS er beskrevet som "et progressivt rock-band med en touch av pønk". Slik FABS ser det behøver det ikke være noen motsetning mellom prog-rock og pønk, og på denne nye cden fra FABS er touchen av pønk meget sterk. På denne cden er de mest pønkete låtene til FABS samlet, og det er også noe historisk pre-pønk materiale og et intervju som vel har mest interesse "For Fans Only". Alt i alt varer cden ca 42 minutter.

  Låtene på cden er i hovedsak komponert, lyrikk og musikk, av Timian Sabatini, som i tillegg trakterer sologitar(er) og synger hovedstemmen på låtene med sang. Knut Sabatini trakterer trommene på alle låtene utenom Punk In og Punk Out. Brødrene Sabatini utgjør altså kjernetroppen i FABS, på denne cden så vel som tidligere utgivelser. De øvrige deltakerne i FABS på de ulike låtene går frem av det nedenstående. Robert Alan Morley har restaurert og mixet cden. 

  Punk In og Punk Out

  Punk Out For Fans Only har to nye studio-låter (2009) hvor touchen av pønk er 100%. Dette er Punk In og Punk Out. Disse to låtene er bygd over samme lest og er inspirert av tidlig Kinks, Sex Pistols, og FABS opera-pønk og 1966 låten Objections Overruled. Punk In har tre sologitarer og et karakteristisk riff, Punk Out har to sologitarer. Vidar Frydenborg spiller trommer, rytmegitarer og bass samt korer, to rytmegitarer på Punk In og en på Punk Out. Erik Frydenborg spiller saks på begge låtene. Han har tidligere bl.a. spilt i Starlights of Oslo. Punk In er litt villere enn Punk Out, men begge låtene må sies å være 100% pønk. Gitargrep: Em9/åpen, G, A, H, C, D og E. Låtene beviser klart at god pønk ikke behøver å være basert på bare de tre bluesakkordene. Tekstene representerer et enkelt og anarkistisk budskap: Punk in / Punk out, I am an anarchist, I am a federalist, I fight for anarchy all of the time, I fight for anarchy all down the line, and I am anarchist - I am no ochlarchist . [ochlarchy = mob rule broadly defined including chaos, the opposite of anarchy, see www.anarchy.no for a proper definition of anarchy]. Punk In er track nr 1 og Punk Out avslutter cden, som track nr 14. Punk Out er også lagt ut i en mp3-versjon på FABS Fanclub's Webside, klikk på FABS Fanclub's Web-site .

  Opera-pønk og intervju

  Cden har med de tre opera-pønk låtene som ble spilt på pønkradioen Aggresso i Bergen i 2008, fra FABS' Anarko-pønk opera Exterazy Grax - den første norske pønk-singelen (EP) fra august 1979. Disse tre låtene finnes også på FABS samle-cd 1967-2008, men er her i ny miks med mer bass, og resultatet er enda mer pønkete enn tidligere versjoner. FABS spiller her med Graxelaget, som vel ikke trenger ytterligere omtale. Låtene Feit Føderal Pønk track nr 2, Villsvinpønk track nr 4 og Han Er Troende track nr 5, er de mest pønkete låtene på pønk-operaen. Meget høy pønkfaktor innenfor konseptet opera-pønk!

  Track nr 3 er et radio-intervju over telefon hvor Bjarte Malum fra pønkradioen Aggresso i Bergen intervjuer Timian Sabatini om FABS, norsk pønkhistorie m.v. og som konkluderer med at pønken må være anarkistisk ellers blir den impotent. Opptaket er fra en back-up med ganske laber lyd, men en kan jo høre hva som sies om en legger godviljen til. Strictly For Fans Only. Intervjuet er en viktig dokumentasjon til norsk pønk-historie, synd det på grunn av en arbeidsulykke ved Aggresso ikke finnes bedre opptak av samtalen. Intervjuet gikk på direkten fra radio Aggresso onsdag 01.10.2008, og etter intervjuet ble Villsvinpønk og Han Er Troende sendt. Feit Føderal Pønk ble sammen med en omtale av FABS og Graxelaget basert på Wikipedia-Websiden, spilt på Aggresso onsdag 24.09.2008. Denne låten ble også utvalgt blant de beste pønklåtene i de siste 6 måneder, og spilt på Aggressos X-mas special i desember 2008.

  FABS live i Oslo 01.11.2008

  FABS spilte live på releasepartyet for FABS samle-cd 1967-2008 på Grünerløkka i Oslo 01.11.2008. Det er her med fem kutt fra denne live-konserten. Opprinnelig var det planlagt at Thor Eggen skulle spille bass, men han ringte og meldte avbud med begrunnelse i at han var helt "syltet ned i arbeid" med bl.a. kommentering av fotballkamper på TV. I stedet spilte Vidar Frydenborg bass, og Erik Frydenborg spilte sax på to av låtene. Et liveopptak av FABS med Thor Eggen fra høsten 1971 er imidlertid med på denne platen. Partyet var fullbooket og det var stor stemning, noe som går frem av liveopptaket. Knut bruker trommeboks live, ikke vanlig batteri, på denne konserten.

  Vidar spilte bass på 2004 studioversjonen av We're Gonna Change The World , som er med på samle-cden, og denne låten spilt live part 1 og 2 er også med her som henholdsvis track nr 6 og 10. Sammenlignet med studioversjonen er liveopptakene mye mer pønkete, og det gjelder også for det meste av de andre opptakene fra denne konserten. Altså høy pønkfaktor på part nr 1 og 2 av denne låten.

  Anarchy, Bird and Butterfly Revisited er track nr 7. FABS har her tatt utgangspunkt 1968- låten Anarchy, Bird and Buttefly fra samle cden og laget en mer rett fram og rocka versjon. Middels høy pønkfaktor. Instrumentalpønk.

  Balladen Fotspor I Sand er track nr 8. Altså ikke pønk. Hovedtemaet på releaspartyet for samle cd-en hvor man også feiret et jubileum for Timian, var "Fotspor i sand etc...". Av den grunn spilte FABS denne balladen. Erik Frydenborg er med på sax.

  Anarchy In Oslo er track nr 9. Typisk live Sabatini sologitar-spill med trøkk og Erik Frydenborg på sax. Denne låten har karakter av jam og improvisasjon, med høy pønkfaktor. Instrumentalpønk. I egenskap av jam, ikke en ren Sabatini-komposisjon.

  Retro FABS 1966

  Objections Overruled er track nr 11. Inspirasjonskilde for Punk In og Out, med Roger Frantzen på rytmegitar og Håvard Gulseth på bass. Rock og R & B låt, som imidlertid peker fremover mot senere prog-rock og pønk-låter fra FABS. Kanskje mest "For Fans Only" og av historisk interesse. Live opptak.

  Remember er track nr 12. Samme type låt, altså ikke pønk, og ellers samme besetning, men i tillegg med Peter Batta på el-orgel (Farfisa). Orgelsolo til avslutning på låten. Live opptak.

  FABS live fra 1971

  Sadom er track nr 13. Dette er en liveversjon fra høsten 1971, med Thor Eggen på bass og han korer også. Prog-rock med en viss touch av pønk, og mer rocka og med mer trøkk enn studioversjonen på samle cden.

  Releaseparty for "Punk Out For Fans Only"

  Lørdag 19.09.2009 var det releaseparty for FABS 2009 cden "Punk Out For Fans Only" i Oslo. Det var et skikkelig bra party med bl.a. et allsangprogram anført av FABS kalt "Punk In And Sing Out".

  "Punk In" spilt på pønkradioen Aggresso

  Onsdag 23.09.2009 ble track nr 1 "Punk In" fra cden "Punk Out For Fans Only" spilt på pønkradioen Aggresso i Bergen.

  2010 - Albumet "Soundtrack From Monter - Anarchist Criticism Of Norway 1968" m.m.

  FABS har vært en frontrunner i progressiv rock, med en touch av pønk i Follo, Oslo og i Norge i over 45 år per 2010. FABS har mange u-utgitte komposisjoner liggende på tape og diktafon, og man lager stadig nye ting. FABS har ingen planer om å pensjonere seg, men vil nok først og fremst jobbe i studio, og ikke med live-konserter. FABS fortsetter som antakelig Norges mest frihetlige og humanistiske band...

  FABS has released a new cd in 2010: "Soundtrack From Monter - Anarchist Criticism of Norway 1968" which have all the original recordings to the 28 minutes movie/rockvideo "Monter" from 1968, and a new introduction, starting with the original guitarsolo-riff of "We Will Change The World" and with the following lyrics:

  Anarchist Introduction

  "Since 1945 Norway had a Marxist economic-political system, close to a one-party state. In 1968 FABS with the Culture Syndicate made the underground movie and rock-video 'Monter', with a strong anarchist criticism of the red and somewhat brown socialdemocratic Marxist system, and declaring 'We Will Change The World'. The production of the movie coincided with the somewhat anarchist revolt in France May 1968, and FABS with the Culture Syndicate also ran up the anarchist black flag on the roof of their center in those days.

  It should however take about 26 years before Norway late in 1994, via a velvet revolutionary change, became libertarian, i.e. an anarchy of low degree, with about 53 percent degree of anarchism in the middle of 1995. Norway has been an anarchy since then, and per 2010 has about 54 percent degree of anarchism. Long live the anarchy!

  Here the FABS - the Federalist Anarchist Beat Society, proudly presents the original soundtrack to: 'Monter, a collection of pictures dedicated to you, dear human being. As in front of a mirror you rattle in your chain, without hearing that you are fettered in a glass-house.' Some of this anarchist criticism is mocking at the authoritarian Marxist system, also with irony. We hope these recordings, "Soundtrack From Monter - [an] Anarchist Criticism of Norway 1968", and the movie Monter itself - available on dvd, still will inspire and contribute to the fight for increased libertarian degree world wide!"

  All the compositions with lyrics of the album "Soundtrack From Monter - Anarchist Criticism Of Norway 1968" have English texts, except track 2.. The cd includes among other hits "Theme From Monter", "What People Hate", "Anarchy, Bird and Butterfly", "Quick Blues", "Watching The Dirt From A Wonderland" and of course "We Will Change The World". Timian Sabatini has composed all the tracks on this album, both music and lyrics, except the Norwegian lyrics on track 2. All in all there are 19 tracks on this album, some with partly surrealistic lyrics, using words that fit in, but are unknown in ordinary dictionaries...

  Apropos large anti-nuke demonstrations world wide lately. The Green Anarchist International Association, GAIA, has a general direct action called Anarchists Against Nukes, AAN, a libertarian campaign, i.e. without ochlarchy. The campaign is against both fission nuclear power plants and nuclear bombs. The campaign has roots back to the FABS' anarchist antinuke prog-rock record "She Was Strong And Young - Now She's Radioactive" from the album "Soundtrack From Monter - Anarchist Criticism Of Norway 1968", recorded in 1968. "She" here mainly means GAIA, "mother earth", say, in the springtime. The FABS supports AAN, and "... Now She's Radioactive" is the official anthem of this campaign.

  For more information about the album "Soundtrack From Monter - Anarchist Criticism Of Norway 1968", FABS' lineup on this record, the names of all of the tracks on the cd, etc. click on the Wordfile FABS - Soundtrack From Monter.... A releaseparty for the album and cd was held in Oslo 18.09.2010. The party was full booked, and FABS also played live, unplugged: The concert was titled "Good old rock and punk".

  Mer om FABS musikk og lyrikk m.v.

  Surrealism means joining dream and fantasy to everyday reality to form an advanced reality, a surreality. FABS developes surrealism in an anarchist context, as opposed to Freudian and Marxist surrealism, in this album mainly of 1968, as well as on their anarcho-punk-opera, the Ballad Of Exterazy Grax, released on a vinyl EP in 1979, recorded in 1978, - and on some other recordings... 

  Surrealism is rooted back to Dadaism and André Breton in 1924. When Breton died in 1966, FABS took over as major spokesmen of surrealism, mostly related to rock, but also in paintings, the partly surrealistic movie "Monter" from 1968, etc. FABS' surrealism is a free anarchist surrealism, extending, but mainly rooted in, the present or future reality.

  Also several compositions on "Soundtrack From Monter - Anarchist Criticism Of Norway 1968", with all cuts recorded in 1967 and 68 except the "Anarchist Introduction" recorded in 2010, are experimental and directly inspired by Arne Nordheim's music. These compositions are cut no 2. "Prelude of Monter", no 9. "Short Instrumental And Piano Blues", no 14. "Big Brother Marxist Dirt", and no 16. "Sunrise For Anarchy - When?"

  Norwegian composer Arne Nordheim (1931-2010) made his international breakthrough at the beginning of the 1960s. Nordheim was a contemporary "experimental new music" composer who also achieved great recognition beyond the borders of his own country. Nordheim's name is inextricably linked to the arrival of musical modernism in Norway. In his roles as composer, music critic and champion of composers' rights, he ensured that international trends gained a foothold during a period when Norwegian music was still influenced by national romanticism and Marxist social democracy.

  Arne Nordheim grew up in a period when all forms of cultural expression in Norway were expected to reflect our "national identity" and Marxism. Arne Nordheim rebelled against this fettered approach. Keywords in Nordheim's music are 1. internationalist communication, 2. expanding the horizon, 3. soundscapes of infinity, 4. movement and change, 5. peace and human rights, 6. forbidden music - public struggles and 7. the "impossible" is possible. All in all Nordheim stands for musical anarchy and anarchism, including optimal order - the highest form of order. Also FABS has a.o.t. signed up to these 7 keywords within the framework of progressive rock with a touch of punk, in their free musical anarchy. But FABS goes further, promoting economical and political/administrative anarchy and anarchism. 

  In this connection it may be mentioned that a preliminary version of the first cut of the FABS' "1967-2008" collection-cd "Highway To Anarchy" (2008) was composed and recorded early in the days of the velvet anarchist revolution in Norway 1994/95, and was a major inspiration in the fight for anarchy for the Anarchist Federation of/in Norway (AFIN) and the Anarchist International Information Service (AIT-AIIS). Other major inspiration sources were a) cut no 3 of the collection-cd, "Sadom", which may also be written "S@dom", about an exciting anarchist city, recorded in 1970, and b) "Fat Federal Punk [Feit Føderal Pønk]", as mentioned recorded in 1978, that calls for a "free socialistic... anarchy". As for "Highway To Anarchy" it should be noticed that this road or highway is the aim, i.e. from low degree of anarchy towards higher degree of anarchy. "The road is the aim" is an old anarchist word of wisdom...

  The records of FABS has a.o.t., as mentioned been played at Radio Libertaire in Paris, presented at the international anarchist conference in 1984 in Venice, and FABS-pressreleases have been published by among others the anarcho-syndicalist CNT-AIT. FABS has been, and is, a major source of inspiration for the Anarchist International in general, now and before. FABS was mentioned in International Journal of Anarchism 2(24) 1994 before the anarchist velvet revolution... The FABS has a long term contract with the Anarchist International as house band for the organization.

  Almost all of the records of FABS have a deeper, anarchist meaning, reflecting libertarian criticism and views of the world in general, before, now and in the future, some with surrealistic elements, domestic and international. "She" and similar usually mean 'GAIA', mother earth, nature - more or less polluted and with more or less authoritarian societal systems. This is valid also for the original front-cover of "The Ballad Of Exterazy Grax" that shows 'GAIA', mother earth, giving rebirth to Exterazy Grax, i.e. the anarchist movement. Exterazy is reborn with the feet first, ready to stand up for libertarian rights, and with a punk-style safety pin in the foot... This is further explained in the song "Exterazy Grax".

  The Sun, Sola in Norwegian, means Anarchy/Anarchism, say, in the composition "Sunrise For Anarchy, When?" of the Monter-album, in the phrase "som jorda, som fanger sitt lys av sola" in the title cut of the Grax-album, and the phrase "det vi trenger er et glimt av liv og sola" in "Feit Føderal Pønk" of the Grax-album.

  "Fire" is about the fire of love for freedom, solidarity, equality and other anarchist principles. The "Book Of Love" is about anarchist words of wisdom etc., and the often "unknown" writers, before, now and in the future. "Very Heavy" and the surrealistic "I'm Sad" are about the feelings of a person in an authoritarian society, "Very Heavy" also with some "golden age dreams". "Big Brother Marxist Dirt" is about secret service ochlarchy (mob rule) against libertarians, etc. "Stone and rubble" in the mind means anger, "high" means enlightened, and "high up in the sky", "stone high" and similar mean an anarchist consciousness, say, in "Darkness". "Fever stone" means "high up in the sky" with the blood sat in fever by and for anarchism, irritated and angry over authoritarian tendencies, say, in "Theme From Monter". "Silent war" means anarchist class struggle, and "it all" an authoritarian system, in "What People Hate". "Three" usually indicates the "third way", social-individualist anarchism, say, in the phrase "going for three days". "Red Dough" is about remuneration in a Marxist, authoritarian, system. "My Extasy" is about an escapistic type of person and policy, and libertarian criticism in this connection.

  The expression "Uria Puria" represents an advanced reality, a surreality, of the latin 'urea pura', meaning 'unadulterated clean piss in crystallized form' - it is also the name of a homeopathic swindle medicin. And the song "Uria Puria" on the Grax-album is an anarchist criticism of brain-dead rock and pop, and the ignorant fans of bands playing politically meaningless, say, "love and kiss", songs, and following trendy fashion. FABS also use the term "ochlarchist" in "Punk In" and "Punk Out", where ochlarchy is meaning mob rule broadly defined. You don't find the word ochlarchist in the ordinary Orwellian Big Brother newspeak dictionaries, but it is central to anarchim. 1. Anarchy and ochlarchy and 2. anarchists and ochlarchists/ochlarchs, are opposites. Etc. etc.

  PS. I 2010 kom en 3 siders artikkel om FABS i Knut Dørums bygdebok "Inn i velstandsnorge: Ås 1940- 2010." Se bygdebokside208-210.doc.

  Nytt album i 2011: "Anarki i Norge - Anarchy in Norway"

  Albumet er tilgjengelig på YouTube - https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nQAaOcG9zc7n3KtfWgryN_Mpz_ILClLrQ

  Anarki = Liberalt sosial-demokrati – må ikke forveksles med marxistisk sosialdemokrati…

  Låtliste:
  1. Anarki I Norge
  2. Fotspor I Sement - Tema Med Variasjoner
  3. Den Første Anarkismebølgen
  (Med anarkisten Henrik Ibsens Til Min Venn Revolusjonstaleren og anarkisten Arne Garborgs Anarkistsong)
  4. Den Andre Anarkismebølgen
  (Med det spanske anarkosyndikalistiske fagforbundet CNTs kampsang A Las Barricadas, spilt av CNTs kor og orkester pluss FABS)
  5. Den Tredje Anarkismebølgen
  6. We Will Change The World 
  7. Tomorrow 
  8. Sadom
  9. Sunrise For Anarchy - When?
  10. Den Fjerde Anarkismebølgen
  11. Exterazy Grax
  12. Han Er Troende
  13. Feit Føderal Pønk
  14. Den Femte Anarkismebølgen
  15. Highway To Anarchy 
  16. We're Gonna Change The World Part Two 
  17. Pønk Inn Og Ut
  18. Emma Amelias Trudelutt
  19. Mer Anarki I Norge

  Det nye albumet inneholder en suite som bl.a. er en videreutvikling av låten Fotspor I Sand på Graxeplaten, kalt "Fotspor I Sement - Tema med variasjoner" med både heavy- og punk-rock samt ballade og jazzrock-partier, i flere tonearter. Det er også med flere nye komposisjoner på albumet, bl.a. tittellåten "Anarki I Norge", som er rett fram og rocka pønk, med tekst om anarki i Norge siden 1994/95.

  Utdrag fra teksten på "Anarki I Norge": "Det har vært anarki i Norge siden midt på 1990-tallet... Og Gro [Harlem Brundtland] og Einar [Gerhardsen] har vi glemt, men det er ikke alt for slemt... Anarki er bra PØNK! - Det vil vi ha PØNK! ... Og nå så tar vi oss en fest, for Norge er anarki og det er best.... Kaviar med litt champagne, det er det vi spiser her - og til dessert - vi spiser kirsebær - uten de store her."

  Videre er det med en collage kalt "Ekko Fra Fortiden - Echoes From The Past" på platen, som tar for seg hovedpunkter i anarkismens historie, med vekt på Norge, i form musikalske og poetiske glimt fra de viktigste anarkistiske bølgene fra ca 1850, fram til i dag og antakelig videre fremover.

  Den 1. Bølgen ca 1850-1935, en lang, flat, bølge med flere mindre krusninger, som ebbet sakte ut fra ca 1925. F.eks. Norges Social-Anarkistiske Forbund forsvant helt ut av bildet på slutten av 1920-tallet. Denne bølgen er representert med lyrikk og musikk, med dikt av anarkistene a) Henrik Ibsen: "Til Min Venn Revolusjonstaleren" og b) Arne Garborg: "Anarkistsong" fra 1886, c) opplest med bakgrunn av FABS-musikk.

  Den 2. Bølgen 1936-39..., en krapp stormbølge som kjapt ebbet ut. Det var bl.a. norsk deltakelse av anarkister og andre i den spanske anarkistiske revolusjon og kampen mot fascisten Franco. Men det meste av denne bølgen var over i 1939 da Franco vant borgerkrigen i Spania med hjelp av Hitler og Mussolini. FABS har lagt til litt på "A Las Barricadas", hymnen og kampsangen til de spanske anarkosyndikalistene CNT, spilt av et spansk symfoniorkester og stort kor, under revolusjonen. En højdare!!! FABS setter en spiss på det hele. Etter 1939 var det bare nedgang i anarkistbevegelsen fram til midten på 1960-tallet, med andre ord nærmest "havblikk" fra ca 1940-1964.

  Den 3. Bølgen var omkring 1965-1976, med en topp i 1968 med delvis anarkistisk preget studentopprør, svarte flagg vaiet, FABS og Kultursyndikatet laget "Monter", og Anarkistinternasjonalen AI/IFA ble reorganisert. Denne bølgen er representert ved et utvalg av FABS-låter fra denne tiden., med dypere anarkistisk mening. Replikken "three days" i "Tomorrow" henspeiler på den tredje samfunnsform dvs. anarkisme og spesielt et sosial-individualistisk system, og "she" er her "Mor Norge". "Sadom" handler om en anarkistisk by.

  Den 4. Bølgen, varte fra 1977-1993 med en topp innledningsvis og med mindre krusninger og dønninger senere utover i 1980 og tidlig på 1990-tallet: Det var pønk og anarkopønk og anarkistisk nyorientering. Anarkistføderasjonen i Norge - Anarkistenes Organisasjon, AFIN/ANORG, ble dannet i 1977. FABS med Graxelaget var ute med den første pønksingelen i Norge: Feit Føderal Pønk, Han Er Troende, etc. tatt opp i 1978 og gitt ut på vinyl i 1979. Balladen "Exterazy Grax" forteller i surrealistisk form om denne bølgen, med bl.a. oppstarten og gjenfødelsen av Anarkistføderasjonen i Norge. NB! "Exterazy Grax" står for anarkistbevegelsen, og "sola" er anarkismen, i surrealistisk symbolikk. Det var flere viktige anarkistkongresser og libertær idéutvikling og forskning i denne bølgen. En megatrend oppover og noe til høyre på det økonomisk-politiske kartet - i Norge, med AFIN som et knutepunkt, danner grunnlaget for den neste bølgen, den femte. Den fjerde bølgen er representert ved et utvalg av FABS-låter fra denne tiden, pønk, rock og ballader.

  Det økonomisk-politiske kartet

  *) Stjernene indikerer posisjonen til det norske økonomisk-politiske systemet etter den revolusjonære endringen i 1994/95, med ca 53% anarkigrad medio 1995.
  Les mer om dette på http://www.anarchy.no/a_nor.html og http://www.anarchy.no/ija1994-96.html.
  Anarkigraden har økt noe siden det. Det er og har vært et sosial-individualistisk anarkistisk system i Norge siden 1994/95.
  Dvs. et anarki av lav grad i sektoren for sosial-individualisme, innenfor den anarkistiske kvadranten (= liberalt sosial-demokrati), mellom avansert marxistisk sosialdemokrati og avansert sosial-liberalisme, sett i internasjonalt perspektiv, se http://www.anarchy.no/ija137.html
  Anarkigraden er 100 % - autoritærgraden i %, innenfor den anarkistiske kvadranten. Ellers brukes betegnelsen libertærgraden = 100 % - autoritærgraden i %.

  Den 5. Bølgen, startet i 1994/95 - passerte 2010 og går videre - og den ser ikke ut til å stoppe, den ble innledet med den revolusjonære endringen i Norge, fløyelsrevolusjonen i 1994/95. Da beveget det norske systemet seg fra autoritært marxistisk sosialdemokrati og inn i den anarkistiske kvadranten på det økonomisk-politiske kartet. Dvs. inn i den sosial-individualistiske sektoren, nær og litt over sentrum i på kartet, mellom avansert sosialdemokrati og avansert sosial-liberalisme, til ca 53% anarkigrad medio 1995 og videre. Anarkigraden har økt noe siden det. Revolusjonen er og må forbli permanent! Denne bølgen er representert ved et utvalg av FABS-låter fra denne tiden, og starter med AFIN og AI's kampsang "Highway To Anarchy" fra 1994/95, og FABS pønk og rock fra 2000-tallet, herunder også anarkopønklåten "Pønk Inn - Pønk Ut" laget i 2010. Utdrag av teksten: "Vi er anarkister; Vi er føderalister; - Og vi er ikke oklarkister!" Oklarki er mobbing, kaos; pøbelherrevelde i vid forstand, det motsatte av anarki og anarkisme. Ochlarchy is mob rule/chaos, broadly defined, the opposite of anarchy and anarchism.

  Så følger den kosmiske instrumentallåten "Emma Amelias Trudelutt", og det hele avsluttes med "Mer Anarki I Norge" hvor det innledningsvis slås fast: "Anarkiet i Norge har kommet for å bli. Så lenge høyre- og venstresiden utbalanserer seg som nå, og populister og ekstremister blir satt på plass, vil Norge forbli anarkistisk, og det vil nok skje. Og det blir nok høyere grad av anarki på lang sikt. Anarkiet i Norge vil mest sannsynlig aldri opphøre. The Anarchy of Norway will most likely never end."

  Mer om Emma Amelia og "Emma Amelias Trudelutt", og link til en online-versjon av låten, se "FABS - Tellus, Anarchy vs Ochlarchy, Cosmos, Magic and Love - A Science Fiction Story", på: http://www.anarchy.no/emma1.html.

  Også tekstutskrift og lyd fra et intervju med FABS på RadiOrakel i Oslo 12.02.2019 er inkludert, klikk her: http://www.anarchy.no/radiorakel1.html. Intervjuet inneholder 15 FABS-låter som blir spilt i sin helhet.

  Lineupet til FABS siden 2008 og frem til 2013 er Timian Sabatini på sologitar og hovedstemme, Knut Sabatini på trommer og koring, Vidar Frydenborg på bass og koring og Erik Frydenborg på diverse saxofoner. FABS er altså blitt en kvartett igjen. På albumet "Anarki I Norge - Anarchy In Norway", på de nyeste låtene, har Vidar og Timian lagt på flere gitarer, el-piano, trommer og perkusjon og ekstra sang, i studio. Erik spiller både alt- og barytonsax. Alle låtene unntatt Ibsens og Garborgs dikt og "A Las Barricadas" er komponert, musikk og lyrikk, av Timian Sabatini. Noen av opptakene og mastringen på cd er gjort ved Robert Alan Morley's studio i Oslo i august 2011.

  NB! Erik Frydenborg, saxofonisten i FABS, døde uventet og brått fredag 26.04.2013 under mystiske omstendigheter 69 år gammel. Dødsårsaken ble aldri avklart. Timian Sabatini pratet med Erik Frydenborh på telefonen dagen før dødsfallet, og da var Erik helt fin og sprek som vanlig. De gjenlevende av FABS og FABS Fanclub kondolerer. Det er ingen planer om å erstatte Erik med en ny saxofonist. FABS er således blitt en trio igjen - Lineupet er Timian på gitar og sang, Vidar på bass og Knut på trommer, fra og med 26.04.2013 og videre framover.

  Det er mye instrumentalt på albumet Anarki i Norge, bl.a. lange fine saxsoloer med Erik Frydenborg, men også låter med lyrikk, med norsk bokmål, nynorsk, engelsk og spansk tekst. Albumet er et viktig bidrag til norsk og internasjonal progrock og punk, anarkistisk sådan, fra FABS. Albumet ble tilgjengelig på cd i september 2011. FABS har fått meget gode tilbakemeldinger både underveis og nå. Dette albumet er opplagt noe av det beste fra FABS!

  Se også Wordfilen (klikk på:) FABS: Anarki i Norge - Anarchy In Norway

  Siste nyheter om og fra FABS! Nytt album i 2023: "The Wizards of @@z"!

  FABS og Fanklubben er også interessert i tilbakemeldinger fra publikum angående FABS' musikk. Spesielt er man interessert i hva du mener om "Punk Out", som ligger utlagt på FABS Fanclubs Web som mp3-fil. Klikk på og hør på denne låten og smakebiten fra FABS' musikk, og klikk deretter på mailformen til FABS Fanklubb, se nedenfor, og send inn din oppriktige mening! Mailformen er også å finne nederst på FABS Fanklubbs Web-side.

  Walking in the air. Dette er den fineste julesangen ever. Link til YouTube. God jul fra Timian Sabatini og Anna Quist. https://www.youtube.com/watch?v=upH1QZU4Z0Y. Klikk på og hør… Fantastic.. Andre versjoner: https://www.youtube.com/watch?v=rsz6-rLBCqc; https://www.youtube.com/watch?v=A1-41Memra0; https://www.youtube.com/watch?v=2GT_y-AMsWw; https://www.youtube.com/watch?v=engSQve1CKU; https://www.youtube.com/watch?v=7oYMYvLqUSk; https://www.youtube.com/watch?v=FrOoIau2EMk; The Snowman ( 1982 ) https://www.youtube.com/watch?v=VbC8sOqSRKY. Se sakte-TV i Julen: https://youtu.be/Vh-Q9EOewzE?si=LadTOLXMLIgnQ7WE & https://www.youtube.com/watch?v=vu72ja_mGME.

  Kjært "barn" har mange navn! Timian Sabatini is also called The 'Wizard of @@z' (@@z = Ås in Norwegian, a place of Æsene (plural of Ås, i.e. a hero/god) the old Nordic heroes/gods, and also the name of the Norwegian commune where FABS had the base from 1964-1985). Listen to the FABS' and the Northern Anarchist Confederation's favorite Winter Solstice tune and video - Jingle Bells (magic jazz/prog-rock version) - Click here! By the way Winter Solstice is also the birthday of Timian Sabatini, a.k.a. "The Wizard of @@z". "After my birthday, it gets brighter and lighter every year, as long as GAIA follows its orbit in the usual way, and the Sun keeps shining!" Timian says... of course also with a deeper anarchist meaning! FABS går også under navnet "The Wizards of @@z", og dette er også navnet på det neste planlagte albumet fra FABS, som skal bli rent magisk prog-rock med en solid touch av både punk og jazz og et sterkt preg av eksperimentell ny musikk. Det blir 10 låter av FABS med Artficial Intelligence (AI). 15.10.2023.

  En inspirasjonskilde er Brilliant's utmerkede progpunk låt fra 1986: Love Is War (Love is what we're fighting for), click on: Love Is War. Andre inspirasjonskilder finner du på (klikk på): https://www.youtube.com/watch?v=VmSYmLY64-U og https://www.youtube.com/watch?v=dwsQ7PqgiT4 og https://www.youtube.com/watch?v=NUP-Y-II7Hk. Og Ain't Nobody: https://www.youtube.com/watch?v=5j1RCys4R0g; https://www.youtube.com/watch?v=rcAv1cGAeXE. En helt topp versjon av folkesangen "Scarborough Faire", sunget av Haley Westrena fra jentebandet Celtic Woman: https://www.youtube.com/watch?v=hBBpnvYEDSA & https://www.youtube.com/watch?v=JA-ri0n2-Ag.

  Progpunk er også en form for rock’n roll. Følgende pre-progpunk-låter (rock’n roll) er å regne blant FABS favoritter, og FABS har også covret disse låtene (klikk på og hør): https://www.youtube.com/watch?v=F13JNjpNW6c; https://www.youtube.com/watch?v=Q0cBzyYlJuo; https://www.youtube.com/watch?v=WLMK9-Ns-TY; https://www.youtube.com/watch?v=pqun6p7W7JQ; https://www.youtube.com/watch?v=1Hb66FH9AzI; https://www.youtube.com/watch?v=oCBUzM2d0Cc; https://www.youtube.com/watch?v=jlp1UsKLkmA; https://www.youtube.com/watch?v=2vd26GD4Kio; https://www.youtube.com/watch?v=zpcJgcU3wxA; https://www.youtube.com/watch?v=fGcr1W9b96Y; https://www.youtube.com/watch?v=oEiW0afJNC8; https://www.youtube.com/watch?v=l9xXchxodYg; https://www.youtube.com/watch?v=4OFESufsZG0; https://www.youtube.com/watch?v=XKCDc8Eg_-U; https://www.youtube.com/watch?v=HIXMKA7d4to; https://www.youtube.com/watch?v=NCQbL34YTDs; https://www.youtube.com/watch?v=GDXnBdlKlVw; https://www.youtube.com/watch?v=DRNyvO4QouY; https://www.youtube.com/watch?v=HeXnFx7aPOE; https://www.youtube.com/watch?v=cYwDUonrGFQ; https://www.youtube.com/watch?v=PpsUOOfb-vE; https://www.youtube.com/watch?v=ZWFlLYZm0tA; https://www.youtube.com/watch?v=GAM1k9vEVqg; https://www.youtube.com/watch?v=HdWwmiOWNEQ; https://www.youtube.com/watch?v=NBiXkuMKnRw; https://www.youtube.com/watch?v=f8Vfin7mqdw; https://www.youtube.com/watch?v=VsAlSuEG26A; https://www.youtube.com/watch?v=pC7hDcDCqE0; ; https://www.youtube.com/watch?v=oMCjCk4YEXs; https://www.youtube.com/watch?v=LRyrWN-fftE; https://www.youtube.com/watch?v=YBnJSNu05B0; https://www.youtube.com/watch?v=h90cfSZ65sg&list=PLso7F0u-ruu2-H4DLyaL4XXNNA88GDeFL&index=1; https://www.youtube.com/watch?v=0lZ2lUBhq90; https://www.youtube.com/watch?v=p0bDJ_wWSdA; https://www.youtube.com/watch?v=x6bFTVi0hHs; https://www.youtube.com/watch?v=5XWhjcCwLlg; https://www.youtube.com/watch?v=pCzyZqj8UAg.

  Fra 1960 til utpå 2000-tallet har vi følgende låter som har en touch av progpunk, og er blant FABS favoritter, og FABS har også covret disse låtene (klikk på og hør): https://www.youtube.com/watch?v=UhRjvYO-WsI; https://www.youtube.com/watch?v=j1Wf9uqCDGs; https://www.youtube.com/watch?v=Hl61VkVqtcU; https://www.youtube.com/watch?v=6yGFuX2KDQs; https://www.youtube.com/watch?v=D_P29EozqYY; https://www.youtube.com/watch?v=Fmfi3UbDPnQ; https://www.youtube.com/watch?v=Q3mgapAcVdU; https://www.youtube.com/watch?v=N4bFqW_eu2I; https://www.youtube.com/watch?v=FQJqZL20gpA; https://www.youtube.com/watch?v=T8ecsAI3FhY; https://www.youtube.com/watch?v=k1ZH0ESCV8c; https://www.youtube.com/watch?v=JqqjErN-6Ns; https://www.youtube.com/watch?v=enXrun3Jeuo; https://www.youtube.com/watch?v=fTTsY-oz6Go; https://www.youtube.com/watch?v=XicSL93pYFY; https://www.youtube.com/watch?v=X9O2lg1Jd6s; https://www.youtube.com/watch?v=jJtEUpr_BFE&list=OLAK5uy_lW3yJ45I1D1M04v9lVFWHHVUS5T26ThT4&index=10; https://www.youtube.com/watch?v=UIVe-rZBcm4; https://www.youtube.com/watch?v=OxYqPCEmT9Y; https://www.youtube.com/watch?v=WGU_4-5RaxU; https://www.youtube.com/watch?v=-fmCoUjOMXU; https://www.youtube.com/watch?v=TlGXDy5xFlw; https://www.youtube.com/watch?v=wBl2QGAIx1s; https://www.youtube.com/watch?v=SwYN7mTi6HM; https://www.youtube.com/watch?v=OJWJE0x7T4Q; https://www.youtube.com/watch?v=d4-1ASpdT1Y; https://www.youtube.com/watch?v=6xckBwPdo1c; https://www.youtube.com/watch?v=pBkHHoOIIn8; https://www.youtube.com/watch?v=bpA_5a0miWk; https://www.youtube.com/watch?v=rXwMrBb2x1Q; https://www.youtube.com/watch?v=9nnGtB-PSw4; https://www.youtube.com/watch?v=TLV4_xaYynY; https://www.youtube.com/watch?v=lgtMH_l9b1w; https://www.youtube.com/watch?v=q31WY0Aobro; https://www.youtube.com/watch?v=uTG9dKW7EaA; https://www.youtube.com/watch?v=ruTMp4_sy1E; https://www.youtube.com/watch?v=gZ_kez7WVUU; https://www.youtube.com/watch?v=G7GERh0sQzY; https://www.youtube.com/watch?v=10zbW-mK2x4; https://www.youtube.com/watch?v=k9o78-f2mIM; https://www.youtube.com/watch?v=4TYv2PhG89A; https://www.youtube.com/watch?v=VdQY7BusJNU; https://www.youtube.com/watch?v=F7ZF2xaNhyw; https://www.youtube.com/watch?v=SVOuYquXuuc; https://www.youtube.com/watch?v=qN5zw04WxCc; https://www.youtube.com/watch?v=m_NholHANoY; https://www.youtube.com/watch?v=pwDo0JUeKqM; https://www.youtube.com/watch?v=2BMT0L714S8; https://www.youtube.com/watch?v=2EaflX0MWRo; https://www.youtube.com/watch?v=eE36-7_pwI0; https://www.youtube.com/watch?v=kBYHwH1Vb-c; https://www.youtube.com/watch?v=ozl3L9fhKtE; https://www.youtube.com/watch?v=uCGD9dT12C0; https://www.youtube.com/watch?v=YF1R0hc5Q2I; https://www.youtube.com/watch?v=QV9JJmSCiI8; https://www.youtube.com/watch?v=lTaPCRAx5G0https://www.youtube.com/watch?v=2zXp0xUk7qI; https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Sng4JWYn-o8; https://www.youtube.com/watch?v=wsA7rdZelLc; https://www.youtube.com/watch?v=1QnpyVzigng; https://www.youtube.com/watch?v=ZPdK6llKM6o; https://www.youtube.com/watch?v=mTlmm49pKWU; https://www.youtube.com/watch?v=mGpMUYmqHZM; https://www.youtube.com/watch?v=R8AOAap6_k4; https://www.youtube.com/watch?v=_mbJyPwYu3Y; https://www.youtube.com/watch?v=EcXT1clXc04; https://www.youtube.com/watch?v=ctwqa3QCwMw; https://www.youtube.com/watch?v=7c0EDM-Yu9o; https://www.youtube.com/watch?v=nhzbBB5Rs2g.

  PS. Søndag 21.02.2021. Graxelaget/Fabs var på tjuvstarten på Jubileumssendingen til Uhørt på RadiOrakel fredag 19.02.2021 var det vel. Fikk ikke hørt det selv, bare så noen hadde postet det på facebook, melder Atle Skift, manageren til FABS. På RadiOrakels nettside står det på programmet for Uhørt fredag 19.02.2021, kl.: 2400 FABS/GRAXELAGET: Anarkisten Timian Sabatini har vært aktiv i undergrunnen (musikk, politikk, journalistikk) siden midt på 60-tallet, og kom med norges første pønksingel “Balladen om Exterazy Grax" i 1979. (Det var en EP med 10 låter.)

  PPS. 17.10.2023. Nytt album med 10 låter av FABS med Artficial Intelligence (AI):


  The Wizards Of @@z
  FABS med Artificial Intelligence (AI) 2023
  En spesiell takk til Periklis Feresiadis

  En mp3-fil av en Artificial Intelligence versjon av Feit Føderal Pønk, se og hør (klikk på): http://www.anarchy.no/AI-versionofFFP.mp3. En AI versjon av Fotspor I Sand, klikk på: http://www.anarchy.no/AI-versionofFIS.mp3. Feit Føderal Punk og Fotspor I Sand er to låter fra Anarko-pønk operaen “Balladen om Exterazy Grax". En AI versjon av Anarki I Norge: http://www.anarchy.no/AI-versionofAIN.mp3. Og så videre: Book Of Love: http://www.anarchy.no/AI-versionofBOL.mp3. S@dom: http://www.anarchy.no/AI-versionofS.mp3. Pønk Inn Og Ut: http://www.anarchy.no/AI-versionofPIOU.mp3. Highway To Anarchy: http://www.anarchy.no/AI-versionofHTA.mp3. Tomorrow: http://www.anarchy.no/AI-versionofT.mp3. Red Dough: http://www.anarchy.no/AI-versionofRD.mp3. Very Heavy: http://www.anarchy.no/AI-versionofVH.mp3. Dette ble 10 AI-genererte FABS-låter i alt. Med AI-symfoniorkester og klassisk musikk style. Klikk på en av linkene (da kommer mp3-spilleren frem og spiller av AI-låten) og bruk pilen øverst i venstre hjørne til å gå tilbake til FABS hjemmeside etter å ha hørt på AI-låten med FABS-musikk. Mvh Timian Sabatini for FABS.


  PPPS. DET FINNES FLERE PROGPUNK BAND ENN FABS, FOR EKSEMPEL: HUEY LEWIS AND THE NEWS. LIVE KONSERT: https://www.youtube.com/watch?v=IwztgcEPnoE. CLICK PÅ OG SE OG HØR. KJEMPEBRA PROGPUNK. MVH TIMIAN SABATINI.

  Another example of a progpunk group: the Soft Machine live in Oslo 1971. FABS was on the concert, listen to it (click here): https://www.youtube.com/watch?v=T4wBeGN39vM. Set 1. https://www.youtube.com/watch?v=HXAEFi2FDV0. Set 2.

  PPPPS. Et humoristisk innslag med relevans blant annet til klimadebatten. Klima dreier seg først og fremst om å bli kvitt fossilt brennstoff, kull, olje og gass, dietten har marginal betydning... FABS er kjøtt-spisere med tigergener og som reven, og kan ikke leve godt på grønnsaker = veggis-tull.

  Kjøttspisersangen

  Den som spiser kjøttmat og pølser hele dagen
  Blir så deilig god og mett og veldig god i magen
  Men den som spiser gulerøtter, løk og kål og paranøtter
  Blir så løs i magen at han ikke kan stå stille…
  Går og promper hele dagen, og får veldig vondt i magen
  Må på do hver time, det er faktisk ganske ille!

  Melodi: Grønnsakspisersangen til Torbjørn Egner

  Om Strandnissen. Et science fiction eventyr...

  Strandnissens egenskaper.

  Strandnissen er en superhelt som kan ha vanlig størrelse og da ligner han på Timian Sabatini. Han kan også blåse seg opp og bli mye større. Og han kan gjøre seg mindre og f.eks. helt liten og ta bolig i et kongsnegle-hus. Han kan også gjøre seg bitteliten på størrelse med en stor bie, og da er han vennen til bi-dronningen og får honning, som han er veldig glad i, av bidronningen.

  Han kan også fly som Superman, og på den måten kan han fange måker. Han kan også sprute ild som en drage, og steke en fanget måke etter å ha vridd om halsen på den så den blir mat. Stekt måke er livretten hans, men han liker også mås-egg som han steker med ilden sin. Han kan også svømme og dukke, så han kan fange fisk, og den steker han med ildspruten sin. Stekt fisk liker han også godt. Og også bakte reker. Han har også en kjele som han varmer opp med ilden sin, og kan koke reker, skjell og annen sjømat. Som han spiser med god appetitt. Han er blitt litt tykk av all spisingen, akkurat som Timian, men det gjør ingenting. Han kan slanke seg akkurat som Timian.

  Strandnissen bor vanligvis på stranden ved en hytte på Langøya (Long Island) ved Fredrikstad. Da bor han vanligvis mellom noen steiner på stranda, eller i nærheten, akkurat som Røyskattene og velger størrelse som dem, litt liten, men ikke veldig liten. Han kan altså være diger, sånn passe (Som Timian), og liten, så han er på størrelse med en røyskatt, og enda mindre, så han kan bo i et kongsnegle-hus, og bitteliten, som en stor bie.

  Om vinteren bor han hos biene, eller hos Timian, under kjøkkenbenken ved siden av oppvaskmaskinen, eller hos JF, under sengen til JH for eksempel… Han tåler godt litt kulde, men er varmekjær. Blir han kald på tærne, kan han bare blåse litt svak ild på dem, så blir de varme igjen.

  Han har fine klær, som han bytter til seg for fisk og honning som han også selger og skaffer seg penger, så han behøver ikke rappe klær. Han har også en blå badebukse, akkurat som Timian. Han er imidlertid litt frekk, og kan låne klær, f.eks. når noen er ute og bader, og da blir klærne naturligvis borte til Strandnissen leverer de på plass igjen.

  Han har også noen andre egenskaper, men dem kan man finne ut av selv, og dikte videre på eventyret om strandnissen.

  "En måke - sitter på mønet - Det er ikke en kråke og ikke en høne. Strandnissen fanger den og kverker den, flår den og steker den med ildpusten sin. På denne måten får han lunch..." 20.07.2021.

  Strandnissen spiser ikke bare stekt måke og fisk og skalldyr og honning. Når han skaper seg om til en gigant blir han enormt sulten også, og er glad i ost. Månen er egentlig en enorm kule av gul edamerost, som ystes av månegudinnen Selene (gresk: Σελήνη). Strandnissen gjør seg gigantisk og spiser av måneosten, så den bare blir en liten skalk. Dette tar mange dager. Men man kan se det ved at månen blir en liten skalk, som fremstår som en sigd når vi ser den fra jorden. Men Selene yster og yster, melken kommer fra puppene hennes, så etter enda noen dager er månen full igjen, en enorm kuleformet gul edamerost. Da er det fullmåne. Strandnissen blir imidlertid fort sulten når han gjør seg gigantisk, og spiser osten fortrødent med godt hjerte. Etter noen dager er osten spist opp og månen forsvinner, men Selene yster videre, og snart er månen full igjen, og Strandnissen mesker seg igjen. Når Strandnissen skal gjøre seg liten må han først bæsje ut all maten som selvfølgelig blir til bæsj i magen til strandnissen. Det går ut i kloakken sammen med annen bæsj. Men renseanleggene tar det sammen med menneskebæsjen og etter rensing kan det brukes til gjødsel og kompost i en klimavennlig økonomi. På denne måten bidrar Strandnissen til en sirkulær økonomi. Strandnissen tar også en del av edamer-måne-osten og smelter den med ildpusten sin, og lager ostefondue i gryta si. Den spiser han på vanlig måte, med masse digg ved siden av. Fonduen spises med brødtbiter, med spekemat og grønnsaker som godt tilbehør. 09.04.2022.

  Månegudinnens ysting av måneosten fra den er helt borte (helt nymåne) til den er fullmåne, og Strandnissens ufortrødelige spising av måneosten fra det er fullmåne til den er helt borte, slår ut i månefasene, se: https://www.timeanddate.no/astronomi/maanen/maanefasene. 21.01.2024.


  NØI-INDECO-OSE INKLUDERT AVDELINGEN ARCADIAN MUSIC PRODUCTION/FABS FEIRET 60 ÅRS JUBLIEUM SØNDAG 11.02.2024. DET MESTE AV DET PLANLAGTE PROGRAMMET FOR DAGEN BLE GJENNOMFØRT, OG DET VAR FULLT HUS OG GOD STEMNING.

  AD SAMGRIPINGSMODELLEN A.K.A SAMGREPS-MODELLEN OG -POLICY. ENG. COGRIPS-MODEL AND -POLICY. DEN BYGGER BL.A. PÅ NOBELPRISVINNNER I ØKONOMI RAGNAR FRISCH' ARBEIDER OM DEMOKRATI OG ER VIDEREUTVIKLET AV NØI-INDECO-OSE. NØI-INDECO-OSE VIL ARBEIDE MED UTVIKLE SAMGREPS-MODELLEN VIDERE.

  Translation tool Norwegian to English, French, German, Spanish, Arabic, Russian, Chinese etc., and vice versa: Google Translate.

  PROGPUNK-BANDET FABS STARTET OPP I 1964. VI HOLDER 60-ÅRS JUBILEUMSFEST PÅ GRÜNERLØKKA I OSLO FASTELAVENSSØNDAG 11.02.2024 FRA KL. 15.00, MED ET VARIERT PROGRAM. MVH JENS HERMUNDSTAD ØSTMOE ALIAS TIMIAN SABATINI, PRIMUS MOTOR I THE FABS. OGSÅ OM NØI-INDECO-OSE.

  PROGRAM FOR FESTEN!

  FABS/AMP STARTET I 1964 OG ARCADIAN MUSIC PRODUCTION (AMP) ER EN DEL AV NØI-OSE-INDECO. VI REGNER DERFOR STARTEN PÅ NØI-INDECO-OSE TILBAKE TIL 1964. I ÅR HAR VI 2024. OG NØI-INDECO OSE ER DERFOR 60 ÅR I ÅR. VI MÅ FEIRE DET. DE SOM HAR VÆRT MED I FABS/AMP ELLER MANAGEMENT FOR FABS BREDT DEFINERT OG DE SOM HAR PUBLISERT PÅ NØI-INDECO-OSE ELLER DELTATT SENTRALT PÅ ANNET VIS, KALLER VI INN TIL EN JUBILEUMSFEST PÅ FASTELAVENSSØNDAG 11.02.2024 HOS JENS, KL 15. PROGRAMMET ER FØLGENDE:

  1. KAFFE ELLER THE
  2. KORT INNLEDNING OM J-HØ’S POLITISKE STÅSTED
  3. ALLSANG – VI SYNGER «FOTSPOR I SAND» TIL PLATEN
  4. VI HØRER PÅ FABSLÅTER FRA 1966 TIL 2023
  5. VI SER PÅ FILMEN/VIDEOEN «MONTER» MED FABS LIVE
  6. MIDDAG. PIZZA FRA PEPPES VALGFRITT VEGETAR ELLER MED KJØTT. DRIKKE: ALKOHOLFRITT ØL , FARRIS ELLER EPLEJUICE
  7. OM NØI-INDECO-OSE. VI GÅR KJAPT GJENNOM http://www.indeco.no
  8. KAFFE ELLER THE MED TWIST
  9. DISKUSJON OG SAMTALE – OM BL.A. FREMTIDEN OG NYE PROSJEKTER
  10. AVSLUTNING. VI HØRER LITT PÅ FABS FAVORITTER FRA ANDRE BAND

  Under punkt 2. på festordenen ble følgende gjennomgått og diskutert:

  JENS HERMUNDSTAD ØSTMOES POLITISKE STÅSTED = LIBERAL SOSIAL-DEMOKRAT = ANARKIST (OG MEDLEM I SENTERPARTIET) OG LITT OM TVANG, FRIHET OG FRIVILLIGHET.

  MITT POLITISKE STÅSTED KAN SAMMENFATTES I FØLGENDE:

  ENTEN ELLER... BORGERLIG ELLER SOSIALIST - HØYRE ELLER VENSTRE? ER EN SYK OG FEIL PROBLEMSTILLING: ANARKISTENE ER BÅDE OG. VI ER LIBERALE SOSIAL-DEMOKRATER, BÅDE BORGERLIGE OG SOSIALISTER. VI ER DET PROGRESSIVE SENTRUM. DET BESTE FRA BEGGE SIDER I DEN POLITISKE ØKONOMIEN.

  Det vesentligste av produksjonen skal foregå privateid, og med vanlige, kanskje storfamilie, private husholdninger. Samvirkebevegelsen kan utvides, men også ordinært grønt privat næringsliv, bl.a. i nettverksorganisasjoner med flate strukturer, har absolutt sin plass i den desentraliserte plan+privat-økonomien. Store hierarkiske statsbedrifter på linje med det fordums Jernverket i Mo i Rana, og store offentlige styrings-byråkratier, har liten til null plass i den nye grønne og effektive samfunnsøkonomien. Det må være fri konkurranse, men toppskatt på stor formue, så det ikke utvikler seg oligopoler og monopoler. Frikonkurransemodellen, med grønne avgifter og subsidier + topp-formuesskatt, er egentlig anarkistisk (sosialisme + autonomi) = liberalt sosial-demokrati = reelt demokrati = det libertære, i motsetning til det autoritære, som skal på historiens skraphaug all over. Der forurenser det autoritære ikke, og forsurer ikke livet til Folket.

  LITT OM KAPITALISME VS. SOSIALISME OG ANARKISME...

  NB! Skillet mellom kapitalisme og sosialisme går ikke på om bedriftene har fortjeneste (profittmaksimering) som mål eller ikke, men om fortjenesten, eller rettere sagt inntektene, blir signifikant ulikt fordelt når alt kommer til alt, eller ikke; sosialisme er signifikant likhet, frihet, etc. og fortjeneste og frikonkurranse kan utmerket godt være en del av dette, bare det ikke utarter til oligopoler og monopoler med kjempefortjeneste, der dette ikke er hensiktsmessig. Sosialisme har i bunn og grunn egentlig ingenting med statsbedrifter og null fortjeneste å gjøre, bare så dere veit det. Et samfunn hvor det er fy, fy og forbudt å tjene betalingsmidler (penger), strider mot genene til folk flest, og vil aldri og ikke fungere bra pga. bl.a. korrupsjonsloven, som også i stor grad er genbestemt. Men det går an å organisere seg til signifikant likhet, frihet etc. og godt miljø, via avgifter og subsidier og topp-formuesskatt - i vesentlig markedsøkonomi - som nevnt over, med videre... Det er det som er anarkisme = liberalt sosial-demokrati - alltid inklusive grønt, i bunn og grunn, ANarkistisk ORGanisasjon (ANORG).

  Korrupsjonsloven er «Makt korrumperer tendensielt [også moralsk], og allmakt korrumperer absolutt.» (Baron Acton)

  Mvh Professor Dr. cand. oecon. og cand. oecon. polit. libertar. Jens Hermundstad Østmoe alias Timian Sabatini. Ved NØI-INDECO-OSE & IIFOR-PGU.

  NØI-INDECO-OSE-NETTVERKETS WEB: www.indeco.no
  IIFOR WEB: http://www.anarchy.no/iifor.html
  PGU WEB: http://www.anarchy.no/au.html

  Realverdien av formuene våre har minsket mye i de senere årene: Det er en løgn at formuene har økt. Vi vil ikke ha mer formuesskatt også. Da krymper formuen mye mer.
  DETTE ER SPAREPENGENE VÅRE! STJEL IKKE DEM!!! Apropos Statsbudsjettet: Vi ønsker progressiv formuesskatt, høy for store formuer og skattefritak på formue under 7 millioner NOK.

  AD FORMUESSKATTEN. VI KREVER SKATTEFRITAK OPP TIL 7 MILLIONER NOK, MEN TOPPSKATT PÅ MILLIARDFORMUER. HVOR STOR DENNE SKAL VÆRE KAN DISKUTERES.
  DEN MÅ IKKE VÆRE SÅ STOR AT RIKINGENE FLYTTER TIL SVEITS.

  LITT OM FRIHET OG FRIVILLIGHET

  Frihet og sosial rettferdighet/justis er to grunnleggende anarkistiske prinsipper. En må her gjøre oppmerksom på at frihet ikke alltid er det samme som frivillighet, som ikke er et like grunnleggende anarkistisk prinsipp. Frivillighet kan nektes dersom tvangen er liten i forhold til friheten som opprettholdes ved hjelp av tvangen. F.eks. er tvungen verneplikt med på å opprettholde et lands frihet fra okkupasjon. Hovedregelen er likevel at frihet og frivillighet går hånd i hånd. Det bør være minst mulig tvang utover det rent nødvendige. Nødvendig tvang har noe med å unngå gratispassasjerer å gjøre. For eksempel er skatter og avgifter en tvang som bør brukes for å få frihet til kollektive goder som er gratis eller sterkt subsidierte. Gratispassasjer problematikken, og 1/n-tedels effekten til pulverisering av ansvaret ved produksjon av kollektive goder, i kombinasjon med spill-lignende effekter a la Fangens dilemma, viser at individuell rasjonalitet ofte fører til kollektiv irrasjonalitet, mindre produksjon av kollektive goder enn det som er velferdsmessig optimalt, dersom finansieringen kun er basert på frivillighet. 

  Man kan altså ikke si at et økonomisk-politisk system med mye skatter og avgifter er mindre anarkistisk enn et system med lavere skatter og avgifter, så lenge skatter og avgifter i hovedsak går til dekning av produksjon av kollektive goder, herunder en rettferdig fordeling, eller til å takle eksternaliteter og andre markedsfeil, og i liten grad går til profitt bredt definert til byråkrati og/eller herskere. En forutsetning er at det er bred konsensus om skatte- og avgiftsnivået. Skatten har da ideelt sett en karakter av sosial kontingent, bestemt direkte demokratisk eller via delegater, av folket selv, og er dermed skatt bare i navnet, ikke i gavnet. Her er det snakk om grader av kontingent kontra skatt, da definert som noe som innkreves på udemokratisk vis, over hodet på folket og mot folkets interesser. Under alle omstendigheter er snyteri på skatten å oppfatte som tjueri fra felleskassen, noe som ikke kan aksepteres. Det fullkomne anarkistiske ideal, 100% anarki, med 100% sosialisme og 100% autonomi, er også 100% basert på frivillighet. Dette forutsetter imidlertid at folk har utviklet, via opplærings-systemet bredt definert, en meget høy anarkistisk, inklusive sosial, bevissthet. I dag kan man ikke si at denne forutsetningen er oppfylt.

  Man kan kanskje med en viss rett si anarkismen er prinsipielt i mot tvang, og er i hvert fall i mot unødvendig tvang, og satser på frivillighet der dette er optimalt, men vi er ikke prinsipp-ryttere med hensyn på tvang. Anarkistene har blant annet gått unisont ut mot rusreformen til Venstre & Co: Løsningen angående narkotika er vel både straff og behandling. Enten straff eller behandling er en syk problemstilling, feil spørsmål! Som gir idiotiske svar! Frihet til dop er lik slaveri! Anarkistene er mot narkotika-liberalisme, og mot liberalismen i sin alminnelighet.

  Anarkistene er i praktisk politikk sosial-individualister, dvs. liberale sosial-demokrater. Vi er selvfølgelig heller ikke mot forsvaret, politi og rettsvesen og fengsler, så lenge fanger behandles humant, med sikte på rehabilitering. Politisk bruk av tvang og politiske fanger og lignende er selvfølgelig uakseptabelt fra anarkistisk hold.

  PS. Anarki og anarkisme kort definert er system og styring uten hersking/hersker(e), dvs. samarbeid uten undertrykkelse, tyranni og slaveri - og med minst mulig tvang. Frivillighet kan nektes dersom tvangen er liten i forhold til friheten som opprettholdes ved hjelp av tvangen. Det anarkistiske ideal, 100% anarki, er et system helt uten tvang og kun basert på frivillighet. Idealet krever en meget høy anarkistisk, inklusive sosial, bevissthet, og vi er ikke der i dag. (IIFOR/JHØ)

  DECIDED WITH GENERAL CONSENT BY THE 17TH AI/IFA-CONGRESS.

  THE WEB OF THE CONGRESS, SEE (CLICK ON):
  http://www.anarchy.no/17aicongress.html

  Under punkt 3. på festordenen var det allsang, og alle sang med på "Fotspor i sand" til platen:
  https://www.youtube.com/watch?v=7n7Tco-0cVs&list=OLAK5uy_m1E7DDe-8xgJonvvIXFz58PvWKoNrsIPc&index=7

  Under punkt 4. på festordenen ble det først avspilt et interview med Timian Sabatini alias Jens Hermundstad Østmoe på RadiOrakel, med 15 låter:

  FABS interviewed on RadiOrakel featuring 15 hits, including Punk In, Exterazy Grax, Fat Federal Punk, S@dom, Tomorrow, Very Heavy and Anarchy in Norway

  Deretter ble tre låter fra albumet "Pønk Out For Fans Only" avspilt, a) 2 låter fra 1966 med Roger Frantzen på rytmegitar og Peter Batta på Farfisa orgel på den siste av av de to låtene, henholdsvis "Objections Overruled" og "Remember"og b) en live-versjon av "S@dom" med Thor Eggen på bass, fra 1971. Link til albumet: https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lI6mZLr8L7hW4Gm9_L2SRTC2KFU6_LLnk.

  Til slutt på dette punktet på festordenen ble det avspilt en låt med FABS med AI (Artficial Intelligence) fra 2023 nemlig "Fotspor I Sand - Med AI", klikk på: http://www.anarchy.no/AI-versionofFIS.mp3.

  Mens musikken ble spilt gikk boken "Ås folk" av Aftenposten journalist Torstein Hvattum og Bjørn Stensen på rundgang. På hele side 58 ble FABS omtalt under overskriften "De første rockestjernene", med mye skryt om FABS. Alle merket seg konklusjonen nederst på omtalen, forfattet av Thorstein Hvattum: "Historien om Fabs slutter ikke her, den var bare såvidt begynt. Men for meg vil magien rundt bandet alltid tilhøre seksti tallet. Årene da Jens Østmo behandlet den røde plankegitaren like tøft og teknisk avansert som Jimi Hendrix." Vår uthevning. Det får en si var et godt skussmål og hederlig omtale av Jens alias Timian Sabatini, var det bred enighet om på festen.

  Under punkt 5. på programmet, ble filmen/videoen "Monter" fra 1968 med blant annet FABS live musikk, vist og kommentert. Det var bred enighet om at filmen var bra, og foregrep Hvam og Vennerøds senere anarkistisk kritiske filmer. Videon er fyldig omtalt et annet sted her på FABS' Hjemmeside og vi gjentar ikke dette her. Så var det punkt 6. middag, hvor Camilla Lilleåsen bestilte pizza fra Peppes på nett, og den ble raskt levert på døren. Alle var enige om at maten var god, og folk ble gode og mette.

  De siste punktene på fest-programmet ble noe avkortet, da det var begynt å bli litt sent, men det var enighet blant forskerne om at en skulle jobbe videre med den Frischianske Cogrips-modellen og-policy, som er presentert bl.a. på Websiden til den 17. AI-kongressen og på NØI-INDECO-OSE-NETTVERKETS Websider, se linker ovenfor. Klokken 22.00 på kvelden var alle gjestene gått, og Anna Quist og Timian Sabatini ryddet opp, før de gikk til sengs.
  Det var et vellykket party, og alle var glade og inspirerte til ny forskning og politikk og musikk.


  Reven og kråka. Dette er en av favorittlåtene mine. Jeg synger refrenget (se med bold skrift) for Anna Quist når jeg er i spesielt godt humør.Og så ler vi begge to. Mvh Timian Sabatini.

  Her er link til låten på Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QIc81aAL-s0

  Reven og kråka, av Alf Prøysen

  Høgt oppi grana satt kråka så grå
  "Nå har jeg en ostebit i munnen min"
  Og nede på bakken sto reven og så
  At kråka hadde en ostebit i munnen sin
  Og reven han sang: "Tra-la-la-la-la-la
  Liveterherlig og ostener rund
  Syng for
  meg kråke." Men kråka hu sa:
  "Ingen kan synge med mat i munn'."


  "Jeg husker vel mor di," sa reven og sprang
  Mens kråka hadde ostebit i munnen sin
  "Jeg kan ikke glemme hvor vakkert hun sang
  Selv om hun hadde ostеbit i munnen sin"
  Og reven han sang: "Tra-la-la-la-la-la
  Livеt er herlig og osten er rund
  Syng for meg kråke." Men kråka hu sa:
  "Ingen kan synge med mat i munn'."

  "Og far din var sanger," sa reven og sprang
  Mens kråka hadde en ostebit i munnen sin
  "Han holdt jo konserter, og hver gang han sang
  Så måtte han ha ostebit i munnen sin."
  Og reven han sang: "Tra-la-la-la-la-la
  Livet er herlig og osten er rund
  Syng for meg kråke." Men kråka hu sa:
  "Ingen kan synge med mat i munn'."

  Til slutt tenkte kråka: "Nå tar jeg en sang
  Selv om jeg har en ostebit i munnen min."
  Og osten falt ned med en eneste gang
  Og reven tok og puttet den i munnen sin
  Og reven han sang: "Tra-la-la-la-la-la
  Livet er herlig og osten er rund
  Sangen var stygg, det var sant som du sa;
  Ingen kan synge med mat i munn'."

  Moralen bak "Reven og kråka" sangen er å passe seg for smiger og ikke være for tillitsfull, da det kan ligge baktanker bak tilsynelatende vennlige ord. (PF)


  FABS MATERIELL ER TILGJENGELIG HOS THE FABS HUB

  Feel free to contact the FABS HUB. The FABS HUB distributes FABS products world wide by post. All FABS products sold by the FABS HUB are personally signed by Timian Sabatini, primus motor of FABS: "With Libertarian Greetings from Timian Sabatini for F@BS". Order today!

  PRODUKTER OG PRISER 2010 HOS THE FABS HUB:  

  •  Signerte FABS cder: 160 NOK per stykk

  •  DVD "MONTER", Norges første rockvideo fra 1968, signert: 190 NOK.

  •  "Balladen om Exterazy Grax" vinyl EP, Norges første pønk-single, uspilt og signert (NB! Stor samleverdi p.g.a. få igjen), 900 NOK

  •  FABS anno 1967 - original stor poster, signert, (NB! Stor samleverdi p.g.a. få igjen), 500 NOK.

  •  FABS - liten poster, signert, 50 NOK.

  •  Club Bounty (med FABS som husorkester) signert poster original fra tidlig på 1970-tallet, med FABS bilde, (NB! Stor samleverdi p.g.a. få igjen), 500 NOK.

  •  FABS bok, samleperm, oppdatert pr 2009, signert, med lomme til cd/dvd-er, 600 NOK - NB! Gratis oppdateringer ved registrering i FABS Fanclub.

  •  Leaflet - A few facts about FABS…, gratis, 1 eksemplar til hver, ved kjøp av annet FABS materiale.

  NB! Forhåndsbetaling ved bestilling. Send bestilling til THE FABS HUB på E-mail og du får tilsendt kjøps og betalingsbetingelser med videre.

  Nærmere informasjon på THE FABS HUB's Webside, click på: The FABS HUB - International Center for FABS in Oslo - Distributes FABS products world wide

  LISTEN TO FABS ON INTERNET ONLINE SHOPS DOMESTIC AND INTERNATIONAL ETC.

  FABS and Pink Dirt on Platekompaniet, iTunes, Napster, Amazon.com, Tidal, Spotify and more:

  FABS' anarcho-punk-rock-opera, EP/cd, 1. "Balladen Om Exterazy Grax" from 1979, 10 cuts, 2. the collection cd FABS "1967-2008", from 2008, 26 cuts (including the punk-opera and 16 other cuts), 3. the cd FABS: "Punk Out For Fans Only" from 2009, 14 cuts, 4. the cd FABS: "Soundtrack From Monter - Anarchist Criticism Of Norway 1968", issued in 2010, 19 cuts, and 5. the cd FABS: Anarki I Norge - Anarchy In Norway, 19 cuts, issued 2011, are for sale at Platekompaniet, iTtunes Store, Napster, Amazon.com and other online record-shops. We recommend Platekompaniet, because at this online shop you dont need to download anything to get access, just:

  1. Click on Platekompaniet - The Diskcompany. 2. Search for FABS via the search (søk) option at Platekompaniet, 3. Click on the album (i.e the picture of the cover) you want to hear or buy, and you will get a list of the cuts on this album, then 4. click on (>) to the left of the cut you want to listen to. 5. You can listen free to the beginning (30 sec.) of a cut for sale, without buying it. But FABS Fanclub of course hope you will buy records and in this way support the Federalist Anarchist Beat Society - FABS.

  Also the major recordings of our friend Atle Skift with his band Pink Dirt, are for sale at Platekompaniet and other online record-shops. FABS and Pink Dirt records are also available on Tidal and Spotify. FABS released as mentioned the first Norwegian punk-single in August 1979, with a.o.t. "Feit Føderal Pønk" [Fat Federal Punk] and "Han Er Troende" [He Is A Believer], kicking against Marxist and other 'believers', and Pink Dirt released the second in September 1979 with "Hey Sir".

  NB! The hard-hitting anarchist Track 3 on FABS: "Punk Out For Fans Only", punk-radio Aggresso's interview with Timian Sabatini, is 'omitted' in the version of the album at Platekompaniet and other Internet shops. However you can listen to the interview by clicking on FABS: POFFO Track 3. By the way, this interview about the punk-movement and the anarchist connection, is called historic by the National Library in Norway (Nasjonalbiblioteket). And the original hard-hitting anarcho-punk cover of "Balladen Om Exterazy Grax" is 'changed' a bit to a more 'mild' version at Platekompaniet and other Internet shops. However you can buy the EP with the original cover from FABS Fanclub. Thus, regarding Internet-shops, a slight touch of Arne Nordheim's keyword 6. 'forbidden music - public struggles', is going on vis-a-vis the FABS. But we can all live with it... the beat goes on - and the fight for a) higher degree of anarchy in Norway and b) less authoritarian systems world wide, is going on at full force with the music.

  FABS in Iceland

  Press release from the Libertarian Federation of Iceland: The main Nordic and international libertarian progressive rock and punk-band FABS - the Federalist Anarchist Beat Society's five main albums are for listening and sale in Iceland at Tonlist.is, click on 1. The Ballad Of Exterazy Grax (1979), 2. FABS' Collection Album 1967-2008 (2008), 3. Punk Out For Fans Only (2009), 4. Soundtrack From Monter - Anarchist Criticism of Norway 1968 (2010), 5. Anarki i Norge - Anarchy in Norway (2011). See (click on:) FABS for more information. The FABS is major source of inspiration for the Northern Anarchist Confederation and the Icelandic section LFI-IFR.

  FABS in anglophone countries

  Press release from the anglophone Anarchist Federation: The main international libertarian progressive rock and punk-band FABS, the Federalist Anarchist Beat Society's five main albums, are available via iTunes.apple.com/us and emusic.com, click on 1. The Ballad Of Exterazy Grax (1979), 2. FABS' Collection Album 1967-2008 (2008), 3. Punk Out For Fans Only (2009), 4. Soundtrack From Monter - Anarchist Criticism of Norway 1968 (2010), 5. Anarki i Norge - Anarchy in Norway (2011). Click on: FABS Fanclub for more information. The FABS is an important source of inspiration for the anglophone Anarchist Federation, see Freedom Online.

  International anarchist action for the FABS

  Press release from the Anarchist International. The Anarchist International sees the music etc. of FABS as an important source of inspiration for anarchists, anarchism and anarchist action, in a global perspective. The Anarchist International protests against the tendencies of harassment of FABS from the capitalist - economical plutarchist - Internet online shops, although the five major albums of the FABS per 2011 are represented in these shops for listening and buying internationally, see (click on:) FABS. The Anarchist International calls on all anarchists world wide, to support FABS, the Federalist Anarchist Beat Society, by spreading information about the band and their music, and buying their records. For more information, see (click on:) FABS. At this Website you will find information about the band and their music, etc. and also links to international Internet online recordshops for each of these five albums.

  FABS' MAIN ALBUMS AVAILABLE ON AMAZON.COM

  FABS five main albums with records from 1966 - 2011 are available at Amazon.com for listening and buying. Just click on the following links:

  Amazon.com - FABS - The Federalist Anarchist Beat Society - Album: Ballad Of Exterazy Grax/Balladen Om Exterazy Grax - Released on vinyl August 1979 

  NB! Ad the BOEX album: The cover on Amazon.com is censored! Buy the vinyl record with the original cover - with a clear anarchist meaning (sorry - very few available) or visit the THE FABS HUB IN OSLO to see the original hard hitting cover. Norway's first punk-single (EP) on vinyl, the two most punk style cuts are "Feit Føderal Pønk" [Fat Federal Punk], calling for a "free socialistic... anarchy", and "Han Er Troende" [He Is A Believer], kicking against Marxist and other 'believers'.

  Amazon.com - FABS - The Federalist Anarchist Beat Society - Collection Album: 1967-2008 - Released on cd 2008 

  NB! Ad the 1967-2008 album: The album includes all the Grax-records, i.e. the BOEX, and 16 other cuts recorded from 1967 to 2008!

  Amazon.com - FABS - The Federalist Anarchist Beat Society - Album: Punk Out For Fans Only - Released on cd 2009 

  NB! Ad the POFFO album: The original cut no 3 is censored away - listen/download here: FABS - POFFO Track 3 . The cuts from BOEX have a new mix with more bass, i.e. even more punk style. Two cuts recorded in 1966, i.e. roots pre-punk, and two cuts recorded in 2009 - 'Punk In' and 'Punk Out'.

  Amazon.com - FABS - The Federalist Anarchist Beat Society - Album: Soundtrack From Monter - Anarchist Criticism Of Norway 1968 - Released on cd 2010 

  NB! Ad the 'Soundtrack' album. It has all the original music to the underground movie/dvd/rockvideo "Monter", Norway's first, starring FABS with the Culture Syndicate from 1968 - also with some recordings from 1967, plus an Anarchist Introduction, track no 1, recorded in 2010.

  Amazon.com - FABS - The Federalist Anarchist Beat Society - Album: Anarki I Norge - Anarchy In Norway - Released on cd 2011

  FABS monumental album about anarchism and anarchy in Norway.

  FABS' MAIN ALBUMS AVAILABLE ON YOUTUBE

  Linker til spillelister - Playlists:

  The Collection Album - 1967-2008:
  https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_mpd6BvKQEqYecdjzOSem_y3wi_xKNC1wE

  Punk Out For Fans Only
  https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lI6mZLr8L7hW4Gm9_L2SRTC2KFU6_LLnk

  NB! The hard-hitting anarchist Track 3 on FABS: "Punk Out For Fans Only", punk-radio Aggresso's interview with Timian Sabatini, is 'omitted' in the version of the album at YOUTUBE and other Internet shops. However you can listen to the interview by clicking on FABS: POFFO Track 3.

  Balladen om Exterazy Grax - En anarko-pønk opera
  https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_m1E7DDe-8xgJonvvIXFz58PvWKoNrsIPc

  Soundtrack from Monter - Anarchist criticism of Norway 1968:
  https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_neVKBKNcsTzYNLeQ1xZ6H_EKvzzqn_qD4

  Anarki i Norge - Anarchy in Norway:
  https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nQAaOcG9zc7n3KtfWgryN_Mpz_ILClLrQ

  III. Intervjuer og omtaler i media med videre - kilder

  Teksten over bygger på boken "FABS - Et progressivt rock-band med en touch av pønk", ISBN 078-82-90748-18-5, oppdatert per september 2009. Denne boken inneholder i faksimile og kronologisk orden intervjuer og omtaler med videre i

  1. Illustrerts påskenummer nr 16 , 10.04, 1965.

  2. Akerhus Amtstidende 11. oktober 1965

  3. Akerhus Arbeiderblad (nå Romerikes blad) 19. januar 1966.

  4. FABS-poster - forminsket. Bilde fra 1966, Ås Foto, trykt som poster i 1967

  5. Annonser i Aftenposten, Dagbladet og Pop-revyen 1967 og 1968.

  6. Akerhus Amtstidende 21. mars 1969.

  7. Bilde av Thor Eggen, Timian og Knut fra Akershus Amtstidende 15. juli 1970.

  8. Løpeseddel for kjempe-jamsession og Woodstock februar 1971 og annonser for Club Bounty.

  9. Det Nye nr 19, 4. mai 1971.

  10. Løpeseddel for FABS-Eloi/Camp, våren 1971.

  11. Østlandets Blad 2. mai 1978 med omtale av anarkister bl.a. fra FABS/Graxelaget som forsøker å gå i første mai-toget på Ås, og bilde av ex-FABS-bassist Håvard Gulseth i skinndress som marxist-leninistisk vakt for å forhindre at anarkistene går mindre enn hundre meter bak hoved-toget.

  12. Folkebladet Pønk Spesial 2/3 1979: Anarkopønk-operaen Balladen Om Exterazy Grax - august 1979.

  13. Folkebladet nr 2 1983 - Omtale av Graxeplaten.

  14. Omtale av FABS og Graxeplaten i Trygve Mathisens "Tre grep og sannheten - Norsk punk 1977- 1980" . Vega Forlag 2007. Med kommentar fra FABS: "Ørten grep og sannheten." gjengitt i boken "FABS - Et progressivt rock-band med en touch av pønk", ISBN 078-82-90748-18-5, 2008.

  15. Pressemelding fra Arcadian Music Production: Punk Out For Fans Only, 04.09.2009

  16. Diverse Pressemeldinger fra Arcadian Music Production sendt på e-mail, bl.a. "May Day MUSIC" 2010 til Dags Dato.


  Links

  Bli medlem i FABS Fanklubb - Kontakt FABS Fanklubb - Klikk her!

 • FABS - The Federalist Anarchist Beat Society - The Fan Club - With links - playlists - to their 5 main albums on YOUTUBE
 • FABS - Det Føderalistiske Anarkistiske Beat Sambandet - Homepage - English and Norwegian texts, With links - playlists - to their 5 main albums on YOUTUBE and more
 • FABS HUB - International Center for FABS in Oslo - Distributes FABS products world wide
 • FABS interviewed on RadiOrakel featuring 15 hits, including Punk In, Exterazy Grax, Fat Federal Punk, S@dom, Tomorrow, Very Heavy and Anarchy in Norway
 • FABS - Ørten grep og sannheten - A Contribution to Norwegian Punk-History
 • FABS - Tellus, Anarchy vs Ochlarchy, Cosmos, Emma Amelia & Timian Sabatini & Anna Quist + Magic and Love - A 100% SCIENCE FICTION story

 •